SzűkítésKiválasztott Címke

2014

Minden Címke 302


Jelenleg 161 bejegyzés található 2014 cimkével

Az első éleslövészetre készülnek új hallgatóink

  • lokikepzes p8304828
  • lokikepzes p8304829
  • lokikepzes p8304838
  • lokikepzes p8304841
  • lokikepzes p8304843
  • lokikepzes p8304844
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Karon (RTK) megkezdődött a felkészülés az első éleslövészetre. Előtte azonban még számos elméleti ismeretet kell elsajátítaniuk elsőseinknek.

Dr. Gáspár Miklós c. r. alezredestől megtudtuk, hogy az elsőéves tisztjelöltek most a rendvédelmi szerveknél rendszeresített lőfegyverekkel ismerkednek. Meg kell tanulniuk a fegyverek részeit, be kell gyakorolniuk a szét- és összeszerelés menetét. Ezt követően megismerkednek a lövéskiváltás elméletével, majd ún. szárazgyakorlás során – a lövés kivételével – végrehajtják mindazokat a mozzanatokat (a fegyver elővétele, célzás stb.), amelyeket majdan a lőgyakorlaton is. Az alezredes elmondta: az alapos elméleti felkészülés után szeptember második felében kerül sor az éleslövészetre.


Adománygyűjtés a gyermekekért

  • adomanygyujtes

A Rendészettudományi Kar hallgatói karácsonyi cipősdoboz-akciót hirdettek a mátészalkai Gyermekvédelmi Központ Intézetének kis lakói számára. Rengeteg felajánlás érkezett, összesen 90 csomag telt meg ajándékkal: 10 nagyméretű doboz ruha, 10 nagyméretű doboz plüssjáték, valamint rengeteg iskolaszer, 5 nagy táska könyv, és sok édesség.

A Kar 22 hallgatója Oláh Attila ny. r. hadnagy és Fonbank Roland r. százados vezetésével Mátészalkán adta át az összegyűjtött ajándékokat. - Nem csak az adományozás volt a célunk, hanem a gyerekek oktatása, tanítása, jó útra vezérlése, ezért intézkedéstaktikai bemutatókat is tartottunk a Mátészalkai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának dolgozói közreműködésével számukra. Céljaink között szerepelt az is, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevét öregbítsük - fogalmazott Fonbank Roland r. százados.

Cimkék: adomány, 2014

Karácsonyi ünnepség a Ludovikán

  • karacsonyi unnepseg a ludovikan 680 451 s
  • karacsonyi unnepseg a ludovikan 1 680 451 s
  • karacsonyi unnepseg a ludovikan 2 680 451 s
  • karacsonyi unnepseg a ludovikan 3 680 451 s
  • karacsonyi unnepseg a ludovikan 4 680 451 s
  • karacsonyi unnepseg a ludovikan 5 680 451 s
 • Előző
 • Következő

Bensőséges hangulatú rendezvényen búcsúztatták a hamarosan véget érő 2014-es évet a meghívott vendégek és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai a Ludovika Főépület kápolnájában.

A december 22-i karácsonyi ünnepség alaphangulatát Ó. Szabó István, Jászai Mari-díjas színművész adta meg, aki Nyírő József: Most már jöhetsz, Jézuska című novelláját adta elő. Ezt követően Prof. Dr. Patyi András köszöntötte a jelenlévőket. Az NKE rektora hangsúlyozta, hogy ez az első karácsonyi ünnepség a március végén átadott, egykori Ludovika Akadémia épületében, amelynek szellemisége jelen van a mindennapokban is. Patyi András megköszönte a jelenlévők egész éves munkáját, amellyel hozzájárultak az NKE fejlődéséhez.

A rendezvény ezután a szentegyházi gyermekfilharmónia közel egy órás karácsonyi műsorával folytatódott. A Haáz Sándor karmester által vezetett 140 fős székelyruhás gyermek énekkar és fúvós-vonós zenekar a székelyföldi Szentegyháza város büszkesége. A Magyar Örökség-díjas együttesnek nem ez volt az első magyarországi fellépése, hiszen többször szerepeltek már a magyar Parlamentben és Magyarország legszebb székesegyházaiban is, valamint egyre gyakrabban kapnak felkérést külföldi fellépésre is.

Műsorukkal a Ludovikán is nagy sikert arattak, az előadás végén a jelenlévők percekig tartó tapssal köszönték meg a gyermekeknek és karmesterüknek a nagyszerű előadást. A rendezvény ezt követően a Díszteremben folytatódott, ahol Dr. Janza Frigyes nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, az egyetem Fenntartói Testületének ügyvivője mondott pohárköszöntőt.

Cimkék: ünnepség, 2014

A társadalmi béke megteremtéséért

  • corepol 4
  • corepol 5
  • corepol 2
  • corepol 1
  • corepol 3
 • Előző
 • Következő

„A konfliktusmegoldás, mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás és a rendőrség tevékenysége az etnikai kisebbségek körében Németországban, Ausztriában és Magyarországon” című projekt a COREPOL keretén belül 2012. január 1-jén indult és 2014. december 31-én fejeződik be. Célja a három Európai Uniós tagország rendőrtisztképző intézményeinek (a Német Rendőrség Egyeteme, Münster, Ausztria Biztonsági Akadémiája, Bécs, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, Budapest) együttműködése és annak vizsgálata volt, hogy a mediáció, mint a helyreállító igazságszolgáltatás eszköze, miként működik a kisebbségek (törökök, afrikaiak, romák) és a rendőrök közötti konfliktusban.

Úgy gondoltuk, és azt akartuk bizonyítani, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás eszközei alkalmasak a többségi/kisebbségi kapcsolatok javítására, az iskolától a helyi szomszédságon át az igazságszolgáltatás rendszeréig. A kisebbség és a többség által egyaránt érzett kiszolgáltatottság csak a szelíd viszálykezelés módszereinek alkalmazásával vezethet el a társadalmi béke megteremtéséhez.” - hangsúlyozta dr. habil Kozáry Andrea főiskolai tanár, a projekt magyar vezetője a Ludovikán megrendezett záró konferencián. Utalt azokra a felmérésekre, melyek szerint a társadalom többségének a véleménye megegyezik abban, hogy az állam feladata a társadalmi rend védelme, annak biztosítása és felügyelete, hogy az állampolgárok a társadalmi együttélés normáit betartsák. Abban is egyetértés mutatkozik, hogy a súlyos bűncselekmények elkövetőjével szemben az államnak szigorúan kell eljárnia, a kevésbé súlyos bűncselekmények elkövetőivel szemben viszont alternatív megoldásokat célszerű keresni. Egyre többen hallottak és tudnak az új, alternatív konfliktusmegoldó módszerről, a mediációról. Azt tartják szem előtt, hogy ez az eljárás gyorsabb, olcsóbb, jelentősen csökkenti a bíróságok munkaterheit és a szereplőknek a bírósági eljárásnál nagyobb szerepet adó, őket egyenrangú félként kezelő folyamat, amelynek sikere esetén a sértett jóvátételt kap, a büntetőeljárás pedig befejeződhet.

Héra Gábor szociológus és Uszkiewicz Erik jogász, PhD hallgatók részletesen beszámoltak a három országban végzett terepmunkáról, azaz a célcsoportok (az etnikai kisebbséghez tartozók és a helyi rendőrség valamint az érintett önkormányzatok és irányítási rendszerek állományába tartozók) tagjaival készített interjúkról és azok eredményeiről. A fő problémakört a rendőrség elfogadó, illetve nem elfogadó attitűdjének tanulmányozása és annak kiderítése jelentette, hogy ez milyen tapasztalatokból ered.

Az előadásokat követően a kerekasztal beszélgetésen egyetemi oktatók, társadalomtudósok, kriminológusok, szociológusok, jogászok, gyakorló rendőrtisztek vettek részt. Elmondták személyes tapasztalataikat és a rendőrök - kisebbségek közötti probléma megoldásának első lépéseként a közösségek kiemelkedő szerepét, a megfelelő kommunikációt és a mediációt, mint jó lehetőséget hangsúlyozták.

A tanácskozást megtisztelte jelenlétével Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője, Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja és Dr. Nagy Judit r. őrnagy, a Rendészettudományi Kar megbízott tudományos és nemzetközi dékánhelyettese.

Cimkék: COREPOL, beszámoló, 2014

Pénzügyi nyomozó szakirányos hallgató a dobogó legfelső fokán

A Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőeljárásjogi Tanszéke idén is tanulmányi versennyel zárta az őszi szemesztert. A Rendészettudományi Kar másodéves nappalis hallgatóinak ezúttal is elméleti és gyakorlati tudásukról kellett számot adniuk. A másfél órás büntető eljárásjogi versenyt Meczkó Alexandra, a II/4. szakasz hallgatója nyerte meg, a második helyezést Bajádi Martin Tibor érte el a II/1. szakaszból, a harmadik helyezett pedig Balázs Lilla lett a II/7. szakaszból.


Hallgatók a Police Medic képzésben

  • police medic 1
  • police medic 2
  • police medic 3
  • police medic 4
 • Előző
 • Következő

A budapesti Rendészeti Szervek Kiképző Központja által, az évben utoljára szervezett Police Medic szaktanfolyamon a Rendészettudományi Kar hallgatói a gyakorlati és vizsganapokon sérültek szerepét játszották el. Pánczél Mátyás r. törzszászlós, rendészeti kiképző, szakképzett mentőápoló instruktorként vett részt a foglalkozásokon. A Kiképző Központ munkatársai elismerően nyilatkoztak a Kar munkájáról.

Cimkék: 2014

A poligráfos vizsgálat és ami mögötte van

  • a poligrafos vizsgalat es ami mogotte van 680 451 s
  • a poligrafos vizsgalat es ami mogotte van 1 680 451 s
  • a poligrafos vizsgalat es ami mogotte van 2 680 451 s
  • a poligrafos vizsgalat es ami mogotte van 3 680 451 s
  • a poligrafos vizsgalat es ami mogotte van 4 680 451 s
  • a poligrafos vizsgalat es ami mogotte van 5 680 451 s
 • Előző
 • Következő

Az idei év utolsó Ludovika Szabadegyetem előadásán Dr. Budaházi Árpád r. százados, az NKE RTK Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőeljárásjogi Tanszékének adjunktusa beszélt a poligráfos vizsgálattal kapcsolatos hitekről és tévhitekről. Dr. Budaházi Árpád hangsúlyozta, hogy vannak, akik a poligráfban, vagy ahogy a köznyelvben hívják, a hazugságvizsgáló gépben a csodaszert látják, mások viszont kételkednek benne, és óva intenek az alkalmazásától. Érdemes megvizsgálni, hogy van-e alapjuk a műszerrel kapcsolatban elterjedt hiteknek és tévhiteknek.

A poligráfos vizsgálat történetéről az előadó elmondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok a poligráf szülőhazája, amelynek végleges formája Leonarde Keeler nevéhez fűződik. Magyarországon az 1970-es évek végén a titkosszolgálat kezdte el alkalmazni a poligráfot, majd az 1980-as évek elejétől már a nyílt büntetőeljárásban is igénybe vették. Hazánkban a nyomozó hatóság kezdetben emberölési ügyekben vette igénybe a poligráfot. A vizsgálattal érintett bűncselekmények köre mára már kiszélesedett, szinte minden ügytípusnál alkalmazható. A poligráfot elsősorban arra a célra használják, hogy azonosítsák az elkövetőt, vagyis azt vizsgálják, hogy a gyanúsított őszintén tagadja-e a bűncselekmény elkövetését. A vizsgálat gyakran olyan tárgyi bizonyítékokhoz is elvezetheti a hatóságot, amelyeknek a létéről nem volt tudomása.

Az előadáson elhangzott, hogy a poligráf alkalmazása a lelepleződés következményeitől való félelem által kiváltott reakciókra, testi változásokra épít. A közhiedelemmel ellentétben a műszer önmagában nem alkalmas arra, hogy mérje a vizsgált személy válaszainak őszinteségét. Ezt ugyanis a szaktanácsadó állapítja meg azokból a poligráfos adatokból, amelyek a feltett kérdések által kiváltott élettani változásokat jelzik.

Azzal kapcsolatban, hogy manipulálható-e a poligráfos vizsgálat, Dr. Budaházi Árpád elmondta, hogy a műszer megbízhatóságát csökkenthetik az olyan technikák, amelyek a poligráfos vizsgáló félrevezetésére irányulnak. A „nemmel” válaszoló alany azt próbálja elérni, hogy feleletét annak ellenére „nemnek” vélje a szaktanácsadó, hogy az valójában „igen”. A manipuláció felismerése, leleplezése, illetve kivédése olyan feladat, amelyre a szaktanácsadók képzése során is nagy hangsúlyt helyeznek. Akadnak azonban olyanok, akik képesek észrevétlenül manipulálni a poligráfos vizsgálat eredményét. Számos olyan technika terjedt el, amely alkalmas lehet arra, hogy megtévessze a szaktanácsadót. Ilyen például a nyelv megharapása, a végbél záróizmának erőteljes összeszorítása, a cipőbe helyezett rajzszöggel fájdalom okozása, a lélegzet visszatartása, valamint a színtelen körömlakk alkalmazása az ujjhegyen, amely csökkenti a bőr elektromos feszültségét. A poligráfos vizsgálatokat végző hazai szaktanácsadók szerint a mai korszerű műszerekkel ezek a technikák könnyen felismerhetőek, kivédhetőek.

Dr. Budaházi Árpád kiemelte, hogy hazánkban a poligráfos vizsgálat az elmúlt több mint három évtized alatt számos ügyben hozott gyors eredményt, de ennek ellenére nem csodaszer, és a poligráfos vizsgálatot végző szaktanácsadó sem tévedhetetlen. Éppen ezért jónak mondható az a bírósági gyakorlat, amely önmagában a poligráfos vizsgálat eredményének nem tulajdonít nagy jelentőséget, és úgy tekint rá, mint egy bizonyítékra a sok közül. A poligráfos vizsgálat beleegyezéshez kötött, ha valaki nem vállalja, az nem jelent terhelő bizonyítékot rá nézve. A poligráf előnye, hogy segít meghatározni a nyomozás irányait, és a bíróságra is megnyugtató hatással van, ha a poligráfos vizsgálat eredménye egy újabb érv lehet a bűnösség megállapítása mellett vagy ellen.

Dr. Budaházi Árpád előadásával véget ért a Ludovika Szabadegyetem idei programsorozata. Az előadásokat alkalmanként több mint százan hallgatták meg. Az Egyetem elismerő oklevelekkel díjazta mindazokat a résztvevőket, akik szorgalmasan látogatták a rendezvényeket és jó eredménnyel töltötték ki az előadások témáiban összeállított teszteket. Az okleveleket Prof. Dr. Padányi József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettese, megbízott tudományos rektorhelyettes adta át. Akik nem tudtak részt venni a programsorozaton, az előadásokról készített videó felvételeket megtekinthetik az egyetem honlapján, ahol az előadók diasorai, illetve a tesztek megoldásai is megtalálhatóak.
http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/szabadegyetem


A technikai fejlődést nem lehet megállítani

  • lezerlabor
  • optikai labor
 • Előző
 • Következő
 • A Rendőrségnek a saját érdekében erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy a kutatások eredményeit nyomon kövesse és elősegítse a rendészeti célra is használható megoldások gyakorlatban történő alkalmazását. Nem az a kérdés ugyanis, hogy a rendvédelmi szerveknek kell-e például drón, lézerradar vagy müon-tomográf, hanem sokkal inkább az, hogy a bűnözők vagy a rendőrök fogják először kiaknázni ezen eszközök tulajdonságait a saját hatékonyságuk javítása érdekében. Ugyanis a technikai fejlődést nem lehet megállítani. A Rendőrség vezetése elkötelezett a tudomány, az új technikai eredmények gyakorlati életben történő felhasználása, hasznosítása terén - fogalmazott dr. Székely Zoltán r. őrnagy, a Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszékének az oktatója.

A vezetés koncepciójának valóra váltása érdekében a Rendőrség Tudományos Tanácsának elnöke, Dr. Németh József r. alezredes meglátogatta a magyar tudomány egyik fellegvárának számító, világszínvonalú kutatásairól ismert MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont telephelyét. A látogatás megszervezésében és lebonyolításában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszéke működött közre a Kar állományában lévő, ugyanakkor a Rendőrség Tudományos Tanácsával és a Wigner Kutatóintézettel is közös kutatásokon dolgozó dr. Székely Zoltán r. őrnagy révén. A látogatókat Dr. Lévai Péter főigazgató személyesen üdvözölte, majd Tandi Zsuzsanna, az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet innovációs titkára bemutatta a laborokat és a kutatócsoportokat.

 • A látottak, valamint a kutatásvezetőkkel történő beszélgetések során több ötlet is született az MTA Wigner Kutatóközpont tudományos eredményeinek, az ott kifejlesztett eszközöknek a rendészeti használatára. A laboratóriumok körbejárása után az innovációs titkár tárgyalójában folytattuk a közös kutatások konkrét lépéseinek megbeszélését, az együttműködés esetiből rendszerré fejlesztését. Minden jel arra mutat, hogy a látogatásnak sikerült egy hosszú távú közös munkát megalapoznia - hangsúlyozta dr. Székely Zoltán.

Mérföldkő az új Büntetés-végrehajtási Kódex

  • bv_kodex_1
  • bv_kodex_2
  • bv_kodex_3
  • bv_kodex_4
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar rendhagyó helyszíne volt egy olyan konferenciának, amelynek vendégei voltak börtönparancsnokok, szakjogászok, bírák, az Igazságügyi Minisztérium vezetői, a vádhatóság képviselői. Itt tartotta a Magyar Börtönügyi Társaság Jogi Szekciója az évzáró rendezvényét, amelynek fő témája az új Büntetés-végrehajtási Kódex és annak különböző szempontok alapján történő hatásvizsgálata volt.

Schmehl János bv. dandártábornok, az országos parancsnok fogvatartási és biztonsági helyettese kiemelte: az új Bv. Kódex számos újítása mérföldkő lehet nemcsak a hazai, de a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás területén is.

Dr. Tallódi Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese beszámolt az Emberi Jogok Európai Bíróságának hazai fogvatartottakra vonatkozó ítélkezési gyakorlatáról, a jelenleg (még) hatályos bv. szabályozás hátrányairól. Hangsúlyozta: nagy reményekkel tekint az új Bv. Kódexre, hiszen ha a visszaesés a sikeres reintegráció következményeként csökkenni fog, akkor a börtönök zsúfoltsága is hasonló tendenciát mutat majd.

Dr. Végh Marianna, a Fővárosi Főügyészség osztályvezetője a törvényességi felügyeletet ellátó ügyész szemszögéből közelítette meg a Bv. Kódex újításait. Az ügyészségek üdvözölik az új jogszabályt, hiszen a fogvatartottak jogainak biztosítása alapvető feladata a büntetés-végrehajtásnak, de a jelenlegi szabályozás sok esetben erre nem ad garanciát.

A bíróságok szempontjából is elengedhetetlen „lecserélni” a jelenlegi szabályozókat. Dr. Szabó József, az Igazságügyi Minisztérium bírája előadásában hangsúlyos részt kaptak a büntetés-végrehajtási jogviszonyból eredő jogok mellett a fogvatartottakra vonatkozó kötelezettségek is, amelyek végre tisztán átláthatóvá teszik a szabadságelvonással járó büntetések rendszerét és leegyszerűsítik a végrehajtás rendjét.

A konferencia záróbeszédében Dr. Palló József bv. ezredes, a BVOP főosztályvezetője megköszönte a kodifikációs munkában szerepet vállaló szakemberek időt és energiát nem kímélő hozzáállását, amely nélkül nem készülhetett volna el az egyedülálló jogszabály.


Konferencia az adó- és vámszolgálatok együttműködéséről

  • ado es vamszolgalatok 680 451 s
  • ado es vamszolgalatok 1 680 451 s
  • ado es vamszolgalatok 2 680 451 s
  • ado es vamszolgalatok 3 680 451 s
  • ado es vamszolgalatok 4 680 451 s
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a NAV közötti együttműködésről is szó esett azon a nemzetközi konferencián, amelyet a Vám Világszervezet budapesti regionális központja és az NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék közösen szervezett. A Ludovika Főépület dísztermében megtartott rendezvényen Dr. Horváth József, az NKE főtitkára beszélt az intézményben zajló adó- és vámtiszti képzésről, valamint a NAV-al való együttműködés bővítésének lehetőségeiről.

Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám és pénzügyőri szakmai szakfőigazgatója az eseményen elmondta, hogy a szervezet fő célja az állami bevételek hatékony beszedése. Szabó Károly szerint ezt szolgálta a vám és adóhatóság 2011-es összevonása, amelynek eredményeként született meg a NAV. Az elmúlt három év az integráció jegyében telt el a szervezetnél, amelynek működését az ésszerűsítés, az egyszerűsítés, a célhoz igazítás jellemzi.  Szabó Károly az ÁFA csalásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a csalók a sokszereplős, határokon átnyúló láncolatokkal próbálják megnehezíteni a visszaélések feltárását, amely a hatóságoknak komoly kihívást jelent.

Dr. Szabó Andrea pénzügyőr alezredes, az NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanszékvezetője hangsúlyozta: nem csupán az adóelkerülők üldözésére kell helyezni a hangsúlyt, hanem a jogkövető magatartásra való ösztönzésre is, és beszélni kell az adóhatóság és az adózók együttműködésén alapuló adóztatás kialakításáról is. A tanszékvezető elmondta: a rendezvény jó alkalom arra, hogy évente egy napra együtt legyen a szakma. Ilyenkor az adó, a bűnügyi, a pénzügyőr ág, a felsőoktatás, a tudományos kutatás képviselői, valamint a civil szféra kicserélhetik tapasztalataikat, gondolataikat.

A rendezvényen előadásokat hallgathattak meg a résztvevők a többi között az adó- és vámhatóságok közti információcseréről, az integrált nemzetközi kapcsolattartásról, a mobillabor-vizsgálatokkal kapcsolatos magyar tapasztalatokról, illetve az adó- és bűnügyi együttműködés új perspektíváiról a NAV szervezetén belül.

Cimkék: konferencia, vám, 2014

A korrupció látszata is megingatja a bizalmat

  • korrupcio latszata 1
  • korrupcio latszata 2
  • korrupcio latszata 3
  • korrupcio latszata 4
  • korrupcio latszata 5
  • korrupcio latszata 6
 • Előző
 • Következő
 • A rendészeti korrupcióellenes küzdelem témája széles körű érdeklődésre tart számot, része a mindennapok kommunikációjának - ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán a Rendészettudományi Karon a Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi, a Rendészetelméleti Kutatóműhely és a Szent György Szakkollégium által megrendezett konferenciát.

Dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens elmondta, hogy ez a rendezvény a Rendészetelméleti Kutatóműhely 13. konferenciája, majd bejelentette, hogy a Kutatóműhely a Rendőrség Tudományos Tanácsával közösen Rendészeti Korrupciós Kutatócsoportot hoz létre. A Műhelyvezető bemutatta a Magyar Rendészet 2014/5 lapszámát, amely a Rendészetelméleti Kutatóműhely tematikus különszáma. 

 • A Nemzeti Védelmi Szolgálat átfogóan vizsgálja a rendészeti korrupciós cselekményeket, megelőzi a bűnt, hiszen erőteljes kormányzati szándék a korrupció, a szervezett bűnözés felszámolása- hangsúlyozta Szabó Jenő r. vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgató-helyettese. Majd hozzátette: a szervezet mind szélesebb körű elfogadottságának pillérei között tartjuk számon az átláthatóságot és az együttműködést. Egyik legjelentősebb tevékenységük a védett állomány ellenőrzése, melynek létszáma megközelítőleg 130.000 fő. A sikeres felderítő tevékenység zálogának a titkos információgyűjtő munka támadóbbá tételében, a hírszerző tevékenység irányának megfordításában, az összetett, szervezett, kreatív felderítő munkában és a gyors reagálásban látják. – Komoly bűnszervezet rendészeti támogatottság nélkül nem működhet. Fontos momentum, hogy közterületi korrupció jelentősen visszaszorult - fejezte be gondolatait Szabó Jenő.
 • A rendőri hivatás értéket képvisel, aminek sajátos értékrendje van, az sajnos áruba is bocsátható. Zéró tolerancia, megelőzés, folyamatos ellenőrzés, tisztesség, becsület lehetnek a kulcsgondolatok a témában. A korrupció elleni harc folyamatos, a jogszabályok alkalmasak is arra, hogy felvehessük a harcot a jelenséggel szemben - hangoztatta Dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője.

Dr. Ligeti Miklós, a Transparency International projektigazgatója elmondta, hogy a korrupt rendőrök aláássák a rendőrség iránti bizalmat és lerombolják a becsületes rendőrök megbecsülését. A rendészeti korrupciót a nem megfelelő fizetések, az alacsony szintű etikai normák és a megkérdőjelezhető egyéni és testületi integritás idézik elő. – Ha a magas szintű korrupció büntetlenül marad, a kisrendőrök korrupciója elfogadottá válik. Gyenge a felderítési hatékonyság, óriási a látencia- fejezte be gondolatait dr. Ligeti Miklós.

 • A társadalmi bizalom megszerzése és megtartása a kulcs, ugyanis a korrupciónak a látszata is megingatja a bizalmat a büntetőeljárásban résztvevő hatóságokban - hangsúlyozta Dr. Borbás Virág Bernadett, az Országos Bírósági Hivatal munkatársa.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a megkezdett szakmai párbeszédet folytatni szükséges, amelyre alkalmat teremthet a megalakulóban lévő Rendészeti Korrupciós Kutatócsoport.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője, a konferencia levezető elnöke egy fontos gondolattal zárta a rendezvényt: - Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.

Az eseményről a Magyar Televízió a Híradóban tudósított, a videó az alábbi linken érhető el:

http://www.hirado.hu/videok/?video=306098

  • mtvhirado 2014 december 9 19 30 2

Szöveg: dr. Tóth NikolettBaleset- és káresemény-helyszínelői képzés

  • bkk emu 1
  • bkk emu 2
  • bkk emu 3
  • bkk emu 4
 • Előző
 • Következő

A Budapesti Közlekedési Központ és a Rendészettudományi Kar között létrejött együttműködés keretében a BKK tíz munkatársa vett részt a karunk által szervezett baleset- és káresemény-helyszínelői képzésen.
A hét hetes oktatás során a résztvevők átfogó ismereteket szereztek a büntető-, a szabálysértési-, és a közigazgatási jog mellett a kriminalisztika tudományának - munkájukhoz szükséges - szegmenseiről. Tekintettel arra, hogy a BKK munkatársai rendszeres kapcsolatba kerülnek a közlekedésben résztvevő állampolgárokkal, egy kommunikációs tréning is része volt a képzésnek.
Dr. Major Róbert r. alezredes PhD egyetemi docens, a Közbiztonsági Tanszék vezetője, mint a képzés koordinátora hangsúlyozta, hogy a 168 tanórás tanfolyam foglalkozásainak jelentős része gyakorlatokat tartalmazott. A vizsga alkalmával a résztvevők az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen elméleti tudásukról, míg  a gyakorlati vizsgarészen az elsajátított gyakorlati fogásokról adtak számot, melyen valamennyi résztvevő eredményes vizsgát tett.
 


Szent György Szakkollégium a Budaörs Rádióban

  • radioban lantossal 1
  • radioban lantossal 2
  • radioban lantossal 3
 • Előző
 • Következő

Rédl Ádám és Lőrincz Kornél r. százados műsorvezetők a Szent György Szakkollégium igazgatójával beszélgettek. Lantos Mihály r. őrnagy vendégeskedett a Budaörs Rádió Kiképzés című műsorában, ahol a téma a "Tehetséggondozás a Rendészettudományi Karon" volt.

A műsor az alábbi linken érhető el:

 

Dobogós helyek a lövész bajnokságon

  • lobajnoksag 1
  • lobajnoksag 2
  • lobajnoksag 3
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar háromfős csapata - Cserhalmi Pál r. őrnagy, dr. Gáspár Miklós r. alezredes és Hochfellner Gábor másodéves hallgató - kiváló eredménnyel szerepelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága által rendezett Mikulás kupa meghívásos szituációs lövész bajnokságon. A versenyen a NAV szerveken kívül képviseltették magukat a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és az Alkotmányvédelmi Hivatal csapatai is. A lőfeladatok végrehajtása három pályán ugyanennyi versenyszámban zajlott.

Csapatunk a három versenyszámban V., IV., illetve II. helyezést ért el, így az összetettben III. helyen végzett - tudtuk meg Dr. Gáspár Miklós r. alezredestől, aki a három versenyszámban kétszer III., egyszer pedig a II. helyen állt a dobogóra, így összetett egyéni összetettben a III. helyen végzett.


Judósaink évadzáró ajándéka: 13 érem az Egyetemi Bajnokságról

  • egyetemi judo 1
  • egyetemi judo 2
  • egyetemi judo 3
  • egyetemi judo 4
 • Előző
 • Következő

A BHSE judo szakosztályának küzdősport centrumában rendezték meg az idei év Magyar Egyetemi és Főiskolai Cselgáncs Bajnokságát, amatőr és profi kategóriában. Dr. Németh Endre, a MEFS sportági szakreferense, a Testnevelési Egyetem adjunktusa, a verseny szervezője, büszkén jelentette be, hogy rekordlétszámú mezőny, 17 egyetemről, 173 versenyző gyűlt össze a tatamin.

A versenyt Dr. Freyer Tamás, a MEFS alelnöke, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tanszékvezető főiskolai tanára nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy mely válogatási elvek alapján lehet valaki egyetemi válogatott.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem színeiben 22 amatőr és 1 profi versenyző lépett tatamira, eredményeik:

Profi

-70kg     Hegedűs Dóra            2. hely

Amatőr

Férfiak:                                                                                     Nők:

66kg      Török Attila                2. hely                         52kg      Balogh Szilvia                   3. hely

73kg      Csíkos Zoltán             5. hely                         57kg      Perjámosi Anita              1. hely

90kg      Soós Péter                2. hely                         Tóth Tünde                                     7. hely

              Koczmann Richárd    3. hely                         63kg      Éltető Nikoletta                1. hely

100kg    Varga Szabolcs          2. hely                         Kulcsár Flóra                                  3. hely

              Csete Dániel             3. hely                         Pró Krisztina                                   7. hely

+100kg  Csordás Ákos            2. hely                         78kg      Kuzma Kata                      1. hely

              Hochfelner Gábor      3. hely                         +78kg    Váradi Krisztina                1. hely

Csapatverseny végeredménye:

 1. Testnevelési Egyetem
 2. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 3. Pécsi Tudományi Egyetem


Versenyzőink az őszi félévben 9 arany, 8 ezüst és 11 bronzérmet szereztek, emellett BM Tanintézeti Bajnokságot nyertek, és megszerezték a Magyar Egyetemi Bajnokság 2. helyét a 94 főt felvonultató Testnevelési Egyetem mögött. Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő testnevelő tanároknak, Nagy Ádámnak és Csizmadia Zoltánnak!

Cimkék: 2014

Jégbe zárt Campus

  • jegben 36
  • jegben 33
  • jegben 39
  • jegben 37
  • jegben 4
  • jegben 3
  • jegben 5
  • jegben 6
  • jegben 7
  • jegben 9
  • jegben 17
  • jegben 23
  • jegben 20
  • jegben 19
  • jegben 28
  • jegben 24
  • jegben 27
  • jegben 21
  • jegben 8
  • jegben 12
  • jegben 14
  • jegben 35
  • jegben 33
  • jegben 9
 • Előző
 • Következő

Életveszèlyessè vàltak a hèt elejèn a budai hegyvidéki területek és az utak, ez èrintette a Nemzeti Közszolgàlati Egyetem Farkasvölgyi úti kampuszàt is. Ugyanis az ónos eső okozta jegesedés miatt a fagy és a folyamatos eső okán egyre nőtt a fákra nehezedő súly. Ennek következtében a XII. kerületben, különösen a Normafánál, valamint a Rendészettudományi Kar területén katasztrófahelyzet alakult ki a példátlan időjárási körülmények miatt. Két napig megközelíthetetlenek voltak az oktatási épületek, ezért dékáni utasításban tanítási szünetet rendelt el a Kar vezetése. 380 hallgató rekedt bent az objektumban, a kollégium számukra biztonságos menedéket nyújtott, az ellátásuk biztosított volt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem három karának példás összefogása valósult meg a kritikus helyzetben, ugyanis a Rendészettudományi Kar, a Közigazgatás-tudományi Kar, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint az NKE Szolgáltató Kft. húsz dolgozója vett részt a mentési munkálatokban. Az épületekben számottevő kár nem keletkezett, de a természeti károk felbecsülhetetlenek. Az objektumban lévő fák nyolcvan százaléka sérült meg. A kárenyhítés ezekben a pillanatokban is zajlik, előreláthatólag a munkálatok egy héten belül fejeződnek be.

Cimkék: 2014

A rendőr tekintélyét a személyisége és a tudása határozza meg

  • rendorok_serelmere_2
  • rendorok_serelmere_3
  • rendorok_serelmere_4
  • rendorok_serelmere_1
  • rendorok_serelmere_5
 • Előző
 • Következő
 • Egy téma interdiszciplináris megközelítésére kevés konferencia képes ilyen módon, mint ez a rendezvény, amely a rendőrök sérelmére elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak büntetőjogi és kriminológiai aspektusait vizsgálja a gyakorlat, a tudomány és a képzésben résztvevők szemszögéből – hangoztatta Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán a Rendészettudományi Karon megrendezett tudományos szakmai konferencián.
 • A rendőr fő eszköze a kommunikáció, emiatt rendkívüli fontossággal bír, hogy objektívek maradjunk az intézkedés során. A felkészítés egyik módszere az, hogy egyre nagyobb pszichés terhelésnek tesszük ki a hallgatókat a gyakorlati foglalkozások során – fogalmazott Oláh Attila r. hadnagy, akinek a vezetésével intézkedéstaktikai bemutatót tartottak a rendőr tisztjelöltek a díszteremben közelharc elemekkel és elvezető fogásokkal színesítve.

Dr. Markó Attila r. ezredestől a résztvevők megtudták, hogy a rendőrökre az elmúlt években néhány alkalommal, vascsővel, bottal, vasvillával, fejszével, láncfűrésszel és késsel is támadtak az elkövetők. Azt is hozzátette, hogy az elmúlt évben 1,2 millió alkalommal teljesítettek közterületi szolgálatot, 12 millió óraszámban, melynek során 4 millió intézkedés foganatosítására került sor. Számos esetben szakmaiatlanság és szakszerűtlenség révén következik be a hivatalos személy elleni erőszak. Miskolczi Csanád r. ezredes, az ORFK Készenléti Rendőrség, Rendészeti Igazgatóság főosztályvezetője elmondta, hogy a szervezeti egységük 937.249 intézkedést foganatosított az elmúlt három évben. Megállapítható, hogy minden 23.000-ik egyenruhás rendőr vált hivatalos személy elleni erőszak áldozatává.

 • A jogi ismeretek és a rendőrség tekintélyének a hiánya játszik szerepet a bűncselekmény létrejöttében – hangsúlyozta dr. Ott István vezető ügyész.

Less Ferenc r. alezredes, az ORFK Dunakeszi Oktatási Központ igazgatója a tömegkezelést végző rendőrök elleni erőszak problémakörének vizsgálata során arra mutatott rá, hogy a túlzottan határozott rendőri tevékenységtől lesz a tömeg frusztrált és válik erőszakossá.

 • A rendőr tekintélyét a személyisége és a tudása határozza meg – hangsúlyozta Dános Szabina r. őrnagy, az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola oktatója.

A rendezvény levezető elnöke Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, oktatási dékánhelyettes örömét fejezte ki, hogy a Rendészettudományi Kar oktatói, Dr. Schubauer László és Dr. Fantoly Zsanett is hozzájárultak színvonalas előadásaikkal a konferencia sikeréhez.


Román rendőrtisztjelöltek az RTK-n

  • roman latogatok 1
  • roman latogatok 4
  • roman latogatok 2
  • roman latogatok 3
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar a Szent György Szakkollégium közreműködésével román rendőrtisztjelölteket látott vendégül.  A szakkollégium a diákoknak színes programokat szervezett. A Kar bemutatása után megtekintették a hallgatók a Rendőrpalotát, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóságot, a XI. kerületi Rendőrkapitányságot, a Rendőrmúzeumot és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Campusát. A Rendészettudományi Kar intézkedéstaktikai oktatóinak köszönhetően lehetőségük volt kipróbálni a különböző tanintézeti szakmai szituációkat, továbbá megtekinthették az intézkedéstaktikai és tonfa bemutatót is.


Együttműködés a Horvát Rendőrakadémiával

  • horvat 7
  • horvat 1
  • horvat 2
  • horvat 3
  • horvat 4
  • horvat 5
  • horvat 6
 • Előző
 • Következő

A Horvát Rendőrakadémia vezetői - Želimir Radmilović, az Akadémia vezetője, Davor Štrk, a Horvát Rendőrtiszti Főiskola oktatási dékánhelyettese és Danijela Petkovic, az Akadémia Nemzetközi Irodájának vezetője, valamint Tarr László r. ezredes, Magyarország Zágrábi Nagykövetsége nyugat-balkáni belügyi attaséja tett látogatást a Rendészettudományi Karon, melynek célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Horvát Rendőrakadémia együttműködésének kialakítása volt.

Karunkon Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes és Dr. Nagy Judit r. őrnagy, tanszékvezető egyetemi docens fogadta a vendégeket, akik megismerkedtek az NKE-RTK képzési struktúrájával.

A találkozó során a két intézmény vezetői megbeszélték az együttműködés részleteit.


Tekintsd a múltat - meglátod a jövőt!

  • mult jovo 1
  • mult jovo 4
  • mult jovo 5
  • mult jovo 3
  • mult jovo 2
 • Előző
 • Következő

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan az Országos Polgárőr Szövetség Tudományos Tanácsa kezdeményezésére a Tekintsd a múltat - meglátod a jövőt! jelmondat jegyében szervezett szakmai összejövetelt a Belügyminisztérium Márványaulájában.

A nyitó előadást dr. Boros Péter  korábbi miniszterelnök tartotta. Az előadó emlékeztetett rá: a magyar falu mindig is osztott, rétegeződött világ volt. A második világháború előtt még kirekesztéssel büntették azokat, akik olyan bűncselekményeket követtek el, mint amilyenek ma „divatosak". Mivel a falvak egyre inkább elnéptelenednek, elöregszenek, az idősek egyre nagyobb veszélybe kerültek. Ebben a világban óhatatlanul szükség lett az önkéntesek tevékenységére.

 • Csak gratulálni tudok e kezdeményezéshez, ugyanakkor el kell érni, hogy a polgárőrök „hírforrások" legyenek, hogy őket keressék minden ügyes-bajos dologgal, hogy többet tudjanak a rendőrségnél, s időnként a polgármesternél is. Az elnéptelenedő falvakban a legfontosabb közbiztonsági szervezet lett a Polgárőrség, nekik kell képviselni a szétesett közösségi normákat- hangsúlyozta Boross Péter.

Prof. Dr. Korinek László akadémikus, a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke dr. Kopácsi Sándor szerepét méltatta, aki 1956-ban Budapest Rendőrfőkapitánya, a Polgárőrség 1992-es újjáalakításakor pedig a szervezet vezetője volt. Korinek professzor rávilágított, hogy természetesen szükség van a rendőri egységekre - a főkapitányságtól a kmb-s csoportokig - ám a biztonsági rendszer légüres terét a Polgárőrség tölti ki.

dr. Christián László egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének a vezetője rámutatott a Polgárőrség egyedi fundamentumaira, amelyre a szervezet épül és amelyek nagyban hozzájárulnak a pozitív társadalmi elfogadottsághoz. A Polgárőr Akadémia vezetője elmondta, hogy a Polgárőr vezetőképzés csúcsintézménye a Rendészettudományi Karon a Közbiztonsági Tanszék, valamint a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék összefogásával valósult meg. Az egyetem örömmel fogadta, hogy az Akadémia első kurzusának pozitív fogadtatása után az Országos Polgárőr Szövetség  szélesíteni kívánja a résztvevők körét. A tudomány napi ülés felszólalói közül többen is méltatták a Polgárőr Akadémiát.

dr. Túrós András, az OPSZ elnöke előadásában azt hangsúlyozta, hogy a legspeciálisabb civil szervezet a Polgárőrség, amelynek megbízhatósága, önfeláldozása példaértékű. A Polgárőr Törvény módosításával várhatóan 2015-től lehetőség lesz a 14-18 éves korosztály bevonására, az Ifjú Polgárőr rendszer bevezetésével. Végül kiemelte, hogy a 2015. esztendő a Polgárőrségnél az oktatás, képzés éve lesz, hiszen mára már nem amatőr bűnmegelőzők a polgárőrök.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője.