SzűkítésMinden Címke 152


Jelenleg 218 bejegyzés található 2017 dátummal

A Seuso-kincsek nyomában

  • 20170906 144401
  • 20170906 152308
  • 20170906 152335
  • 20170906 163525
 • Előző
 • Következő

A Seuso-kincseket is megtekintették a személy- és vagyonvédelem tantárgy keretében a Rendészettudományi Kar elsőéves biztonsági szakirányos hallgatói.

A leletegyüttest szeptember elejéig a Parlamentben láthatták az érdeklődők, most ideiglenesen a Nemzeti Múzeumba kerültek. Itt tettek látogatást hallgatóink, akiket karunk egykori hallgatója, Pataki János, a múzeum főigazgatójának biztonsági főtanácsadója (korábban évtizedekig a múzeum biztonsági vezetője) és  Kajó Éva mb. biztonsági osztályvezető (szintén volt biztonsági szakirányos hallgató) fogadta.  A vendéglátók tájékoztatták a biztonsági szakirányos hallgatókat a kulturális örökség komplex védelméről. Dr. Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktató elmondta, hogy az oktatás keretében kiemelten foglalkoznak a hazánk területén jelenleg is a Föld felszíne alatt található fel nem tárt régészeti lelőhelyek, a műemlékek és a kiemelten védetté nyilvánított műkincsek védelmével. 

A Seuso-kincsekről bővebb információ: http://www.szepmuveszeti.hu/hirek/seuso-1804 .

Cimkék: seuso kincsek, 2017

35 éves találkozó a Farkasvölgyi úti campuson

  • 20170922 111501
  • 20170922 120332
  • 20170922 132758
  • 20170922 133006
 • Előző
 • Következő

Az 1982-ben a Rendőrtiszti Főiskolán, igazgatásrendészeti szakon végzett volt hallgatók találkoztak a zászlólevonás utáni napokban a Rendészettudományi Kar (RTK) korábbi campusán, a Farkasvölgyi úton.

Az évfolyam-találkozót dr. Bognár László ny. r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületének szakértője, az évfolyam volt hallgatója szervezte  dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a kar dékánja kivételes engedélyével. A korábbi hallgatókat Viskiné Tornyos Gabriella rendezvényszervezési koordinátor fogadta, majd dr. Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktató tartott tájékoztatást a Rendészettudományi Kar korábbi életéről és jövőbeni terveiről. Boda József dékán emléklapot és jelvényt adott át az öregdiákoknak.  Hallgatótársai büszkén köszöntötték Sallai Károlyt, aki a közelmúltban kapott tábornoki kinevezést. Az eseményt közös ebéd zárta az étteremben, ahol a legutolsó vendégek az öregdiákok lehettek.

Cimkék: 2017

Amerikai kutató a Rendészettudományi Karon

  • robinson 2017 710x

Dr. habil. Barabás Andrea Tünde egyetemi docens, a Bűnügyi Tudományok Intézete Tudományos Diákkör vezetőjének meghívását elfogadva amerikai kutató látogatott el intézményünkbe: Robin A. Robinson, a Massachusetts Dartmouth Egyetem Szociológia és Antropológia Tanszékének professzora, aki jelenleg Fulbright ösztöndíjasként folytat kutatást hazánkban. Az előadó a tudományos diákkör tagjainak a bűnözés és a félelem pszichológiai összefüggéseiről beszélt, kiemelve a gyermekkorban elszenvedett sérelmek gyakran meghatározó szerepét a további bűnözői és áldozati életpálya folyamatában. A széles körű hallgatói érdeklődés által övezett rendezvény folytatása nem marad el, ugyanis a vendégelőadó a következő szemeszterben prezentálni fogja a női bűnelkövetők körében végzett kutatásai eredményét.

Cimkék: TDK, előadás, kutatás, 2017

Ismét RTK-s hallgatók nyújtottak segítséget

  • segitseg ny 20171003 1900592
  • segitseg ny p 20170925 170236
  • segitseg ny 20171003 1859132
  • segitseg ny 20171003 1859502
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar (RTK) hallgatói korábban is több alkalommal mutattak példát emberségből, amikor bajba jutott embereken segítettek közlekedési eszközökön vagy közterületen. Örömmel számolhatunk be újabb hasonló, a közelmúltban történt esetekről.

Vas Petra végzős közlekedésrendészeti szakirányos hallgató egy metróállomás lejáratánál arra lett figyelmes, hogy a lépcső alján egy nő ül előrehajolva, és két BKK-alkalmazott éppen vizet ad neki. Hallgatónk odalépett, felajánlotta a segítségét, és megkérdezte a lépcsőn ülő nőt, hogy mi a panasza.  Képzett elsősegélynyújtó hallgatónk a tünetek és a rosszul lett utas elmondása alapján szakszerűen ellátta őt, amit az odaérkező rendőrök és az időközben riasztott mentők is megköszöntek.

Madarász Péter és Kecse Tamás Márk végzős közrendvédelmi szakirányos hallgató egy, a földön fekvő idős nőn segített a Keleti pályaudvar főbejáratánál. Mint a korábban odagyűlt emberektől képzett elsősegélynyújtó hallgatóink megtudták, a nő elesett és egy kis időre az eszméletét is elvesztette. Hallgatóink az RTK-n tanultak alapján kikérdezték a beteget, majd megvizsgálták, vajon nincs-e külső vérzése, közben folyamatosan figyelték az állapotát. A kiérkező mentők megköszönték hallgatóinknak a szakszerű segítségnyújtást.


A migrációs felsőoktatás fél évtizedét értékelték az RTK-n

  • fokep
  • dsc7551 2
  • dsc7562 2
  • dsc7571 2
  • dsc7589 2
  • dsc7595 2
  • dsc7616 2
  • dsc7628 2
 • Előző
 • Következő

Migrációs felsőoktatás a rendészettudomány és a közszolgálat szolgálatában címmel rendezett konferenciát a Rendészettudományi Kar (RTK) Bevándorlási és Állampolgársági Tanszéke. Az előadók szóltak a többi között a tanszék tudományos tevékenységéről, a hallgatók tehetséggondozásának eddigi eredményeiről, végül pedig volt hallgatók, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal jelenlegi munkatársai folytattak eszmecserét az RTK-n végzettek karrierlehetőségeiről.

Dr. Végh Zsuzsanna ny. r. dandártábornok, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója levélben köszöntötte a konferencia résztvevőit. A dr. habil. Hautzinger Zoltán tanszékvezető által ismertetett üzenet szerint a hivatal régi álma teljesült a tanszék 2012-ben történt megalakulásával, ami új, előzmények nélküli kísérletnek számított, hiszen Európa egyetlen felsőoktatási intézményében sem működik migrációs képzés. A főigazgató levelében azt írta, hogy a hivatal és a tanszék együttműködése kiváló, és az elmúlt öt év igazolta a tanszék létjogosultságát. Dr. Végh Zsuzsanna végül megköszönte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az RTK vezetésének támogatását, valamint az oktatók színvonalas munkáját.

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az NKE RTK dékánja köszönetet mondott a tanszék által az elmúlt fél évtizedben elért eredményekért dr. habil. Hautzinger Zoltán tanszékvezetőnek, a tanszék oktatóinak és hallgatóinak. Mint fogalmazott, látva napjaink migrációs helyzetét, a bevándorlási hivatal vezetését stratégiai éleslátás ihlette annak idején, amikor támogatták a Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék létrehozását. A migrációval kapcsolatos biztonsági, igazgatási és egyéb szakmai kérdésekre, kihívásokra a tanszék oktatóinak, majd a végzett hallgatóknak választ kell találniuk – fogalmazott az RTK dékánja. Dr. habil. Boda József elismerő oklevelet adott át dr. Lőrincz Arankának, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal menekültügyi igazgatójának, aki a tanszék korábbi oktatójaként annak egyik alapító tagja volt.

Az NKE Fenntartói Testülete nevében dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy megköszönte mindazok tevékenységét, akik a tanszék alapításában közreműködtek. Mint fogalmazott, magyar állampolgárként is köszöni a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak azt a megfeszített munkát, amit a folyamatosan változó jogszabályi környezetben az elmúlt években végzett; számos hivatásos állományú egységnek becsületére vált volna ez a munka. Komoly fejlődési potenciál van a migrációkutatásban, hiszen a migráció még nem kellő mélységben kutatott téma, mondta a vezérőrnagy, hangsúlyozva, hogy ennek bizonyítéka a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) Migrációs Tagozatához érkezett 21 pályamű is. Dr. Janza Frigyes végül arra intette a migrációs szakirány hallgatóit, hogy a jogszabályok következetes alkalmazásán túl az emberség is mindig legyen ott a tevékenységükben, ezt soha ne engedjék kiirtani a munkájukból, mert emberek sorsáról döntenek.

Dr. Kiss Attila, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal általános főigazgató-helyettese felidézte a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létrehozásának és működése első éveinek nehézségeit, majd az oktatásról szólva elmondta: a tanszék létrehozásáig vezető út első lépése a belső képzés megszervezése volt a Rendőrtiszti Főiskola (RTF) bevonásával. A tanszék oktatói gyakorló szakemberek, hiszen korábban a hivatalnál vagy a rendőrségnél dolgoztak – fogalmazott a főigazgató helyettes. Hangsúlyozta: jó a kapcsolat a tanszékkel: a hivatal folyamatosan tájékoztatást ad az aktuális folyamatokról, ugyanakkor munkatársaikat tudományos munkára ösztönzik, amihez a tanszék nyújt segítséget. Dr. Kiss Attila elismerően szólt az RTK migrációs szakirányán végzett fiatal szakemberekről, mint mondta, megfelelő válaszokat adnak a napi gyakorlatban felmerülő kérdésekre.

A migrációs felsőoktatásról adott általános áttekintését dr. habil. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető azzal a megállapítással kezdte, hogy mivel a hivatal a Belügyminisztérium alárendeltségében működik és szoros a kapcsolata a rendvédelmi szervekkel, az RTK-n van a legalkalmasabb helyen a tanszék. Mint mondta, a migráció megjelenése hazánk többi felsőoktatási intézményében más tudományágak (földrajztudomány, történettudomány, közgazdaságtudomány, orvostudomány stb.) részeként jelenik csak meg; az RTK migrációs szakirányán kívül ilyen mélységben sehol sem foglalkoznak a kérdéskörrel. Ugyanakkor a felsorolt tudományágak ismeretei is jól használhatók az oktatásban. A tanszékvezető kiemelte például, hogy talán a legismertebb migrációkutatók azok az orvosok, akik a migráció és a járványok terjedésének kérdéskörével foglalkoznak; a tanszék is szervezett már olyan szakmai napot, ahol a migrációs egészségügy volt a téma. Hautzinger Zoltán a tanszék tudományos tevékenységét jellemezve elmondta, hogy eddig is évről évre vizsgálták a migráció különféle aspektusait, november 8-án pedig a migráció társadalmi hatásairól rendeznek nemzetközi konferenciát, a visegrádi országokból érkező előadók részvételével.  A kiterjedt tudományos kutatómunka fő kerete jelenleg a migráció dinamikáját és társadalmi hatásait vizsgáló kutatócsoport – fejezte be előadását a tanszékvezető.

A migrációs szakirány hallgatóinak elégedettségét mérő kérdőívek adatait elemezve dr. Szuhai Ilona tanársegéd elmondta: mind a hallgatók általános elégedettsége, mind pedig az egyes szegmensek (az oktatási módszerek, az oktatók felkészültsége stb.) tekintetében kapott értékelések évről-évre jobbak; a tavaly végzett évfolyam azonban valamivel kritikusabb volt a tanszék munkájának értékelésekor, mint társaik. Vajkai Edina tanársegéd a tehetséggondozásról és hallgatói tudományos tevékenységről szóló előadásában adatokkal illusztrálva arról beszélt, hogy a migrációs szakirány hallgatói minden évben kiemelkedően szerepelnek az intézményi tudományos diákköri konferencián, s közülük is kiemelkedik a hallgatói tudományos tevékenységéért Pro Scientia Aranyéremben részesült, idén végzett hallgató, Koller Marco. Vajkai Edina a hallgatók tudományos aktivitását tovább részletezve említést tett a Szent György Szakkollégiumban és a Nemzetbiztonsági Szakkollégiumban történő hallgatói részvételről, A tudomány kapujában című poszterversenyen, A haza szolgálatában című konferencián és a Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak Országos Fórumán való mind élénkebb hallgatói részvételről. Az MRTT Migrációs Tagozatának munkájáról Klenner Zoltán tanársegéd szólt. Elmondta, hogy a migráció kérdésköre már a tagozat 2009 márciusában történt megalakulásakor is tudományos érdeklődésre tartott számot, de ekkor még kifejezetten szakkérdés volt; azóta  a közbeszédben is nagyobb hangsúlyt kap a téma. Klenner Zoltán a tagozat által szervezett tudományos események közül kiemelte a migrációkezelés aktuális hazai kérdéseiről szóló, évenként hagyományosan Győrben, a Határrendészeti Tagozattal karöltve megrendezett konferenciát, valamint a szintén rendszeres, a migrációkezelés európai uniós, illetve regionális szintű kezelésének kérdéseit megvitató nemzetközi konferenciát, amelynek népszerű témája például az idegen kultúrkörből érkező személyek integrációja. A tanársegéd végül elmondta, hogy a tudományos publikáció egyik fóruma a Migráció és Társadalom című elektronikus folyóirat, vagy a tagozat tudományos pályázata, amire 2015-ben nyolc, 2016-ban már tíz, az idén pedig 21 pályamű érkezett.

A konferenciát a Kováts Bence tanszéki demonstrátor által moderált konzultáció zárta, amelyben a migrációs szakirány volt hallgatói, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal jelenlegi munkatársai vettek részt, név szerint:  Tárkány Szilvia, a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Idegenrendészeti Osztályának osztályvezető-helyettese, Jámbor Orsolya, a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Menekültügyi Osztályának munkatársa, Ludányi Ágnes, az Idegenrendészeti Igazgatóság Tartózkodási és Letelepedési  Osztályának munkatársa, Molnár Laura, az Idegenrendészeti Igazgatóság Kényszerintézkedési és Kiutaztatási Osztályának munkatársa, valamint Koller Marco, a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Engedélyügyi Osztály I. munkatársa. A beszélgetés során szóba került, hogy az Erasmus mobilitási programban való részvételt követően könnyebb a külföldiekkel való kapcsolatfelvétel és kommunikáció, ami a hivatali munkában felbecsülhetetlen segítség. Volt olyan szakember, aki elmondta, hogy egy szakmai probléma megoldásához korábbi TDK-dolgozata megállapításai vezették. Az RTK migrációs szakirányán folyó képzéssel kapcsolatban valamennyi volt hallgató úgy vélekedett, hogy előnyt jelent például a jogász végzettségű munkatársakkal szemben, hogy itt komplexebb, a szakterülethez igazodó tudásanyagot kaptak, de előnyként említették azt is, hogy a társszervekkel való együttműködés kezdettől fogva könnyű volt számukra, hiszen hasonló közegben szocializálódtak az RTK-n.  Végül minden volt hallgató megemlítette, hogy továbbtanul, néhányan közülük éppen az NKE valamelyik mesterképzését választották.


Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: konferencia, 2017

A Rendészettudományi Kar szakértője a FRONTEX munkacsoportjában

  • oklevel

Dr. Borszéki Judit PhD, a Rendészettudományi Kar (RTK) Idegennyelvi és Szaknyelvi Központjának nyelvtanára szakértőként vett részt Máltán az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) English for Border Guards elnevezésű, határőrök számára készült alapfokú angol online nyelvi eszközének véglegesítésére összehívott workshop munkájában.

Mint Borszéki Judit elmondta, 2015-ben kapcsolódott be a FRONTEX TRU/C5-ös projektjébe, amely a különféle határtípusokon szolgálatot teljesítő határőrök angol nyelvi oktatásával foglalkozik. Külső szakértőként vett részt a tananyag összeállításában, megírásában. Az online eszköz az év végén már az EU külső határain határőri feladatokat ellátó teljes állomány számára elérhető lesz. Most indul a középfokú eszköz megírásához szükséges anyagok gyűjtése. Ezek javítása, a gyakorlatok elkészítése – amelyre a szakértő ismét felkérést kapott – várhatóan a jövő évben kezdődik, a munka során egyeztetés céljából előreláthatóan két-három havonta találkozik majd a munkacsoport Varsóban, vagy a FRONTEX valamelyik partnerakadémiáján.

Cimkék: Frontex, elismerés, 2017

Ferencvárosi rendészeti fakultációs gimnazisták látogatása a Rendészettudományi Karon

  • gimisek 20170928 142617
  • gimisek 20170928 144143
  • gimisek 20170928 152724
 • Előző
 • Következő

A Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium rendészeti tagozatos tanulói ismerkedő látogatást tettek a Rendészettudományi Kar Oktatási épületében.

A tanulókat Viskiné Tornyos Gabriella rendezvényszervezési koordinátor fogadta, majd az egyetemen folyó közszolgálati és magánbiztonsági oktatásról tartott tájékoztatót dr. Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktató, akitől megtudtuk azt is, hogy a gimnazisták többsége azt mondta: a rendészeti pályát élethivatásának szeretné választani. A vendégek bepillantást nyerhettek a dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok által vezetett szemináriumra. A diákokat elkísérte Jezerniczky András intézményvezető-helyettes és Szűcs Balázs ny. r. alezredes, szaktanár is.


Önkormányzati rendészeti szakmai nap Budakeszin

  • mort 2
  • mort 1
  • mort 3
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéke a biztonsági szakirány hallgatói részére önkormányzati rendészeti szakmai napot szervezett Budakeszire.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban megrendezett szakmai nap fő témája a regionális önkormányzati rendészet bemutatása volt, különös tekintettel a közbiztonság fenntartásában és a bűnmegelőzésben közreműködő állami, önkormányzati és civil szerzetek együttműködésére – tudtuk meg az esemény moderátorától,  dr. Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktatótól. Megnyitójában dr. Pál Adrián r. alezredes, a Budaörsi Rendőrkapitányság mb. vezetője bemutatta a rendőrkapitányság működését, közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos eredményeit. Dr. Somogyi Farkas József, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás munkatársa a Társulás létrehozásának szükségességét, feladatait és működését ismertette. Uzsoki Gábor, a Budakörnyéki Közterület-felügyelet intézményvezetője a regionális közterület-felügyelet gyakorlati működését mutatta be az egyetem hallgatói részére, majd Érdi Tamás, a Figye-Lő Őr Kft. ügyvezető igazgatója a Budakeszi Védelmi Centrum működtetésével kapcsolatban tájékoztatást adott arról, hogy egy személy- és vagyonvédelmi vállalkozás hogyan tud együttműködni az önkormányzattal egy település közbiztonságának javításában.

Az önkormányzati rendészet és a katasztrófavédelem/polgári védelem kapcsolatát, a polgármester és a jegyző feladatait, a helyi védelmi szervezet és az önkéntes szervezetek működését, feladatait Petró Tibor ny. pv. alezredes, Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöke ismertette, Karvaly Nándor ny. r. alezredes pedig a polgárőrség működéséről, bűnmegelőzési tevékenységéről tartott élménydús előadást. A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalának működéséről beszélt röviden dr. Szelenczy Gabriella, a hivatal vezetője, majd a védelmi igazgatás jelenlegi rendszeréről adott tájékoztatást. Szabó József ny. ezredes mindezt a honvédelmi kötelezettségről szóló tájékoztatóval egészítette ki. Molnár Tibor közterület-felügyelő az önkormányzati rendész szemszögéből ismertette a napi rendészeti feladatellátás rendszerét, és kihangsúlyozta a nagyvárosi és a kistelepülési közterület-felügyelői munka közötti különbségeket. A Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka, Braczkó Gábor r. őrnagy a rendőrség és az önkormányzatok közbiztonsággal kapcsolatos együttműködését mutatta be a szakmai napon részt vevő egyetemi hallgatóknak.

A rendezvényen elhangzottakat a Pest Megyei Polgárőr Szövetség képviseletében Kósa Attila titkár foglalta össze, kiemelve a polgárőrség bűnmegelőzéssel kapcsolatos szerepét. Az önkormányzati rendészeti szakmai nap dr. Kovács Sándor r. ezredes zárszavával fejeződött be, aki elmondta: köszönet illeti dr. Fekete Csaba r. dandártábornokot, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettesét azért a támogatásért, amit a rendezvény szakmai szempontból kiemelkedő színvonalú megtartásához nyújtott, lehetővé téve a rendőrség munkatársainak részvételét az eseményen.


Képzéssel az európai biztonságért

  • fokep
  • dsc6663 2
  • dsc6672 2
  • dsc6702 2
  • dsc6718 2 2
  • dsc6746 2
  • dsc6757 2
  • dsc6781 2
  • dsc6792 2
  • dsc6797 2
  • dsc7388 2
  • dsc7408 2
  • dsc7414 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem is részt vett az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) által szervezett első közös európai rendészeti mesterképzés megvalósításában. A két éves kurzuson résztvevő huszonhat hallgató az NKE Ludovika Főépületében vehette át oklevelét.

A mesterképzési program diplomaosztó ünnepségén és tanévnyitóján elhangzott, hogy a hét modul közül az elsőt az NKE és a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja közösen rendezte meg. A programban 28 ország oktatói vettek részt, a hallgatók a többi között Ausztriából, Németországból, Írországból, a Baltikumból, Bulgáriából, Portugáliából és Görögországból érkeztek. A most végzettek között egy magyar is volt: Palkovics Viktor a Robotzsaru-NEO program szerepéről írta szakdolgozatát.

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tevékenységének központjában a biztonság áll, hiszen valamennyi oktató-kutató munkánk valamilyen formában kapcsolódik ehhez”- mondta köszöntőjében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint Európának sokféle új kihívással kellett szembenéznie az elmúlt években és az ezekre adott közös válasz egyik jó példája a CEPOL mesterképzése, amiből a magyar egyetem is kivette a részét. Elhangzott, hogy az NKE egy speciális helyzetű intézmény, hiszen amellett, hogy része a magyar és az európai felsőoktatásnak, többletfeladata is vannak. Az egyetem Magyarországon egyedüliként végez katonai és rendészeti felsőfokú képzést, de a közigazgatást és a víztudományt illetően is kiemelt szerepe van az oktatás-kutatás területén.

„A CEPOL által elindított első közös európai mesterképzésnek meghatározó szerepe lehet az európai biztonság növelésében” – hangsúlyozta beszédében Dr. Hegyaljai Mátyás. A Belügyminisztérium (BM) európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára szerint elsősorban a koordinációban, a tapasztalatok megosztásában és az egyes rendészeti szervezetek együttműködésében lehet igazi gyakorlati haszna a kurzusnak, amely a személyes kapcsolatok kialakításában is kiváló lehetőséget ad a hallgatóknak. Hegyaljai Mátyás külön kiemelte, hogy a kiberbiztonság és a tömeges migráció területén különösen fontos az összefogás szerepe, amelyben reményei szerint a most végzett hallgatók is kiveszik a részüket.

„Spanyolország elkötelezett a mesterprogram fejlesztése mellett”- mondta Prof. Dr. D. Alejandro Tiana Ferrer. A diplomát kiállító spanyol Nemzeti Távoktatási Egyetem rektora úgy látja, hogy az új biztonsági kihívásoknak csak a képzések fejlesztésével lehet igazán megfelelni.  Elhangzott, hogy a mesterprogram 18 európai felsőoktatási intézmény közreműködésével zajlik.

A program végrehajtásáért felelős konzorcium vezetője a portugáliai Studies Seguranca Interna Policia volt, amelynek vezetője hangsúlyozta, hogy a mesterképzés egy egyedi és különleges program, amely megfelelően egészíti ki a nemzeti és más európai rendészeti képzéseket. Sergio Felgueiras szerint minden résztvevő számára egy folyamatos tanulási program volt az első, két éves kurzus lebonyolítása, a hallgatók pedig úttörőknek tekinthetőek. A képzések helyszíne Magyarország, Finnország, Spanyolország, Bulgária, Hollandia, Németország és Portugália volt.  „A program az európai erő jelképe és bizonyítja, hogy lehetséges egy jobb Európában élni”- hangsúlyozta a portugál intézmény vezetője.

Az NKE-nek is megköszönte a programban való részvételt Dr. Bánfi Ferenc. A CEPOL ügyvezető igazgatója kiemelte: a biztonsági körülmények alapvetően megváltoztak az elmúlt évtizedekben, márpedig az új kihívásokhoz új megoldásokra, így új képzésekre van szükség. A rendészeti képzésért felelős Cepol azért hívta életre a közös európai mesterképzést, hogy megfelelhessen ezeknek a képzési igényeknek - tette hozzá. Véleménye szerint a képzési program bizalomépítő is volt, ez pedig azért fontos, mert - mint mondta - "ha nincs bizalom, nincs rendészeti együttműködés nemzetközi színtéren. Bánfi Ferenc szerint a képzésben maximálisan érvényesültek a minőségi tanulás feltételei: az akkreditált tananyag, a kiváló oktatók és hallgatók, valamint a megfelelő oktatási környezet. Szerinte a mesterprogram egyedülálló lehetőség a hallgatóknak, hogy új szakmai ismereteket szerezzenek, megértsék az uniós rendészeti döntéshozatali mechanizmusokat és egymás kultúrájába is bepillanthassanak.

A mesterprogram sikeresnek bizonyult, de szükség van a fejlesztésére is Detlef Schroeder szerint. A CEPOL igazgatóhelyettese szerint a későbbiekben érdemes lenne például a vámügyintézőknek és a határőröknek is lehetőséget adni a programban való részvételre, valamint egy doktori képzés beindítását is tervezik.

Az NKE és a Cepol több európai egyetemmel együttműködve 2015-ben indította közös mesterképzési programját Cepol "Policing in Europe" European Joint Master Programme címmel. Ez a kurzus volt az első olyan uniós képzési program, amely a rendvédelmi tiszteknek adott mesterképzést az Európai Unió és polgárainak biztonsága szempontjából lényeges témakörökben. Az első végzett évfolyam 26 hallgatója vette át oklevelét a Ludovikán.  Az eseményen a CEPOL vezetői külön megköszönték az egyes modulokban szerepet játszó szervezők-oktatók munkáját.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: CEPOL, 2017

Kriminalisztikai továbbképzés a Rendészettudományi Karon

  • dsc5010 2
  • dsc5003 2
  • dsc5012 2
  • dsc5022 2
  • dsc5039 2
  • dsc4692 2
  • dsc4714 2
  • dsc4733 2
  • dsc5615 2
  • dsc5637 2
  • dsc5640 2
  • dsc5946 2
  • dsc5715 2
  • dsc5649 2
 • Előző
 • Következő

Az első angol nyelvű kriminalisztikai továbbképzés vette kezdetét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen október 2-án a Marymount University szakembereinek jóvoltából. A kurzus annak az együttműködési megállapodásnak az eredményeként jött létre, amelyet 2016-ban írt alá a két intézmény.

A Marymount Universityt 1950-ben alapították, független katolikus intézményként. Számos alapképzést, mesterképzést, és doktori képzést kínál hallgatóinak. A mintegy 3600 hallgatóból álló egyetemi közösség nagyon sokszínű, hiszen mintegy 70 ország diákja tanul az intézményben.

Az együttműködési megállapodást azzal a céllal kötötte a két intézmény, hogy lehetőség nyíljon az oktatók és kutatók mobilitására, közös kutatásokban és szakmai programokban való részvételre, elsősorban a kriminalisztika és a kibervédelem területén.  A megállapodás létrehozásában nagy szerepe volt többek között Szemerkényi Rékának, hazánk korábbi Washingtonba delegált nagykövetének, aki a képzést elindító megnyitón is részt vett.

Dr. Kovács Gábor, Prof. Dr. Patyi András rektor nevében is köszöntötte az egybegyűlteket a képzés megnyitóján. Az NKE oktatási rektorhelyettese kiemelte, hogy az Egyesült Államok a világ vezető országaként a kriminalisztika területén is élen jár, így a képzésben résztvevő szakemberek már nem csak a magyar és az európai uniós eljárásokat ismerhetik meg, hanem – köszönhetően az NKE és a Marymount Egyetem együttműködésének – betekintést nyerhetnek abba is, ahogy a téma szakértői a tengerentúlon végzik a munkájuk.

A négynapos képzésen elméleti és gyakorlati ismereteken át mutatják be a Marymount oktatói a legmodernebb, csúcstechnológiát is használó kriminalisztikai eljárásokat a hazai szakembereknek. Az első nap folyamán főleg jogi alapokat szerezték meg a részvevők. Az amerikai joggyakorlat sok mindenben eltér a magyartól, és az esetek pontos megértéséhez, valamint a jó gyakorlatok átültetéséhez szükséges ezek ismerete. A képzés további napjaiban pedig már a gyakorlati részekre helyeződött a hangsúly a nyomozás menetét illetően. A nyomok felderítésén, rögzítésén túl még ballisztikával is foglalkoztak a részvevők. A képzés végén pedig ünnepélyes keretek közt elismerő oklevelet is vettek át a résztvevők.

Szöveg: Ondrék József

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Ösztöndíj az NKE „követeinek”

  • fokep 2
  • dsc5050 2
  • dsc5073 2 2
  • dsc5106 2
  • dsc5145 2
  • dsc5157 2
  • dsc5211 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 21 hallgatója részesül Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban az idei tanévben. A korábban köztársasági ösztöndíjnak nevezett elismerésről szóló oklevelet ünnepélyes keretek között adták át a Ludovika Főépületben.

Az Államtudományi és Közigazgatási Karról kilencen, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karról négyen, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karról öten, a Katasztrófavédelmi Intézetből pedig egy hallgató részesült ösztöndíjban. A rendezvényen a hallgatókat az NKE követeinek nevezte Prof. Dr. Patyi András. Az intézmény rektora - aki korábban szintén részesült ebben az elismerésben- örömét fejezte ki, hogy a civil hallgatók mellett honvédtisztjelöltek és a Katasztrófavédelmi Intézet egyik hallgatója is elnyerte a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat. „Ennek a feltételrendszere ugyanis alapvetően a civil felsőoktatásra lett kitalálva”- fogalmazott Patyi András. A rektor szólt arról is, hogy az NKE több mint egy egyetem, hiszen felsőoktatási alapfeladatai mellett egyéb, külön törvényekben megfogalmazott kihívásoknak is meg kell felelnie az intézménynek és benne a hallgatóknak, oktatóknak is.

„Értékeljék és becsüljék meg azt, hogy kényelmes, modern körülmények között tanulhatnak”- mondta pohárköszöntőjében Prof. Dr. Kis Norbert. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja szerint a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjnak motiváló ereje lehet minden egyetemi polgár számára, így arra kérte az ösztöndíjasokat, hogy ők is segítsék hallgatótársaikat céljaik elérésében.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók. Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét a felsőoktatási intézmény saját szabályzatában határozza meg. Ennek keretében az intézmény jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során. A pályázati felhívást a felsőoktatási intézmények teszik közzé, a hallgatóknak a pályázatot felsőoktatási intézményükhöz kell benyújtaniuk. A támogatás összege havi 40 ezer forint.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: ösztöndíjak, 2017

Fókuszban a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet

  • fokep
  • dsc4767 2
  • dsc4782 2
  • dsc4798 2
  • dsc4815 2
  • dsc4836 2
 • Előző
 • Következő

Viszonylag új, ám dinamikusan fejlődő diszciplínáról esett szó a Rendészettudományi Kar (RTK) Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéke által rendezett konferencián október 3-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a konferencia levezető elnöke köszöntőjében felidézte, hogy annak idején nagy feladat volt a magánbiztonság és önkormányzati rendészet beemelése az RTK portfóliójába. Erre a lépésre az a felismerés vezetett, hogy a biztonság társadalmi termék, azt nem csak a rendőrség állítja elő, bár meghatározó szerepe van ebben. A vezérőrnagy elmondta: a konferencia témájául szolgáló szakterület kutatási terepe az állami őrszolgálatok, az önkormányzati rendészet, a magánbiztonsági szféra és a polgárőrség tevékenysége. Hangsúlyozta, hogy e téren a következő évtizedek jelentős fejlődést hoznak, mert az állam nem tudja teljesen garantálni a biztonságot; ma már magánszemélyek képesek hadviselést folytatni, különböző modern technikai eszközök segítségével akár otthon ülve csapást tudunk mérni személyekre, objektumokra. A vezérőrnagy a Fenntartói Testület tagjaként ígéretet tett arra, hogy az egyetemen mindig támogatást élvez majd e szakterület.

Dr. habil. Hautzinger Zoltán, az RTK oktatási dékánhelyettese utalt arra, hogy a konferenciát szervező tanszék mindössze három esztendeje alakult, de maga a szakirány már egy évtizedes múltra tekint vissza. Mindezek ellenére a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet oktatását, kutatását nem csupán az egyetem falain belül, de a civil biztonsági szakma berkeiben is elfogadják és nagyra értékelik. Amint a dékánhelyettes fogalmazott, ebben jelentős szerepe van dr. Christián László PhD r. ezredesnek, a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék vezetőjének.

A magánbiztonsági és önkormányzati rendészeti kutatócsoport vezetője, dr. Christián László elsőként köszönetet mondott a szakirány tíz évvel ezelőtti létrehozásának támogatásáért dr. Janza Frigyesnek, illetve a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola akkori vezetésének. Megköszönte továbbá a Fenntartói Testület támogatását a kutatócsoport létrehozásához, valamint a szakmai partnerek által nyújtott folyamatos segítséget a tanszék működéséhez, elsősorban a szaktanterem kialakításához. A tanszékvezető elmondta, hogy húsz érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik a tanszék, és további három előkészítés alatt van. Az utóbbi években megújították negyven tantárgy programját, öt új tankönyv született, és komoly tudományos diákköri eredményekkel büszkélkedhetnek a szakirány hallgatói. A tanszékvezető a tervekről is említést tett: ezek között szerepel például a mentorprogram, illetve a mesterképzés elindítása. A kutatócsoport vezetője hangsúlyozta, hogy a rendészet küldetése csak összefogással – a rendőrség, egyéb rendvédelmi szervek, az önkormányzati rendészet, a magánbiztonsági cégek és a civil bűnmegelőzés együttműködésével – teljesíthető: Janza Frigyes kifejezésével élve ezt nevezzük komplementer rendészetnek. A kutatócsoport célja a többi között: a figyelem ráirányítása erre a tényre; a rendészettel való kapcsolódás elemzése; problématérkép felvázolása és természetesen megoldások keresése. A tanszékvezető végül bemutatta a kutatócsoport tagjait, köztük két külföldi munkatársukat.

Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a magánbiztonsági és önkormányzati rendészeti kérdésekkel ugyancsak foglalkozó Vidékbiztonság Kutatóműhely helyettes vezetője a vidékbiztonság aktuális kérdéseiről tartott előadást. Mint mondta, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karával közösen létrehozott kiemelt kutatóműhely munkájában egyetemünkön az RTK, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Katasztrófavédelmi Intézet vesz részt. A kutatóműhely célul tűzte ki a vidékbiztonság komplexitásának feltárását, az összetevők törvényszerűségeinek rendszerszemléletű meghatározását, valamint a vidékbiztonsági tudatosság kialakításához szükséges tudástár és oktatási módszerek kidolgozását.

A magánbiztonság átvilágításának módszertanáról szólva dr. Szabó Csaba PhD r. őrnagy, tanársegéd kiemelte a nemzetközi tendenciák és a nemzetközi jó gyakorlatok feltárásának fontosságát. A tanársegéd a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet vonatkozásában különösen lényegesnek ítélte a hiánypótló kutatások folytatását és azt, hogy eredményként a jogalkotó számára megfogalmazott ajánlások is szülessenek.

A magánbiztonsági és önkormányzati rendészeti kutatócsoport szlovén tagja, dr. Andrej Sotlar a plurális rendészet (plural policing) nemzetközi szakirodalmának áttekintésével kezdte előadását, kiemelve, hogy ma már nem létezik egyszereplős rendészet. A Maribori Egyetem Biztonságtudományi Karának dékánja a szlovén modellről szólva elmondta, hogy a plurális rendészet résztvevői között megtaláljuk a rendőrségtől kezdve a magánnyomozókig valamennyi olyan szereplőt, akinek fő profilja a biztonság fenntartása, és e szervezetek, személyek között valós, mindennapos együttműködés tapasztalható. Fontos ez azért is, mert ezek a szervezetek egymástól is tanulhatnak ily módon. Mint Andrej Sotlar fogalmazott: az egyetemek rendkívül alkalmasak arra, hogy a különböző szervezetekből érkező rendészeti szakemberek semleges platformon folytassanak szakmai eszmecserét.

Az önkormányzati rendészeti kutatások részeredményeiről számolt be dr. Bacsárdi József. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karának PhD-hallgatója elmondta: az önkormányzati rendészet újrafelfedezésének vagyunk ma tanúi: a városi rendőrségek 1919-es, majd az önkormányzatok 1949-es felszámolása után már a nyolcvanas években, de a rendszerváltozás után még inkább igény mutatkozott a települési rendészet felélesztésére. A kutatás ezt a folyamatot kívánja segíteni, elsősorban a meglévő anomáliák feltárásával.  


Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Véradás az RTK kollégiumában

  • veradas dsc 0165 resize
  • veradas dsc 0146 resize
  • veradas dsc 0150 resize
  • veradas dsc 0168 resize
  • veradas dsc 0171 resize
  • veradas dsc 0181 resize
 • Előző
 • Következő

Hatalmas érdeklődés kísérte a Rendészettudományi Kar (RTK) véradó napját szeptember 28-án. Az új kollégiumban első ízben megszervezett eseményre többen jelentkeztek, mint amennyi vér levételére lehetőség volt.

A Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ munkatársai a tömeges érdeklődés ellenére is állták a sarat: délután egy órától majdnem este nyolcig 180 egység vért vettek le hallgatóinktól és tisztjelöltjeinktől – tudtuk meg Pánczél Mátyás r. törzszászlóstól, az RTK Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezénylőzászlósától.

Fotó: Szaló Roland r. hallgató

Cimkék: véradás, 2017

Az RTK dékánhelyettese a FRONTEX Partner Akadémiák Vezetőinek Konferenciáján

  • frontex okl 20170921 161230
  • dh frontexen 20170921 101151 hdr
  • dh frontexen 20170921 102504 hdr
  • dh frontexen 20170921 103546 hdr
  • dh frontexen 20170921 112645
  • dh frontexen 20170921 155838
  • dh frontexen 20170921 161230 1
 • Előző
 • Következő

Dr. Mészáros Bence r. ezredes,  tudományos és nemzetközi dékánhelyettes képviselte a Rendészettudományi Kart (RTK) az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) Partner Akadémiák Vezetőinek Konferenciáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara a zágrábi konferencia alkalmával vált a FRONTEX Partner Akadémiák Hálózatának tagjává.

A hálózat 23 ország 34 rendvédelmi oktatási intézményét egyesíti, és az a célja, hogy egy platformot biztosítson a határ- és partvédelmi kérdések megvitatására, az azokkal kapcsolatos tudástranszferre, egységes oktatási gyakorlat kialakítására. Hazánkból a Rendészettudmányi Karon kívül még a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium is csatlakozott a hálózathoz. A szakgimnázium képviseletében  dr. Várkonyi Tamás r. őrnagy vett részt a konferencián.

A Horvát Köztársaság Belügyminisztériumának Rendőr Akadémiáján lezajlott rendezvényt Berndt Körner, a FRONTEX igazgatóhelyettese és Davor Božinović horvát belügyminiszter nyitotta meg, majd az akadémia oktatói és hallgatói tartottak – a többi között – gépjármű-átvizsgálási, személyvédelmi és kutyás bemutatót. Jack Nolan a határ- és partvédelmi oktatás jövőjéről tartott előadást, végül pedig a FRONTEX képzési egységének tagjai mutatták be egyenként a szakterületeiket.

A konferencia zárásaként sor került a FRONTEX Partner Akadémiák Hálózatának tagságát igazoló tanúsítványok ünnepélyes átadására, amit az NKE RTK nevében dr. Mészáros Bence dékánhelyettes, a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium nevében pedig dr. Várkonyi Tamás r. őrnagy vett át.

Cimkék: Frontex, konferencia, 2017

Csapatszolgálati gyakorlaton az RTK hallgatói

  • tata1 710
  • tata2 710
  • tata3 710
  • tata4 710
  • tata5 710
  • tata6 710
 • Előző
 • Következő

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. szeptember 20–21-én csapatszolgálati gyakorlatot szervezett a tatai Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár laktanyába. Milus Gábor r. ezredes, rendészeti megyei rendőrfőkapitány-helyettes lehetőséget biztosított a Rendészettudományi Kar (RTK) harmadéves nappali munkarendű közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szakirányos hallgatóinak, hogy a képzés második napján a gyakorlatot megtekintsék, illetve annak során jelzői feladatokat lássanak el.

A gyakorlaton a Készenléti Rendőrség (KR) állományából részt vett még a Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály II. XV. Határvadász Bevetési Osztály teljes állománya, a kutyás alegység, és a mozgó vezetési ponton tevékenykedett a dokumentáló csoport is. A képzés gördülékeny végrehajtásáról a KR kiképzői és a megyei instruktori állomány gondoskodott. Az élethű szituációk megteremtése és a sérülések szimulációja érdekében a képzésen ugyancsak részt vett a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) PoliceMedic csoportja is.

A nagyszabású gyakorlat során egy bírósági épület elfoglalásával kapcsolatos demonstrációs alaphelyzetből kiinduló, majd különböző szituációk során bonyolódó feladatot oldott meg a csapaterős állomány, a Komárom-Esztergom MRFK csapatszolgálati törzsének irányítása mellett. A feladatok végrehajtását mindvégig nehezítette az erősen csapadékos és hűvös időjárás, azonban a körülmények ellenére mind a csapaterős állomány, mind hallgatóink hősiesen viselték az időjárási nehézségeket. A csapaterős egységek hatékony és dinamikus fellépése ellenére hallgatóink sérülés nélkül teljesítették a jelzői feladatokat és egyben sajátos szemszögből betekintést nyertek az egyes rendőri műveletek, taktikai eljárások gyakorlati végrehajtásába is.

A képzést mindvégig figyelemmel kísérték a Komárom-Esztergom MRFK illetékességi területén található rendőrkapitányságok vezetői, a KR Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság igazgatója és a Határvadász Bevetési Főosztály II. főosztályvezetője is. A képzés szervezője és meghívottjai a feladatok végrehajtását követően értékelték a rendőri tevékenységet, és külön köszönetet mondtak hallgatóinknak a jelzői feladatok ellátásáért. A gyakorlat befejezését követően hallgatóink Tatabányán megtekinthették a Komárom-Esztergom MRFK Törzsének helyiségét, felszereltségét, a törzs vezetője rövid bemutatót is tartott részükre.

Dr. Gál Erika r. őrnagy, az RTK Közbiztonsági Tanszékének tanára, csapatszolgálati oktató kísérte el hallgatóinkat a tatai gyakorlatra, aki hangsúlyozta, hogy a nappali munkarendű hallgatók részére kiemelkedően fontos az ilyen jellegű gyakorlatokon történő részvétel, hiszen így testközelből ismerkedhetnek meg a végrehajtás részleteivel. A Közbiztonsági Tanszék tanszékvezetője, dr. Major Róbert PhD r. ezredes, egyetemi docens pedig külön kiemelte annak fontosságát, hogy hallgatóink a csapatszolgálati feladatok, gyakorlatok végrehajtása során a parancsnokok tevékenységébe is betekintést nyerhettek.

A gyakorlaton a Zsaru magazin munkatársai is végig részt vettek, akik elmondták, hogy a Milus Gábor r. ezredessel készített, helyszíni fotókkal illusztrált riport várhatóan 1–2 héten belül megjelenik a lapban.


Polgárőrök országos közlekedésbiztonsági versenye

  • polgor verseny p1470627l
  • polgor verseny p1470632l
  • polgor verseny dscf0656l
 • Előző
 • Következő

Immáron tizenharmadik alkalommal rendezte meg az Országos Polgárőr Szövetség a Budapesti Rendőr-főkapitányság Fővárosi Baleset-megelőzési Bizottságának szervezésében, a Magyar Autóklub támogatásával a polgárőrök országos közlekedésbiztonsági versenyét, melynek lebonyolításában évek óta közreműködik a Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszéke. A hallgatók a szituációs feladatoknál szerepjátékot alakítva, valamint a szervezőket támogatva segítették a rendezvény sikerét.

A versenynek helyszínt biztosító Magyar Autóklub Szolgáltató Központjában a versenyen részt vevő csapatok – amelyek valamennyi megyét és a fővárost képviselték – a BRFK Közlekedésrendészetének munkatársai által összeállított szituációs feladatok megoldásán túl vezetéstechnikai pályán bizonyítottak, és mindemellett elméleti felkészültségükről tesztlap kitöltésével adtak számot. A verseny közlekedésbiztonsági kerekasztal-beszélgetéssel egészült ki, ahol az ORFK és az OPSZ képviselői mellett jelen voltak a megyei szervezetek tagjai is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet dr. Major Róbert r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens képviselte, aki hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű versenyeknek kiemelkedő szerepük van az állomány tudásának fejlesztésében.

Cimkék: polgárőr, verseny, 2017

Lezajlott a XI. Polgárőr Akadémia

  • polgor img 20170922 112957l
  • polgor img 20170922 113046l
  • polgor img 20170922 120231l
  • polgor img 20170922 120254l
 • Előző
 • Következő

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) és a Rendészettudományi Kar (RTK) közötti együttműködés keretében immáron tizenegyedik alkalommal rendezték meg a polgárőr egyesületi vezetők 5 napos, 40 órás továbbképzését. A Polgárőr Akadémia elnevezésű tanfolyam helyszíne ezúttal is a Büntetés-végrehajtási Szervezet Pilisszentkereszten található továbbképző központja volt. 

A nyolcadik kurzus közel harminc résztvevője közül az eredményes vizsgát követően mindenki átvehette a Polgárőr Akadémia elvégzését igazoló tanúsítványt. A képzés során Zámbó Pétertől, az OPSZ szakmai alelnökétől a polgárőrség szervezeti felépítésébe és az országos vezetés stratégiájába kaphattak bepillantást a résztvevők. Baracskainé dr. Boór Judit közgazdásztól az egyesületek gazdasági elszámolásához kaptak rendkívül hasznos ismereteket, míg prof. dr. Sárközy Tamás az egyesületek jogállásának rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot. Dr. Tihanyi Miklós, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója a jog világába kalauzolta el a hallgatókat, külön kitérve a büntetőjogi felelősségre az intézkedő polgárőr részéről. Emellett azokról a – főként közterületi – bűncselekményekről is szó esett, amelyeket az önkéntes bűnmegelőzőknek fel kell tudni ismerniük. Az önkormányzati rendészettel, illetve a magánbiztonsági szférával való együttműködés lehetőségeiről dr. Kovács Sándor egyetemi oktató és dr. Christián László PhD, a Polgárőr Akadémia igazgatója, tanszékvezető egyetemi docens tartott informatív előadást. A Polgárőrség lovas tagozatáról dr. Rácz Adrienn szakosztályi elnök beszélt. Az akadémia legnépszerűbb kurzusa ezúttal is a bűnmegelőzési kommunikációs tréning volt, amit dr. Molnár Katalin vezetett. A 11. kurzus befejező eseményén a végzett résztvevők dr. Major Róbert r. ezredestől, a Közbiztonsági Tanszék vezetőjétől vehették át a Polgárőr Akadémia elvégzését igazoló tanúsítványokat. A tanszékvezető dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán nevében köszöntötte a végzetteket, és gratulált teljesítményükhöz, másrészt kiemelte, hogy a Rendészettudományi Kar elkötelezett a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében tevékenykedő állami és társadalmi szervezetek munkája mellett. A Polgárőrség a Rendőrség stratégiai partnerévé, így a társadalmi bűnmegelőzés és rendfenntartás terén egyaránt megkerülhetetlen szervezetté vált, mely együttműködés megjelenik a képzési rendszer tekintetében is. Major Róbert úgy véli, minden feltétel adott, hogy az Akadémia hosszú távon sok polgárőr vezetőt vértezzen fel naprakész tudással. Az OPSZ elnöke, dr. Túrós András nevében dr. Barnucz Szilvia, az OPSZ főigazgatója, valamint dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens köszöntötte a végzett polgárőröket és gratulált eredményükhöz, továbbá megköszönte egyetemünknek a tanfolyam lebonyolításához nyújtott támogatását.


Közrendvédelmi szakismeret foglalkozás a fegyveres biztonsági őrségek országos szakmai versenyén

  • fbo 20170916 104359l
  • fbo 20170916 104351l
  • fbo 20170916 104415l
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar (RTK) Közbiztonsági Tanszéke a közrendvédelmi szakismeretek tantárgy keretében gyakorlati foglalkozást szervezett a végzős hallgatók számára a ROKK Rendészeti Szervek Kiképző Központja nagytétényi lőterén, az ott megrendezett Fegyveres Biztonsági Őrségek Országos Szakmai Csapatversenyének helyszínén.

A foglalkozás immáron hagyományosnak is nevezhető, hiszen évek óta összekötjük a versenyt hallgatóink felkészítésével, illetve hallgatói csapataink részt is vesznek a versengésben – fejtette ki dr. Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék vezetője.

A versennyel egy időben a közrendvédelmi szakirány harmadéves hallgatói először tantermi foglalkozásokon vettek részt, ahol dr. Kovács Sándor r. ezredes, karunk mesteroktatója köszöntötte a megjelent hallgatókat és megnyitotta az előadássorozatot. Elsőként Lakatos Tibor r. ezredes, az ORFK Közrendvédelmi Főosztályának vezetője tartott előadást, majd több őrségparancsnok, köztük Gúth József, az ORFK fegyveres biztonsági őrségének parancsnoka tartott szakmai előadást és konzultációt.

Dr. Kovács Sándor r. ezredes, az RTK mesteroktatója a képzés fontosságát hangsúlyozta, elmondta, hogy a hallgatók a végzést követően egy év elteltével nyílt paranccsal ellenőrizhetik a fegyveres biztonsági őrségeket, melynek szakszerű végrehajtásához a téma alapos elméleti és gyakorlati ismerete elengedhetetlen. Szigeti Lajos, a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesületének elnöke, a rendezvény főszervezője örömét fejezte ki, hogy intézményünk immáron hagyományosan idén is csatlakozott a versenyhez, és kihasználta az alkalmat, hogy hallgatóink gyakorlati ismeretei is bővüljenek.

A rendezvény fővédnöke Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány volt, akit a helyszínen Lakatos Tibor r. ezredes, a Közrendvédelmi Főosztály vezetője képviselt. A versenyen részt vett az RTK két csapata is, egyrészt a biztonsági szakirány hallgatóiból, másrészt a rendőri szakirányok hallgatóiból álló formáció; mindkettő kiváló eredményt ért el. Felkészítésükben dr. Gáspár Miklós r. alezredes és Cserhalmi Pál r. őrnagy vett részt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék vezetője is.

Cimkék: gyakorlat, verseny, 2017

Portugál rendőr kolléga látogatása a CEPOL csereprogram keretében

  • portugal cepol img 0606l
  • portugal cepol img 0605l
  • portugal cepol img 0610l
  • portugal cepol img 0615l
 • Előző
 • Következő

A közelmúltban látogatást tett egyetemünkön Raul Brito Coelho, a portugál Bűnügyi Rendőrség (Policia Judiciaria) Vagyon-visszaszerzési Hivatalának (Gabinete de Recuperação de Ativos) nyomozója. A portugál kolléga a CEPOL csereprogram keretében – Matyi Ádám r. hadnagy idegenvezetése mellett –  tartózkodott Magyarországon a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Vagyon-visszaszerzési Hivatalánál.

A vendéget az egyetem vezetése részéről dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes és dr. Nagy Judit r. ezredes, nemzetközi rektorhelyettes fogadta.  Raul Brito Coelhót a Rendészettudományi Karon  dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a kar dékánja, valamint dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes és dr. Mészáros Bence r. ezredes, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, továbbá prof. dr. Sallai János r. ezredes, a Rendészetelméleti és -történeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára látta vendégül – tájékoztatta honlapunkat dr. Frigyer László r. őrnagy, a Kriminalisztikai Intézet tanársegédje. A portugál szakember dr. Frigyer László kísértében betekintést nyerhetett az egyetem és a kar életébe, továbbá dr. Nyitrai Endre r. őrnagy előadásában a Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék által oktatott tárgyak specialitásaiba. A látogatás megfelelő alkalom volt arra, hogy a szakmai tapasztalatcsere keretében az egyetem oktatói szélesebb körű betekintést nyerhessenek a portugál rendőrség általános és tudományos tevékenységébe.

Cimkék: CEPOL, Látogatás, 2017

Kétéves a Hszt. – konferencia az új szolgálati törvény tapasztalatairól

  • fokep
  • dsc0795 2
  • dsc0802 2
  • dsc0811 2
  • dsc0813 2
  • dsc0816 2
  • dsc0828 2
  • dsc0850 2
  • dsc0855 2
  • dsc0865 2
 • Előző
 • Következő

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) megalkotásának folyamatáról és a törvény hatályba lépése óta eltelt két esztendő gyakorlati tapasztalatairól tanácskoztak a téma szakértői a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szeptember 26-án. A nagy érdeklődéssel kísért egésznapos konferencia résztvevői valamennyi érintett szervezet szempontjából értékelték az elmúlt két évet.

A konferenciát dr. Nagy Judit r. ezredes, nemzetközi rektorhelyettes nyitotta meg, a konferenciát szervező Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék vezetőjeként. Mint mondta, már tavaly felvetődött az új Hszt. megvitatásának gondolata, és erre minden érintett szervezet részéről igény mutatkozott. A résztvevőket köszöntve dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy felidézte: voltak olyan vélemények, hogy ennek a konferenciának még nincs itt az ideje, hiszen nem áll rendelkezésünkre elegendő gyakorlati tapasztalat. Ennek ellenére a mai rendezvény iránt igen nagy az érdeklődés – mondta a Rendészettudományi Kar (RTK) dékánja. Végül reményét fejezte ki, hogy a vita során a hallgatóság véleménye, nézetei is tükröződnek majd.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az NKE Fenntartói Testületének tagja felvázolta a hatályos szolgálati törvény megszületésének történetét. Mint fogalmazott: alapos, mély, történetiségen alapuló rendészetelméleti háttere volt az új Hszt. létrehozásának. Mind a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program megalkotásakor, mind az NKE felállításakor világossá vált, hogy a rendészeti szakmáknak más sajátosságai vannak, mint amelyek a közigazgatásban dolgozók vagy a katonák tekintetében fennállnak. Ez a felismerés alapul szolgált a Hszt. kodifikációs munkálatai során is. További nehézséget okozott, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszti állományába négyféle módon lehet bekerülni; ez a körülmény megnehezítette az egységes szabályozás elkészítését. A vezérőrnagy végül a jogszabály-előkészítő munka sokrétűségét érzékeltetve elmondta: a törvény megalkotása számos társadalmi tényező, így például demográfiai tendenciák tanulmányozását is megkövetelte.

Dr. Bognár László ny. r. dandártábornok, az NKE Fenntartói Testület Hivatalának szakértője „A Kormányzati Személyügyi Stratégia rendvédelmi ágazatra vonatkozó elvárásainak és céljainak teljesülése az új Hszt. és végrehajtási rendeletei tükrében” című előadásának bevezetőjében kiemelte, hogy a stratégia egyik alapelve a közszolgálatban dolgozók számára az egyes területek közötti átjárhatóság biztosítása volt. A dandártábornok bemutatta a stratégiaalkotás folyamatát, majd részletesen ismertette a fő stratégiai célokat: a teljes életútra kiterjedő kiszámítható és vonzó életpályát; a fegyveres szervek számára kellő mennyiségű és felkészültségű hivatásos utánpótlás biztosítását; a hivatásos életpálya módosításának, lezárásának, illetve az átjárhatóságnak a szabályozását.

A Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztályának vezetője a kodifikációs kihívásokról, illetve az új rendészeti életpályamodell eddigi tapasztalatairól tartott előadást. Kovácsné dr. Szekér Enikő bv. ezredes elmondta, hogy a Belügyminisztérium kapta feladatként a közszolgálati életpálya kidolgozását, ennek a munkának csupán egy része volt a Hszt. létrehozása. Már 2010 és 2014 között is sok eredmény született az előkészítő munka során, ezekre építettek a tényleges jogszabály-előkészítés megkezdésekor, 2014-ben, továbbá a korábbi szolgálati törvényből is emeltek át jól kidolgozott, használható elemeket. A főosztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy az új Hszt. és a végrehajtási rendeletek szorosan együtt értelmezendők.

Dr. Czene Csaba r. alezredes, az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Főosztályának mb. vezetője a szolgálati törvény hatálybalépése óta eltelt időszak rendőrségi tapasztalatait összegezte, és szólt a hivatásos állomány tagjainak teljesítményértékelésével és minősítésével kapcsolatos tapasztalatokról is. A Hszt. egyik új jogintézményéről, a tisztjelölti státuszról szólva dr. Simon Attila r. ezredes, mesteroktató, az NKE RTK Rendvédelmi Tagozatának parancsnoka a többi között kiemelte, hogy a tisztjelöltek szolgálati helye az RTK Rendvédelmi Tagozata, és a tisztjelöltek kizárólag az NKE-ről szóló törvényben meghatározott szolgálati feladatokra vezényelhetők. Dr. Frigyer László r. őrnagy, az NKE RTK Kriminalisztikai Intézetének tanársegédje az egyetemre vezényelt hivatásos állomány vonatkozásában beszélt az új rendészeti életpályamodell sajátosságairól. Hangsúlyozta az egyéni fejlesztési terv fontosságát, aminek szerepe: a beosztásokhoz szükséges kompetenciák felmérését követően azok fejlesztése és a megvalósítandó célok kitűzése.

Az egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tapasztalatainak összegzését Tóth László ogy. dandártábornok, az Országgyűlési Őrség parancsnoka kezdte, megemlítve, hogy ez a szervezet speciálisnak számít a Hszt-ben, hiszen a házelnök közvetlen irányítása alatt áll; e helyzetéből fakadnak sajátosságai is.  Sipos János bv. ezredes, a BVOP Humán Szolgálat Személyügyi Főosztályának vezetője a hivatásos állomány előmenetelének kérdéseire helyezte a hangsúlyt. A BM Országos Katasztófa-védelmi Főigazgatóság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztályának vezetője, dr. Gubicza József tű. ezredes az állomány folyamatos és több szinten megvalósuló képzését emelte ki előadásában. Gulyásné Rajnai Gabriella, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)  Központi  Irányítás Humánigazgatási Főosztályának helyettes vezetője a szervezet sajátosságait bemutatva kitért arra, hogy a NAV két teljesen eltérő kultúrájú szervezetből jött létre, majd részletesen szólt a Hszt. és a NAV személyi állományára, köztük a hivatásos állományra ugyancsak rendelkezéseket tartalmazó NAV-törvény kapcsolódási pontjairól.  

A konferenciát a szervezést magára vállaló Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék oktatóinak előadásai zárták. A szolgálati törvényben található alapjogi korlátozásokról tartott előadást dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, tanársegéd. A szolgálati jogviszony létesítésének feltételeit dr. Buzás Gábor PhD c. r. alezredes, adjunktus elemezte.  Dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera mesteroktató a szolgálati törvényben szabályozott tanulmányi szerződésekről szólt előadásában.


Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: hszt, konferencia, 2017