SzűkítésKiválasztott Címke

ünnepség

Minden Címke 304


Jelenleg 24 bejegyzés található ünnepség cimkével

Befogadó ünnepség a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán

  • nav befogado zcs 0061 1
  • nav befogado zcs 0064 3
  • nav befogado zcs 0063 2
  • nav befogado zcs 0065 4
  • nav befogado 1 zcs 0070 6
  • nav befogado zcs 0071 7
 • Előző
 • Következő

Ünnepélyes keretek között köszöntötték július 3-án azt a tizenhét ifjú pénzügyőr hadnagyot, akik pénzügyi nyomozóként mostantól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szakterületét erősítik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) július 1-jén a budai Várban tisztté avatott volt hallgatóinak befogadó ünnepségére a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán került sor.

Mint dr. Potoczki Zoltán püőr. alezredestől megtudtuk, az ünnepségen részt vett dr. Sors László helyettes államtitkár, a NAV vezetőjének bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettese, dr. Vankó László püőr. dandártábornok, bűnügyi főigazgató, dr. Zámbó Péter püőr. dandártábornok, bűnügyi főigazgató-helyettes, továbbá a bűnügyi főigazgatóságok vezetői, illetve munkatársai. Az NKE Rendészettudományi Kar (RTK) Vám- és Pénzügyőri Tanszékéről jelen volt – dr. Szabó Andrea PhD püőr. ezredes, tanszékvezető képviseletében – Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes püőr. őrnagy és a volt hallgatók osztályfőnöke, dr. Potoczki Zoltán püőr. alezredes.

Az ünnepélyes eskütételt követően a bűnügyi főigazgató köszöntötte a frissen felvett tiszteket, hangsúlyozva: a többéves tapasztalat szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgatók a bűnügyi szakterületen jól beválnak, mert hamar „felveszik a fordulatszámot”, hamar képessé válnak arra, hogy az egyetemen tanultakat hasznosítani tudják a munkavégzés során. Dr. Vankó László arra biztatta az új kollégákat, hogy az egyetemen tanult elméleti tudást alkalmazzák a gyakorlatban is, majd felhívta a figyelmet a jogszabályok maradéktalan betartására. Mint mondta, a gyakorlati tudásra kizárólag gyakorlati munkavégzés útján lehet szert tenni, ezért arra buzdította az ifjú pénzügyi nyomozókat, hogy aktívan, érdeklődően, csapatjátékosként vegyenek részt a mindennapi munkában: bátran kérdezzék a tapasztaltabb kollégákat, vegyék fel a ritmust, és igyekezzenek szorgalommal, kitartó munkával minél hamarabb beállni a sorba. A NAV bűnügyi főigazgatója végül hangsúlyozta: a nyomozói munka embert próbáló tevékenység, ezért fontos a rendszeres sportolás, hogy a kollégák minden szempontból helyt tudjanak állni és képesek legyenek megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek.

Cimkék: NAV, ünnepség, 2017

Átadták a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat

  • lonyay dij lm171468
  • Lónyay-díjas Pethe Sándor lm171506
  • Lónyay Menyhért díj lm171434
  • lonyay dij lm171447
  • lonyay dij lm171492
  • lonyay dij lm171448
 • Előző
 • Következő

Pethe Sándor III. évfolyamos pénzügyi nyomozói szakirányos hallgató kapta ebben az évben a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat, valamint a díjjal járó hazai jutalomüdülést.

Az önálló magyar pénzügyőrséget létrehozó egykori pénzügyminiszterről, gróf Lónyay Menyhértről elnevezett tanulmányi díjat a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka alapította 2010-ben. A díj a korábbi Rendőrtiszti Főiskola, ma Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara azon nappali munkarendű vám- és jövedéki igazgatási, illetve pénzügyi nyomozói szakirányos hallgatói részére adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményükkel és átlagon felüli hallgatói aktivitásukkal, illetve magas szintű sport-, kutatási, vagy egyéb eredményeikkel kiérdemlik a Vám- és Pénzügyőri Tanszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetésének elismerését.

A díjat dr. Vankó László pénzügyőr dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatója adta át, aki ünnepi köszöntőjében saját rendőrtiszti főiskolai éveit idézte fel, hangsúlyozva a folyamatos tanulás fontosságát. Az ünnepség elöljárója, Szabó Károly pénzügyőr vezérőrnagy, a NAV vámszakmai szakfőigazgatója, címzetes egyetemi docens a hallgatókhoz szólva a szervezethez, az egyenruhához való hűséget és a hideg fejjel való feladatmegoldást emelte ki a pénzügyőr alapvető értékeiként.  Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, egyetemi docens, a Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének tanszékvezetője az elmúlt tanévet értékelve hallgatóink tanulmányi és sporteredményeit sorolta, és beszámolt a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tudományos eredményeiről és bővülő nemzetközi aktivitásáról. A terveket számba véve a többi között említést tett arról, hogy ősszel elindul az adóigazgatási szakirány az Államtudományi és Közigazgatási Karon, továbbá ugyancsak ebben az évben a 150 éves évforduló alkalmából történeti konferenciát szerveznek a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal karöltve. Dr. Pálinkás András pénzügyőr alezredes, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanára, illetve Dankó Roland pénzügyőr főhadnagy, a 2012-es Lónyay-díjas jelenlegi hallgatóinkhoz szólva az emberi értékek, elsősorban a jellemesség és a szorgalom fontosságát hangsúlyozta.

Az ünnepséget, melyet a Pénzügyőr Zenekar Klarinétkvartettjének műsora színesített, megtisztelte jelenlétével az NKE és a NAV számos vezetője, munkatársa. Mint az ünnepségen elhangzott, a Rendészettudományi Kar és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzésre; arra, hogy hallgatóink minél életközelibb példákon keresztül ismerkedhessenek meg leendő hivatásuk szépségeivel és kihívásaival. Ebben a NAV különböző területein dolgozó munkatársaink rendszeresen segítséget nyújtanak számunkra. Ezt a munkát a Rendészettudományi Kar dékáni elismerő oklevelek átadásával köszönte meg. Dr. Mészáros Bence rendőr ezredestől, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettesétől ketten vehettek át dékáni elismerést. Márkus András pénzügyőr dandártábornok,  a Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársa több évtizedes szakmai tapasztalattal felvértezve gazdagítja évről évre a hallgatóinknak átadott ismeretanyagot. Dr. Balázs Zsolt pénzügyőr ezredes, az Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság igazgatója az 1994-es évfolyam végzőse már évek óta hathatós segítséget nyújt a pénzügyi nyomozók képzésében, mind az oktatási idő alatt, mind a szakmai gyakorlatok megszervezése során. A harmadik díjazott, Vas Ádám Balázs pénzügyőr alezredes, a NAV Központi Irányítás Vám Főosztályának munkatársa külföldi szakmai útja miatt nem tudta átvenni az elismerést. Az ő méltatásában elhangzott, hogy az 1997-es évfolyam végzőseként örömmel tér vissza oktatni, nem csak a pénzügyőr hallgatók differenciált szakmai tárgyai, de a Kar valamennyi hallgatója által választható kurzusok keretében is.

Az ünnepség végén a résztvevők a Vám- és Pénzügyőri Tanszék mindennapjaiból láthattak pillanatképeket, Kapi-Horváth Ferencnek, a Pénzügyőr Zenekar vezető karnagyának szerzeménye, a Pénzügyőr induló hangjaira.

Suba László

Fotók: Láng-Miticzky András


„Szabadság nélkül nincs nemzet”

  • unnepseg 1
  • unnepseg 2
  • unnepseg 3
  • unnepseg 4
  • unnepseg 5
  • unnepseg 6
  • unnepseg 7
  • unnepseg 8
  • unnepseg 9
  • unnepseg 10
  • unnepseg 11
  • unnepseg 12
 • Előző
 • Következő

„Minden tavasz az új élet ígéretét hozza. A természet újjászületését, és az ember számára az új reményt! Annak reményét, hogy valami szebb jön, valami megváltozik” - hangsúlyozta Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy, egyetemi adjunktus, a rendezvény moderátora a Rendészettudományi Kar nemzeti ünnepünk tiszteletére tartandó ünnepségén. Majd hozzátette: „Így volt ez 1848 tavaszán is, amikor forradalom söpört végig Európán. A márciusi ifjak példája minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat a közösség érdekében az alkotásra, a jobbításra kell fordítanunk.”

Dr. Tarján Gábor egyetemi docens ünnepi gondolataiban Illyés Gyulát idézte: „A nemzet akkor egészséges, ha minél több anyagi és szellemi szabadsággal rendelkezik. Szabadság nélkül ugyanis nincs nemzet.”

Az egyetemi docens beszédében szólt a forradalom egységes társadalmi megítéléséről, arról, hogy van még kutatni ebben a témában, hiába is tűnik lezártnak történelmünknek ez a fejezete. Majd említést tett a Kossuth és Széchenyi közötti nézetkülönbségről, elsősorban nemzetiségi vonatkozásban.

A Nemzeti ünnepünk alkalmából adományozott elismeréseket Dr. Nagy Judit r. ezredes adta át.

A haza szolgálatában eltöltött 45 éve alkalmából elismerésben részesült:

 • Dr. Balláné Dr. Füszter Erzséber r. ezredes

Az intézmény szolgálatában végzett többéves kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült:

 • Bakonyi Mária

A 2017. évi Kari nyílt napon végzett tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Balasi András biztonsági szakirányos hallgató
 • Bárány Katalin rendőr hallgató
 • Fehér Szabolcs rendőr hallgató
 • Ésik Viktória rendőr hallgató
 • Lengyel Marianna rendőr hallgató
 • Máthé Izabella rendőr hallgató
 • Molnár Levente rendőr hallgató
 • Urbán Szilárd rendőr hallgató
 • Szabó Flóra Emese pénzügyőr hallgató
 • Barcsi Lilla Szilvia rendőr hallgató
 • Balogh Imre Kristóf rendőr hallgató
 • Szóládi Georgina Tilla rendőr hallgató
 • Takács Réka Gyöngyvér rendőr hallgató
 • Mérei Alex rendőr hallgató
 • Juhász Petra rendőr hallgató
 • Talmács Kitti rendőr hallgató
 • Mérai Ádám rendőr hallgató
 • Hőgyi Erik rendőr hallgató
 • Béd Ákos rendőr hallgató
 • Szilágyi Róbert rendőr hallgató
 • Gazsi Ádám Barnabás rendőr hallgató
 • Boros Richárd rendőr hallgató
 • Ujhelyi Dalma rendőr hallgató
 • Bodnár Katica rendőr hallgató
 • Dömök Richárd rendőr hallgató
 • Laczkó Gábor rendőr hallgató
 • Rózsa Bianca rendőr hallgató
 • Simon Róbert büntetés-végrehajtási szakirányos hallgató
 • Kovács Kristóf pénzügyőr hallgató
 • Kovács Anna Dóra pénzügyőr hallgató
 • Novák Nadin pénzügyőr hallgató
 • Kalo Ádám pénzügyőr hallgató
 • Csernus Kristóf r. hallgató
 • Tasnádi Bence pénzügyőr hallgató
 • Czoka Bianka pénzügyőr hallgató
 • Lencse Petra rendőr hallgató
 • Bodnár Alexandra rendőr hallgató
 • Hangácsi Ádám biztonsági szakirányos hallgató
 • Jónás Dávid rendőr hallgató
 • Demeter Dolóresz rendőr hallgató
 • Fülöp Eszter rendőr hallgató
 • Balogh Regina rendőr hallgató
 • Tiba Zsanett rendőr hallgató
 • Balázs Benedek rendőr hallgató
 • Ispán Karina rendőr hallgató
 • Ács Adrienn rendőr hallgató
 • Juhász Lilla pénzügyőr hallgató
 • Pálmai Ilona rendőr hallgató
 • Németh Bálint rendőr hallgató
 • Hágel Bence rendőr hallgató
 • Márton Mercédesz rendőr hallgató
 • Lakatos Gréta rendőr hallgató
 • Lechner Krisztián rendőr hallgató
 • Bege Tamás rendőr hallgató
 • Kovács Balázs rendőr hallgató
 • Kóczán László rendőr hallgató
 • Kováts Bence, a migrációs szakirány hallgatója
 • Köllő Dávid rendőr hallgató
 • Nagy Ivett rendőr hallgató
 • Ziska Vivien rendőr hallgató
 • Vas Petra rendőr hallgató
 • Szaló Roland rendőr hallgató
 • Lóránd Attila rendőr hallgató
 • Tikos Bence rendőr hallgató
 • Hörcsög Zoltán rendőr hallgató

A 2017. évi Kari nyílt napon és EDUCATIO rendezvényen végzett tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Heffenträger Zoltán rendőr hallgató

A 2017. évi EDUCATIO rendezvényen végzett tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Tóth Bálint rendőr hallgató
 • Karkusz Kristóf rendőr hallgató
 • Boda Gergő rendőr hallgató
 • Lengyel Gréta rendőr hallgató
 • Ferencz Judit rendőr hallgató

Kimagasló szakaszparancsnoki és sport tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Benke Éva rendőr hallgató

Kimagasló sport tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Csótár Klaudia rendőr hallgató

Kimagasló szakaszparancsnoki munkájáért dicséretben részesült:

 • Cserpák Szabolcs rendőr hallgató
 • Berkes Admira a migrációs szakirány hallgatója

Kimagasló közösségi tevékenységéért dicséretben részesült:

 • Hollósi Tamás pénzügyőr hallgató

Közösségi közlekedési eszközön utazó állampolgár életének mentéséért dicséretben részesült:

 • Madarász Péter rendőr hallgató

Országos BM Úszóbajnokságon elért I. helyezéséért dicséretben részesült:

 • Vizi Viktória rendőr hallgató
 • Bari Andrea pénzügyőr hallgató
 • Bene Krisztina rendőr hallgató

BM Országos Tanintézeti Judo Bajnokságon elért I. helyezéséért dicséretben részesült:

 • Benedek Hajnal rendőr hallgató
 • Ilyés Gábor pénzügyőr hallgató
 • Pryma Attila biztonsági szakirányos hallgató
 • Kamarási Zsolt rendőr hallgató

A nemzeti kiberversenyen elért negyedik helyezéséért dicséretben részesült:

 • Bóka Dorottya rendőr hallgató
 • Nagy Ivett rendőr hallgató
 • Köllő Dávid rendőr hallgató
 • Tóth Gergő rendőr hallgató
 • Som Zoltán PhD hallgatója

A Szent György Szakkollégium tagjai, Balogh Regina és Linzenbold Anikó Juhász Gyula Március idusára és Gyulai Pál Hazám című művét adták elő.


ORFK elismerés a kiemelkedő munkáért

  • elismeres teca 1
  • elismeres teca 2
 • Előző
 • Következő

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes elismeréseket adott át a Rendőrségi Igazgatási Központban.

Szakterületén huzamosabb időn át nyújtott kiemelkedő tevékenységéért elismerésben részesült Szépe Györgyné Kiss Terézia, a Rendészettudományi Kar közalkalmazottja.


„Az igazi szabadság elválaszthatatlan a rendtől”

marc15

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára tagozatsorakozón emlékeztek hallgatóink.

„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet, bajnok nemzete” – hangsúlyozta Ladár Nimród Zoltán elsőéves rendőr hallgató, majd így emlékezett:

Petőfi Sándor 1847 februárjában vetette papírra ezeket a sorokat. Alig több mint egy évvel később, 1848 márciusában a nemzet egy újabb, egekbe nyúló kősziklát emelt. Azóta, mi magyarok – éljünk bárhol is a világban – minden év március idusán összegyűlünk, hogy – a költő szavaival élve – áttekintsünk „a múltnak tengerén” és szemünkkel azt a bizonyos kősziklát keressük. Nemzeti színű kokárdát tűzünk a szívünk fölé, kimegyünk a térre, és megpróbáljuk megfejteni a titkot. 1848 kősziklájának titkát.

Ma ünnepeljük azt a napot, amely nemzetünk függetlenségi harcának talán legjelentősebb állomása volt és nem véletlenül vált Magyarország Nemzeti Ünnepévé. Az ország akkori helyzete és állapota követelte a változást, a Habsburg-birodalmi másodrendűség levetését, a polgári átalakulás szükségességét. A márciusi eseményeknek minden korban megvan a maga hivatalos olvasata. A ma élő nemzedékek figyelmét a szabadságtól áthatott felelősség gondolatára kell felhívnunk.

A szabadság, amelyért 48 hősei akár az életüket is hajlandóak voltak feláldozni, két erős pilléren nyugszik. Az első a rend, amely nélkül minden szabadság szabadosságba és káoszba fordul át. A másik a felelősség, amely figyelmeztet bennünket, hogy a szabadság a legtörékenyebb nemzeti kincsünk, amelyet óvni, ápolni és beszélni kell. Már Széchenyi is arról beszélt, hogy az igazi szabadság elválaszthatatlan a rendtől. Tudta, hogy szabadság nélkül a rend gúzsba köt, rend és felelősség nélkül pedig a szabadság anarchiába fullad.

1848-49 hőseit tiszteljük bátorságukért, hogy amikor nem volt más választás, akkor fegyvert ragadtak a szabadságért és a függetlenségért; és csodáljuk őket azért is, mert a véres megtorlás után volt erejük az építkezéshez. Budán és Pesten, szerte az országban, az ezeréves határokon belül a kiegyezés után lerakták annak az életnek az alapjait és ékköveit, mely párját ritkító virágzást jelentett a monarchia világában Magyarországnak.

A márciusi ifjak, Petőfiék, Kossuthék és Batthyányék példája minket is kötelez, és egyszer majd el kell számolnunk az elvégzett munkával, mert, ahogy Széchenyi fogalmazott: „Az ember annyit ér, amennyit használ” – fejezte be ünnepi gondolatait Ladár Nimród Zoltán.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Történelmi pillanat a felsőfokú rendőrtisztképzésben

  • 1 orfk tisztjelolt esku
  • 2 orfk tisztjelolt esku
  • 3 orfk tisztjelolt esku
  • 4 orfk tisztjelolt esku
  • 5 orfk tisztjelolt esku
  • 6 orfk tisztjelolt esku
  • 7 orfk tisztjelolt esku
 • Előző
 • Következő

„A mai esemény különleges alkalom az első éves hallgatók életében és történelmi jelentőségű pillanat a felsőfokú rendőr tisztképzésben, hiszen első alkalommal létesült tisztjelölti jogviszony a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán tanuló hallgatókkal”- hangsúlyozta Dr. Pozsgai Zsolt rendőr dandártábornok, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a rendezvény elöljárója a 127 bűnügyi és rendészeti igazgatási szakirányú I. évfolyamos nappali tagozatos tisztjelölt ünnepélyes eskütételén a Rendőrségi Igazgatási Központ épületében.

A hallgatók az elmúlt hetekben sikeres tisztjelölti vizsgát tettek és ezzel rendőr szakmai képzettséget is szereztek. A tisztjelöltek elsődleges szolgálati kötelezettsége – a tanulmányi kötelezettségek teljesítése mellett - a tiszti beosztásba történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.

Pozsgai Zsolt elmondta, hogy ez az új jogviszony hosszú ideje meglévő problémákra adott választ és jelentősen javítja a rendőrtisztképzés feltételeit. A tábornok úgy véli, hogy a tiszti állomány felkészültsége, hivatástudata meghatározza a rendőri szervek teljesítményét és eredményeit.

„Ezzel olyan tagjaivá váltak a rendőrségnek, akik képzettségüknek megfelelő szolgálati feladatokat is elláthatnak, illetve a szakmai gyakorlatukon is végrehajthatnak, továbbá jelentős erőt képeznek váratlan, nagyobb létszámot igénylő feladatok végrehajtásához”- hangsúlyozta a dandártábornok, majd felidézte, hogy a rendőrség az utóbbi évek során egyre komolyabb kihívásokkal néz szembe. A déli határokon megjelenő tömeges migráció jelentős erőösszpontosítást igényelt, amely nemcsak a meglévő állomány átcsoportosítását, hanem a rendőrség 3 000 fővel történő bővítését is igényelte. Az ősztől beindított toborzómunka eredményeként jelenleg 987 fő folytat tanulmányokat a határvadász képzés keretében és a felvételi eljárások tovább folytatódnak.

A személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes azt kérte a tisztjelöltektől, hogy kísérjék figyelemmel a közbiztonság terén bekövetkező változásokat és szakirányú tanulmányaik során sajátítsák el a tömeges migráció kezelésével összefüggésben újonnan megjelenő ismereteket is. Pozsgai Zsolt szerint a rendőri hivatás alázatot, a polgárok önzetlen szolgálatát is jelenti és elkötelezettséget követel a jogsértőkkel szembeni fellépés során.

„A testülethez tartozás azt is jelenti, hogy betartják a normákat, tisztelik a hagyományokat, szolidárisak az állománnyal és figyelemmel kísérik a rendőrség mindennapi tevékenységét”- fogalmazott a dandártábornok, majd felhívta a tisztjelöltek figyelmét arra, hogy olyan hivatásrend részei lehetnek, amelynek a tagjának lenni megtiszteltetés és büszkeség. „Legyenek hűek esküjükhöz és tartsák meg azt szolgálatuk során” – fejezte be ünnepi gondolatait az országos rendőrfőkapitány-helyettes.

Dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektor-helyettese kiemelte a helytállás fontosságát, majd felsorolta a jó vezető ismérveit, ezek: szakmai hozzáértés, döntési képesség, jó munkaszervező készség. Végül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jelmondatát idézte: „A haza szolgálatában”.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Megosztás a Facebook-on


A NAV 29 tisztjelöltje is letette az esküt

  • lm170015 tisztjelolti esku
  • lm170049 tisztjelolti esku
  • lm170118 tisztjelolti esku
  • lm170144 tisztjelolti esku
  • lm170068 tisztjelolti esku
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének I. éves nappali munkarendű rendészeti igazgatási alapképzési szak vám- és jövedéki igazgatási, valamint bűnügyi igazgatási alapképzési szak pénzügyi nyomozói szakirányainak 29 tisztjelölt hallgatója ünnepélyes esküt tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézetében.

A rendezvény elöljárója, Molnár Tamás helyettes államtitkár, a NAV vámszakmai és nemzetközi ügyekért felelős szakmai helyettese ünnepi gondolataiban felidézte azt a harminc évvel ezelőtti pillanatot, amikor katonai esküt tett és ezzel tisztjelöltté vált. Felhívta a figyelmet a hivatástudat, az együttműködés fontosságára és arra, hogy a hallgatóknak is rendszerszemléletben kell gondolkodniuk. „A tanév elején megkezdett tanulási folyamatot soha nem ér majd véget az életükben” – hangsúlyozta Molnár Tamás hozzátéve azt, hogy harminc év után ő maga is folyamatosan képzi magát.

Dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektor-helyettese emlékeztetett arra, hogy éppen akkor tesznek esküt a tisztjelöltek, amikor a Magyar Királyi Pénzügyőrség megalakulásának 150. évfordulóját ünnepeljük. Kovács Gábor elismerően szólt a Vám- és Pénzügyőri Tanszék oktatóinak a munkájáról, akik színvonalas képzést biztosítanak a hallgatók számára, majd megköszönte a Rendvédelmi Tagozatnak azt a kiképző-nevelő munkát, amelyet végeznek.

A hallgatók 2016. augusztus 22-én tisztjelölti jogviszonyban kezdték meg tanulmányaikat. A tisztjelölti állomány a rendvédelmi szervek személyi állományának a része, elsődleges szolgálati kötelezettségük a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali munkarendű hallgatóinak tisztjelölti jogviszonyba helyezésének elsődleges célja az volt, hogy részükre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal garanciákat nyújtson és anyagilag is ösztönző módon támogassa őket. Fontos célként fogalmazódott meg az is, hogy a leendő tisztekben kialakítsa, megszilárdítsa a szervezethez való tartozás érzését, teret biztosítson a gyakorlatra nagyobb hangsúlyt fektető képzésnek, a személyes példák és a gyakorlati tevékenység során elősegítse a parancsnoki, vezetői attitűdök kialakítását. A tisztjelölti jogviszony, mint új jogintézmény megjelenésének célja, hogy a NAV-nál jól felkészített és nagyfokú hivatástudattal rendelkező szakemberek dolgozzanak, így az új életpályamodell részeként bevezetett tisztjelölti jogviszony ennek megfelelően magasabb követelményeket is támaszt a hallgatókkal szemben. Az új rendszer szerint a tisztjelöltek a felvételüket követő 6 hónapos próbaidő alatt rendészeti alapfelkészítésen vettek részt, majd tisztjelölt vizsgát és esküt tettek. A huszonkilenc I. éves hallgató az egyetemen már eredményesen abszolválta az első félévet.

Az eskütételt követő pillanatokat a NAV Pénzügyőr Zenekara Kodály Zoltán Toborzó című művének előadásával tette még ünnepélyesebbé. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettese, dr. Sors László helyettes államtitkár is.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Megosztás a Facebook-on


Mérföldkő a katasztrófavédelmi felsőoktatás történetében

  • 1 okf tisztjelolti esku

„A mai esemény mérföldkő a katasztrófavédelmi felsőoktatás történetében” – hangsúlyozta Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője az első húsz katasztrófavédelmi tisztjelölt ünnepélyes eskütétele után a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi épületében hozzátéve azt, hogy az új jogállás kötelezettségeket jelent és garanciát is nyújt az új életpálya elkezdéséhez.

„Kiemelt célunk az, hogy a hallgatói jogviszonyuk alapján erősítsük Önökben a szervezethez való tartozást és a hivatástudatot” – fogalmazott a főigazgató, majd az elismerés hangján szólt az NKE-n folyó magas szintű elméleti, szakmai és gyakorlati képzésről. Góra Zoltán emlékeztetett arra, hogy a társadalom elismeri a katasztrófavédelem tevékenységét. Ünnepi köszöntőjében gratulált Dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredesnek, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatójának az új, felelősségteljes beosztásához.

Magyarország első húsz rendvédelmi tisztjelöltjének Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora is gratulált. „Önök az elsők az elsők között. Ennek a karriernek a vállalása ilyen fiatalon tiszteletet érdemel” – hangsúlyozta a rektor. Majd hozzátette: „A hűség megfogadása mellett életük kockáztatásával is vállalják, hogy eleget tesznek a szolgálati feladataiknak.” Patyi András egy régi tűzoltó jelmondattal zárta gondolatait: „Istennek dicsőség, egymásnak segítség.”

A rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tavaly szeptemberben tisztjelölti jogállásban kezdték meg tanulmányaikat. A rendvédelmi tisztjelöltek a velük szerződést kötő rendvédelmi szerv rendelkezési állományába tartoznak, de a szolgálatteljesítési helyük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozata. A hivatásos pályára készülő hallgatók már a képzési időszakban is szorosabb kapcsolatban állnak az őket foglalkoztatni kívánó rendvédelmi szervekkel, már ekkor kialakul a hivatásos életpálya iránti elköteleződés, a hivatással együtt járó életviszonyok elfogadása és az azokkal való azonosulás.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének első éves hallgatói a tisztjelölti vizsga teljesítése és az eskütétel után tűzoltó alaptanfolyami képzettséget szereztek, így lehetőségük lesz arra, hogy a veszélyes áru szállításával kapcsolatos ellenőrzési, valamint a katasztrófavédelmi mobil laborokban teljesítsenek szolgálatot.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Jóri András- BM OKF


Karácsonyi ünnepség

  • karacsonyi kocc 1
  • karacsonyi kocc 2
  • karacsonyi kocc 3
 • Előző
 • Következő

Bensőséges hangulatú rendezvényen búcsúztatták a hamarosan véget érő 2016-os esztendőt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar munkatársai a Díszteremben.

A karácsonyi ünnepségen Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. Az esztendőt lezáró napokat a számvetés időszakának nevezte, elmondta, hogy a 2017. év meghatározó lesz a Kar életében, hiszen a rendészeti felsőoktatás legnagyobb intézményfejlesztése előtt állunk.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, aki az anyagi-infrastrukturális fejlesztés mellett még fontosabbnak tartja a szellemi-tudományos gyarapodást és azt, hogy rendészeti felsőoktatás tudósközössége a hallgatókért dolgozik. A rektor az ünnepségen köszönetet mondott a Rendészettudományi Kar dolgozóinak az egész évben végzett munkájukért.

Cimkék: ünnepség, 2016

Ajándékozni öröm

  • beke gyermek mikulas 1
  • beke gyermek mikulas 2
  • beke gyermek mikulas 3
  • beke gyermek mikulas 4
  • beke gyermek mikulas 5
  • beke gyermek mikulas 6
  • beke gyermek mikulas 7
 • Előző
 • Következő

A Hűvösvölgyi és a Kossuth- Béke Gyermekotthon diákjai a Kar vezetésének a meghívására a Rendészettudományi Karra látogattak. Megismerkedtek a Kriminalisztikai Intézet munkájával, majd tonfa bemutatón vehettek részt.

Az RTK hallgatói és dolgozói Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes köszöntője után adományokat, ajándékokat adtak át a díszteremben megrendezett karácsonyi ünnepségen a gyermekotthonokban élő diákoknak, fiatal felnőtteknek, akik Bódi Éva vezetésével Bolondos királyság címmel vidám mesejátékot, színdarabot adtak elő.

A rendezvény szervezésében és sikeres lebonyolításában az RTK Hallgatói Önkormányzata, a Szent György Szakkollégium, az Istvánpince Kft., Bajcsy László, az RTK Dékáni Hivatal nevében pedig Surányi Éva és Szerencsés Mónika működött közre.


Negyedszázada alakult meg a Vám- és Pénzügyőri Tanszék

  • 1vam tsz dsc6557
  • 3vam tsz dsc6544
  • 2vam tsz dsc6554
  • 4vam tsz dsc6541
  • vam tsz dsc6563
  • vam tsz dsc6573
  • vam tsz dsc6580
  • vam tsz dsc6591
  • vam tsz dsc6598
  • 5vam tsz dsc6523
  • vam tsz dsc6609
  • vam tsz dsc6611
  • vam tsz dsc6656
  • vam tsz dsc6652
  • vam tsz dsc6642
  • vam tsz dsc6636
  • vam tsz dsc6629
  • vam tsz dsc6678
  • vam tsz dsc6663
  • vam tsz dsc6669
  • slide 1
 • Előző
 • Következő

A 2016-os év a Rendészettudományi Karon az évfordulókról, a visszatekintésekről szól, a rendészeti felsőoktatás ugyanis idén 45 éves, a Vám-és Pénzügyőri Tanszék pedig negyedszázada jött létre az RTK jogelőd intézményében, a Rendőrtiszti Főiskolán.

"Kulcsszerepet szánunk a tanszéknek a jövőben is, mely a nemzetköziesítés területén mindig is az élen járt" – hangsúlyozta Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes az évforduló alkalmából megrendezett ünnepségen. Nagy Judit a huszonöt évet nagyon hosszú időnek tartja egy tanszék életében.

Dr. Sors László helyettes államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettese felidézte, hogy éppen a tanszék megalakulásakor, 1991-ben kezdte el a főiskolai tanulmányait.

"A tanuláshoz való hozzáállás tükrözi a hallgatók munkához való hozzáállást. Ennek az intézménynek a segítségével jól képzett tisztek dolgozhatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal állományában"- jelentette ki a helyettes államtitkár. Majd Szent-Györgyi Albert szavait idézte: "az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, megízlelje az alkotás izgalmát és megtalálja azt a munkát, amelyet szeretni fog." A hallgatók számára útravalóul megfogalmazta, hogy mindig törekedjenek a lehető legjobb eredmény elérésére.

Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, címzetes egyetemi docens, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai szakfőigazgatója felidézte, hogy 1850-ben alakult meg az elődszervezet, a Pénzügyőrség, az 1900-as évek elejétől képzik az állomány tagjait.  "Hosszú volt az idáig vezető út és kihívásokkal terhelt. Ehhez a szakmához kellő alázat szükséges" – fogalmazott a szakfőigazgató.

Sinkáné Dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató előadásában számvetést készített: "A múltban megteremtett értékek egyre fontosabbá válnak, ugyanis a világ állandóan változik, mely változtatásra késztette a tanszéket". Majd bejelentette, hogy 2017 őszén elindul az adóigazgatási szakirány.

A negyedszázados évforduló alkalmából elismerésben részesültek azok a kollégák, akik munkájukkal nélkülözhetetlen segítséget, támogatást nyújtottak a Vám- és Pénzügyőri Tanszék működéséhez.

Tállai András államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője Szent Máté érem arany fokozata elismerésben részesítette dr. Dettné dr. Légrády Ilona nyugállományú pénzügyőr ezredest, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék korábbi tanszékvezetőjét.

Szent Máté érem ezüst fokozata elismerésben részesült Lengyel Tibor pénzügyőr ezredes, a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatója, Harnberger György pénzügyőr őrnagy, a NAV KI Vám Főosztály vám- és pénzügyőri kiemelt szakreferense, Rivasz Gábor pénzügyőr főtörzszászlós, a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Központi Intézkedéstaktikai Képzési Osztály kiképzője és dr. Miklós Irén főiskolai adjunktus, az NKE RTK korábbi oktatója.

Dr. habil Boda József nyugállományú nb. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja az NKE RTK Vám- és Pénzügyőri Tanszékén folyó oktatási munka támogatásáért dékáni elismerésben részesítette Boros Ottót, az IPA Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet elnökét, Teleki József pénzügyőr ezredest, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságának igazgatóját. Török Árpád pénzügyőr ezredest, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatóját, Pártos Csaba László pénzügyőr alezredest, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága főosztályvezetőjét, dr. Szabó András pénzügyőr alezredest, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztály osztályvezetőjét és Gutyán Tibor pénzügyőr alezredest, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóság vám- és pénzügyőri igazgatóhelyettesét.

Dr. Szabó Andrea PhD. pénzügyőr ezredes, egyetemi docens, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanszékvezetője Tanszéki Elismerő Okleveleket adott át Stefán Lászlóné nyugállományú egészségügyi asszisztensnek, Vincze Gabriella főelőadónak, a Tanulmányi Osztály tanulmányi ügyintézőjének, Bajcsy Lászlónak, az NKE Szolgáltató Kft. munkatársának és Bodó Pálnak, az Informatikai Szolgáltató Csoport oktatástechnikai üzemeltetőjének.

Az évfordulós ünnepségen korábbi oktatók és hallgatók osztották meg a jelenlévőkkel az emlékeiket, gondolataikat.

Prof. Dr. Blaskó Béla nyugállományú r. vezérőrnagytól, a Rendőrtiszti Főiskola korábbi főigazgatójától tanulta minden volt hallgató a büntetőjog általános részét. Blaskó Béla az ünnepségen az elmúlt huszonöt év legmeghatározóbb pillanatait vette számba. Példásnak tartja a szakirány hallgatóinak a szakmához való hozzáállását, alázatát, viselkedését. "Komoly nevelő- és oktatómunka, tudományos tevékenységre való felkészülés folyik a tanszéken" – tette hozzá.

Polcz Attila pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendészeti szakfőigazgatója a vezetői felelősségről beszélt. Dr. Minya Mihály pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója olyan gondolkodásmódot sajátított el az intézmény falai között, amelyet a munkája során a mai napig tud hasznosítani.

Dr. Tomcsányi Irisz, a Nemzetgazdasági Minisztérium Adó- és Vámigazgatási Főosztály Vám Osztályának vezetője munkája során az itt kapott alapokra építkezik a mai napig. Lengyel Tibor pénzügyőr ezredes, a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatója szerint ünnepekre, megemlékezésekre szükség van. Majd a folyamatos megújulás fontosságára hívta fel a figyelmet. A Bevetési Igazgatóság mobil-ellenőrzési kiemelt referense, Erdős Ákos százados köszöntőjében a múlt eseményeit a jelen helyzetével hasonlította össze: "Nem a múló időt kell ünnepelni, hanem dicsőséget szerezni annak, ami még előttünk áll."

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék vezetője, Dr. Szabó Andrea PhD. pénzügyőr ezredes, egyetemi docens felidézte, hogy 1993-ban bűnügyi szakon végzett a Rendőrtiszti Főiskolán, majd alhadnagyi rendfokozattal indult a pályája a NAV jogelőd szervezeténél. Köszöntőjében összefoglalta a tanszék elmúlt negyedszázadát meghatározó eseményeket.

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék – az ünnep emlékezetesebbé tétele érdekében – pályázati felhívást tett közzé, melyben arra ösztönzött minden érdeklődőt, hogy a vámszakmához kapcsolódó tanulmány megalkotásával járuljon hozzá egy ünnepi tanulmánykötet összeállításához. A tizennégy tanulmányt tartalmazó kötetet Magasvári Adrienn pénzügyőr alezredes, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanszékvezető-helyettese mutatta be, aki sokszínűnek, generációkon, országhatárokon átívelőnek nevezte a könyvet. "Minden szerző kötődik a NAV és a jogelőd szervezet szakmai tevékenységéhez, így egységgé formálódhatott a sokszínűség" – hangsúlyozta az alezredes.

Az IPA Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezete a Vám- és Pénzügyőri Tanszék fennállásának 25. évfordulója alkalmából a pénzügyőr tisztképzésben végzett kiemelkedő tevékenységéért elismerését, a megvalósult eredményes együttműködésért köszönetét fejezte ki a korábbi és a jelenlegi oktatói, valamint vezetői állománynak. Az IPA Magyar Szekció plakettjében részesült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszéke.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Rendhagyó történelemóra a megemlékezésen

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”- idézte Bibó István gondolatait Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának a tiszteletére megrendezett ünnepi megemlékezésen, a Rendészettudományi Karon. Blaskó Béla a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte a magyar nép sztálinista diktatúra elleni forradalmát és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharcát.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője rendkívül személyes hangvételű köszöntőjében felidézte a történelmi eseményeket, a nemzeti ünnep kiemelt jelentőségéről rendhagyó történelemórát tartott.

Ünnepi beszédében emlékezett arra az időszakra, amikor édesapja, Janza Károly altábornagy lett az első Nagy Imre kormány honvédelmi minisztere, a kritikus napokban ő irányította a Magyar Néphadsereget. Felidézte azt a pillanatot, a jelentős fordulatot, amikor a demokratikus, nemzeti elemek kerültek előtérbe és az elvtárs megszólítás bajtárssá változott.

A rendőrség 1956-ban betöltött szerepéről, feladatairól is beszélt, hiszen a rend őreinek a megbomlott közbiztonságra tekintettel az volt a legfontosabb feladata, hogy az emberek testi épségét garantálja, akkor, amikor a szabadságért és a függetlenségért küzdött a nép, akik a megszállás ellen is fölemelték szavukat Magyarország viharos 20. századában. „Egyetlen – de nem jelentéktelen – feladata volt a rendőröknek, hogy a köztörvényi bűnözők, a fosztogatók ellen lépjen fel, biztosítsa a lakosság testi épségét az orvlövészek, a házak, üzletek sértetlenségét a fosztogatók ellen”- fogalmazott a vezérőrnagy. Majd hozzátette: „A magyar emberekben a szabadság iránti vágy mindig benne volt. Ez a szabadságvágy a mai napig bennünk él, ez az érzés minden terroron, diktatúrán át tud törni. Kegyelettel emlékezünk a hősi halált halt fiatalokra, akik védeni akarták a szabadságot. Az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy állampolgárainknak békét tudjunk biztosítani. Kellő türelemmel arra vigyázzunk, hogy becsülettel, tiszta egyenruhával szolgáljunk”- hangsúlyozta Janza Frigyes.

A megemlékezésen nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán elismeréseket adott át.

Kiváló sportteljesítményéért dicséretben részesült:

 • Ilyés Gábor püőr. hallgató
 • Juhász Tamás r. hallgató
 • Piedl Márk r. hallgató
 • Pryma Attila püőr. hallgató
 • Kamarási Zsolt r. hallgató
 • Ispán Karina r. hallgató
 • Csete Dániel r. hallgató
 • Percze Ágnes r. hallgató
 • Hodosán Dóra r. hallgató
 • Váradi Valentina r. hallgató
 • Lengyel Marianna r. hallgató
 • Dinyák Levente r. hallgató
 • Illés Bianka r. hallgató


Országos és egyetemi sportrendezvényeken a Rendészettudományi Kar kiemelkedő képviseletéért dicséretben részesült:


 • Bucskó Rita r. hallgató
 • Sebők Regina r. hallgató
 • Berecz Richárd r. hallgató
 • Nyeső László püőr hallgató
 • Magyar Máté püőr. hallgató
 • Urbán Szilárd r. hallgató
 • Batári Dóra r. hallgató
 • Loránd Attila r. hallgató
 • Kovács Norbert r. hallgató
 • Nagy Nikolett r. hallgató
 • Tancsik Albert r. hallgató
 • Csesznik Virág bizt. hallgató
 • Moss Balázs r. hallgató


A 2016. évi alapfelkészítés intenzív szakaszában végzett kiemelkedő és példaértékű kiképzői tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Koczmann Richárd r. hallgató
 • Balázs Benedek r. hallgató
 • Németh András Máté r. hallgató
 • Dinyák Levente r. hallgató
 • Melkvi Flóra r. hallgató
 • Tóth Bertalan r. hallgató
 • Gazdag Máté r. hallgató
 • Vaszkó Márk r. hallgató
 • Illés Bianka r. hallgató
 • Muhi András bv. törzsőrmester
 • Kozma Ádám püőr. hallgató
 • Bohács Ferenc tű. hallgató
 • Németh Soma tű. hallgató
 • Horváth Krisztián püőr. hallgató
 • Fekszi Balázs r. hallgató
 • Tiba Zsanett r. hallgató
 • Ispán Karina r. hallgató
 • György Richárd püőr. hallgató


A 2016. évi alapfelkészítés intenzív szakaszában végzett kiemelkedő és példaértékű szolgálatvezetői tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Bene Krisztina r. hallgató
 • Bere Adrienn r. hallgató


A 2016. évi alapfelkészítés intenzív szakaszában végzett kiemelkedő és példaértékű kiképzői, valamint elsősegélynyújtó tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Cserpák Szabolcs r. hallgató
 • Mészáros Bence r. hallgató


A 2016. évi alapfelkészítés intenzív szakaszában végzett kiemelkedő parancsnoki tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Szabó Andrea r. százados
 • Albisi-Pánczél Mátyás r. törzszászlós
 • Szénási Viktor c. tű. törzsőrmester


Rendkívüli esemény elhárításáért dicséretben részesült:


 • Pósa Dénes r. hallgató
 • Piedl Márk Gyula r. hallgató
 • Kadosa Erik r. hallgató
 • Komoróczki Krisztián r. hallgató
 • Illés Bianka r. hallgató
 • Koczmann Richárd r. hallgató
 • Cserpák Szabolcs r. hallgató
 • Gazdag Máté r. hallgató


Kiemelkedő szakaszparancsnoki tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Kiss Balázs Sándor r. hallgató
 • Kóczán László r. hallgató
 • Hollósi Tamás püőr. hallgató


Kiemelkedő szolgálatszervező tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Ferenczi Péter r. hallgató


BM Országos Tanintézeti pisztoly lövészeti versenyen  elért első helyezéséért dicséretben részesült:


 • Illés Bianka r. hallgató
 • Bóta Adrienn r. hallgató
 • Ziska Vivien r. hallgató
 • Szikszai Attila r. hallgató
 • Dinyák Levente r. hallgató
 • Kovács Balázs r. hallgató
  • okt 23 unnepseg
  • okt 23 unnepseg 3
  • okt 23 unnepseg 4
  • okt 23 unnepseg 5
  • okt 23 unnepseg 6
  • okt 23 unnepseg 7
  • okt 23 unnepseg 8
  • okt 23 unnepseg 9
  • okt 23 unnepseg 13
  • okt 23 unnepseg 11
  • okt 23 unnepseg 12
  • okt 23 unnepseg 10
  • okt 23 unnepseg 2
 • Előző
 • Következő

162 tisztjelölt befogadó ünnepsége

  • befogadas 021
  • befogadas 019
  • befogadas 006
  • befogadas 004
  • befogadas 005
  • befogadas 007
  • befogadas 002
  • befogadas 008
  • befogadas 009
  • befogadas 010
  • befogadas 011
  • befogadas 012
  • befogadas 013
  • befogadas 014
  • befogadas 015
  • befogadas 016
  • befogadas 017
  • 02 befogado
  • befogadas 020
  • befogadas 022
  • befogadas 023
  • befogadas 024
 • Előző
 • Következő

„A Magyar Rendőrség tisztjeiként egy olyan hivatásrend részeivé válnak, amelyhez tartozni büszkeség és megtiszteltetés. Életüket hazánk és az állampolgárok biztonsága megőrzésének szentelik. Legyenek hűek esküjükhöz és tartsák meg azt szolgálatuk során” – hangsúlyozta Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány az ORFK Teve utcai épületének Auditóriumában, ahol ünnepélyes keretek között fogadta a Rendészettudományi Kar 162 végzős, rendőri szakos hallgatóját az ORFK, a területi szervek vezetői, a Megyei Rendőrfőkapitányok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői, Prof. Dr. Patyi András rektor, Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán, Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője és Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja jelenlétében.

Az altábornagy szerint a rendőri szolgálat célja a polgárok, az önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási intézmények segítése, támogatása, a velük való együttműködés. „Fő célunk a polgárok szubjektív közbiztonságérzetének minél magasabb szintű biztosítása. A rendőri munka elismertségének legfontosabb fokmérője az állampolgároktól kapott elismerés és megbecsülés” – fogalmazott az országos rendőrfőkapitány hozzátéve azt, hogy Magyarország Rendőrsége az elmúlt években az állomány áldozatos munkája révén kivívta a társadalom elismerését, a bizalmi indexe soha nem volt ilyen magas. Elmondta azt is, hogy az államhatár biztonságát veszélyeztető tömeges migráció rendészeti kezelése embert próbáló kihívás elé állította a Rendőrséget, a rendőri állomány higgadt, áldozatkész, áldozatos munkájával eredményesen kezelte a felmerülő kihívásokat.

„Vezérelje tevékenységüket a jogszerűség, a szakszerűség és az arányosság elve. Legyenek határozottak a jogsértőkkel szemben! Az emberi jogokat minden körülmények között érvényesítsék és tartassák be! Az intézkedéseik során legyenek emberségesek, tiszteljék embertársaikat” – adta útravalóul Papp Károly, hangsúlyozva azt, hogy a tisztjelöltek a testület 48 ezer fős családjához tartoznak rövidesen, ahol egymásért is felelősséget kell vállalniuk. A testület ugyanis csak úgy tud eredményeket elérni, ha tagjai hatékonyan együttműködnek és kölcsönösen segítik egymást a szolgálatban. Felhívta a figyelmet a példamutatás fontosságára, a tanulási kötelezettségekre, hiszen a rendőri tevékenység is megköveteli az élethosszig tartó tanulást, a folyamatos továbbképzést.

A leendő tisztek figyelmét felhívta arra, hogy a rendőrtiszti pályát választókkal szemben a társadalom magasabb erkölcsi mércét és elvárásokat támaszt. Majd hozzátette: „a rendőri szervek is magas elvárásokat támasztva várják szolgálatba lépésüket, munkájukkal hozzájárulhatnak a Rendőrség feladataink hatékony ellátásához, a rendkívüli helyzetek kezeléséhez.”

Végezetül megköszönte Prof. Dr. Patyi Andrásnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának és az egyetem oktatóinak a rendőrtisztjelöltek felkészítése során végzett munkájukat, akik odafigyeléssel, kimagasló elkötelezettséggel oktatták és nevelték a hallgatókat, átadva nekik a tudást, a hivatás szeretetét, a szolgálati feladatok iránti elkötelezettséget. „Neveltek fegyelemre, tartásra, rendőrtisztekhez méltó viselkedésre.”

Az országos rendőrfőkapitány emléklapot nyújtott át a végzős hallgatók részére, akiknek hivatásos szolgálata július elsejével veszi kezdetét a megrendelő szervek állományában. Navracsics Melinda és Geréb Zsolt hallgatók kiváló tanulmányi eredményükért tárgyjutalomban részesültek. A rendőrtiszti szolgálatra való felkészülésüket segítendő minden hallgatónak átadott egy példányt a Pályakezdő tisztek kézikönyvéből.

„Folyamatosan figyelnie és értékelnie kell az élet jelenségeit, az emberi magatartásokat annak, aki rendőrként szolgál. Ugyanis aki jogsértést követ el, egy másik embertől jogot vesz el. Önök ezt adják majd vissza” – hangoztatta Prof Dr. Patyi András rektor. Majd arra kérte a végzős hallgatókat, hogy legyenek az egyenruha büszke viselői, hiszen az úgy teremt közösséget, hogy nem szünteti meg az egyéniséget. A rektor emlékeztetett: „a rendészeti tisztképzések rendkívül népszerűek, egyes szakirányokra tíz-tizenötszörös a túljelentkezés, Önök azzal, hogy három évvel ezelőtt megkezdték a képzést, már a legkiválóbbak közé kerültek”. Tiszteletét fejezte ki, hogy a hároméves képzést, az elméleti és a gyakorlati felkészítést feszes rendben végrehajtották. Patyi András felhívta a figyelmet arra, hogy az idei évtől rendészettudományból is lehet doktori fokozatot szerezni, a rendészeti munka, a rendészeti hivatás tudományszintű megbecsülését rendkívül fontosnak tartja, ahogyan azt is, hogy harminc év mulasztását sikerül pótolni, hiszen készül a Rendészettudományi Kar új épületegyüttese az Orczy-parkban.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy köszöntőjében kitért arra, hogy a magyar nyelvben sok vonatkozásban megtalálható a tiszt szó. „Azért lesznek tisztek, mert becsülettel megszolgálták. Feleljenek meg az elvárásoknak és ne feledjék, hogy ez a hivatás alázatot követel.”

A vezérőrnagy felidézte pályája kezdetét: 45 évvel ezelőtti megtanulta, hogy nagy szervezet nem működhet egyéni elképzelések alapján. Felhívta a tisztjelöltek figyelmét arra, hogy az alárendeltjeikről gondoskodniuk kell és mindeközben a rendőrség működését szabályozó folyamatok jobbítására szükséges törekedniük.

„Aki még nem rendelkezik elég tapasztalattal, tanulja meg szó nélkül elfogadni az utasításokat” – tette hozzá Dr. Janza Frigyes. Végezetül Vergiliust idézte: „Bátor lélekkel nemes ifjú, így jutsz el a csillagokig.”

A három lépcsőből álló eseménysorozat második lépcsőfoka az egyetemi diploma átvétele, majd a harmadik fontos esemény a Budai Várban megrendezendő tisztavató lesz a végzős hallgatók életében.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Antal Norbert – ORFK Kommunikációs Szolgálat


„A Polgárőrség forradalmasította a bűnmegelőzést”

  • polgaror unnepseg 1
  • polgaror unnepseg 10
  • polgaror unnepseg 2
  • polgaror unnepseg 9
  • polgaror unnepseg 3
  • polgaror unnepseg 4
  • polgaror unnepseg 5
  • polgaror unnepseg 6
  • polgaror unnepseg 7
  • polgaror unnepseg 8
  • polgaror unnepseg 11
  • polgaror unnepseg 12
 • Előző
 • Következő

Az alapításának idén 25. évfordulóját ünneplő Országos Polgárőr Szövetség hagyományos, évente megrendezésre kerülő ünnepnapját, a XXII. Országos Polgárőr Napot Sopronban rendezték meg több mint négyezer önkéntes bűnmegelőző jelenlétében. Pintér Sándor belügyminiszter elismerően szólt az OPSZ és az NKE RTK közötti együttműködés keretében megrendezett továbbképzés, a Polgárőr Akadémia eddigi nyolc sikeres kurzusáról.

Megnyitó beszédében dr. Túrós András, az OPSZ elnöke kiemelte: az elmúlt negyedszázadban a Polgárőrség forradalmasította a bűnmegelőzést. A rendszerváltás időszakában népi kezdeményezésre létrejött önvédelmi csoportokból kialakult Polgárőrség az utóbbi fél évtizedben aranykorát éli, a támogatásoknak köszönhetően mind külsejében, mind tartalmában, jogi környezetében és technikai ellátottságában is megújult.

„A Polgárőrség a bűnmegelőzés sikertörténetét írja, társadalmi kohéziós erővé vált az önkéntes bűnmegelőzők 56 ezres tábora” – hangoztatta az OPSZ elnöke, aki azt is elmondta: évente mintegy 9 millió órát szolgálnak a polgárőrök földön, vízen, levegőben, s kiveszik a részüket a migrációs válság megoldásában is. Köszönetet mondott Magyarország Kormányának, Belügyminisztériumának, az együttműködő rendészeti szerveknek, önkormányzatoknak a támogatásért, majd azzal fejezte be: „Legyetek büszkék arra, hogy az ország legnagyobb és legtámogatottabb civil szervezetének tagjai vagytok!”

Ünnepi beszédében dr. Pintér Sándor belügyminiszter külön köszöntötte azokat az önkéntes bűnmegelőzőket, akik 25 éve tesznek az ország jobb közbiztonságáért, az élhetőbb Magyarországért, s azt a 200 polgárőrt – közöttük 50 Ifjú Polgárőrt – akik fogadalmat tettek, ezáltal polgárőrökké váltak.

A belügyminiszter kiemelte: a helyismerettel, kapcsolati rendszerrel bíró polgárőrök és a körzeti megbízottak gyümölcsöző kapcsolata hozta meg az elvárt eredményt: az adott település, terület közbiztonságát, nyugalmát. Azt, hogy nőtt a lakosság szubjektív biztonságérzete. Ez a kiváló együttműködés eredményezte, hogy a 2010-ben regisztrált 430 ezres bűncselekményszám 2015-ben 280 ezerre csökkent. „Ahhoz, hogy ez a tendencia folytatódjon, szükség van a Polgárőrségre, a Rendőrségre és kettejük stratégiai partnerségére, együttműködésére.”

Végezetül a tárcavezető megfogalmazta a kormány és a Belügyminisztérium szakmai elvárásait, miszerint tovább kell erősíteni a kistelepülések és a nagyvárosok bűnmegelőzési tevékenységét, a külterületek védelmét. Folytatni kell a jól működő programokat, ki kell terjeszteni a Szomszédok Egymásért mozgalmat, s kiemelten kell kezelni a fiatalok bevonását a polgárőr mozgalomba, minél több Ifjú Polgárőr felvételével. „Mindent lehet kicsit jobban, kicsit hatékonyabban tenni. Azt kérem önöktől, s a jelenlévőkön keresztül az 56 ezer önkéntes bűnmegelőzőtől: a jövőben tegyünk kicsit többet, kicsit hatékonyabban országunk még nagyobb biztonsága érdekében. Büszke vagyok a Polgárőrségre, s arra, hogy én is polgárőr vagyok!” – fejezte be gondolatait dr. Pintér Sándor, aki elismerően szólt az OPSZ és az NKE RTK közötti együttműködés keretében megrendezett továbbképzés, a Polgárőr Akadémia eddigi nyolc sikeres kurzusáról. A rendezvényen a Rendészettudományi Kart Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán és Dr. Christián László tanszékvezető, OPSZ elnökségi tagja, a Polgárőr Akadémia igazgatója képviselte.

Az OPSZ elnöke a polgárőr mozgalomban végzett tudósítói tevékenysége elismeréseként Elnöki Dicséretben és jutalomban részesítette Budaházi Árpád r. őrnagyot, a NKE Rendészettudományi Karának adjunktusát, az ATV „Együtt a biztonságért” rendőrségi magazin főszerkesztőjét.

Forrás: www.opsz.hu

Fotó: Sebestyén Jenő


Dékáni elismerések a Rendőrség napja alkalmából

  • rendornapi elismeresek 1
  • rendornapi elismeresek 2
  • rendornapi elismeresek 3
  • rendornapi elismeresek 4
  • rendornapi elismeresek 5
  • rendornapi elismeresek 6
 • Előző
 • Következő

Dékáni elismerések a Rendőrség napja alkalmából

„Szent György nemes jellemének tulajdonságai, a bátorság, a hősiesség, a kitartás, a nehézségek méltóságteljes tűrése, a bátor szembeszállás a veszélyekkel és a bajba jutottak önzetlen segítése méltó példaképként állíthatók egy demokratikus állam modern rendőrsége elé. Szent György a rend, a jogszerűség meggyőződéses védelmezője, a démonok uralmának megszüntetője, szimbolikusan pedig a gonosz, a bűn minden alakjának üldözője és legyőzője volt” – hangsúlyozta ünnepi gondolataiban Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár a Rendészettudományi Karon, a Rendőrség Napja alkalmából megrendezett ünnepségen. Majd felidézte: „Sárkányölő Szent György római kori katona és keresztény mártír volt, a küzdelem, az elesettek segítésének, támogatásának jelképévé vált. Élete, vértanúhalála és legendája példázata annak az elvnek, hogy küzdeni sohasem valaki, hanem valami ellen hivatott az ember.”

A professzor emlékeztetett: „a fegyveres szervek életében, így a Magyar Rendőrség munkájában is nagyon fontos szerepet játszik a tradíció és a tapasztalat. A rendőrség államosítása után, 1920-ban Magyarországon több városban, így Budapesten is rendőrnapot rendeztek, amelynek célja elsődlegesen a helyi államrendőrség pénzösszegben kifejezett támogatása volt, mivel abban az időben a rendőrség nagyon alacsony szintű támogatásban részesült. A rendszerváltás utáni rendőrnapok inkább a társadalom felé nyitást jelentették.”

Sallai János köszöntőjében felidézte azt is, hogy a rendőr szó először 1823-ban Márton József lexikonjában jelent meg. Ezt követően a rendőrség kifejezés jogszabályban első alkalommal, a mezei rendőrségről szóló 1840. évi IV. törvénycikkben látott napvilágot. Magyarországon országos jellegű közigazgatási, rendőri tevékenység. A kiegyezést követően röviddel 1869-ben indult el az első rendészetelméleti és gyakorlati ismereteket tartalmazó szakközlöny, a Közbiztonság, amely célul tűzte ki a rendőrség szervezetének megreformálását. Ebben az időben hívták életre az első rendőrtiszti értekezletet, amelyen a zsandár kontra pandúr témát vitatták meg, melyet követően mindkét kifejezés idejét múlttá vált, és helyette a csendőr megnevezés terjedt el. 1873 fontos állomása volt a magyar rendőrség történetének, a főváros egyesüléséről már életbe lépett a törvény, így a belügyminiszter alá rendelték a fővárosi rendőrséget. A professzor szerint ma már mosolyra fakasztó lehet Kedvessy György megállapítása, aki ebben a korszakban a rendőrséget „törvényhatóságok kebelbeli hivatalának” nevezte.

1914-ben, a nagy háború kezdetén a rendőri szerveket eddig nem látott nehézségek elé állította a kialakult helyzet. A mozgósítás elrendelése, a feladatok ugrásszerű megnövekedése, a folyamatos készenlét, a háborús menetek biztosítása mind-mind a rendőrség, csendőrség, határrendőrség teendőinek a megszaporodását eredményezte. Új rendészeti feladatokként jelentkezett a hidak, középületek, alagutak, ipari berendezések őrzése, tüntető menetek kísérése, piacok, élelmiszert árusító helyek erélyesebb ellenőrzése. Az első világháborút követő forradalmak kora tovább növelték a nehézségeket, majd a megcsonkított ország területén helyre kellett állítani a közbiztonságot.

A közbiztonság iránti, valamint a szakmai, politikai igény hatására 1919 őszén létrejött az egységes országos rendőrség. Ezt követően az országban több helyen a rendőrség segítése és méltatása céljából Rendőrnapokat rendeztek. Móricz Zsigmond a következőkkel méltatta az akkori rendőröket: „A magyar állami rendőrséggel szemben pedig mély tiszteletet érzek. A valóságos, élő, dolgozó cselekvő magyar állami rendőrség mindnyájunk szeme fénye.”

Prof. Dr. Sallai János szerint az elmúlt 140 évben a magyar államrendőrség személyállományával szemben folyamatosan emelkedő elvárások érvényesültek, melynek eredményeképpen szakmailag felkészült, nemzetközi megbecsültségnek is örvendő testület jött létre. „A mai nap rendőrének azonban már nap, mint nap más kihívásokkal kell szembenéznie, mint elődeinknek. Hazánk Európai Uniós tagságából, geopolitikai környezetéből és a globalizációból adódóan új rendészeti, biztonsági kockázatok nehezítik a szolgálat eredményes ellátását. Az adatátviteli forradalom új vívmányai, a technika, technológia rohamos fejlődése számtalan új lehetőséget teremt a bűnözők számára. Ezért a velük szembeni fellépés a hazai és a külföldi országok rendőrségei, rendőrei számára naprakész ismereteket, informatikai eszközök alkalmazását és idegennyelvtudást követel meg. Napjaink rendőrségének kiemelten fontos érdeke fűződik, hogy munkájuk során élvezzék a lakosság, a polgárok bizalmát.”

A professzor záró gondolataiban Laky Imrét idézte, aki 1905-ben a rendőrközegekről szóló könyvében így vélekedett: „A rendőrnek úgy kell viselkednie, hogy  nagyközönség benne ne csak a törvények, rendeletek végrehajtó közegét, hanem védelmezőjét, oltalmazóját, apró-cseprő bajaiban tanácsadóját lássa. Ép ezért kell minden rendőrnek arra törekednie, hogy a szolgálatot érintő törvényeket legalább ő ismerje, ő tisztelje, ő hajtsa igazságosan végre.”

A Kar kiváló Oktatója Dr. Buzás Gábor c. r. alezredes lett, akinek Dr. habil. Boda József nb. vezérőnagy, dékán oklevéllel gratulált.

A Rendőrség Napja alkalmából elismerésben részesültek:

Magyarország Belügyminisztere a Rendőrség napja alkalmából Szent György érdemjelet adományozott:

 • Dr. Nagy Judit r. ezredesnek
 • Dr. Istvanovszki László r. ezredesnek
 • Prof. Dr. Sallai János r. ezredesnek

ORFK elismerésben részesült a szakterületén huzamosabb időn át nyújtott kiemelkedő tevékenységéért:

 • Dr. Major Róbert r. ezredes
 • Dr. Kiss Lajos r. alezredes

A katasztrófavédelem munkájának segítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója ajándéktárgyat adományozott:

 • Dr. jur. Verhóczki János r. ezredesnek

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság által szervezett Komplex Vezetői Tréning elvégzésével közép- és felsővezetői kompetenciáinak megszerzéséért dékáni elismerésben részesült:

 • Dr. Angyal Miklós r. ezredes
 • Flórián-Szentesi Mónika r. őrnagy
 • Dr. Sallai János r. ezredes
 • Dr. Nagy Judit r. ezredes
 • Dr. Major Róbert r. ezredes
 • Dr. Mészáros Bence r. ezredes
 • Kallós András r. alezredes
 • Dr. Simon Attila r. ezredes
 • Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes
 • Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes
 • Dr. jur. Verhóczki János r. ezredes

A BM Országos Tanintézeti Judo Bajnokságon való sikeres szereplésért dékáni elismerésben részesült:

 • Benedek Hajnal
 • Hodosán Dóra
 • Kulcsár Flóra
 • Melkvi Flóra
 • Percze Ágnes
 • Nádor Szabolcs
 • Mészáros Lehel
 • Balogh Szilvia
 • Pró Krisztina
 • Ispán Karina
 • Ilyés Gábor
 • György Richárd
 • Török Attila
 • Kamarási Zsolt
 • Tóth Tünde
 • Pásztor Dóra
 • Lechner Krisztián
 • Rácz Róbert
 • Séber Áron
 • Mérkőy Márton
 • Gazdag Máté
 • Csete Dániel
 • Bacher Gábor
 • Csordás Ákos

A BM Országos Judo Bajnokságon való sikeres szereplésért dékáni elismerésben részesült:

 • Perjámosi Anita
 • Szabó Bettina

A BM Országos Úszó Bajnokságon való sikeres szereplésért dékáni elismerésben részesült:

 • Czombos Tamás csapatban elért II. hely
 • Bálint Richárd csapatban elért II. hely
 • Kovács László
 • Arany Viktória
 • Bari Andrea
 • Bene Krisztina
 • Sarus Tamás csapatban elért I. hely
 • Benyus Marcell csapatban elért I. hely
 • Mészáros lehel csapatban elért I. hely
 • Vizi Viktória csapatban elért I. hely
 • Bodolai Fanni csapatban elért I. hely
 • Füzék Zsófia csapatban elért I.hely
 • Kovács Kármen csapatban elért I. hely

A BM Országos Fekvenyomó Bajnokságon való sikeres szereplésért dékáni elismerésben részesült:

 • Gróf Klaudia
 • Magyar Máté
 • Zuba Klaudia
 • Gergorics János
 • Moldicz Máté
 • Resch Gergő
 • Nagy Dániel
 • Forgó Gergely

Kiváló munkájáért dékáni elismerésben részesült:

 • Nagy Ádám
 • Vass Viktor
 • Csizmadia Zoltán
 • Tóthné Kósa Erika

A 2016. márciusi Iron Night sportrendezvény kiemelkedő szervezői tevékenységéért dékáni elismerésben részesült:

 • Hoffmann Márk r. hallgató
 • Berecz Richárd r. hallgató
 • Simon Tamás r. hallgató
 • Tóth Barbara r. hallgató
 • Moss Balázs r. hallgató
 • Batári Dóra r. hallgató
 • Bacher Gábor r. hallgató
 • Kiss János r. hallgató
 • Kincses László bizt. hallgató
 • Kántor Kinga r. hallgató
 • Berke Bernadett r. hallgató
 • Orbán Fanni püőr. hallgató
 • Boda Gergő r. hallgató
 • Bietry Kevin r. hallgató
 • Molnár Máté tű. hallgató
 • Márton Mercédesz r. hallgató
 • Aranyi-Aszalós Vivien püőr. hallgató
 • Füzék Zsófia r. hallgató
 • Pásztor Dóra r. hallgató

A 2016. márciusi Kempo Világkupán való kiváló szereplésért dékáni elismerésben részesült:

 • Balogh Szilvia r. hallgató
 • Benedek Hajnal Zsuzsa r. hallgató
 • Moss Balázs r. hallgató
 • Tuska Natália r. hallgató

A 2016. márciusi Spartan Gyria versenyen csapatban való kiváló szereplésért dékáni elismerésben részesült:

 • Berecz Richárd r. hallgató
 • Kiss Sándor r. hallgató
 • Urbán Szilárd r. hallgató

A 2016. márciusi Nyílt harcművészeti Világkupán szerzett arany éremért dékáni  elismerésben részesült:

 • Lóránd Attila r. hallgató
 • Hajdú Gréta r. hallgató
 • Szőke Ákos r. hallgató
 • Weszelits Dániel r. hallgató

A 2016. márciusi Nyílt harcművészeti Világkupán szerzett ezüst éremért dékáni  elismerésben részesült:

 • Csesznik Virág bizt. hallgató
 • Hodosán Dóra r. hallgató
 • Séber Áron r. hallgató
 • Melkvi Flóra r. hallgató

A 2016. márciusi Nyílt harcművészeti Világkupán szerzett bronzéremért dékáni  elismerésben részesült:

 • Labricz Ádám r. hallgató
 • Ilyés Gábor püőr. hallgató

2016. márciusi Spartan Gyria versenyen szerzett ezüst éremért dékáni elismerésben részesült:

 • Kiss János Balázs r. hallgató

2016. márciusi Spartan Gyria versenyen szerzett bronz éremért dékáni  elismerésben részesült:

 • Magyar Máté püőr. hallgató
 • Bucskó Rita r. hallgató

2016. márciusi Spartan Gyria versenyen elért V. helyezésért dékáni elismerésben részesült:

 • Urbán Szilárd r. hallgató

A Rendészettudományi Kar sportrendezvényeinek sikeressége és a Kar hallgatóinak felkészítése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenységéért dékáni elismerésben részesült:

 • Fonbank Roland r. őrnagy

Példaértékű bajtársiasságáért dicséretben részesült:

 • Cserpák Szabolcs r. hallgató

Kiemelkedő parancsnoki tevékenységéért dékáni elismerésben részesült:

 • Tóth István r. hallgató
 • Szaló Roland r. hallgató

A Rendőrség napja alkalmából a Szent György Szakkollégium ünnepi műsorral készült.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


A szabadság nemzeti kincsünk

  • tagozatsorakozas 1
  • tagozatsorakozas 2
  • tagozatsorakozas 3
  • tagozatsorakozas 4
 • Előző
 • Következő

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 168. évfordulójának tiszteletére rendkívüli tagozatsorakozót rendelt el Kallós András r. alezredes, a Kiképzési és Nevelési Osztály vezetője.

A Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozatának teljes személyi állománya számára Muhi András első évfolyamos bv. őrmester hallgató fogalmazta meg gondolatait.

„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át / A multnak tengerén, ahol szemem / Egekbe nyúló kősziklákat lát, / Nagy tetteidet, bajnok nemzete.” Petőfi Sándor 1847 februárjában vetette papírra ezeket a sorokat. Alig több mint egy évvel később, 1848 márciusában a nemzet egy újabb, egekbe nyúló kősziklát emelt. Azóta, mi magyarok – éljünk bárhol is a világban – minden év március idusán összegyűlünk, hogy – a költő szavaival élve – áttekintsünk „a múltnak tengerén” és szemünkkel azt a bizonyos kősziklát keressük. Nemzeti színű kokárdát tűzünk a szívünk fölé, kimegyünk a térre, és megpróbáljuk megfejteni a titkot. 1848 kősziklájának titkát” – hangoztatta Muhi András.

Majd hozzátette: „ma ünnepeljük azt a napot, amely nemzetünk függetlenségi harcának talán legjelentősebb állomása volt és nem véletlenül vált Magyarország Nemzeti Ünnepévé. Az ország akkori helyzete és állapota követelte a változást, a Habsburg-birodalmi másodrendűség levetését, a polgári átalakulás szükségességét. A márciusi eseményeknek minden korban megvan a maga hivatalos olvasata. A ma élő nemzedékek figyelmét a szabadságtól áthatott felelősség gondolatára kell felhívnunk. A szabadság, amelyért 48 hősei akár az életüket is hajlandóak voltak feláldozni, két erős pilléren nyugszik. Az első a rend, amely nélkül minden szabadság szabadosságba és káoszba fordul át. A másik a felelősség, amely figyelmeztet bennünket, hogy a szabadság a legtörékenyebb nemzeti kincsünk, amelyet óvni, ápolni és beszélni kell. Már Széchenyi is arról beszélt, hogy az igazi szabadság elválaszthatatlan a rendtől. Tudta, hogy szabadság nélkül a rend gúzsba köt, rend és felelősség nélkül pedig a szabadság anarchiába fullad.”

Végezetül emlékeztetett: „a márciusi ifjak, Petőfiék, Kossuthék és Batthyányék példája minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat a közösség érdekében az alkotásra, a jobbításra kell fordítanunk. És egyszer majd el kell számolnunk az elvégzett munkával, mert, ahogy Széchenyi fogalmazott: „Az ember annyit ér, amennyit használ.”

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: ünnepség, 2016

A szabadság kötelesség is

  • kep marcius15
  • marcius15 1
  • marcius15 2
  • marcius15 3
  • marcius15 4
  • marcius15 5
  • marcius15 6
  • marcius15 7
  • marcius15 8
  • marcius15 9
 • Előző
 • Következő

„Március 15 a magyarság egyik legnagyobb ünnepe. Mindenhol megemlékeznek a forradalom és szabadságharc hőseiről hazánkban és határainkon túl is közel ötven országban. Mindenhol, ahol csak magyarok élnek a nagyvilágban” – hangoztatta Dr. Freyer Tamás, a Testnevelési és Küzdősportok Tanszék vezetője az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 168. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen, a Rendészettudományi Karon.

Majd így folytatta: ”a felkelés mögött egy egész nemzet állt. Büszkék lehetünk elődeinkre és ezért emelkedhet ki az 1848-49-es szabadságharc a többi dicsőséges történelmi esemény közül.

A tanszékvezető felidézte: „a Nemzet nagyjai egymásra találtak: politikusok, arisztokraták, írók, költők és az egyszerű közemberek fiai. Petőfiék elindultak a Pilvaxból, lefoglalták a Landerer-nyomdát, kinyomtatták a 12 pontot és megfogalmazták mit akar a Magyar Nemzet. Többek között a magyar nyelv hivatalossá tétele, az egyenlő közteherviselés bevezetése, a jobbágyfelszabadítás, az önálló magyar országgyűlés létrehozása, felelős nemzeti kormány megteremtése, unió Erdéllyel, a sajtószabadság kivívása és a feudális kötöttségek végleges eltörlése.    Az elnyomó Habsburg hatalom ellen, néhány óra alatt több tízezer magyar gyűlt össze és skandálta, hogy „a magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk”. 1848 március 15-én Pesten győzött a forradalom!

A forradalom hatalomra jutását a kül- és belpolitikai helyzet együttes alakulása tette lehetővé. Az Európán végigsöprő forradalmi hullám, találkozott az elégedetlen tömegek akaratával. Az egyre gyengülő Monarchia egyedül nem tudta megfékezni a magyarokat. A nagyhatalmak összefogása végül legyűrte forradalmunkat, de mégsem volt hiába, mert mai demokráciánkat a 48-as szabadságharc alapozta meg.”

„A 48-as hősök változtatni akartak, nem érték be kompromisszumokkal. Változtatni akartak, bármi áron. Harcba szálltak az elnyomó hatalommal, és ha szükséges volt életüket is feláldozták a szabadságért.  Az én nemzedékem már örökségbe kapta a szabadságot, és úgy van vele, mint a legtöbben, akiknek nem kellett az életükkel fizetni érte: fogalma sincs róla hogy, mi is az valójában. Ma sincs kisebb tétje a választásainknak. Felelősséggel kell választanunk jó és rossz között. Saját érdekeink mellett közösségünk érdekeit is szem előtt tartva kell meghozni döntéseinket. Felelősséggel jár élni – és nem visszaélni – ezzel a szabadsággal, ami annyi életet követelt! A szabadság kötelesség is. Kötelesség a család, a haza, és az egész emberiség felé, hogy dolgozzon mindenki képességeihez mérten, hozzátegyen valamit az ország fejlődéséhez. Az ünnepünk akkor lesz igaz, ha átérezzünk ezt a felelősséget, és adósságunkat, amellyel ’48 hőseinek tartozunk és úgy élünk, hogy ne legyen hiábavaló akkori áldozatuk” – fejezte be ünnepi gondolatait Dr. Freyer Tamás.

Lantos Mihály r. őrnagy vezetésével a Szent György Szakkollégium hallgatói színvonalas ünnepi műsorral készültek, majd a Rendészettudományi Kar dékánja, Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy dékáni elismeréseket adott át.

A 2016. évi nyílt napon a Rendészettudományi Kar képviseletéért elismerésben részesült:

 1. Bere Adrienn r. hallgató
 2. Szakos Martina püőr. hallgató
 3. Hellenpárth Péter r. hallgató
 4. Labricz Ádám r. hallgató
 5. Balázs Csaba r. hallgató
 6. Nagy Dániel r. hallgató
 7. Sebő Mátyás r. hallgató
 8. Melkvi Flóra r. hallgató
 9. Pavlovics Kitti r. hallgató
 10. Cserpák Szabolcs r. hallgató
 11. Kántor Kinga r. hallgató
 12. Zilinyi Dániel r. hallgató
 13. Hörcsög Zoltán r. hallgató
 14. Südi Krisztián r. hallgató
 15. Lechner Krisztián r. hallgató
 16. Balázs Lilla r. hallgató
 17. Kőpájer Gergő r. hallgató
 18. Lukács Dávid r. hallgató
 19. Tikos Bence r. hallgató
 20. Kovács Balázs r. hallgató
 21. Németh Bálint r. hallgató
 22. Kóczán László r. hallgató
 23. Bege Tamás r. hallgató
 24. Attila Lóránd r. hallgató
 25. Mester Benjámin r. hallgató

Kiemelkedő közösségi szervező munkájáért dicséretben részesült:

 • Tóth Miklós c. BV törzsőrmester

Kiemelkedő szolgálati szervező munkájáért dicséretben részesült:

 • Tóth Gergő r. hallgató

Kiemelkedő parancsnoki tevékenységéért dicséretben részesült:

 1. Kiss Laura r. hallgató
 2. Dankó Dániel Attila r. hallgató
 3. Sirok Kristóf r. hallgató
 4. Páldi Ferenc r. hallgató
 5. Muhi András BV. őrmester

Kiemelkedő sportteljesítményükért elismerésben részesültek:

 1. Pró Krisztina
 2. Nagy Zsófia
 3. Popoff Kamilla
 4. Szabó Bettina
 5. Malesevics Lili
 6. Fáklya Tamás
 7. Kiss János
 8. Gál Valentin
 9. Balogh András
 10. Iván Viktor

Áldozatos munkájukért tárgyjutalomban részesültek:

 1. Stefán Lászlóné
 2. Kertész Anikó
 3. Makai András
 4. Mátételkiné dr. Holló Magdolna
 5. Dr. Németh Zsolt
 6. Artner Ramona
 7. Tolnainé dr. Kabók Zsuzsanna
 8. Bodnár István Gézáné
 9. Vajda András

 „Ne azt kérdezd, hogy mit ad neked a haza, hanem hogy te mit tudsz adni a hazának- hangsúlyozta Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja pohárköszöntőjében, majd felidézte azt a pillanatot, amikor 59 évvel ezelőtt a Nemzeti dalt szavalta. Úgy véli, kellenek a fáklyák, a nagy gondolkodók és a példaképek. A hallgatókat emlékeztette arra, hogy ne feledjék: arra tesznek majd esküt: a haza minden előtt.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: ünnepség, 2016

Évfordulós nyugdíjasok köszöntése

  • nyugdijasok 1
  • nyugdijasok 2
  • nyugdijasok 3
  • nyugdijasok 4
  • nyugdijasok 5
  • nyugdijasok 6
  • nyugdijasok 7
 • Előző
 • Következő

A Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete éves taggyűlését a Rendészettudományi Karon tartotta. Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán köszöntötte az évfordulós nyugdíjasokat, akik egykoron a Rendőrtiszti Főiskola munkatársaiként, oktatóiként tevékenykedtek: Nagy András ny. r. alezredest, Fehér Ferenc ny. r. századost, Dankó József ny. r. főtörzszászlóst, Ipacs László ny. r. alezredest  ,Simon László ny. r. ezredest, Kenyeres András ny. r. ezredest, Rosta Pál ny. r. ezredest, Daróczi Imrénét,Virág Gyulát, Szilajné Babinszki Máriát, Dr. Hámori István ny. r. alezredest és Dr. Borszéki Győző r. ezredest.

Kenyeres András ny. r. ezredes éves beszámolójában hangsúlyozta: a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékáni vezetésének a támogatását is élvezi az egyesület, amely számos programot kínál a nyugdíjas tagjai számára.

Cimkék: ünnepség, 2016

Oklevélátadó ünnepség

  • diplomaoszto 1
  • diplomaoszto 2
  • diplomaoszto 12
  • diplomaoszto 3
  • diplomaoszto 4
  • diplomaoszto 5
  • diplomaoszto 6
  • diplomaoszto 7
  • diplomaoszto 8
  • diplomaoszto 9
  • diplomaoszto 11
  • diplomaoszto 10
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 162 végzős hallgatója kapott oklevelet a Ludovika Kápolnájában. A Rendészettudományi Karról idén 103 tiszt kerül a rendőrséghez, akik bűnügyi nyomozó (34 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (12 fő), igazgatásrendészeti (13 fő), közlekedésrendészeti (14 fő), közrendvédelmi (13 fő) és határrendészeti (17 fő) szakirányokon végeztek. A többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (24 fő), a Büntetés-végrehajtási Szervezet (12 fő) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (11 fő) tisztje lesz. Első alkalommal kaptak oklevelet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára felkészített szakemberek. A migrációs szakirányon 11, a biztonsági szakirányon 1 fő kapott oklevelet. Nyolc hallgató kiváló eredménnyel fejezte be tanulmányait. Prof. Dr. Patyi András rektor, Dr. habil Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja és a rendvédelmi szervek képviselői adták át az okleveleket és a kinevezési okiratokat.

„185 évvel ezelőtt azzal a céllal tették le e szent hely alapkövét, hogy Magyarország fiait és utódait felkészítsék arra, hogy ne csak erővel, hanem annál hathatósabban, tudománnyal is tudjanak a hazáért, az ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harcolni. Mindezek tudatában nincs is méltóbb helyszíne a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek arra, hogy a Rendészettudományi Kar diplomára érdemes hallgatóit ünnepélyes keretek között köszöntse” – hangoztatta Dr. Hautzinger Zoltán, mb. oktatási dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, a rendezvény levezető elnöke.

„Jó érzés ilyen sok tiszta, nyílt, bátor, értelmes és tiszta tekintetet látni. A jelenlévő végzősök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre iratkoztak be, ebben az épületben kezdték el a tanulmányaikat, mint első Ludovikás évfolyam”- fogalmazott Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, az ünnepség elöljárója a diplomák és a kinevezési okmányok átadása után. Majd hozzátette: „az egyetem oktatói azon dolgoztak, hogy életük célja helyes legyen. A köz és a nemzet szolgálata, a rend védelme a leghelyesebb célok közé tartozik. Bízom benne, hogy a Kápolnában található két szent király, Szent  István és Szent László képe bizalmat és hitet is kölcsönöz jövendő karrierjükhöz” – fejezte be ünnepi gondolatait Prof. Dr. Patyi András.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja, dr. habil Boda József vezérőrnagy az Egyetem oktatóinak és hallgatóinak javaslatát figyelembe véve, a tanévben végzett kimagasló munkája, példamutató magatartása, szakmai eredményei és tudományos tevékenysége elismeréséül, mellyel hozzájárult a kar és az egyetem hírnevének öregbítéséhez, a KAR KIVÁLÓ OKTATÓJA címet adományozta Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagynak.

Majd átadta A „Rendészettudományi Kar Kratochwill Ferenc – díjas szakasza” elismerést a rendészeti igazgatási szak katasztrófavédelmi szakirány III./13. számú szakaszának képviselőinek, Joó Bálintnak, a szakasz osztályfőnökének és Takács Barbara hallgatónak, a szakasz parancsnokának.

Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a katasztrófák elleni védekezés, a tűz elleni védekezés, a tűzoltó, polgári védelmi és iparbiztonsági felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végző oktatók, oktatásszervezők, tudományos kutatók és a kiváló eredménnyel végzett hallgatók legjobbjainak elismerésére oklevelet és „Dr. Vitéz Roncsik Jenő” emlékplakettet adományozott.  Az emlékplakett bronz fokozatú elismerésében részesítette Tatorján Anna tű. századost, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjét és Takács Barbarát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet közszolgálati ösztöndíjas hallgatóját.

Az emlékplakett ezüst fokozatú elismerésében részesítette Varga Ferenc tű. dandártábornokot, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját és Fülep Zoltán tű. ezredest, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztály főosztályvezetőjét.

Az emlékplakett arany fokozatú elismerésében részesítette Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagyot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet igazgatóját és Diriczi Miklós tű. ezredest, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatási igazgató-helyettesét.

Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány dr. Győri László r. őrnagyot a rendvédelmi szerveknél eltöltött 15 év, Dr. Budaházi Árpádot 10 év alkalmazási jogviszonyban eltöltött idő alatt kifejtett eredményes tevékenységük elismeréséül dicséretben és jutalomban részesítette.

A Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Sass Vivien Egyetemi Szakmai Díjat adott át Felegyi Júlia Zsuzsanna hallgatónak. A Pro Juventute Díjat Vesszős Gergely, az Egyetemi Közösségi Díjat Lipták Ferenc érdemelte ki. Mindhárman kitartó munkájukkal és odaadásukkal hozzájárultak a közösségi értékek megőrzéséhez.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja pohárköszöntőjében hangsúlyozta: a tekintetek arról árulkodnak, hogy a tisztjelöltek megtanultak szembenézni az élet bármely kihívásával, a kézfogásuk akaratot, erőt jelzett. Majd ezeket a gondolatokat adta útravalóul: „a rendvédelmi szervek tisztjeiként embertársaik érdekében törvényesen, igazságosan, méltányosan és célszerűen intézkedjenek, esküjükhöz és fogadalmukhoz maradjanak hűek életük végéig.”

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Rendőrtisztjelöltek befogadó ünnepsége

  • befogado 11
  • befogado 12
  • befogado 6
  • befogado 13
  • befogado 14
  • befogado 4
  • befogado 15
  • befogado 16
  • befogado 17
  • befogado 18
  • befogado 19
  • befogado 20
  • befogado 21
  • befogado 22
  • befogado 5
 • Előző
 • Következő
 • Szolgáljanak és védjenek hittel, meggyőződéssel, tisztességgel, a jog parancsának megfelelően - hangsúlyozta  Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány az ORFK Teve utcai épületének Auditóriumában, ahol ünnepélyes keretek között fogadta a Rendészettudományi Kar 103 végzős, rendőri szakos hallgatóját a Megyei (Budapesti) Rendőrfőkapitányok, az ORFK és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői, Prof. Dr. Patyi András rektor, Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes és Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, dékán jelenlétében.
 • A tiszteknek pályájuk kezdetén meg kell ismerniük, hogy milyen felelősséget jelent mások jogainak, szabadságának korlátozása és azok szolgálata, akik bíznak abban, hogy a rendőrség megvédi életüket, javaikat, garantálja biztonságukat - fogalmazott az országos rendőrfőkapitány.

A leendő tisztek figyelmét felhívta arra, hogy a hivatásuk gyakorlása során mutassanak példát társaiknak, beosztottaiknak, legyenek határozottak a jogsértőkkel szemben, nyújtsanak támogatást és segítséget az elesetteknek, rászorulóknak.

Végezetül megköszönte Prof. Dr. Patyi Andrásnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának és az egyetem oktatóinak a rendőrtisztjelöltek felkészítése során végzett munkájukat, hogy odafigyeléssel, elkötelezettséggel oktatták a hallgatókat, átadva nekik a tudást, a hivatás szeretetét, a szolgálati feladatok iránti elkötelezettséget.

Ezt követően emléklapot nyújtott át a végzős hallgatók részére, akiknek hivatásos pályafutása július elsejével veszi kezdetét a megrendelő szervek állományában. A rendőrtiszti szolgálatra való felkészülésüket segítendő minden hallgatónak átadott egy példányt a Pályakezdő tisztek kézikönyvéből.

Garamvölgyi Eszter, Molnár Angelika és Mórocz Petra hallgatók kiváló tanulmányi eredményükért tárgyjutalomban részesültek.

 • A Rendészettudományi Kar címerében lévő könyv a tudás, a rendészettudomány jelképe, fegyvert ugyanis csak tudás birtokában lehet használni - hangoztatta Prof Dr. Patyi András rektor. Majd utalt az RTK emblémájában lévő jelmondatra is: Sub lege libertas: Szabadság a törvény által; a pajzsra és a paragrafus markolatú kardra, amelyek a jogszerűség és a fegyveres szolgálat jelképei.

A három lépcsőből álló eseménysorozat második lépcsőfoka az egyetemi diploma átvétele, majd a harmadik fontos esemény a Budai Várban megrendezendő tisztavató lesz a végzős hallgatók életében.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes
Fotó: Antal Norbert - ORFK Kommunikációs Szolgálat

Cimkék: ünnepség, 2015