Kimagasló eredmények a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

A közelmúltban lezárultak a XXXII. OTDK szekcióülései. Karunk versenyzői két szekcióban mérették meg magukat pályaműveikkel.

*

Az Állam- és Jogtudományi Szekcióban a Karra jutó kontingensnek megfelelően 10 versenyző vett részt, és ennek megfelelő létszámban, Karunk 10 hallgatói opponenst is kiállított. Résztvevőink igazán „otthonosan” érezhették magukat, hiszen idén a Szekciónak az NKE Közigazgatás-tudományi Kara adott otthont. A tagozatülések festői környezetben, a Ludovika Campus területén, az ünnepi rendezvények pedig a Millenáris Parkban zajlottak.

E szekcióban hagyományosan a kriminológiai és a kriminalisztikai tárgyú dolgozataink szerepelnek kiemelkedő eredménnyel. Idén az elmúlt 15 évben nem tapasztalt „más irányú” sikert ért el két hallgatónk: a büntetőjogi és a büntetőeljárás-jogi tagozatokban szereztek helyezést.

*

A Had- és Rendészettudományi Szekcióban hagyományosan jelentős számú versenyző indul Karunk színeiben. Idén is nem kevesebb, mint 57 pályaművel vettünk részt a versenyben.

A Szekció különlegességét idén az is adta, hogy a helyszínt a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara biztosította Gödöllőn. A szervezők vendégszeretete és a magas színvonalú szervezés biztosította a nagyszerű élményt minden résztvevő számára.

A Szent István Egyetem mellett az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara társszervezőként vett részt a rendezvény lebonyolításában. Kiemelést érdemel, hogy a Szekciót két év múlva Karunk rendezi – Prof. Dr. Ruzsonyi Péter dékán úr vette át a rendezői stafétát a gödöllői kar dékánjától.

A rendészettudományok széles körét felölelő dolgozatok bemutatásával Karunk versenyzői összesen 16 helyezést, 24 különdíjat és 25 tárgyjutalmat nyertek el.

*

Karunk munkatársai közül ki kell emelnünk Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, kari TDT elnök; Zsámbokiné Dr. Ficskovszky Ágnes pü. őrnagy, kari TDT titkár; valamint Kováts Zsuzsanna tudományos referens nevét, akik a Kart képviselő nagyszámú résztvevőnek nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak minden tekintetben.

Természetesen első helyen illeti gratuláció a résztvevőket és konzulens tanáraikat, akik több éves megfeszített, közös munkával juthattak ki a TDK verseny országos fordulóira. Érdemes visszaidéznünk Mérő László szavait – melyeket Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora és az OTDT alelnöke ismertetett a zárórendezvényen:

 „Szinte minden futóversenyen legfeljebb 5-10 versenyző reménykedhet komolyan abban, hogy első lehet. A többi versenyző valójában nem azért fut, hogy nyerjen. Hanem azért, mert verseny van. Verseny van a futók számára, és mivel én futó vagyok, ott a helyem. Minden versenyen valakinek utolsónak is kell lennie – de még a legutolsó is elmondhatja magáról, hogy ott volt a pályán. Továbbra is futónak tekintheti magát. A verseny igazi vesztesei azok, akik ki sem jutottak a pályára.”

Mindenki győztes tehát, aki az OTDK-ra kijutott. Közülük is a legjobbak, a tagozati helyezettek adatai a következőkben olvashatók: