Jelenleg 3 bejegyzés található Főoldali események kategóriában

Véradás az RTK-n

veradas
2014-ben, a véradó versenyen II. helyezést ért el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A szervezők ezúton is köszönik a nagyszámú részvételt, és ismételten várnak minél több véradót a Rendészettudományi Kar kollégiumába 2015. szeptember 30-án, 13.30 órától. Újabb lehetőség van tehát az összefogásra, egy nemes cél érdekében, hiszen aki vért ad, életeket menthet!
Cimkék: véradás, 2015

Diákköri felhívás

Diákköri felhívás

Jelentkezőket várunk a Vám- és Pénzügyőri Tanszék által támogatott diákkör tagjainak sorába.

A diákkörbe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának bármely aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgára jelentkezhet, akit mélyebben érdekel a pénzügyőri szakmai munka és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenysége.

A diákkör elsődleges célja szakmánk szépségeinek, nehézségeinek sokoldalú megismertetése, azon hallgatók támogatása, akik bármely kapcsolódó szakmai kérdésben kutatni kívánnak vagy TDK/szak/diploma dolgozatot készíteni szeretnének. Kiemelt célunk a Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezni kívánók segítése a dolgozat készítésének bármely szakaszában.

A Diákkör keretében a jövőben folyamatosan sort kerítünk különböző olyan rendezvényekre, melyek fenti célok elérését segítik elő. A tervezett rendezvények között lesznek olyan ülések és kerekasztal beszélgetések, melyek többek között a TDK-zás gyakorlati kivitelezésével foglalkoznak, vagy éppen aktuális szakmai kérdésekről nyílik beszélgetési lehetőség az érintett szakterület gyakorlati képviselőinek bevonásával.

A Diákkör első rendezvénye:

„Tiltott és korlátozott – avagy mit csinál a vámtiszt, ha nem bevételt fokoz”

Előadók:

Vas Ádám Balázs püőr. alezredes és Harnberger György püőr. főhadnagy

NAV KH Különleges Eljárások Osztálya

Helyszín: NKE RTK V. épület I/4. sz. terem

Időpont: 2014. október 8. 15.30

Jelentkezni lehet Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes püőr. őrnagynál személyesen, vagy elektronikusan (orvosi épület fsz., ), vagy a Vám-és Pénzügyőri Tanszéken (orvosi épület 1. emelet, ).

Cimkék: TDK, vám, 2014

Bűnügyi Tudományok a Rendészetben

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott konferencia során beszámoltak a Bűnügyi Tudományok Intézete tanszékei az általuk gondozott tudományterületek, tantárgyak oktatásának helyzetéről, bemutatva a tananyag szerkezetét, alakulását, fejlődését tekintettel a törvényi és társadalmi változásokra, és Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttére. A négy tanszék: Büntetőjogi, Büntetőeljárásjogi, Kriminológiai, valamint Közigazgatási Büntetőjogi referátuma arról szólt, hogy a rendészeti kihívásokra, igényekre miként készítik fel a hallgatókat.

A konferencián kifejtették véleményüket a „megrendelők és a felhasználók”, vagyis a rendőrség és a büntető-igazságszolgáltatás vezetői, így Dr. Polt Péter legfőbb ügyész, Dr. Székely Ákos kúriai bíró, a Büntető Kollégium tagja, Dr. Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, valamint az ORFK Készenléti Rendőrségének parancsnoka-helyettese, egyúttal a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, Bucsek Gábor r. dandártábornok.

A bűnügyi tudományos műhelyek reflexiói is gazdagították a programot. A debreceni, a szegedi, a pécsi, valamint a budapesti (ELTE) egyetemek jogi karainak tanszékvezető professzorai, köztük Prof. Dr. Korinek László akadémikus, a Belügyi Szemle főszerkesztője, a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke.

A meghívottak helyenként kritikusan, de alapvetően pozitívan értékelték a kar oktatásának színvonalát a bűnügyi tudományok területén. Javaslataik egybehangzóan arra irányultak, hogy a kibocsátott diplomás rendőrtisztek mind jobban képesek legyenek megfelelni a kor kihívásainak a társadalmi rend és béke szolgálatában.

A konferenciát köszöntötte Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, intézetvezető egyetemi tanár, a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese, a levezető elnöki tisztet Prof. Dr. Finszter Géza, az MTA doktora látta el. Az előadások írásos változata hamarosan olvasható a Magyar Rendészetben.

                                                                                              Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes

  • Bűnügyi tudományok 1
  • Bűnügyi tudományok 2
  • Bűnügyi tudományok 4
  • Bűnügyi tudományok 5
  • Bűnügyi tudományok 3
 • Előző
 • Következő