Jelenleg 39 bejegyzés található May 2017 dátummal

Csapatszolgálati ízelítő

  • kzv cspsz gyak 1 dsc 0121
  • kzv cspsz gyak dsc 0122
  • kzv cspsz gyak dsc 0129
  • kzv cspsz gyak dsc 0115
  • kzv cspsz gyak dsc 0131
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar másodéves nappali munkarendű közrendvédelmi szakirányos hallgatói május közepén részt vehettek egy kétnapos csapatszolgálati gyakorlaton, ahol némi betekintést nyerhettek a csapatszolgálat rejtelmeibe, a parancsnoki munka sajátosságaiba. A gyakorlatot a csapatszolgálati tantárgyak felelős oktatója, dr. Gál Erika r. őrnagy, a Közbiztonsági Tanszék tanára szervezte, amelyhez azonban nagy segítséget nyújtottak a Készenléti Rendőrség kiképzői is. Ezen a két napon a szakasz a kar mellett található Apáca-réten gyakorlatozott, majd Nagytarcsán a Készenléti Rendőrség által tartott csapatszolgálati képzésbe nyerhettek bepillantást.

Az apáca-réti hatórás gyakorlat során a hallgatók az elméleti ismeretek átismétlése után elsőként a zárás taktikai eljárás részelemeit, illetve a parancsnoki vezényszavak kiadásának rendjét gyakorolhatták raj- és szakaszerővel egyaránt. A szakasz minden egyes tagja végrehajtotta a rajparancsnoki feladatokat is, így lehetőség nyílott a parancsnoki munka gyakorlására, amelynek leginkább az alapjait, elsősorban a nyílt, egyértelmű és határozott kommunikációt lehetett gyakorolni. A gyakorlati foglalkozás utolsó feladataként a hallgatóknak komplex szituációs gyakorlatot kellett végrehajtani: szakaszerővel kellett egy nagy területet nem összefüggően lezárni, illetve egy feltételezett sérült hallgató feltalálása érdekében kutatást kellett szervezni és végrehajtani. A gyakorlatot színesítette, hogy a szakasz állományából több hallgató Police Medic speciális ismeretekkel is rendelkezik, így szaktudásukkal segítették az eltűnt, sérült hallgató professzionális elsősegélyben részesítését.

A másnapi nyolcórás gyakorlati foglalkozás külső helyszínen, a kifejezetten kiképzési célú nagytarcsai objektumban zajlott le, ahol a hallgatók belekóstolhattak az újonnan kinevezendő tiszthelyettesi állomány alapszintű csapatszolgálati képzésébe. A nap folyamán teljes körű beszámolót kaptak a kiképzés részleteiről, mind a végrehajtói, mind a parancsnoki állomány szemszögéből. A foglalkozás során lehetőség nyílt arra is, hogy a csapatszolgálati védőeszközök (védőpajzs, bevetési sisak, testvédő felszerelés) szemrevételezését követően hallgatóink megtapasztalják, milyen nehéz is gyorsan és precízen felvenni és rögzíteni ezeket a felszereléseket. A gyakorlat során megtekinthettek egy vízágyút is; az eszköz technikai részleteinek és működésének ismertetését a kezelők bevetési emlékeik felidézésével színesítették. Az ebédszünet után a hallgatókat is bevonták az egyes taktikai elemek gyakorlásába, így például az egy- és kétsoros mozgósorfal, valamint az észak-ír alakzat megalakítását gyakorolhatták instruktorok irányítása mellett.

A foglalkozások zárásaként dr. Gál Erika r. őrnagy örömmel foglalta össze, hogy a feladatok végrehajtása mindvégig fegyelmezetten, a képzési és szakmai előírások maximális betartásával, de mégis kifejezetten jó hangulatban történt. A szakasz osztályfőnökeként hangsúlyozta a gyakorlati foglalkozások csapatépítő, összekovácsoló jellegét és ezeknek a szakasz egységére gyakorolt kifejezetten pozitív hatását is.


A BM OKF vezetőinek elnöklésével zajlanak a KVI záróvizsgái

  • img 9003 2
  • img 8992 2
  • img 8993 2
  • img 8996 2
  • img 9010 2
 • Előző
 • Következő

A 2016/2017. tanév szorgalmi időszak befejeztével megkezdődtek a záróvizsgák a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében. Az intézetben 225 fő hallgató vág neki az utolsó megmérettetésnek.

Az intézet fennállása óta első alkalommal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai vezetői is tagjaivá váltak a vizsgabizottságnak, így Dr. Mógor Mária Judit tű. ezredes, hatósági főigazgató-helyettes és Bartók Péter tű. ezredes, a gazdasági főigazgató-helyettes, valamint a későbbi vizsgára Erdélyi Krisztián tű. ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság általános helyettese kapott elnöki felkérést.

A záróvizsgán a katasztrófavédelem alapképzés nappali képzési rend iparbiztonsági szakirányán tanulók adtak számot tudásukról az iparbiztonság, a katasztrófavédelemi jog és igazgatás, a kritikus infrastruktúra védelem és az ipari és közlekedési veszélyhelyzetek felszámolása témaköreinek ismeretanyagaiból. A katasztrófavédelem alapképzés nappali képzési rend katasztrófaműveleti szakirány tanulói a katasztrófavédelemi jog és igazgatás, a polgári védelmi szakismeret, a katasztrófa megelőzés és a katasztrófa elhárítás beavatkozási rendszereinek ismereteiből számoltak be. A katasztrófavédelem alapképzés nappali képzési rend tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány végzősei a katasztrófavédelmi jog és igazgatás, tűzoltási és műszaki mentési, valamint tűzmegelőzési ismeretekből tesznek sikeres vizsgát.

A BM OKF főigazgató-helyettesei a vizsgán tapasztaltak alapján a Katasztrófavédelmi Intézetnél folyó szakmai és képzési tevékenységet megfelelő színvonalúnak értékelték a szakember utánpótlás biztosítása szempontjából.

Cimkék: KVI, záróvizsga, 2017

Előadás a bűnözői viselkedés előrejelzéséről

  • molnar rita2
  • molnar rita1
 • Előző
 • Következő

Május 11-én Molnár Rita tartott előadást az elsőéves bűnügyi szakirányos hallgatóknak a prediktív analitika hátteréről és hatékonyságáról a bűnmegelőzésben. Részletesen bemutatta a primer ösztönzők analitikáját, melyet a bűnmegelőzés során hatékonyan lehet alkalmazni. A hallgatók megismerhették a BIG DATA jelentőségét. Az adatok analizálásával Manchasterben modellezték a bűncselekményeket, melynek eredményeként 26,6%-ról 9,8%-ra csökkent a bűnözés mértéke. A módszert rendkívül jól alkalmazzák a kiberbűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem során is. Szó esett továbbá a kihallgatás során jelentkező megdermedési, menekülési és harci jelek felismeréséről és kezeléséről – tudtuk meg dr. Farkas Johanna adjunktustól.

Cimkék: előadás, 2017

Egykori hallgatóink előadása

  • hok volt hallgat 1
  • hok volt hallgat 3
  • hok volt hallgat 2
 • Előző
 • Következő

Egy-két éve még nap mint nap találkozhattunk a Farkasvölgyi úti campuson azokkal a fiatal tisztekkel, akik néhány órára visszatértek a Rendészettudományi Karra, hogy meséljenek hallgatóinknak a munka világában szerzett tapasztalataikról, élményeikről.

Az RTK Hallgatói Önkormányzata és dr. Farkas Johanna egyetemi adjunktus szervezésében lezajlott rendezvényen részt vevő hallgatók megismerkedhettek a szakma örömeivel, illetve árnyaltabb oldalával is. A találkozón az egész első évfolyam képviseltette magát, és nagy érdeklődéssel figyelték a beszámolókat. A meghívott volt hallgatók: Hoffmann Márk (2016-ban végzett), BRFK Közlekedési Főosztály; Balog Klaudia (2015), Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési Alosztály; Vesszős Gergely (2015), Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság, Bűnügyi Koordinációs Főosztály; Tóth Evelin (2015), BRFK Kommunikációs Osztály; Ujj-Behan Péter (2016), VIII. Kerületi Rendőrkapitányság; Takács Dalma (2016), VI. Kerületi Rendőrkapitányság.


Szakmai napok a biztonsági szakirányon

  • mort szakmai napok 20170419 100816
  • mort szakmai napok 20170419 100807
  • mort szakmai napok 20170419 100834
 • Előző
 • Következő

Háromnapos szakmai programon vettek részt április végén az RTK biztonsági szakirányos hallgatói és oktatói a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék szervezésében.

A résztvevők először ellátogattak Tatabányára, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr- főkapitányságra, ahol megismerkedtek a megyei rendőr-főkapitányság, a helyi önkormányzati rendészeti szerv és polgárőrség munkájával – számolt be a program részleteiről Balasi András tanszéki demonstrátor. Mint elmondta, a magánbiztonsági szektort a tatai székhelyű Derik Kft. képviselte. A társaságról az ügyvezető és az alapító cégvezető tartott előadást, bepillantást engedve egy sikeres családi vállalkozásként működő vagyonvédelmi cég fejlődésébe és mindennapjaiba.

A második napon az RTK-n található biztonságtechnikai szaktanteremben elsőként a Bosch Biztonságtechnika képviseletében Bárány Attila tartott előadást. Ismertette a Smart city koncepciót, majd pedig a Bosch biztonságtechnikai üzletág feladatait, kiemelve a technikai fejlesztések jelentőségét. Előadást tartott Fialka György, a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara nemrég megválasztott elnöke. Az elnök, aki maga is aktívan részt vesz a szakirányon folyó képzésben és a vizsgáztatásban, ismertette a magánbiztonság helyzetét és a Kamara jövőjére vonatkozó elképzeléseit. Előbbiek mellett még ugyanezen a napon Szabó István biztonsági vezető izgalmas előadása révén betekintést nyerhettek a Budapest Airport munkájába, különös tekintettel a repülőterek biztonsági kérdéseire. A biztonsági vezető segítségével áttekintették a jelenlegi utas- és légijármű-biztonsági szabályokat, illetve intézkedéseket, de konkrét jogesetek szemléltetésére és elemzésére is sor került.

A szakmai programsorozat harmadik napján a Terrorelhárítási Központ szakértő munkatársai tartottak előadásokat a terrorizmus történetéről, a napjainkban tapasztalható folyamatokról, jelenségekről, illetve a hallgatók bepillantást nyertek a jövőben várható tendenciákba is. Megtudták, hogy a jövő terroristái nem csak fegyverekkel és robbanóanyagokkal okozhatnak bonyodalmat életünkben, de egyre elterjedtebb lesz a cyberterrorizmus is.

A három nap tapasztalatait összegezve megállapíthatjuk – mondta Balasi András –, hogy rendkívül sokrétű és nagyon tartalmas, egyúttal hasznos programon vehettünk részt a tanszéknek és a felkért előadóknak köszönhetően.

Cimkék: szakmai nap, 2017

Fókuszban a gyűlölet-bűncselekmények

  • gyulolet bu workshop p5244642
  • gyulolet bu workshop p5244656
  • gyulolet bu workshop p5244632
  • gyulolet bu workshop p5244684
  • gyulolet bu workshop p5244708
  • gyulolet bu workshop p5244722
 • Előző
 • Következő

2017. május 24-én a „Facing all the Facts” projekt keretében gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó workshopot rendeztek az RTK-n. Az egész napos találkozó során a rendőrség (elsősorban az ORFK gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó szakvonal képviselői), az ügyészség, a bíróság, más állami intézmények (Belügyminisztérium, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a civil szervezetek (Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport, Háttér Társaság, TASZ, Tett és Védelem Alapítvány) képviselői tanácskoztak.

A moderátorok – Joanna Perry, a projekt szakmai koordinátora és prof. dr. Kozáry Andrea, a projekt magyar vezetője – irányításával a több mint húsz résztvevő, köztük egy sértett/áldozat a következő kérdéseket tekintette át és vitatta meg:

 • a védett csoportokra, az áldozatokra és a tágabb közösségre milyen hatást gyakorolnak az előítéletes motivációból elkövetett gyűlölet-bűncselekmények;
 • melyek azok a tényezők, melyek aláaknázhatják az adott csoporthoz tartozók rendőrségbe, ügyészségbe, bíróságba vetett bizalmát;
 • a hatóságok mit tesznek azért, hogy növeljék a bizalmat;
 • elősegítheti-e az áldozatok feljelentéstételi hajlandóságát, ha megfelelő tájékoztatást kapnak a jogaikról és az áldozatsegítő szervezetekről;
 • hogyan történik az adatgyűjtés, feldolgozás és nyilvánosságra hozatal, milyen problémák, hiányosságok merülnek fel ezekkel kapcsolatban, és hogyan lehet ezeket kiküszöbölni;
 • milyen konkrét célokat és feladatokat képzelünk el a jövőre nézve.

A résztvevők rávilágítottak arra, hogy a rendelkezésre álló hivatalos bűnügyi statisztikai adatok sajnálatos módon nem fedik a valóságot, nem kellő mélységben mutatják a helyzetet, és gyakran egymásnak is ellentmondanak. Mindenki egyetértett abban, hogy a közös gondolkodás, az együttműködés és a hatékony oktatás, képzés a záloga annak, hogy a gyűlölet-bűncselekmények megfelelő kezelésében és megelőzésében eredményeket tudjunk elérni.

A résztvevők azt hangsúlyozták, hogy nagyon jó kezdeményezésnek tartják a különböző szervezetek közös tanácskozását, és kifejezték azt a reményüket, hogy a jövőben több ilyen rendezvényre kerül sor.

Prof. dr. Kozáry Andrea

Cimkék: workshop, 2017

Minősített szakkollégiumi címet kapott a Szent György Szakkollégium

  • szgy szakkoli tanusitvany
  • szgy szakkoli img 3459
 • Előző
 • Következő

A Liska Tibor Szakkollégium szervezésében zajlott le a májusi Interkoll, amelyen az RTK-s Szent György Szakkollégium is képviseltette magát. Koller Marco, a szakkollégium tagja elmondta: a napirendi pontok megtárgyalását követően átadták az elismeréseket a minősítési pályázaton minősített szakkollégiumi címet nyert közösségeknek. Ezen a pályázaton a Szent György Szakkollégium is részt vett, és 2008-as fennállása óta először kapta meg  a minősítést. A szakkollégium tagjai büszkék az elismerésre, és igyekeznek a jövőben is méltóak lenni a bizalomra. Koller Marco kiemelte: külön köszönet illeti a Szent György Szakkollégium minden senior tagját, akiknek a támogatása jelentősen hozzájárult a minősített szakkollégiumi cím elnyeréséhez.

Cimkék: 2017

Nemzetközi mesterinstruktori képzés a Rendészettudományi Karon

  • taser 20170519 194121
  • taser img 20170518 171515
  • taser 20170518 164337
  • taser img 20170517 110125
  • taser img 20170518 103623
  • taser img 20170517 110745
 • Előző
 • Következő

Felkérés alapján karunk adott otthont a külföldi rendészeti szervezetek által elterjedten használt kényszerítő eszköz, a TASER nemzetközi mesterinstruktori képzésének. Az USA-ból, Németországból, Nagy-Britanniából, Spanyolországból és Olaszországból érkezett oktatók népes nemzetközi gárdának adtak emelt szintű továbbképzést a speciális elektromos sokkoló eszköz használatának mesterfogásaiból.

A képzés hallgatói Ausztria, Spanyolország, Portugália, Lengyelország, Ukrajna, Izrael, Nagy-Britannia és természetesen hazánk rendészeti és honvédelmi szervezeteinek, különleges egységeinek képviselői voltak. Magyarországon az eszközt eddig az Országgyűlési Őrség és a Terrorelhárítási Központ vette rendszerbe. A háromnapos, angol munkanyelven folytatott tréning során elméleti és gyakorlati oktatás útján sajátították el a hallgatók a speciális kényszerítő eszköz használatának kiképzési metodikáját. A képzést vizsga zárta, melynek során a hallgatóknak szóban, írásban és szituációs feladatok megoldásával kellett számot adniuk tudásukról. A tréning során a szervezők bemutatót tartottak az eszközről és annak rendészeti felhasználási tapasztalatairól az NKE Rendészettudományi Kar hallgatói számára. Mivel hazánkban ez volt az első ilyen tréning, ezért külön figyelemre méltó tény, hogy a sikeres vizsgát követően az NKE két oktatója, dr. Regényi Kund ezredes és dr. Gáspár Miklós r. alezredes is  mesterinstruktori minősítést nyert el, így mind a végfelhasználók, mind az instruktorok képzésére jogosulttá váltak. A szervezők, a tréning résztvevői és a kiképzők köszönetet mondtak az NKE Rendészettudományi Kar Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet munkatársainak (Oláh Attila r. hadnagynak, Száraz Mihály r. zászlósnak, Bánházi György r. főtörzsőrmesternek), akik a tréning előkészítésében és végrehajtásának logisztikai feladataiban részt vettek. Külön köszönetet mondtak a hallgatói segítői csoportnak, akik speciális védőfelszerelést viselve szerepjátékosként segítették a kényszerítő eszköz gyakorlati alkalmazására való felkészítést, illetve a vizsgát. Több ország képviselője külön kiemelte, hogy ritkán látott fegyelmezettséget és szakmai elkötelezettséget tapasztaltak karunk hallgatói és munkatársai részéről. A sikeres vizsgát követően ünnepélyes keretek között került sor a mesterinstruktori oklevelek átadására.

Dr. Gáspár Miklós


Tudományos értékek a SZEF-ben

  • szef nagy ivett

A Szakkollégiumi Együttműködési Fórum (SZEF) „Új nemzedék, új szemlélet, szakkollégiumi kutatások az állam szolgálatában” címmel rendezett konferenciát május 17-én a Ludovika campuson.

Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina, a Tudományos Ügyek Irodájának vezetője felhívta a figyelmet a szakkollégiumok közötti együttműködés fontosságára, melynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatók bemutassák aktuális kutatási tevékenységüket, érzékeltessék a kutatott témák sokszínűségét, illetve célként fogalmazta meg egymás segítését is.

Ezt követően előadások hangzottak el a különböző szakkollégiumok tagjainak tudományos munkáiból. A Szent György Szakkollégium képviseletében Nagy Ivett hallgatói igazgató mutatta be kutatási területét Rendőrök és közutálat? című előadásában.

A bemutatókat követően a kollégiumok közötti integrálódás jegyében közös ebéd zárta az eseményt.

Cimkék: konferencia, 2017

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék hallgatói is részt vettek a mentőszervezetek gyakorlatán

  • vam okf
  • vam okf1
  • vam iflinger
 • Előző
 • Következő

Két végzős vám- és jövedéki igazgatási szakirányos hallgató is részt vett azon a gyakorlaton, amelyet két nemzetközi hírű magyar mentőszervezet, a Hunor és a Huszár újraminősítése céljából rendeztek.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága és az NKE Katasztrófavédelmi Intézete megkeresése alapján a Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének két nappali munkarendű végzős hallgatója, Iflinger Zsolt és Kiss Máté vett részt a gyakorlaton. A tanszék oktatója, dr. Szendi Antal pénzügyőr ezredes, szakmai főtanácsadó, aki a helyszínen a hallgatók tevékenységét irányította, elmondta: a gyakorlat megrendezésére a két nemzetközi hírű mentőszervezet ENSZ INSARAG általi újraminősítése végett került sor. A gyakorlat során a mentőszervezetek külföldről, az Európai Unión kívüli országból kaptak megkeresést természeti katasztrófa bekövetkezése miatt. A Vám- és Pénzügyőri Tanszék hallgatói lefolytatták légi forgalomban a kiviteli vámeljárást, különös figyelemmel a gyógyszerekre, a kábítószerekre és egyéb segélyszállítmányokra vonatkozó szabályokra. Mindemellett természetesen a mentőszervezetek tagjai személyi poggyászainak a vámhatáron való kiléptetését is elvégezték. Dr. Szendi Antal értékelése szerint a Vám- és Pénzügyőri Tanszék hallgatói sikeresen adtak számot eddig megszerzett elméleti tudásuk gyakorlati alkalmazásáról.

Cimkék: gyakorlat, vám, 2017

Kriminálmisztika - interaktív kalandozás a kriminalisztika világában

  • kriminalisztikai f 20170517 191132
  • kriminalisztikai 20170517 185337
  • kriminalisztikai 20170517 185245
  • kriminalisztikai 20170517 185146
  • kriminalisztikai 20170517 185108
 • Előző
 • Következő

A Szent György Szakkollégium és a Kriminalisztikai TDK közös programját dr. Angyal Miklós r. ezredes nyitotta meg, aki felhívta a hallgatóság figyelmét a TDK munka előnyeire, s mindenkit arra biztatott, hogy használja ki az egyetem adta lehetőségeket a tudományos kutatásra. Ezután három fős csoportokra bontotta a jelenlévőket, s minden csapat kapott egy-egy játékos, gondolkodtató tesztet.

Ezzel meg is kezdődött a tudományos szórakozás. A teszt kitöltését kérdezz-felelek követte, amely során dr. Petrétei Dávid r. százados és Bezsenyi Tamás r. őrnagy sorozatosan bombázta fejtörő kérdésekkel a hallgatóságot. A helyes válaszok plusz pontot, a helytelenek mínuszokat értek. Ameddig a vetélkedő eredményének összesítésére dr. Angyal Miklós és dr. Petrétei Dávid félrevonult, Bezsenyi Tamás előadást tartott Egy „olasz” sorozatgyilkos utáni nyomozás címmel. Ezt követően került sor az eredményhirdetésre. A nyertes csapatok kipróbálhatták magukat nyomrögzítésben, munkájuk gyümölcsét pedig emlékként megkapták. A rendezvény remek alkalom volt a kriminalisztikai ismeretek bővítésére, felfrissítésére, a gyakorlati praktikák kipróbálására.

Varga Klára

Cimkék: TDK, 2017

Amerikai kriminológiaprofesszor az RTK-n

  • amerikai delegacio p5164532
  • amerikai delegacio p5164530
  • amerikai delegacio p5164535
  • amerikai delegacio p5164541
 • Előző
 • Következő

Rövid látogatást tett a Rendészettudományi Karon május 16-án Robert J. Meadows kriminológiaprofesszor és fia, Conrad Meadows seriffhelyettes.

Az Egyesült Államokból érkezett vendégeket – akik dr. Christián László PhD r. alezredes, a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék tanszékvezetője meghívásának tettek eleget – dr. Mészáros Bence r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte. A professzor és a seriffhelyettes ezt követően dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettessel és dr. habil. Barabás Tünde egyetemi docenssel, a Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetőjével folytatott beszélgetést migrációs és kriminológiai kérdésekről.

Cimkék: Látogatás, 2017

Új Nemzeti Kiválóság Program

  • nemzeti kivalosag 1 710 384 s

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. Az ÚNKP ösztönzi a kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet, a kiváló teljesítményt nyújtó, magyarországi felsőoktatási intézménynél kutatást és alkotó tevékenységet folytató – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, 40 év alatti oktató, kutatók támogatásával. Az ÚNKP a kutatói, alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

Az ÚNKP a kutatói életpálya egyes szakaszaiban nyújtott nemzetközi színvonalú támogatással a kutatás és innováció területén elősegíti a jövő nemzedék kutatói, művészeti életpályára vonzását, illetve a már pályán lévő kutatók, művészek kutatói, alkotói tevékenységének megvalósulását. A kiválóság támogatása serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás Magyarországon történő hasznosulását. Az ÚNKP közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére, elősegíti, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási, alkotói eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanak a tudományos, művészi közösség számára.

A pályázat részleteiről az alábbi linken lehet informálódni:

http://uni-nke.hu/x/uj-nemzeti-kivalosag-program

Cimkék: pályázat, 2017

Quo vadis Vám- és Pénzügyőri Tanszék?

  • quo vadis p5164478
  • quo vadis p5164466
  • quo vadis p5164473
  • quo vadis p5164481
  • quo vadis p5164483
  • quo vadis p5164502
 • Előző
 • Következő

Quo vadis Vám- és Pénzügyőri Tanszék? – avagy a köz szolgálatára történő felkészítés kihívásai az adó- és vámigazgatás területén

A fenti címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést a Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszéke. A május 16-án megtartott rendezvényen az RTK, illetve az Államtudományi és Közigazgatási Kar szakértői és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai folytattak eszmecserét az adóigazgatási szakemberek és a pénzügyőr tisztjelöltek képzésének további lehetséges útjairól.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevőit a Rendészettudományi Kar (RTK) oktatási dékánhelyettese, dr. Hautzinger Zoltán köszöntötte, aki elmondta: fontos az ilyen típusú párbeszéd, hiszen hallgatóink leendő munkaadói – így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is – azt várják a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől (NKE), hogy az elvárásoknak megfelelő, jól képzett szakembereket képezzen számukra.

A rendezvény moderátora, Magasvári Adrienn püőr. alezredes, tanszékvezető-helyettes bevezetőjében elmondta: „legfőbb célunk, hogy ez a mai nap az együttgondolkodás és a közös munka jegyében teljen, és mind az egyetem, mind a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai számára eredményesen záruljon, minél több hasznosítható ismerettel gazdagodjanak, gazdagodjunk”.

Elsőként dr. Szabó Andrea PhD püőr. ezredes, egyetemi docens, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanszékvezetője adott képet a résztvevőknek az egyetemen, illetve a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolán folyó pénzügyőrtiszt-képzésről, valamint az új irányokról. Hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos a Tanszék tudományos teljesítményének növelése és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése.

A mentori rendszerről folytatott diskurzus első előadója, dr. Szakács Gábor programigazgató A pályakezdők beillesztése a közszolgálati szervezetekbe című KÖFOP alprojektről szólva elmondta, hogy a mentori munkacsoport főbb feladatai között szerepel az igényfelmérő kutatás, módszertani csomagok fejlesztése, a trénerek, a mentorok és a mentoráltak kiválasztása. Mint mondta, a mentoring program sok területen felhasználható, így a tradicionális forma mellett jól működik a kortárs mentorálás (pl. Belgiumban), vagy a fordított mentoring, amikor egy Y generációs munkatárs vezetőnek ad tanácsot, rendszerint a modern technika területén (jó példa erre Svájc), de ide sorolhatjuk a  speciális célcsoportoknak szánt karriermentorálást is.

Dr. Vankó László püőr. dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatója az RTK-n végzett pénzügyi nyomozók mentorálásának tapasztalatairól beszélt. Elsőként a mentoráltak – a 2016-ban végzett hallgatók – véleményeit összegezve kijelentette, hogy az NKE magas színvonalú oktatást nyújtott, a hallgatók jól érezték itt magukat. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyakorlati képzésre, amiben a főigazgató szerint a NAV-nak az eddiginél is nagyobb szerepet kell vállalnia. A kar volt hallgatói hasznosnak ítélték a NAV Bevetési Igazgatóságán töltött szakmai gyakorlatukat, ahol már – amint fogalmaztak – „nem babra ment a játék”. A dandártábornok a mentorok tapasztalatai közül kiemelte, hogy a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekményekről az elvártnál kevesebb ismeretük van az RTK-n végzett hallgatóknak. Végezetül javaslatokat fogalmazott meg; ezek között hangsúlyozta a bűnügyi informatika, az adatelemzés és -értékelés oktatásának fontosságát.

Dr. Vankó László előadására reagálva dr. Hautzinger Zoltán dékánhelyettes megköszönte a visszajelzéseket, és javasolta, hogy érdemes lenne hosszabb távú beválásvizsgálatokat is végezni. Ugyanakkor kiemelte, hogy az egyetemről kikerülő hallgatónak széles látókörrel kell rendelkeznie, így a pénzügyőr hallgatónak is kell tanulnia az emberölésről és az idegenjogról is.

Szabó Károly püőr. vezérőrnagy, a NAV vámszakmai szakfőigazgatója, az NKE címzetes egyetemi docense hozzászólásában úgy fogalmazott: az adóigazgatási szakemberek és a pénzügyőrök képzésének metszete a versenyképesség és a világszínvonal. Mint mondta, az RTK-n nem vezető-, hanem pénzügyőrképzés van. Igény mutatkozik jól képzett szakemberekre, de az itt megszerzett tudás nem elég: tapasztalat, csapatmunkára való képesség és tekintély is szükséges ahhoz, hogy valaki megállja a helyét a hétköznapokban, és vezető váljon belőle.

Dr. Vas Adrienn, a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének (KEKI) képzési igazgatóhelyettese a 2017 szeptemberében az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán (ÁKK) induló adóigazgatási szakirányról szólt. Elmondta, hogy a szakirány indítását a NAV kezdeményezte 2015 júliusában. Ehhez jó példaként szolgált az RTK-n folyó pénzügyőrképzés, ami folyamatos szakember-utánpótlást biztosít a NAV-nak. Az adóigazgatási szakirányt a közigazgatási szervező alapszakon tanuló hallgatók választhatják majd. A két szemeszter tantárgyait – a többi között adójogot, nemzetközi adójogot és uniós vámjogot, felszámolást és végrehajtást, ügyfélszolgálati kommunikációt, e-ügyintézést – az ÁKK, az RTK és a NAV szakemberei oktatják.

Dr. habil. Budai Balázs, az ÁKK oktatási dékánhelyettese a közigazgatás-szervező alapképzési szak előzményeiről szólva úgy fogalmazott: a korábbi igazgatásszervező alapszak általános ismeretanyagot nyújtott a hallgatóknak. A jelenleg folyó alapképzés viszont a specialisták képzése, ezzel szemben a mesterképzésen a hallgatók generális tudást kapnak.

Dr. Verhóczki János r. ezredes, az RTK Tanulmányi Osztályának vezetője az ugyancsak ősszel induló négyéves képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy ennek előzményei az egyetemi közös modul kapcsán korábban megvalósított módosítások voltak. Mint fogalmazott, a célkitűzés változatlan, csak csökkenteni szeretnénk a hallgatók kontaktóra-terhelését.

Az ettől a tanévtől kezdve bevezetett tisztjelölti státusz kapcsán felmerült gyakorlati kérdésekről tartott előadást Erdős Ákos püőr. százados, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanára. Mint mondta, a többi között a tisztjelöltek szolgálati igazolványának, nyilvántartási számának témakörében vannak nyitott kérdések, de olyan is akad ezek között, amelynek rendezéséhez miniszteri rendeletet kell módosítani.

A 2014-ben alakult Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (ICOFI) működéséről, tevékenységéről szólva Szirovicza Péter püőr. alezredes, kiképzésvezető elmondta, hogy a szervezet leginkább pénzügyi bűncselekményekhez kapcsolódó nemzetközi vonatkozású oktatásokat szervez, emellett nagy hangsúlyt fektet a társhatóságokkal való kapcsolatépítésre, és nemzetközi szakértői hálózat építésére is koncentrál. Az ICOFI létrehozásában Nagy-Britannia, Hollandia, Szlovákia és Magyarország működött közre, és jórészt ezekből az országokból érkeznek a kiképzők is. Magyar részről az ICOFI a NAV és a Belügyminisztérium támogatásával működik.

A képzés megújításáról szóló előadásokhoz kapcsolódva Polcz Attila püőr. dandártábornok, a NAV rendészeti szakfőigazgatója kiemelte a naprakész tudás fontosságát.  Úgy fogalmazott: a jövőben fontos lesz már alapszinten is a komplex tudásanyag – szükség lesz generalistákra és specialistákra is, mert folyamatokat átlátni csak generális tudással lehet. Lényeges, hogy a pénzügyőrök és a kormánytisztviselők megértsék egymást, közös fogalomrendszert használjanak – és ezt kell hangsúlyozni a képzésben is.

Az egységes közszolgálati alapkompetenciák meghatározását célzó nemrégiben lezajlott kutatás eredményeiről számolt be dr. Hegedűs Judit, az NKE Magatartás-tudományi Tanszékének vezetője. Mint mondta, a kutatás elsődleges célja annak meghatározása volt, hogy milyen kompetenciákkal kell rendelkezniük a pályakezdőknek, ha a rendészeti igazgatás, a rendvédelem vagy a közigazgatás területén szeretnének munkát vállalni. Célja volt továbbá egy olyan kompetencia alapú kiválasztási rendszer kialakítása, amely egységes alapokra építve szolgálná a jövőben a tudatos humánerőforrás-gazdálkodást a teljes közszolgálaton belül. A NAV személyi állománya körében végzett kérdőíves felmérés eredménye szerint az öt legfontosabb kompetencia sorrendben: a szabálytudat, a minőségre törekvés, a felelősségvállalás, a pszichés terhelhetőség és a kommunikációs készségek.

Magasvári Adrienn zárszavában kiemelte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezidáig folyamatosan támogatta és jelenleg is támogatja a tanszék működését, képzéseit, és annak a reményének adott hangot, hogy a jövőben ezt megfelelően felkészült, elkötelezett és motivált hallgatók, leendő pályakezdők kibocsátásával tudják majd viszonozni.

Suba László

Cimkék: konferencia, 2017

Kard, Párbajtőr, Tőr fegyvernemben indultunk a Vívó MEFOB-on!

  • 18527785 789186761243875 8986906270742647646 n
  • 18486214 789186574577227 8382539254663569829 n
  • 18425504 789186577910560 1385086460186474113 n
  • 18447685 789186571243894 7852431268503555243 n
 • Előző
 • Következő

Az idén is Debrecen adott otthont a vívósport legnagyobb felsőoktatási seregszemléjének, a vívó MEFOB-nak. Az Egyetemünket képviselő Egyesületi tagok hallgatói egyéniben mindhárom fegyvernemben pástra léptek, és a fiúk mezőnyében három csapatot is el tudtunk indítani.
Az élménydús hétvége eredményei:

Kard:
Gémesi Huba: 5. helyezés RTK
Pávay Richárd: 25. helyezés HHK
Gajdán Viktor: 27. helyezés ÁKK
Elischer Gergő: 29. helyezés HHK
Csapat: 5. helyezés

Párbajtőr:
Mósa Tamás: 7. helyezés ÁKK
Gál Soma: 10. helyezés ÁKK
Gajdán Viktor: 14. helyezés ÁKK
Rigó Zsuzsanna: 15. helyezés RTK
Pápics Patrik: 35. helyezés HHK
Elischer Gergő: 40. helyezés HHK
Csapat: 5. helyezés

Tőr:
Mósa Tamás: 7. helyezés ÁKK
Gál Soma: 16. helyezés ÁKK
Rigó Zsuzsanna: 16. helyezés RTK
Pápics Patrik: 23. helyezés HHK
Csapat: 5. helyezés

Dr. Németh András őrnagy NKE SE szakosztályvezető

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: sport, 2017

Dékáni elismerés az OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció szervezőinek

  • 1otdk unnepseg p5124286
  • otdk unnepseg p5124315
  • otdk unnepseg p5124331
  • otdk unnepseg p5124351
  • otdk unnepseg p5124380
  • otdk unnepseg p5124392
 • Előző
 • Következő

Családias, jó hangulatú ünnepségen köszönte meg dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja azt a több hónapon át tartó megfeszített munkát, amelyet a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának szervezésében részt vevő egyetemi polgárok – oktatók, más munkakörben dolgozó munkatársak, illetve hallgatók – végeztek.

Köszöntőjében a dékán kiemelte: jól szervezett rendezvényt tudhatunk magunk mögött, ahol minden résztvevő (versenyző, zsűritag, érdeklődő) érezhette a gondoskodást. Dr. habil. Boda József – aki egyúttal a Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezető elnöke – ezt követően elismerő oklevelet nyújtott át valamennyi megjelent szervezőnek.

A továbbiakban dr. Mészáros Bence r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, a szekció ügyvezető titkára érzékeltette a verseny jelentőségét. Mint elmondta, rekordszámú, kétszáz érvényes nevezés érkezett a Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezetéséhez. Ugyancsak soha nem látott mértékű volt a hallgatókat küldő intézmények száma: tizenhárom – köztük három határon túli – oktatási intézmény tizennyolc karáról érkeztek versenyzők. A 2015 ősze óta folyó szervezőmunka egyik fő célja a nyitás volt más egyetemek felé. Ennek eredményeként büszkén kijelenthetjük, hogy a szekcióban valamennyi magyarországi jogi kar képviseltette magát versenyzővel, bírálóval vagy zsűritaggal. Dr. Mészáros Bence végül megköszönte a szervezésben részt vevők munkáját, valamint dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes támogatását, majd az adatok sorát folytatva beszámolt a hallgatók eredményeiről is: huszonegy tagozatban összesen hatvankét helyezést osztott ki a főzsűri, a támogatóknak köszönhetően pedig negyvennégy különdíj talált gazdára.

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, a szekció szakmai bizottságának elnökhelyettese felidézte az RTK által rendezett legutóbbi szekció nehézségeit, majd kitért a mostani rendezvény kulisszatitkaira, buktatóira. Hangsúlyozta, hogy a szervezők munkájának támogatásáért köszönet illet olyan személyt is, aki itt ma nem kapott elismerő oklevelet: a szekció ügyvezető elnökét, dr. habil. Boda Józsefet.

Az ünnepség végén a Rendészettudományi Kar dékánja köszönetet mondott az egyetem vezetésének, köztük prof. dr. Patyi András rektornak az RTK részére a szervezéshez nyújtott támogatásért.

Suba László


Hazudj, ha tudsz! – ahogyan a szakma látja

  • hazudj ha tudsz 2p5034184
  • hazudj ha tudsz 1p5034181
  • hazudj ha tudsz p3p5034174
 • Előző
 • Következő

Ezzel a címmel várta az érdeklődőket A vallomás műszeres ellenőrzése című szabadon választható tantárgy nyitottá tett tanórája a Rendészettudományi Kar tanácstermébe. A Büntetőeljárásjogi Tanszék által gondozott rendhagyó óra előadói a hazugságot járták körbe az agykutató, a szakértő, a nyomozó, a pap és a büntetőjogász szemszögéből.

A beszélgetés első körkérdése a pszichopatákra irányult. A betegség nem minősül kóros elmeállapotnak, így a pszichopata ugyanúgy büntethető, mint bármely más elkövető, viszont nehézséget okozhat a büntetőeljárásban, hogy a pszichopata nem érez, nem szorong és nem tanul a hibájából. „Bizonyos vonásokat látunk a pszichopata viselkedésében, azonban óriási a heterogenitás a pszichopaták között” – állapította meg dr. Czobor Pál egyetemi docens, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinikájának tudományos igazgatója, majd hozzátette: „A pszichopátia definíciója, mint ahogy a legtöbb mentális betegség definíciója, reakciókon, viselkedésen és megfigyelésen alapul. Vannak bizonyos jellemvonásai a pszichopátiának: például a bűntudati érzés, a megbánás és az empátia hiánya.” „Belül üres, lelketlen, érzéketlen, hidegvérű ragadozó” – jellemezte a kialakult gyakorlat alapján a pszichopatát Gál Sándor c. r. alezredes, a BRFK Nyomozó Főosztály Életvédelmi Osztályának osztályvezetője, aki azt is megosztotta a hallgatósággal, hogy pályafutása során csak ritkán találkozott a pszichopaták ismérveivel rendelkező elkövetővel. A résztvevők számos példán, ügyön keresztül is bepillanthattak a nyomozók izgalmas munkájába. A pszichopaták mellett a hazugság felismerésének képessége is szóba került: „Akik itt ülnek, mindannyian kiváló vagy kevésbé kiváló, műszer nélkül hazugságot mérni tudó emberek” – vette át a szót dr. Agárdi Tamás, a Magyar Igazságügyi Szakmai Kamara elnöke. „Mindannyian azzal dolgozunk, hogy próbáljuk a valósággal egybevetni mindazt, amit az előttünk lévő ember mond. Ez a képesség velünk születik” – mondta Agárdi Tamás, aki arra is utalt, hogy ez a képesség fejleszthető. Miért tiltott egyházi szempontból a hazugság? – tette fel a moderátori kérdést dr. Budaházi Árpád r. őrnagy, a Büntetőeljárásjogi Tanszék adjunktusa a hazugságot papi szemszögből vizsgáló dr. Csiba Tibor atyának, kerületi esperesnek, isaszegi plébánosnak. „A hazugság az valamiféle erőszak a másikkal szemben, ugyanis a megismerő képességében sebzi meg azt a másik embert. A hazugság az emberek közötti bizalmat ássa alá, illetve megbontja a társadalmi kapcsolatok rendszerét is” – mondta a plébános. Dr. Vári Vince r. őrnagy, a Büntetőeljárásjogi Tanszék oktatója a hazugságot jelző nonverbális jelekkel kapcsolatban kiemelte, hogy bár nem minősülnek bizonyítéknak, hasznosak például a kihallgatást végző nyomozó számára, akit segítenek ezek a jelek abban, hogy milyen irányba terelje a vallomástételt. A másfél óra gyorsan eltelt, a tanóra folytatása ősszel következhet, hiszen a Büntetőeljárásjogi Tanszék az őszi félévre is meghirdette A vallomás műszeres ellenőrzése c. szabadon választható tantárgyat.

Cimkék: előadás, 2017

Embert próbáló mesterlövő világkupa – hallgatóink segítségével

  • mesterlovo img 20170507 082214
  • mesterlovo img 20170507 102546
  • mesterlovo img 20170508 103956
  • mesterlovo img 20170508 124300
  • mesterlovo img 20170509 163507
  • mesterlovo img 20170506 115212
 • Előző
 • Következő

A 15. Rendőri és Katonai Mesterlövő Világkupának ismét a rendőrség és a Magyar Honvédség adott otthont a nagytétényi és a tatárszentgyörgyi, illetve a táborfalvai lőtéren május 6. és 9. között. A viadalon tizennyolc ország hatvanhat csapata mérette meg magát, embert próbáló feladatok végrehajtásával. Rendőri és katonai jellegű pályák, illetve nappali és éjszakai lövészet váltották egymást. A versenyen karunk oktatói és hallgatói is részt vettek versenybíróként és segítőként. A szervezők külön köszönettel illették a hallgatói segítőket minden időjárási körülményben (esőben, szélben, hidegben) való kitartásukért és professzionális hozzáállásukért.


Münsteri hallgatók a Rendészettudományi Karon

  • p4273956 munsteriek
  • p4273941 munsteriek
  • p4273943 munsteriek
 • Előző
 • Következő

A németországi Münsterből tettek látogatást vendéghallgatók a közelmúltban a Rendészettudományi Karon. A delegációt Marcos Tobias Seliger r. százados, a német szövetségi rendőrség munkatársa, mesterképzéses hallgató vezette, további hat rendőrtiszt Észak-Rajna–Vesztfália állami rendőrségét képviselte. A küldöttség kíséretében karunkon üdvözölhettük Jonathan Wldmannt, a münsteri Német Rendőr Egyetem tudományos munkatársát.

A vendéghallgatókat dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes fogadta, majd dr. Kiss Rita nemzetközi referens előadását hallgatták meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működéséről, illetve a Rendészettudományi Karon folyó képzésekről, a hallgatók mindennapjairól. Ezt követően dr. Angyal Miklós r. ezredes, a Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék tanszékvezetője az ismeretlen személyazonosságú holttestek azonosításáról tartott előadást.


A hét könyve: Sopronkőhida, a legek börtöne

  • 2017 20 sopronkohida bor
  • 2017 20 sopronkohida
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Kuntz Zoltán – Pantali Zoltán
Sopronkőhida, a legek börtöne: Véres könnyes sztorik egy fősmasszer naplójából
Oriold és Társai Kiadó Kft., 2014

„Sokak számára a börtön ma is egyet jelent a nyirkos falakkal, a nehéz bilincsekkel, a patkányoktól hemzsegő zárkákkal. A Sopronkőhidai Fegyház azonban már a XIX. század végén is Európa egyik legmodernebb börtönegyüttesének számított. Az 1800-as évek végén azonban még senki sem gondolta, hogy több lesz annál, mint aminek tervezői képzelték, vagyis az elítéltek szigorúan őrzött intézményénél. Nemzeti sorsfordulóinknak köszönhetően Magyarország legtörténelmibb börtönévé vált a Soproni-medence szelíd lankáin fekvő egykori Soproni Királyi Országos Fegyintézet. Már a kezdet kezdetén helyszínét adta a betyár romantikának, hiszen itt raboskodtak Liliom Peti és Oroszlán Pali, a dunántúli szekérutak fosztogatói.

A könyv jelentős forrását egy 44 évig szolgálatot adó fősmasszer, Pantali Zoltán naplója adta. Az ő jegyzetiből ismerheti meg az olvasó a magyar börtönügyet, annak minden árnyalatával együtt. Az izgalmas történetek, fordulatokkal bővelkedő visszaemlékezések, olykor bizony sokkoló élmények, minden érdeklődőnek bemutatják a rácsok mögötti különleges világot, a „zsiványok” mindennapjait. A szerzők ezúttal még közre nem adott titkokról is lerántják a leplet. Megemlékeznek azokról, akik beírták nevüket a nemzet történelmébe, többek között az itt raboskodott Bajcsy-Zsilinszky Endréről, Jávor Pálról, Mindszenty Józsefről, miniszterelnökökről, miniszterekről és a Magyar Királyi Honvédség vezérkarának magas rangú tisztjeiről. Ugyanakkor betekintést nyerünk a hírhedt bűnözők elévülhetetlen arcképcsarnokába is. Megelevenednek a bűnök és gaztettek elkövetőinek rácsok mögötti mindennapjai. Olyan részletek, amelyeket csak az tapasztalhat meg, aki csaknem fél évszázadot tölt el a fogvatartottak világában. Az olvasó pedig könnyen ráébredhet az egyszerű igazságra: a zárkák mélyén is élni kell valahogy.”

– részlet a borítóról –

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=403164&rs=181876

Cimkék: könyvajánló, 2017