SzűkítésKiválasztott Címke

Lónyay-díj

Minden Címke 304


Jelenleg 4 bejegyzés található Lónyay-díj cimkével

Átadták a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat

  • lonyay dij lm171468
  • Lónyay-díjas Pethe Sándor lm171506
  • Lónyay Menyhért díj lm171434
  • lonyay dij lm171447
  • lonyay dij lm171492
  • lonyay dij lm171448
 • Előző
 • Következő

Pethe Sándor III. évfolyamos pénzügyi nyomozói szakirányos hallgató kapta ebben az évben a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat, valamint a díjjal járó hazai jutalomüdülést.

Az önálló magyar pénzügyőrséget létrehozó egykori pénzügyminiszterről, gróf Lónyay Menyhértről elnevezett tanulmányi díjat a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka alapította 2010-ben. A díj a korábbi Rendőrtiszti Főiskola, ma Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara azon nappali munkarendű vám- és jövedéki igazgatási, illetve pénzügyi nyomozói szakirányos hallgatói részére adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményükkel és átlagon felüli hallgatói aktivitásukkal, illetve magas szintű sport-, kutatási, vagy egyéb eredményeikkel kiérdemlik a Vám- és Pénzügyőri Tanszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetésének elismerését.

A díjat dr. Vankó László pénzügyőr dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatója adta át, aki ünnepi köszöntőjében saját rendőrtiszti főiskolai éveit idézte fel, hangsúlyozva a folyamatos tanulás fontosságát. Az ünnepség elöljárója, Szabó Károly pénzügyőr vezérőrnagy, a NAV vámszakmai szakfőigazgatója, címzetes egyetemi docens a hallgatókhoz szólva a szervezethez, az egyenruhához való hűséget és a hideg fejjel való feladatmegoldást emelte ki a pénzügyőr alapvető értékeiként.  Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, egyetemi docens, a Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének tanszékvezetője az elmúlt tanévet értékelve hallgatóink tanulmányi és sporteredményeit sorolta, és beszámolt a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tudományos eredményeiről és bővülő nemzetközi aktivitásáról. A terveket számba véve a többi között említést tett arról, hogy ősszel elindul az adóigazgatási szakirány az Államtudományi és Közigazgatási Karon, továbbá ugyancsak ebben az évben a 150 éves évforduló alkalmából történeti konferenciát szerveznek a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal karöltve. Dr. Pálinkás András pénzügyőr alezredes, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanára, illetve Dankó Roland pénzügyőr főhadnagy, a 2012-es Lónyay-díjas jelenlegi hallgatóinkhoz szólva az emberi értékek, elsősorban a jellemesség és a szorgalom fontosságát hangsúlyozta.

Az ünnepséget, melyet a Pénzügyőr Zenekar Klarinétkvartettjének műsora színesített, megtisztelte jelenlétével az NKE és a NAV számos vezetője, munkatársa. Mint az ünnepségen elhangzott, a Rendészettudományi Kar és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzésre; arra, hogy hallgatóink minél életközelibb példákon keresztül ismerkedhessenek meg leendő hivatásuk szépségeivel és kihívásaival. Ebben a NAV különböző területein dolgozó munkatársaink rendszeresen segítséget nyújtanak számunkra. Ezt a munkát a Rendészettudományi Kar dékáni elismerő oklevelek átadásával köszönte meg. Dr. Mészáros Bence rendőr ezredestől, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettesétől ketten vehettek át dékáni elismerést. Márkus András pénzügyőr dandártábornok,  a Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársa több évtizedes szakmai tapasztalattal felvértezve gazdagítja évről évre a hallgatóinknak átadott ismeretanyagot. Dr. Balázs Zsolt pénzügyőr ezredes, az Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság igazgatója az 1994-es évfolyam végzőse már évek óta hathatós segítséget nyújt a pénzügyi nyomozók képzésében, mind az oktatási idő alatt, mind a szakmai gyakorlatok megszervezése során. A harmadik díjazott, Vas Ádám Balázs pénzügyőr alezredes, a NAV Központi Irányítás Vám Főosztályának munkatársa külföldi szakmai útja miatt nem tudta átvenni az elismerést. Az ő méltatásában elhangzott, hogy az 1997-es évfolyam végzőseként örömmel tér vissza oktatni, nem csak a pénzügyőr hallgatók differenciált szakmai tárgyai, de a Kar valamennyi hallgatója által választható kurzusok keretében is.

Az ünnepség végén a résztvevők a Vám- és Pénzügyőri Tanszék mindennapjaiból láthattak pillanatképeket, Kapi-Horváth Ferencnek, a Pénzügyőr Zenekar vezető karnagyának szerzeménye, a Pénzügyőr induló hangjaira.

Suba László

Fotók: Láng-Miticzky András


Tanulmányi díjátadó az RTK-n

A 2015/16-os tanévet értékelte Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, egyetemi docens, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék vezetője a hatodik alkalommal megrendezett Lónyay Menyhért tanulmányi díjátadó ünnepségen. Beszélt a tanszék tudományos diákköri tevékenységéről, a sportsikerekről és számba vette az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményeket: tizenegy hallgató jogosult arra, hogy a 2017-ben megrendezendő XXXIII. OTDK-án szerepeljen dolgozatával. Majd felidézte: a pénzügyőrök képzése 1987-ben kezdődött el vámnyomozói szakon, levelező tagozaton, 1991-ben történt meg a Tanszék felállítása, ekkor nappali és levelező tagozaton is elindult az oktatás vámigazgatási szakon. „A 2000-es évek elejére, dr. Dettné dr. Légrády Ilona pénzügyőr ezredesnek köszönhetően a pénzügyőrképzés integrálódott a magyar felsőoktatási rendszerbe, a tanszék fő célkitűzése az volt ebben az időszakban, hogy az új évezredben is megfeleljen a magyar állami felsőoktatás követelményeinek és a globális nemzetközi kereskedelem jogi és etikai kihívásainak. A Vám- és Pénzügyőrség életében jelentős változásokat hozott az Európai Unióhoz történő csatlakozás. A szakmai munka átstrukturálódott, ezzel párhuzamosan olyan új feladatok is beépültek a pénzügyőri munkába, amelyekre fel kell készíteni a hallgatókat. Az évtized közepén jelentős feladatként jelentkezett a Tanszék munkájában a bolognai képzéshez igazodó, szakirányok oktatási tematikájának, tananyagának kimunkálása, különös tekintettel a képzés keretében újonnan induló tantárgyakra. 2004-ben dr. Köpf László főiskolai tanár vezetőként a Tanszék tudományos életének, tevékenységének felépítésében elvitathatatlan érdemeket szerzett” – hangsúlyozta Szabó Andrea. Elmondta, hogy jövőre a 150. évfordulóját ünnepli a tanszék a Magyar Királyi Pénzügyőrség létrehozásának, ősszel pedig 25 éves lesz a Vám- és Pénzügyőri Tanszék. Végül köszönetét fejezte ki a szakma támogatásáért, a komoly szakmai tapasztalatot biztosító szakmai gyakorlatok és tanulmányutak, külföldi tanulmányutak megszervezésében nyújtott segítségért.

Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán köszöntőjében a tisztjelölti jogállásról és a Rendvédelmi Tagozatról is beszélt. Megtisztelőnek tartja, hogy a NAV vezetése komoly figyelmet fordít a hallgatók előrehaladására, akik értékes szolgálatot látnak majd el.

„Az önálló magyar pénzügyőrséget létrehozó egykori pénzügyminiszterről, gróf Lónyay Menyhértről elnevezett tanulmányi díjat a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka alapította 2010-ben. A díj a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara azon nappali munkarendű vám- és jövedéki igazgatási, illetve pénzügyi nyomozói szakirányú hallgatói részére adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményükkel és átlagon felüli hallgatói aktivitásukkal, illetve magas szintű sport-, kutatási, vagy egyéb eredményeikkel kiérdemlik a Vám- és Pénzügyőri Tanszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetésének elismerését” – hangsúlyozta Dr. Suba László pénzügyőr őrnagy, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék oktatója.

„Időnként érdemes megnézni az utat, ha odaérünk egy állomásra, fontos számot vetni önmagunkkal és kijelölni a további irányokat” – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a hallgatókat Dr. Sors László helyettes államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettese, majd felidézte, hogy huszonkét évvel ezelőtt végzett a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolán.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának hallgatójaként a 2015/2016-os tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi teljesítménye, valamint átlagon felüli hallgatói aktivitása eredményeként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője Lónyay Menyhért tanulmányi díjban, valamint hazai jutalomüdülés elismerésben részesítette az RTK III. évfolyamos pénzügyi nyomozói szakirányú hallgatóját, Meczkó Alexandrát, akit hallgatótársai sokoldalúnak, segítőkésznek, kitartónak, elhivatottnak tartanak. Kiemelt tanulmányi ösztöndíjban is részesült, köztársasági ösztöndíjat is elnyert. Angol gazdasági szakmai felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Mindig érdeklődött a nemzetközi kurzusok iránt, Németországban három hétig volt tapasztalatcserén és részt vett a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjának pénzmosás témában indított képzésén.

Magasvári Adrienn pénzügyőr alezredes, tanszékvezető-helyettes Haragos Árpád A pénzügyőri szolgálat humora című gyűjteményéből adott elő részletet, a pénzügyőrök képzésének hőskorából, majd a hallgatók sikereiről, örömteli, vidám, komoly pillanatairól fotó-összeállítást láthattak a jelenlévők.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettese.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

  • lonyay dijatado 1
  • lonyay dijatado 2
  • lonyay dijatado 3
  • lonyay dijatado 4
  • lonyay dijatado 5
 • Előző
 • Következő
Cimkék: Lónyay-díj, 2016

„A díjazottak példaképek a pénzügyőr hallgatók számára”

  • lonyai dij
  • lonyai 1
  • lonyai 4
  • lonyai 10
  • lonyai 11
  • lonyai 2
  • lonyai 3
  • lonyai 5
  • lonyai 6
  • lonyai 7
  • lonyai 8
  • lonyai 9
 • Előző
 • Következő
 • Biztonságos pályakezdés, sokrétű tudás, életre szóló hivatás- ezekkel a gondolatokkal kezdte ünnepi beszédét Dr. Szabó Andrea pénzügyőr alezredes, egyetemi docens, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék vezetője az ötödik alkalommal megrendezett Lónyay Menyhért tanulmányi díjátadó ünnepségen. Elmondta, hogy a megrendelői oldal piacképes szakmai tudással felvértezett, tisztességes, korszerűen, pozitívan és tisztán gondolkodni tudó fiatal utánpótlást kap. Olyan utánpótlást, amelynek az első szárnycsapásait figyelni, támogatni kell ugyan, de rövid idő elteltével erre már semmi szükség nem lesz. Majd értékelte a 2014/15-ös tanévet, a tanszék tudományos diákköri tevékenységét és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményeket. A Vám-és Pénzügyőri Tagozatban I. helyezést elért dolgozat készítője Szigeti Gabriella, a dolgozatának címe: Az általános forgalmi adóra elkövetett költségvetési csalás bűntett felderítésének általános vázlata. Az IPA Magyar Szekció NAV Szervezete különdíját Móré Katalin pénzügyőr hadnagy kapta, Szervezett bűnözés, költségvetési csalás című dolgozatával.
 • Böjte atya ferences rendi szerzetes a Mathias Corvinus Kollégium végzőseihez intézett beszédében négy fontos témát említett: azt, hogy feladataink vannak az életben. Így érdemes tekinteni azokra a tennivalókra és problémákra, amivel az élet bennünket szembesít. A feladatok abszolválásához szükséges a megfelelő önbizalom. Persze az út göröngyös. Nem árt némi kitartás. És aztán jöhetnek komolyabb problémák, kudarcok, kátyúk. Ilyenkor van szükség az újratervezésre.  Talán nem csak a végzősöknek hasznosak ezek a gondolatok, hanem mindnyájunknak, akármilyen is a világnézetünk, vallásunk. Érdemes feladatként tekinteni az életeseményekre, önbizalmat nyerni, kitartóan küzdeni, és ha úgy adódik, alkalmanként újratervezni- fejezte be gondolatait a tanszékvezető.
 • Egy olyan szervezetet képviselünk, amely a többi hatósággal együtt dolgozik, verseny van valamennyi uniós vám-, adó- és bűnügyi hatóság között. A NAV küldetése az, hogy a legjobb legyen az egész világon, a hivatalokban elvárt, hogy magas színvonalon teljesítsenek. Hivatásként örökre válasszák ezt a pályát, folyamatosan tanuljanak. De nemcsak tanulni, hanem tudni is kell együtt változni a világgal. Ne korlátozzák önmagunkat, legyenek fegyelmezettek és pontosan hajtsák végre a feladataikat- ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a hallgatókat Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és pénzügyőri szakfőigazgatója.
 • Az önálló magyar pénzügyőrséget létrehozó egykori pénzügyminiszterről, gróf Lónyay Menyhértről elnevezett tanulmányi díjat a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka alapította 2010-ben. A díj a korábbi Rendőrtiszti Főiskola, ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara azon vám- és jövedéki igazgatási, illetve pénzügyi nyomozói szakirányú, nappali munkarendben tanuló hallgatói részére adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményükkel és átlagon felüli hallgatói aktivitásukkal, illetve magas szintű sport- vagy egyéb eredményeikkel kiérdemlik a Vám- és Pénzügyőri Tanszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetésének elismerését- hangsúlyozta Dr. Suba László pénzügyőr őrnagy, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék oktatója.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, illetve jogelődje, a Rendőrtiszti Főiskola hallgatójaként a 2014/2015-ös tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi teljesítménye, valamint átlagon felüli hallgatói aktivitása eredményeként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke Lónyay Menyhért tanulmányi díjban, valamint hazai jutalomüdülés elismerésben részesítette a Rendészettudományi Kar III. évfolyamos vám- és jövedéki igazgatási szakirányú hallgatóját, Vesszős Gergelyt, melyet Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és pénzügyőri szakfőigazgatója adott át.

Az első Lónyay Menyhért-díjas pénzügyőr négy éves szakmai tapasztalatot tudhat maga mögött. Erdős Ákos pénzügyőr százados, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatóságának járőre megosztotta a jelenlévőkkel a gondolatait.

 • Ezen a napon Lónyay Menyhértet, mint követendő példát ünnepeljük, a díj győztesét, az összes hallgatót, mindenkit, akik a rendvédelmi tudományok művelését tűzték ki életük céljának. Az oktatókat is, akik fölénk emelik az új nemzedéket, akik képzik a fiatal tisztjelölteket. A célt és az eszközt, a tudást is ünnepeljük. Az ünnepelt eszköz a tanulás, amely több annál, mint mások gondolatainak az elsajátítása. A tudás nem csak az egyén, hanem a társadalom hatalmát is jelenti. Az örök fiatalság elérése a tanulásban rejlő érdek. Aki abbahagyja a tanulást megöregszik, aki tanul, fiatal marad- fogalmazott Erdős Ákos.

A rendezvényen elismeréseket adott át Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok.

Dr. Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint jogelődjével, a Vám- és Pénzügyőrséggel folytatott együttműködés elmélyítése érdekében kifejtett munkája elismeréseként pénzügyőr dísztőr tárgyjutalmat adományozott Prof. Dr. Ruzsonyi Péter büntetés-végrehajtási dandártábornok részére.

Dr. Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke a Szent Máté érem arany fokozatát adományozta Prof. Dr. Blaskó Béla rendőr vezérőrnagy részére.

Dr. Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, illetve jogelődjénél, a Vám- és Pénzügyőrségnél kifejtett 10 éves munkásságáért emléklapot adományozott Zsitnyánszky Lilla pénzügyőr századosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék oktatójának.

