SzűkítésKiválasztott Címke

Erasmus

Minden Címke 302


Jelenleg 16 bejegyzés található Erasmus cimkével

Nemzetközi hét Berlinben

  • berlin1 700x
  • berlin2 700x
  • berlin3 700x
 • Előző
 • Következő

Németország, Hollandia és Ausztria mellett a Rendészettudományi Kar révén Magyarország is képviseltette magát Berlinben a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA – Budeskriminalamt) által megrendezett Nemzetközi hét folyamán.

Mint dr. Simon Béla r. őrnagytól megtudtuk, az ötnapos programon – a német szervezők mellett – részt vett a Holland Rendőrakadémia (Politieakademie) mesterszakának hallgatói csoportja, illetve az osztrák rendőrség küldöttsége is.

Karunk munkatársai és hallgatói az Erasmus plus oktatói mobilitás program keretében voltak hivatalosak a berlini rendezvényre, amelyen dr. Simon Béla mellett részt vett Bezsenyi Tamás r. őrnagy, valamint Petz Dávid és Szalai Bálint másodéves hallgató.

A Nemzetközi hét fő témái a nemzetközi bűnügyi együttműködés és a közös nyomozócsoportok (Joint Investigation Team) működése, valamint az ezekhez kötődő szervezési és tervezési, nem utolsósorban jogi kérdések voltak.

A magyar, a német és a holland csoport a hét során workshop foglalkozások keretei között konkrét jogesetek kapcsán dolgozta fel országonként a közös nyomozócsoportok megalakításának feltételeit, módját és az együttműködés menetét.

A workshop foglalkozást előadássorozatok előzték meg, ahol hallgatóink a többi között megismerkedhettek a BKA és a holland rendőrség szervezeti felépítésével, továbbá országonként a titkos információgyűjtés feltételeivel. A magyar delegáció bemutatta a rendőrség felépítését és egyetemünket, Bezsenyi Tamás r. őrnagy pedig egy közös nyomozócsoport segítségével lezárt sikeres, konkrét nyomozásról számolt be. A programok utáni közös kötetlen beszélgetéseken szó esett a rendőrség mindennapi életéről, de a migrációs válság is gyakorta szóba került.

Dr. Simon Béla elmondta: a rendezvény kiváló lehetőséget biztosított – a hallgatók és tanárok számára egyaránt – arra, hogy megismerjék az Európai Unió bűnügyi együttműködésének egyik új és dinamikusan fejlődő formáját, továbbá jó alkalom a nemzetközi kapcsolatok alakítására, illetve a nyelvi kompetenciák fejlesztésére. Ezen felül a szervezők alkalmat teremtettek arra is, hogy a vendégek megismerkedhessenek Berlin történelmi belvárosával.

A rendezvényt minden évben megrendezik, így jövőre is várják a lelkes hallgatók jelentkezését.


Kínai professzor tartott előadást

  • kinai eloado 1
  • kinai eloado 2
 • Előző
 • Következő

Az Erasmus oktatói mobilitás keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára látogatott Kuang Cuiye professzor, a People’s Public Security University of China (中国人民公安大学) oktatója, aki a rendészeti tevékenységről, a rendészeti szervek felépítéséről és az egyes szakterületek feladatairól több előadást is tartott hallgatóinknak. A professzor szakterülete a vezetés-irányítás, a humánerőforrás-menedzsment. 

Dr. Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék vezetője a kínai vendéggel szakmai megbeszélést folytatott, ahol felmerült a közös kutatás lehetősége is. A tanszékvezető közbenjárására, Dr. univ. Kiss Rita nemzetközi referens és Barkóczy Dávid segítségével a professzor találkozhatott a CEPOL vezetésével, többek között Detlef Schroeder igazgatóhelyettessel, megteremtve ezzel egy későbbi együttműködés lehetőségének az alapjait is.


Kínai előadó az RTK-n

  • kinai eloado 1
  • kinai eloado 2
  • kinai eloado 3
 • Előző
 • Következő

Az Erasmus oktatói mobilitás keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára látogatott Liu Qing professzor, kínai büntetőjogász, a People’s Public Security University of China (中国人民公安大学) oktatója, aki a Szent György Szakkollégium szervezésében tartott előadást „A halálbüntetés Kínában és a kínai büntetőjog büntetési rendszere” címmel.

Az eseményen nagyszámú érdeklődő vett részt: jelen volt a Rendészettudományi Kar több oktatója és hallgatói, továbbá az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar diákjai is helyet foglaltak a hallgatóság soraiban.

„A fokozott kíváncsiság nem volt indokolatlan, hiszen nagyon különleges témába kaphattak betekintést a jelenlévők” - hangsúlyozta Petz Dávid másodéves hallgató. Majd hozzátette: „Az előadás elején szó volt a bűncselekmény kínai büntetőjogban meghatározott fogalmáról, valamint a bűncselekmények és a bűncselekménynek nem minősülő cselekmények közötti határvonalról.  A hallgatóság megtudhatta, hogy a vagyon elleni bűncselekmények esetében a minimum értékhatár tartományonként eltérő lehet, ami meglepő, de célszerű egy 9.6 millió négyzetkilométer területű országban, amelynek a különböző régiói különböző gazdasági viszonyokkal és vagyoni helyzettel bírnak. A bűncselekményi értékhatár alatti jogsértő magatartások általában pénzbírsággal, vagy maximum 15 napig terjedő elzárással büntethetőek.”

A kínai professzor beszélt a halálbüntetésről, melynek során emlékeztetett a Kínai Népköztársaság megalakulására. Elhangzott, hogy az új, fiatal állam sok belső és külső fenyegetéssel nézett szembe, nagyon fontos volt a stabilitás megtartása a sok évig elhúzódó polgárháború lezárása után, és a halálbüntetés gyakori szankciója volt az ellenforradalmári tevékenységeknek. Az új államszervezet kezdeti időszakában nagyon magas volt a büntetőügyek, azon belül is a halálbüntetéssel záruló esetek száma. Ezt felismerték az ország vezetői, és egyre szigorúbb szabályok közé szorították a halálbüntetés kiszabásának lehetőségét. Változást hozott az 1979-ben hatályba lépett új büntető törvénykönyv, viszont a ’70-es évektől kezdődő gazdasági és társadalmi változások miatt egy újabb szigorúbb időszak következett a ’80-as években. A halálbüntetés ezután ismét folyamatos korlátozásokon esett át, például csökkentették az ezzel büntethető bűncselekmények számát, és büntető eljárásjogi szempontból is revízió alá vették.

Két eset is rázta meg igazán a kínai társadalmat a halálbüntetés kérdésével kapcsolatban a közelmúltban: az első Nie Shubin, egy 20 éves fiatalember elítélése emberölésért, akit 1995-ben kivégzőosztag fosztott meg az életétől, majd 21 évvel később, 2016-ban a kínai Legfelsőbb Bíróság kimondta ártatlanságát. Hasonló a 18 éves Huugjilt ügye, akit 1996-ban végeztek ki és 2014-ben derült ki az ártatlansága. Ezek a sajnálatos események további jogi szigorításokat generáltak, így ma már csak 55 kiemelkedő súlyú, általában erőszakos bűncselekmény szankcionálható halálbüntetéssel, a vádlottat ingyenes védelem illeti meg, és minden esetben a Legfelsőbb Bíróság felelős minden ilyen ügy ellenőrzéséért, a közvetlenség elvét követve személyesen is meghallgatja a terheltet. Napjainkban a Legfelsőbb Bíróság az ügyek 50%-ban el is utasítja a halálbüntetés lehetőségét.

A másodéves hallgató elmondta, hogy az érdekfeszítő előadást kérdések követték, amelyekre az előadó készségesen válaszolt. A hallgatóság érdeklődött a fiatalkorúakra, az idősekre és a terhes nőkre vonatkozó speciális rendelkezések iránt, továbbá a kínai társadalom véleményére a kérdésben. A professzor elmondta, hogy akadémikusi körökben a halálbüntetés nem igazán támogatott, viszont a nép körében igen, mert ahogy a kínai mondás tartja: sha ren chang ming ( 杀人偿命 ) - „életért élettel kell fizetni”. Az utolsó kérdést pedig az előadó tette fel, ami a halálbüntetés magyarországi múltjára és a társadalom jelenlegi véleményére vonatkozott.

„Liu Qing professzor asszony az előadás után elmondta, hogy nagyon örült a nagyszámú, lelkes érdeklődőnek, tetszett neki az egyetemünk és Budapest városa is. Reméljük, hogy a jövőben ismét ellátogat hozzánk” – hangsúlyozta Petz Dávid.


18 külföldi hallgató tanul az RTK-n

  • erasmus 1 680 761 s

Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A  Rendészettudományi Kar nagyon népszerű az európai rendészeti felsőoktatási és rendészethez kötődő képzéssel is érintett intézmények körében. A 2016/17. tanév tavaszi félévében a program keretében 18 külföldi – brit, német, lengyel, cseh, szlovák, belga  - hallgató tanul a Rendészettudományi Karon.

Cimkék: Erasmus, 2017

Négy külföldi hallgató tanul az RTK-n

  • erasmus

Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A  Rendészettudományi Kar nagyon népszerű az európai rendészeti felsőoktatási és rendészethez kötődő képzéssel is érintett intézmények körében. A 2016/17. tanév őszi félévében a program keretében négy külföldi hallgató – két litván és két lengyel diák  - tanul a Rendészettudományi Karon.

Cimkék: Erasmus, 2016

Hamarosan indul az Erasmus+ pályázati időszak: külföldi ösztöndíj hallgatóknak és munkatársaknak

img 0466

Számos lehetőség kínálkozik a hallgatóknak, oktatóknak és munkatársaknak az őszi Erasmus+ pályázati fordulóban, hogy külföldi tevékenységeikhez ösztöndíjban részesüljenek. A programmal nem csupán európai országokba, de az Egyetem ázsiai és afrikai partnerintézményeihez is eljuthatnak a szerencsés pályázók, így többek között Kínába, Azerbajdzsánba vagy Dél-Afrikába.

Pályázni az Erasmus+ Pályázati Portálon keresztül lehet
szeptember 19. – október 4. között.


Hallgatói mobilitás

A hallgatók körében a tanulmányi mobilitás, vagyis az egyetem partnerintézményeinél eltöltött szemeszter a legkedveltebb mobilitási típus. A cserehallgatók tandíjfizetés nélkül folytathatnak tanulmányokat az elnyert intézményben, új szemszögből ismerhetik meg tudományterületük sajátosságait, a tisztjelöltek pedig egészen speciális képzési módszereket tapasztalhatnak meg.

szakmai gyakorlati mobilitás során a kiválasztott hallgatók jellemzően 2-3 hónapot tölthetnek valamely európai intézménynél, amely elismertethető kötelező szakmai gyakorlatként is. Ez az ösztöndíjtípus felsőbb éves, főként mester vagy végzős alapszakos hallgatók számára javasolt, mivel ekkor jobban tudják kamatoztatni már megszerzett tudásukat, illetve a szakmai gyakorlat a diploma megszerzését követő egy évben is elvégezhető.

Időtartam: minimum 2 (szakmai gyakorlati) vagy 3 (tanulmányi) hónap

Támogatás:havi ösztöndíj, Európán kívül + utazási támogatás

Utazás- és programszervezés: önállóan, tanulmányi mobilitás esetén az Egyetem veszi fel a kapcsolatot az elnyert intézménnyel


Munkatársi mobilitás

A munkatársak számára szintén változatos lehetőségek állnak rendelkezésre. Az oktatók körében már ismert az oktatási célú mobilitás, amely során valamely partnerintézménynél tarthatnak előadásokat a programban résztvevők. Az oktatási mobilitás kiemelt jelentőséggel bírhat az intézmények közötti kapcsolatok ápolásában, de emellett jelentősen befolyásolhatja az intézmények közötti hallgatói mobilitások alakulását, miután számos kutatás kimutatta, hogy a hallgatók sok esetben tanári motivációra választanak partnerintézményt.

Az előadók mellett az adminisztratív munkakörben dolgozók is pályázhatnak néhány napos vagy egy-két hetes programokra. Bármely szakterületen szakterület képviselői jelentkezhetnek a tanulmányi ügyintézőktől a pénzügyi referensekig, az egyetlen kitétel az intézményhez fűződő munkaviszony. Az érdeklődők rövidebb nyelvi képzéseken, ún. international week rendezvényeken, workshopokon, networking eseményeken vagy egyszerű intézményi látogatásokon is részt vehetnek. Az ún.képzési célú mobilitás során a kiutazó munkatársnak kell kiválasztania a számára megfelelő programok, illetve felvennie a kapcsolatot a célintézménnyel. Európai országok esetén nem szükséges az intézmények közötti megállapodás, csupán az intézmény fogadókészségére van szükség. Az international week programok egy gyűjtőoldalon keresztül is elérhetőek:http://staffmobility.eu/staff-week-search

Időtartam: átlagosan 2-14 nap

Támogatás: napidíj+utazási támogatás

Utazás- és programszervezés: önállóan


Pályázati felhívás és bővebb információ:

A hallgatók és munkatársak egyaránt kereshetik a kari Erasmus+ koordinátorokat bővebb tájékoztatásért. Elérhetőségek és további részletek: http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hirek


13 külföldi hallgató tanult az RTK-n

  • 13 kulfoldi 1
  • 13 kulfoldi 2
  • 13 kulfoldi 3
  • 13 kulfoldi 4
 • Előző
 • Következő

Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A  Rendészettudományi Kar nagyon népszerű az európai rendészeti felsőoktatási és rendészethez kötődő képzéssel is érintett intézmények körében. A 2015/16 tanév tavaszi félévében a program keretében tizenhárom külföldi hallgató – 5 lengyel, 1 cseh, 1 litván, 4 szlovák, 2 brit hallgató – három hónapig tanult a Rendészettudományi Karon. A tanulmányaik befejezésekor Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán köszöntötte a külföldi diákokat.

Jakub Kafrik a Szlovák Köztársaságból érkezett. A honlap olvasói számára elmondta, hogy Budapestet gyönyörű fővárosnak tartja. A Rendészettudományi Karon a rendőri munkáról sokat tanult, elsajátított önvédelmi technikákat, megismerte a pénzszállítás biztonságos módját, magánbiztonsági cégeket, biztonsági menedzsmentet, valamint a schengeni külső határokon a biztonsági ellenőrzések módjait is. „Minden olyan ismeretet hasznosnak tartok, amit a jövőben a munkám során hasznosítani tudok majd. Számos gyakorlati ismerettel gazdagodtam, fizikai tréningeken is részt vettem” – jelentette ki a szlovák hallgató, aki jó barátokra tett szert és elindult a kari judo versenyen is.

Az Egyesült Királyságban tanul Jack Gordon, aki kiváló közösségi életről számolt be, mindenkit barátságosnak, segítőkésznek tart a Karon, az oktatók számára érdekessé tették az előadásokat.

A litván Raminta Oksaite még soha nem volt Budapesten. Minden tanórát hasznosnak tartott, az angol tudását fejlesztette. A legfontosabb tantárgy számára a szakmai angol és az orosz volt. Elmondta, hogy visegrádi kiránduláson, Parlament-látogatáson vett részt, járt a Groupama Arénában, a G4S biztonsági cégnél, valamint a Terror Háza múzeumban.

Markéta Rozhonová a Cseh Köztársaságból érkezett. Az oktatókról és a hallgatókról nagyon jó benyomása alakult ki, az oktatókat nagyon segítőkésznek tartja, a tanórákat élvezhetőnek, a hallgatókat barátságosnak. „A tanulmányaim során leginkább a kriminálpedagógiai és kriminálpszichológiai ismeretekkel gyarapodtam. Szintén nagyra értékeltem az angol órákat, ahol fejleszthettem a tudásomat.”

A lengyel Aleksandra Baldyga rendőr szeretne lenni, számos új bűnügyi ismerettel gazdagodott. Matej Pešta a Szlovák Köztársaságból érkezett. A képzést rendkívül hatékonynak tartotta. „Nagyon sok gyakorlati óránk volt és hasznos ismereteket tanultunk, többek között hogy hogyan ismerjük fel a hamis útleveleket. A formaruha tiszteletet ébreszt mindenkiben” – hangsúlyozta a szlovák hallgató.

Budapest Michael Neuschl szerint lenyűgöző multikulturális város. Elmondta, hogy nagyon sok tapasztalatot szerzett a határokról, a FRONTEX rendszeréről. „Nagy György, az angol tanárom a legjobb oktató, aki valaha tanított. Minden órát előkészített és nagyon jól levezetett. A tanítási módszere rendkívül hatásos és érdekes. Minden egyetemnek szüksége lenne ilyen tanárra” – hangsúlyozta a szlovák hallgató.  Majd hozzátette: „Jó partnerséget kell kialakítanunk. Ha együttműködünk, információkat, ismereteket, tapasztalatokat osztunk meg, akkor sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudunk fejlődni.”

Cimkék: Erasmus, 2016

Lengyel oktató az RTK-n

  • lengyel oktato

Ewelina Sokolowska, a Lengyel Rendőrakadémia oktatója német szaknyelvet tanított az Erasmus-program keretében a Rendészettudományi Karon.

Cimkék: Erasmus, 2016

Tizenhárom külföldi hallgató tanul az RTK-n

  • erasmus 680

Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A  Rendészettudományi Kar nagyon népszerű az európai rendészeti felsőoktatási és rendészethez kötődő képzéssel is érintett intézmények körében.

A 2015/16 tanév tavaszi félévében a program keretében tizenhárom külföldi hallgató - 5 lengyel, 1 cseh, 1 litván, 4 szlovák, 2 brit hallgató - tanul a Rendészettudományi Karon. A tanulmányaik megkezdésekor Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán köszöntötte a külföldi diákokat.

Cimkék: Erasmus, 2016

Az RTK népszerű a külföldi hallgatók körében is

  • erasmus 680 450 s

Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A  Rendészettudományi Kar nagyon népszerű az európai rendészeti felsőoktatási és rendészethez kötődő képzéssel is érintett intézmények körében. 2015/16 tanév őszi félévében a program keretében tíz külföldi hallgató – egy lengyel, három litván, egy német, egy francia, két szlovén és két cseh hallgató – tanul az RTK-n.

Saskia Kirschke Németországból, jogi egyetemről érkezett. A honlap olvasói számára elmondta, hogy Budapestet az egyik leggyönyörűbb városnak tartja, az RTK-n mindenki barátságos és segítőkész, az oktatók rendkívül felkészültek, elbűvölte a családias, közvetlen légkör. Megtanulta, hogy nem árt néha kilépni a saját komfortzónánkból. „Gyakorlom az angol nyelvet és előadást tartok a hazámról. A magyar kultúrát, a történelmet és a Magyar Rendőrséget is megismertem, hasznos magyar szavakat is tanultam.” Elismerően nyilatkozott az RTK Erasmus koordinátoráról, Pesti Tündéről, aki remek programokat szervez számukra és mindenben a segítségükre van. A hallgatói mentor-rendszer megkönnyítette számára a beilleszkedést a mindennapi RTK-életbe. Örömmel mesélt arról, hogy az elmúlt három hónapban részt vett a hallgatókkal – többek között – az ünnepélyes megnyitón a Ludovikán, a magyar hallgatók, ERASMUS koordinátorok által szervezett programokon (Amazing race, Balatoni kirándulás), az AEPC konferencián, egy határrendészeti szakmai kiránduláson a magyar-szerb határhoz, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság és egy büntetés-végrehajtási intézet látogatásán.

Franciaország legnagyobb egyetemén, Nanterre-ben tanul Alice Lariviere, aki először járt Budapesten, a Rendészettudományi Kart rendkívül jól szervezett oktatási intézménynek tartja. Olyan ismereteket szerzett itt, ami a kriminológiához, vezetéstudományhoz, a mediációhoz és a kriminológiához kapcsolódik. „Ezen a Karon mindenki udvarias, magas szintű hierarchia jellemzi, rendkívüli értékeket fedeztem itt fel. ”

Greta Purmalyté, Indré Simanaviciuté és Dovainis Sniauka Litvániából érkeztek és véleményük szerint Európában Budapest az egyik legjobb hely, ahol ERASMUS programban részt vehetnek a hallgatók. Úgy gondolják, Magyarországon szigorúbbak a jogszabályok, mint hazájukban. „Az RTK-n szívesen maradnánk hosszabb ideig is.”

Cimkék: Erasmus, 2015

Erasmus+ munkatársi mobilitási pályázat

  • Erasmus+

Az Erasmus+ munkatársi mobilitási pályázat beadási határideje: 2015. október 23. 12.00.

Az Erasmus+ program keretein belül az egyetem oktatóinak és adminisztratív munkatársainak is lehetősége nyílik nemzetközi mobilitási programokon részt venni.

Európán belüli mobilitás esetén a megpályázott mobilitási programokat 2016. szeptember 30-ig kell megvalósítani. A mobilitások jellemzően 5-10 napra kapnak támogatást, amely során az alábbi tevékenységek valósíthatók meg:

 • oktatási célú mobilitás esetén az oktatók legalább 8 tanórát oktatnak valamely Erasmus+ partnerintézménynél,
 • képzési célú mobilitás esetén az oktatók és adminisztratív munkatársak is részt vehetnek rövid képzési programokon, partneregyetemek által szervezett staff weeken (international week), illetve végezhetnek „job shadowing” tevékenységet. Számos felsőoktatási intézmény szervez pár napos nyelvtanfolyamot, kifejezetten Erasmus+ mobilitási programok lefolytatására, amelyek szintén megpályázhatók.

Európán kívüli mobilitás esetén jelenleg kínai, kazah és izraeli partnerintézményekhez van lehetőség pályázni, ezesetben 14 napos mobilitási programok valósíthatók meg. Ebben a pályázati típusban a programok megvalósítási idejének 2016. január 1. és 2016. december 31. közé kell esnie.

Az Erasmus+ támogatás elnyerése esetén a résztvevő önállóan szervezi le mobilitási programját, illetve minden költséget az elnyert ösztöndíjból fedez. A támogatási összegek megtalálhatóak az Egyetem központi honlapján.

A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 • önéletrajz,
 • felettesi jóváhagyás (ld. csatolmány),
 • nyilatkozat a program szabályainak elfogadásáról (ld. csatolmány).

(A Pályázati Portál működésével kapcsolatban technikai asszisztenciát október 22-én 15.00-ig tudunk biztosítani. Kérdéseiket a címre küldhetik, illetve a 29-778 melléken személyesen is érdeklődhetnek.)


Staff week kereső:
http://staffmobility.eu/staff-week-search

Bővebb információk:
http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/oktatoi-mobilitas/altalanos-informaciok

Az egyetem partnerintézményei:
http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/erasmus-partnerintezmenyek

Pályázati felület:
https://app.uni-nke.hu/erasmus/

Cimkék: Erasmus, 2015

Tíz külföldi hallgató tanul az RTK-n

  • 2015 erasmus evnyito 680 451 s

Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A  Rendészettudományi Kar nagyon népszerű az európai rendészeti felsőoktatási és rendészethez kötődő képzéssel is érintett intézmények körében. 2015/16 tanév őszi félévében a program keretében tíz külföldi hallgató - egy lengyel, három litván, egy német, egy francia, két szlovén és két cseh hallgató - tanul a Rendészettudományi Karon.

A Ludovikán megrendezett az Erasmus és a Stipendium Hungaricum hallgatói csereprogramok keretén belül hazánkba látogató diákok számára megrendezett évnyitón Dr. Nagy Judit. r. ezredes, az RTK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese a karon folyó oktatás jellemzése után kiemelte, hogy az Erasmus és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak egytől-egyig a jövő befektetései, hiszen a kellően nyitott hallgatók óriási szakmai és szociális tőkére tehetnek szert. Arra biztatta a diákokat, hogy minél többet találkozzanak a magyar társaikkal, mert az országokon átívelő kapcsolatok az élet későbbi szakaszában jócskán felértékelődhetnek. Reményét fejezte ki továbbá arra vonatkozóan, hogy a diákok majd csupa jó tapasztalattal térnek vissza hazájukba a szemeszter leteltével, s ott tovább öregbítik Magyarország és az egyetem hírnevét.

Cimkék: Erasmus, 2015

Határok nélkül: Erasmus+

  • 2 erasmus 680 383 s

Határok nélkül: Erasmus+

Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A hallgatóknak lehetőséget ad félév-áthallgatásra, illetve szakmai gyakorlat folytatására, az oktatók és egyéb munkatársak számára pedig rövidebb oktatási és tanulmányutak folytatására. A program méltán népszerű a diákok körében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói a segítségével életre szóló élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek.

Erről a nagyszerű lehetőségről tartott tájékoztatót a Rendészettudományi Karon a másodéves hallgatók számára Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes.

Prezentáció az alábbi linkről tölthető le: http://prezi.com/okr8wkd_8u_e/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

A Rendészettudományi Kar partnerintézményei:

1

RTK

Bulgária

Szófia

Academy of Ministry of Interior (BG)

2

RTK

Belgium

Kortrijk

KATHO University College

3

RTK

Ciprus

Nicosia

University of Nicosia

4

RTK

Egyesült Királyság

Lancashire

University of Central Lancashire

5

RTK

Észtország

Tallin

Estonian Academy of Security Sciences

6

RTK

Franciaország

Párizs

University of Paris X-Nanterre

7

RTK

Lengyelország

Szczytno

Police Academy in Szczytno

8

RTK/KVI

Lengyelország

Varsó

The Main School of Fire Service (Warsawa, Poland)

9

RTK

Málta

Msida

The University of Malta

10

RTK

Németország

Potsdam

Police Academy of the State of Brandenburg

11

RTK

Németország

Hann. Münden

Polizeiakademie Niedersachsen (Police Academy Lower Saxony)

12

RTK

Németország

Bochum

Ruhr-Universität Bochum

13

RTK

Németország

Berlin

The Berlin School of Economics and Law

14

RTK

Szlovákia

Pozsony

Academy of the Police Force in Bratislava

15

RTK/KVI

Szlovákia

Zólyom

Technical University in Zvolen

16

RTK

Szlovénia

Ljubljana

University of Maribor / Faculty of Criminal Justice and Security

17

RTK

Törökország

Ankara

Turkish National Police Academy

Cimkék: Erasmus, 2015

16 külföldi hallgató tanul az RTK-n

  • 2 erasmus
  • 3 erasmus
 • Előző
 • Következő

Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A hallgatóknak lehetőséget ad félév-áthallgatásra, illetve szakmai gyakorlat folytatására, az oktatók és egyéb munkatársak számára pedig rövidebb oktatási és tanulmányutak folytatására. A program méltán népszerű a diákok körében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói a segítségével életre szóló élményeket és szakmai tapasztalatokat szerezhetnek. Az NKE  Rendészettudományi Kar nagyon népszerű az európai rendészeti felsőoktatási és rendészethez kötődő képzéssel is érintett intézmények körében, 2014/15 tanév tavaszi félévében ezen program keretében 16 külföldi hallgató tanul a Rendészettudományi Karon (Belgiumból, Lengyelországból és Szlovákiából érkeztek). Ebben a félévben a Rendészettudományi Kar 11 hallgatója és 6 oktatója vesz részt az ERASMUS+ program keretében külföldi mobilitási programban.

