SzűkítésKiválasztott Címke

Látogatás

Minden Címke 302


Jelenleg 33 bejegyzés található Látogatás cimkével

Ferencvárosi rendészeti fakultációs gimnazisták látogatása a Rendészettudományi Karon

  • gimisek 20170928 142617
  • gimisek 20170928 144143
  • gimisek 20170928 152724
 • Előző
 • Következő

A Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium rendészeti tagozatos tanulói ismerkedő látogatást tettek a Rendészettudományi Kar Oktatási épületében.

A tanulókat Viskiné Tornyos Gabriella rendezvényszervezési koordinátor fogadta, majd az egyetemen folyó közszolgálati és magánbiztonsági oktatásról tartott tájékoztatót dr. Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktató, akitől megtudtuk azt is, hogy a gimnazisták többsége azt mondta: a rendészeti pályát élethivatásának szeretné választani. A vendégek bepillantást nyerhettek a dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok által vezetett szemináriumra. A diákokat elkísérte Jezerniczky András intézményvezető-helyettes és Szűcs Balázs ny. r. alezredes, szaktanár is.


Portugál rendőr kolléga látogatása a CEPOL csereprogram keretében

  • portugal cepol img 0606l
  • portugal cepol img 0605l
  • portugal cepol img 0610l
  • portugal cepol img 0615l
 • Előző
 • Következő

A közelmúltban látogatást tett egyetemünkön Raul Brito Coelho, a portugál Bűnügyi Rendőrség (Policia Judiciaria) Vagyon-visszaszerzési Hivatalának (Gabinete de Recuperação de Ativos) nyomozója. A portugál kolléga a CEPOL csereprogram keretében – Matyi Ádám r. hadnagy idegenvezetése mellett –  tartózkodott Magyarországon a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Vagyon-visszaszerzési Hivatalánál.

A vendéget az egyetem vezetése részéről dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes és dr. Nagy Judit r. ezredes, nemzetközi rektorhelyettes fogadta.  Raul Brito Coelhót a Rendészettudományi Karon  dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a kar dékánja, valamint dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes és dr. Mészáros Bence r. ezredes, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, továbbá prof. dr. Sallai János r. ezredes, a Rendészetelméleti és -történeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára látta vendégül – tájékoztatta honlapunkat dr. Frigyer László r. őrnagy, a Kriminalisztikai Intézet tanársegédje. A portugál szakember dr. Frigyer László kísértében betekintést nyerhetett az egyetem és a kar életébe, továbbá dr. Nyitrai Endre r. őrnagy előadásában a Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék által oktatott tárgyak specialitásaiba. A látogatás megfelelő alkalom volt arra, hogy a szakmai tapasztalatcsere keretében az egyetem oktatói szélesebb körű betekintést nyerhessenek a portugál rendőrség általános és tudományos tevékenységébe.

Cimkék: CEPOL, Látogatás, 2017

Lengyel belügyi delegáció a Rendészettudományi Karon

  • lengyelek fokep 1
  • lengyelek dsc4587 2 1
  • lengyelek dsc4541 2 1
  • lengyelek dsc4559 2 1
 • Előző
 • Következő

A Ludovika campus Hunyadi termében fogadta a Dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy vezette delegáció azt a magas rangú lengyel szakemberekből álló küldöttséget, amelynek élén Tomasz Zdzikot, a lengyel Bel- és Közigazgatásügyi Minisztérium helyettes államtitkára látogatott a Rendészettudományi Karra (RTK).

A lengyel helyettes államtitkár kíséretében volt Wojciech Federczyk, a Lech Kaczyński Nemzeti Közigazgatási Főiskola igazgatója, Anna Tulej,  a lengyel Bel- és Közigazgatásügyi Minisztérium Nemzetközi Ügyek Főosztályának vezetője, Marek Fałdowski r. ezredes, a Szczytnoi Rendőr Akadémia rektora,  Irmina Gołębiewska, a lengyel Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Együttműködési Irodájának igazgatóhelyettese és Michał Andrukonis, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének követtanácsosa, nagykövethelyettes. Az RTK dékánja mellett a magyar delegáció tagja volt Dr. Nagy Judit r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) nemzetközi rektorhelyettese és Dr. Mészáros Bence r. ezredes, az NKE RTK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese.

Dr. habil. Boda József egyetemi érmet adott át Tomasz Zdzikot helyettes államtitkárnak, a lengyel küldöttség vezetőjének, valamint RTK-érmet adományozott Marek Fałdowski r. ezredesnek, a Szczytnoi Rendőr Akadémia parancsnokának. Az RTK dékánja bemutatta a vendégeknek az egyetem és a Rendészettudományi Kar működését, a képzés rendszerét, majd a résztvevők eszmecserét folytattak a lengyel és a magyar rendőri iskolák és képzések közötti együttműködés lehetőségeiről. A lengyel szakértők kiemelt figyelmet szenteltek annak a kérdésnek, hogy hogyan lehet a had- és rendészettudományi képzést egyetemi keretek között megvalósítani.

Fotó: Szilágyi Dénes


Macedóniai tanulmányúton az RTK oktatói

  • macedoniaban img 9328
  • macedoniaban img 9313
  • macedoniaban img 9303
  • macedoniaban img 9322
  • macedoniaban img 9323
  • macedoniaban img 9438
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának oktatói közül 7 fő (dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes, Vajkai Edina, dr. Kiss Lajos PhD r. alezredes, Kui László c. r. alezredes, Molnár Ákos r. őrnagy, dr. Gáspár Miklós c. r. alezredes, Oláh Attila r. hadnagy) 2017. július 3–7. között szakmai tanulmányúton vett részt Macedóniában. A delegáció tanulmányozta a nyugat-balkáni migrációs útvonalon elhelyezkedő ország migrációs helyzetét, megismerte a macedón rendőrség szervezetét, feladatrendszerét és benne a határrendészeti szervek helyét és szerepét.

Az egyetem oktatói a helyszínen tanulmányozhatták a regionális és az illegális migráció fő irányába eső határrendészeti végrehajtó szervek tevékenységét, illetve a magyarországihoz hasonló tranzitzóna kialakítását, funkcióját – tudtuk meg Molnár Ákos r. őrnagytól, a delegáció tagjától.

A macedón–görög államhatáron szolgálatot teljesítő magyar rendőri kontingens vezetői bemutatták a szolgálati körülményeket, a meghatározó feladatokat és azok végrehajtásának tapasztalatait. A magyar küldöttség két közúti határátkelőhely és a telepített határzár egyes szakaszainak tanulmányozásával közvetlen ismereteket szerezhetett a szolgálati feladatok végrehajtásának sajátosságairól.

A tanulmányút hiánypótlónak nevezhető, hiszen a tömeges méretű migrációs események bekövetkezése és a magyar kontingens közreműködése óta a térségben hasonló szolgálati út nem volt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a tapasztalatok jól integrálhatók az egyetemi képzésbe, s erre a soron következő tanévben lehetőség is nyílik – hangsúlyozta Molnár Ákos.


Amerikai kriminológiaprofesszor az RTK-n

  • amerikai delegacio p5164532
  • amerikai delegacio p5164530
  • amerikai delegacio p5164535
  • amerikai delegacio p5164541
 • Előző
 • Következő

Rövid látogatást tett a Rendészettudományi Karon május 16-án Robert J. Meadows kriminológiaprofesszor és fia, Conrad Meadows seriffhelyettes.

Az Egyesült Államokból érkezett vendégeket – akik dr. Christián László PhD r. alezredes, a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék tanszékvezetője meghívásának tettek eleget – dr. Mészáros Bence r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte. A professzor és a seriffhelyettes ezt követően dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettessel és dr. habil. Barabás Tünde egyetemi docenssel, a Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetőjével folytatott beszélgetést migrációs és kriminológiai kérdésekről.

Cimkék: Látogatás, 2017

Münsteri hallgatók a Rendészettudományi Karon

  • p4273956 munsteriek
  • p4273941 munsteriek
  • p4273943 munsteriek
 • Előző
 • Következő

A németországi Münsterből tettek látogatást vendéghallgatók a közelmúltban a Rendészettudományi Karon. A delegációt Marcos Tobias Seliger r. százados, a német szövetségi rendőrség munkatársa, mesterképzéses hallgató vezette, további hat rendőrtiszt Észak-Rajna–Vesztfália állami rendőrségét képviselte. A küldöttség kíséretében karunkon üdvözölhettük Jonathan Wldmannt, a münsteri Német Rendőr Egyetem tudományos munkatársát.

A vendéghallgatókat dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes fogadta, majd dr. Kiss Rita nemzetközi referens előadását hallgatták meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működéséről, illetve a Rendészettudományi Karon folyó képzésekről, a hallgatók mindennapjairól. Ezt követően dr. Angyal Miklós r. ezredes, a Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék tanszékvezetője az ismeretlen személyazonosságú holttestek azonosításáról tartott előadást.


Libanoni delegáció az RTK-n

  • p4273996 libanoni
  • p4273986 libanoni
  • p4274000 libanoni
  • p4273984 libanoni
  • p4273999 libanoni
  • p4273997 libanoni
  • p4273992 libanoni
  • p4273975 libanoni
 • Előző
 • Következő

A Libanoni Belbiztonsági Erők (ISF) Rendőr Akadémiájának parancsnoka, Ahmad AL HAJJAR és Naim CHAMMAS tábornok, a libanoni rendőrfőkapitány toborzásért, képzésért és személyi ügyekért felelős helyettese a CEPOL Székházba érkezett tanulmányútra.

A tanulmányút során a delegáció a CEPOL képviselőjének, Papné Végső Juliannának a vezetésével ellátogatott a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztályára, a Nemzetközi Oktatási Központba és az NKE Rendészettudományi Karára, ahol az őket érdeklő speciális kérdések az alábbiak voltak: továbbképzés a hivatásos oktatók, parancsnokok, vezetők számára, illetve a BA, MA és PhD képzési programok a rendészeti oktatásban.

A látogatás napján a delegációhoz csatlakozott az éppen Budapesten tartózkodó Saint-Cyr-au-Mont-D'Or-ban található Francia Rendőr Akadémia korábbi igazgatója, Hélène Martini is, akit már többször is vendégként köszönthettünk a Rendészettudományi Karon. Az igazgató töltötte be 2012. és 2016. között az AEPC elnöki tisztségét is.

A vendégeket Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.) az NKE-RTK dékánja és Dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes fogadta, majd dr. univ. Kiss Rita nemzetközi referens mutatta be az RTK tevékenységét.


Tanszéki nap a határátkelőhelyen

  • ibh2 tanulmanyut hor
  • ibh1 tanulmanyut hor
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszéke tanszéki napot tartott, amelynek keretén belül az oktatók és mindhárom nappali tagozatos határrendészeti szakirányú évfolyam szakmai tanulmányúton vett részt a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén.

Az első és másodéves hallgatók Dr. habil. Varga János nyá. hőr. ezredes, Dr. Kiss Lajos r. alezredes és Molnár Ákos r. őrnagy kíséretében Ásotthalom - Bački Vinograd korlátozott nyitva tartású közúti határátkelőhelyen ismerkedhettek meg a közelmúltban bevezetett ún. szisztematikus ellenőrzés sajátosságaival, mozzanataival. A határátkelőhely 07.00 és 19.00 óra közötti nyitva tartással, irányonként 2–2 forgalmi sávval rendelkezik, amelyet a magyar, valamint a szerb állampolgárokon kívül a szabad mozgás uniós jogát élvező személyek vehetnek igénybe. A harmadéves hallgatók Dr. Balla József r. alezredes, Kui László c. r. alezredes és dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy kíséretében látogatták meg a mórahalmi irányító központot (Command Center), illetve a megyei határrendészeti operatív törzset. Az irányító központ a szabotázsvédelemmel ellátott ideiglenes biztonsági határzár hatékony működéséért felel. Az operatív törzsben, illetve az irányító központban Pál János r. alezredes mutatta be a napi szolgálatellátás rendjét és jelentőségét. Majd a hallgatók a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában Pere Csaba r. főhadnagy előadását hallgatták meg a megye migrációs helyzetéről és az idegenrendészeti hatósági munkáról. A szakmai nap zárásaként mindhárom szakasz meglátogatta a Röszke közúti autópálya határátkelőhely mellett kialakított ún. „tranzitzónát”, amelyben a menedékkérelmet benyújtó harmadik országbeli állampolgárok tartózkodnak kérelmük elbírálási ideje alatt. Molnár Ákos r. őrnagy összegzésként elmondta, hogy a tanulmányút elérte a célját, hiszen a hallgatók elméleti tudását jól egészítették ki a gyakorlat során tapasztalt szakmai aktualitások.


Kínai előadó az RTK-n

  • kinai eloado 1
  • kinai eloado 2
  • kinai eloado 3
 • Előző
 • Következő

Az Erasmus oktatói mobilitás keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára látogatott Liu Qing professzor, kínai büntetőjogász, a People’s Public Security University of China (中国人民公安大学) oktatója, aki a Szent György Szakkollégium szervezésében tartott előadást „A halálbüntetés Kínában és a kínai büntetőjog büntetési rendszere” címmel.

Az eseményen nagyszámú érdeklődő vett részt: jelen volt a Rendészettudományi Kar több oktatója és hallgatói, továbbá az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar diákjai is helyet foglaltak a hallgatóság soraiban.

„A fokozott kíváncsiság nem volt indokolatlan, hiszen nagyon különleges témába kaphattak betekintést a jelenlévők” - hangsúlyozta Petz Dávid másodéves hallgató. Majd hozzátette: „Az előadás elején szó volt a bűncselekmény kínai büntetőjogban meghatározott fogalmáról, valamint a bűncselekmények és a bűncselekménynek nem minősülő cselekmények közötti határvonalról.  A hallgatóság megtudhatta, hogy a vagyon elleni bűncselekmények esetében a minimum értékhatár tartományonként eltérő lehet, ami meglepő, de célszerű egy 9.6 millió négyzetkilométer területű országban, amelynek a különböző régiói különböző gazdasági viszonyokkal és vagyoni helyzettel bírnak. A bűncselekményi értékhatár alatti jogsértő magatartások általában pénzbírsággal, vagy maximum 15 napig terjedő elzárással büntethetőek.”

A kínai professzor beszélt a halálbüntetésről, melynek során emlékeztetett a Kínai Népköztársaság megalakulására. Elhangzott, hogy az új, fiatal állam sok belső és külső fenyegetéssel nézett szembe, nagyon fontos volt a stabilitás megtartása a sok évig elhúzódó polgárháború lezárása után, és a halálbüntetés gyakori szankciója volt az ellenforradalmári tevékenységeknek. Az új államszervezet kezdeti időszakában nagyon magas volt a büntetőügyek, azon belül is a halálbüntetéssel záruló esetek száma. Ezt felismerték az ország vezetői, és egyre szigorúbb szabályok közé szorították a halálbüntetés kiszabásának lehetőségét. Változást hozott az 1979-ben hatályba lépett új büntető törvénykönyv, viszont a ’70-es évektől kezdődő gazdasági és társadalmi változások miatt egy újabb szigorúbb időszak következett a ’80-as években. A halálbüntetés ezután ismét folyamatos korlátozásokon esett át, például csökkentették az ezzel büntethető bűncselekmények számát, és büntető eljárásjogi szempontból is revízió alá vették.

Két eset is rázta meg igazán a kínai társadalmat a halálbüntetés kérdésével kapcsolatban a közelmúltban: az első Nie Shubin, egy 20 éves fiatalember elítélése emberölésért, akit 1995-ben kivégzőosztag fosztott meg az életétől, majd 21 évvel később, 2016-ban a kínai Legfelsőbb Bíróság kimondta ártatlanságát. Hasonló a 18 éves Huugjilt ügye, akit 1996-ban végeztek ki és 2014-ben derült ki az ártatlansága. Ezek a sajnálatos események további jogi szigorításokat generáltak, így ma már csak 55 kiemelkedő súlyú, általában erőszakos bűncselekmény szankcionálható halálbüntetéssel, a vádlottat ingyenes védelem illeti meg, és minden esetben a Legfelsőbb Bíróság felelős minden ilyen ügy ellenőrzéséért, a közvetlenség elvét követve személyesen is meghallgatja a terheltet. Napjainkban a Legfelsőbb Bíróság az ügyek 50%-ban el is utasítja a halálbüntetés lehetőségét.

A másodéves hallgató elmondta, hogy az érdekfeszítő előadást kérdések követték, amelyekre az előadó készségesen válaszolt. A hallgatóság érdeklődött a fiatalkorúakra, az idősekre és a terhes nőkre vonatkozó speciális rendelkezések iránt, továbbá a kínai társadalom véleményére a kérdésben. A professzor elmondta, hogy akadémikusi körökben a halálbüntetés nem igazán támogatott, viszont a nép körében igen, mert ahogy a kínai mondás tartja: sha ren chang ming ( 杀人偿命 ) - „életért élettel kell fizetni”. Az utolsó kérdést pedig az előadó tette fel, ami a halálbüntetés magyarországi múltjára és a társadalom jelenlegi véleményére vonatkozott.

„Liu Qing professzor asszony az előadás után elmondta, hogy nagyon örült a nagyszámú, lelkes érdeklődőnek, tetszett neki az egyetemünk és Budapest városa is. Reméljük, hogy a jövőben ismét ellátogat hozzánk” – hangsúlyozta Petz Dávid.


A rendőri jövőkutatás aktuális kérdéseiről

  • ilea latogatas 1
  • ilea latogatas 2
 • Előző
 • Következő

Dr. habil Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán meghívására bemutatkozó látogatásra érkezett a Rendészettudományi Karra Susan Ostrobinski FBI, SSA, az ILEA (International Law Enforcement Academy) igazgatója és a Nemzetközi Oktatási Központ delegációja. A megbeszélésen az RTK dékánja bemutatta a Kar képzési struktúráját, majd ismertette a 2017. november 14-ére tervezett A rendőri jövőkutatás aktuális kérdései című nemzetközi konferenciával kapcsolatos elképzeléseket, témaköröket, valamint a meghívandó amerikai előadókkal kapcsolatos terveket.

A két intézmény képviselői számba vették az International Public Service Relations MA képzési program keretében folyó International Policing Studies szakiránnyal kapcsolatos együttműködési lehetőségeket is.

A beszélgetésen részt vett Dr. Farkas István r. ezredes, a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) igazgatója, Gősi Tiborné r. alezredes, az ILEA Magyar Titkárság vezetője, Varga Gábor r. őrnagy, az ILEA NOK képzési koordinátora, Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, valamint dr. univ. Kiss Rita nemzetközi referens is.


Látogatás a Terrorelhárítási Központban

  • tek latogatasa 1
  • tek latogatasa 2
  • tek latogatasa 3
  • tek latogatasa 4
  • tek latogatasa 5
  • tek latogatasa 6
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar harminc hallgatója és oktatója, köztük Dr. Kiss Lajos r. alezredes, Dr. Balla József r. alezredes, Erdős Ágnes r. őrnagy, Dr. Szabó Csaba r. őrnagy, dr. Frigyer László r. őrnagy, Oláh Attila r. hadnagy és Simai Melinda szakmai látogatáson vettek részt a Terrorelhárítási Központban Hajdu János r. vezérőrnagy, főigazgató meghívására, aki bemutatta a TEK tevékenységét, majd szakmai támogatásáról biztosította az egyetem oktatóit. Felhívta a hallgatók figyelmét, hogy kérdéseikkel bátran keressék a TEK illetékes vezetőit.

A félnapos program keretében a résztvevők megismerkedhettek az objektumban folyó tevékenységekkel, a szolgálati kutyák speciális elfogó tevékenységével, a rendszeresített lőfegyverekkel, az ügyeleti teendőkkel, a Terrorelhárítási Központ speciális feladataival és a legmodernebb intézkedéstaktikai képzés legfőbb céljával, tartalmával is.

Cimkék: Látogatás, TEK, 2017

45 hallgatónk népszerűsítette az RTK-t

  • rtk nepszerusitese 1
  • rtk nepszerusitese 2
  • rtk nepszerusitese 3
  • rtk nepszerusitese 4
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar 45 hallgatója az elmúlt hetekben 36 középiskolában népszerűsítette a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó képzéseket, részletesen bemutatva az RTK képzési struktúráját.

Az első évfolyam bűnügyi nyomozói szakirányon tanuló Szóládi Georgina örömmel tapasztalta, mennyire sokan érdeklődnek a rendőri hivatás iránt. A legtöbben a rendészeti alapfelkészítés intenzív szakaszának kihívásaival kapcsolatban tettek fel kérdéseket.

„Minden diák csillogó tekintettel hallgatott, az előadások jó hangulatban teltek, sokan érdeklődtek az NKE képzései iránt” - hangsúlyozta Moss Balázs harmadéves közrendvédelmi szakirányos hallgató, majd hozzátette: „Mindazok számára, akik a Karra jelentkeznek, kellő betekintést nyújtottunk az elvárásokról.”

A Kiskunfélegyházi Constantinum Gimnázium és Szakgimnázium 11. évfolyamos hallgatóinak tartott előadást a harmadéves Czombos Tamás, aki szerint azért van szükség a részletes tájékoztatásra, mert a felvételizők nincsenek tisztában az elvárásokkal, a felvételi követelményekkel.

Tóth Mária, elsős közrendvédelmi szakirányos hallgató felidézte, hogy a diákok milyen nagy érdeklődéssel hallgatták, mindeközben sok kérdés fogalmazódott meg bennük, melyekre készségesen válaszolt. „A szemükben csillogást fedeztem fel a sok új információ hallatán, ugyanakkor azt is láttam, hogy félelem töltötte el őket a rájuk váró feladatok miatt” - fogalmazott a hallgató.

A harmadéves Német András Jászberénybe, a rendvédelmi fakultációban részt vevő hallgatókhoz látogatott. Úgy véli, a Roadshow-hoz hasonló tájékoztatások rendkívül hasznosak, ugyanis a diákok közvetlenül a hallgatóktól tudhatják meg, hogy milyen elvárásokkal kell szembenézniük, ha az RTK-ra jelentkeznek.

Cimkék: Látogatás, 2017

Magyar delegáció a Marymount Egyetemen

  • washingtoban 1
  • washingtoban 2
  • washingtoban 3
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar oktatói, Dr. Haller József intézetvezető egyetemi docens, Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes és Dr. Angyal Miklós r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens Dr. Nagy Judit tudományos és nemzetközi dékánhelyettes vezetésével Arlingtonba, a Marymount Egyetemre látogattak, ahol az NKE és az amerikai egyetem közötti jövőbeli együttműködési lehetőségekről tárgyaltak.

„A két intézmény között a kapcsolatfelvétel már 2014 decemberében megtörtént, amikor közös kutatási témaként meghatározták az érintettek a kriminalisztikát és a kiberbiztonságot” – hangsúlyozta Nagy Judit hozzátéve azt, hogy a 2016. márciusi ünnepélyes aláírást követően, melyen Shank Professzor az NKE Visiting Professori címét is átvehette, munkacsoport jött létre egy kriminalisztikai témájú továbbképzési program, valamint oktatási modul kidolgozása céljából. Videó konferenciák keretében a munkacsoport magyar és amerikai tagjai egyeztették az elképzeléseiket, majd véglegesítették az oktatási modul programját. Megbeszélést folytattak egy jövőbeni ERASMUS+ program keretében történő mobilitási együttműködésről és egyéb, kutatási projektekben való közös részvételről is.

A delegációt Szemerkényi Réka washingtoni magyar nagykövet fogadta, a szakmai programokon pedig a marymounti egyetem elnöke Dr. Matthew Shank, President of Marymount University, elnökhelyettese, Joseph Foster, Vice President, University Advancement, és két docens kollégája, Dr. Stephanie Ellis, Associate Professor, Department Chair, Criminal Justice, valamint Dr. Amanda Farrell, Assistant Professor, Criminal Justice vettek részt. A delegáció munkáját, az intézményközi kapcsolat kiépítését Fedor István, a Washingtoni Magyar Amerikai Szövetségnek a képviselője segítette. Az angol nyelvű kriminalisztikai képzés a tervek szerint június elején valósulhat meg.


Belarusz Határőr delegáció az RTK-n

  • belorusz delegacio

A KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 projekt 2-es alprojektjének indulása és az EU/UNDP AMBEL projekt lezárása keretében a Belarusz Köztársaság Állami Határőrségének Határrendészeti Intézetvezetője, Vasiliy HEDZKO vezérőrnagy és kísérete, Svetlana CHAIKOVSKAYA és Dmitrij Sergeevich MIRONAU alezredes látogatást tettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes és Dr. habil Varga János ny. hőr. ezredes, határrendészeti tanszékvezető fogadták a látogatókat. A háromnapos rendezvény első napján a belarusz vendégek megismerkedtek az NKE Rendészettudományi Karának a működésével, az ott folyó határrendészeti képzéssel és kutatással. Dávid Károly r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens, Bács-Kiskun megye rendőrfőkapitányának köszönhetően szakmai tereplátogatást is tartottak a Tompa-Kelebia Határrendészeti Kirendeltségen, ahol Rácz Róbert r. ezredes, kirendeltség-vezető tájékoztatta őket a kirendeltség határhelyzetéről, majd Knorrné Papp Judit r. őrnagy kíséretében megtekintették a tranzitzónát, a közúti határátkelőhelyet és az Ideiglenes Biztonsági Határzárat.

„A találkozó utolsó napján a jövőbeli együttműködés konkrét részleteiről egyeztettek a felek, majd a belarusz delegáció vezetője formálisan is felajánlotta egy együttműködési megállapodás megkötését, szövegszerű javaslat formájában. A program zárásaként a vendégek határellenőrzési célú továbbfejlesztés alatt álló vénaszkennerek objektumvédelmi beléptető rendszerként telepített változatait tekintették meg a Groupama Arénában” - hangsúlyozta dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy, tanársegéd.


Osztrák önkormányzati rendőrségen járt a tanszékvezető

  • badeni latogatas

Ausztria legbiztonságosabb városába, a legnagyobb önkormányzati rendőrségéhez látogatott el Dr. Christián László egyetemi docens, a Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék vezetője. A szakmai látogatáson a magyarországi delegáció tagjaként részt vett még Hermann Gábor, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szolgálati igazgatóhelyettese és dr. Bacsárdi József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem PhD hallgatója is, akinek a kutatási témája éppen az önkormányzati rendészet. Walter Santin ezredes, az önkormányzati rendőrség parancsnoka és Baden Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tagja, Carmen Jeitler-Cincelli képviselő fogadta a magyar delegáció tagjait.

„Az osztrák önkormányzati rendőrségek közül a legnagyobb a badeni Stadtpolizei, amely csaknem kétszáz éve működik” – hangsúlyozta a tanszékvezető hozzátéve, hogy az önkormányzat a költségvetéséből arányaiban a legtöbbet költi Ausztriában a közrend, közbiztonság fenntartására. A negyvenöt állami rendőr mellett harmincöt önkormányzati rendőr is tevékenykedik a városban, ennek köszönhetően is Baden Ausztria legbiztonságosabb városa. A helyi önkormányzati rendőrség számos lakosság felé irányuló közszolgáltatást nyújt, a feladatkörükhöz tartozik a kerékpárok regisztrációja, önvédelmi tanfolyamok szervezése felnőttek, kiskorúak, nyugdíjasok részérem, iskolakezdéskor a gyermekek számára útvonal biztosítása és közbiztonsági információs központ üzemeltetése.

Christián László szerint a rendkívül tartalmas és hasznos látogatás jól illeszkedik abba a kutatásba, amelyet az önkormányzati rendészet hazai helyzetének feltárása és a legjobb nemzetközi gyakorlatok megismerése céljából kezdtek meg a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéken.

Cimkék: Látogatás, 2016

Szakmai látogatás Rákosmentén

  • latogatas rakosmenten 1
  • latogatas rakosmenten 2
  • latogatas rakosmenten 3
 • Előző
 • Következő

A Rákosmenti Polgármesteri Hivatalban és a XVII. kerületi Rendőrkapitányság tettek látogatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar biztonsági szakirány második évfolyam nappali munkarendű hallgatói Dr. Christián László tanszékvezető vezetésével. A látogatás célja az önkormányzati rendészeti igazgatás elméleti és gyakorlati kérdéseinek, valamint a társszervekkel való együttműködésnek a megismerése volt.

A változatos előadásokból Dr. Fachet Gergő önkormányzati képviselő, a tanszék külső oktatója és Dr. Rúzsa Ágnes jegyző segítségével a résztvevők megismerhették az önkormányzat működését, a közterület-felügyelet, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Rákosmenti Polgárőr Egyesület szakmai tevékenységét, valamint a rendészeti együttműködést az érintett szervezetek között; Szikszó Sándor kapitányságvezető pedig átfogó tájékoztatást nyújtott a kerület közbiztonsági helyzetéről.

„Rendkívül fontosnak tartom, hogy a hallgatók személyes tapasztalatokat szerezzenek a civil biztonság és az önkormányzati rendészet gyakorlati működéséről”- hangsúlyozta a tanszékvezető.

Cimkék: Látogatás, 2016

Interaktív program a látássérültekért

  • gyengenlatokkal
  • gyengenlatokkal 2
  • gyengenlatokkal 3
 • Előző
 • Következő

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületén belül működő XV. Kerületi Látássérültek Klubjának a tagjai Simon F. Nándor vezetésével a Rendészettudományi Karra látogattak, ahol megismerkedtek az RTK képzési rendszerével egy interaktív program keretében. Mészáros Gábor r. alezredes, Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Oláh Attila r. hadnagy és a harmadéves közlekedésrendészeti szakasz hallgatói az egyesület tagjaival arról beszélgettek, hogyan lehet a látássérültet megszólítani, számukra segítséget nyújtani, szóba került az is, hogy a látássérültek mennyire lehetnek biztosak abban, hogy valódi rendőr áll velük szemben. A résztvevők számára a hallgatók és az oktatók bemutatták a kényszerítőeszközök használatát is.


Bajor delegáció az RTK-n

  • bajor latogatok kriminalisztikan

A bajor rendőrség ainringi továbbképző intézetének és a krimináltechnikai laboratóriumának a vezetője a Rendészettudományi Karra látogatott. Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes és Dr. Vigh András PhD. r. alezredes, a Krimináltechnikai Tanszék egyetemi docense a kriminalisztika tantárgy oktatásáról adott tájékoztatást a jelenlévőknek, akik megtekintették a krimináltechnikai laborhelyiségeket is. A megbeszélésen részt vett a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatójának bűnügyi helyettese, Dr. Gárdonyi Gergely r. ezredes is.

Cimkék: Látogatás, 2016

Az MTI-ben jártak a hallgatóink

  • mti latogatas szgyszakkoli

A Szent György Szakkollégium tagjai az MTI-be látogattak a Magyar Távirati Iroda és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézetének a közreműködésével. Gazsó L. Ferenc vezérigazgató örömét fejezte ki, hogy a hallgatói szervezet érdeklődik a téma iránt.

Koller Marco hallgatói igazgató ismertette a Szakkollégium működését, összetételét, aktuális, tervezett programjait és a tagok számára kínálkozó egyedülálló lehetőségeket. Toót-Holló Tamás főszerkesztő, a Magyar Távirati Iroda működésének célját, fontosságát hangsúlyozta. Szemléletes példákkal mutatta be a hírek megalkotásának menetét, valamint annak további felhasználásának módját más hírügynökségeknél.

Antal Zsolt, az NKE Közszolgálati Média és Kommunikáció Tanulmányok Kabinet vezetője beszélt a Közszolgálati Médiaműhely megszervezéséről, mely a hallgatóknak lehetőséget nyújt majd a kommunikációs készségeik fejlesztésére, ennek során betekintést nyerhetnek a sajtószóvivők képzési rendszerébe is.


Szakmai nap az IMEI-ben

  • latogatas imei ben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar bűnügyi szakirányának hallgatói az Igazságügyi Megfigyelő- és Elmegyógyító Intézet intézménylátogatásán vettek részt. Dr. Farkas Johanna adjunktus és Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy vezetésével.

„A hallgatók ebben a félévben ismerkednek a kriminalitás és a mentális betegségek összefüggéseivel, érintik tanulmányaik során a pszichopatológia egyes területeit a Pszichológia 2 című tantárgyon belül” – hangsúlyozta Dr. Farkas Johanna. A tananyag mélyebb elsajátítása érdekében, az Intézet működéséről és a kényszer-gyógykezeltek terápiás lehetőségeiről a hallgatókat Uzonyi Adél bv. alezredes, osztályvezető tájékoztatta. Ezt követően Császárné Győrffy Andrea bv. őrnagy, a pszichopedagógusok vezetőjének érdekfeszítő előadását hallgatták meg a hallgatók, majd Lukács-Miszler Katalin tolmácsolásában az IMEI-ben folyó terápiás munkáról, és a kezeltek körülményeiről szóló részletes bemutatást hallhatták. A diákoknak lehetőségük volt két kényszer-gyógykezelttel csoportos interjút végezniük.

A szakmai napot a nemzeti gyásznapon tartották, így a börtön falain kívül megemlékeztek a hallgatók az aradi vértanúkról.