SzűkítésKiválasztott Címke

évértékelés

Minden Címke 304


Jelenleg 1 bejegyzés található évértékelés cimkével

Évértékelő állománygyűlés

  • 1 evertekelo feb21
  • 2 evertekelo feb21
  • 3 evertekelo feb21
  • 4 evertekelo feb21
  • 5 evertekelo feb21
  • 6 evertekelo feb21
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar évértékelő állománygyűlést tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem magasabb vezetői, az együttműködő rendvédelmi szervek, a Kar vezetőinek, oktatóinak, hallgatóinak a részvételével.

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy évértékelő beszámolójában beszélt a rendészeti felsőoktatás helyzetéről, az oktatás fejlesztéséről, a 4 éves képzés bevezetéséről, a szervezeti változásokról, a sportsikerekről. Elmondta, hogy 2016 nyarán megkezdte munkáját a Rendvédelmi Tagozat. A dékán felidézte a Rendészettudományi Doktori Iskola megalakulásának a pillanatát is, majd említést tett a Kar nemzetközi kapcsolatairól.

„Az RTK 183 fős állományából 82 fő oktatóként, 52 fő tanárként tevékenykedik. Az elmúlt évben három oktatónk habilitált, hatan szereztek PhD fokozatot. A 2016. évi felvételi eljárás során alapképzésre 566 főt, mesterképzésre 95 főt vettünk fel” – hangsúlyozta a vezérőrnagy, majd számba vette a Kar tanszékeinek a tavalyi évben elért eredményeit, valamint ismertette a 2017. év kiemelt terveit, így az OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció versenyét, a tisztavatást, a költözés végrehajtását.

Prof. Dr. Patyi András rektor az együttműködés fontosságát hangsúlyozta és örömét fejezte ki, hogy az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar és a Víztudományi Kar dékánjai, Dr. habil. Koller Boglárka és Dr. Bíró Tibor, valamint Dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet vezetője, illetve Dr. habil. Resperger István ezredes, a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója is részt vesznek az eseményen.

A rektor elmondta, hogy a rendészettudományi felsőoktatás a fokozatos fejlődés pályáján van. Az NKE megalakulásával a változás útjára lépett és ezen az úton tette meg azokat a lépéseket, amelyekkel elismert egyetemi karrá alakulhatott. Az RTK-t feladat- és probléma-érzékeny szervezeti egységnek tartja Patyi András, aki szerint a rendészeti tevékenység egy állandó reakciókészséget, képességet igényel. „A Kar megragadja a feladatokat, szembenéz a problémákkal, melyeket igyekszik minél hatékonyabban megoldani, mindez a Kar vezetőjét, Dékán urat dicséri”- hangsúlyozta a rektor, majd emlékeztetett arra, hogy a Karnak alapfeladata, hogy eleget tegyen a felsőoktatás elvárásainak, valamint hiteles és megbízható partnerként működjön együtt a rendvédelmi szervek vezetőivel.

Patyi András az alábbi feladatokat határozta meg a 2017-es évre: az oktatás, a képzés színvonalának fejlesztését, a tananyagfejlesztést, a kutatómunkát, a publikációs tevékenységet.

A büszkeség hangján szólt a Rendészettudományi Doktori Iskola megalakulásáról, amely egyedülálló az országban. A tudomány művelése látható jelének tartja, ha eredmények születnek. „A tudomány nemzetközileg jegyzett, a tapasztalatainkat meg kell osztani. A tudományt nem lehet határok közé szorítani. Amivel foglalkozunk, abban a legjobbnak kell lenni”- jelentette ki a rektor, majd a következő szavakkal jellemezte az RTK-t: szorgalom, eltökéltség, eredmények. Örömét fejezte ki, hogy az NKE kivívta a számára megelőlegezett rangot, a megfeszített munkának ugyanis látható eredményei vannak. „Mindig öröm, mikor az alapítói szándékot visszatükrözi a teljesítmény. Kizárólag a teljesítmény számít, arra lehet alapozni” – hangsúlyozta Patyi András, aki RTK-t egy komplex, összetett intézménynek tartja, hiszen az együttműködő partnerek elvárásaival is lépést kell tartani.

 „A rendészet a közigazgatás eredeti és ősi tevékenységi formája, ami differenciálódott, újabb jogintézményekkel bővült” – emelte ki hozzátéve azt is, hogy soha ennyi beruházási értéket a rendészeti felsőoktatás nem kapott. Óriási lehetőségként említette a Ludovikára költözést, mellyel szellemi integráció hajtható végre. „Nyílt, tiszta tekintettel, eredményekkel tud a Kar az integráció részévé válni” – fejezte be gondolatait az NKE rektora.

Az állománygyűlésen Prof. Dr. Patyi András rektor és Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán elismeréseket adott át.

Rektori dicséretben részesült:

Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, tanársegéd a nemzeti kiberversenyen első helyezést elért csapat felkészítő oktatója

Bártfai Fanni harmadéves biztonsági szakirányos hallgató a nemzeti kiberversenyen elért első helyezésért

Margitics József elsőéves biztonsági szakirányos hallgató a nemzeti kiberversenyen elért első helyezésért

Mészáros István másodéves biztonsági szakirányos hallgató a nemzeti kiberversenyen elért első helyezésért

Molnár Tibor harmadéves biztonsági szakirányos hallgató a nemzeti kiberversenyen elért első helyezésért

Kallós András r. alezredes a rendvédelmi szerveknél 30 év alkalmazási jogviszonyban eltöltött idő alatt kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül dicséretben és jutalomban részesült.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. JANZA FRIGYES ny. r. vezérőrnagy miniszteri biztos, az NKE Fenntartói Testület Tagja, TÓTH LÁSZLÓ ogy. dandártábornok Országgyűlési Őrség parancsnoka, SCHMEHL JÁNOS bv. vezérőrnagy Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnokság országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, SZABÓ JENŐ r. vezérőrnagy Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgató-helyettes, Dr. POZSGAI ZSOLT r. dandártábornok Személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, DR. KISS ATTILA r. dandártábornok Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgató-helyettese, DR. TÚROS ANDRÁS Országos Polgárőr Szövetség elnöke, NÉMET FERENC Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke.

Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, a rendezvény levezető elnökeként működött közre.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes