Jelenleg 14 bejegyzés található TDK kategóriában

A tudományos közlés szabályrendszeréről

  • kutatas modszertan

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával Dr. Mészáros Bence PhD. r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke a tudomány iránt elkötelezett hallgatók számára megtartott előadásában a tudományos közlés szabályrendszerét tárta a hallgatóság elé.

Beszélt a tudományos kutatás menetéről, a témaválasztás fontosságáról, a dolgozat felépítéséről.  A tanszékvezető előadásában ismertette a szerzői jogról szóló törvény legfontosabb vonatkozó rendelkezéseit és azt, hogy a szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben. Végezetül a szabad felhasználás fogalmának tisztázása után a kutatási eredmények összefoglalásának módszereiről fogalmazta meg gondolatait.

Cimkék: TDK, 2016

Megtartotta alakuló ülését a Kari Tudományos Diákköri Tanács

  • kari tdt alakul

Dr. Mészáros Bence r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, elnök vezetésével került sor a Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának alakuló ülésére. Az ülésen a Karon működő tudományos diákkörök vezető oktatói és hallgatói titkárai vettek részt.

A Tanács elfogadta a következő tanévre vonatkozó munkatervét, majd támogatta, hogy a Tanács új titkárának Mészáros Gábor r. alezredes, tanár személyére tegyen javaslatot a Tanács elnöke. Az új titkárt a Kar dékánja bízza meg.

Dr. Mészáros Bence tájékoztatást adott a Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázatai kapcsán a Karra háruló feladatokról, valamint a soron következő kari, és a jövő tavaszi országos TDK konferenciák szervezési kérdéseiről. Az NTP-pályázatok kapcsán a tudományos diákkörben érintett, valamint a szakkollégista hallgatók számára módszertani felkészítéssel összefüggő rendezvénysorozat veszi kezdetét, melynek keretében a hallgatók prezentációs ismeretei, íráskészsége, a tudományos kutatásmódszertannal összefüggő tudása egyaránt bővülhet.

Cimkék: TDK, 2016

Elkezdődött a nevezési időszak

  • pro scientia kituntetesek atadasa

A Rendészettudományi Kar rendezi a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció versenyét 2017. április 25-27. között. Az országos versenyre nevezés 2016. szeptember 15. és 2017. január 11. között lehetséges.


További információ az alábbi linken érhető el:

http://otdk2017.uni-nke.hu/

Cimkék: TDK, nevezés, 2016

OTDK-t rendez az RTK

  • otdk at rendez a kar

Dr. Mészáros Bence PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának ügyvezető titkára kezdeményezésére az RTK-n OTDK Operatív Szervező Csoportülést tartottak az érintettek részvételével, akik az Operatív Csoport végleges összetételéről döntöttek, megvitatták az OTDK honlapjával kapcsolatos kérdéseket, az online bírálati rendszer kialakításának aktuális helyzetét és szó volt más felsőoktatási intézményekből érkező versenyzők toborzásának lehetőségeiről is.

Cimkék: TDK, 2016

Rendészettudományi tudósjelöltek

  • ktdk 2
  • ktdk 3
  • ktdk 4
  • ktdk 5
  • ktdk 6
  • ktdk 7
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájára huszonhat hallgató nevezett, akik három tagozatban mutatták be tudományos munkáikat.

A tagozati eredmények a konzulensekkel:


Integrált Rendészeti Tagozat

1. helyezett: Ludányi Ágnes konzulens: dr. Szuhai Ilona
2. helyezett: Bere Adrienn konzulens: Dr. Tarján Gábor
3. helyezett: Varga Klára konzulens: Vajkai Edina
  Különdíjas: Jámbor Orsolya       konzulens: Dr. Tarján Gábor


Magánbiztonsági Tagozat

1. helyezett: Mészáros István konzulens: Tóth Levente
2. helyezett: Szabó Ottó konzulens: Dr. Christian László
3. helyezett: Tóth Tamás konzulens: dr. Gyaraki Réka
  Különdíjas: Hetesi Gábor konzulens: dr. Kovács Sándor
  Különdíjas: Hliva Barbara           konzulens: Dr. Szabó Csaba


Vám-, Adó- és Jövedéki Igazgatási Tagozat

1. helyezett: Bari Andrea konzulens: Magasvári Adrienn
2. helyezett: Pintér Petra konzulens: dr. Pálinkás András
3. helyezett: Juhász Dániel             konzulens: dr. Pálinkás András
  Különdíjas: Nagy Dóra konzulens: dr. Pálinkás András


A versenyen összesen tizenöt hallgató szerzett jogosultságot az OTDK-n való indulásra.

Cimkék: TDK, 2016

A tudomány szolgálatában

  • ktdk nyitas
  • ktdk 1
  • ktdk 2
  • ktdk 3
  • ktdk 4
  • ktdk 5
  • ktdk 6
 • Előző
 • Következő

„Rögös az út a csillagokig, sok munka kell ahhoz, hogy minél magasabbra jussunk, ez a rendezvény ennek az útnak a kezdete, melynek során megismerhették a tudományos munka örömét, az abban való elmélyülés szépségeit” – hangsúlyozta Dr. Mészáros Bence r. ezredes, egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke a Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciáján, ahol három tagozati ülésen huszonhat hallgató osztotta meg kutatásai során elért eredményeit.

„A siker reményében próbálkozhatunk, hogy a magunk javára jobbá tegyük a világot” – hangoztatta Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, aki az önképzési szándékot, a minőségi képzés, a kitartó munka iránti belső igényt rendkívül fontosnak tartja. „Szakmai utánpótlást nevelünk, a doktori iskola számára hallgatókat képzünk, készülünk a 2017. évi XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának megrendezésére.”

Stephen Hawking idézetével zárta gondolatait a dékánhelyettes: „A régi mondás szerint jobb reménykedve utazni, mint megérkezni. A felfedezések utáni vágy munkánk hajtóereje és alkotóerőnk forrása, nemcsak a természettudományban, hanem az élet minden területén. Ha elérünk az út végére, az emberi szellem elkorcsosul és elpusztul. Én azonban nem hiszem, hogy valaha is megállnánk, hiszen ha nem is tudásunk mélységét, de legalább a sokrétűségét örökké gyarapítani fogjuk, mert mindig a lehetőségek egyre táguló látóhatárának középpontjában fogunk állni.”

A hallgatói tagozatbeosztás az alábbi csatolt dokumentumból érhető el:

Cimkék: TDK, 2016

Megalakult a Kriminalisztikai Tudományos Diákkör

  • krim int logo
  • krimt tdk
 • Előző
 • Következő

Megalakult az NKE RTK Kriminalisztikai Tudományos Diákköre 19 hallgatóval. Dr. Mészáros Bence r. ezredes, a Bűnügyi Stratégiai Tanszék vezetője megnyitóbeszédében ismertette a Kriminalisztikai Tudományos Diákkör céljait és hangsúlyozta a Kriminalisztikai Intézet munkatársainak elhivatottságát a tudományos igényű hallgatói önképzés ösztönzése, segítése iránt. Dr. Hautzinger Zoltán, oktatási dékánhelyettes, a Kriminalisztikai Intézet megbízott vezetője köszöntőjében a tudományos diákköri tevékenység céljának, funkciójának körében rámutatott: a sikeres pályamunka elkészítése, az OTDK-n való részvétel hozzáadott értéket képvisel az egyetemi hallgatók számára. Hangsúlyozta, hogy az NKE RTK kriminalisztikai műhelyének színvonala, mélysége segítséget jelenthet bármilyen tudományos ambíció kibontakoztatásához, a diszciplína romantikájával való foglalkozáshoz, a hallgatói kreativitás, innovatív szemléletmód kamatoztatásához. 

