SzűkítésKiválasztott Címke

értekezlet

Minden Címke 304


Jelenleg 7 bejegyzés található értekezlet cimkével

Összmunkatársi értekezlet és állománygyűlés az RTK-n

  • osszmunkatarsi 700 p8244648
  • osszmunkatarsi 700 p8244649
  • osszmunkatarsi 700 p8244654
  • osszmunkatarsi 700 p8244664
  • osszmunkatarsi 700 p8244682
  • osszmunkatarsi 700 p8244688
  • osszmunkatarsi 700 p8244695
  • osszmunkatarsi 700 p8244698
  • osszmunkatarsi 700 p8244699
  • osszmunkatarsi 700 p8244705
  • osszmunkatarsi 700 p8244710
  • osszmunkatarsi 700 p8244714
  • osszmunkatarsi 700 p8244723
  • osszmunkatarsi 700 p8244726
 • Előző
 • Következő

Az előttünk álló tanév feladatai és a Rendészettudományi Kar (RTK) Ludovika campusra költözése állt valamennyi előadó mondandójának középpontjában az RTK Farkasvölgyi úti campusán rendezett összmunkatársi értekezleten és állománygyűlésen augusztus 24-én.

Prof. dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora azt kérte a jelenlévőktől, hogy a költözés ne akadályozza a folyamatos, magas színvonalú munkavégzést. Hangsúlyozta, hogy az NKE-nek teljesítenie kell mindazon követelményeket, amelyeket valamennyi felsőoktatási intézmény számára meghatároz a felsőoktatásról szóló törvény, ugyanakkor többletfeladataink is vannak, melyek egyetemünk speciális voltából (pl. a rendvédelmi tisztek képzéséből) fakadnak. Mint mondta, ennek érdekében alapvetően fontos a gyakorlati képzés, ami csak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel való folyamatos együttműködés révén képzelhető el. A rektor elismerően szólt a Rendészettudományi Doktori Iskoláról (RDI), kiemelve, hogy az ott folyó szigorú, intenzív doktori képzés bizonyítja: az RDI és az RTK komolyan veszi a rendészettudomány művelését. Ez azért is fontos, mert a speciális kutatási terület nem teszi lehetővé, hogy az RDI más hasonló tudományos műhelyekkel összemérje a tevékenységét, így csak a legmagasabb színvonalú munka megengedett.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy az előttünk álló feladatok közül kiemelte, hogy a kor követelményeihez igazodva elvárható a papír alapú jegyzetek helyett minél több online tananyag közzététele. Az idén induló négyéves alapképzés bevezetésének indokaként a gyakorlati készségek gazdagítását említette. Az NKE Fenntartói Testületének Belügyminisztérium által delegált tagja kiemelte: minden oktató valamennyi tanórájába be kell épülnie valamilyen nevelő szándékú gondolatnak is. A vezérőrnagy felhívta a figyelmet arra, hogy a hallgatók új generációi más kompetenciákkal rendelkeznek, mint elődeik, ezért a korábbiaktól eltérő pedagógiai módszerekre van szükség.

Dr. Dsupin Ottó r. dandártábornok, az ORFK Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központjának (ROKK) igazgatója Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány köszönetét tolmácsolta az RTK személyi állományának az idén kibocsátott tisztek felkészítéséért. Mint mondta, ezek a fiatal szakemberek már olyan kiemelt feladatok ellátásában álltak helyt, mint a FINA vizes vb vagy a Sziget fesztivál biztosítása, illetve a határvédelem ellátása. Az ORFK elvárásairól szólva dr. Dsupin Ottó is hangsúlyozta a gyakorlatias képzés kiemelt szerepét; emellett – mint mondta – a magas szintű szakmai ismeretek átadásán túl a beosztottakkal való foglalkozás és az idegen nyelven történő kommunikáció képességével, továbbá határozottsággal kell rendelkezniük a kibocsátandó tiszteknek.

Az RTK Ludovika campusra költözésének részleteiről adott részletes tájékoztatást dr. Horváth József, az NKE főtitkára, majd Lakos Lambert István, az NKE informatikai igazgatója számolt be a szakterületét érintő tudnivalókról. Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes oktatásszervezési információkat osztott meg a jelenlévőkkel, kiemelve az oktatói munka hallgatói véleményezésének fontosságát. Dr. Nagy Judit r. ezredes, nemzetközi rektorhelyettes az NKE nemzetközi kapcsolatainak fejlődéséról szólva elmondta, hogy új irányokat érint a nemzetköziesítés: az USA, a visegrádi országok és Oroszország egyetemei is szerepelnek partnereink között. Kiemelte, hogy a CEPOL mellett a FRONTEX-szel is partneri megállapodást kötött az egyetem. A rektorhelyettes ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kívánatos lenne a nemzetközi hallgatói és oktatói mobilitás erősítése, különösen az ERASMUS program keretében. Dr. Simon Attila r. ezredes, az RTK Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet (RKNI) vezetője a tavaly alakult Rendvédelmi Tagozat működéséről beszélt, aláhúzva, hogy az első tisztjelölti vizsga lebonyolítása sikeres volt. Az intézetvezető üdvözölte a négyéves képzés bevezetését, jelezve: ez a rendszer már elég időt biztosít arra, hogy alapos gyakorlati képzésben részesítsék a hallgatókat.

A tanévkezdést érintő információk ismertetésén túl az RTK oktatói számára továbbképzéssel folytatódott a rendezvény. A nemzetközi folyóiratokban történő publikálás alapvető szabályairól szólt dr. Haller József, az RTK Rendészeti Magatartástudományi Intézetének vezetője. Dr. Hegedűs Judit, az intézet Magatartástudományi és Módszertani Tanszékének vezetője innovatív pedagógiai módszerekről adott rövid ismertetést. Végül a Police Café módszert mutatta be dr. Molnár Katalin egyetemi docens, kiemelve, hogy a rendőrség munkatársai már több településen sikerrel alkalmazzák ezt a problémafeltáró módszert a helyi civilekkel együttműködve. Dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja zárszavában megköszönte a jelenlévőknek az elmúlt tanévben végzett munkát. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a pontosságra és a felkészültségre, valamint hangsúlyozta, hogy a jövőben még nagyobb szerep jut majd a hallgatók nevelésében az osztályfőnököknek.

Suba László


Főkapitányi értekezleten az oktatóink

  • el aad is 013
  • el aad is 004
  • el aad is 006
  • el aad is 009
  • el aad is 010
 • Előző
 • Következő

Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy meghívására a Rendészettudományi Kar két oktatója, Dr. Vári Vince PhD. r. őrnagy és Dr. Németh Zsolt PhD. ny. r. ezredes előadást tartott a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság októberi főkapitányi értekezletén.

Németh Zsolt a rendőrség és a bűnözés kapcsolatának komplex kriminológiai dimenzióit elemezte, feltárva és szemléltetve olyan belső anomáliákat, amelyek az izsáki tragédiához vezettek. Vári Vince felszólalásában a hatékonyság főbb indikátoraival foglalkozott, kiemelve a bűnözésföldrajz és a lakossági bizalom minőségét. Elmondta, hogy a főkapitány a havi értekezleteire már más alkalommal is hívott meg olyan külsős szakembereket, kutatókat, akik valamilyen tekintetben a rendőrség és a büntető igazságszolgáltatás területét kutatják és újszerű tudományos nézőpontokat képviselnek.  A rendezvényre minden alkalommal meghívja a megye igazságszolgáltatási vezetőit is, ezzel is erősítve a helybeni együttműködést és a közös gondolkodást.

„Rendkívül haladó felfogást képviselve teret és lehetőséget biztosít, hogy ne csak a magas vezetői szintek, hanem a beosztotti állomány is megismerhesse a döntéseket megelőző koncepciók kialakításának gyakorlatát, így minden kapitányságról egy beosztott tiszt és egy tiszthelyettes ugyancsak jelen lehetett az eseményen. A főkapitány röviden bemutatta az előadókat saját gondolatait fűzve a témákhoz, majd az előadás végén javaslatot és felajánlást tett egy közös kutatási együttműködésre. Az értekezletet után a vendégek egy kötetlen beszélgetés keretében győződhettek meg arról, hogy milyen jelentős infrastrukturális és személyzeti fejlődésen megy és ment keresztül a főkapitányság az új vezetés regnálása óta”- hangsúlyozta Vári Vince. Majd hozzátette: „A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság ékes példája az átgondolt és megfontolt erőforrás gazdálkodásnak, ami éppen a kutatási témámhoz, a rendőrség hatékonyságához kapcsolódik. A jövőbeni közös együttműködés olyan kutatási eredménnyel kecsegtet, amely képes lesz jól demonstrálni azokat az indikátorokat, amelyek egy magas lakossági bizalmi bázissal rendelkező, de egyben gazdaságilag is optimálisan működő modern rendőri szervezettel szemben elvárhatóak”- fejezte be gondolatait az őrnagy.


Vezetői értekezlet a Ludovikán

A Rendészettudományi Kar vezetése kihelyezett tanszékvezetői értekezlet tartott a Ludovikán, melynek során a jelenlévők Dr. Horváth József főtitkár közreműködésével megtekinthették az RTK leendő kollégiumát és a speciális oktatási egységének kivitelezési munkálatait az Orczy-park Diószeghy Sámuel utca felőli oldalán. A kar hallgatói várhatóan 2017 őszén vehetik birtokba majd az épületegyüttest. Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes 70. születésnapja alkalmából emlékplakettet vehetett át Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagytól, az RTK dékánjától.

  • tanszvez ludovikan 1
  • tanszvez ludovikan 3
  • tanszvez ludovikan 2
 • Előző
 • Következő
Cimkék: értekezlet, 2016

Kihelyezett tanszékvezetői értekezlet

  • orfk tanszekvez
  • orfk tanszekvez 2
  • orfk tanszekvez 3
 • Előző
 • Következő

Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőr-főkapitány helyettes köszöntötte a Rendészettudományi Kar vezetését az Országos Rendőr-főkapitányságon megtartott tanszékvezetői értekezleten, melynek során az ORFK főügyeletét, az országos törzs helyiségét, valamint a BRFK tevékenységirányító központját tekinthették meg a jelenlévők.

Cimkék: értekezlet, 2016

Rektori munkaértekezlet az RTK-n

  • rektori 1
  • rektori 2
  • rektori 3
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Prof. Dr. Patyi András  munkaértekezletet tartott a Rendészettudományi Karon Dr. Sebők Marianna rektori kabinetvezető, Dr. Horváth József főtitkár, Fülöp Lajos gazdasági főigazgató, Dr. Auer Ádám szervezési igazgató, az RTK és a HÖK vezetése, valamint Kar tanszékvezetőinek részvételével.

Cimkék: értekezlet, 2016

„A rendészettudomány bekerült a magyar tudomány pantheonjába”

  • ossztanari 1
  • ossztanari 2
  • ossztanari 3
  • ossztanari 4
 • Előző
 • Következő

Tudományos műhelymunka a tisztképzés szolgálatában

Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora örömmel tájékoztatta az ország első és egyetlen Rendészettudományi Doktori Iskolájának a megalapításáról az RTK állományát a Farkasvölgyi úti kampuszon megrendezett összoktatói értekezleten. „Hosszú, előkészítő, indokoló, részletező tevékenység eredményeképpen a MAB úgy döntött, hogy a doktori iskola méltó arra, hogy február közepén megkezdje a működését, így ez a tudomány is bekerült a magyar tudomány pantheonjába, hivatalosan is elismert tudományággá vált.” Végül hozzátette: „A rendészeti tevékenység nélkül egyetlen társadalom sem maradhat fenn. A rendészet, a rendészeti ismeretek kutatására mindaddig szükség lesz, amíg állam és társadalom létezik.”

Dr. Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, az Egyetem Díszpolgára, a rendezvény elöljárója  elismerően szólt a Rendészettudományi Karon folyó oktatásról. Magas színvonalúnak tartja azt a tudományos műhelymunkát, amely a Karon zajlik. Elmondta, hogy a jövőben is minden segítséget megad az ORFK ahhoz, hogy továbbra is a színvonalas legyen az oktatás. „Óriási fogadóbázisunk van, melynek segítségével a hallgatók megismerkedhetnek a rendőri tevékenységgel, azzal, amit elméleti szinten már megtanultak, mindazt megtapasztalhatják a gyakorlatban. Közös a feladat, közös a cél, hogy minél felkészültebb rendőrtisztek szolgálhassák Magyarország polgárait.”

Az egyetem és a megrendelő szervek közötti együttműködés, a rend és a fegyelem fontosságára is felhívta a figyelmet az országos rendőrfőkapitány. Beszélt a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról, a nevelés, a vezetői és a parancsnoki képességek elsajátításának a kiemelkedő szerepéről, meghatározta a rendvédelmi oktatás irányait is. „Elengedhetetlenül fontos, hogy jól képzett, felkészült, elhivatott, a sajátos szervezeti kultúra elemeit elsajátító, alkotó, gondolkodó rendőrtisztjeink legyenek. A hallgatók egy komoly hivatást választottak, mely nem foglalkozás, hanem szolgálat.”

Kiemelte: intézkedési kultúraváltás következett be a rendőrségen, ami szemléletváltást is eredményezett. Hangsúlyos elemként határozta meg három évvel ezelőtt a párbeszéd kezdeményezését az állampolgárokkal, a civil szervezetekkel, az oktatási intézményekkel, az egyházakkal, mindenkivel, aki tenni akar annak érdekében, hogy a saját mikrokörnyezetében a közrend és a közbiztonság magasabb szintű legyen. Az emberek életminőségét ugyanis alapvetően meghatározza a közbiztonság. „Az ország közrendje, közbiztonsága a települések közrendjéből, közbiztonságából épül fel.”

„Elvárom, hogy a rendőr magatartása legyen segítő, támogató és együttműködő. A rendőri tevékenységet a társadalom és az életviszonyok változásához szükséges igazítani. Magyarország polgárai, az állampolgárok elvárásokat fogalmaznak meg a rendőrökkel szemben. Nekünk az a kötelességünk, hogy a jogszabályi környezet adta lehetőségek közepette ezeknek az elvárásoknak megfeleljünk. Azok a köszönőlevelek, amelyek érkeznek hozzánk, egyre jobban visszaigazolják az erőfeszítéseinket. Ha az állomány tevékenységét megköszönik a polgárok, ez ösztönzőleg hat, motivál. A visszacsatolás rendkívül fontos. A Medián és a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása alapján is megállapítható, hogy az állampolgárok elégedettek a rendőrség tevékenységével. Az illegális bevándorlással kapcsolatban a rendőrségbe vetett bizalom 78 pontos volt, hiszen a rendőreink példásan helytálltak. Európában különböző szakmai fórumokon minden rendőri vezető elismerően szólt arról a tevékenységről, amelyet végeztünk. Nagyra értékelem azt, hogy a törvényes, szakszerű munka mellett nagyon humánusan hajtották végre a feladataikat, holott ez komoly erőfeszítést és nagyon fegyelmezett munkát igényelt tőlük. Fokozott együttműködésre és összefogásra volt szükség, hogy a kép a rendőrségről olyan legyen, mint amit ez a felmérés is tükrözött. Októberben a hónap emberének a magyar rendőrt választották.”

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja, Dr. Dsupin Ottó r. ezredes, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ vezetője és Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes is.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: értekezlet, 2016

„Az egyetem tanítson és neveljen!”

  • 1 osszdolgozoi
  • 2 osszdolgozoi
  • 3 osszdolgozoi
  • 4 osszdolgozoi
  • 5 osszdolgozoi
  • 6 osszdolgozoi
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar vezetősége a teljes állomány részére összmunkatársi értekezletet tartott.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja Szent-Györgyi Albertet idézte, amikor elmondta, hogy az egyetemnek a nevelés is fontos feladata a tanítás mellett, ebben vonatkozásban a legjobb oktatókra van szükség.

A legfontosabb aktuális feladatokról, a tanévkezdésről, a célkitűzésekről Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, oktatási dékánhelyettes, Dr. Nagy Judit r. őrnagy, megbízott tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, dr. Simon Attila r. alezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője, dr. Verhóczki János r. ezredes, a Tanulmányi Osztály vezetője, dr. Hegedüs Judit, a Dékáni Hivatal vezetője és dr. Szedres László gazdasági igazgató értékes és hasznos gondolatokat, iránymutatást osztott meg a Rendészettudományi Kar dolgozóival.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Janza Frigyes, ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője, aki zárszóként az elmúlt tanévvel kapcsolatos tapasztalatait és a jövőre vonatkozó észrevételeit osztotta meg a jelenlévőkkel.

Cimkék: értekezlet, 2014