SzűkítésKiválasztott Címke

értekezlet

Minden Címke 289


Jelenleg 6 bejegyzés található értekezlet cimkével

Főkapitányi értekezleten az oktatóink

  • el aad is 013
  • el aad is 004
  • el aad is 006
  • el aad is 009
  • el aad is 010
 • Előző
 • Következő

Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy meghívására a Rendészettudományi Kar két oktatója, Dr. Vári Vince PhD. r. őrnagy és Dr. Németh Zsolt PhD. ny. r. ezredes előadást tartott a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság októberi főkapitányi értekezletén.

Németh Zsolt a rendőrség és a bűnözés kapcsolatának komplex kriminológiai dimenzióit elemezte, feltárva és szemléltetve olyan belső anomáliákat, amelyek az izsáki tragédiához vezettek. Vári Vince felszólalásában a hatékonyság főbb indikátoraival foglalkozott, kiemelve a bűnözésföldrajz és a lakossági bizalom minőségét. Elmondta, hogy a főkapitány a havi értekezleteire már más alkalommal is hívott meg olyan külsős szakembereket, kutatókat, akik valamilyen tekintetben a rendőrség és a büntető igazságszolgáltatás területét kutatják és újszerű tudományos nézőpontokat képviselnek.  A rendezvényre minden alkalommal meghívja a megye igazságszolgáltatási vezetőit is, ezzel is erősítve a helybeni együttműködést és a közös gondolkodást.

„Rendkívül haladó felfogást képviselve teret és lehetőséget biztosít, hogy ne csak a magas vezetői szintek, hanem a beosztotti állomány is megismerhesse a döntéseket megelőző koncepciók kialakításának gyakorlatát, így minden kapitányságról egy beosztott tiszt és egy tiszthelyettes ugyancsak jelen lehetett az eseményen. A főkapitány röviden bemutatta az előadókat saját gondolatait fűzve a témákhoz, majd az előadás végén javaslatot és felajánlást tett egy közös kutatási együttműködésre. Az értekezletet után a vendégek egy kötetlen beszélgetés keretében győződhettek meg arról, hogy milyen jelentős infrastrukturális és személyzeti fejlődésen megy és ment keresztül a főkapitányság az új vezetés regnálása óta”- hangsúlyozta Vári Vince. Majd hozzátette: „A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság ékes példája az átgondolt és megfontolt erőforrás gazdálkodásnak, ami éppen a kutatási témámhoz, a rendőrség hatékonyságához kapcsolódik. A jövőbeni közös együttműködés olyan kutatási eredménnyel kecsegtet, amely képes lesz jól demonstrálni azokat az indikátorokat, amelyek egy magas lakossági bizalmi bázissal rendelkező, de egyben gazdaságilag is optimálisan működő modern rendőri szervezettel szemben elvárhatóak”- fejezte be gondolatait az őrnagy.


Vezetői értekezlet a Ludovikán

A Rendészettudományi Kar vezetése kihelyezett tanszékvezetői értekezlet tartott a Ludovikán, melynek során a jelenlévők Dr. Horváth József főtitkár közreműködésével megtekinthették az RTK leendő kollégiumát és a speciális oktatási egységének kivitelezési munkálatait az Orczy-park Diószeghy Sámuel utca felőli oldalán. A kar hallgatói várhatóan 2017 őszén vehetik birtokba majd az épületegyüttest. Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes 70. születésnapja alkalmából emlékplakettet vehetett át Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagytól, az RTK dékánjától.

  • tanszvez ludovikan 1
  • tanszvez ludovikan 3
  • tanszvez ludovikan 2
 • Előző
 • Következő
Cimkék: értekezlet, 2016

Kihelyezett tanszékvezetői értekezlet

  • orfk tanszekvez
  • orfk tanszekvez 2
  • orfk tanszekvez 3
 • Előző
 • Következő

Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőr-főkapitány helyettes köszöntötte a Rendészettudományi Kar vezetését az Országos Rendőr-főkapitányságon megtartott tanszékvezetői értekezleten, melynek során az ORFK főügyeletét, az országos törzs helyiségét, valamint a BRFK tevékenységirányító központját tekinthették meg a jelenlévők.

Cimkék: értekezlet, 2016

Rektori munkaértekezlet az RTK-n

  • rektori 1
  • rektori 2
  • rektori 3
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Prof. Dr. Patyi András  munkaértekezletet tartott a Rendészettudományi Karon Dr. Sebők Marianna rektori kabinetvezető, Dr. Horváth József főtitkár, Fülöp Lajos gazdasági főigazgató, Dr. Auer Ádám szervezési igazgató, az RTK és a HÖK vezetése, valamint Kar tanszékvezetőinek részvételével.

Cimkék: értekezlet, 2016

„A rendészettudomány bekerült a magyar tudomány pantheonjába”

  • ossztanari 1
  • ossztanari 2
  • ossztanari 3
  • ossztanari 4
 • Előző
 • Következő

Tudományos műhelymunka a tisztképzés szolgálatában

Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora örömmel tájékoztatta az ország első és egyetlen Rendészettudományi Doktori Iskolájának a megalapításáról az RTK állományát a Farkasvölgyi úti kampuszon megrendezett összoktatói értekezleten. „Hosszú, előkészítő, indokoló, részletező tevékenység eredményeképpen a MAB úgy döntött, hogy a doktori iskola méltó arra, hogy február közepén megkezdje a működését, így ez a tudomány is bekerült a magyar tudomány pantheonjába, hivatalosan is elismert tudományággá vált.” Végül hozzátette: „A rendészeti tevékenység nélkül egyetlen társadalom sem maradhat fenn. A rendészet, a rendészeti ismeretek kutatására mindaddig szükség lesz, amíg állam és társadalom létezik.”

Dr. Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, az Egyetem Díszpolgára, a rendezvény elöljárója  elismerően szólt a Rendészettudományi Karon folyó oktatásról. Magas színvonalúnak tartja azt a tudományos műhelymunkát, amely a Karon zajlik. Elmondta, hogy a jövőben is minden segítséget megad az ORFK ahhoz, hogy továbbra is a színvonalas legyen az oktatás. „Óriási fogadóbázisunk van, melynek segítségével a hallgatók megismerkedhetnek a rendőri tevékenységgel, azzal, amit elméleti szinten már megtanultak, mindazt megtapasztalhatják a gyakorlatban. Közös a feladat, közös a cél, hogy minél felkészültebb rendőrtisztek szolgálhassák Magyarország polgárait.”

Az egyetem és a megrendelő szervek közötti együttműködés, a rend és a fegyelem fontosságára is felhívta a figyelmet az országos rendőrfőkapitány. Beszélt a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról, a nevelés, a vezetői és a parancsnoki képességek elsajátításának a kiemelkedő szerepéről, meghatározta a rendvédelmi oktatás irányait is. „Elengedhetetlenül fontos, hogy jól képzett, felkészült, elhivatott, a sajátos szervezeti kultúra elemeit elsajátító, alkotó, gondolkodó rendőrtisztjeink legyenek. A hallgatók egy komoly hivatást választottak, mely nem foglalkozás, hanem szolgálat.”

Kiemelte: intézkedési kultúraváltás következett be a rendőrségen, ami szemléletváltást is eredményezett. Hangsúlyos elemként határozta meg három évvel ezelőtt a párbeszéd kezdeményezését az állampolgárokkal, a civil szervezetekkel, az oktatási intézményekkel, az egyházakkal, mindenkivel, aki tenni akar annak érdekében, hogy a saját mikrokörnyezetében a közrend és a közbiztonság magasabb szintű legyen. Az emberek életminőségét ugyanis alapvetően meghatározza a közbiztonság. „Az ország közrendje, közbiztonsága a települések közrendjéből, közbiztonságából épül fel.”

„Elvárom, hogy a rendőr magatartása legyen segítő, támogató és együttműködő. A rendőri tevékenységet a társadalom és az életviszonyok változásához szükséges igazítani. Magyarország polgárai, az állampolgárok elvárásokat fogalmaznak meg a rendőrökkel szemben. Nekünk az a kötelességünk, hogy a jogszabályi környezet adta lehetőségek közepette ezeknek az elvárásoknak megfeleljünk. Azok a köszönőlevelek, amelyek érkeznek hozzánk, egyre jobban visszaigazolják az erőfeszítéseinket. Ha az állomány tevékenységét megköszönik a polgárok, ez ösztönzőleg hat, motivál. A visszacsatolás rendkívül fontos. A Medián és a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása alapján is megállapítható, hogy az állampolgárok elégedettek a rendőrség tevékenységével. Az illegális bevándorlással kapcsolatban a rendőrségbe vetett bizalom 78 pontos volt, hiszen a rendőreink példásan helytálltak. Európában különböző szakmai fórumokon minden rendőri vezető elismerően szólt arról a tevékenységről, amelyet végeztünk. Nagyra értékelem azt, hogy a törvényes, szakszerű munka mellett nagyon humánusan hajtották végre a feladataikat, holott ez komoly erőfeszítést és nagyon fegyelmezett munkát igényelt tőlük. Fokozott együttműködésre és összefogásra volt szükség, hogy a kép a rendőrségről olyan legyen, mint amit ez a felmérés is tükrözött. Októberben a hónap emberének a magyar rendőrt választották.”

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja, Dr. Dsupin Ottó r. ezredes, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ vezetője és Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes is.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: értekezlet, 2016

„Az egyetem tanítson és neveljen!”

  • 1 osszdolgozoi
  • 2 osszdolgozoi
  • 3 osszdolgozoi
  • 4 osszdolgozoi
  • 5 osszdolgozoi
  • 6 osszdolgozoi
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar vezetősége a teljes állomány részére összmunkatársi értekezletet tartott.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja Szent-Györgyi Albertet idézte, amikor elmondta, hogy az egyetemnek a nevelés is fontos feladata a tanítás mellett, ebben vonatkozásban a legjobb oktatókra van szükség.

A legfontosabb aktuális feladatokról, a tanévkezdésről, a célkitűzésekről Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, oktatási dékánhelyettes, Dr. Nagy Judit r. őrnagy, megbízott tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, dr. Simon Attila r. alezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője, dr. Verhóczki János r. ezredes, a Tanulmányi Osztály vezetője, dr. Hegedüs Judit, a Dékáni Hivatal vezetője és dr. Szedres László gazdasági igazgató értékes és hasznos gondolatokat, iránymutatást osztott meg a Rendészettudományi Kar dolgozóival.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Janza Frigyes, ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője, aki zárszóként az elmúlt tanévvel kapcsolatos tapasztalatait és a jövőre vonatkozó észrevételeit osztotta meg a jelenlévőkkel.

Cimkék: értekezlet, 2014