SzűkítésMinden Címke 304


bejegyzések

Tudományos értékek a SZEF-ben

  • szef nagy ivett

A Szakkollégiumi Együttműködési Fórum (SZEF) „Új nemzedék, új szemlélet, szakkollégiumi kutatások az állam szolgálatában” címmel rendezett konferenciát május 17-én a Ludovika campuson.

Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina, a Tudományos Ügyek Irodájának vezetője felhívta a figyelmet a szakkollégiumok közötti együttműködés fontosságára, melynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatók bemutassák aktuális kutatási tevékenységüket, érzékeltessék a kutatott témák sokszínűségét, illetve célként fogalmazta meg egymás segítését is.

Ezt követően előadások hangzottak el a különböző szakkollégiumok tagjainak tudományos munkáiból. A Szent György Szakkollégium képviseletében Nagy Ivett hallgatói igazgató mutatta be kutatási területét Rendőrök és közutálat? című előadásában.

A bemutatókat követően a kollégiumok közötti integrálódás jegyében közös ebéd zárta az eseményt.

Cimkék: konferencia, 2017

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék hallgatói is részt vettek a mentőszervezetek gyakorlatán

  • vam okf
  • vam okf1
  • vam iflinger
 • Előző
 • Következő

Két végzős vám- és jövedéki igazgatási szakirányos hallgató is részt vett azon a gyakorlaton, amelyet két nemzetközi hírű magyar mentőszervezet, a Hunor és a Huszár újraminősítése céljából rendeztek.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága és az NKE Katasztrófavédelmi Intézete megkeresése alapján a Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének két nappali munkarendű végzős hallgatója, Iflinger Zsolt és Kiss Máté vett részt a gyakorlaton. A tanszék oktatója, dr. Szendi Antal pénzügyőr ezredes, szakmai főtanácsadó, aki a helyszínen a hallgatók tevékenységét irányította, elmondta: a gyakorlat megrendezésére a két nemzetközi hírű mentőszervezet ENSZ INSARAG általi újraminősítése végett került sor. A gyakorlat során a mentőszervezetek külföldről, az Európai Unión kívüli országból kaptak megkeresést természeti katasztrófa bekövetkezése miatt. A Vám- és Pénzügyőri Tanszék hallgatói lefolytatták légi forgalomban a kiviteli vámeljárást, különös figyelemmel a gyógyszerekre, a kábítószerekre és egyéb segélyszállítmányokra vonatkozó szabályokra. Mindemellett természetesen a mentőszervezetek tagjai személyi poggyászainak a vámhatáron való kiléptetését is elvégezték. Dr. Szendi Antal értékelése szerint a Vám- és Pénzügyőri Tanszék hallgatói sikeresen adtak számot eddig megszerzett elméleti tudásuk gyakorlati alkalmazásáról.

Cimkék: gyakorlat, vám, 2017

Kriminálmisztika - interaktív kalandozás a kriminalisztika világában

  • kriminalisztikai f 20170517 191132
  • kriminalisztikai 20170517 185337
  • kriminalisztikai 20170517 185245
  • kriminalisztikai 20170517 185146
  • kriminalisztikai 20170517 185108
 • Előző
 • Következő

A Szent György Szakkollégium és a Kriminalisztikai TDK közös programját dr. Angyal Miklós r. ezredes nyitotta meg, aki felhívta a hallgatóság figyelmét a TDK munka előnyeire, s mindenkit arra biztatott, hogy használja ki az egyetem adta lehetőségeket a tudományos kutatásra. Ezután három fős csoportokra bontotta a jelenlévőket, s minden csapat kapott egy-egy játékos, gondolkodtató tesztet.

Ezzel meg is kezdődött a tudományos szórakozás. A teszt kitöltését kérdezz-felelek követte, amely során dr. Petrétei Dávid r. százados és Bezsenyi Tamás r. őrnagy sorozatosan bombázta fejtörő kérdésekkel a hallgatóságot. A helyes válaszok plusz pontot, a helytelenek mínuszokat értek. Ameddig a vetélkedő eredményének összesítésére dr. Angyal Miklós és dr. Petrétei Dávid félrevonult, Bezsenyi Tamás előadást tartott Egy „olasz” sorozatgyilkos utáni nyomozás címmel. Ezt követően került sor az eredményhirdetésre. A nyertes csapatok kipróbálhatták magukat nyomrögzítésben, munkájuk gyümölcsét pedig emlékként megkapták. A rendezvény remek alkalom volt a kriminalisztikai ismeretek bővítésére, felfrissítésére, a gyakorlati praktikák kipróbálására.

Varga Klára

Cimkék: TDK, 2017

Amerikai kriminológiaprofesszor az RTK-n

  • amerikai delegacio p5164532
  • amerikai delegacio p5164530
  • amerikai delegacio p5164535
  • amerikai delegacio p5164541
 • Előző
 • Következő

Rövid látogatást tett a Rendészettudományi Karon május 16-án Robert J. Meadows kriminológiaprofesszor és fia, Conrad Meadows seriffhelyettes.

Az Egyesült Államokból érkezett vendégeket – akik dr. Christián László PhD r. alezredes, a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék tanszékvezetője meghívásának tettek eleget – dr. Mészáros Bence r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte. A professzor és a seriffhelyettes ezt követően dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettessel és dr. habil. Barabás Tünde egyetemi docenssel, a Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetőjével folytatott beszélgetést migrációs és kriminológiai kérdésekről.

Cimkék: Látogatás, 2017

Új Nemzeti Kiválóság Program

  • nemzeti kivalosag 1 710 384 s

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. Az ÚNKP ösztönzi a kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet, a kiváló teljesítményt nyújtó, magyarországi felsőoktatási intézménynél kutatást és alkotó tevékenységet folytató – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, 40 év alatti oktató, kutatók támogatásával. Az ÚNKP a kutatói, alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

Az ÚNKP a kutatói életpálya egyes szakaszaiban nyújtott nemzetközi színvonalú támogatással a kutatás és innováció területén elősegíti a jövő nemzedék kutatói, művészeti életpályára vonzását, illetve a már pályán lévő kutatók, művészek kutatói, alkotói tevékenységének megvalósulását. A kiválóság támogatása serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás Magyarországon történő hasznosulását. Az ÚNKP közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére, elősegíti, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási, alkotói eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanak a tudományos, művészi közösség számára.

A pályázat részleteiről az alábbi linken lehet informálódni:

http://uni-nke.hu/x/uj-nemzeti-kivalosag-program

Cimkék: pályázat, 2017

Quo vadis Vám- és Pénzügyőri Tanszék?

  • quo vadis p5164478
  • quo vadis p5164466
  • quo vadis p5164473
  • quo vadis p5164481
  • quo vadis p5164483
  • quo vadis p5164502
 • Előző
 • Következő

Quo vadis Vám- és Pénzügyőri Tanszék? – avagy a köz szolgálatára történő felkészítés kihívásai az adó- és vámigazgatás területén

A fenti címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést a Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszéke. A május 16-án megtartott rendezvényen az RTK, illetve az Államtudományi és Közigazgatási Kar szakértői és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai folytattak eszmecserét az adóigazgatási szakemberek és a pénzügyőr tisztjelöltek képzésének további lehetséges útjairól.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevőit a Rendészettudományi Kar (RTK) oktatási dékánhelyettese, dr. Hautzinger Zoltán köszöntötte, aki elmondta: fontos az ilyen típusú párbeszéd, hiszen hallgatóink leendő munkaadói – így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is – azt várják a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől (NKE), hogy az elvárásoknak megfelelő, jól képzett szakembereket képezzen számukra.

A rendezvény moderátora, Magasvári Adrienn püőr. alezredes, tanszékvezető-helyettes bevezetőjében elmondta: „legfőbb célunk, hogy ez a mai nap az együttgondolkodás és a közös munka jegyében teljen, és mind az egyetem, mind a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai számára eredményesen záruljon, minél több hasznosítható ismerettel gazdagodjanak, gazdagodjunk”.

Elsőként dr. Szabó Andrea PhD püőr. ezredes, egyetemi docens, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanszékvezetője adott képet a résztvevőknek az egyetemen, illetve a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolán folyó pénzügyőrtiszt-képzésről, valamint az új irányokról. Hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos a Tanszék tudományos teljesítményének növelése és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése.

A mentori rendszerről folytatott diskurzus első előadója, dr. Szakács Gábor programigazgató A pályakezdők beillesztése a közszolgálati szervezetekbe című KÖFOP alprojektről szólva elmondta, hogy a mentori munkacsoport főbb feladatai között szerepel az igényfelmérő kutatás, módszertani csomagok fejlesztése, a trénerek, a mentorok és a mentoráltak kiválasztása. Mint mondta, a mentoring program sok területen felhasználható, így a tradicionális forma mellett jól működik a kortárs mentorálás (pl. Belgiumban), vagy a fordított mentoring, amikor egy Y generációs munkatárs vezetőnek ad tanácsot, rendszerint a modern technika területén (jó példa erre Svájc), de ide sorolhatjuk a  speciális célcsoportoknak szánt karriermentorálást is.

Dr. Vankó László püőr. dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatója az RTK-n végzett pénzügyi nyomozók mentorálásának tapasztalatairól beszélt. Elsőként a mentoráltak – a 2016-ban végzett hallgatók – véleményeit összegezve kijelentette, hogy az NKE magas színvonalú oktatást nyújtott, a hallgatók jól érezték itt magukat. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyakorlati képzésre, amiben a főigazgató szerint a NAV-nak az eddiginél is nagyobb szerepet kell vállalnia. A kar volt hallgatói hasznosnak ítélték a NAV Bevetési Igazgatóságán töltött szakmai gyakorlatukat, ahol már – amint fogalmaztak – „nem babra ment a játék”. A dandártábornok a mentorok tapasztalatai közül kiemelte, hogy a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekményekről az elvártnál kevesebb ismeretük van az RTK-n végzett hallgatóknak. Végezetül javaslatokat fogalmazott meg; ezek között hangsúlyozta a bűnügyi informatika, az adatelemzés és -értékelés oktatásának fontosságát.

Dr. Vankó László előadására reagálva dr. Hautzinger Zoltán dékánhelyettes megköszönte a visszajelzéseket, és javasolta, hogy érdemes lenne hosszabb távú beválásvizsgálatokat is végezni. Ugyanakkor kiemelte, hogy az egyetemről kikerülő hallgatónak széles látókörrel kell rendelkeznie, így a pénzügyőr hallgatónak is kell tanulnia az emberölésről és az idegenjogról is.

Szabó Károly püőr. vezérőrnagy, a NAV vámszakmai szakfőigazgatója, az NKE címzetes egyetemi docense hozzászólásában úgy fogalmazott: az adóigazgatási szakemberek és a pénzügyőrök képzésének metszete a versenyképesség és a világszínvonal. Mint mondta, az RTK-n nem vezető-, hanem pénzügyőrképzés van. Igény mutatkozik jól képzett szakemberekre, de az itt megszerzett tudás nem elég: tapasztalat, csapatmunkára való képesség és tekintély is szükséges ahhoz, hogy valaki megállja a helyét a hétköznapokban, és vezető váljon belőle.

Dr. Vas Adrienn, a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének (KEKI) képzési igazgatóhelyettese a 2017 szeptemberében az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán (ÁKK) induló adóigazgatási szakirányról szólt. Elmondta, hogy a szakirány indítását a NAV kezdeményezte 2015 júliusában. Ehhez jó példaként szolgált az RTK-n folyó pénzügyőrképzés, ami folyamatos szakember-utánpótlást biztosít a NAV-nak. Az adóigazgatási szakirányt a közigazgatási szervező alapszakon tanuló hallgatók választhatják majd. A két szemeszter tantárgyait – a többi között adójogot, nemzetközi adójogot és uniós vámjogot, felszámolást és végrehajtást, ügyfélszolgálati kommunikációt, e-ügyintézést – az ÁKK, az RTK és a NAV szakemberei oktatják.

Dr. habil. Budai Balázs, az ÁKK oktatási dékánhelyettese a közigazgatás-szervező alapképzési szak előzményeiről szólva úgy fogalmazott: a korábbi igazgatásszervező alapszak általános ismeretanyagot nyújtott a hallgatóknak. A jelenleg folyó alapképzés viszont a specialisták képzése, ezzel szemben a mesterképzésen a hallgatók generális tudást kapnak.

Dr. Verhóczki János r. ezredes, az RTK Tanulmányi Osztályának vezetője az ugyancsak ősszel induló négyéves képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy ennek előzményei az egyetemi közös modul kapcsán korábban megvalósított módosítások voltak. Mint fogalmazott, a célkitűzés változatlan, csak csökkenteni szeretnénk a hallgatók kontaktóra-terhelését.

Az ettől a tanévtől kezdve bevezetett tisztjelölti státusz kapcsán felmerült gyakorlati kérdésekről tartott előadást Erdős Ákos püőr. százados, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanára. Mint mondta, a többi között a tisztjelöltek szolgálati igazolványának, nyilvántartási számának témakörében vannak nyitott kérdések, de olyan is akad ezek között, amelynek rendezéséhez miniszteri rendeletet kell módosítani.

A 2014-ben alakult Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (ICOFI) működéséről, tevékenységéről szólva Szirovicza Péter püőr. alezredes, kiképzésvezető elmondta, hogy a szervezet leginkább pénzügyi bűncselekményekhez kapcsolódó nemzetközi vonatkozású oktatásokat szervez, emellett nagy hangsúlyt fektet a társhatóságokkal való kapcsolatépítésre, és nemzetközi szakértői hálózat építésére is koncentrál. Az ICOFI létrehozásában Nagy-Britannia, Hollandia, Szlovákia és Magyarország működött közre, és jórészt ezekből az országokból érkeznek a kiképzők is. Magyar részről az ICOFI a NAV és a Belügyminisztérium támogatásával működik.

A képzés megújításáról szóló előadásokhoz kapcsolódva Polcz Attila püőr. dandártábornok, a NAV rendészeti szakfőigazgatója kiemelte a naprakész tudás fontosságát.  Úgy fogalmazott: a jövőben fontos lesz már alapszinten is a komplex tudásanyag – szükség lesz generalistákra és specialistákra is, mert folyamatokat átlátni csak generális tudással lehet. Lényeges, hogy a pénzügyőrök és a kormánytisztviselők megértsék egymást, közös fogalomrendszert használjanak – és ezt kell hangsúlyozni a képzésben is.

Az egységes közszolgálati alapkompetenciák meghatározását célzó nemrégiben lezajlott kutatás eredményeiről számolt be dr. Hegedűs Judit, az NKE Magatartás-tudományi Tanszékének vezetője. Mint mondta, a kutatás elsődleges célja annak meghatározása volt, hogy milyen kompetenciákkal kell rendelkezniük a pályakezdőknek, ha a rendészeti igazgatás, a rendvédelem vagy a közigazgatás területén szeretnének munkát vállalni. Célja volt továbbá egy olyan kompetencia alapú kiválasztási rendszer kialakítása, amely egységes alapokra építve szolgálná a jövőben a tudatos humánerőforrás-gazdálkodást a teljes közszolgálaton belül. A NAV személyi állománya körében végzett kérdőíves felmérés eredménye szerint az öt legfontosabb kompetencia sorrendben: a szabálytudat, a minőségre törekvés, a felelősségvállalás, a pszichés terhelhetőség és a kommunikációs készségek.

Magasvári Adrienn zárszavában kiemelte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezidáig folyamatosan támogatta és jelenleg is támogatja a tanszék működését, képzéseit, és annak a reményének adott hangot, hogy a jövőben ezt megfelelően felkészült, elkötelezett és motivált hallgatók, leendő pályakezdők kibocsátásával tudják majd viszonozni.

Suba László

Cimkék: konferencia, 2017

Kard, Párbajtőr, Tőr fegyvernemben indultunk a Vívó MEFOB-on!

  • 18527785 789186761243875 8986906270742647646 n
  • 18486214 789186574577227 8382539254663569829 n
  • 18425504 789186577910560 1385086460186474113 n
  • 18447685 789186571243894 7852431268503555243 n
 • Előző
 • Következő

Az idén is Debrecen adott otthont a vívósport legnagyobb felsőoktatási seregszemléjének, a vívó MEFOB-nak. Az Egyetemünket képviselő Egyesületi tagok hallgatói egyéniben mindhárom fegyvernemben pástra léptek, és a fiúk mezőnyében három csapatot is el tudtunk indítani.
Az élménydús hétvége eredményei:

Kard:
Gémesi Huba: 5. helyezés RTK
Pávay Richárd: 25. helyezés HHK
Gajdán Viktor: 27. helyezés ÁKK
Elischer Gergő: 29. helyezés HHK
Csapat: 5. helyezés

Párbajtőr:
Mósa Tamás: 7. helyezés ÁKK
Gál Soma: 10. helyezés ÁKK
Gajdán Viktor: 14. helyezés ÁKK
Rigó Zsuzsanna: 15. helyezés RTK
Pápics Patrik: 35. helyezés HHK
Elischer Gergő: 40. helyezés HHK
Csapat: 5. helyezés

Tőr:
Mósa Tamás: 7. helyezés ÁKK
Gál Soma: 16. helyezés ÁKK
Rigó Zsuzsanna: 16. helyezés RTK
Pápics Patrik: 23. helyezés HHK
Csapat: 5. helyezés

Dr. Németh András őrnagy NKE SE szakosztályvezető

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: sport, 2017

Dékáni elismerés az OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció szervezőinek

  • 1otdk unnepseg p5124286
  • otdk unnepseg p5124315
  • otdk unnepseg p5124331
  • otdk unnepseg p5124351
  • otdk unnepseg p5124380
  • otdk unnepseg p5124392
 • Előző
 • Következő

Családias, jó hangulatú ünnepségen köszönte meg dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja azt a több hónapon át tartó megfeszített munkát, amelyet a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának szervezésében részt vevő egyetemi polgárok – oktatók, más munkakörben dolgozó munkatársak, illetve hallgatók – végeztek.

Köszöntőjében a dékán kiemelte: jól szervezett rendezvényt tudhatunk magunk mögött, ahol minden résztvevő (versenyző, zsűritag, érdeklődő) érezhette a gondoskodást. Dr. habil. Boda József – aki egyúttal a Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezető elnöke – ezt követően elismerő oklevelet nyújtott át valamennyi megjelent szervezőnek.

A továbbiakban dr. Mészáros Bence r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, a szekció ügyvezető titkára érzékeltette a verseny jelentőségét. Mint elmondta, rekordszámú, kétszáz érvényes nevezés érkezett a Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezetéséhez. Ugyancsak soha nem látott mértékű volt a hallgatókat küldő intézmények száma: tizenhárom – köztük három határon túli – oktatási intézmény tizennyolc karáról érkeztek versenyzők. A 2015 ősze óta folyó szervezőmunka egyik fő célja a nyitás volt más egyetemek felé. Ennek eredményeként büszkén kijelenthetjük, hogy a szekcióban valamennyi magyarországi jogi kar képviseltette magát versenyzővel, bírálóval vagy zsűritaggal. Dr. Mészáros Bence végül megköszönte a szervezésben részt vevők munkáját, valamint dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes támogatását, majd az adatok sorát folytatva beszámolt a hallgatók eredményeiről is: huszonegy tagozatban összesen hatvankét helyezést osztott ki a főzsűri, a támogatóknak köszönhetően pedig negyvennégy különdíj talált gazdára.

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, a szekció szakmai bizottságának elnökhelyettese felidézte az RTK által rendezett legutóbbi szekció nehézségeit, majd kitért a mostani rendezvény kulisszatitkaira, buktatóira. Hangsúlyozta, hogy a szervezők munkájának támogatásáért köszönet illet olyan személyt is, aki itt ma nem kapott elismerő oklevelet: a szekció ügyvezető elnökét, dr. habil. Boda Józsefet.

Az ünnepség végén a Rendészettudományi Kar dékánja köszönetet mondott az egyetem vezetésének, köztük prof. dr. Patyi András rektornak az RTK részére a szervezéshez nyújtott támogatásért.

Suba László


Hazudj, ha tudsz! – ahogyan a szakma látja

  • hazudj ha tudsz 2p5034184
  • hazudj ha tudsz 1p5034181
  • hazudj ha tudsz p3p5034174
 • Előző
 • Következő

Ezzel a címmel várta az érdeklődőket A vallomás műszeres ellenőrzése című szabadon választható tantárgy nyitottá tett tanórája a Rendészettudományi Kar tanácstermébe. A Büntetőeljárásjogi Tanszék által gondozott rendhagyó óra előadói a hazugságot járták körbe az agykutató, a szakértő, a nyomozó, a pap és a büntetőjogász szemszögéből.

A beszélgetés első körkérdése a pszichopatákra irányult. A betegség nem minősül kóros elmeállapotnak, így a pszichopata ugyanúgy büntethető, mint bármely más elkövető, viszont nehézséget okozhat a büntetőeljárásban, hogy a pszichopata nem érez, nem szorong és nem tanul a hibájából. „Bizonyos vonásokat látunk a pszichopata viselkedésében, azonban óriási a heterogenitás a pszichopaták között” – állapította meg dr. Czobor Pál egyetemi docens, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinikájának tudományos igazgatója, majd hozzátette: „A pszichopátia definíciója, mint ahogy a legtöbb mentális betegség definíciója, reakciókon, viselkedésen és megfigyelésen alapul. Vannak bizonyos jellemvonásai a pszichopátiának: például a bűntudati érzés, a megbánás és az empátia hiánya.” „Belül üres, lelketlen, érzéketlen, hidegvérű ragadozó” – jellemezte a kialakult gyakorlat alapján a pszichopatát Gál Sándor c. r. alezredes, a BRFK Nyomozó Főosztály Életvédelmi Osztályának osztályvezetője, aki azt is megosztotta a hallgatósággal, hogy pályafutása során csak ritkán találkozott a pszichopaták ismérveivel rendelkező elkövetővel. A résztvevők számos példán, ügyön keresztül is bepillanthattak a nyomozók izgalmas munkájába. A pszichopaták mellett a hazugság felismerésének képessége is szóba került: „Akik itt ülnek, mindannyian kiváló vagy kevésbé kiváló, műszer nélkül hazugságot mérni tudó emberek” – vette át a szót dr. Agárdi Tamás, a Magyar Igazságügyi Szakmai Kamara elnöke. „Mindannyian azzal dolgozunk, hogy próbáljuk a valósággal egybevetni mindazt, amit az előttünk lévő ember mond. Ez a képesség velünk születik” – mondta Agárdi Tamás, aki arra is utalt, hogy ez a képesség fejleszthető. Miért tiltott egyházi szempontból a hazugság? – tette fel a moderátori kérdést dr. Budaházi Árpád r. őrnagy, a Büntetőeljárásjogi Tanszék adjunktusa a hazugságot papi szemszögből vizsgáló dr. Csiba Tibor atyának, kerületi esperesnek, isaszegi plébánosnak. „A hazugság az valamiféle erőszak a másikkal szemben, ugyanis a megismerő képességében sebzi meg azt a másik embert. A hazugság az emberek közötti bizalmat ássa alá, illetve megbontja a társadalmi kapcsolatok rendszerét is” – mondta a plébános. Dr. Vári Vince r. őrnagy, a Büntetőeljárásjogi Tanszék oktatója a hazugságot jelző nonverbális jelekkel kapcsolatban kiemelte, hogy bár nem minősülnek bizonyítéknak, hasznosak például a kihallgatást végző nyomozó számára, akit segítenek ezek a jelek abban, hogy milyen irányba terelje a vallomástételt. A másfél óra gyorsan eltelt, a tanóra folytatása ősszel következhet, hiszen a Büntetőeljárásjogi Tanszék az őszi félévre is meghirdette A vallomás műszeres ellenőrzése c. szabadon választható tantárgyat.

Cimkék: előadás, 2017

Embert próbáló mesterlövő világkupa – hallgatóink segítségével

  • mesterlovo img 20170507 082214
  • mesterlovo img 20170507 102546
  • mesterlovo img 20170508 103956
  • mesterlovo img 20170508 124300
  • mesterlovo img 20170509 163507
  • mesterlovo img 20170506 115212
 • Előző
 • Következő

A 15. Rendőri és Katonai Mesterlövő Világkupának ismét a rendőrség és a Magyar Honvédség adott otthont a nagytétényi és a tatárszentgyörgyi, illetve a táborfalvai lőtéren május 6. és 9. között. A viadalon tizennyolc ország hatvanhat csapata mérette meg magát, embert próbáló feladatok végrehajtásával. Rendőri és katonai jellegű pályák, illetve nappali és éjszakai lövészet váltották egymást. A versenyen karunk oktatói és hallgatói is részt vettek versenybíróként és segítőként. A szervezők külön köszönettel illették a hallgatói segítőket minden időjárási körülményben (esőben, szélben, hidegben) való kitartásukért és professzionális hozzáállásukért.


Münsteri hallgatók a Rendészettudományi Karon

  • p4273956 munsteriek
  • p4273941 munsteriek
  • p4273943 munsteriek
 • Előző
 • Következő

A németországi Münsterből tettek látogatást vendéghallgatók a közelmúltban a Rendészettudományi Karon. A delegációt Marcos Tobias Seliger r. százados, a német szövetségi rendőrség munkatársa, mesterképzéses hallgató vezette, további hat rendőrtiszt Észak-Rajna–Vesztfália állami rendőrségét képviselte. A küldöttség kíséretében karunkon üdvözölhettük Jonathan Wldmannt, a münsteri Német Rendőr Egyetem tudományos munkatársát.

A vendéghallgatókat dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes fogadta, majd dr. Kiss Rita nemzetközi referens előadását hallgatták meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működéséről, illetve a Rendészettudományi Karon folyó képzésekről, a hallgatók mindennapjairól. Ezt követően dr. Angyal Miklós r. ezredes, a Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék tanszékvezetője az ismeretlen személyazonosságú holttestek azonosításáról tartott előadást.


A hét könyve: Sopronkőhida, a legek börtöne

  • 2017 20 sopronkohida bor
  • 2017 20 sopronkohida
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Kuntz Zoltán – Pantali Zoltán
Sopronkőhida, a legek börtöne: Véres könnyes sztorik egy fősmasszer naplójából
Oriold és Társai Kiadó Kft., 2014

„Sokak számára a börtön ma is egyet jelent a nyirkos falakkal, a nehéz bilincsekkel, a patkányoktól hemzsegő zárkákkal. A Sopronkőhidai Fegyház azonban már a XIX. század végén is Európa egyik legmodernebb börtönegyüttesének számított. Az 1800-as évek végén azonban még senki sem gondolta, hogy több lesz annál, mint aminek tervezői képzelték, vagyis az elítéltek szigorúan őrzött intézményénél. Nemzeti sorsfordulóinknak köszönhetően Magyarország legtörténelmibb börtönévé vált a Soproni-medence szelíd lankáin fekvő egykori Soproni Királyi Országos Fegyintézet. Már a kezdet kezdetén helyszínét adta a betyár romantikának, hiszen itt raboskodtak Liliom Peti és Oroszlán Pali, a dunántúli szekérutak fosztogatói.

A könyv jelentős forrását egy 44 évig szolgálatot adó fősmasszer, Pantali Zoltán naplója adta. Az ő jegyzetiből ismerheti meg az olvasó a magyar börtönügyet, annak minden árnyalatával együtt. Az izgalmas történetek, fordulatokkal bővelkedő visszaemlékezések, olykor bizony sokkoló élmények, minden érdeklődőnek bemutatják a rácsok mögötti különleges világot, a „zsiványok” mindennapjait. A szerzők ezúttal még közre nem adott titkokról is lerántják a leplet. Megemlékeznek azokról, akik beírták nevüket a nemzet történelmébe, többek között az itt raboskodott Bajcsy-Zsilinszky Endréről, Jávor Pálról, Mindszenty Józsefről, miniszterelnökökről, miniszterekről és a Magyar Királyi Honvédség vezérkarának magas rangú tisztjeiről. Ugyanakkor betekintést nyerünk a hírhedt bűnözők elévülhetetlen arcképcsarnokába is. Megelevenednek a bűnök és gaztettek elkövetőinek rácsok mögötti mindennapjai. Olyan részletek, amelyeket csak az tapasztalhat meg, aki csaknem fél évszázadot tölt el a fogvatartottak világában. Az olvasó pedig könnyen ráébredhet az egyszerű igazságra: a zárkák mélyén is élni kell valahogy.”

– részlet a borítóról –

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=403164&rs=181876

Cimkék: könyvajánló, 2017

Ebben a félévben is bűnügyes hallgató nyerte a büntetőeljárás-jogi tanulmányi versenyt

  • be jog haziverseny majus

A hagyománnyá vált kari Be. versenyt idén is megrendezte a Büntetőeljárásjogi Tanszék. A hallgatók szóban és írásban mérték össze a tavaszi félévben szerzett büntetőeljárás-jogi tudásukat. A verseny helyezettjei valamennyien másodéves hallgatók voltak. Első helyen a bűnügyi nyomozó szakirány hallgatója, Preininger Lilla végzett, akinek az őszi félévben a második hellyel kellett megelégednie. Idén második lett Hegedűs Ádám közrendvédelmi szakirányos hallgató. Harmadik helyezést ért el Bene László, az igazgatásrendészeti szakirány hallgatója. A versenyt prof. dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár moderálta, a zsűrit a Büntetőeljárásjogi Tanszék két oktatója, dr. Budaházi Árpád r. őrnagy PhD és dr. Vári Vince r. őrnagy PhD alkotta.

Cimkék: be-jog, verseny, 2017

Az Alsó-szászi Rendőrakadémia hallgatói az RTK-n

  • p5114237 also szasz 1
  • p5114217 also szasz
  • p5114223 also szasz
  • p5114270 also szasz
 • Előző
 • Következő

Tartalmas, érdekes szakmai programon vehettek részt az Alsó-szászi Rendőrakadémia alapképzéses hallgatói a Rendészettudományi Karon május 11-én. A hatfős delegáció egyhetes magyarországi tartózkodása alatt a rendőrség felépítésével és működésével ismerkedett.

A vendéghallgatókat dr. Mészáros Bence r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes fogadta, majd dr. Kiss Rita nemzetközi referens tartott számukra előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működéséről, illetve a Rendészettudományi Karon folyó képzésekről, a hallgatók mindennapi életéről. Megtekintettek egy intézkedéstaktikai gyakorlati foglalkozást, amelyet Oláh Attila r. hadnagy vezetett. A Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék munkáját dr. Angyal Miklós r. ezredes, tanszékvezető mutatta be. A néhány órás program befejező állomása a Krimináltechnikai Tanszék volt, ahol az Alsó-szászi Rendőrakadémia hallgatói részt vettek dr. Vígh András c. r. alezredes laborfoglalkozásán.

Cimkék: delegáció, 2017

Ludovika Fesztivál a Ludovika téren

  • nke ludovika fesztival web 710 358 s

Idén először a Ludovika téren tartják meg az immáron 8. alkalommal megrendezendő Ludovika Fesztivált, amelynek ezúttal is a tisztavatást megelőző, úgynevezett Száznapos Ünnepség az egyik központi programja. A rendezvényre május 13-án kilátogatókat emellett olyan programok is várják, mint például intézkedéstaktikai és műszaki mentési bemutató, vagy rendőrségi és honvédségi gépjárművek bemutatása. A nagyközönség számára nyitott, egész napos, ingyenes rendezvényen számos családi- és gyermekprogram is várja az érdeklődőket.

A Ludovika Fesztivál múltja 1924-ig nyúlik vissza, amikor a 18. században megkezdett és 1919-ben megszakadt Száznapos Ünnepséget – amely az avatásig hátralévő időt jelöli – ismét megtartották a végzős akadémisták tiszteletére. A rendezvényen az MH Ludovika Zászlóalj kiváló tanulmányi eredményű, végzős honvédtisztjelöltjeinek adnak át elismeréseket, köztük a Schmittné Makray Katalin zászlóanya által alapított Szent László-díjat.

A VIII. Ludovika Fesztiválon a szervezők olyan látványos programokkal várják az érdeklődőket, mint például a katasztrófavédők magasból mentési bemutatója, a honvédség haditechnikai és a rendőrség intézkedéstaktikai bemutatója. Az érdeklődők tűzszerészrobotokat és különböző szimulátorokat is láthatnak, és kipróbálhatják ügyességüket a különböző akadálypályákon is.

A rendezvényen bemutatkoznak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kara és intézetei is, köztük a nemrégiben alakult Víztudományi kar is látványos programokkal várja a fesztivál résztvevőit. Manapság egyre többet hallunk a kiberbiztonság fontosságáról, az ezzel kapcsolatos legfrissebb ismereteket a közelmúltban megalakult Kiberbiztonsági Akadémia szakembereitől tudhatják meg a rendezvényen.

További információ:

http://uni-nke.hu/x/ludovika-fesztival-2017

Megosztás a Facebook-on


A fogvatartottak és mindannyiunk érdekében – napirenden a CITI-VAL projekt

  • p5024021 citi val
  • p5024028 citi val
  • p5024135 citi val
  • p5024070 citi val
  • p5024048 citi val
  • p5024090 citi val
  • p5024162 citi val
  • p5024018 citi val
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi és Módszertani Tanszéke a Foresee Kutatócsoporttal közösen egy Erasmus+ pályázathoz kapcsolódóan külföldi vendégeket fogadott május 1-4. között.

A 2016-1-FR01-KA204-023961 számon nyilvántartott CITI-VAL  projekt kiindulópontja az volt, hogy a fogvatartottak könnyen elsodródhatnak a radikalizálódás irányába, ezért nagyon fontos lenne, hogy állampolgári ismereteket oktassunk nekik, annak érdekében, hogy ne váljanak nyitottá a szélsőségek irányába, sem a börtönben töltött idejük során, sem később. A projektben Magyarország részéről a Foresee Kutatócsoport felkérésére dr. Hegedűs Judit mint szakmai vezető, Fekete Márta mint projektkoordinátor és kutató, dr. Farkas Johanna mint tag vesznek részt. A partnerországok (Franciaország, Németország, Spanyolország és Törökország) képviselői számára szerveztük azt a háromnapos programot, melynek kiemelkedő eleme volt a május 2-án megtartott nemzetközi konferencia.

A projekthez kapcsolódó konferenciát mintegy 80 fő részvételével a Rendészettudományi Karon tartottuk. A megjelenteket prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Büntetés-végrehajtási Tanszék vezetője és prof. dr. Kerezsi Klára, a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője köszöntötte. Előadóink között üdvözölhettük Juhász Attila bv. ezredest, aki a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs munkájáról beszélt, míg dr. Fliegauf Gergely az OPCAT Bizottság tevékenységét mutatta be. Prof. dr. Ruzsonyi Péter a büntetés-végrehajtási tisztek neveléséről, képzéséről tartotta meg előadását. A délután folyamán Fekete Márta és Somoskői Dániel számolt be arról a kutatásról, melynek célja a jó gyakorlatok összegyűjtése és elemzése volt. A Váltósáv Alapítvány reingetrációs tevékenységét Lindner Lídia ismertette, míg Negrea Vidia a resztoratív technikák alkalmazásának lehetőségeiről szólt. A konferencia programját színesítette az Oláh Attila r. hadnagy által vezetett intézkedéstaktikai bemutató.

Május 3-án külföldi vendégeinkkel a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetébe tettünk szakmai látogatást, ahol Pesti Ferenc bv. ezredes, parancsnok és munkatársai segítségével kaphattunk árnyalt képet az intézet működéséről, az itt zajló pedagógiai munkáról. E látogatás jó kiindulópontul szolgált a projekt során elkészítendő pilotprogramhoz, melynek kidolgozásában a Magatartástudományi és Módszertani Tanszék oktatói is részt vállalnak.

Dr. Hegedűs Judit

Cimkék: konferencia, projekt, 2017

Beszéd- és hangelemzés a bűnüldözésben - lehetőségek és korlátok

  • fokep
  • dsc4783 2
  • dsc4801 2
  • dsc4804 2
 • Előző
 • Következő

A beszéd- és hangelemzés lehetőségei és felhasználása a bűnüldözésben címmel rendezett szakmai konferenciát a Magyar Rendészettudományi Társaság, melyre május 4-én került sor a Ludovika campuson. Az előadók a hallgatóság elé tárták a technológiai és jogi lehetőségeket, ugyanakkor őszintén beszéltek a mindkét szemszögből fennálló korlátokról is.

Dr. Janza Frigyes, a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) főtitkára köszöntőjében méltatta azt a mintegy négy esztendeje tartó közös munkát, melyben szorosan együttműködik a Károli Gáspár Református Egyetem, az MRTT, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint az Anima Polygraph Kft. Elmondta: a kutatás eredményéről – egy új hazugságvizsgálati módszerről – e fórumon esik szó először, s a konferencia megszervezésével az MRTT hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a napjainkban is zajló kutatás folyamatosan napirenden legyen. Mint hangsúlyozta, ez azért fontos, mert a módszer felhasználása a büntetőeljárásban csak szilárd tudományos megalapozottság birtokában lehetséges.

A konferencia moderátora dr. Szövényi György, az MRTT biztonságpolitikai tagozatának elnöke volt, aki a szóban forgó kutatómunka tevékeny részeseként a téma kiváló szakértője.

Ki szokott önök közül hazudni? – tette föl elsőként a kérdést az Anima Polygraph Kft. ügyvezetője, Kis György. A kérdésre adható válasz (mindenki mond kisebb-nagyobb hazugságokat élete során) egyúttal mutatja a hazugságkutatás fontosságát is. Kis György elmondta, hogy a munka alapjául Paul Ekman kutatási eredményeit tekintették elméleti alapnak, a gyakorlatban pedig  a Nemesysco izraeli cég által kifejlesztett LVA (Layered Voice Analysis – rétegzett hangelemzés) technológiát használják.  Az LVA hangelemző módszer két elemző képletre épülő algoritmusok halmaza, mely nyolc fő emocionális jellemzőt tartalmaz minden egyes hangszegmensből. A módszer nem hazugságvizsgálat, hanem érzelemelemzés: a beszélőnek az általa mondottakhoz való érzelmi viszonyulását elemzi (stressz, tétovázás stb.). Dr. Takács Szabolcs, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára a felvett hangminták matematikai elemzéséről beszélt, hangsúlyozva, hogy a kutatásban az elemzendő anyagok anonimitása mindvégig biztosított volt.

Tatár Zoltán, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetének munkatársa az akusztikai-fonetikai beszélőazonosításról, valamint a hangfelvételek eredetiségének vizsgálatáról tartott előadást. Elmondta, hogy a beszélőazonosításhoz megfelelő technikai paraméterekkel rendelkező hangfelvétel szükséges, és ha ez rendelkezésre áll, a beszédhang olyan összetevőit (formánsait) tartalmazza, amelyeket senki sem tud beszéd közben elváltoztatni. A hanganyagok eredetiségének vizsgálati módszereiről szólva a hangtechnikai szakértő utalt arra, hogy a munkájukat fejlett szakértői szoftverek támogatják. Fejes Attila, ugyancsak az intézet hangszakértője, a hangbiometriáról beszélt. Ez a módszer nem más, mint akusztikai-fonetikai beszélőazonosítás.

A hangfelvétel jogi megítéléséről és bizonyítékként történő felhasználásáról szólt dr. Mészáros Bence, a Rendészettudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese. Előadásában rámutatott arra, hogy a téma a jog számos szegmensét érinti, így például jelentősége van az adatvédelemben, a polgári jogban, a büntetőjogban, illetve rendkívül érzékeny terület e vonatkozásban a magánnyomozók információgyűjtési módszereinek kérdésköre. Az előadó részletesen elemezte a hangfelvétel büntetőeljárásban történő felhasználásának lehetőségeit.

A konferencia tartalmas konzultációval zárult, jelezve, hogy az elhangzott előadások élénk érdeklődést váltottak ki a jelenlévők soraiban.


Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes

Cimkék: MRTT, konferencia, 2017

A rém nyomában

  • 169 martfui rem
  • 171 martfui rem
  • 173 martfui rem
  • 181 martfui rem
 • Előző
 • Következő

Május 2-án a Györök Ferenc teremben az érdeklődő hallgatóknak és kollégáknak levetítettük A martfűi rém című filmet, amely megtörtént eseményen, egy sorozatgyilkosságon alapul. A mintegy száz érdeklődő figyelmét nagyon lekötötte a film – ezt utána szóban is megerősítették –, a vetítés alatt pisszenést sem lehetett nagyon hallani.

A vetítést követő kerekasztal-beszélgetésre érkező Sopsits Árpád író-rendezőt felállva, tapssal fogadták a résztvevők. A beszélgetés másik két résztvevője dr. Vaczula József r. alezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője és a mi kitűnő közismert kriminológusunk, dr. Németh Zsolt ezredes volt. A beszélgetést dr. Tarján Gábor moderálta.

A film nemcsak teljesítette, hanem túlteljesítette az elvárásokat, amelyek egyébként sem voltak kicsik, hiszen addig is csak jókat hallottunk erről a nemzetközi filmvilágban és fesztiválokon vetített kiváló alkotásról. Valóban nemcsak egy klasszikus krimifeldolgozást láttunk, hanem egy olyan – hivatalos besorolása szerint – pszichothrillert, amely az izgalmas cselekményvezetésen kívül multidiszciplináris megközelítést alkalmazott. A filmnek a kriminalisztika mellett volt büntetőeljárásjogi, szociológiai, történelmi, politológiai és pszichológiai mondanivalója is.

Sopsits Árpád elmondta, hogy a filmterv már évtizedekkel korábban megszületett benne egy rádióműsor hallatán, a tényleges munka – a forgatókönyvírástól a bemutatóig – két és fél évet vett igénybe. A filmalap 700 milliós támogatása simán történt, a forgatókönyv elbírálása, az elszámolás is az előírások szerint zajlott. Természetesen kompromisszumokat kellett kötni – például a több mint 180 oldalas eredeti forgatókönyvet bő egyharmaddal rövidítették –, de ezek vállalhatók voltak és nem akadályozták a független, önálló művészeti tevékenységet.

A forgatás az eredeti helyszíneken zajlott, korabeli eszközökkel – amelyeket nem könnyű mindig beszerezni és a kölcsönadók kívánságait teljesíteni. Például a fél évszázados MÁVAUT Ikarusz távolsági busz tulajdonosa csak úgy adta kölcsön járművét, hogy kikötötte: annak mindig makulátlan pirosan kell csillognia, még poros sem lehet, hiába szeli az alföldi országutat.

A rendező más filmjei kapcsán is beszélt arról, hogy mit és hogyan szeretett volna ábrázolni, s mivel nem ez az első „horrorisztikus” témájú filmje, nagy jártasságot és szakértelmet mutatott a nyomozói munkában és a büntetőjogban.

Vaczula József rutinos nyomozóként elemezte a filmben látottakat, megerősítette a szakszerűséget és elmondta, hogy ma is hasonlóképp zajlanak a nyomozások. Természetesen a korszerű módszerek alkalmazásával, mert a film cselekményének idején még nem volt DNS-vizsgálat. Ugyanakkor nyomatékosan felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy ma már – a filmben látottakkal ellentétben – nem alkalmazunk sem fizikai, sem pszichikai erőszakot a gyanúsítottakkal szemben. Megfelelő kommunikációval jobb eredményt lehet elérni, és ezzel összefüggésben jegyezte meg, hogy mennyire örül a női kollégáknak, akiknek más az empatikus képessége, viselkedése, mint férfi társaiké, és ez gyakran eredményesebb.

Németh Zsolt előre jelezte, hogy ő mindenhez hozzá fog szólni; szerencsére igyekezett be is tartani ígéretét és remekül fűzte egymásba a szakmai gondolatokat. Imponáló, általunk megszokott tárgyi tudása itt is érvényesült, hozta a példákat a magyar kriminológia történetéből a sorozatgyilkosoktól kezdve az „extrém” bűncselekményeket elkövetőkig. Mint mondta, a vetítés közben egyszerűen nem volt ideje elemezgetni, mert annyira lekötötte maga a film, amiben nem volt „üresjárat”.

És mindenkinél szóba került a 60-as évek politikai légköre, amit a film kitűnően ábrázolt. Volt utalás 1956-ra, de megjelentek az érdekek is, amelyek oly sok esetben felülírják a szakszerűséget. A beszélgetés résztvevői vetették fel, hogy az oktatásban egy csomó felesleges dolog helyett a rendőrségi kudarcokat is tanítani kellene, mert azokból gyakran többet lehet okulni, mint a jegyzetekből. A hallgatóság soraiban ülő tanárok is megerősítették ezt a véleményt, ők is sajnálják, hogy ez nem jelenik meg önállóan az oktatásban. Mint egyikük megfogalmazta, a rendőrség még mindig abban az öntömjénező világban él, mint korábban, ahol csak az eredményekről lehet beszélni, a kudarcokról nem.

A hallgatói és a tanári hozzászólások a beszélgetés végét már a jövőnek szentelték, hogy mit és hogyan kellene csinálni a nyomozás során, miként kellene megváltoztatni például a jogszabályokat.

A másfél órás kerekasztal-beszélgetés végére harmincan maradtak a teremben, és úgy gondoljuk a kérdések, észrevételek alapján, hogy a hallgatókat megfogta a film és a beszélgetés is. Amihez hozzájárult, hogy a három vendég nemcsak kiváló kommunikációs készséggel rendelkezett, hanem nagyon gyorsan azonos hullámhosszra kerültek a hallgatókkal, tanárokkal.

Reméljük, hogy az elkezdett filmvetítéseknek lesz folytatása új helyünkön is.

Dr. Tarján Gábor

Cimkék: filmvetítés, 2017

Az NKE rektorhelyettesét választották az Európai Rendőr Akadémiák Szövetsége alelnökének

  • governing board 33
  • vice pesident 33
  • nups flag 33
 • Előző
 • Következő

2017. május 2-5. között tartotta soros konferenciáját és vezető testületi ülését az Európai Rendőr Akadémiák Szövetsége (AEPC). A rendezvénynek Tbilisziben, a grúz Belügyminisztérium Rendőr Akadémiája adott otthont, amelyen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet dr. habil. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes, dr. habil. Boda József, az RTK dékánja és dr. habil. Hautzinger Zoltán, az RTK oktatási dékánhelyettese képviselte. A konferencia központi témája a migráció volt, míg a vezetőtestületi ülésen a szervezet alelnökének megválasztották dr. Kovács Gábort. A tisztség elnyeréséhez először dr. Norbert Leitner, a szervezet elnöke gratulált.

Cimkék: AEPC, konferencia, 2017

A hét könyve: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után

  • 2017 19 jog es politika bor
  • 2017 19 jog es politika mo
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Jog és politika határán: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után
Szerkesztette: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015

A kötet szerzői:

 • Balázs Zoltán (Corvinus, MTA PTI)
 • Csink Lóránt (PPKE ÁJTK)
 • Drinóczi Tímea (PTE ÁJTK)
 • Erdős Csaba (SZE ÁJTK, NKE KTK)
 • Fleck Zoltán (ELTE ÁJTK)
 • Gárdos-Orosz Fruzsina (NKE KTK, MTA JTI)
 • Halmai Gábor (Princeton)
 • Kovács Ágnes (DE ÁJTK)
 • Ligeti Miklós (Transparency International)
 • Naszladi Georgina (PT ÁJK)
 • Pócza Kálmán (MTA PTI)
 • Szente Zoltán (NKE KTK, MTA JTI)
 • Szentpéteri Nagy Richárd (NKE KTK)
 • Takács Albert (NKE KTK)
 • Takács Péter (SZE ÁJTK)
 • Tilk Péter (PTE ÁJK)
 • Tordai Csaba (ügyvéd)
 • Varga Csaba (MTA JTI)
 • Vissy Beatrix (ELTE ÁJTK)


„A 2010. évi parlamenti választások utáni magyarországi közjogi változások elemzéséről, megítéléséről gazdag szakirodalom született az elmúlt években. Mostani vállalkozásunk azonban csak közvetve kapcsolódik ehhez a diskurzushoz, mert közvetlen célja nem az, hogy a hazai alkotmányos változások irányait összevesse a modern alkotmányosság követelményeivel, vagy normatív alapon értékelje a teljes magyar közjogi rendszert, vagy akár csak annak valamely részét érintő átalakításokat. Ennek a kötetnek az írásai elsősorban azt a kérdést járják körül, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikai rendszerben meghatározó jelentőségű intézményt, az Alkotmánybíróságot érintő közjogi változások milyen következményekkel jártak e szerv tevékenységére nézve. Könyvünk mindenekelőtt azokkal a folyamatokkal foglalkozik, amelyek az Alkotmánybíróság politikai befolyásolására irányultak, illetve ilyen hatással jártak. Más szóval arra vagyunk kíváncsiak, hogy az eleve a politika és a jog határmezsgyéjén elhelyezkedő Alkotmánybíróság helye, szerepe hogyan változott az elmúlt időszakban.”

– Részlet az előszóból –

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=423660&rs=181106

Cimkék: könyvajánló, 2017