SzűkítésMinden Címke 294

A Csatáry-ügy a dokumentumok tükrében

  • csatary konyvbemutato kep1
  • csatary konyvbemutato
 • Előző
 • Következő

Verbovszki Sándor ny. r. százados a Rendészettudományi Karon mutatta be aKassa árnyékában – A Csatáry-ügy a dokumentumok tükrében című könyvét. Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár köszöntő gondolataiban felidézte, hogy 1920-ban államosították a rendőrséget, amelynek tiszti kara 1920 után a fogalmazói és a felügyelői karból állt. Emlékeztetett arra, hogy 1922-ben szaktanfolyami rendszerben tanultak először a leendő rendőrtisztek. Elmondta, hogy 1944. március 19-én megszállták a németek Magyarországot, majd a 2300/1944-es Miniszter Elnöki rendelettel rendszeresítették a rendőrségnél a rendfokozatokat.

Utalt Rédey Miklós A rendőri szolgálat vezérfonala című könyvére, amely az első világháború alatt 1916-ban jelent meg. A szerző ekkor már tapasztalt rendőrtiszt volt és tollforgató rendőrtudós. A könyvében az ars poétikáját fogalmazta meg, leírta, hogy ki lehet rendőr és milyen követelményeket kell támasztani a rend őreivel szemben. Sallai János a jó rendőr 10 parancsolatát idézte a könyvből:

 1. Légy hű és kötelességtudó
 2. Légy erős
 3. Légy józan és mérsékletes
 4. Légy szorgalmas
 5. Légy tapintatos
 6. Légy lelkiismeretes
 7. Ne légy részrehajló
 8. Légy emberséges
 9. Ne légy túl érzékeny
 10. Légy talpig ember


A professzor úgy véli, a fentiek a mai napig érvényesek és aktuálisak a rendőri testület minden tagja számára.

Verbovszki Sándor elmondta, hogy könyve arról az időszakról szól, amikor 1944. március 19-én a német hadsereg megszállta Magyarországot, és néhány héttel később Kassán keresztül megkezdődött a magyarországi zsidóság deportálása, amely érintette a Kassa környéki zsidók jelentős részét is. A kötetét bemutató előadásában felidézte, hogy Szálasi Ferenc október 15-i hatalomátvételét követően  újult erővel folytatódott a zsidók, a politikailag másként gondolkodók üldözése és likvidálása.

„Ennek, a Kassán 1941 júliusától 1945. január 18-ig terjedő időszaknak lett kényszerű főszereplője dr. Csatáry László” - fogalmazott az író hozzátéve azt, hogy Csatáry László 1942 őszétől 1944. október végéig két évet szolgált segédfogalmazóként Kassán, a rendőrkapitányság állományában. Mivel a rendőrségen ő beszélte anyanyelvi szinten a német nyelvet, dr. Horváth György, Kassa akkori rendőrkapitánya a tolmácsolással és a német parancsnoksággal történő összekötő tiszti feladattal bízta meg. Feladata a magyar rendőrség és a német egység vezetője közötti információk közvetítéséből állt, így mind a rendőrségen, mind a városban az ő neve vált ismertté és maradt meg ez által sokak emlékezetében. Nevét a háborút követően a Magyarországon dr. Horváth György volt kassai rendőrfőkapitány-helyettes ellen lezajló népbírósági eljárásban is felhasználták. Csehszlovákiában pedig kollaboráció és fasiszta megszállás bűncselekmény elkövetése miatt, mint volt magyar kassai rendőrkapitány ellen indult népbírósági eljárás, melyet halálos ítélettel zártak le. Verbovszki Sándor elmondta, hogy 2012-ben kezdődött el Csatáry László kálváriája. A könyvében ismertette, hogy kutatásai során arra jutott, milyen ellentétesek voltak azok a vádak, gyanúsítások, amelyet neki Csatáry Lászlónak felróttak. Majd a kriminalisztikai és jogi anomáliákról beszélt. Felidézte, hogy Csatáry László 2013-ban, egy gyors lefolyású tüdőgyulladásban hunyt el.

A könyv írója 1982-ben szerelt fel a BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság állományába bűnügyi nyomozó őrmesterként. Elmondása alapján minden bűncselekmény nyomozásában részt kellett vennie függetlenül attól, hogy mely szervezet hatásköre, vagy illetékessége volt az ügy. 1986-ban a zászlósképző iskola elvégzése után a BRFK Bűnügyi Osztály, Vagyonvédelmi Alosztályra helyezték át, ahol mindegyik alosztály munkájában részt vett. Majd zászlósi rendfokozattal áthelyezték 1990-ben a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság Bűnügyi Osztály Ferihegy Nemzetközi Légikikötőjébe.

Verbovszki Sándor számos képzésen vett részt a Francia Belügyminisztériumtól az Egyesült Királyság kábítószer-ellenes szervezetén át egészen az FBI által szervezett tanfolyamokig. 1999-ben rendőr századosként helyezték nyugdíjba, majd 2012 tavaszáig még a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren dolgozott.

A könyv megírásának körülményeiről Verbovszki Sándor elmondta, hogy Dr. Csatáry Lászlóval Kanadából történt hazatelepülése óta, 1997-től ismerték egymást és az évek során barátság alakult közöttük. „Amikor 2012 áprilisában napvilágra került, hogy Efraim Zuroff háborús bűncselekmények okán feljelentette, majd a dokumentumok alapján egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ezekhez a neki felrótt jogsértések elkövetéséhez nincs köze, ígéretet tettem arra, hogy mindent megteszek azért, hogy kiderüljön az igazság” – hangsúlyozta Verbovszki Sándor, aki Csatáry László halála után elhatározta, hogy a fellelhető dokumentumok és bizonyítékok alapján feltárja az ügy körülményeit.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: könyvbemutató, 2017