SzűkítésKiválasztott Címke

Nyílt Nap

Minden Címke 302


Jelenleg 6 bejegyzés található Nyílt Nap cimkével

Nagy volt az érdeklődés az RTK képzései iránt

  • dsc8859 2
  • dsc8819 2
  • dsc8822 2
  • dsc8823 2
  • dsc8834 2
  • dsc8873 2
  • dsc8882 2
  • dsc8900 2
  • dsc8905 2
  • dsc8922 2
  • dsc8969 2
 • Előző
 • Következő

Ezernégyszázan voltak kíváncsiak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának nyílt napjára, amelyet az NKE Farkasvölgyi úti kampuszán tartottak - idén utoljára.

Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes a nyílt nap moderátoraként a kar földrajzi elhelyezkedésére is utalva az RTK-t Magyarország legmagasabb szintű felsőoktatási intézményének nevezte.

Az NKE Rendészettudományi Karának dékánja, Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy megnyitó gondolataiban reményét fejezte ki, hogy a következő tanév kezdetén, a rendészeti alapfelkészítésen együtt futhat majd több jelenlévő fiatallal.

Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora fontosnak tartja a Rendészettudományi Karon a gyakorlati és az elméleti ismeretek oktatásának, a szakmaközpontú és az elméleti felkészítésnek a megfelelő arányát. „A kiképzéshez ugyanis gyakorlati ismeretekre van szükség, az elméleti ismeretek megszerzéséhez pedig elengedhetetlen a tudomány művelése.” A rektor felidézte, hogy az NKE öt éve kezdte meg a működését. Utalt Montesquieure, a három hatalmi ág elválasztásának elvére. Elmondta, hogy az egyetem a végrehajtó hatalom tudásigényének a kielégítésével foglalkozik, amely hatalmi ág három területre bontható: kormányzás, honvédelem, közigazgatás. Ez utóbbihoz kapcsolódik a Rendészettudományi Kar képzési profilja. Patyi András felidézte, hogy a rendészeti tevékenység 1500-2000 évvel ezelőtt magát a közigazgatást jelentette, a közigazgatás ekkor maga volt a rendészet. „Mindig is a rend fenntartása volt a cél, annak szabályait, törvényszerűségeit, veszélyeit szükséges ismerni, a belső biztonságra leselkedő veszélyeket elhárítani”- hangsúlyozta a rektor, hozzátéve azt, hogy a rendőri hivatás magas szinten professzionalizált szakmává vált. A Rendészettudományi Kar munkájában résztvevő rendészeti szakemberek feladata, hogy megtanítsák a hallgatóknak, milyen technikai és jogi eszközökkel, milyen módszerekkel deríthetik föl a veszélyeket, és akadályozzák meg, hogy azok valódi veszéllyé váljanak. „A leendő rendvédelmi dolgozók majd azért felelnek, hogy az állampolgárok békében éljenek.” A rektor felhívta a figyelmet a jogi ismeretek fontosságára és arra, hogy ezek a képzések magas szintű elméleti tudást igényelnek. Végezetül az alapkiképzés nehézségeiről beszélt, majd hangsúlyozta, hogy az RTK-n pszichikai, jogi, igazgatási rendészeti komplex képzés folyik.

A rendezvényen az érdeklődők részletes tájékoztatást kaptak a 2017. évi felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról, az alkalmassági vizsgálatokról (fizikai-kondicionális felmérő, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági), az alapkiképzésről és a rendészeti ösztöndíjas hallgatók jogállásáról. Szó volt a tisztjelölti jogállásról, a hat és a nyolc féléves alapképzés közötti legfőbb különbségekről. A pályaválasztás előtt álló fiatalok megismerkedhettek a kar képzéseivel, minden szakirányról felvilágosítást kaphattak.

Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője az alapkiképzésről és a tisztjelölti jogállással kapcsolatos sajátosságokról tájékoztatta a jelenlévőket, valamint a Rendészettudományi Kar hallgatóival szemben támasztott sajátos, illetve speciális elvárásokról és követelményekről beszélt. „A hozzánk jelentkező hallgatóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy nem szakmát, hanem hivatást választanak és életpályájuk során szolgálatot fognak ellátni. A hivatásra illetve a szolgálatra való felkészülés megköveteli, hogy hallgatóink elsajátítsák azokat a sajátos szolgálati- és életviszonyokat, melyek a rendvédelmet jellemzik”- hangsúlyozta az ezredes. Majd hozzátette: az RTK önálló szervezeti egysége a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet, melynek alapvető feladata a gyakorlati képzés, a rendészeti alapfelkészítés megszervezése és végrehajtása, a szervezeti kultúra megismertetése, a fizikai-kondicionális felkészítés, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátíttatása, az alaki képzés, a lövészeti kiképzés, az informatikai felkészítés.

Elmondta azt is, hogy a nappali munkarendes, rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tisztjelölti jogállásban tanulnak. A szabályozás célja az volt, hogy a rendvédelmi tisztképzésben hivatásos pályára készülő hallgató már a képzési időszakban is szorosabb kapcsolatban álljon a foglalkoztatni kívánó rendvédelmi szervvel és már ekkor kialakuljon a hivatásos életpálya iránti elköteleződés, a hivatással együtt járó életviszonyok elfogadása, az azokkal való azonosulás.

Hoffmann Márk r. hadnagy, egykori RTK HÖK elnök, jelenleg baleseti vizsgáló a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályán. Tavaly végzett az RTK-n, ahol olyan tudást sajátított el, amelyet a gyakorlatban is tud hasznosítani.

A mogyoródi Hragyel Zsófia Gödöllőn tanul, minden vágya, hogy a hazáját szolgálja. A gazdaságvédelmi nyomozó szakirány iránt érdeklődik, amelyről az Educatio szakkiállításon tudott meg részletes információkat. Édesanyja egykoron szintén ebbe az intézménybe jelentkezett, de végül nem fejezte be a tanulmányait.

A szekszárdi Márk Péter bűnügyi nyomozó szeretne lenni. Fontosnak tartja a fizikai erőnlétet, ezért rendszeresen sportol. A bemutatók lenyűgözték és hasznos volt számára a hallgatókkal folytatott beszélgetés is, melynek során megosztották vele személyes tapasztalataikat az oktatásról és a hallgatói létről.

Dr. Gáspár Miklós r. alezredes elmondta, hogy a bűnügyi szakterület iránt érdeklődtek a nap folyamán a legtöbben, több száz diák számára adott tájékoztatást a képzésekről. Számos szakmai kérdést tettek föl a középiskolások, melyekre naprakész információkkal tudott szolgálni, ugyanis az RTK oktatói folyamatosan együttműködnek, kapcsolatot tartanak az ORFK bűnügyi szerveivel.

A nyílt nap résztvevői kipróbálhatták, hogy képesek-e teljesíteni az RTK által előírt fizikai követelményeket, valamint intézkedéstaktikai, alapkiképzést jellemző bemutatókat és rendőrségi eszközöket is megtekinthettek.     


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: Nyílt Nap, 2017

Az RTK-ra pályázók bátor döntést hoznak - közel háromezer érdeklő képzéseink iránt

  • dsc 7292 2
  • dsc 7265 2
  • dsc 7200 2
  • dsc 6951 2
  • dsc 6971 2
  • dsc 6994 2
  • dsc 7001 2
  • dsc 7003 2
  • dsc 7055 2
  • dsc 7072 2
  • dsc 7088 2
  • dsc 7091 2
  • dsc 7097 2
  • dsc 7111 2
  • dsc 7119 2
 • Előző
 • Következő

Ezernégyszáz pályázó és ugyanennyi szülő volt kíváncsi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának nyílt napjára, amelyet az NKE Farkasvölgyi úti kampuszán tartottak. Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes az RTK-t Magyarország egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézményének nevezte. Az eseményt Dr. Kiss Norbert, továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes nyitotta meg, aki szerint azok a pályázók, akik a Rendészettudományi Karra jelentkeznek, bátor döntést hoznak, hiszen olyan hivatást választanak, amely az emberek számára az egyik legfontosabb értéket, a biztonságot védi. „A legfőbb erény, amely ehhez a pályához szükséges, a rendíthetetlen becsület, az alázat, a bátorság, a felelősségérzet és a szaktudás. Az egyéniség, a személyes képesség gondozása kiválóságot eredményez”- tette hozzá a rektorhelyettes.

Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, az NKE Rendészettudományi Karának dékánja a Karon folyó képzésekről beszélt, majd a példamutatás fontosságára hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy az egyetemi végzettség megszerzése mellett a leendő hallgatók élethivatásává válik majd ez a szakma.

A rendezvényen az érdeklődők részletes tájékoztatást kaptak a 2016. évi felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról, az alkalmassági vizsgálatokról (fizikai-kondicionális felmérő, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági), az alapkiképzésről és a rendészeti ösztöndíjas hallgatók jogállásáról. A pályaválasztás előtt álló fiatalok megismerkedhettek a kar képzéseivel, így a bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó, vám- és jövedéki igazgatási, igazgatásrendészeti, határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, migrációs, biztonsági és a katasztrófavédelem szak szakirányairól is felvilágosítást kaphattak.

Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője az alapkiképzésről és a tisztjelölti jogállással kapcsolatos sajátosságokról tájékoztatta a jelenlévőket, valamint a Rendészettudományi Kar hallgatóival szemben támasztott sajátos illetve speciális elvárásokról és követelményekről beszélt. „A hozzánk jelentkező hallgatóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy nem szakmát, hanem hivatást választanak és életpályájuk során szolgálatot fognak ellátni. A hivatásra illetve a szolgálatra való felkészülés megköveteli, hogy hallgatóink elsajátítsák azokat a sajátos szolgálati- és életviszonyokat, melyek a rendvédelmet jellemzik”- hangsúlyozta az ezredes. Majd hozzátette: az RTK önálló szervezeti egysége a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet, melynek alapvető feladata a gyakorlati képzés, a rendészeti alapfelkészítés megszervezése és végrehajtása, a szervezeti kultúra megismertetése, a fizikai-kondicionális felkészítés, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátíttatása, az alaki képzés, a lövészeti kiképzés, az informatikai felkészítés.

Elmondta azt is, hogy a nappali munkarendes, rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tisztjelölti jogállásban tanulnak majd. A szabályozás célja, hogy a rendvédelmi tisztképzésben hivatásos pályára készülő hallgató már a képzési időszakban is szorosabb kapcsolatban álljon a foglalkoztatni kívánó rendvédelmi szervvel és már ekkor kialakuljon a hivatásos életpálya iránti elköteleződés, a hivatással együtt járó életviszonyok elfogadása, az azokkal való azonosulás.

Őri Tamara r. hadnagy közrendvédelmi előadó a Budapesti Rendőr-főkapitányságon. Tavaly végzett az RTK-n, ahol olyan tudást sajátított el, amelyet a gyakorlatban is tud hasznosítani. Elmondta, hogy büszkén viseli az egyenruhát.

A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium diákja, Fazekas Ágnes minden vágya, hogy a hazáját szolgálja. Nagyon szeret emberekkel foglalkozni és a bűnügyi nyomozó szakirány a legvonzóbb a számára.

A győri Horváth Attila gyermekkori álma, hogy rendőr legyen, a nyíregyházi Hegedűs Péter pedig tűzoltóként dolgozna. A tisztesség és a rend szeretete meghatározói az életének. Fontosnak tartja „a fizikai erőnlétet, a mentális fittséget és tisztaságot, valamint az alkalmazkodási készség magas fokát”. 

