SzűkítésKiválasztott Címke

Állománygyűlés

Minden Címke 302


Jelenleg 9 bejegyzés található Állománygyűlés cimkével

Állománygyűlés a Rendészettudományi Karon

  • allomanygyules 0607 p6074748
  • allomanygyules 0607 p6074760
  • allomanygyules 0607 p6074757
 • Előző
 • Következő

Június 7-én állománygyűlésen vettek részt a Rendészettudományi Kar (RTK) hivatásos és nyugállományú munkatársai. A rendezvényen részt vevők tájékoztatást kaptak az őket érintő aktualitásokról.

Dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja a következő hónapok feladatait vette sorra. A többi között tájékoztatta a jelenlévőket a diplomaosztó és a tisztavató ünnepségek előkészületeiről, továbbá a Rendészettudományi Kar költözésének ütemezéséről, valamint – már a következő tanévről szólva – érintette a nyár végén bevonuló elsőéves hallgatók alapkiképzéséhez kapcsolódó teendőket is.

A Belügyminisztérium továbbképzési rendszeréről tartott előadást Krauzer Ernő c. r. ezredes, főosztályvezető-helyettes, aki elmondta: elsősorban a speciális kompetenciafejlesztő tréningek keresettek az állomány körében. Hozzátette: örömmel fogadnak minden javaslatot újabb belső képzések indítására.

A teljesítményértékelési rendszer kialakításával, illetve működtetésével kapcsolatos feladatokról dr. Frigyer László r. őrnagy számolt be. Dr. Simon Attila r. ezredes, intézetvezető a Rendőrség szervezetét érintő változásokat és aktualitásokat foglalta össze. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti híreiről dr. Szabó Andrea PhD püőr. ezredes, tanszékvezető adott tájékoztatást.


Évzáró tiszti gyűlés

  • kari allgyules 1
  • kari allgyules 3
  • kari allgyules 4
  • kari allgyules 5
  • kari allgyules 6
  • kari allgyules 7
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Karon megrendezett tiszti gyűlésen Dr. habil. Boda József vezérőrnagy (nyá.), dékán a jövő évre vonatkozó kiemelt feladatokat határozott meg a hivatásos állomány számára. Az RTK dékánja számba vette az eredményeket is, majd megköszönte a kollégák egész éves munkáját, amellyel hozzájárultak az RTK fejlődéséhez, fejlesztéséhez.

A 2016-os évet Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes értékelte, aki elmondta, hogy szükség van a jól képzett rendőrtisztekre. A személyzeti változásokról, a tervezett négyéves képzésről, az új képzésekről, a tisztjelölti státusz bevezetéséről és a közös közszolgálati gyakorlatról beszélt. Elmondta, hogy sikerként könyvelhetjük el az új campus építési munkálatait.

Dr. Erdős Ákos püőr. százados a NAV állományát érintő személyzeti változásokról és tábornoki kinevezésről, Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár pedig szervezeti- és személyzeti változásokról adott tájékoztatást. Elmondta, hogy Pintér Sándor belügyminiszter 2016. november 1-jei hatállyal kinevezte dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagyot a büntetés-végrehajtás országos parancsnokává.

A belső egyetemi szabályzatok módosulásáról, a határidők rendjéről, a legfontosabb rektori utasításokról és a hivatásos állományt érintő jogszabályváltozásokról beszélt Dr. Hegedüs Judit dékáni hivatalvezető. Végezetül a teljesítményértékelési rendszerről, a személyügyi nyilvántartási kérdésekről osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel Dr. Frigyer László r. őrnagy, egyetemi tanársegéd. Elmondta, hogy a vezényelt állományt érintő legfontosabb kérdések tisztázására Jogi és koordinációs bizottság felállításáról döntött a dékáni vezetés.

Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes a rendvédelmi szerveknél 20 év, Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendvédelmi Tagozat parancsnoka pedig 30 év alkalmazási jogviszonyban eltöltött időszak alatt kifejtett tevékenysége elismeréséül dicséretben és jutalomban részesült.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Hivatásos- és nyugállományú dolgozók állománygyűlése

  • allomanygyules 0930 1
  • allomanygyules 0930 2
  • allomanygyules 0930 3
  • allomanygyules 0930 4
  • allomanygyules 0930 5
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Karon megrendezett tiszti gyűlésen Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán a következő hetekben megrendezendő legfontosabb rendezvényekről, megemlékezésekről adott tájékoztatást a hivatásos állomány számára, majd bemutatta a Karra érkező új kollégákat. Dr. Boda József a Ludovikára költözéssel kapcsolatos legfontosabb szervezési feladatokról is beszélt, majd megköszönte mindazoknak a munkáját, akik a 45 éves rendőrtisztképzés alkalmából megrendezett ünnepség szervezésében részt vettek.

Bönde Zsolt c. bv. alezredes a Büntetés-végrehajtási Szervezetet, Dr. Szabó Andrea PhD püőr. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens pedig a NAV-ot érintő előléptetésekről, kinevezésekről adott tájékoztatást. A NAV törvény módosításáról és az új életpályamodellről is megfogalmazta gondolatait a tanszékvezető.

Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes az egyetemi akkreditációt érintő legfontosabb kérdésekről, az óratartás szabályairól beszélt.

A Rendőrség szervezeti, személyi változásairól adott tájékoztatást Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendvédelmi Tagozat parancsnoka.


Tiszti gyűlés

  • tiszti 0505
  • tiszti 0505 1
  • tiszti 0505 2
  • tiszti 0505 3
 • Előző
 • Következő

Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán tájékoztatta az állományt az aktualitásokról, feladatokról és elmondta, hogy a Rendészettudományi Doktori Iskolába huszonöten felvételiztek.

Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes egyetemi programokról, oktatói feladatokról adott tájékoztatást.

Dr. Pej Melinda, a NAV Bűnügyi Főigazgatóság főosztályvezetője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szakterületét érintő változásokról és aktualitásokról fogalmazott meg néhány gondolatot.


Tiszti gyűlés

  • 1 allomanygy
  • 2 allomanygy
  • 3 allomanygy
 • Előző
 • Következő

A Rendőrség évértékelő munkaértekezletének Kart érintő részleteiről tájékoztatta az állományt Dr. Dsupin Ottó r. ezredes a Rendészettudományi Karon megrendezett tiszti gyűlésen. Elmondta, hogy a Rendészeti Oktatási és Kiképző Központ is kiváló értékelést kapott. Felhívta a figyelmet arra, hogy továbbképzési feladatként jelenik meg a korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatos általános, valamint a Robotzsaru-rendszer kezelését, alkalmazását, a törzsek felkészítését érintő továbbképzés is. Beszélt  a szervezés alatt álló befogadó ünnepség, a négy hetes vezetői-parancsnoki felkészítés és a végzős hallgatók beosztásával kapcsolatos dokumentumok előkészítési munkálatairól. A Pályakezdő rendőrtisztek kézikönyvének az átdolgozása folyamatban van, ebbe a munkába a Kar oktatói is bekapcsolódtak. Biztosította az állomány tagjait arról, hogy minden feltételt biztosít a megrendelő szerv a közös cél eléréséhez, ahhoz, hogy felkészült, elkötelezett, hivatástudattal rendelkező rendvédelmi dolgozók szolgálhassanak a jövőben is.

Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, dékán tájékoztatta az állományt, hogy megalakult a Rendészettudományi Doktori Iskola. Az Egyetem Doktori Tanácsának Prof. Dr. Kerezsi Klára, a Doktori Iskola vezetője hivatalból lett a tagja,  Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár választás útján, hiszen kiemelkedő szerepe van abban, hogy a rendészettudományt, a rendészetelméletet elismerjék, számos publikációja született a témában.  Elmondta, hogy Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettesi pályázatát a Szenátus támogatta. Dr. Sivadó Máté és Dr. Vári Vince sikeresen megvédték a doktori értekezésüket, Dr. Nyeste Péter műhelyvitája sikeresen lezajlott a Karon. A Rendvédelmi Tagozat megalakítása, a tisztjelölti státusz bevezetése az egyik legfontosabb feladat. Hozzátette: Hagyományőrző Alegység jött létre Dr. Simon Attila r. ezredes vezetésével. Nyárra elkészül egy rendvédelmi emlékmű a Ludovikán, mely a központi megemlékezésekhez helyszínt biztosít majd. 45 évvel ezelőtt alakult meg a Rendőrtiszti Főiskola, ebből az alkalomból a dékáni vezetés két napos rendezvényt szervez ünnepi szenátusi üléssel, kiállítással, nemzetközi konferenciával. A tisztavatás előkészületei is megkezdődtek, melynek helyszínéül a Kapisztrán tér szolgál majd.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok elmondta, hogy Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok kiválóra értékelte a Büntetés-végrehajtási Tanszék működését. A migrációval kapcsolatos ellátási feladatokról is beszélt: a migránsok élelmezése, az elhelyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ideiglenes táborok építése a fogvatartottak és a hivatásos állomány tagjainak a segítségével valósult meg.  

Dr. Magasvári Adrienn püőr. alezredes a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt érintő változásokról, a NAV Központi Irányításának az átalakításáról tájékoztatta a jelenlévőket. Elmondta, hogy a szervezet a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó Központi Hivatallá vált. A NAV jelenlegi létszáma 21320 fő.

Jogszabályi változásokra hívta fel a figyelmet Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője, majd beszélt a teljesítményértékelési rendszerről.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Tiszti gyűlés az RTK-n

  • allomanygyules okt7 1
  • allomanygyules okt7 2
  • allomanygyules okt7 3
  • allomanygyules okt7 4
  • allomanygyules okt7 5
  • allomanygyules okt7 6
 • Előző
 • Következő

Az új szolgálati törvény hatálybalépésével bekövetkezett változásokról, a Rendőrség szervezeti, személyi változásairól tájékoztatta az állományt Dr. Dsupin Ottó r. ezredes, a Rendészettudományi Karon megrendezett tiszti gyűlésen, majd felhívta a figyelmet az együttműködés fontosságára. 

Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, dékán köszönetet mondott az alapkiképzésben résztvevő oktatóknak, majd - utalva a hallgatói tagozat nemzeti gyásznap alkalmából szervezett megemlékezésére – a hagyományőrzés fontosságára hívta fel a figyelmet. Tájékoztatást adott a következő hetekben megrendezendő legfontosabb konferenciákról, tudományos rendezvényekről, értekezletekről, személyi változásokról.

Ezt követően Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes a sportegyesületről, a szakosztályok helyzetéről beszélt, melynek kapcsán megköszönte a nagyszámú kari oktatói részvételt az egyetemi sportnapon. A Foglalkoztatási Szabályzat február elsejétől történő változásairól tartott tájékoztatást és elmondta, hogy szemléletváltozás történt a felsőoktatásban.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kart érintő szervezeti, személyi változásairól, intézeteiről beszélt és arról, hogy az idegenrendészeti őrizet is a bv. feladatkörébe tartozik.

Dr. Szabó Andrea PhD püőr. alezredes, tanszékvezető egyetemi docens a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt érintő változásokról, átalakításról fogalmazott meg néhány gondolatot. Elmondta, hogy a tanszék természetesen továbbra is élvezi a szakma támogatását.

Jogszabályi változásokra hívta fel a figyelmet Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője.


Az egyetem fontos jellemzője a kutatás

  • allomany2gyul 1
  • allomany2gyul 2
  • allomany2gyul 3
  • allomany2gyul 4
  • allomany2gyul 5
 • Előző
 • Következő

„Ez az év az egyetem fejlesztésének kiemelkedően jelentős éve lehet. A 2015/16-os tanévben is az a feladatunk, hogy egyetemként működjünk, a Rendészettudományi Kar egyetemi karként működjön, a kutatás, a tananyag-előállítás és az oktatás, valamint a rendészeti kiképzés, nevelés tevékenységrendszere megvalósuljon az RTK-n is”- hangoztatta Prof. Dr. Patyi András a Rendészettudományi Karon megrendezett összmunkatársi értekezleten a díszteremben. A helyszín szimbolikus: itt ülésezett 2011-ben az egyetem ideiglenes szenátusa, itt alakult ki az a felsővezető kör, amely 2012 januárjában megkezdte az egyetem működtetését és a Rendőrtiszti Főiskola egyetemi karrá vált.

Az NKE rektora elmondta, hogy az egyetem egyik legfontosabb jellemzője a kutatás, a tudományos kutató munka. Majd így folytatta: „Önálló, új, tudományos eredmények előállítása zajlik állandó jelleggel az intézményben, az eredmények tudatos önálló emberi tevékenység eredményeképpen születnek meg, van elfogadott ismerttárgyuk, módszertanuk, fórumaik. A kutatásnak mint tevékenységrendszernek nagyon sok egyéb feltétele van, az egyik legfontosabb, hogy tudományos eredménynek csak azt tekinthetjük, amit más is annak tekint. A tudomány a mások általi elfogadottság útján válik tudománnyá és a tudományos eredmény a mások általi megismételhetősége útján válik tudományos eredménnyé. Igazolni szükséges azt, hogy ez a sajátunk, hogy mások hasonló ismeretét is felhasználtuk.”

A rektor utalt a másik fontos pillérre is, amely az egyetemet jelzi, amely az ismeretanyag előállítása, a tananyag fejlesztése, amelyet a saját és mások kutatásainak eredményeiből állítunk elő. „A harmadik pillérünk az oktatás. „Ennek a három jellemzőnek egyidejűleg, egyszerre jelen kell lennie az intézményben ahhoz, hogy azt egyetemnek nevezhessük”- hangsúlyozta Prof Dr. Patyi András, majd hozzátette: „Meg kell felelnünk minden követelménynek, amelynek egy felsőoktatási intézmény megfelel. Hitelesen, valódi tartalmi jegyekkel működő egyetemnek kell lennünk és emellett parancsnoki akadémiaként is kitűnően kell teljesítenünk. A három éves, hat féléves képzésnek része az alapképzés, a különböző belügyi modulok, a tiszti szocializáció, valamint a vezetővé, parancsnokká nevelés, a bajtársiasság kialakítása, hiszen többféle képességet, készséget adunk át a három év alatt a hallgatók számára.”

A rektor elmondta azt is, hogy a Kormány Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) két kiemelt projektjeként egyetemünket nevesítette. „Ennek egy nagyobb része a közigazgatási továbbképzési feladatokra, kisebb része az egyetem saját fejlesztéseire fordítódik, hogy akik itt dolgoznak, egyre többet tudjanak, képességeik jobbak legyenek, ezáltal az általuk végzett munka és a hallgatók tudásszintje is egyre jobb lesz. Az alapvető cél az, hogy ennek a projektnek a végrehajtása során együttműködések hálózatát hozza létre az egyetem más felsőoktatási intézményekkel és szakmai szervezetekkel.”

Végezetül megosztotta az álmát az RTK állományával: „Valahányszor az Orczy-parkba kinézek, azt látom, hogy minden kar hallgatója ott közlekedik, az otthonuk lett a Ludovika Campus. Ez adja majd az egyetemünk igazi lényegét. Nem elég jónak lenni, a legjobbak között kell lennünk. A hallgatók számára egyetemi és rendészeti élményeket kell, hogy adjunk, valamint a tudás megszerzésének élményét is, egyetemi és hivatásrendi élményt. Bízom benne, hogy ez a tanév ennek a karnak a legsikeresebb évei közé tartozhat”- fejezte be gondolatait Prof. Dr. Patyi András.

Horváth József főtitkár bemutatta a Ludovika Campus-projekt legfontosabb elemeit, majd elmondta, hogy biztosítottnak tűnik a teljes beruházás finanszírozása. Többek között 1500 nézőhelyes sportcsarnok, 8 pályás 25 m-es versenyuszoda, kültéri sportlétesítmények, lőtér, lovarda, istállók, új oktatási épület, 3-500 fős előadóterem, 77 oktató terem, 301 tanszéki iroda, 2600 adagos étterem, közösségi terek, az egyetem új informatikai központja, szituációs ház, kiképző központ, taktikai lőtér, küzdősportterem építése kezdődhet el.

Dr. Farkas Gábor fejlesztési igazgató az érdeklődők számára a KÖFOP-projektek előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást adott. A fő cél mintegy 1400 publikáció, 30 szakkönyv, 2000 ív tananyag előállítása, melyből 600 ív idegen nyelven íródik. Fontos cél még a közszolgálati szakemberek nemzetközi kompetenciafejlesztése, online tudásportál létrehozása, szakértői hálózat kiépítése, vendégoktatók fogadása, közszolgálati kiválósági központ létesítése, képzések, tréningek megvalósítása.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

 

Tiszti gyűlés az RTK-n

  • tisztigyules 1
  • tisztigyules 2
  • tisztigyules 3
  • tisztigyules 4
 • Előző
 • Következő

Az új szolgálati törvény hatálybalépésével bekövetkezett változásokról tájékoztatta az állományt a Rendészettudományi Karon megrendezett tiszti gyűlésen Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, dékán -melyet jelenlétével megtisztelt Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár, a Fenntartói Testület tagja-, majd bemutatta az új kollégákat az állomány számára. Végezetül kiemelte a példamutatás fontosságát.

Ezt követően Dr. Verhóczki János r. ezredes, a Tanulmányi Osztály vezetője az RTK-t érintő rendfokozati változásokat ismertette.

A Rendőrség szervezeti, személyi változásairól, tábornoki kinevezésekről Dr. Major Róbert r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens adott tájékoztatást.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kart érintő szervezeti, személyi változásairól, intézeteiről beszélt.

Dr. Szabó Andrea PhD püőr. alezredes, tanszékvezető egyetemi docens Hérakleitoszt idézte: "az egyetlen állandó a változás maga", mely gondolattal utalt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt érintő változásokra, majd szemléletes ábrákkal ismertette az átszervezéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókat.

Az alapkiképzés intenzív szakaszáról Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője adott tájékoztatást.


„Tudás, tapasztalat, teljesítmény”

  • allomanygyules 1
  • allomanygyules 2
  • allomanygyules 3
  • allomanygyules 4
  • allomanygyules 5
  • allomanygyules 6
  • allomanygyules 7
 • Előző
 • Következő

„A példamutatást elvárom mindenkitől” - fogalmazott Dr. habil.  Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja a hagyományteremtő céllal megrendezett állománygyűlésen, melyen a rendvédelmi szervek vezetőivel kapcsolatos változásokról, az aktuális szolgálati feladatokról, etikai elvárásokról adtak tájékoztatást a Kar vezetői az RTK hivatásos állománya részére.

Dr. habil. Kovács Gábor, az NKE oktatási rektorhelyettese elmondta, hogy támogatja a tiszti gyűlés intézményét, a vezetői követelménytámasztás rendszeres ismertetését. „Elvárom, hogy legyenek megjelenésükben is igényes tisztek és a tudomány művelésében is élenjáró, példamutató, kiváló oktatók, hiszen az RTK fogja kibocsátani a jövő tisztjeinek az elitjét. Egyedülálló felsőoktatási intézmény vagyunk, ezért óriási a felelősségünk - fejezte be gondolatait az oktatási rektorhelyettes, majd megköszönte az állomány éves tevékenységét.

Dr. Major Róbert r. alezredes, tanszékvezető egyetemi docens a rendőrségen az elmúlt időszakban bekövetkezett személyi és szervezeti változásokról adott tájékoztatást.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok bemutatta a büntetés-végrehajtás szervezetét. Elmondta, hogy 17920 fogvatartottjuk és 28 intézményük van, majd tájékoztatást adott a személyi változásokról.

Dr. Szabó Andrea püőr. alezredes, tanszékvezető egyetemi docens a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti felépítéséről, a Központi Hivatalában bekövetkezett változásokról beszélt és arról, hogy a NAV az egyetlen olyan kormányhivatal, amely rendvédelmi feladatokat is ellát. Az integráció kezdeti tapasztalatairól, működési sajátosságokról tájékoztatta a hivatásos állomány tagjait és arról, hogy 22840 főből áll az állományuk, ebből a hivatásos állomány tagjainak száma megközelítőleg ötezer fő.

„Tudás, tapasztalat, teljesítmény: kidolgozásra került a tudás és teljesítményalapú előmenetel feltételrendszere a teljesítményértékelési rendszer bevezetésével” - hangsúlyozta Dr. Bognár László, a Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárság Személyügyi Főosztály főosztályvezetője, aki a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényről, a besorolási rendszerről tartott tájékoztatást, majd bemutatta az egyetemen lévő munkakörökkel kapcsolatos beosztást, illetményt, rendfokozatot, teljesítményértékelést érintő változásokat.

Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány Molnár Ákos r. őrnagyot a rendvédelmi szerveknél 20 év alkalmazási jogviszonyban eltöltött idő alatt kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül dicséretben és jutalomban részesítette, melyet Dr. habil.  Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja adott át a rendezvényen.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes