SzűkítésMinden Címke 276


bejegyzések

Kínai professzor tartott előadást

  • kinai eloado 1
  • kinai eloado 2
 • Előző
 • Következő

Az Erasmus oktatói mobilitás keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára látogatott Kuang Cuiye professzor, a People’s Public Security University of China (中国人民公安大学) oktatója, aki a rendészeti tevékenységről, a rendészeti szervek felépítéséről és az egyes szakterületek feladatairól több előadást is tartott hallgatóinknak. A professzor szakterülete a vezetés-irányítás, a humánerőforrás-menedzsment. 

Dr. Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék vezetője a kínai vendéggel szakmai megbeszélést folytatott, ahol felmerült a közös kutatás lehetősége is. A tanszékvezető közbenjárására, Dr. univ. Kiss Rita nemzetközi referens és Barkóczy Dávid segítségével a professzor találkozhatott a CEPOL vezetésével, többek között Detlef Schroeder igazgatóhelyettessel, megteremtve ezzel egy későbbi együttműködés lehetőségének az alapjait is.


Győztes pillanatképek

  • 1 Juhász Richárd RTK
  • 2. Bóta Ádám RTK
  • 3 Szaló Roland RTK
  • 4 Magyar Endre Balázs RTK
  • 5 Rácz Dorina RTK
  • 6 Bóta Ádám 2 RTK
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapításának ötéves évfordulója alkalmából fotópályázatot hirdetett az egyetem Kommunikációs és Marketing Osztálya az „Az én NKE-m” címmel a hallgatók körében. Az elkészített fényképekkel a Rendészettudományi Kar több hallgatója is díjazott lett.

Az egyetem huszonéves fiataljainak olyan fotókat kellett feltölteniük és beküldeniük, amelyek az egyetemhez kapcsolódó, számukra fontos pillanatokat, eseményeket, vagy helyszíneket mutatják be. Kiemelt szempont volt, hogy a képek kifejezzék, mit jelent számukra az NKE, illetve hogy milyen pezsgő hallgatói élet folyik az egyetem campusain.

A díjazott pályamunkát beküldő hallgatókat kreativitásukért értékes nyereményekkel jutalmazta az egyetem. Az elkészített fotókból kiállítást rendezett az egyetem, amely március 27-től megtekinthető a Ludovika Akadémia főépületének kiállítótermében. Az NKE azonban újabb fotópályázatot hirdet „NKE a világ körül” címmel, amelyre őszig várják a külföldön készült képeket. A részletes pályázati felhívás hamarosan elérhető lesz az egyetem weboldalán.

A Rendészettudományi Kar hallgatói szép sikereket értek el: a fotópályázat fődíját, Juhász Richárd érdemelte ki. Különdíjat kapott Bóta Ádám és Szaló Roland. Életkép kategóriában második helyezést ért el Magyar Endre Balázs, a harmadik helyezett pedig Rácz Dorina lett. Bóta Ádám Selfie kategóriában is díjazott lett, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott.

Cimkék: fotópályázat, 2017

Doktori oklevelet vehettek át oktatóink

  • dsc7932 2
  • dsc7818 2 2
  • dsc7645 2
  • dsc7800 2
  • fokep
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepi szenátusi ülésén Phd és habilitált doktorok tették le esküjüket. Az egyetem napja ötéves jubileumának rendezvénysorozatába illeszkedő ülésen a fogadalomtétel és címek átadása mellett elismerő okleveleket adott át Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora.

Habilitált doktori oklevelet vehetett át a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese, Dr. Hautzinger Zoltán Gyula, aki habilitációs esküjét az ünnepi szenátusi ülésen tette le.

PhD doktori oklevelet vehetett át az RTK két oktatója, Borszéki Judit Magdolna és dr. Nyeste Péter.

Az ünnepi szenátusi ülés alkalmával egyetemi elismeréseket vehettek át azok az oktatók és munkatársak, akik munkásságukkal gyarapították az NKE hírnevét.

Címzetes egyetemi docensi címet adományozott a Szenátus Dávid Károly r. dandártábornoknak, Dr. Fialka Györgynek és Dr. Sors Lászlónak, akik a Rendészettudományi Kar képzéseinek szakmai támogatói.

Dávid Károly 2004. május 26-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik jogelőd intézményében a Rendőrtiszti Főiskolán kapott címzetes főiskolai docens címet. A határrendészeti tisztképzésben rendszeresen részt vett és, azóta is folyamatosan részt vesz, a záróvizsgáztatásban a bizottság elnökekén. Jelentős támogatást nyújt a hallgatói és az oktatói szakmai gyakorlatok megszervezéséhez és végrehajtásához.  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tudományos konferenciáin színvonalas előadásokat tart. Az egyetemmel példamutató együttműködésben biztosítja a hallgatóknak a rendőri végrehajtó szerveknél vezetett foglalkozásainak a feltételeit.

Dr. Fialka György 1987-1990 között a Rendőrtiszti Főiskolán oktatott, majd 1990-1993 között tanszékvezető is volt. Elnöke a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék munkáját segítő, szakemberekből álló grémiumnak, a Magánbiztonsági Oktatási Tanácsnak, ösztönzi a biztonsági szakirány támogatását, a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének konferenciáin több alkalommal látta vendégül a tanszék hallgatóit és oktatóit. Rendszeresen vállal vendégelőadásokat, vizsgaelnöki teendőket, szakdolgozat-bírálati feladatokat. Aktívan részt vett fontosabb szakmai jegyzetek elkészítésében: a Biztonságtechnika jegyzet lektora, valamint a Létesítményvédelem című jegyzet társszerzője volt. Az óraadói, vizsgáztatói, támogató munkájára a továbbiakban is számít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara.

Dr. Sors László a Rendőrtiszti Főiskolát kiváló minősítéssel 1994-ben végezte el. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnüldözési és a nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes-államtitkára 2011 óta a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolán, majd a Rendészettudományi Karon a szakmatörténet, valamint a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozásának gyakorlati kérdései szabadon választható tantárgy esetén oktatói, továbbá a vámjog és vámeljárás, jövedéki és adójog komplex 2016-tól a gazdasági szakismeret, adóztatás záróvizsgatantárgy kapcsán záróvizsgáztatói, elnöki feladatokat lát el. A Vám- és Pénzügyőri Tanszékhez írt szakdolgozatok és diplomamunkák konzulensi és bírálói teendőit is ellátja. 2016-ban a rendészeti szóvivői szakirányú továbbképzési szak szakmai támogatója és a bűnügyi szóvivő által írt szakdolgozat konzulense. A Vám- és Pénzügyőr Tanszék szerkesztésében 2016-ban elkészült tanulmánykötet lektori teendőiben is jelentős segítséget nyújtott. Sors László a Vám- és Pénzügyőr Tanszék szervezésében megrendezésre kerülő nemzetközi szakmai-tudományos konferenciák állandó résztvevője, fő támogatója.

Az ünnepi szenátusi ülés zárásaként Patyi András gratulációját fejezte ki a frissen doktorált és habilitált kollégáinak. „Sok sikert és egészséget kívánok a tudomány fejlődéséért és egyéni karrierútjuk előmozdításáért végzett munkásságukhoz” – mondta, majd egy kéréssel fordult hozzájuk: „Kérem, ne álljanak meg ebben a munkásságukban, ne álljanak meg az úton.”


Karunk dékánhelyettese átvette rektorhelyettesi kinevezését

  • Dr. Nagy Judit dsc7490 2 680 454 s

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ötéves fennállása alkalmából szervezett ünnepségen rektorhelyettesi kinevezést adott át Prof. Dr. Patyi András rektor.  Az NKE Szenátusának véleményező döntése, valamint a Fenntartói Testület egyetértő határozata alapján nemzetközi rektorhelyettesnek nevezte ki az NKE rektora Dr. Nagy Judit rendőr ezredest, a Rendészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi docensét, az RTK tudományos és nemzetközi dékánhelyettesét.

Cimkék: kinevezés, 2017

Ünnepi szenátusi ülést tartott az NKE

  • fokep
  • dsc7607 2
  • dsc7645 2
  • dsc7650 2
  • dsc7659 2
  • dsc7675 2
  • dsc7800 2
  • dsc7818 2 2
  • dsc7932 2
  • dsc8120 2
  • dsc8124 2
 • Előző
 • Következő

Phd és habilitált doktorok tehették le esküjüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepi szenátusi ülésén. Az egyetem napja ötéves jubileumának rendezvénysorozatába illeszkedő ülés során a fogadalomtétel és címek átadása mellett elismerő okleveleket adott át Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora.

Patyi András az egyetemi szenátus elnökeként köszöntötte a habilitáló, PhD doktori címet, valamint egyetemi elismeréseket átvenni készülő kutatókat, szakembereket, egyetemi munkatársakat. „Ez az ünnepi ülés alapvetően a tudományról szól” – emelte ki az NKE rektora, majd kifejtette, hogy ezek a tudományok nem állnak messze a gyakorlattól, hiszen számos közszolgálati vezető vehetett már át oklevelet. Magyary Zoltánt idézve Patyi András kifejtette, hogy a tudomány művelése az egyetemi oktatóknak és kutatóknak a legszemélyesebb tevékenysége kell, hogy legyen, amelyhez elengedhetetlen a tudományos közösség. Az NKE ötéves fennállásával kapcsolatban kiemelte: „A mi szívünket, a mi gondolatainkat igencsak kikerekíti ez az öt év. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek büszkeség, hogy vagyunk, gyarapodunk és ma is gyarapodni fogunk! – mondta Patyi András az oklevelet átvevő kollégáinak.

Az ünnepi szenátusi ülés alkalmával egyetemi elismeréseket vehettek át azok az oktatók és munkatársak, akik munkásságukkal gyarapították az NKE hírnevét. Az egyetem rektorának döntése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűjét vette át Prof. Dr. Kiss György akadémikus, az Államtudományi és Közigazgatási Kar leköszönő dékánja. Az NKE Szenátus döntésével magántanári címet kapott Prof. Em. Dr. Szlávik Lajos, címzetes egyetemi tanári címet Sándorné Dr. Kriszt Éva, továbbá címzetes egyetemi docensi címet adományozott a szenátus Dr. Balla Tibor ezredes, Budai Béla Dénes, Dávid Károly r. dandártábornok, Dr. Fialka György, Hazai Lászlóné dr. ny. nb. dandártábornok, Kalotay Balázs, Keszthelyi Ilona, valamint Dr. Sors László számára. Rektori döntés alapján Rektori Kitüntető Oklevelet vehetett át Bálintné Bagladi Zsuzsanna. Az NKE Szenátusa az Egyetem Kiváló Oktatója posztumusz címet adományozott a néhai Dr. Back Andrásnak, oklevelét özvegye, Dr. Gondos Katalin vette át.

A kitüntetések mellett sor került a habilitált doktori címek átadására és a PhD doktorok avatására. Prof. Dr. Munk Sándor, a habilitációt odaítélő Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke bemutatta az NKE újdonsült habilitált doktorait: Dr. Budai Balázs Benjámin, az ÁKK oktatási dékánhelyettese, Dr. Hautzinger Zoltán Gyula, a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese,  Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, valamint Dr. Wührl Tibor tette le habilitációs esküjét az ünnepi szenátusi ülésen.

Budai Balázs az avatottak nevében fejtette ki gondolatait. „Minél magasabb lépcsőt ugrunk meg, annál nagyobb a megkönnyebbülés és a sikerélmény, azonban annál nagyobb a felelősség is” - mondta. Az ÁKK oktatási dékánhelyettese kitért a Phd és a habilitált doktorok, vezető értelmiség feladataira: „Felismeri, segíti, gondozza a tehetségeket, elgondolkodtat, tematizál és megosztja a gondolkodás örömét. Világosságot teremt a sötétben tapogatózóknak. Iskolateremtő is, ahogy mondják” – fejtette ki Budai Balázs. Rávilágított, hogy a tudományos életnek számos indikátorával lehet vizsgálni a tudományos kutatókat, de véleménye szerint a legfontosabb az, hogy az egyetemi katedra után hány hallgató tekint majd vissza az emberre, mint segítő mentorra. 

Az ünnepi szenátusi ülésen az egyetem új PhD doktorokat is avatott. Prof. Dr. Padányi József, az NKE tudományos rektorhelyettese, valamint a tudományos fokozatokat odaítélő Egyetemi Doktori Tanács elnöke ismertette a doktorjelöltek névsorát: Bali Tamás, Benedek Márta, Borszéki Judit Magdolna, Gerencsér Árpád József, Györffy Ágnes, Josef Andreas Karl Ernst, Kardos Sándor István, Kovács István, dr. Nyeste Péter, Rózsa Tibor és Vass György mondta el doktori fogadalmát.

A 10 évvel ezelőtt megkezdett osztrák katonai PhD-képzés részvevőinek nevében a most végzett Josef Andreas Karl Ernst ezredes mondott köszöntő beszédet, megható módon tört magyarsággal, de annál nagyobb lelkesedéssel. Köszönetet mondott a jelenlévő és a tudományos fejlődést támogató családtagoknak, szeretteiknek, kollégáknak és az alma maternek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek.

Az ünnepi szenátusi ülés zárásaként Patyi András gratulációját fejezte ki a frissen doktorált és habilitált kollégáinak. „Sok sikert és egészséget kívánok a tudomány fejlődéséért és egyéni karrierútjuk előmozdításáért végzett munkásságukhoz” – mondta, majd egy kéréssel fordult hozzájuk: „Kérem, ne álljanak meg ebben a munkásságukban, ne álljanak meg az úton.”

A témáról bővebben az áprilisi Bonum Publicumban olvashatnak.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Ötéves fennállását ünnepelte az NKE

  • fokep
  • dsc7276 2
  • dsc7294 2
  • dsc7313 2
  • dsc7359 2
  • dsc7372 2
  • dsc7402 2
  • dsc7434 2 2
  • dsc7442 2
  • dsc7490 2
  • dsc7512 2
  • dsc7523 2
 • Előző
 • Következő

„Ludovikásnak lenni valaha komoly rangot jelentett Magyarországon: szaktudást, emberséget és hazafiasságot. Az akadémiára járók nemcsak egy iskola polgárai voltak, hanem különbek sokaknál” – mondta Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ötéves fennállásából szervezett ünnepségén. Reményét fejezte ki arra, hogy az NKE elmúlt öt éve azt a célt szolgálta, hogy méltó legyen a Ludovika Akadémia örökségére. A rendezvény alkalmával Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora rektorhelyettesi és dékáni kinevezéseket adott át, valamint felavatták gróf Buttler János szobrát a Ludovika aulájában.

Patyi András megnyitó beszédében tiszteletét fejezte ki minden parancsnok, közigazgatási vezető, a haza szolgálatáért tanuló hallgató, egyetemi oktató, kutató és dolgozó számára. „Engem 2011-ben az új egyetem élére választottak. Így már megélhettem, hogy látom a gyökeret eresztett facsemetét, melyen majd a munka gyümölcse beérik” – mondta az egyetem fejlődéséről Patyi András. Mint mondta, az elmúlt öt évben évtizedek hagyományai sűrűsödtek össze. A rektor kiemelte, hogy az egyetem már tovább jutott, mint a jogelőd intézmények intézményi integrációja és költségvetési egyesítése. „A hadtudomány, a rendészettudomány, a megújított közigazgatás-tudomány, valamint az államiság legmagasabb szintű, átfogó jellegű vizsgálatára hivatott modern államtudomány művelésével nem csak kutatói kedvtelésünkként hódolunk, hanem szolgálatot teljesítünk” – világított rá Patyi András, aki felhívta a figyelmet, hogy az NKE nem elvenni szeretne a tudományból, hanem ahogy jelenleg is közel 20 egyetemmel és 30 más állami szervvel együttműködik, szeretné a tudományos közösséget gyarapítani. Az NKE rektora szerint ehhez egy „értő, együttműködő, de kritikus” közösségre van szükség. Emellett Patyi András kijelentette, hogy mint minden tudásközpont, az NKE célja a kormányzás tudományos támogatása, továbbá az is, hogy részt vegyenek az államot érintő védelmi feladatok ellátásában.

Lázár János ismertette a kormányzati törekvéseket, amelynek a célja, hogy ismét méltó képzőhellyé tegyék a Ludovikát, hogy minőséget képviseljen a diplomaszerzés a nagy múltú és remélhetőleg még ígéretesebb jövőjű intézményben. „A köz szolgálatában álló szakemberek új nemzedékére van szükség az állam minden szintjén, így a hivatalokban, a vízügyi területen, a rendőrségnél, a honvédségnél és a határvédelemben is” - szögezte le a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kitért arra is, hogy a kormányzattal olyan Magyarországot szeretnének, ahol többé sem a párthűség, sem a hatalomvágy, sem a küldetéstudat nem lehet önmagában elég ahhoz, hogy valakiből vezető váljon. A pozícióhoz a szaktudást is meg fogják követelni - nyomatékosította, amelynek egyik lépcsőfoka a közszolgálati vezetők államtudományi képzése lesz. A miniszter kitért Magyarország versenyképességének javítására is, ahol szerinte elengedhetetlen a bürokrácia csökkentése, megjegyezve – „a kevesebb szabály és bürokrata nem hátrány, hanem előny.” Az államreformokkal kapcsolatban kiemelte, hogy kettős céllal rendelkezik: a „hardver” – mint az egyetemi épület rekonstrukciója - és a „szoftver” – mint az NKE képzési struktúrájának a frissítése - egyidejű megújításával akarják elérni.

Az ünnepségen sor került rektorhelyettesi és dékáni kinevezések átadására is. Az NKE Szenátusának véleményező döntése, valamint a Fenntartói Testület egyetértő határozata alapján nemzetközi rektorhelyettesnek nevezte ki Patyi András Dr. Nagy Judit egyetemi docens, rendőr ezredest. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar élére Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár került, aki átvette a dékáni láncot a rektortól. Víztudományi Kar dékánjának Dr. Bíró Tibor egyetemi docenst nevezte ki a rektor, aki a dékáni lánc mellett átvehette a VTK  kari címerét hordozó zászlót is.

Az ünnepség részeként Patyi András Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterrel a Ludovika aulájában avatta fel Gróf Buttler János szobrát, ezzel is tisztelegve a Ludovika Akadémia legnagyobb adományozója előtt. „Buttler János hatalmas vagyonából közel 126 ezer forintot adományozott az ügy érdekében” – ismertette Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok.  „Ez hatalmas pénz volt abban az időben, hiszen a névadó is 50 ezer forintot adományozott” – fejtette ki az intézmény tudományos rektorhelyettese, akinek a háttérkutatásaiból kiderült: 126 ezer forintból  közel háromezer jobbfajta puskát és több mint nyolcszáz lovat lehetett vásárolni akkoriban. „Óriási összeg tehát. Ez volt az a pont Buttler János életében, amikor megítélésem szerint beírta magát a történelembe és a Ludovika Akadémia történetébe” – fejezte ki tiszteletét Padányi József.

A témáról bővebben  az áprilisi Bonum Publicumban olvashatnak.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Videó: Jakab Rudolf Richárd

Megosztás a Facebook-on


18 éve végzett hallgatóink találkoztak

  • 18 eve vegeztek 1
  • 18 eve vegeztek 2
 • Előző
 • Következő

Az 1999-ben bűnügyi nyomozó szakirányon végzett hallgatók a Rendészettudományi Karon megtartott évfolyam-találkozójukon emléklapot kaptak, melyet Dr. Kovács Sándor r. ezredes,  az RTF-RTK Baráti Egyesület elnöke adott át Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán és Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes megbízásából.


A hét könyve: Biztonságpiaci évkönyv 2017

  • 13 biztonsagpiac bor
  • 13 biztonsagpiac
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Biztonságpiaci évkönyv 2017
Főszerkesztő: Novák Csaba
Felelős kiadó: Radványi Róbert
Budapest, 2017
ISSN: 2061-6082

Immár negyedik alkalommal jelent meg a Biztonságpiaci évkönyv. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac.hu közös konferenciája, a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítás februárban. A tavalyit is meghaladó érdeklődés miatt, az idei rendezvényt a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban tartották.

Az évkönyvben áttekintik: „a magyarországi civil, vállalati és intézményi biztonság szinte valamennyi aspektusát; a rend- és közrendvédelem legfontosabb 2016-ös fejleményeit, eredményeit, kezdeményezéseit. A kritikus infrastruktúrák védelmének aktuális állapotát, valamint az it- és adatbiztonság helyzetét. Olvasóink tájékozódhatnak a világ biztonságát közvetlenül befolyásoló eseményekről, innovációkról, a legújabb haditechnikákról.”

- Biztonságpiac.hu -

Egy kis ízelítő olvasható az alábbi oldalon:

http://biztonsagpiac.hu/wp-content/uploads/document/BiztonsagpiacEvkonyv_2016__webajanlo.pdf

A Kar könyvtárában több példány is hozzáférhető.

Cimkék: könyvajánló, 2017

Kerekasztal-beszélgetés az emlékezetpolitikáról

  • emlekezet 1
  • emlekezet 2
  • emlekezet 3
  • emlekezet 5
 • Előző
 • Következő

Dr. Tarján Gábor egyetemi docens az emlékezetpolitika, nemzettudat, identitás, felelősség és hazaszeretet témában kerekasztal-beszélgetést és filmvetítést szervezett az első évfolyam szociológia órájának keretében.

„A Cseres Tibor regényéből készült és a két hete elhunyt Kovács András által írt és rendezett Hideg napok című film az 1942. januári újvidéki vérengzést állítja a cselekmény középpontjába, amikor a magyar katonák és csendőrök több mint 3300 szerbet és zsidót gyilkoltak meg partizánvadászat címén. Az operatőri munka és a látványvilág is különlegesnek számított ötven évvel ezelőtt” – hangsúlyozta az egyetemi docens, aki a Dr. Pollmann Ferenc hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet tudományos munkatársa, Dr. Kovács Tamás főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár főosztályvezető-helyettese és Lénárt Máté Gábor II. éves hallgató részvételével megrendezett kerekasztal-beszélgetést moderálta. Dr. Tarján Gábor elmondta, hogy Kovács András a fasizmus újfajta ábrázolását valósította meg. A szereplők történetében, a rendező szándékával egyezően pszichológiai jellemzésük is főszerepet kap, ami a hatvanas évek közepén még nem volt megszokott. A docens emlékeztette a résztvevőket, hogy 1944-45 telén, az újvidéki vérengzést megbosszulandó, a jugoszláv kommunista partizánok és a vajdasági szerb lakosság népirtást hajtott végre a civil magyar, német és horvát lakosság ellen. Az áldozatok pontos számát nem ismerjük, a legkisebb hivatalos becslés 20 ezer, a legnagyobb 50 ezer főről szól. A szerb parlament csak 2013-ban ítélte el délvidéki vérengzést és csak a következő évben törölte el a délvidéki települések magyar lakosságának kollektív bűnösségéről szóló törvényt. Tarján Gábor elmondta, hogy a filmben is szereplő Képíró Sándor csendőrszázados 1996-ban tért haza Argentínából, 2006-ban feljelentették, 2007-ben a Nyomozó Ügyészség eljárást indított ellene. 2011-ben nem jogerősen felmentette a bíróság, de másodfokú tárgyalásra már nem került sor, mert 2011 szeptemberében meghalt.

Kovács Tamás és Pollmann Ferenc számba vették, hogy hogy hol került sor a gyilkosságokra, s miként alakult az abban részvevők sorsa, egészen az 1946-os jugoszláviai kiadatásig, majd kivégzésig. A hadtörténész felelevenítette, hogy a film nagy vihart kavart 1966-ban, mert elismerte a magyar felelősséget az újvidéki vérengzésben, ugyanakkor jégtörésnek is bizonyult külkapcsolati szempontból. Árnyalta a megszálló hatalom felelősségét és kitért a katonák kioktatásának hiányára, ami döntő módon járult hozzá a tragikus események bekövetkezéséhez. Kifejtette, hogy egy megszálló hatalom elleni partizánharcnak nemcsak erkölcsi, hanem jogi alapja is van, amit a hágai egyezmény is rögzít.

Lénárt Máté Gábor elmondta, hogy a középiskolában a délvidéki vérengzés nem volt tananyag. A film által felvetett erkölcsi kérdésekkel, etikai problémákkal a közoktatásban nem foglalkoztak. A hallgató a cselekedeteit, azok következményét ma már alaposan végig gondolja, így sikerül elkerülnie konfliktusokat, az erkölcsileg vállalhatatlan tetteket.

Tarján Gábor kérdésére, hogy hol áll Magyarország nemzetközi összehasonlításban az emlékezetpolitika felvállalásával Pollmann Ferenc elmondta, hogy az összehasonlítás szinte lehetetlen, mert nincs alapja. Minden országban a politika befolyásolja az emlékezetpolitikát. Kovács Tamás több ország emlékezetpolitikáját villantotta fel, középpontba helyezve azokat a nehézségeket, amelyekkel a politikai elitnek szembe kell nézniük. Legtöbbet Ausztriáról beszélt, ahol a 80-as évek közepéig csak, mint a nácik által elsőként megszállt államról lehetett beszélni bármiféle felelősség nélkül. Ezt követően kezdtek egyre többet beszélni, publikálni az osztrák felelősségről, az osztrákok Hitler melletti elkötelezettségéről.

Dr. Németh Zsolt r. ezredes az emlékezetpolitika fontosságáról beszélt, arról, hogy milyen jelentős szerepet játszik az értékrend kialakításában, formálásban, ugyanis a szocializációs szerepén keresztül a társadalmi béke megőrzésének egyik fontos eszköze is, ezért örömét fejezte ki, hogy megvalósult ez a rendezvény.


Büntetőjog háziversenyen indultak a hallgatóink

  • bujog hazi verseny 20170321 171337
  • bujog hazi verseny 20170321 175634
  • bujog hazi verseny 20170321 182653
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Tudományos Diákkör büntetőjog háziversenyt szervezett. A másodéves, nappali munkarendű hallgatók harminchatan, háromfős csapatokban versenyeztek, büntető anyagi jogi tesztkérdéseket és a jogeseteket oldottak meg.

„Az izgalmas, estébe nyúló vetélkedő első helyezettje a Gróf Klaudia, Petz Dávid és Szalai Bálint alkotta csapat lett, második helyen Devera Bence, Kiss Krisztián és Szabó Gábor hallgatók csapata végzett, a bronzérmet pedig Fézler Dominik, Huszár Barnabás és Tanai András hallgatók érdemelték ki. A helyezetteken kívül a verseny jogesetmegoldó fordulójába továbbjutott csapatok tagjai mentességet élvezhetnek a büntetőjog különös rész első anyagrészből a zárthelyi dolgozat megírása alól” – hangsúlyozta Dr. Amberg Erzsébet, r. őrnagy, tanársegéd, majd hozzátette: „A vetélkedő főszervezője, Dr. Pallagi Anikó PhD, a Büntetőjogi Tanszék adjunktusa, valamint a zsűri többi tagjai köszönik a széleskörű hallgatói részvételt az eseményen és ezúton is gratulálnak a helyezetteknek.”

Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, a zsűri elnöke megnyitó gondolataiban elmondta, hogy a következő versenyt a Rendészettudományi Kar és a jogi egyetemek hallgatóinak a részvételével szervezi meg a tanszék.


Kínai előadó az RTK-n

  • kinai eloado 1
  • kinai eloado 2
  • kinai eloado 3
 • Előző
 • Következő

Az Erasmus oktatói mobilitás keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára látogatott Liu Qing professzor, kínai büntetőjogász, a People’s Public Security University of China (中国人民公安大学) oktatója, aki a Szent György Szakkollégium szervezésében tartott előadást „A halálbüntetés Kínában és a kínai büntetőjog büntetési rendszere” címmel.

Az eseményen nagyszámú érdeklődő vett részt: jelen volt a Rendészettudományi Kar több oktatója és hallgatói, továbbá az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar diákjai is helyet foglaltak a hallgatóság soraiban.

„A fokozott kíváncsiság nem volt indokolatlan, hiszen nagyon különleges témába kaphattak betekintést a jelenlévők” - hangsúlyozta Petz Dávid másodéves hallgató. Majd hozzátette: „Az előadás elején szó volt a bűncselekmény kínai büntetőjogban meghatározott fogalmáról, valamint a bűncselekmények és a bűncselekménynek nem minősülő cselekmények közötti határvonalról.  A hallgatóság megtudhatta, hogy a vagyon elleni bűncselekmények esetében a minimum értékhatár tartományonként eltérő lehet, ami meglepő, de célszerű egy 9.6 millió négyzetkilométer területű országban, amelynek a különböző régiói különböző gazdasági viszonyokkal és vagyoni helyzettel bírnak. A bűncselekményi értékhatár alatti jogsértő magatartások általában pénzbírsággal, vagy maximum 15 napig terjedő elzárással büntethetőek.”

A kínai professzor beszélt a halálbüntetésről, melynek során emlékeztetett a Kínai Népköztársaság megalakulására. Elhangzott, hogy az új, fiatal állam sok belső és külső fenyegetéssel nézett szembe, nagyon fontos volt a stabilitás megtartása a sok évig elhúzódó polgárháború lezárása után, és a halálbüntetés gyakori szankciója volt az ellenforradalmári tevékenységeknek. Az új államszervezet kezdeti időszakában nagyon magas volt a büntetőügyek, azon belül is a halálbüntetéssel záruló esetek száma. Ezt felismerték az ország vezetői, és egyre szigorúbb szabályok közé szorították a halálbüntetés kiszabásának lehetőségét. Változást hozott az 1979-ben hatályba lépett új büntető törvénykönyv, viszont a ’70-es évektől kezdődő gazdasági és társadalmi változások miatt egy újabb szigorúbb időszak következett a ’80-as években. A halálbüntetés ezután ismét folyamatos korlátozásokon esett át, például csökkentették az ezzel büntethető bűncselekmények számát, és büntető eljárásjogi szempontból is revízió alá vették.

Két eset is rázta meg igazán a kínai társadalmat a halálbüntetés kérdésével kapcsolatban a közelmúltban: az első Nie Shubin, egy 20 éves fiatalember elítélése emberölésért, akit 1995-ben kivégzőosztag fosztott meg az életétől, majd 21 évvel később, 2016-ban a kínai Legfelsőbb Bíróság kimondta ártatlanságát. Hasonló a 18 éves Huugjilt ügye, akit 1996-ban végeztek ki és 2014-ben derült ki az ártatlansága. Ezek a sajnálatos események további jogi szigorításokat generáltak, így ma már csak 55 kiemelkedő súlyú, általában erőszakos bűncselekmény szankcionálható halálbüntetéssel, a vádlottat ingyenes védelem illeti meg, és minden esetben a Legfelsőbb Bíróság felelős minden ilyen ügy ellenőrzéséért, a közvetlenség elvét követve személyesen is meghallgatja a terheltet. Napjainkban a Legfelsőbb Bíróság az ügyek 50%-ban el is utasítja a halálbüntetés lehetőségét.

A másodéves hallgató elmondta, hogy az érdekfeszítő előadást kérdések követték, amelyekre az előadó készségesen válaszolt. A hallgatóság érdeklődött a fiatalkorúakra, az idősekre és a terhes nőkre vonatkozó speciális rendelkezések iránt, továbbá a kínai társadalom véleményére a kérdésben. A professzor elmondta, hogy akadémikusi körökben a halálbüntetés nem igazán támogatott, viszont a nép körében igen, mert ahogy a kínai mondás tartja: sha ren chang ming ( 杀人偿命 ) - „életért élettel kell fizetni”. Az utolsó kérdést pedig az előadó tette fel, ami a halálbüntetés magyarországi múltjára és a társadalom jelenlegi véleményére vonatkozott.

„Liu Qing professzor asszony az előadás után elmondta, hogy nagyon örült a nagyszámú, lelkes érdeklődőnek, tetszett neki az egyetemünk és Budapest városa is. Reméljük, hogy a jövőben ismét ellátogat hozzánk” – hangsúlyozta Petz Dávid.


Pénzügyőrök mindennapjai

  • fokep 126 680 454 s
  • dsc5821 3 680 454 s
  • dsc5829 3 680 454 s
  • dsc5830 3 680 454 s
  • dsc5836 3 680 454 s
  • dsc5839 3 680 454 s
 • Előző
 • Következő

Dr. Szabó Andrea ezredes, tanszékvezető egyetemi docens vezette be a pénzügyőrök mindennapjaiba a Ludovika Szabadegyetem hallgatóságát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem előadás-sorozatán. A téma aktualitását az éppen 150 évvel ezelőtt alapított Magyar Királyi Pénzügyőrségre történő emlékezés adja. A Rendészettudományi Kar tanszékvezetője különböző történeti távlatokon átívelően nyújtott betekintést a pénzügyőrség történelmébe, fejlesztéseibe, átalakításaiba, valamint a pénzügyőri szakma évszázados hagyományaiba.

Dr. Szabó Andrea PhD pénzügyőr ezredes a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát bűnügyi tisztként. 1994-ben alapfokú vámkezelői, majd 1995-ben középfokú vámügyintézői szakmai végzettséget szerezett a Vám- és Pénzügyőri Iskolán, később a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán Európa-jogi szakjogász tanulmányokat kezdett, amit 2006-ban abszolutóriummal végzett. Az ÁJTK doktori iskolájában 2014-ben summa cum laude minősítéssel védte meg doktori disszertációját. 1993-tól a Vám- és Pénzügyőrség (ma már Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hivatásos állományú tagja. Az RTK Vám- és Pénzügyőri Tanszékének vezetője, számos hazai és nemzetközi tudományos társaság, rendészettudományi kutatóműhely tagja.

„Ebben az évben ünnepli a Magyar Királyi Pénzügyőrség, a Vám- és Pénzügyőrség jogelődje, a pénzügyi igazgatás megalkotásának és felállításának a 150. évfordulóját” – fejtette ki Szabó Andrea a 2017-es jubileumi évvel kapcsolatban, amely nem csak az intézményesített pénzügyőrség megalapításának a piros betűs ünnepe, hanem a Pénzügyőr Zenekar 75., valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzés Hivatal 30. születésnapja. Szabó Andrea kiemelte, hogy a Magyar Királyi Pénzügyőrség létrehozásáról csak a kiegyezés után lehetett szó, amikor 1867-ben Lónyay Menyhért pénzügyminiszter I-es számú körrendeletében létrehozta a Magyar Királyi Pénzügyi Főfelügyelőséget. Ebben a rendeletben a pénzügyőrséget a főfelügyelőség egyik alárendelt szervezeteként említette meg Lónyay, mint a pénzügyi igazgatás egyik fontos egysége. „Legfontosabb feladatai és hatáskörei a csempészet, valamint a pénzügyi törvények és rendszabályok áthágásának megakadályozása, az elkövetők kézre kerítése volt” – mondta Szabó Andrea, aki rávilágított, hogy a pénzügyőrség ekkor már jól megszervezett szervezeti és képzési struktúrával rendelkezett, a szervezeti állománya 3097 fő volt tiszti és legénységi csoportban.

„A korabeli híradások szerint a legjellemzőbb feladat a járőrözés volt, amely során ellenőrizték a pénzügyi szabályok maradéktalan betartását, bárhol feltartóztathattak szállítmányokat. A szállító köteles volt felszólításra bemutatni az árut és az elszámolási okmányokat” – ismertette az RTK tanszékvezetője a kezdeti pénzügyőri feladatokat. A korban kezdődött meg a Vámpalota építkezése, amely 1871-74 között készült el Ybl Miklós tervei alapján, amely az egyik legkorszerűbb vámigazgatási intézménynek számított a korban. Szabó Andrea kifejtette, hogy az épület saját dunai zsilippel, valamint vasútrendszerrel rendelkezett. Az épületben kapott helyet a vámhivatal, a pesti pénzügyi igazgatóság, a központi árüzleti igazgatóság, valamint a bányatermék igazgatóság is, amely ma a Budapesti Corvinus Egyetem főépületeként szolgál. Azt RTK tanszékvezetője kitért Lónyay Menyhért magyar pénzügyminiszter és miniszterelnök, valamint első közös birodalmi pénzügyminiszter  munkásságára is. Lónyay Menyhért volt az az államférfi, aki megalapozta a magyar vám- és adóigazgatást. Szabó Andrea előadásából kiderült, hogy pénzügyőri képzéseket eleinte a fővigyázók tartottak a legénység állományának mentorációs formában, majd 1909-ben létrejött a Magyar Királyi Pénzügyőri Újonciskola, ahol pénzügyőri elméleti és gyakorlati ismereteket oktattak.

A Trianoni békediktátum utáni időszakról Szabó Andrea elmondta, hogy nagyban korlátozták a pénzügyőrség tevékenységét, létszámát 3000 főben maximalizálták, valamint fegyverzetét 2250 db revolverben határozták meg. 1921-ben a pénzügyőrség feladatköre bővült, a határőrizeti tevékenységet átvette a csendőrségtől, így a magyar haderő álcázott részeként funkcionálhatott tovább. „Akkoriban egyedülálló férfiember, vagy gyermektelen özvegy felvételére kerülhetett csak sor” – mondta Szabó Andrea a pénzügyőri kiválasztásról.

Szabó Andrea elmondta, hogy a második világháború után szovjet alapon szervezték át a magyar pénzügyőri igazgatást, 1966-ban létrejött a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága. Az időszak megváltoztatta a pénzügyőrség mindennapjait, hiszen az egyenjogúsági törvény rendelkezésével már nőket is felvehettek a pénzügyőrség állományába. Így már a női elvtársak is részt vehettek a Kőbányán létrehozott Pénzügyőri Iskola és Vámőri Iskola képzésein. Szabó Andrea rávilágított, hogy a 80-as évek nagy változást jelentettek a szervezet számára, hiszen a megnövekedett munkateher mellett a szervezetnek alkalmazkodnia kellett a modern kor vívmányaihoz.

A rendszerváltás utáni időszakról Szabó Andrea kifejtette, hogy megnövekedett az állomány létszáma, a pénzügyőrségnél minőségi és mennyiségi probléma jelentkezett. Ennek ellensúlyozására a kormányzat létrehozta a vám és pénzügyőri szaktanfolyamokat, ahol alap–, közép– és felsőfokú szinten tanulhattak a jelentkezők. A Rendőrtiszti Főiskolán (később az NKE-n) a Vám és Pénzügyőri Tanszék szárnyai alatt szerezhettek felsőfokú tiszti végzettséget a pénzügyőrök. Az EU-s csatlakozásról Szabó Andrea elmondta, hogy nagy változást jelentett a szakmának, hiszen határok szűntek meg, hivatalokat zártak be, átalakult a szervezet munkája. A szervezet változása napjainkban szilárdult meg, amikor 2011-ben létrejött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az előadás végén az RTK tanszékvezetője röviden összefoglalta a pénzügyőri szervezet változásait, képzési struktúrájának sokszínűségét. „Ne feledjék, a jövedék örök” – zárta összefoglalóját Szabó Andrea.

A Ludovika Szabadegyetem következő programjára április 4-én kerül sor, amelyen Dr. Balla József r. alezredes tart előadást „Biometrikus adatok a rendészeti célú személyazonosításban” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Regisztráció:

http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról:

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-ii_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Videó: Jakab Rudolf Richárd


Dobogós helyen az életmentő hallgatók

  • elsosegely nyujtok 01
  • elsosegely nyujtok 02
  • elsosegely nyujtok 03
 • Előző
 • Következő

A Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban a BM tanintézetek tanulóinak megrendezett VIII. Életmentő és elsősegélynyújtó versenyén a Rendészettudományi Kar két csapattal is képviseltette magát.

A versenyen a hallgatók az elméleti ismereteikről is számot adtak, majd öt gyakorlati helyszínen tették próbára a tudásukat, ahol egyik csapatunk az előkelő harmadik, míg a másik a hatodik helyezést érte el.

„Nyolcadik alkalommal rendezték meg a versenyt, most először állhattak dobogóra Karunk hallgatói, akik mindannyian a Rendészeti elsősegélynyújtó csoport tagjai. Őszintén büszke vagyok minden versenyzőnkre, mivel kimagaslóan teljesítettek”- hangsúlyozta Pánczél Mátyás r. törzszászlós, szakképzett mentőápoló, csoportparancsnok, a Rendvédelmi Tagozat rendészeti kiképzője.

A harmadik helyezett csapat tagjai:

 • Cserpák Szabolcs harmadéves r. hallgató
 • Hörcsög Zoltán másodéves r. hallgató

A hatodik helyezett csapat tagjai:

 • Magyar Endre Balázs harmadéves r. hallgató
 • Madarász Péter másodéves r. hallgató

Madarász Péter az elmúlt hetekben egy eszméletlen fiatal hölgynek szakszerű segítséget nyújtott egy Budapest felé tartó vonaton. Pánczél Mátyás r. törzszászlós elsősegélynyújtó oktatásán rendszeresen részt vesz az RTK hallgatója, melyeken számos, előre megrendezett szituációkban megtanulják, hogyan kell eszméletlen beteget ellátni. Pánczél Mátyás délutáni foglalkozásainak köszönhetően Madarász Péter a mentősök kiérkezéséig stabilizálni tudta a magatehetetlenül fekvő hölgy állapotát. Nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én a rendőr hallgatót Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán dicséretben részesítette.

Az RTK Rendészeti elsősegélynyújtó csoportról készült írás az alábbi linken érhető el:

http://rtk.uni-nke.hu/karunkrol/hirek/2016/11/21/megalakult-a-rendeszeti-elsosegelynyujto-csoport

Fotó: Szaló Roland r. hallgató


Egyetemi tanári kinevezés az RTK-n

  • dr fantoly zsanett kodifikacios konferencia 680 454 s

A Rendészettudományi Kar Büntetőeljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét, Dr. habil. Fantoly Zsanettet Áder János köztársasági elnök 2017. március 20-i hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki.

Dr. Fantoly Zsanett 1995-ben végzett a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szak nappali tagozatán summa cum laude minősítéssel. Két évvel később letette a jogi szakvizsgát. Két posztgraduális képzésben vett részt: 1998-ban fejezte be a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar posztgraduális közgazdasági szakokleveles jogász képzését, 2002-ben az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar posztgraduális Európa-jogi szakjogász képzését. 2008-ban szerzett doktori fokozatot (PhD) summa cum laude minősítéssel az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában. Doktori értekezése címe: „A jogi személy büntetőjogi felelőssége.” 2014-ben a SZTE Állam- és Jogtudományi Karon habilitált „A büntetőeljárás hatékonysága” témakörében. A PhD-s és a habilitációs kutatási témái mellett további kutatásokat is végzett a büntető tárgyalási rendszerek, a halálbüntetés, illetve a legalitás, az officialitás és az opportunitás témákban. Jelenleg a büntetőeljárás és a rendészet alapjogi szempontú megközelítését vizsgálja.

Kutatási eredményeit monográfiák, tankönyvek, számos hazai és külföldön megjelent tanulmányok tartalmazzák. Két monográfiája jelent meg Magyarországon és egy angol nyelvű monográfiája Németországban. Jelentős szakirodalmi munkássággal rendelkezik, amelynek hatása az idézettségi mutatókban is realizálódik.

Több mint két évtizedes felsőoktatási tapasztalattal rendelkezik. Oktatási tevékenységét 1995-ben kezdte, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék tudományos segédmunkatársként. 1997 és 2004 között a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék egyetemi tanársegédje volt. 2004-től a tanszék adjunktusa, majd 2008-tól egyetemi docense lett.

2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőeljárásjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. Oktatási tevékenysége vonatkozásában több évtizedes tapasztalattal bír, illetve külföldön is tanított már. Több külföldi kutatóúton, ösztöndíjon és konferencián vett részt.

Cimkék: kinevezés, 2017

A rendőri jövőkutatás aktuális kérdéseiről

  • ilea latogatas 1
  • ilea latogatas 2
 • Előző
 • Következő

Dr. habil Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán meghívására bemutatkozó látogatásra érkezett a Rendészettudományi Karra Susan Ostrobinski FBI, SSA, az ILEA (International Law Enforcement Academy) igazgatója és a Nemzetközi Oktatási Központ delegációja. A megbeszélésen az RTK dékánja bemutatta a Kar képzési struktúráját, majd ismertette a 2017. november 14-ére tervezett A rendőri jövőkutatás aktuális kérdései című nemzetközi konferenciával kapcsolatos elképzeléseket, témaköröket, valamint a meghívandó amerikai előadókkal kapcsolatos terveket.

A két intézmény képviselői számba vették az International Public Service Relations MA képzési program keretében folyó International Policing Studies szakiránnyal kapcsolatos együttműködési lehetőségeket is.

A beszélgetésen részt vett Dr. Farkas István r. ezredes, a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) igazgatója, Gősi Tiborné r. alezredes, az ILEA Magyar Titkárság vezetője, Varga Gábor r. őrnagy, az ILEA NOK képzési koordinátora, Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, valamint dr. univ. Kiss Rita nemzetközi referens is.


A hét könyve: Demokrácia, jogállam, közigazgatás

  • 2017 12 demokracia jogallam kozig bor
  • demokracia jogallam kozig
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Demokrácia, jogállam, közigazgatás: Ünnepi tanulmányok Csefkó Ferenc c. egyetemi docens 70. születésnapjára
Szerkesztette: Bencsik András, Horváth Csaba
Pécs, 2017

„Csefkó Ferenc munkáját mindenkor a szakmaiság vezérelte, s a hit az államrendszer demokratikus működésében. Bármiről is szólt, mindig az egyén, az ember szabadságának igenlése állt előtte.

„Az embernek sokféle érték között kell folyamatosan választania. Én a tisztességet, a mások tiszteletét, sikereinek elismerését, az egymásért való párkapcsolatokat, s a barátságokat tekintem vezérlő elveknek.” – nyilatkozta egy interjúban

A saját küldetését firtató kérdésre a választ pedig így fogalmazta meg tömören: „Jól, s jót tenni másokkal”.

-Nemes Krisztina-

A kötetben található tanulmányok:

I. rész: ÁLLAM ÉS JOG ALAPPROBLÉMÁI

 • Nagy Zoltán - Mezei Kitti: A véleménynyilvánítás szabadsága az interneten, avagy a szolgáltatók felelőssége
 • Petrétei József: A köztársasági elnök feladat- és hatáskörének alaptörvényi szabályozása és az ellenjegyzési eljárás
 • Szabó Gábor: Az emberi jogi alapú fejlesztéspolitika alapvonalai
 • Szilovics Csaba: A házi pálinkafőzés jogi szabályozásának keretei Magyarországon
 • Tuka Ágnes: Szubnacionális szintek helye és szerepe az Európai Unióban
 • Visegrády Antal – Vörös Eszter: A tisztességes eljárás elméleti és gyakorlati problémái

II. rész: KÖZIGAZGATÁS(I JOG) – KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

 • Cserép Attila: A közigazgatási bírság jogállami problematikája
 • Fábián Adrián: Közigazgatási eljárás – illetékesség hiányában
 • Ivancsics Imre: Búcsú a közigazgatási jogerőtől
 • Józsa Zoltán: A public value governance elmélete és kritikája
 • Lapsánszky András: A hatósági döntés jogviszonytani alapjai és eljárásjogi összefüggései
 • Pál Emese: Veszélyhelyzetek kezelése a közigazgatási hatósági eljárásban
 • Rixer Ádám: Szempontok a magyar közigazgatás-tudományi folyóiratok értékeléséhez
 • Rózsás Eszter: A közigazgatási jogi norma

III. rész: AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG ALAPKÉRDÉSEI

 • Balázs István: Helyi önkormányzatok változóban – a hatásköri generális klauzula vége felé?
 • Bálint József: Az önkormányzati rendszer változásai jegyzői, illetve polgármesteri szemmel
 • Bencsik András: A helyi önkormányzatok szűkülő pénzügyi mozgásteréről
 • Kiss László: A helyi önkormányzatok feloszlatásának alkotmányos kereteiről
 • Lovász István – Modrovits Sándor: Öt éves Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
 • Tilk Péter: Az önkormányzati rendeletalkotás a jogalkotási eljárások tükrében – egyes, közösségi együttélés alapvető szabályait tartalmazó rendeletekkel kapcsolatosan
 • Torma András: A közigazgatási informatika és az információs társadalom egyes kérdései
 • Vörös Tamás: A megye, mint a területi önkormányzás színtere

IV. rész: TÁRSADALOMELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK

 • Ádám Antal: A vallások és jelképeik változatairól
 • Baráth Árpád: Politikai kultúrák és játszmák a 21. század küszöbén: kritikai elemzés
 • Horváth Csaba: „Üzenjünk Brüsszelnek” – Népszavazás 2016
 • Kákai László: Civil szektor átalakulása vagy súlytalansága Magyarországon
 • Nagy J. Endre: Politika és vallás egy mai községben
 • Orosdy Béla: A marketing alapvonalai

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=421847

Cimkék: könyvajánló, 2017

Montenegrói delegáció az RTK-n

  • p3203810 montenegro 2
  • p3203805 montenegro 3
  • p3203814 montenegro 1
  • p3203804 montenegro 4
 • Előző
 • Következő

A Montenegrói Rendőr Akadémia kéttagú delegációja és két EBESz szakértő a Rendészettudományi Karra látogatott. Megismerkedtek az NKE és az RTK tevékenységével, majd ígéretet tettek arra, hogy áttanulmányozzák a kapott keret-megállapodás szövegét, és megfogalmazzák az együttműködésre vonatkozó javaslataikat.

A delegáció tagjai háromnapos magyarországi tartózkodásuk idején egy szegedi integrált határrendészeti konferencián is részt vettek.

Cimkék: delegáció, 2017

18 külföldi hallgató tanul az RTK-n

  • erasmus 1 680 761 s

Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A  Rendészettudományi Kar nagyon népszerű az európai rendészeti felsőoktatási és rendészethez kötődő képzéssel is érintett intézmények körében. A 2016/17. tanév tavaszi félévében a program keretében 18 külföldi – brit, német, lengyel, cseh, szlovák, belga  - hallgató tanul a Rendészettudományi Karon.

Cimkék: Erasmus, 2017

A hét könyve: Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek

  • 2017 11 kriminovellak
  • 2017 11 kriminovellak 2
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Dr. Dobos János
Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek
[KGyul@]
Budapest, 2016

„Nem szokványos dolog, hogy a rendőr, aki a szakmáját magas fokon műveli, írásba is foglalja a munkája során megtapasztalt élményeit, emlékeit, felidézve az érdekesebb eseteket, bemutatva az alvilág ismertebb figuráit a nagyközönségnek. Dr. Dobos János r. ezredes azonban éppen ezt tette.

Az pedig, hogy ezeket a novella formában megírt mini krimiket a kedves olvasó most a kezében tarthatja, dr. Kovács Gyula nyugállományú r. alezredesnek köszönhető, aki nem csak jó ismerője dr. Dobos János munkásságának és életútjának, de egyben az egyik legnagyobb tisztelője is annak a rendőrnek, akit már életében legendaként tartottak számon.

A „Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek” címen közreadott gyűjteménnyel dr. Kovács Gyula – a 2015-ben megjelentetett Emlékkönyvet követően – egy olyan rendőrnek kívánta a tevékenységére ismételten ráirányítani a figyelmet, akiről elmondható, hogy a XX. század második felének egyik legkiválóbb bűnügyi szaktekintélye volt. ”

részlet a Könyvajánlóból –

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=421770

Cimkék: könyvajánló, 2017

„Szabadság nélkül nincs nemzet”

  • unnepseg 1
  • unnepseg 2
  • unnepseg 3
  • unnepseg 4
  • unnepseg 5
  • unnepseg 6
  • unnepseg 7
  • unnepseg 8
  • unnepseg 9
  • unnepseg 10
  • unnepseg 11
  • unnepseg 12
 • Előző
 • Következő

„Minden tavasz az új élet ígéretét hozza. A természet újjászületését, és az ember számára az új reményt! Annak reményét, hogy valami szebb jön, valami megváltozik” - hangsúlyozta Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy, egyetemi adjunktus, a rendezvény moderátora a Rendészettudományi Kar nemzeti ünnepünk tiszteletére tartandó ünnepségén. Majd hozzátette: „Így volt ez 1848 tavaszán is, amikor forradalom söpört végig Európán. A márciusi ifjak példája minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat a közösség érdekében az alkotásra, a jobbításra kell fordítanunk.”

Dr. Tarján Gábor egyetemi docens ünnepi gondolataiban Illyés Gyulát idézte: „A nemzet akkor egészséges, ha minél több anyagi és szellemi szabadsággal rendelkezik. Szabadság nélkül ugyanis nincs nemzet.”

Az egyetemi docens beszédében szólt a forradalom egységes társadalmi megítéléséről, arról, hogy van még kutatni ebben a témában, hiába is tűnik lezártnak történelmünknek ez a fejezete. Majd említést tett a Kossuth és Széchenyi közötti nézetkülönbségről, elsősorban nemzetiségi vonatkozásban.

A Nemzeti ünnepünk alkalmából adományozott elismeréseket Dr. Nagy Judit r. ezredes adta át.

A haza szolgálatában eltöltött 45 éve alkalmából elismerésben részesült:

 • Dr. Balláné Dr. Füszter Erzséber r. ezredes

Az intézmény szolgálatában végzett többéves kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült:

 • Bakonyi Mária

A 2017. évi Kari nyílt napon végzett tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Balasi András biztonsági szakirányos hallgató
 • Bárány Katalin rendőr hallgató
 • Fehér Szabolcs rendőr hallgató
 • Ésik Viktória rendőr hallgató
 • Lengyel Marianna rendőr hallgató
 • Máthé Izabella rendőr hallgató
 • Molnár Levente rendőr hallgató
 • Urbán Szilárd rendőr hallgató
 • Szabó Flóra Emese pénzügyőr hallgató
 • Barcsi Lilla Szilvia rendőr hallgató
 • Balogh Imre Kristóf rendőr hallgató
 • Szóládi Georgina Tilla rendőr hallgató
 • Takács Réka Gyöngyvér rendőr hallgató
 • Mérei Alex rendőr hallgató
 • Juhász Petra rendőr hallgató
 • Talmács Kitti rendőr hallgató
 • Mérai Ádám rendőr hallgató
 • Hőgyi Erik rendőr hallgató
 • Béd Ákos rendőr hallgató
 • Szilágyi Róbert rendőr hallgató
 • Gazsi Ádám Barnabás rendőr hallgató
 • Boros Richárd rendőr hallgató
 • Ujhelyi Dalma rendőr hallgató
 • Bodnár Katica rendőr hallgató
 • Dömök Richárd rendőr hallgató
 • Laczkó Gábor rendőr hallgató
 • Rózsa Bianca rendőr hallgató
 • Simon Róbert büntetés-végrehajtási szakirányos hallgató
 • Kovács Kristóf pénzügyőr hallgató
 • Kovács Anna Dóra pénzügyőr hallgató
 • Novák Nadin pénzügyőr hallgató
 • Kalo Ádám pénzügyőr hallgató
 • Csernus Kristóf r. hallgató
 • Tasnádi Bence pénzügyőr hallgató
 • Czoka Bianka pénzügyőr hallgató
 • Lencse Petra rendőr hallgató
 • Bodnár Alexandra rendőr hallgató
 • Hangácsi Ádám biztonsági szakirányos hallgató
 • Jónás Dávid rendőr hallgató
 • Demeter Dolóresz rendőr hallgató
 • Fülöp Eszter rendőr hallgató
 • Balogh Regina rendőr hallgató
 • Tiba Zsanett rendőr hallgató
 • Balázs Benedek rendőr hallgató
 • Ispán Karina rendőr hallgató
 • Ács Adrienn rendőr hallgató
 • Juhász Lilla pénzügyőr hallgató
 • Pálmai Ilona rendőr hallgató
 • Németh Bálint rendőr hallgató
 • Hágel Bence rendőr hallgató
 • Márton Mercédesz rendőr hallgató
 • Lakatos Gréta rendőr hallgató
 • Lechner Krisztián rendőr hallgató
 • Bege Tamás rendőr hallgató
 • Kovács Balázs rendőr hallgató
 • Kóczán László rendőr hallgató
 • Kováts Bence, a migrációs szakirány hallgatója
 • Köllő Dávid rendőr hallgató
 • Nagy Ivett rendőr hallgató
 • Ziska Vivien rendőr hallgató
 • Vas Petra rendőr hallgató
 • Szaló Roland rendőr hallgató
 • Lóránd Attila rendőr hallgató
 • Tikos Bence rendőr hallgató
 • Hörcsög Zoltán rendőr hallgató

A 2017. évi Kari nyílt napon és EDUCATIO rendezvényen végzett tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Heffenträger Zoltán rendőr hallgató

A 2017. évi EDUCATIO rendezvényen végzett tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Tóth Bálint rendőr hallgató
 • Karkusz Kristóf rendőr hallgató
 • Boda Gergő rendőr hallgató
 • Lengyel Gréta rendőr hallgató
 • Ferencz Judit rendőr hallgató

Kimagasló szakaszparancsnoki és sport tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Benke Éva rendőr hallgató

Kimagasló sport tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Csótár Klaudia rendőr hallgató

Kimagasló szakaszparancsnoki munkájáért dicséretben részesült:

 • Cserpák Szabolcs rendőr hallgató
 • Berkes Admira a migrációs szakirány hallgatója

Kimagasló közösségi tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Hollósi Tamás pénzügyőr hallgató

Közösségi közlekedési eszközön utazó állampolgár életének mentéséért dicséretben részesült:

 • Madarász Péter rendőr hallgató

Országos BM Úszóbajnokságon elért I. helyezéséért dicséretben részesült:

 • Vizi Viktória rendőr hallgató
 • Bari Andrea pénzügyőr hallgató
 • Bene Krisztina rendőr hallgató

BM Országos Tanintézeti Judo Bajnokságon elért I. helyezéséért dicséretben részesült:

 • Benedek Hajnal rendőr hallgató
 • Ilyés Gábor pénzügyőr hallgató
 • Pryma Attila biztonsági szakirányos hallgató
 • Kamarási Zsolt rendőr hallgató

A nemzeti kiberversenyen elért negyedik helyezéséért dicséretben részesült:

 • Bóka Dorottya rendőr hallgató
 • Nagy Ivett rendőr hallgató
 • Köllő Dávid rendőr hallgató
 • Tóth Gergő rendőr hallgató
 • Som Zoltán PhD hallgatója

A Szent György Szakkollégium tagjai, Balogh Regina és Linzenbold Anikó Juhász Gyula Március idusára és Gyulai Pál Hazám című művét adták elő.