Erről a nagyszerű lehetőségről tartott tájékoztatót a Rendészettudományi Karon Dr. Nagy Judit r. őrnagy, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, valamint Pesti Tünde kari ERASMUS koordinátor.

Cimkék: Erasmus, 2015

Pályázati felhívás Erasmus+ munkatársi mobilitásra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet oktatói és képzési célú mobilitásra a 2015/2016 tanév mindkét félévére az Egyetem minden munkatársa számára.

Pályázati időszak: 2015. március 16 – 2015. április 15.


Pályázhatnak:

 • oktatási célú mobilitásra az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktatói,
 • képzési célú mobilitásra pedig az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktató és nem oktató munkatársai.

Egyéb pályázati feltételek:

 • A fogadó intézmény, vállalkozás nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.
 • A megpályázott tevékenységnek 2015. június 1. és 2016. szeptember 30. között kell megvalósulnia.

Pályázás menete:

 • A pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.
 • A pályázáshoz szükséges a pályázó közvetlen felettesének hozzájárulása, amelyre külön formanyomtatvány áll rendelkezésre. Ez a dokumentum a pályázáskor feltölthető.
 • A pályázás során csatolandó egy fényképes szakmai önéletrajz, valamint egy Nyilatkozat a pályázási feltételek elfogadásáról.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a munkatársak, akik még nem vettek részt külföldi mobilitási programban.

Pályázati felület:

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/erasmus-palyazati-portal

Bővebb információ elérhető az egyetem központi honlapján:

Erasmus+ programról általában

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus

Munkatársi mobilitás

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/oktatoi-mobilitas

Cimkék: Erasmus, pályázat

Külföldi hallgatók az NKE-n

  • kulfoldi hallgatok 680 451 s

21 országból, összesen 73 külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem négy karán a 2014-2015-ös tanév tavaszi félévében. A külföldről érkezett egyetemistákat Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes köszöntötte ma délután a Ludovika Főépület Hunyadi Termében. 

A rektorhelyettes elmondta, bízik abban, hogy a diákok tanulmányaik során minden lehetőséggel élni fognak majd, amit az egyetem kínál. Hozzátette: „Mindannyian tudjuk, hogy a társadalmi problémák, ideértve a közigazgatás hatékonysága is, egyre összetettebbé válnak. Amit mi ajánlunk önöknek, vagyis az egyetemünk karai és intézetei, az a problémák több tudományágat átfogó, széles körű megközelítése.”

A köszöntőt követően az NKE négy karán folyó képzéseket mutatták be az intézmény vezetői, Dr. Nagy Judit, a Rendészettudományi Kar megbízott tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, Dr. Vastag Gyula, a Közigazgatás-tudományi Kar Közszervezési és Szakigazgatási Intézet vezetője, Prof. Dr. Kovács László ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, illetve Dr. Koller Boglárka, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európa-Tanulmányok Tanszékének vezetője. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat nevében Dusa Markó köszöntötte a külföldi hallgatókat és beszélt az NKE-n folyó hallgatói életről.

A rendezvényen jelen voltak az egyetemi karok nemzetközi munkatársai, az idegen nyelvű modulok oktatói, illetve a mentorok.

A külföldről érkezett hallgatók az Erasmus, a Stipendium Hungaricum, valamint a Good Governance Scholarship ösztöndíjaknak köszönhetően tanulhatnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Cimkék: Erasmus, 2015