SzűkítésKiválasztott Címke

Kar Kiváló Oktatója

Minden Címke 304


Jelenleg 1 bejegyzés található Kar Kiváló Oktatója cimkével

Buzás Gábor a Kar Kiváló Oktatója

    • rendornapi elismeresek 4

A Rendészettudományi Kar Kiváló Oktatója címet a 2015/16-os tanévben Dr. Buzás Gábor c. r. alezredes, az Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék főiskolai docense érdemelte ki.

Az alezredes 1989. szeptemberben 1-jén szerelt föl a rendőrségre – a sorkatonai szolgálat letöltése után –, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság állományába. Itt járőrként, járőrvezetőként, majd megbízott váltásparancsnokként szolgált.

1992 és 1995 között a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos, közrendvédelmi szakos hallgatójaként kitüntetéssel szerzett diplomát, majd a Szegedi Rendőrkapitányságon dolgozott közrendvédelmi szakterületen. Megbízás, illetve kinevezés alapján szinte valamennyi közrendvédelmi tiszti - parancsnoki beosztásban tevékenykedett.

1997-ben kezdte meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának másoddiplomás képzésén, ahol 2000-ben szerzett diplomát.

„1998-ban egykori tanárom és mesterem Tóth Sándor hívására a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola Közrendvédelmi Tanszékére kerültem tanársegéd beosztásba. A gyakorlat során megszerzett ismereteim alapján közrendvédelmi alap- és szakismereteket oktattam” – hangsúlyozta Buzás Gábor. Majd hozzátette: „Érdeklődésem folyamatosan fordult a közigazgatási jog és a rendészettudományok irányába, így már az egyetemi szakdolgozatomat is a későbbi tudományos kutatási témámból a rendészet és a rendőri intézkedések vizsgálata tárgykörében készítettem. A Közrendvédelmi Tanszéken 2002 és 2005 között tanszékvezető-helyettesként dolgoztam, 2003-tól főiskolai adjunktus beosztásban. 2005-ben kérésemre az Alkotmányjogi - és Közigazgatási Jogi tanszékre helyeztek át és azóta a közigazgatási jog és a rendészet területén oktatok és kutatok. 2007 és 2010 között a Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar Doktori iskolájának hallgatója voltam. 2011-ben szereztem PhD fokozatot Közigazgatás – rendészet – rendőri intézkedés című értekezésem megvédésével.”

Jelenleg az Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék főiskolai docenseként a BA és az MA képzésben is oktat. Több tantárgy felelőseként folyamatosan munkálkodik az oktatási struktúra és a tananyagok fejlesztésén. Tudományos konferenciákon a rendészettudomány mellett rendészettörténeti témában is tart előadásokat. Az egyetemi képzés mellett személy - vagyonőrök felkészítésében és vizsgáztatásában is részt vesz.

A Kiváló Oktató cím adományozható az Egyetemen vagy jogelőd intézményeinek valamelyikében legalább három éve oktatói tevékenységet folytató oktatónak, aki az adott tanévben kimagasló munkájával, példamutató magatartásával, szakmai eredményeivel, publikációs és tudományos tevékenységével, valamint a hagyományok ápolásával hozzájárult a kar, a karhoz nem tartozó intézet, illetve az Egyetem hírnevének öregbítéséhez, továbbá rendelkezik a hallgatók támogatásával.