SzűkítésKiválasztott Címke

Kari Tanács

Minden Címke 304


Jelenleg 2 bejegyzés található Kari Tanács cimkével

„Az elmúlt öt év sikertörténet”

  • 5eves kari tanacs 1
  • 5eves kari tanacs 2
  • 5eves kari tanacs 3
  • 5eves kari tanacs 4
  • 5eves kari tanacs 5
  • 5eves kari tanacs 6
  • 5eves kari tanacs 7
  • 5eves kari tanacs 8
 • Előző
 • Következő

„Az egykori Rendőrtiszti Főiskola valóban egyetemi karrá vált” – hangsúlyozta Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fennállásának ötödik évfordulója alkalmából megrendezett Kari Tanács ünnepi ülésén. Felidézte, hogy másfél éve vezeti az RTK-t, ugyanakkor az egyetem megalakulásának pillanatától segíti és figyelemmel kíséri az NKE működését. Az előkészítő munkacsoportnak is a tagja volt, azért dolgozott, hogy az összevonás minél sikeresebb legyen. Felhívta a figyelmet az összefogás fontosságára, majd megköszönte a Kar állományának lelkiismeretes munkáját.

Prof. Dr. Patyi András rektor ünnepi beszédében felidézte az öt évvel ezelőtti pillanatokat, amikor 2012. január 11-én az Országházban ünnepélyes keretek között átadták az egyetem jelképeit, így a rektori hatalmat jelképező jogart, az egyetem új zászlaját, a diplomákhoz és okiratokhoz szükséges aranyozott díszpecsétnyomót és a rektori láncot. „A jelképek öt évvel ezelőtti átvételét, az NKE formális megalakulását és a Rendészettudományi Kar 5. évfordulóját is ünnepeljük a mai napon”. A rektor elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-ben három karral és három karközi intézettel indult el, de az évek alatt a folyamatos és tudatos intézményfejlesztésnek köszönhetően újabb szervezeti egységekkel gazdagodott.  Patyi András hangsúlyozta, hogy ilyen gondosan előkészített egyetemi integráció még soha nem történt, ez a folyamat ugyanis másfél évig zajlott. A rektor az elmúlt öt év legfontosabb feladatának tartotta a hiányosságok megszüntetését és a hibák kijavítását, ami lépésről történt. Goethét idézve utalt a kezdeti időszak intézkedéseinek megfontoltságára, hiszen „Aki az első gomblyukat elvéti, végig be nem gombolkozhatik.”

Patyi András az egyetemi közös modul jelentőségére is felhívta a figyelmet és kiemelte, hogy az egyetemi karhoz szükséges attribútumok megteremtése fokozatosan valósult meg. A szervezetfejlesztések során mindig is az alapos előkészítő munka és az átgondolt bátorság jellemezte a Kart. A rektor a minőségi mesterképzést tartja a hosszú távú fenntarthatóság zálogának.

„A mögöttünk hagyott öt év közösen elért komoly eredményeket hozott, amire a továbbiakban is bátran építhetünk” – fogalmazott a rektor, majd köszönetet mondott a kormány képviselőinek, kiemelte Pintér Sándor belügyminiszter áldozatos munkáját, aki mindig is elkötelezetten támogatta a rendészeti felsőoktatás ügyét, valamint Janza tábornok úr tevékenységét, akinek az elkötelezettsége, műveltsége és a tudása nélkülözhetetlen az RTK életében. Elismerően szólt mindazokról, akik részesei voltak és ma is részesei a megkezdett munkának.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter képviseletében Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára elmondta, hogy az elmúlt években a rendészeti felsőoktatásban minőségi változás következett be. Megköszönte az egyetemi és a kari vezetés munkáját. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a nevelés megújításának az elősegítése is cél volt az egyetemmé alakulás folyamatában, ugyanis elengedhetetlen, hogy a végzős hallgatók hivatástudat birtokában, a közszolgálat ethoszát elsajátítva kezdhessék meg a munkájukat. Emlékeztetett az új rendvédelmi életpályamodellre, amely az elmúlt időszakban további új elemekkel bővült. A BM vezetésének az elismerését is tolmácsolta, elmondta, hogy az eltelt öt év sikertörténetnek nevezhető az RTK életében.

Elismerően szólt arról, hogy az eltelt öt évben jelentősen bővült a tudományos fokozatot szerzett oktatók száma, illetve sok olyan oktató és kutató dolgozik a rendészeti felsőoktatásért, akik tapasztalataikat más intézményekben szerezték meg, de ismeretük jelentős mértékben kötődik a rendészethez, annak valamelyik határterületéhez. Az RTK életének integráns része a nemzetköziesítés, a Kar oktatói részt vesznek a CEPOL mesterképzésben is. Létrejött a Rendészettudományi Karon a Kriminalisztikai Intézet és a Rendészeti Magatartástudományi Intézet. Az RTK-n ősztől négy éves képzési formában folytathatják tanulmányaikat az első éves hallgatóink.

Örömét fejezte ki, hogy a Kar fontosnak tartja a hallgatói tehetséggondozást, a rendészettudományi tudósjelöltek évről évre bizonyítanak a megmérettetéseken.

Egyik legnagyobb eredménynek tekinti, hogy 2016-ban megkezdte működését az egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolája, az egyetlen olyan intézmény, amely rendészeti irányú képzést biztosít a doktoranduszhallgatók számára hazánkban. A Belügyminisztérium vezetésének az elvárásait is tolmácsolta a helyettes államtitkár: komoly eredményeket és hasznosítható munkákat remélnek a doktoranduszoktól.

Zsinka András szerint a megrendelői oldal igényeinek minden szempontból maradéktalanul eleget tettek a Kar oktatói. Végezetül hozzátette: „A történelmi léptékű fejlődés során továbbra is számíthat az állomány a Belügyminisztériumra.”

Dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja a kezdetektől, 2010. június végétől vesz részt a munkában. Köszöntőjében felidézte az egyetemi karrá alakulás pillanatait. A vezérőrnagy szerint, a rendészeti képzésben a Kar oktatóinak alapvető feladata öt követelmény harmonikus egységét megteremteni, ezek az oktatás, a kutatás, a képzés, a kiképzés és a nevelés. „Az a cél, hogy a tisztjeink minél műveltebbek legyenek”- hangsúlyozta Janza Frigyes, aki köszönetet mondott a Kar állományának az elmúlt év közös munkájáért, a kitűzött célok sikeres teljesítésért, hiszen „aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart, annak semmilyen szél nem jó”. Felhívta az oktatók figyelmét arra is, hogy soha ne adják föl a nevelési elveiket. Elismerően szólt Kis Norbert és Kovács Gábor rektorhelyettesek munkájáról is, valamint Sárkány István vezérőrnagy, alapító dékán tevékenységéről. Elmondta azt is, hogy Virányi Gergely tábornok úr és Ruzsonyi Péter dékán úr munkája is nélkülözhetetlen volt a közös célok eléréséhez.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fennállásának ötödik évfordulója alkalmából egyetemi emléklapot kapott:

 • Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora;
 • Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára;
 • Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületének tagja, miniszteri biztos;
 • Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese;
 • Dr. Horváth József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára;
 • Dr. Szedres László ny. r. ezredes, a Rendészettudományi Kar gazdasági igazgatója;
 • Dr. Nagy Judit r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese;
 • Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, a Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi Tanszékének oktatója;
 • Dr. Freyer Tamás, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet Testnevelési és Küzdősportok Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense;
 • Dr. Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék tanszékvezető egyetemi docense;
 • Prof. Dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornok, a Büntetés-végrehajtási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára;
 • Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, a Kriminalisztikai Intézet Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense;
 • dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, tanársegéd, a Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék oktatója;
 • dr. Szendi Antal püőr. ezredes, szaktanár, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék oktatója;
 • dr. Verhóczki János r. ezredes, a Tanulmányi Osztály osztályvezetője;
 • és Paplogó Edit, a Tanulmányi Osztály tanulmányi referens.

Az egyetemi emléklapokat Prof. Dr. Patyi András rektor és Dr. habil. Boda József dékán adta át.

Dr. Simon Attila r. ezredest, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetőjét a rendőrség hivatásos állományában töltött harmincéves szolgálata és eredményes munkája elismeréséül Dr. Pintér Sándor belügyminiszter szolgálati jel elismerésben részesítette.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Kari Tanács alakuló ülés

  • kari tanacs valasztas 1
  • kari tanacs valasztas 2
 • Előző
 • Következő

Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán vezetésével a napokban megválasztott új tagjaival megtartotta alakuló ülését a Rendészettudományi Kar Kari Tanácsa.

A Kari Tanácsa választott tagjainak mandátuma 2016. december 12-én lejárt. Az új tagok megválasztására és a szavazatok leadására december 5-ig volt lehetősége a Rendészettudományi Kar munkatársainak.  

Választott tagok:

Vezető oktatók (egyetemi/főiskolai tanár, docens)

1.

Prof. Dr. Blaskó Béla

2.

Prof. Dr. Fórizs Sándor

3.

Dr. Freyer Tamás

4.

Dr. Major Róbert

5.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter

6.

Dr. Szendrei Ferenc

Póttagok

1.

Prof. Dr. Sallai János

2.

Prof. Dr. Kozáry Andrea

Más oktatók (adjunktus, tanársegéd)

1.

dr. Frigyer László

2.

dr. Szilvásy György Péter

Póttagok

1.

Dr. Sivadó Máté

2.

Dr. Simon Gabriella


Nem oktatói munkakörbe dolgozó tanár (tanár/ szaktanár, nyelvtanár, gyakorlati oktató, tudományos/fő/munkatárs)

1.

dr. Gáspár Miklós

2.

Girhiny Kornél

3.

dr. Szendi Antal

Póttagok

1.

dr. Nyitrai Endre

2.

Forgács Judit

Egyéb munkakörben foglalkoztatott kari dolgozók

1.

dr. Hegedüs Judit

2.

Paplogó Edit

3.

dr. Verhóczki János

Póttagok

1.

Kallós András

2.

Kissné Teleki Fruzsina