SzűkítésMinden Címke 302

„A biztonság a legfontosabb hatásterület”

    • img 0442 bm tud tanacs januar

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretén belül a Prof. Dr. Sallai János tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével megvalósuló Rendészeti Jelentés műhely kutatási eredményeivel kapcsolatos egységes álláspont kialakítása érdekében a Belügyi Tudományos Tanács (BTT) vitaülést szervezett a rendészettudomány képviselőinek, a Jó Állam Jelentés szakértői, a Jó állam – jó rendészet speciális jelentés alkotói, a BTT tagjai, a Rendőrség Tudományos Tanácsának a Tagjainak részvételével a Belügyminisztériumban.

 „A biztonsági hatásterület minden szempontrendszer szerint a legfontosabb” – hangsúlyozta Prof. Dr. Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese, a Biztonság és bizalom a kormányzatban munkacsoport vezetője hozzátéve azt, hogy ennek a hatásterületnek a dimenziói a külső biztonság, a közbiztonság és a katasztrófavédelem, a jogbiztonság, a kormányzati tevékenység átláthatósága, valamint a létbiztonság.

Dr. Kaiser Tamás, az Államkutatási és Fejlesztési Intézet tudományos igazgatója meghatározó dokumentumnak tartja a Jó állam – jó rendészet projektet, ugyanis a rendészet egyes dimenziói fontos kutatási irányt jelentenek. „A Rendészettudományi Karon koncentrálódik az a szakmai tudás, amely nélkülözhetetlen a kutatás végrehajtásához” – hangsúlyozta az igazgató, aki elmondta, hogy 2016 májusára elkészült a jelentés első változata, melynek véglegesítéséhez további tudományos tanácskozások, szakértői megbeszélések váltak szükségessé, így még tovább pontosíthatóak a mérés főbb tematikus területei.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével – többek között – Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a BM oktatási főszemlélője, Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály főosztályvezetője, Dr. Gömbös Sándor c. r. dandártábornok, az ORFK hivatalvezetője, Prof. Dr. Korinek László, Prof. Dr. Finszter Géza, a Belügyi Tudományos Tanács tagjai és Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsának az elnöke.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes