SzűkítésKiválasztott Címke

évforduló

Minden Címke 302


Jelenleg 4 bejegyzés található évforduló cimkével

18 éve végzett hallgatóink találkoztak

  • 18 eve vegeztek 1
  • 18 eve vegeztek 2
 • Előző
 • Következő

Az 1999-ben bűnügyi nyomozó szakirányon végzett hallgatók a Rendészettudományi Karon megtartott évfolyam-találkozójukon emléklapot kaptak, melyet Dr. Kovács Sándor r. ezredes,  az RTF-RTK Baráti Egyesület elnöke adott át Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán és Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes megbízásából.


„Az elmúlt öt év sikertörténet”

  • 5eves kari tanacs 1
  • 5eves kari tanacs 2
  • 5eves kari tanacs 3
  • 5eves kari tanacs 4
  • 5eves kari tanacs 5
  • 5eves kari tanacs 6
  • 5eves kari tanacs 7
  • 5eves kari tanacs 8
 • Előző
 • Következő

„Az egykori Rendőrtiszti Főiskola valóban egyetemi karrá vált” – hangsúlyozta Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fennállásának ötödik évfordulója alkalmából megrendezett Kari Tanács ünnepi ülésén. Felidézte, hogy másfél éve vezeti az RTK-t, ugyanakkor az egyetem megalakulásának pillanatától segíti és figyelemmel kíséri az NKE működését. Az előkészítő munkacsoportnak is a tagja volt, azért dolgozott, hogy az összevonás minél sikeresebb legyen. Felhívta a figyelmet az összefogás fontosságára, majd megköszönte a Kar állományának lelkiismeretes munkáját.

Prof. Dr. Patyi András rektor ünnepi beszédében felidézte az öt évvel ezelőtti pillanatokat, amikor 2012. január 11-én az Országházban ünnepélyes keretek között átadták az egyetem jelképeit, így a rektori hatalmat jelképező jogart, az egyetem új zászlaját, a diplomákhoz és okiratokhoz szükséges aranyozott díszpecsétnyomót és a rektori láncot. „A jelképek öt évvel ezelőtti átvételét, az NKE formális megalakulását és a Rendészettudományi Kar 5. évfordulóját is ünnepeljük a mai napon”. A rektor elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-ben három karral és három karközi intézettel indult el, de az évek alatt a folyamatos és tudatos intézményfejlesztésnek köszönhetően újabb szervezeti egységekkel gazdagodott.  Patyi András hangsúlyozta, hogy ilyen gondosan előkészített egyetemi integráció még soha nem történt, ez a folyamat ugyanis másfél évig zajlott. A rektor az elmúlt öt év legfontosabb feladatának tartotta a hiányosságok megszüntetését és a hibák kijavítását, ami lépésről történt. Goethét idézve utalt a kezdeti időszak intézkedéseinek megfontoltságára, hiszen „Aki az első gomblyukat elvéti, végig be nem gombolkozhatik.”

Patyi András az egyetemi közös modul jelentőségére is felhívta a figyelmet és kiemelte, hogy az egyetemi karhoz szükséges attribútumok megteremtése fokozatosan valósult meg. A szervezetfejlesztések során mindig is az alapos előkészítő munka és az átgondolt bátorság jellemezte a Kart. A rektor a minőségi mesterképzést tartja a hosszú távú fenntarthatóság zálogának.

„A mögöttünk hagyott öt év közösen elért komoly eredményeket hozott, amire a továbbiakban is bátran építhetünk” – fogalmazott a rektor, majd köszönetet mondott a kormány képviselőinek, kiemelte Pintér Sándor belügyminiszter áldozatos munkáját, aki mindig is elkötelezetten támogatta a rendészeti felsőoktatás ügyét, valamint Janza tábornok úr tevékenységét, akinek az elkötelezettsége, műveltsége és a tudása nélkülözhetetlen az RTK életében. Elismerően szólt mindazokról, akik részesei voltak és ma is részesei a megkezdett munkának.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter képviseletében Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára elmondta, hogy az elmúlt években a rendészeti felsőoktatásban minőségi változás következett be. Megköszönte az egyetemi és a kari vezetés munkáját. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a nevelés megújításának az elősegítése is cél volt az egyetemmé alakulás folyamatában, ugyanis elengedhetetlen, hogy a végzős hallgatók hivatástudat birtokában, a közszolgálat ethoszát elsajátítva kezdhessék meg a munkájukat. Emlékeztetett az új rendvédelmi életpályamodellre, amely az elmúlt időszakban további új elemekkel bővült. A BM vezetésének az elismerését is tolmácsolta, elmondta, hogy az eltelt öt év sikertörténetnek nevezhető az RTK életében.

Elismerően szólt arról, hogy az eltelt öt évben jelentősen bővült a tudományos fokozatot szerzett oktatók száma, illetve sok olyan oktató és kutató dolgozik a rendészeti felsőoktatásért, akik tapasztalataikat más intézményekben szerezték meg, de ismeretük jelentős mértékben kötődik a rendészethez, annak valamelyik határterületéhez. Az RTK életének integráns része a nemzetköziesítés, a Kar oktatói részt vesznek a CEPOL mesterképzésben is. Létrejött a Rendészettudományi Karon a Kriminalisztikai Intézet és a Rendészeti Magatartástudományi Intézet. Az RTK-n ősztől négy éves képzési formában folytathatják tanulmányaikat az első éves hallgatóink.

Örömét fejezte ki, hogy a Kar fontosnak tartja a hallgatói tehetséggondozást, a rendészettudományi tudósjelöltek évről évre bizonyítanak a megmérettetéseken.

Egyik legnagyobb eredménynek tekinti, hogy 2016-ban megkezdte működését az egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolája, az egyetlen olyan intézmény, amely rendészeti irányú képzést biztosít a doktoranduszhallgatók számára hazánkban. A Belügyminisztérium vezetésének az elvárásait is tolmácsolta a helyettes államtitkár: komoly eredményeket és hasznosítható munkákat remélnek a doktoranduszoktól.

Zsinka András szerint a megrendelői oldal igényeinek minden szempontból maradéktalanul eleget tettek a Kar oktatói. Végezetül hozzátette: „A történelmi léptékű fejlődés során továbbra is számíthat az állomány a Belügyminisztériumra.”

Dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja a kezdetektől, 2010. június végétől vesz részt a munkában. Köszöntőjében felidézte az egyetemi karrá alakulás pillanatait. A vezérőrnagy szerint, a rendészeti képzésben a Kar oktatóinak alapvető feladata öt követelmény harmonikus egységét megteremteni, ezek az oktatás, a kutatás, a képzés, a kiképzés és a nevelés. „Az a cél, hogy a tisztjeink minél műveltebbek legyenek”- hangsúlyozta Janza Frigyes, aki köszönetet mondott a Kar állományának az elmúlt év közös munkájáért, a kitűzött célok sikeres teljesítésért, hiszen „aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart, annak semmilyen szél nem jó”. Felhívta az oktatók figyelmét arra is, hogy soha ne adják föl a nevelési elveiket. Elismerően szólt Kis Norbert és Kovács Gábor rektorhelyettesek munkájáról is, valamint Sárkány István vezérőrnagy, alapító dékán tevékenységéről. Elmondta azt is, hogy Virányi Gergely tábornok úr és Ruzsonyi Péter dékán úr munkája is nélkülözhetetlen volt a közös célok eléréséhez.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fennállásának ötödik évfordulója alkalmából egyetemi emléklapot kapott:

 • Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora;
 • Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára;
 • Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületének tagja, miniszteri biztos;
 • Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese;
 • Dr. Horváth József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára;
 • Dr. Szedres László ny. r. ezredes, a Rendészettudományi Kar gazdasági igazgatója;
 • Dr. Nagy Judit r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese;
 • Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, a Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi Tanszékének oktatója;
 • Dr. Freyer Tamás, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet Testnevelési és Küzdősportok Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense;
 • Dr. Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék tanszékvezető egyetemi docense;
 • Prof. Dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornok, a Büntetés-végrehajtási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára;
 • Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, a Kriminalisztikai Intézet Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense;
 • dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, tanársegéd, a Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék oktatója;
 • dr. Szendi Antal püőr. ezredes, szaktanár, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék oktatója;
 • dr. Verhóczki János r. ezredes, a Tanulmányi Osztály osztályvezetője;
 • és Paplogó Edit, a Tanulmányi Osztály tanulmányi referens.

Az egyetemi emléklapokat Prof. Dr. Patyi András rektor és Dr. habil. Boda József dékán adta át.

Dr. Simon Attila r. ezredest, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetőjét a rendőrség hivatásos állományában töltött harmincéves szolgálata és eredményes munkája elismeréséül Dr. Pintér Sándor belügyminiszter szolgálati jel elismerésben részesítette.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


5 év- 5 kilométer- 50 résztvevő

  • 5eves futas 1
  • 5eves futas 2
  • 5eves futas 3
  • 5eves futas 4
  • 5eves futas 5
  • 5eves futas 6
  • 5eves futas 7
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Rendészettudományi Kar működésének ötödik évfordulója alkalmából az RTK vezetése emlékfutást szervezett. Ötven hallgató és oktató közösen teljesítette az öt kilométeres távot, köztük Simon Attila r. ezredes, a Rendvédelmi Tagozat parancsnoka, aki fontosnak tartotta, hogy a dékáni vezetés is képviseltesse magát a rendezvényen, hiszen úgy véli, a mozgás fegyelemre, kitartásra tanítja meg az embereket.

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja rendszeresen fut, a sport a mentális és a fizikai egészségének a megőrzésében is meghatározó szerepet tölt be. Úgy véli, a rendszeres testmozgás a fizikai állóképességet fejleszti, az ellenálló képességet növeli és az egészségmegőrzés kulcsa.

Szóládi Georgina elsőéves, bűnügyi szakirányos hallgató nagyon jó ötletnek tartotta, hogy futással ünnepeltük az egyetem és a kar 5. évfordulóját. Jó érzés volt számára megmozgatni az izmait és forró teával felmelegíteni a lelkét. A sport öröme mellett további pozitív élményt jelentett számára, hogy a dékáni vezetéssel együtt mozoghatott.

Dr. Freyer Tamás, a Testnevelési és Küzdősportok Tanszék vezetője a bemelegítés során Emil Zátopek négyszeres olimpiai és háromszoros Európa-bajnok cseh atlétát,  hosszútávfutót idézte: „ A madarak repülnek, a halak úsznak, az emberek futnak”.  

A büntetés-végrehajtási szakirány másodéves hallgatói, Nagy Adrián és Tóth Miklós elsőként értek a rajthoz. Számukra a vizsgaidőszak végéhez közeledve fizikai és szellemi felfrissülést jelentett a reggeli futás. A CrossFit edzési módszerrel mozognak hetente ötször másfél órát, melynek segítségével folyamatosan fejlesztik az állóképességüket.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Büntetés-végrehajtási Tanszék vezetője kollégáival és hallgatóival váltóban futott. Vidám rendezvénynek tartotta az emlékfutást, melynek kiemelte a közösségépítő szerepét.

Lengyel Marianna harmadéves gazdaságvédelmi szakirányos hallgató szerint, ha egyszer valaki megérti a futás lényegét és örömöt lel benne, akkor sosem teszi le többé a futócipőjét. „A Rendészettudományi Karon is sok hallgató választja szabadidejében ezt az edzésformát, a legtöbben egészen az Erzsébet-kilátóig is elkocognak.”  Lengyel Marianna elmondta, hogy nagy óraszámban van testnevelés órájuk, félévente pedig számot adnak a fizikai kondíciójukról, amelynek az egyik eleme a 2000 méteres futás. „ A kar hallgatói szinte kivétel nélkül sportolnak valamit szabadidejükben, legyen az röplabda, erősítés vagy kettlebell, a futás pedig minden sport alapja. Ezért egyetemünk és karunk 5. évfordulójának a tiszteletére a legjobb ünneplési formának tartom a jubileumi futást” – hangsúlyozta a hallgató.

„Meggyőződésem, hogy a szellemi teljesítmény fokozásához elengedhetetlen a mozgás. A rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak fizikai állóképességgel és úgynevezett harci tudással kell rendelkeznie, melyek erőnléti és küzdősport edzéseken való aktív részvétellel valósíthatóak meg” – fogalmazott Fonbank Roland r. őrnagy a táv teljesítése után.

Simai Melinda az NKE SE szakosztályvezetőjeként kötelességének érezte, hogy aktívan részt vegyen az emlékfutáson, ahol hallgatók és oktatók együtt mozogtak. Felhívta a figyelmet a példamutatás fontosságára és arra, hogy kortól függetlenül elengedhetetlennek tartja a rendszeres mozgást. A sport fontos szerepet tölt be az életében, hetente háromszor hét kilométer távon fut le.

Czoka Bianka elsőéves pénzügyőr hallgató kiemelte: „Futás közben a hideg sem szegte kedvünket. Felemelő érzés volt látni azt, hogy a táv megtétele nemcsak a hallgatóknak, hanem az elöljáróinknak is ugyanolyan fontos volt. Ezt a napot egy szóval tudnám jellemezni: elhivatottság. Ezt tanultam ma.”

Oláh Attila r. hadnagy, az Intézkedéstaktikai és Informatikai Csoport tanára tízszer teljesítette a maratont és jiu jitsu világkupa győztes. „Sport nélkül el sem tudom képzelni az életemet! A sport a lendületesség, a fiatalság, a kreativitás és a jó közérzet, az életminőség záloga.”

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: sport, évforduló, 2017

Negyedszázada alakult meg a Vám- és Pénzügyőri Tanszék

  • 1vam tsz dsc6557
  • 3vam tsz dsc6544
  • 2vam tsz dsc6554
  • 4vam tsz dsc6541
  • vam tsz dsc6563
  • vam tsz dsc6573
  • vam tsz dsc6580
  • vam tsz dsc6591
  • vam tsz dsc6598
  • 5vam tsz dsc6523
  • vam tsz dsc6609
  • vam tsz dsc6611
  • vam tsz dsc6656
  • vam tsz dsc6652
  • vam tsz dsc6642
  • vam tsz dsc6636
  • vam tsz dsc6629
  • vam tsz dsc6678
  • vam tsz dsc6663
  • vam tsz dsc6669
  • slide 1
 • Előző
 • Következő

A 2016-os év a Rendészettudományi Karon az évfordulókról, a visszatekintésekről szól, a rendészeti felsőoktatás ugyanis idén 45 éves, a Vám-és Pénzügyőri Tanszék pedig negyedszázada jött létre az RTK jogelőd intézményében, a Rendőrtiszti Főiskolán.

"Kulcsszerepet szánunk a tanszéknek a jövőben is, mely a nemzetköziesítés területén mindig is az élen járt" – hangsúlyozta Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes az évforduló alkalmából megrendezett ünnepségen. Nagy Judit a huszonöt évet nagyon hosszú időnek tartja egy tanszék életében.

Dr. Sors László helyettes államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettese felidézte, hogy éppen a tanszék megalakulásakor, 1991-ben kezdte el a főiskolai tanulmányait.

"A tanuláshoz való hozzáállás tükrözi a hallgatók munkához való hozzáállást. Ennek az intézménynek a segítségével jól képzett tisztek dolgozhatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal állományában"- jelentette ki a helyettes államtitkár. Majd Szent-Györgyi Albert szavait idézte: "az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, megízlelje az alkotás izgalmát és megtalálja azt a munkát, amelyet szeretni fog." A hallgatók számára útravalóul megfogalmazta, hogy mindig törekedjenek a lehető legjobb eredmény elérésére.

Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, címzetes egyetemi docens, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai szakfőigazgatója felidézte, hogy 1850-ben alakult meg az elődszervezet, a Pénzügyőrség, az 1900-as évek elejétől képzik az állomány tagjait.  "Hosszú volt az idáig vezető út és kihívásokkal terhelt. Ehhez a szakmához kellő alázat szükséges" – fogalmazott a szakfőigazgató.

Sinkáné Dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató előadásában számvetést készített: "A múltban megteremtett értékek egyre fontosabbá válnak, ugyanis a világ állandóan változik, mely változtatásra késztette a tanszéket". Majd bejelentette, hogy 2017 őszén elindul az adóigazgatási szakirány.

A negyedszázados évforduló alkalmából elismerésben részesültek azok a kollégák, akik munkájukkal nélkülözhetetlen segítséget, támogatást nyújtottak a Vám- és Pénzügyőri Tanszék működéséhez.

Tállai András államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője Szent Máté érem arany fokozata elismerésben részesítette dr. Dettné dr. Légrády Ilona nyugállományú pénzügyőr ezredest, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék korábbi tanszékvezetőjét.

Szent Máté érem ezüst fokozata elismerésben részesült Lengyel Tibor pénzügyőr ezredes, a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatója, Harnberger György pénzügyőr őrnagy, a NAV KI Vám Főosztály vám- és pénzügyőri kiemelt szakreferense, Rivasz Gábor pénzügyőr főtörzszászlós, a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Központi Intézkedéstaktikai Képzési Osztály kiképzője és dr. Miklós Irén főiskolai adjunktus, az NKE RTK korábbi oktatója.

Dr. habil Boda József nyugállományú nb. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja az NKE RTK Vám- és Pénzügyőri Tanszékén folyó oktatási munka támogatásáért dékáni elismerésben részesítette Boros Ottót, az IPA Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet elnökét, Teleki József pénzügyőr ezredest, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságának igazgatóját. Török Árpád pénzügyőr ezredest, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatóját, Pártos Csaba László pénzügyőr alezredest, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága főosztályvezetőjét, dr. Szabó András pénzügyőr alezredest, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztály osztályvezetőjét és Gutyán Tibor pénzügyőr alezredest, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóság vám- és pénzügyőri igazgatóhelyettesét.

Dr. Szabó Andrea PhD. pénzügyőr ezredes, egyetemi docens, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanszékvezetője Tanszéki Elismerő Okleveleket adott át Stefán Lászlóné nyugállományú egészségügyi asszisztensnek, Vincze Gabriella főelőadónak, a Tanulmányi Osztály tanulmányi ügyintézőjének, Bajcsy Lászlónak, az NKE Szolgáltató Kft. munkatársának és Bodó Pálnak, az Informatikai Szolgáltató Csoport oktatástechnikai üzemeltetőjének.

Az évfordulós ünnepségen korábbi oktatók és hallgatók osztották meg a jelenlévőkkel az emlékeiket, gondolataikat.

Prof. Dr. Blaskó Béla nyugállományú r. vezérőrnagytól, a Rendőrtiszti Főiskola korábbi főigazgatójától tanulta minden volt hallgató a büntetőjog általános részét. Blaskó Béla az ünnepségen az elmúlt huszonöt év legmeghatározóbb pillanatait vette számba. Példásnak tartja a szakirány hallgatóinak a szakmához való hozzáállását, alázatát, viselkedését. "Komoly nevelő- és oktatómunka, tudományos tevékenységre való felkészülés folyik a tanszéken" – tette hozzá.

Polcz Attila pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendészeti szakfőigazgatója a vezetői felelősségről beszélt. Dr. Minya Mihály pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója olyan gondolkodásmódot sajátított el az intézmény falai között, amelyet a munkája során a mai napig tud hasznosítani.

Dr. Tomcsányi Irisz, a Nemzetgazdasági Minisztérium Adó- és Vámigazgatási Főosztály Vám Osztályának vezetője munkája során az itt kapott alapokra építkezik a mai napig. Lengyel Tibor pénzügyőr ezredes, a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatója szerint ünnepekre, megemlékezésekre szükség van. Majd a folyamatos megújulás fontosságára hívta fel a figyelmet. A Bevetési Igazgatóság mobil-ellenőrzési kiemelt referense, Erdős Ákos százados köszöntőjében a múlt eseményeit a jelen helyzetével hasonlította össze: "Nem a múló időt kell ünnepelni, hanem dicsőséget szerezni annak, ami még előttünk áll."

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék vezetője, Dr. Szabó Andrea PhD. pénzügyőr ezredes, egyetemi docens felidézte, hogy 1993-ban bűnügyi szakon végzett a Rendőrtiszti Főiskolán, majd alhadnagyi rendfokozattal indult a pályája a NAV jogelőd szervezeténél. Köszöntőjében összefoglalta a tanszék elmúlt negyedszázadát meghatározó eseményeket.

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék – az ünnep emlékezetesebbé tétele érdekében – pályázati felhívást tett közzé, melyben arra ösztönzött minden érdeklődőt, hogy a vámszakmához kapcsolódó tanulmány megalkotásával járuljon hozzá egy ünnepi tanulmánykötet összeállításához. A tizennégy tanulmányt tartalmazó kötetet Magasvári Adrienn pénzügyőr alezredes, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanszékvezető-helyettese mutatta be, aki sokszínűnek, generációkon, országhatárokon átívelőnek nevezte a könyvet. "Minden szerző kötődik a NAV és a jogelőd szervezet szakmai tevékenységéhez, így egységgé formálódhatott a sokszínűség" – hangsúlyozta az alezredes.

Az IPA Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezete a Vám- és Pénzügyőri Tanszék fennállásának 25. évfordulója alkalmából a pénzügyőr tisztképzésben végzett kiemelkedő tevékenységéért elismerését, a megvalósult eredményes együttműködésért köszönetét fejezte ki a korábbi és a jelenlegi oktatói, valamint vezetői állománynak. Az IPA Magyar Szekció plakettjében részesült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszéke.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes