A TDK dolgozat szóbeli bemutatásának szabályai

Kari Tudományos Diákköri Konferencia

2016. október 27.

Prezentáció ideje: max. 15 perc dolgozatonként (ezt max. 15 perc vita követi, egy dolgozatra tehát max. 30 perc jut a konferencián).

Technikai felszereltség: minden teremben lesz laptop és projektor, Power Point, Prezi stb. bemutatók használata tehát lehetséges és nyomatékosan ajánlott.

Öltözet: alkalomhoz illő polgári öltözet.

Tudnivaló  az OTDK-n részt vett és helyezést elért hallgatók pályamunkájának szakdolgozatként való elfogadásához:

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

5. számú melléklet
11. pontja szerint:
"A hallgató az Országos Tudományos Diákköri Konferencián I-III. helyezést, illetve különdíjat elért egyszerzős dolgozata védés nélkül, jeles bírálati javaslattal szakdolgozat/diplomamunkaként a Záróvizsga Bizottság elé terjeszthető, amennyiben a témát a szakfelelős szakdolgozat/diplomamunka témaként befogadta és az megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek. "
 
Egyéb kérdéssel, kérem forduljanak a Tanulmányi Osztályhoz.
 
RTK TDT