SzűkítésKiválasztott Címke

NAV

Minden Címke 302


Jelenleg 3 bejegyzés található NAV cimkével

Befogadó ünnepség a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán

  • nav befogado zcs 0061 1
  • nav befogado zcs 0064 3
  • nav befogado zcs 0063 2
  • nav befogado zcs 0065 4
  • nav befogado 1 zcs 0070 6
  • nav befogado zcs 0071 7
 • Előző
 • Következő

Ünnepélyes keretek között köszöntötték július 3-án azt a tizenhét ifjú pénzügyőr hadnagyot, akik pénzügyi nyomozóként mostantól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szakterületét erősítik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) július 1-jén a budai Várban tisztté avatott volt hallgatóinak befogadó ünnepségére a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán került sor.

Mint dr. Potoczki Zoltán püőr. alezredestől megtudtuk, az ünnepségen részt vett dr. Sors László helyettes államtitkár, a NAV vezetőjének bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettese, dr. Vankó László püőr. dandártábornok, bűnügyi főigazgató, dr. Zámbó Péter püőr. dandártábornok, bűnügyi főigazgató-helyettes, továbbá a bűnügyi főigazgatóságok vezetői, illetve munkatársai. Az NKE Rendészettudományi Kar (RTK) Vám- és Pénzügyőri Tanszékéről jelen volt – dr. Szabó Andrea PhD püőr. ezredes, tanszékvezető képviseletében – Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes püőr. őrnagy és a volt hallgatók osztályfőnöke, dr. Potoczki Zoltán püőr. alezredes.

Az ünnepélyes eskütételt követően a bűnügyi főigazgató köszöntötte a frissen felvett tiszteket, hangsúlyozva: a többéves tapasztalat szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgatók a bűnügyi szakterületen jól beválnak, mert hamar „felveszik a fordulatszámot”, hamar képessé válnak arra, hogy az egyetemen tanultakat hasznosítani tudják a munkavégzés során. Dr. Vankó László arra biztatta az új kollégákat, hogy az egyetemen tanult elméleti tudást alkalmazzák a gyakorlatban is, majd felhívta a figyelmet a jogszabályok maradéktalan betartására. Mint mondta, a gyakorlati tudásra kizárólag gyakorlati munkavégzés útján lehet szert tenni, ezért arra buzdította az ifjú pénzügyi nyomozókat, hogy aktívan, érdeklődően, csapatjátékosként vegyenek részt a mindennapi munkában: bátran kérdezzék a tapasztaltabb kollégákat, vegyék fel a ritmust, és igyekezzenek szorgalommal, kitartó munkával minél hamarabb beállni a sorba. A NAV bűnügyi főigazgatója végül hangsúlyozta: a nyomozói munka embert próbáló tevékenység, ezért fontos a rendszeres sportolás, hogy a kollégák minden szempontból helyt tudjanak állni és képesek legyenek megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek.

Cimkék: NAV, ünnepség, 2017

Átadták a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat

  • lonyay dij lm171468
  • Lónyay-díjas Pethe Sándor lm171506
  • Lónyay Menyhért díj lm171434
  • lonyay dij lm171447
  • lonyay dij lm171492
  • lonyay dij lm171448
 • Előző
 • Következő

Pethe Sándor III. évfolyamos pénzügyi nyomozói szakirányos hallgató kapta ebben az évben a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat, valamint a díjjal járó hazai jutalomüdülést.

Az önálló magyar pénzügyőrséget létrehozó egykori pénzügyminiszterről, gróf Lónyay Menyhértről elnevezett tanulmányi díjat a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka alapította 2010-ben. A díj a korábbi Rendőrtiszti Főiskola, ma Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara azon nappali munkarendű vám- és jövedéki igazgatási, illetve pénzügyi nyomozói szakirányos hallgatói részére adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményükkel és átlagon felüli hallgatói aktivitásukkal, illetve magas szintű sport-, kutatási, vagy egyéb eredményeikkel kiérdemlik a Vám- és Pénzügyőri Tanszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetésének elismerését.

A díjat dr. Vankó László pénzügyőr dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatója adta át, aki ünnepi köszöntőjében saját rendőrtiszti főiskolai éveit idézte fel, hangsúlyozva a folyamatos tanulás fontosságát. Az ünnepség elöljárója, Szabó Károly pénzügyőr vezérőrnagy, a NAV vámszakmai szakfőigazgatója, címzetes egyetemi docens a hallgatókhoz szólva a szervezethez, az egyenruhához való hűséget és a hideg fejjel való feladatmegoldást emelte ki a pénzügyőr alapvető értékeiként.  Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, egyetemi docens, a Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének tanszékvezetője az elmúlt tanévet értékelve hallgatóink tanulmányi és sporteredményeit sorolta, és beszámolt a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tudományos eredményeiről és bővülő nemzetközi aktivitásáról. A terveket számba véve a többi között említést tett arról, hogy ősszel elindul az adóigazgatási szakirány az Államtudományi és Közigazgatási Karon, továbbá ugyancsak ebben az évben a 150 éves évforduló alkalmából történeti konferenciát szerveznek a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal karöltve. Dr. Pálinkás András pénzügyőr alezredes, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanára, illetve Dankó Roland pénzügyőr főhadnagy, a 2012-es Lónyay-díjas jelenlegi hallgatóinkhoz szólva az emberi értékek, elsősorban a jellemesség és a szorgalom fontosságát hangsúlyozta.

Az ünnepséget, melyet a Pénzügyőr Zenekar Klarinétkvartettjének műsora színesített, megtisztelte jelenlétével az NKE és a NAV számos vezetője, munkatársa. Mint az ünnepségen elhangzott, a Rendészettudományi Kar és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzésre; arra, hogy hallgatóink minél életközelibb példákon keresztül ismerkedhessenek meg leendő hivatásuk szépségeivel és kihívásaival. Ebben a NAV különböző területein dolgozó munkatársaink rendszeresen segítséget nyújtanak számunkra. Ezt a munkát a Rendészettudományi Kar dékáni elismerő oklevelek átadásával köszönte meg. Dr. Mészáros Bence rendőr ezredestől, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettesétől ketten vehettek át dékáni elismerést. Márkus András pénzügyőr dandártábornok,  a Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársa több évtizedes szakmai tapasztalattal felvértezve gazdagítja évről évre a hallgatóinknak átadott ismeretanyagot. Dr. Balázs Zsolt pénzügyőr ezredes, az Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság igazgatója az 1994-es évfolyam végzőse már évek óta hathatós segítséget nyújt a pénzügyi nyomozók képzésében, mind az oktatási idő alatt, mind a szakmai gyakorlatok megszervezése során. A harmadik díjazott, Vas Ádám Balázs pénzügyőr alezredes, a NAV Központi Irányítás Vám Főosztályának munkatársa külföldi szakmai útja miatt nem tudta átvenni az elismerést. Az ő méltatásában elhangzott, hogy az 1997-es évfolyam végzőseként örömmel tér vissza oktatni, nem csak a pénzügyőr hallgatók differenciált szakmai tárgyai, de a Kar valamennyi hallgatója által választható kurzusok keretében is.

Az ünnepség végén a résztvevők a Vám- és Pénzügyőri Tanszék mindennapjaiból láthattak pillanatképeket, Kapi-Horváth Ferencnek, a Pénzügyőr Zenekar vezető karnagyának szerzeménye, a Pénzügyőr induló hangjaira.

Suba László

Fotók: Láng-Miticzky András


Nemzetközi együttműködés az adó-elkerülések visszaszorítására

  • 2015 nav konferencia 680 451 s
  • 2015 nav konferencia 1 680 451 s
  • 2015 nav konferencia 2 680 451 s
  • 2015 nav konferencia 3 680 451 s
  • 2015 nav konferencia 4 680 451 s
  • 2015 nav konferencia 5 680 451 s
  • 2015 nav konferencia 6 680 451 s
 • Előző
 • Következő

Miközben az adóbeszedési tevékenység egy ország nemzeti szuverenitásának alapvető része, mégis egyre inkább nemzetközi szintre kerül ennek szerepe, megítélése – hangzott el az „Adóelkerülés visszaszorításának európai dimenziói” című nemzetközi konferencián, az NKE Ludovika főépületében. A Rendészettudományi Kar és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) immáron harmadik alkalommal megtartott közös rendezvényén az európai adó és vámszolgálatokat érintő kérdésekről volt szó.

Az, hogy egy állam képes közterheket megállapítani, kivetni és azokat beszedni, az az adott nemzet létéhez tartozó kérdés – hangsúlyozta köszöntőjében Prof. Dr. Patyi András. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora szerint az adók vagy vámok megállapítása és beszedése az állam meghatározó, kiemelkedő jelentőségű tevékenységei. Ennek hatékonyságához ma már szükség van a nemzetközi együttműködésekre is, arra a nyitottságra például, amely más államok jó gyakorlatának megismerésére és átvételére irányul – tette hozzá Patyi András. A rektor beszédében szólt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és jogelőd intézményében 1987 óta folyó vámnyomozó (pénzügyi nyomozó) képzésről és a jövőre negyedszázados fennállását ünneplő vám- és pénzügyőri tanszékről.

A rendezvényen a tapasztalatszerzés fontosságáról beszélt Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, címzetes egyetemi docens is. A NAV vám- és pénzügyőri szakmai szakfőigazgatója szólt az NKE által biztosított tudományos háttérről, amely segíti a szervezetük fejlődését és azt, hogy minél hatékonyabban tudja támogatni az állam működését.

Mivel az EU-ban nincs egységes adórendszer, így a tagállamok szoros szakmai és tudományos együttműködése több szempontból is kiemelkedő fontosságú - hangsúlyozta előadásában Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, egyetemi docens. Az NKE vám- és pénzügyőri tanszékének vezetője szerint a NAV a különböző szakterületek hatékony együttműködése révén egyre eredményesebb az adóelkerülések visszaszorításában. Ehhez megvan az erős törvényi alap és az egyre modernebb informatikai-technikai háttér is. Az online pénztárgépek alkalmazása vagy az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer bevezetése jelentősen javított a korábbi eredményeken. Szabó Andrea szerint szükség van a mostani konferenciához hasonló, tudományos alapokon nyugvó szakmai fórumra, amely segíti a hatóság és a gazdasági szereplők valamint az egyes országok szervezetei közötti együttműködéseket.        

Magyarország új típusú állampénzügyi reformjáról beszélt előadásában Prof. Dr. Lentner Csaba. Az NKE közpénzügyi tanszékének vezetője szerint 2010-től jelentős változások történtek mind a fiskális, mind a monetáris gazdaságpolitika területén. Egy OECD-statisztika szerint 2009-ben Magyarországon volt a legkisebb az állampolgárok kormányzatba vetett bizalma, így létfontosságú volt az állampénzügyek területén bekövetkező változás. Lentner Csaba az elmúlt évek egyik legfontosabb eredmények tartja az államadósság mintegy 10 százalékos csökkenését. A tanszékvezető szerint ebben az adórendszer megváltozása, a közteherviselés, a tehermegosztás és az adóalap kiszélesítése kiemelt szerepet játszott. Emellett fontos feladata volt a monetáris politikát irányító Nemzeti Banknak is, amely jelentősen csökkentette a jegybanki alapkamatot, valamint önfinanszírozási és növekedési hitelprogramot indított el.  „Versenyképesség gazdaság nincsen versenyképes társadalom nélkül, mivel az állampolgároknak érezniük kell, hogy a tőlük beszedett adók jó helyre kerülnek és a pénzügyi folyamatok átláthatóak” - fogalmazott Lentner Csaba. A professzor szerint az állampénzügyekben 2010-től megnyilvánuló folyamat – az NKE-nek is köszönhetően - jelentős módszertannal, nemzetközi szinten is elfogadott tudományos értékekkel bír.  Lentner Csaba előadásában szólt arról is, hogy a stabil állampénzügyi rendszer kialakításához szükség volt az állam kezdeményező szerepére, amelyben a korábbi időszakkal ellentétben magának vindikálta az ellenőrző, szabályozó és gazdaságot befolyásoló jogait.

A rendezvényen a hazai előadók mellett cseh és szlovák szakemberek is ismertették saját tapasztalataikat.

Szöveg: Szöőr Ádám

Cimkék: NAV, konferencia, 2015