SzűkítésKiválasztott Címke

COREPOL

Minden Címke 304


Jelenleg 1 bejegyzés található COREPOL cimkével

A társadalmi béke megteremtéséért

  • corepol 4
  • corepol 5
  • corepol 2
  • corepol 1
  • corepol 3
 • Előző
 • Következő

„A konfliktusmegoldás, mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás és a rendőrség tevékenysége az etnikai kisebbségek körében Németországban, Ausztriában és Magyarországon” című projekt a COREPOL keretén belül 2012. január 1-jén indult és 2014. december 31-én fejeződik be. Célja a három Európai Uniós tagország rendőrtisztképző intézményeinek (a Német Rendőrség Egyeteme, Münster, Ausztria Biztonsági Akadémiája, Bécs, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, Budapest) együttműködése és annak vizsgálata volt, hogy a mediáció, mint a helyreállító igazságszolgáltatás eszköze, miként működik a kisebbségek (törökök, afrikaiak, romák) és a rendőrök közötti konfliktusban.

Úgy gondoltuk, és azt akartuk bizonyítani, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás eszközei alkalmasak a többségi/kisebbségi kapcsolatok javítására, az iskolától a helyi szomszédságon át az igazságszolgáltatás rendszeréig. A kisebbség és a többség által egyaránt érzett kiszolgáltatottság csak a szelíd viszálykezelés módszereinek alkalmazásával vezethet el a társadalmi béke megteremtéséhez.” - hangsúlyozta dr. habil Kozáry Andrea főiskolai tanár, a projekt magyar vezetője a Ludovikán megrendezett záró konferencián. Utalt azokra a felmérésekre, melyek szerint a társadalom többségének a véleménye megegyezik abban, hogy az állam feladata a társadalmi rend védelme, annak biztosítása és felügyelete, hogy az állampolgárok a társadalmi együttélés normáit betartsák. Abban is egyetértés mutatkozik, hogy a súlyos bűncselekmények elkövetőjével szemben az államnak szigorúan kell eljárnia, a kevésbé súlyos bűncselekmények elkövetőivel szemben viszont alternatív megoldásokat célszerű keresni. Egyre többen hallottak és tudnak az új, alternatív konfliktusmegoldó módszerről, a mediációról. Azt tartják szem előtt, hogy ez az eljárás gyorsabb, olcsóbb, jelentősen csökkenti a bíróságok munkaterheit és a szereplőknek a bírósági eljárásnál nagyobb szerepet adó, őket egyenrangú félként kezelő folyamat, amelynek sikere esetén a sértett jóvátételt kap, a büntetőeljárás pedig befejeződhet.

Héra Gábor szociológus és Uszkiewicz Erik jogász, PhD hallgatók részletesen beszámoltak a három országban végzett terepmunkáról, azaz a célcsoportok (az etnikai kisebbséghez tartozók és a helyi rendőrség valamint az érintett önkormányzatok és irányítási rendszerek állományába tartozók) tagjaival készített interjúkról és azok eredményeiről. A fő problémakört a rendőrség elfogadó, illetve nem elfogadó attitűdjének tanulmányozása és annak kiderítése jelentette, hogy ez milyen tapasztalatokból ered.

Az előadásokat követően a kerekasztal beszélgetésen egyetemi oktatók, társadalomtudósok, kriminológusok, szociológusok, jogászok, gyakorló rendőrtisztek vettek részt. Elmondták személyes tapasztalataikat és a rendőrök - kisebbségek közötti probléma megoldásának első lépéseként a közösségek kiemelkedő szerepét, a megfelelő kommunikációt és a mediációt, mint jó lehetőséget hangsúlyozták.

A tanácskozást megtisztelte jelenlétével Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője, Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja és Dr. Nagy Judit r. őrnagy, a Rendészettudományi Kar megbízott tudományos és nemzetközi dékánhelyettese.

Cimkék: COREPOL, beszámoló, 2014