Mészáros Bence a tudományos kutatás szeretetére buzdító, „Híres fedett nyomozók a modernkori bűnüldözésben” című előadásában a fiktív személyazonosság segítségével történő bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó fogalmak – így a fedett nyomozó, legenda – meghatározásával kezdte gondolatait. A hallgatóság négy, a XX. és a XXI. században az operatív nyomozási módszerek hazájának tekinthető Amerikai Egyesült Államokban működő fedett nyomozó szakmai munkásságát ismerhette meg. Az előadó beszélt a legendás Donnie Brasco fedőnevű Joseph D. Pistone FBI ügynök személyéről, szakmai tevékenységéről, bevetéséről az olasz maffia felszámolását célzó Sun-Apple műveletben. Bemutatta a Bob Bourne fedőnéven egy pedofil elkövetői kör felderítésére szervezett, NAMBLA elnevezésű akcióban tevékenykedett Bob Hamer FBI ügynök szerepét. Ismertette Joaquin Jack Garcia FBI ügynök, alias Manny nyomozási módszereit a Naked Truth műveletben, amely egy sztriptízbár védelmi zsarolásából kiindulva szintén az olasz maffia leleplezésére irányult. Végül bepillantást nyerhetett a hallgatóság Jay Dobins ATF ügynök, fedőnevén Jaybird munkásságába, aki az USA-ban tevékenykedő, hírhedt Hells Angels motoros bűnbanda tevékenységének felszámolása érdekében foglalatoskodott. Mészáros Bence előadásában ismertette a fedett nyomozói munka stratégiáját, fő lépéseit, az egyes műveletek eredményeit illetve azok buktatóit.

2017-ben az NKE RTK adhat otthont az OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának, amely kiváló lehetőséget kínál a diákkör hallgatói számára arra, hogy a kriminalisztika tudományterületén végzett kutatásaik eredményeit megmérettethessék. A felkészülés szellemében a TDK ülésen az anyaintézet oktatói megkezdték a kriminalisztika különféle területeinek mélyebb megismerésére nyitott hallgatók orientálását, segítését témaválasztásukban. A tudományos diákkör iránt érdeklődést mutattak a Bűnügyi Tudományok Intézete valamint a Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet munkatársai is, illetve képviseltette magát az alakuló ülésen a Szent György Szakkollégium vezetése és hallgatói tagsága is.

Cimkék: TDK, 2016

A tehetséggondozással a jövőt építjük

  • dijazottak 1
  • dijazottak 2
  • dijazottak 3
  • dijazottak 4
  • dijazottak 5
  • dijazottak 6
 • Előző
 • Következő

A XXXIII. OTDK-ra való felkészülés során, a Rendészettudományi Karon a 4. Kari Tudományos Diákköri Konferenciára 65 hallgató nevezett, akik 10 tagozatban mutatták be tudományos munkáikat. A bíráló bizottságok 33 dolgozatot javasoltak a 2017 tavaszán sorra kerülő OTDK-ra.

„Mindannyian nyertesei vagyunk a rendezvénynek, a tehetséggondozással a jövőt építjük. A hallgatóink és az oktatóink is elkötelezettek a tudomány iránt” - hangsúlyozta Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán az ünnepélyes eredményhirdetésen, a díjak átadása után. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Németh András százados, egyetemi docens, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke is.

Eredmények:

Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tagozat

I. helyezett:

Meczkó Alexandra

konzulens: Dr. Várdai Viktória Jáde

II. helyezett:

Pálinkás Dóra

konzulens Dr. Simon Béla

III. helyezett:

Kóti Gergő Sándor

konzulens Fantory Zsanett

Különdíjas:

Varga László Dániel

konzulens Dr. Pallagi Anikó

 

Humán Rendészeti Tagozat

I. helyezett:

Nagy Diána

konzulens Dr. Tarján Gábor

II. helyezett:

Simon Tamás

konzulens Freyer Tamás

III. helyezett:

-

 

Különdíjas:

Reiz Alexandra

konzulens Magasvári Adrienn

Közrendészeti Tagozat

I. helyezett:

Kozma Lajos

konzulens Dr. Tirts Tibor

II. helyezett:

Koller Marco

konzulens Prof. Dr. Sallai János

III. helyezett:

Kollár Csaba

konzulens Dr. Gál Erika

Különdíjas:

Szabó Bettina

konzulens Dr. pálinkás András

Krimináltaktikai és Metodikai Tagozat

I. helyezett:

Navracsics Melinda

konzulens Dr. Halász Hentietta

II. helyezett:

Tóth Krisztina

konzulens :Dr. Bói László

III. helyezett:

Tóth Krisztina

konzulens: Dr. Nyitrai Endre )

Különdíjas:

Kovács Richárd

konzulens Dr. Tihanyi Miklós

Krimináltechnikai Tagozat

I. helyezett:

Balázs Lilla

konzulens Dr. Farkas Johanna

II. helyezett:

Ruff Dorina

konzulens Dr. Pálinkás András

III. helyezett:

Androsics Veronika

konzulens Dr. Pálinkás András

Különdíjas:

Bandzsal Szandra

konzulens Dr. Bói László

Kriminológiai Tagozat

I. helyezett:

Varga Valentin Kristóf

konzulens Bezsenyi Tamás

II. helyezett:

Kiss Csaba

konzulens Dr. Gáspár Miklós

III. helyezett:

Hegedűs István Gábor

konzulens Dr. Németh Zsolt

Különdíjas:

Pró Krisztina

konzulens Dr. Istvanovszky László

Magánbiztonsági Tagozat

I. helyezett:

Nagy Sándor

konzulens Dr. Christián László

II. helyezett:

Bártfai Fanni

konzulens Dr. Gáspár Miklós

III. helyezett:

Lövei Eszter

konzulens Dr. Pálinkás András

Különdíjas:

Schuler Soma

konzulens Dr. Christián László

Rendészeti Alkalmazott Társadalomtudományok Tagozat

I. helyezett:

Deák Zsanett  

konzulens Dr. Pálinkás András

II. helyezett:

Czauner András

konzulens Dr. Potoczki Zoltán

III. helyezett:

Iflinger Zsolt János

konzulens Dr. Szabó Andrea

Különdíjas.

Bere Adrienn

konzulens Dr. Tarján Gábor

Rendészeti Magatartástudományi Tagozat

I. helyezett:

Tóth Hanna

konzulens Dr. Farkas Johanna

II. helyezett:

Horváth Fanny

konzulens Dr. Hegedűs Judit

III. helyezett:

Perjámosi Anita

konzulens Dr. Farkas Johanna

Különdíjas:

Polónyi Tamás

konzulens Dr. Major Róbert

Rendészettörténeti Tagozat

I. helyezett:

Mezei Eszter Anett

konzulens Prof. Dr. Sallai János

II. helyezett:

Holló-Szabó Balázs

konzulens Dr. Vári Vince

III. helyezett:

Pécsi Zsófia

konzulens Dr. Tarján Gábor

Különdíjas:

Gáspár Dorina

konzulens Dr. Pálinkás András

Cimkék: TDK, 2015

A tehetséggondozás szolgálatában

  • tehetseggond 1
  • tehetseggond 2
  • tehetseggond 3
  • tehetseggond 4
  • tehetseggond 5
  • tehetseggond 6
  • tehetseggond 7
  • tehetseggond 8
  • tehetseggond 9
  • tehetseggond 10
  • tehetseggond 11
 • Előző
 • Következő

„Rögös az út a csillagokig, sok munka kell ahhoz, hogy minél magasabbra jussunk, ez a rendezvény ennek az útnak a kezdete” - hangsúlyozta Dr. Mészáros Bence r. ezredes, egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke a Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciáján, ahol tíz tagozati ülésen hatvanöt hallgató osztotta meg kutatásai során elért eredményeit.  

Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán felidézte azt a pillanatot, amikor tizenhat évesen, szakmunkás hallgatóként a partizánmozgalom történetéről írt dolgozatával Tudományos Diákköri Konferencián vett részt, majd az országos megmérettetésen is bemutathatta munkáját.

„A rendezvény tömegeket megmozgató tudományos mozgalom, amely a tehetséggondozás szolgálatában áll. Az a célunk, hogy még több fiatal tehetség nevezhessen az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, akik a kari megmérettetésen erre teljesítményükkel jogosultságot szerezhetnek, így gyarapíthatjuk a rendészettudománnyal foglalkozók körét.” A dékán örömét fejezte ki, hogy a rendezvény iránt a Pozsonyi Rendőrakadémiáról érkezett hallgatók is érdeklődtek.

„A siker reményében próbálkozhatunk, hogy a magunk javára jobbá tegyük a világot” - hangoztatta Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, aki az önképzési szándékot, a minőségi képzés, a kitartó munka iránti belső igényt rendkívül fontosnak tartja. Büszkén jelentette be, hogy Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült a Rendészettudományi Kar főiskolai tanára, Kozáry Andrea az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetés-átadó ünnepi ülésén a Magyar Tudományos Akadémián. „Szakmai utánpótlást nevelünk, a doktori iskola számára hallgatókat képzünk, készülünk a 2017. évi XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának megrendezésére.”

Stephen Hawking idézetével zárta gondolatait a dékánhelyettes: „A régi mondás szerint jobb reménykedve utazni, mint megérkezni. A felfedezések utáni vágy munkánk hajtóereje és alkotóerőnk forrása, nemcsak a természettudományban, hanem az élet minden területén. Ha elérünk az út végére, az emberi szellem elkorcsosul és elpusztul. Én azonban nem hiszem, hogy valaha is megállnánk, hiszen ha nem is tudásunk mélységét, de legalább a sokrétűségét örökké gyarapítani fogjuk, mert mindig a lehetőségek egyre táguló látóhatárának középpontjában fogunk állni.”

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

A hallgatói tagozatbeosztás az alábbi linken érhető el:

http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/tdk-tagozatok-beosztasa.original.pdf

Cimkék: TDK, 2015

Újra Kari TDK

  • kari tdk logo

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa a 2015/2016 tanévben is megrendezi Kari Tudományos Diákköri Konferenciáját. A konferencia időpontja: 2015. december 2. (szerda). Jelentkezni a kar honlapján található nevezési lap kitöltésével lehetett.

Leadási határidő: 2015. november 12. (csütörtök).

A nevezési lapokat elektronikusan kitöltve a kovats.zsuzsa@uni-nke.hu címre kellett megküldeni.

További információ az alábbi linken érhető el:

http://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tudomanyos-diakkor

Cimkék: TDK, 2015

OTDK-t rendez az RTK

  • oszi otdkra

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottsága megtartotta soron következő ülését, melyen részt vett a Rendészettudományi Karról Dr. habil. Boda József vezérőrnagy dékán, Dr. Mészáros Bence r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens és dr. Szilvásy György Péter egyetemi tanársegéd is. A Bizottság megerősítette tisztségében a 2017 tavaszán megrendezendő XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójának ügyvezető elnökségét, azaz a leendő fő szervezőket. A Szekció rendezője az NKE RTK lesz. Az ügyvezető elnök Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, egyetemi docens, dékán, az ügyvezető titkár pedig Dr. Mészáros Bence r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens lesz, személyüket a Bizottság egyhangúlag támogatta. Az OTDK-val kapcsolatban a Bizottság első olvasatban megtárgyalta és elfogadta a Szekció felhívásának tervezetét is. A végleges változat 2015 decemberében készül el, melynek alapján a leendő résztvevők megismerhetik a nevezés és a részvétel szempontrendszerét.

„A Bizottság jelentős döntéseket hozott, melyek közül több a következő évek munkáját is nagymértékben meghatározza. Az ülés kiemelkedő jelentőségét mutatja, hogy azon részt vett Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke is. A szervezeti és működési szabályzat módosítása megtörtént, az OTDT elvárásai szerint ugyanis minden szakmai bizottságban egyről kettőre kellett emelni az elnökhelyettesek számát. A Bizottság ülésén majdnem teljes tisztújításra is sor került. Titkos szavazás során – négy év időtartamra – megválasztották az új tisztségviselőket. Valamennyi jelölt egyhangúlag kapott támogatást” - tudtuk meg dr. Szilvásy György Pétertől.

A Bizottság új elnöke – Prof. Dr. Szendrő Péter javaslatára – Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok, egyetemi tanár, az NKE tudományos rektorhelyettese lett, aki a tudományos diákköri munka elkötelezett segítője évtizedek óta, emellett tulajdonosa a legkiválóbb TDK-s hallgatók által elnyerhető Pro Scientia Aranyéremnek is.

Az új elnök az ülésen köszönetet mondott Prof. Dr. Harai Dénes ny. ezredes, egyetemi tanárnak, aki az elmúlt években nagy sikerrel vezette a Bizottság munkáját. Szendrő Péter elnök bejelentette, hogy Harai professzor sikeres és eredményes munkája elismeréséül az OTDT egyik legrangosabb elismerését, a Máriás Antal Emlékérmet kapja meg november 19-én a Magyar Tudományos Akadémián.

Az NKE tudományos rektorhelyettese javaslatára a továbbiakban a Bizottság elnökhelyettessé választotta Dr. Kaló József adjunktust (NKE HHK) és dr. Szilvásy György Péter tanársegédet (NKE RTK). A Bizottság titkára Urbánné Malomsoki Mónika, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának oktatója, tanszéki mérnök lett.

Szendrő Péter elnök kifejezte örömét és elégedettségét a Bizottság elvégzett munkája kapcsán, és gratulált az új tisztségviselőknek, akik hangsúlyozták, hogy a következő négy évben igyekeznek továbbra is minél magasabb színvonalon teljesíteni feladataikat, annak érdekében, hogy a had- és rendészettudomány elismertsége tovább növekedjék. A Bizottság nagy feladatai közé tartozik a Szekció mind szélesebbre nyitása, ismertségének növelése, és a következő OTDK eredményes lebonyolításának segítése.

Cimkék: TDK, 2015

Tudós diákok az RTK képviseletében

  • otdk 2015 680 451 s

11 egyetem több száz hallgatója száll versenybe és méri össze tudását az ország legnagyobb tehetséggondozási seregszemléjén, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójában, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán március 31. és április 2. között.

Az NKE szervezésében megvalósuló megmérettetés célja, hogy a több mint hat évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom hagyományainak megfelelően, országos tudományos fórumot biztosítson az állam- és jogtudományokban kutató, legkiválóbb eredményeket felmutató egyetemisták számára. A verseny lehetőséget ad arra, hogy  a hallgatók tudományos diákköri tevékenységét ösztönözze, a tehetséges hallgatókat és mestereiket támogassa, és ezáltal a jövő tudósainak sikeres pályakezdéséhez hozzájáruljon.

A versenyre 11 egyetem 12 karáról, köztük két határon túli egyetemről érkeztek be pályázatok, amelyeket élőben kell bemutatni a szakértőkből álló zsűri előtt. A legjobb munkák elismerése az I., II. és III. helyezések díjazásával és szakmai különdíjak kiosztásával történik.

A Rendészettudományi Kart 10 versenyző és 10 opponens hallgató képviseli az Alkotmányjogi, a Büntető-eljárásjogi, a Kriminalisztika és Büntetés-végrehajtási Jogi, valamint a Kriminológiai Tagozatban. Szuhai Ilona, Sivadó Máté, Fantoly Zsanett, Czenczer Orsolya, Lőrincz Aranka, Budaházi Árpád, Pallagi Anikó, Madai Sándor és Szilvásy György Péter konzulens tanárként készítették föl a hallgatókat. A Büntetőjogi Tagozat zsűrijében tagként Dr. Major Róbert egyetemi docens, a Kriminalisztika és Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozatban Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, a Kriminológiai Tagozatban Dr. Hollán Miklós egyetemi docens képviseli az RTK-t.

A háromnapos esemény programfüzete a következő linket tekinthető meg:

http://otdk2015.uni-nke.hu/uploads/media_items/xxxii_-allam-es-jogtudomanyi-otdk-programfuzet.original.pdf

Cimkék: TDK

Tudományos Diákköri Konferencia

  • tdk 2014 nov 1
  • tdk 2014 nov 2
  • tdk 2014 nov 4
  • tdk 2014 nov 5
  • tdk 2014 nov 6
  • tdk 2014 nov 7
  • tdk 2014 nov 8
 • Előző
 • Következő

A XXXII. OTDK-ra való felkészülés során a 3. kari TDK konferenciára 51. hallgató nevezett, akik 8 tagozatban mutatták be tudományos munkáikat a Rendészettudományi Kar hallgatói. A bíráló bizottságok 30 dolgozatot javasoltak a 2015 tavaszán sorra kerülő Országos Tudományos Konferenciára.

A versengésben részt nem vevő hallgatók számára fakultatív programot szervezett a Tudományos Diákköri Tanács a Györök Ferenc körteremben. A korábbi TDK díjazott hallgatók tartottak élménybeszámolót. Bakos Linda a Rendészettudományi Kar III. éves hallgatója, Engelhardt Edina r. hadnagy és Metzger Máté r. hadnagy megosztották tapasztalataikat, benyomásaikat.

Előadások hangzottak el szórakozóhelyekről és szubkultúrákról, egy budapesti rendőr-főkapitányság működéséről. A gyerekek az igazságügyi pszichológiai szakértésen- témában Dr. Farkas Johanna fogalmazott meg étékes gondolatokat.

Az Iszlám Állam terrorizmusa által jelentett veszélyekről Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő tartott előadást, melynek során elmondta, hogy soha ilyen távol nem voltunk még a békétől. – A terrorfenyegetettség sem volt még ilyen magas. Nem az a kérdés, hogy lesz-e terrorcselekmény, hanem az, hogy mikor. Kísérletek sajnos mindig vannak- fogalmazott a szakértő.

– Fiatal, tehetséges, gondolkodó hallgatókat igényel a rendészettudomány. Higgyék el magukról, hogy igazán tehetségesek- hangoztatta Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja, az ünnepélyes eredményhirdetésen.

A tagozati eredmények a konzulensekkel:

Büntetőjogi és Büntetőeljárás-jogi Tagozat

 1. Márton Dániel: A nyomozási bíró helye és szerepe a büntetőeljárásban – Dr. Budaházi Árpád PhD r. százados
 2. Lakesz Vivien: Az állatvédelem büntetőjogi szabályozása - Dr. Schubauer László
 3. Herceg Erika Evelin: Verbum pro verbo, avagy a tolmács szerepe a büntetőeljárásban – Dr. Fantoly Zsanett

Büntetőjogi és Kriminológiai Tagozat

 1. Tamók Renáta: Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban – dr. Schubauer László
 2. Greksza Csilla: A kényszergyógykezeltek társadalmi reintegrációja Magyarországon – Dr. Sivadó Máté r. őrnagy
 3. Guzsván Cintia: Az erőszakos női bűnözés kriminológiája - Dr. Sivadó Máté r. őrnagy 

Határrendészeti és  Migrációs Tagozat

 1. Czigli Vivien: Az emberkereskedelem hazai szabályozása – A Magyarországon észlelt áldozatok eljárásjogi helyzete – dr. Szuhai Ilona
 2. Ludányi Ágnes: A múlt visszhangja: Az E.Ho. – avagy az „egyszerűsített” honosítás és előzményei – Dr. Lőrincz Aranka
 3. Zsákai Lénárd: Biometrikus azonosításon alapuló biztonságtechnikai rendszerek, rendészeti alkalmazásuk jelene és jövője – dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy

Közlekedésrendészeti Tagozat

 1. Papp Csaba: A motorkerékpáros védőruházat használatának jellemzői Magyarországon – Mészáros Gábor r. alezredes
 2. Balogh Zoltán: Cigarettacsempészet a szatmári térségben közlekedésrendészeti szemmel – Dr. Major Róbert PhD. r. alezredes
 3. Tóth Imre: A professzionális balesethelyszínelő – Dr. Major Róbert PhD. r. alezredes

Közrendvédelmi Tagozat

 1. Villás Dominika: A Természet nevében! – dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
 2. Viszmeg Judit: A 2006-os társadalmi események és a rendőri azonosító – Dr. habil. Balla Zoltán PhD

Kriminalisztikai Tagozat

 1. Szauer Balázs: Az áruházi ruhalopások kriminalisztikai aspektusai – Dr. jur. Bói László r. őrnagy
 2. Kristóf Nikoletta Andrea: A helyszínelhagyásos balesetek nyomozásának sajátosságai a nyomkutatástól az azonosításig – Dr. jur. Bói László r.őrnagy
 3. Török Eszter: A DNS szerepe a nyomozásban, különös tekintettel Horák Nóra gyilkosának felkutatásában - Dr. Girhiny Kornél r. főhadnagy

Társadalomtudományi Tagozat

 1. Tóth Evelin: Családon belüli erőszak rendőrszemmel – Dr. Tarján Gábor C.Sc/Ph.D
 2. Sipos Gréta Katalin: Emlékezetpolitika és zsidóság, emlékezetpolitika és rendőrség - Dr. Tarján Gábor C.Sc/Ph.D
 3. Szijjártó Brigitta: Kiket szolgálunk, kit védünk? – Dr. Tarján Gábor C.Sc/Ph.D
 4. Parázsó József: A rendészetben dolgozók, és az erre készülő egyetemi hallgatók viszonya a másság egy formájához – Prof. Dr. Valcsicsák Imre C.Sc.

Vegyes tagozat

 1. Jacsó László: Mindörökké fogságban, avagy az életfogytig tartó szabadságvesztés – Dr. Czenczer Orsolya bv. őrnagy
 2. Szigeti Gabriella: Az általános forgalmi adóra elkövetett költségvetési csalás bűntett felderítésének általános vázlata – Dr. Gáspár Miklós r. alezredes, dr. Dávid Róbert pü. alezredes
 3. Lados Réka: A hallgatói érdekeket képviselő szerv átalakulása, változások a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – Dr. habil. Balla Zoltán PhD


Az egyes tagozatokban a zsűri arról is szavazott, hogy ki látta el opponensi feladatait a legjobban. A tagozatok legjobb opponensi díját kapták:

Büntetőjogi és Büntetőeljárás-jogi Tagozat: Pilisi Krisztina

Büntetőjogi és Kriminológiai Tagozat: Bozsó Bettina

Határrendészeti és Migrációs Tagozat: Vesszős Gergely

Közlekedésrendészeti Tagozat: Herceg Erika

Közrendvédelmi Tagozat: Ludányi Ágnes

Kriminalisztikai Tagozat: Szabó Kristóf Péter

Társadalomtudományi Tagozat: Felegyi Júlia

Vegyes tagozat: Vesszős Gergely

A különdíjak

Csóti András bv. vezérőrnagy, főtanácsos a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka 1 napos szakmai hospitálási különdíjat ajánlott fel.

A díjat kapta: Tratnyek László

Konzulens: Sztodola Tibor bv. alezredes úr

Opponens: Győri Márk

dr. Vankó László pénzügyőr dandártábornok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatója 3 napos szakmai hospitálást ajánlott fel.

A díjat kapta: Szigeti Gabriella

Konzulens: Dr. Dávid Róbert püőr. alezredes és Dr. Gáspár Miklós r. alezredes,

Oponens: Novozánszki Ádám

dr. Berki Antal r. ezredes a XI. ker. Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 1 napos szakmai hospitálási különdíjat ajánlott fel

A díjat kapta: Vágner Zsófia

Konzulens Dr. Tarján Gábor C.Sc/Ph.D főiskolai docens

Opponens: Sztaraszta Alexandra

Király Richárd r. alezredes a Siófoki Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 1 napos szakmai hospitálási különdíjat ajánlott fel

A díjat kapta: Balog Klaudia

Konzulens: Molnár Ákos r. őrnagy, tanársegéd

Opponens: Vesszős Gergely

Dr. Nagy Gábor úr a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet igazgatója 1 napos szakmai hospitálási különdíjat ajánlott fel

A díjat kapta: Dienes Zoltán

Konzulens: Vári Vince r. őrnagy, tanár

Opponens: Parázsó József

Cimkék: TDK, TDK eredmények, 2014

Diákköri felhívás

Diákköri felhívás

Jelentkezőket várunk a Vám- és Pénzügyőri Tanszék által támogatott diákkör tagjainak sorába.

A diákkörbe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának bármely aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgára jelentkezhet, akit mélyebben érdekel a pénzügyőri szakmai munka és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenysége.

A diákkör elsődleges célja szakmánk szépségeinek, nehézségeinek sokoldalú megismertetése, azon hallgatók támogatása, akik bármely kapcsolódó szakmai kérdésben kutatni kívánnak vagy TDK/szak/diploma dolgozatot készíteni szeretnének. Kiemelt célunk a Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezni kívánók segítése a dolgozat készítésének bármely szakaszában.

A Diákkör keretében a jövőben folyamatosan sort kerítünk különböző olyan rendezvényekre, melyek fenti célok elérését segítik elő. A tervezett rendezvények között lesznek olyan ülések és kerekasztal beszélgetések, melyek többek között a TDK-zás gyakorlati kivitelezésével foglalkoznak, vagy éppen aktuális szakmai kérdésekről nyílik beszélgetési lehetőség az érintett szakterület gyakorlati képviselőinek bevonásával.

A Diákkör első rendezvénye:

„Tiltott és korlátozott – avagy mit csinál a vámtiszt, ha nem bevételt fokoz”

Előadók:

Vas Ádám Balázs püőr. alezredes és Harnberger György püőr. főhadnagy

NAV KH Különleges Eljárások Osztálya

Helyszín: NKE RTK V. épület I/4. sz. terem

Időpont: 2014. október 8. 15.30

Jelentkezni lehet Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes püőr. őrnagynál személyesen, vagy elektronikusan (orvosi épület fsz., ), vagy a Vám-és Pénzügyőri Tanszéken (orvosi épület 1. emelet, ).

Cimkék: TDK, vám, 2014