Jelenleg 7 bejegyzés található Rendészettudományi Doktori Iskola kategóriában

Az NKE várja a doktoranduszokat

  • dsc 8828 2 680 451 s

Még mindig nem késő jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori képzéseire. Pótfelvétei eljárás indul, amelyre  2016. július 29-éig lehet benyújtani a szükséges dokumentációt. Fontos tudni, hogy a rendes felvételi eljárástól eltérően pótfelvételikor nincs hiánypótlási időszak.

Az NKE a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. Tájékozódásképp a Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetők az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

További részletes információkkal a Tudományos Ügyek Irodája szolgál:

Ritter Noémi

+3614329000/29739

http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/doktori-potfelveteli-2016 


18-an kezdhetik meg doktori tanulmányaikat

  • doktorira felvetel

A Rendészettudományi Doktori Iskola Tanácsa harmadik ülését tartotta az RTK-n. A Rendészettudományi Doktori Iskola Felvételi Bizottsága által a 2016-2017-ben induló első évfolyam 18 felvételre javasolt hallgatójáról Prof. Dr. Kerezsi Klára, az RDI vezetője tartott tájékoztatást és megvitatták a törzstagok a felvételi eljárással kapcsolatos tapasztalatokat is. Majd Dr. Ritecz György, a Belügyminisztérium külső szakértője, Dr. Mátyás Szabolcs, az RTK egyetemi adjunktusa és Dr. Kovács Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár főosztályvezető-helyettese oktatói pályázatát jóváhagyta a DIT.


24-en felvételiztek a Rendészettudományi Doktori Iskolába

  • felveteli doktoriba

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdetett a doktori (PhD) képzésre, a 2016/17 tanévben először adódott lehetőség a Rendészettudományi Doktori Iskolába (RDI) való felvételre, hiszen 2016 februárjában kezdte meg működését. Az egyetem doktori iskolái közül a legtöbben az RDI-be jelentkeztek, huszonnégyen felvételiztek az intézménybe: heten az ösztöndíjas nappali, tizenheten levelező képzésre. A doktori témahirdetők közül tizennégy témavezetőhöz jelentkeztek.

A bizottságban Prof. Dr. Kerezsi Klára elnökölt, tagként Dr. Barabás Andrea Tünde, Prof. Dr. Pap András László és Prof. Dr. Sallai János működött közre.

A Rendészettudományi Doktori Iskola (RDI) célja a rendészettudományok tudományágban a tudományos (PhD) fokozat elnyerésére pályázó doktoranduszok és egyéni felkészülők képzésének és felkészülésének tervezése, szervezése, vezetése és végrehajtása. A doktori képzést az egyetem karaival, intézeteivel, oktatási szervezeti egységeivel szoros együttműködésben végzi, illetve a képzési és kutatási feladatok minőségi teljesítése érdekében a szükséges mértékben bevonja más, hazai és külföldi egyetemek, kutatóintézetek, közigazgatási szervek tudományos fokozattal rendelkező kutatóit is. Az RDI többféle képzési formát kínál, így lehetőségük van a hallgatóknak teljes idejű (nappali ösztöndíjas vagy önköltséges), részidejű (levelező önköltséges), illetve egyéni képzésben (önköltséges) részt venni.

Amennyiben a hallgató a doktori programban meghatározottakat sikeresen teljesíti, úgy számára rendészettudományban tudományos fokozatként a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő doktori fokozatot ítél oda az NKE. Ennek elnevezése rendészettudományok doktori (PhD) fokozat. A doktori fokozat egy adott kutatási terület magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja.


Megalakult a Rendészettudományi Doktori Iskola Tanácsa

  • 2016 RTK doktori iskola tanacsi ules
  • 2016 RTK doktori iskola tanacsi ules
  • 2016 RTK doktori iskola tanacsi ules
 • Előző
 • Következő

Megtartotta alakuló ülését a Rendészettudományi Doktori Iskola Tanácsa (RDIT) a Rendészettudományi Karon, amelyet megtisztelt jelenlétével Prof. Dr. Patyi András rektor, Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok, tudományos rektorhelyettes, Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja, Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes. A Rendészettudományi Doktori Iskola rendészeti irányú képzést biztosít a doktorandusz hallgatók számára hazánkban a 2015/16. tanév második félévétől.


Prof. Dr. Patyi András fontosnak tartja, hogy az RDIT valódi tudományos műhelyként, műhelyeket irányító szellemi közösségként kezdje meg tevékenységét. A rektor emlékeztetett: minden tudományos útkeresésben benne van a tévedés joga és annak beismerésének a kötelezettsége is. A doktori iskola a rendészettudomány művelésének a támogatója kell, hogy legyen, melynek során a doktorandusz hallgató a kutatást és a publikációs tevékenységét is a témavezető irányítása alatt végzi. A doktori iskola hallgatói, oktatói fontos, hogy kijelöjék azt az utat, amerre a rendészettudománynak haladnia kell, definiálniuk kell a rendészettudományt." Azt kívánta, hogy az RDI váljon mindenki közös büszkeségévé.


Az RDI vezetője, Prof. Dr. Kerezsi Klára elmondta, hogy csaknem száz doktorandusz foglalkozik Magyarországon rendészettudományi témával. A doktori iskola kapcsolatot tart a gyakorlattal is: a Rendőrség Tudományos Tanácsát az elnök, Dr. Németh József r. alezredes képviseli.

Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy megtörténtek a témakiírások, a tantárgyakat folyamatosan frissítik. A Doktori Iskola Tanácsának a feladatairól beszélt, melynek tagjai havonta üléseznek. Prof. Dr. Finszter Géza teljes jogú törzstaggá válására javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak az RDIT. Prof. Dr. Kerezsi Klára bemutatta a jelenlévők számára a Rendészettudományi Doktori Iskola tudományos titkárát, Dr. Mátyás Szabolcs Ph.D r. őrnagyot, az RTK Kriminalisztikai Intézetének az oktatóját és Forgács Anitát.


További információk a Rendészettudományi Doktori Iskoláról az alábbi linkeken érhetőek el:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=204

http://rtk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/rendeszettudomanyi-doktori-iskola/bemutatkozas


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: 2016

Az RDI vezetője átvette megbízólevelét

  • dsc 0074 2 680 451 s

Átvette megbízólevelét az újonnan alapított Rendészettudományi Doktori Iskola (RDI) vezetője, Prof. Dr. Kerezsi Klára. A Rendészettudományi Doktori Iskola megalakulását tudománytörténeti pillanatnak nevezte az NKE rektora. Prof. Dr. Patyi András emlékeztetett rá, hogy annak ellenére, hogy a rendészettudomány több mint százéves múltra tekint vissza, több évig tartó komoly munka volt az, hogy a doktori iskola létre jöhessen. Kerezsi Klára szerint "a neheze még csak most jön", hiszen a doktori iskola elindításával számos operatív teendő van még. Az RDI új vezetője megköszönte a támogatást, hogy bizalmat szavaztak neki az RDI vezetéséhez.

Cimkék: Doktori Iskola, 2016

Rendészettudományi Doktori Iskola alakult

  • dsc 8828 2

Megkezdte működését az egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolája, az egyetlen, amely rendészeti irányú képzést biztosít a doktoranduszhallgatók számára hazánkban. Vezetőjének Prof. Dr. Kerezsi Klárát választotta meg az Egyetemi Doktori Tanács. „Azzal, hogy a rendészettudomány hivatalosan is elismert tudományággá vált, bekerült a magyar tudomány panteonjába, amely tudománytörténeti pillanat”-mondta Prof. Dr. Patyi András rektor a doktori iskola első ülésén.

A Rendészettudományi Doktori Iskola (RDI) célja a rendészettudományok tudományágban a tudományos (PhD) fokozat elnyerésére pályázó doktoranduszok és egyéni felkészülők képzésének és felkészülésének tervezése, szervezése, vezetése és végrehajtása. A doktori képzést az egyetem karaival, intézeteivel, oktatási szervezeti egységeivel szoros együttműködésben végzi, illetve a képzési és kutatási feladatok minőségi teljesítése érdekében a szükséges mértékben bevonja más, hazai és külföldi egyetemek, kutatóintézetek, közigazgatási szervek tudományos fokozattal rendelkező kutatóit is. Az RDI többféle képzési formát kínál, így lehetőségük van a hallgatóknak teljes idejű (nappali ösztöndíjas vagy önköltséges), részidejű (levelező önköltséges), illetve egyéni képzésben (önköltséges) részt venni.

Amennyiben a hallgató a doktori programban meghatározottakat sikeresen teljesíti, úgy számára rendészettudományban tudományos fokozatként a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő doktori fokozatot ítél oda az NKE. Ennek elnevezése rendészettudományok doktori (PhD) fokozat. A doktori fokozat egy adott kutatási terület magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja.

A Rendészettudományi Doktori Iskola első ülését megtisztelte jelenlétével Prof. Dr. Patyi András rektor, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok tudományos rektorhelyettes, valamint Prof. Dr. Finszter Géza professor emeritus. Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes Senecat idézte: "Maradj szorosan a nyomában annak, amibe belefogtál, s talán eljutsz a csúcsig, vagy oda, ahol egyedül te érted meg, hogy még nincs itt a csúcs." - utalván arra a hosszú útra, munkára és kitartásra, melyet az NKE és az RTK munkatársai megéltek és véghezvittek a doktori iskola létrehozásának folyamatában.

 „A rendészeti tevékenység nélkül egyetlen társadalom sem maradhat fenn. A rendészet, a rendészeti ismeretek kutatására mindaddig szükség lesz, amíg állam és társadalom létezik- mondta Prof. Dr. Patyi András rektor az első ülésen. Felhívta a figyelmet arra, hogy az RDI az egyetlen rendészettudományi doktori iskola hazánkban, ezért a tudományos közösség figyelmének a központjában fog állni. Kiemelten hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy az RDI ne "záródjon be zárványként" az RTK kampuszára, hanem legyen nyitott az NKE más karai, intézetei, valamint más hazai és határon túli egyetemek irányába is. A rektor kiemelte, hogy elvárás a doktori iskolával szemben a nyitottság és a komplexitás, valamint az objektivitásra törekvés,  mivel a tudomány művelése nyilvános és nyitott, amelynek túl kell mutatnia az NKE keretein. „A doktori kurzusoknak egyik legalapvetőbb célja, hogy kinyissa a hallgatók gondolkodásmódját és látásmódját” - tette hozzá.

Prof. Dr. Sallai János egyetemi tanár, a doktori iskola törzstagja elmondta, hogy 172 éve várunk erre a pillanatra.  Karvasy Ágoston 1844-ben A politicai tudományok rendszeresen előadva című kötetében már megfogalmazta a rendőr (rendészettudomány) fogalmát, majd 1862-ben A közrendészeti tudomány című művében hosszú időre megszabta a rendészet fő irányait. Később sok jeles jogtudós - Concha Győző, Tomcsányi Móric, Szamel Lajos, Magyary Zoltán - munkásságában nyomon követhettük a rendészet változásait, kihívásait, több rendészeti szakember is foglalkozott a rendészet elméletével, a rendészeti képzéssel, a rendészettudománnyal. 1869-ben megjelent az első rendészetelméleti szaklap is.

Prof. Dr. Kerezsi Klára, az MTA doktora, a doktori iskola vezetője számos olyan kutatást végzett, amelyek a rendőrség tevékenységét vizsgálták. 1986 óta tanít hazai és külföldi egyetemeken. 2002-2005 között a Pécsi Tudományegyetem, 2004-2013 között pedig az ELTE PhD. képzésében vett részt oktatóként. Magyarországon kívül a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen és a Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktat óraadóként. Főbb kutatási területei:szabadságvesztés, alternatív szankciók, szankciórendszer általában, közérdekű munka, fiatalkori bűnözés, kriminálpolitika, bűnmegelőzés, helyreállító igazságszolgáltatás, kisebbség és bűnözés.

Kerezsi Klára – aki a doktori képzés előkészítésében is részt vett - hangsúlyozta, hogy nem új, hanem egy folyamatosan művelt tudományterületről van szó. A rendészettudomány „ernyő fogalom, amely sok tudományterülettel van kapcsolatban.” Honlapunknak elmondta, hogy napjainkban világszerte az ismeretalapú rendészeti tevékenység a leginkább elfogadott, mely megközelítés szükségszerűen átalakítja a tudomány és a rendőri munka viszonyrendszerét, és megváltoztatja a rendészet és a tudomány kapcsolatát, illetve a rendészettudományok helyzetét a felsőoktatásban. „A rendészettudományok határozottan felértékelődnek nem csupán az egyetemi oktatásban, de a közszolgálat területén is. Mindez a Rendészettudományi Doktori Iskola képzési céljait is befolyásolja: az egyetemi oktatói és tudományos kutatói utánpótlás biztosítása mellett olyan, magasan képzett szakmai kiválóságokat is ki kell tudnia bocsátania, akik az átlagosan felkészült szakemberek ismeretszintje feletti problémaérzékenységet, az új társadalmi jelenségekre és veszélyhelyzetekre nyitott szemléletet és elemző készségeket is elsajátítanak.” Az RDI vezetője kiemelte, hogy fontos cél a képzés során, hogy a leendő hallgatók a gyakorlat számára is hasznosítható tudományos eredményeket érjenek el, szakmailag, módszertanilag magas szintű kutatásokat végezzenek. A professzor a kíváncsiságot elengedhetetlennek tartja egy kutatónál. Hozzátette: a minőségi képzést kiemelten fontos, amely nélkülözhetetlen kritériuma a doktori iskola sikeres működésének.


A doktori iskola törzstagjai, kutatási területeik:

Dr. habil. Balla Zoltán egyetemi docens

a rendészet elmélete, rendészeti igazgatás, rendészeti jog és közigazgatás, nemzetbiztonsági igazgatás, önkormányzati rendőrség

Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi docens

büntetések: szabadságvesztés és alternatívái, a büntetőeljárás egyszerűsítése, a resztoratív igazságszolgáltatás nemzetközi és hazai lehetőségei, mediáció, viktimológia, szituációs bűnmegelőzés

Prof. Dr. habil. Blaskó Béla egyetemi tanár

a büntetőjogi bűnösség vizsgálata

Prof. Dr. habil. Irk Ferenc egyetemi tanár

kriminológia, büntetőjog

Prof. Dr. habil. Kerezsi Klára egyetemi tanár

kisebbség és bűnözés, alternatív szankciók, a büntető igazságszolgáltatás hatékonysága, a rendészeti empirikus kutatások, büntetőpolitika és bűnözéskontroll

Prof. Dr. habil. Pap András László egyetemi tanár

alkotmányjog, kisebbségi jogok

Prof. Dr. habil. Sallai János egyetemi tanár

rendészet, államhatárok története, EU integráció, Schengeni Egyezmény, geopolitika


 

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Tudománytörténeti pillanat a rendészettudományban

  • p1071372 doktori 1
  • p1071374 doktori 2
  • p1071378 doktori 3
  • p1071395 doktori 4
  • p1071398 doktori 5
  • p1071412 doktori 7
  • p1071404 doktori 6
 • Előző
 • Következő

2016. január 7-én reggel a Rendészettudományi Karon első ülését tartották a MAB FVB 186201562/951. számú határozatával akkreditált Rendészettudományi Doktori Iskola (RDI) törzstagjai azzal a céllal, hogy javaslatot tegyenek az Egyetemi Doktori tanács számára az RDI vezetőjének személyére vonatkozóan. 

Az RDI törzstagjai: Dr. habil Balla Zoltán főiskolai tanár, Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi docens, Prof. Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, Prof. Dr. Irk Ferenc professor emeritus, Prof. Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, Prof. Dr. Pap András László egyetemi tanár, Prof. Dr. Sallai János egyetemi tanár.

Ezt a jeles eseményt megtisztelte jelenlétével Prof. Dr. Patyi András rektor, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok tudományos rektorhelyettes, valamint Prof. Dr. Finszter Géza professor emeritus.

Az ülés elején Dr. Nagy Judit r. ezredes dékánhelyettes levezető elnök köszöntötte a kar vezetése nevében a tanácskozásban résztvevőket Seneca idézetével kezdve, miszerint "Maradj szorosan a nyomában annak, amibe belefogtál, s talán eljutsz a csúcsig, vagy oda, ahol egyedül te érted meg, hogy még nincs itt a csúcs." utalván arra a hosszú útra, munkára és kitartásra, melyet az NKE és az RTK munkatársai ezidáig megéltek és véghezvittek a doktori iskola létrehozásának folyamatában, valamint azon hátralévő feladatokra, kihívásokra, melyek még a doktori iskola előtt állnak.

Ezt követően Rektor úr köszöntötte a résztvevőket és köszönetet mondott az eddigi munkáért. "Tudománytörténeti pillanatban ülünk itt" kezdte gondolatait, kihangsúlyozva ennek a pillanatnak a jelentőségét az NKE és az RTK életében. Felhívta a figyelmet arra, hogy mivel az RDI az egyetlen rendészettudományi doktori iskola hazánkban, ezért a tudományos közösség figyelmének a központjában fog állni. Kiemelten hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy az RDI ne "záródjon be zárványként" az RTK kampuszára, hanem legyen nyitott az NKE más karai, intézetei, valamint más hazai és határon túli egyetemek irányába is. Elvárás a doktori iskolával szemben a nyitottság és a komplexitás, valamint az objektivitásra törekvés,  mivel a tudomány művelése nyilvános és nyitott, mely nyilvánosságnak túl kell mutatni az NKE keretein. A doktori kurzusoknak egyik legalapvetőbb célja, hogy nyissa ki a hallgató gondolkodásmódját és látásmódját.

A köszöntő szavak után Prof. Dr. Sallai János egyetemi tanár vezetésével - aki a jelölőbizottság elnökeként kihangsúlyozta, hogy "179 éve várunk erre a pillanatra" - került sor a törzstagok általi jelölésre a Doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet 4§ (1) bekezdése, valamint az NKE Doktori Szabályzat 8§ (9) bekezdés alapján:„doktori iskola vezetőjét a Doktori Iskola egyetemi tanár törzstagjai közül – a törzstagok többségének javaslatára – az Egyetemi Doktori Tanács választja, és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra. A kinevezés többször is meghosszabbítható.”

A törzstagok által egyhangúlag jelölt Prof. Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár köszönetét fejezte ki mindazon munkáért és segítségért, melyet kapott az előkészítés folyamatában az NKE és RTK munkatársaitól.

Professzor asszony hangsúlyozta, hogy a rendészettudomány egy "ernyő" fogalom, amely sok tudományterülettel van kapcsolatban, és le kell számolni azzal az állásponttal, miszerint a rendészet egy tudományosan igénytelen foglalkozás. Zárszóként a minőségi képzés kiemelt jelentőségére hívta fel a figyelmet, mely elengedhetetlen kritériuma a doktori iskola sikeres működésének.

Az ülés befejezéseként pohárköszöntőjében Dr. Janza Frigyes vezérőrnagy a Fenntartói Testület nevében is gratulált professzor asszonynak, és köszönetét fejezte ki a kidolgozó munkáért mindazoknak, akik abban a kezdetektől fogva részt vettek. Felhívta a figyelmét minden, a doktori iskola munkájában majdan résztvevő oktatónak, hogy a tudomány művelése mellett elmaradhatatlan feladatként tekintsenek a nevelésre is.

Cimkék: Doktori Iskola, 2016