 • Ez a hagyomány nemes és támogatásra méltó. A díjazott fiatalok példaképek a leendő pénzügyőr hallgatók számára is. Az egészséges életmód és a tudomány éberen tartja az embereket, ez a képesség elengedhetetlenül fontos a rendvédelmi szervek munkájában. Lépést kell tartani a jogszabályi változásokkal, az informatikai fejlődéssel. A NAV számít Önökre, törődik az utánpótlással, hiszen Önök lesznek a leendő vezetők- hangoztatta Dr. Boda József habilitált egyetemi docens, vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja

A Rendészettudományi Kar Kari Tanácsának egyhangú támogatását követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szenátusa június 10-ei ülésén címzetes egyetemi docensi címet adományozott Szabó Károly pénzügyőr dandártábornoknak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és pénzügyőri szakfőigazgatójának.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: Lónyay-díj, 2015

Lónyay Menyhért tanulmányi díjátadó

  • lonyaidij 1
  • lonyaidij 2
  • lonyaidij 3
  • lonyaidij 4
  • lonyaidij 5
  • lonyaidij 7
  • lonyaidij 6
  • lonyaidij 8
  • lonyaidij 9
 • Előző
 • Következő

Az önálló Magyar Pénzügyőrséget létrehozó egykori pénzügyminiszterről, gróf Lónyai Menyhértről elnevezett tanulmányi díjat a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka alapította 2010-ben.

Negyedik alkalommal került átadásra a díj, mely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar  azon vám- és jövedéki igazgatási, illetve pénzügyi nyomozó szakirányú nappali tagozatos hallgatói részére adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményükkel, átlagon felüli hallgatói aktivitásukkal, illetve magas szintű sport vagy egyéb eredményeikkel kiérdemlik a Vám- és Pénzügyőri Tanszék, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetésének elismerését.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett ünnepségen a Vám- és Pénzügyőri Tanszék vezetője, Dr. Szabó Andrea PhD. alezredes mondott beszédet, melyben kiemelte a Tanszék hallgatóinak kiemelkedő tanulmányi, tudományos és sport teljesítményét, végül a díj névadója eszmei örökségének felelős követésére irányította figyelmüket.

A rendezvény bensőséges és különleges atmoszféráját alapvetően meghatározta az, hogy a korábban díjazottak -  Percze Éva hadnagy a KH Vámfőosztályáról, Erdős Ákos főhadnagy a Bevetési Főigazgatóságról, Dankó Roland hadnagy a Repülőtéri Főigazgatóságról - elfogadva a meghívást, részt vettek az ünnepségen. Dr. Suba László Karinthy-idézetet adott elő, majd Magasvári Adrienn alezredes, tanszékvezető-helyettes tolmácsolásában Tolcsvay-Bródy: Minden előttem áll című dalszövegének meghallgatása következett.

A független bíráló bizottság 2014-ben a 2013/2014-es tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi teljesítménye, valamint átlagon felüli hallgatói aktivitása elismeréseként Móré Katalin III. évfolyamos pénzügyi nyomozó szakirányú hallgató részére ítélte oda a díjat. Móré Katalin első évfolyamos hallgatóként felvételt nyert a Szent György szakkollégiumba, ahol másod- és harmadévesként is aktívan részt vett a közösségi munkában. Első éves nyári szakmai gyakorlatát az angliai Prestonban töltötte, ahol értékes tapasztalatokkal gazdagodott. A 2013. évi őszi Tudományos Diákköri Konferencián Szervezett bűnözés, költségvetési csalás című munkájáért különdíjban részesült. Az első évfolyamtól kezdve játszik karunk kézilabdacsapatában. A szakosztály vezetését harmadévesként vette át és a csapatot további szép sikerekhez vezette. 2013-ban bekerült a magyar rendőr kézilabda válogatottba, amellyel kijutott a Hollandiában megrendezett Rendőr Kézilabda Európa-bajnokságra is.

A NAV elnökének elismerését, valamint a vele járó  hazai jutalomüdülésről szóló rendelkezést Kovácsics Iván, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és pénzügyőri szakmai elnökhelyettese adta át.

Cimkék: Lónyay-díj, 2014