SzűkítésKiválasztott Címke

KÖFOP

Minden Címke 304


Jelenleg 3 bejegyzés található KÖFOP cimkével

Az első kutatóműhelyünk megkezdte munkáját

  • elso kut muhely 1
  • elso kut muhely 2
  • elso kut muhely 3
  • elso kut muhely 4
 • Előző
 • Következő

A Büntetés-végrehajtási Ludovika Kiemelt Kutatóműhely megtartotta nemzetközi indító értekezletét a Rendészettudományi Karon. A kutatócsoport „a reintegrációs tisztek oktatásának, képzésének fejlesztése az eredményes fogvatartotti reintegráció érdekében” témájában kezdte meg a munkáját.

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán nevében Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte a Kar elsőként megalapított, a KÖFOP keretein belül elindított kutatóműhelyét. Elmondta, hogy az RTK oktatói összesen negyven KÖFOP-pályázatot nyújtottak be.

A Büntetés-végrehajtási Ludovika Kiemelt Kutatóműhely jelentőségét, céljait és tevékenységrendszerét Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a kutatás vezetője ismertette. Kiemelte, hogy a pályázat az állam közbiztonsági feladatainak fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik. 

"A reintegrációs tisztek képzésével járulunk hozzá ahhoz, hogy a szabadult fogvatartottak ne kövessenek el újabb bűncselekményt, valamint képesek legyenek törvénytisztelő és önálló életvezetésre"- hangsúlyozta Ruzsonyi Péter hozzátéve, hogy a kutatás egyszerre szolgálja a büntetés-végrehajtási reintegrációs munka eredményességét, a tudományt és a felsőfokú szakemberképzést. A kutatás vezetője a nevelőt a büntetés-végrehajtás kincsének, legfontosabb szereplőjének tartja. "Az együttműködés egyetemén megvalósul az együttműködés programja, hiszen Kanada, Málta és Románia büntetés-végrehajtási szervezeteinek, felsőoktatási szakemberei, valamint az NKE karai és a BVOP képviselői is segítik a munkánkat" - fogalmazott a dandártábornok, aki részletesen beszámolt a kutatás időzítéséről, a legfontosabb mérföldkövekről. A publikációk és tankönyvek 84 ív terjedelemben foglalkoznak majd a modern büntetés-végrehajtás pszichológiájával, a reintergáció neveléslélektani kérdéseivel, filozófiai, tudomány-rendszertani és elméleti megközelítésekkel, a börtönök történetével. Szó lesz a reintegrációs tiszt feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési és adminisztratív tevékenységekről, a jogi, valamint a biztonsági vonatkozásokról, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet történetéről is.

A Máltai Egyetem adjunktusa, Dr. Joseph Giordmaina beszámolt a büntetőfilozófia és a szabadságvesztés büntetés gyakorlatáról. A fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó személyi állomány speciális felkészítéséről pedig Dr. Alina Zamosteanu, a Temesvári Egyetem egyetemi docense fogalmazta meg gondolatait.

A kutatócsoport tagjai a meghívott vendégekkel pontosították a projektet és véglegesítették a munkatervet.  Az ELTE közreműködő partnerként vesz részt a munkában, így Prof. Dr. Mezey Barna rektor is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


A nemzetközi szervezetek válságkezelési tapasztalatai

  • kofop nok bodaj 1
  • kofop nok bodaj 2
  • kofop nok bodaj 3
  • kofop nok bodaj 4
  • kofop nok bodaj 5
 • Előző
 • Következő

„Az európai rendőri szervezetek és vezetés-irányítási rendszerük” elnevezésű KÖFOP Kiemelt Egyetemi Kutatóműhely keretein belül megvalósuló, Dr. habil Boda József kutatásvezető által indított „A rendvédelmi szervek szerepvállalása és tapasztalatai a polgári válságkezelésben” című önálló kutatás nemzetközi munkacsoportja első megbeszélését tartotta december 13-14-én a Nemzetközi Oktatási Központban. Az ún. „kick off meeting”-en, azaz a feladatindító tanácskozáson nemzetközi és hazai szakértők vettek részt. Jelen volt az ENSZ UNDPKO képviseletében Julia Mellinghoff New Yorkból, az ENSZ Police Department tanácsadója, számos ENSZ misszió szakértője; valamint Dr. Thorsten Stodiek (Ph.D.) az EBESZ képviseletében Bécsből, aki nemzetközi kutató és a civil válságkezelés tapasztalataival és hatásaival foglalkozott doktori disszertációjában. Megtisztelte részvételével a munkamegbeszélést a svájci Dr. habil Philippe Fluri, a DCAF igazgató-helyettese, a Biztonsági Szektor Reformjának elismert, nemzetközi szakértője. A három nemzetközi kollégán kívül a kutatásvezető a polgári válságkezelés hazai szakértőit is meghívta a munkacsoportba, az ORFK (dr. Igaz Tünde r. alezredes,) a TEK (Dely Péter r. alezredes, Ph.D. hallgató), a ROKK (Kulcsár Attila r. őrnagy, Stelmach László r. őrnagy), a BM (Dr. Tóthi Gábor Ph.D. osztályvezető), a NOK (dr. Magyar István r. alezredes) és az RTK (Dr. Balassa Bence r. őrnagy (Ph.D.) képviseletében.

A feladatindító workshop során Dr. Boda József kutatásvezető, az RTK dékánja, prezentációjában felvázolta a munkacsoport két éves kutatási tervét, az elérni kívánt kimeneti értékeket és célokat. A résztvevők ezt követően tartalmas és szerteágazó megbeszélést folytattak minden résztvevő részletekbe menő hozzászólásával, annak érdekében, hogy kialakíthassák azokat a közös sztenderdeket és azt a szempontrendszert, amelynek szem előtt tartásával az érdemi kutatómunka effektív mederben folyhat.   

Dr. Balassa Bence a honlap olvasói számára elmondta, hogy a résztvevők mindegyike jelentős nemzetközi válságkezelési tapasztalattal rendelkezik, amelyet a kutatás során feltétlenül hasznosítani kívánnak a munkacsoport keretében. A nemzetközi szakértők és a hazai szakemberek is egyetértettek abban, hogy a kutatás célja, amely a nemzetközi szervezetek válságkezelési tapasztalatait és az elmúlt két évtizedben kifejtett hatásait kívánja vizsgálni rendkívül izgalmas és ambiciózus. A kidolgozó munka során mindenképpen ügyelni kell majd a különböző területek (ENSZ, EBESZ, EU, NATO, AU) felelőseinek arra, hogy a részletek és az elérni kívánt célok kellő egyensúlyát megteremtsék. A nemzetközi munkacsoport következő megbeszélése előreláthatólag 2017. március 23-24-én lesz Budapesten. 

Cimkék: KÖFOP, workshop, 2016

Kutatóműhelyek alakulnak az RTK-n

  • alakulo kutatomuhelyek 1
  • alakulo kutatomuhelyek 2
  • alakulo kutatomuhelyek 3
  • alakulo kutatomuhelyek 4
 • Előző
 • Következő

Hivatalosan is elindult a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projektje.

A kutatóműhelyek kialakításának és működésének, valamint a tudományos kiválósági programokban történő részvétel feltételeiről Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán és Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes tájékoztatta a Rendészettudományi Kar professzorait, PhD fokozattal rendelkező oktatóit.