SzűkítésKiválasztott Címke

1956-os megemlékezés

Minden Címke 302


Jelenleg 3 bejegyzés található 1956-os megemlékezés cimkével

Elismerések nemzeti ünnepünk alkalmából

  • elismeres 3
  • elismeres 1
  • elismeres 2
 • Előző
 • Következő

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából eredményes szakmai tevékenysége elismerésül emléktárgyat adományozott Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettesnek és Dr. Simon Attila r. ezredesnek, a Rendvédelmi Tagozat parancsnokának.

Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány a szakterületén huzamosabb időn át nyújtott kiemelkedő tevékenységéért nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagyot, egyetemi adjunktust elismerésben részesítette.


’56 hőseire emlékezünk

  • oktober 23 i unnepi megemlekezesre

A Rendészettudományi Kar hallgatói ’56 hőseire emlékeztek a reggeli tagozatsorakozón az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évi évfordulója alkalmából a köztársaság kikiáltásának nemzeti ünnepnapján.

Elhangzott, hogy hatvan évvel ezelőtt, 1956. október 23-án nem történt más, mint egy térdre kényszerített, többszörösen kifosztott, becsapott nép fel mert állni, szembe mert nézni sorsával és fegyvert mert ragadni a világ egyik szuperhatalma ellen. Nem történt más azokban a hűvös napokban, mint, hogy egyszerre sokan merték kimondani az igazságot. Sok embernek volt bátorsága nemet mondani az addig átélt nyomorra, a mindennapok addig megélt félelmeire, az addig hangoztatott hazugságokra, a családok rettegésére, a bizonytalanságra. 1956 üzenete nemcsak az, hogy mindig nemet kell mondani az emberek szellemi és gazdasági kizsákmányolására. 1956 üzenete az is, hogy ne tűrjük meg azokat közöttünk, akik félelmet akarnak kelteni bennünk és körülöttünk. Óvnunk kell mindig és mindenhol a demokráciát, a többség akaratát, a többség szavát. Bárhol élünk, nem engedhetjük meg, hogy megzsaroljanak bennünket, ahogyan azt sem, hogy bárki arra kényszerítsen, hogy hajtsuk le fejünket, ha az igazság megtipróival kell szembenéznünk. Legyünk hűek elveikhez, az általuk képviselt értékekhez és vigyük tovább azt a hitet és egységet, amellyel a magyar nép jövőjéért oly sokan áldozták életüket! A történelem már sokszor bebizonyította, hogy a magyar nép különleges erővel és hittel bír, amely ha kell, lerombolja a falakat, megállítja az elnyomókat. Higgyük el, hogy egy kicsit mindig büszkébbek leszünk elődeink tetteire, mindig erősebbek, okosabbak, összetartóbbak leszünk a mindennapokban, mert ez 1956 igazi üzenete.

Az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc nem a múlt, egy letűnt korszak visszaállításáért vívott politikai és fegyveres harcot jelentett, hanem egy új, demokratikus Magyarország megteremtéséért folytatott bátor küzdelmet. Ennek a létrejöttére azonban még közel három és fél évtizedet kellett várni, s hogy ez 1990-ben végül is bekövetkezett az 1956-nak (is) köszönhető volt. Hinnünk kell, hogy ezek a lehetőségek számunkra megadatottak, a honfoglalás ezeregyszáz éves és a magyar államalapítás ezredik, millenniumi évfordulóját követően, hinnünk kell, hogy ennek az átalakulásnak nemcsak szűkebb hazánkban, hanem az egész Kárpát-medencében is vezető ereje lehetünk. Ha hiszünk abban, hogy a világ csak fele részben adottság, a másik fele akarat, és mi is hozzáadhatjuk a magunk erejét a világhoz, akkor nem leszünk kiszolgáltatottak a keresztény civilizáció harmadik évezredében sem, hanem az életüket alakítani tudó, a különbségtételekre képes cselekvő polgárokként tudunk élni és alkotni. Fogjunk össze a magyarságunk megtartásáért, gyarapodásunkért, történelmi jogainkért. Hajtsunk fejet az 56-os hősök és áldozatok emléke előtt, őrizzük hűen emléküket! Halljuk meg a hősök üzenetét!


Rendhagyó történelemóra a megemlékezésen

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”- idézte Bibó István gondolatait Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának a tiszteletére megrendezett ünnepi megemlékezésen, a Rendészettudományi Karon. Blaskó Béla a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte a magyar nép sztálinista diktatúra elleni forradalmát és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharcát.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője rendkívül személyes hangvételű köszöntőjében felidézte a történelmi eseményeket, a nemzeti ünnep kiemelt jelentőségéről rendhagyó történelemórát tartott.

Ünnepi beszédében emlékezett arra az időszakra, amikor édesapja, Janza Károly altábornagy lett az első Nagy Imre kormány honvédelmi minisztere, a kritikus napokban ő irányította a Magyar Néphadsereget. Felidézte azt a pillanatot, a jelentős fordulatot, amikor a demokratikus, nemzeti elemek kerültek előtérbe és az elvtárs megszólítás bajtárssá változott.

A rendőrség 1956-ban betöltött szerepéről, feladatairól is beszélt, hiszen a rend őreinek a megbomlott közbiztonságra tekintettel az volt a legfontosabb feladata, hogy az emberek testi épségét garantálja, akkor, amikor a szabadságért és a függetlenségért küzdött a nép, akik a megszállás ellen is fölemelték szavukat Magyarország viharos 20. századában. „Egyetlen – de nem jelentéktelen – feladata volt a rendőröknek, hogy a köztörvényi bűnözők, a fosztogatók ellen lépjen fel, biztosítsa a lakosság testi épségét az orvlövészek, a házak, üzletek sértetlenségét a fosztogatók ellen”- fogalmazott a vezérőrnagy. Majd hozzátette: „A magyar emberekben a szabadság iránti vágy mindig benne volt. Ez a szabadságvágy a mai napig bennünk él, ez az érzés minden terroron, diktatúrán át tud törni. Kegyelettel emlékezünk a hősi halált halt fiatalokra, akik védeni akarták a szabadságot. Az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy állampolgárainknak békét tudjunk biztosítani. Kellő türelemmel arra vigyázzunk, hogy becsülettel, tiszta egyenruhával szolgáljunk”- hangsúlyozta Janza Frigyes.

A megemlékezésen nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán elismeréseket adott át.

Kiváló sportteljesítményéért dicséretben részesült:

 • Ilyés Gábor püőr. hallgató
 • Juhász Tamás r. hallgató
 • Piedl Márk r. hallgató
 • Pryma Attila püőr. hallgató
 • Kamarási Zsolt r. hallgató
 • Ispán Karina r. hallgató
 • Csete Dániel r. hallgató
 • Percze Ágnes r. hallgató
 • Hodosán Dóra r. hallgató
 • Váradi Valentina r. hallgató
 • Lengyel Marianna r. hallgató
 • Dinyák Levente r. hallgató
 • Illés Bianka r. hallgató


Országos és egyetemi sportrendezvényeken a Rendészettudományi Kar kiemelkedő képviseletéért dicséretben részesült:


 • Bucskó Rita r. hallgató
 • Sebők Regina r. hallgató
 • Berecz Richárd r. hallgató
 • Nyeső László püőr hallgató
 • Magyar Máté püőr. hallgató
 • Urbán Szilárd r. hallgató
 • Batári Dóra r. hallgató
 • Loránd Attila r. hallgató
 • Kovács Norbert r. hallgató
 • Nagy Nikolett r. hallgató
 • Tancsik Albert r. hallgató
 • Csesznik Virág bizt. hallgató
 • Moss Balázs r. hallgató


A 2016. évi alapfelkészítés intenzív szakaszában végzett kiemelkedő és példaértékű kiképzői tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Koczmann Richárd r. hallgató
 • Balázs Benedek r. hallgató
 • Németh András Máté r. hallgató
 • Dinyák Levente r. hallgató
 • Melkvi Flóra r. hallgató
 • Tóth Bertalan r. hallgató
 • Gazdag Máté r. hallgató
 • Vaszkó Márk r. hallgató
 • Illés Bianka r. hallgató
 • Muhi András bv. törzsőrmester
 • Kozma Ádám püőr. hallgató
 • Bohács Ferenc tű. hallgató
 • Németh Soma tű. hallgató
 • Horváth Krisztián püőr. hallgató
 • Fekszi Balázs r. hallgató
 • Tiba Zsanett r. hallgató
 • Ispán Karina r. hallgató
 • György Richárd püőr. hallgató


A 2016. évi alapfelkészítés intenzív szakaszában végzett kiemelkedő és példaértékű szolgálatvezetői tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Bene Krisztina r. hallgató
 • Bere Adrienn r. hallgató


A 2016. évi alapfelkészítés intenzív szakaszában végzett kiemelkedő és példaértékű kiképzői, valamint elsősegélynyújtó tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Cserpák Szabolcs r. hallgató
 • Mészáros Bence r. hallgató


A 2016. évi alapfelkészítés intenzív szakaszában végzett kiemelkedő parancsnoki tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Szabó Andrea r. százados
 • Albisi-Pánczél Mátyás r. törzszászlós
 • Szénási Viktor c. tű. törzsőrmester


Rendkívüli esemény elhárításáért dicséretben részesült:


 • Pósa Dénes r. hallgató
 • Piedl Márk Gyula r. hallgató
 • Kadosa Erik r. hallgató
 • Komoróczki Krisztián r. hallgató
 • Illés Bianka r. hallgató
 • Koczmann Richárd r. hallgató
 • Cserpák Szabolcs r. hallgató
 • Gazdag Máté r. hallgató


Kiemelkedő szakaszparancsnoki tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Kiss Balázs Sándor r. hallgató
 • Kóczán László r. hallgató
 • Hollósi Tamás püőr. hallgató


Kiemelkedő szolgálatszervező tevékenységéért dicséretben részesült:


 • Ferenczi Péter r. hallgató


BM Országos Tanintézeti pisztoly lövészeti versenyen  elért első helyezéséért dicséretben részesült:


 • Illés Bianka r. hallgató
 • Bóta Adrienn r. hallgató
 • Ziska Vivien r. hallgató
 • Szikszai Attila r. hallgató
 • Dinyák Levente r. hallgató
 • Kovács Balázs r. hallgató
  • okt 23 unnepseg
  • okt 23 unnepseg 3
  • okt 23 unnepseg 4
  • okt 23 unnepseg 5
  • okt 23 unnepseg 6
  • okt 23 unnepseg 7
  • okt 23 unnepseg 8
  • okt 23 unnepseg 9
  • okt 23 unnepseg 13
  • okt 23 unnepseg 11
  • okt 23 unnepseg 12
  • okt 23 unnepseg 10
  • okt 23 unnepseg 2
 • Előző
 • Következő