SzűkítésMinden Címke 294

Összmunkatársi értekezlet és állománygyűlés az RTK-n

  • osszmunkatarsi 700 p8244648
  • osszmunkatarsi 700 p8244649
  • osszmunkatarsi 700 p8244654
  • osszmunkatarsi 700 p8244664
  • osszmunkatarsi 700 p8244682
  • osszmunkatarsi 700 p8244688
  • osszmunkatarsi 700 p8244695
  • osszmunkatarsi 700 p8244698
  • osszmunkatarsi 700 p8244699
  • osszmunkatarsi 700 p8244705
  • osszmunkatarsi 700 p8244710
  • osszmunkatarsi 700 p8244714
  • osszmunkatarsi 700 p8244723
  • osszmunkatarsi 700 p8244726
 • Előző
 • Következő

Az előttünk álló tanév feladatai és a Rendészettudományi Kar (RTK) Ludovika campusra költözése állt valamennyi előadó mondandójának középpontjában az RTK Farkasvölgyi úti campusán rendezett összmunkatársi értekezleten és állománygyűlésen augusztus 24-én.

Prof. dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora azt kérte a jelenlévőktől, hogy a költözés ne akadályozza a folyamatos, magas színvonalú munkavégzést. Hangsúlyozta, hogy az NKE-nek teljesítenie kell mindazon követelményeket, amelyeket valamennyi felsőoktatási intézmény számára meghatároz a felsőoktatásról szóló törvény, ugyanakkor többletfeladataink is vannak, melyek egyetemünk speciális voltából (pl. a rendvédelmi tisztek képzéséből) fakadnak. Mint mondta, ennek érdekében alapvetően fontos a gyakorlati képzés, ami csak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel való folyamatos együttműködés révén képzelhető el. A rektor elismerően szólt a Rendészettudományi Doktori Iskoláról (RDI), kiemelve, hogy az ott folyó szigorú, intenzív doktori képzés bizonyítja: az RDI és az RTK komolyan veszi a rendészettudomány művelését. Ez azért is fontos, mert a speciális kutatási terület nem teszi lehetővé, hogy az RDI más hasonló tudományos műhelyekkel összemérje a tevékenységét, így csak a legmagasabb színvonalú munka megengedett.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy az előttünk álló feladatok közül kiemelte, hogy a kor követelményeihez igazodva elvárható a papír alapú jegyzetek helyett minél több online tananyag közzététele. Az idén induló négyéves alapképzés bevezetésének indokaként a gyakorlati készségek gazdagítását említette. Az NKE Fenntartói Testületének Belügyminisztérium által delegált tagja kiemelte: minden oktató valamennyi tanórájába be kell épülnie valamilyen nevelő szándékú gondolatnak is. A vezérőrnagy felhívta a figyelmet arra, hogy a hallgatók új generációi más kompetenciákkal rendelkeznek, mint elődeik, ezért a korábbiaktól eltérő pedagógiai módszerekre van szükség.

Dr. Dsupin Ottó r. dandártábornok, az ORFK Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központjának (ROKK) igazgatója Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány köszönetét tolmácsolta az RTK személyi állományának az idén kibocsátott tisztek felkészítéséért. Mint mondta, ezek a fiatal szakemberek már olyan kiemelt feladatok ellátásában álltak helyt, mint a FINA vizes vb vagy a Sziget fesztivál biztosítása, illetve a határvédelem ellátása. Az ORFK elvárásairól szólva dr. Dsupin Ottó is hangsúlyozta a gyakorlatias képzés kiemelt szerepét; emellett – mint mondta – a magas szintű szakmai ismeretek átadásán túl a beosztottakkal való foglalkozás és az idegen nyelven történő kommunikáció képességével, továbbá határozottsággal kell rendelkezniük a kibocsátandó tiszteknek.

Az RTK Ludovika campusra költözésének részleteiről adott részletes tájékoztatást dr. Horváth József, az NKE főtitkára, majd Lakos Lambert István, az NKE informatikai igazgatója számolt be a szakterületét érintő tudnivalókról. Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes oktatásszervezési információkat osztott meg a jelenlévőkkel, kiemelve az oktatói munka hallgatói véleményezésének fontosságát. Dr. Nagy Judit r. ezredes, nemzetközi rektorhelyettes az NKE nemzetközi kapcsolatainak fejlődéséról szólva elmondta, hogy új irányokat érint a nemzetköziesítés: az USA, a visegrádi országok és Oroszország egyetemei is szerepelnek partnereink között. Kiemelte, hogy a CEPOL mellett a FRONTEX-szel is partneri megállapodást kötött az egyetem. A rektorhelyettes ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kívánatos lenne a nemzetközi hallgatói és oktatói mobilitás erősítése, különösen az ERASMUS program keretében. Dr. Simon Attila r. ezredes, az RTK Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet (RKNI) vezetője a tavaly alakult Rendvédelmi Tagozat működéséről beszélt, aláhúzva, hogy az első tisztjelölti vizsga lebonyolítása sikeres volt. Az intézetvezető üdvözölte a négyéves képzés bevezetését, jelezve: ez a rendszer már elég időt biztosít arra, hogy alapos gyakorlati képzésben részesítsék a hallgatókat.

A tanévkezdést érintő információk ismertetésén túl az RTK oktatói számára továbbképzéssel folytatódott a rendezvény. A nemzetközi folyóiratokban történő publikálás alapvető szabályairól szólt dr. Haller József, az RTK Rendészeti Magatartástudományi Intézetének vezetője. Dr. Hegedűs Judit, az intézet Magatartástudományi és Módszertani Tanszékének vezetője innovatív pedagógiai módszerekről adott rövid ismertetést. Végül a Police Café módszert mutatta be dr. Molnár Katalin egyetemi docens, kiemelve, hogy a rendőrség munkatársai már több településen sikerrel alkalmazzák ezt a problémafeltáró módszert a helyi civilekkel együttműködve. Dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja zárszavában megköszönte a jelenlévőknek az elmúlt tanévben végzett munkát. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a pontosságra és a felkészültségre, valamint hangsúlyozta, hogy a jövőben még nagyobb szerep jut majd a hallgatók nevelésében az osztályfőnököknek.

Suba László