„Hivatás, szolgálat, karrier ”-olvashatták a jelenlévők az ORFK sajtófalán. Alföldy Csilla r. alezredes, osztályvezetőt az érdeklődők a rendvédelmi életpályáról, az előmeneteli rendszerről, a beosztásokról kérdezték. A rendvédelmi hivatás alapelveit is megosztotta a pályázókkal, melyek: a hűség, a nemzeti érdek előnyben részesítése, a méltóság és a tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlaság, a szakszerűség. az együttműködés és az arányosság.

A nyílt nap résztvevői kipróbálhatták, hogy képesek-e teljesíteni az RTK által előírt fizikai követelményeket, valamint intézkedéstaktikai, alapkiképzést jellemző bemutatókat és rendőrségi eszközöket is megtekinthettek a Készenléti Rendőrség, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közreműködésével.     


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: Nyílt Nap, RTK, 2016

Nyílt nap az RTK-n

  • nyilt nap 2015 1 680 451 s
  • nyilt nap 2015 5 680 451 s
 • Előző
 • Következő

Január 15-én ismét megnyitja kapuit a pályaválasztás előtt álló diákok előtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara. A nyílt napon fizikai, egészségügyi, pszichológiai alkalmassági felvételi követelményekről kaphatnak információkat az érdeklődők, a pályaalkalmassági vizsgálatokkal, a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról tájékozódhatnak, akik ellátogatnak a rendezvényre. A gyakorlatok bemutatását követően a fizikai-kondícionális alkalmassági vizsgálat teljesítésére is lehetősége lesz a hallgatóknak. Intézkedéstaktikai és tonfa, valamint alapkiképzést jellemző bemutató színesíti majd a nyílt nap programját, melynek résztvevői rendőrségi eszközöket is megtekinthetnek.


A pályázható szakirányokról a középiskolások számára összeállított tájékoztató anyag az alábbi linken érhető el:

http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/tajekoztato-a-palyazhato-szakiranyokrol-kozepiskolasok-szamara

A nyílt nap részletes programja a hivatkozáson tekinthető meg: http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/nyilt-nap-programja.original.pdf

Cimkék: Nyílt Nap, 2015

Nyílt Napok az NKE-n

  • nyilt nap az nke n 680 446 s

Ismét megnyitja kapuit az érdeklődő diákok előtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely mind a négy kampuszán várja a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. Január 8-án a Közigazgatás-tudományi Kar, 9-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 16-án pedig a Rendészettudományi Kar tart nyílt napot, míg a központi rendezvény január 30-án lesz, amikor bemutatkozik a február 1-én induló Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar.

Az NKE egyik fő törekvése, hogy államtudományi egyetemmé váljon, erről is beszél majd Prof. Dr. Patyi András rektor, a Közigazgatás-tudományi Kar január 8-i, 11:00-kor kezdődő nyílt napján. A Ménesi út 5. alatt található egyetemi kampuszon tartandó rendezvényen a diákok megismerkedhetnek a kar képzéseivel, a karrierlehetőségekkel, információt kaphatnak az ösztöndíjakról valamint bepillantást nyerhetnek a diákéletbe, bejárhatják az oktatásnak helyt adó épületet is.

A nyílt napok sora január 9-én, a Hungária körút 9-11. alatt található Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon (HHK) folytatódik. A katonai pálya iránt érdeklődők - a praktikus információkkal kapcsolatos tájékoztatáson kívül - láthatnak majd testnevelési és alaki bemutatót és részt vehetnek egészségügyi alkalmassági tanácsadáson. A rendezvényen a résztvevők élőben is megtekinthetnek egy beindított T72-es harckocsit és egy tűzszerész robotot, röpül majd többféle drón is és megnyitja kapuit az érdeklődők előtt a kar könyvtára, a szülők pedig külön nekik szóló tájékoztatón vehetnek részt és bemutatkozik a Katasztrófavédelmi Intézet is. Emellett érdekes programnak ígérkezik a lézerlövészet és a makettkiállítás is. A nyílt napon bemutatkoznak a HHK alap- és mesterképzési szakjai is. 

Fizikai, egészségügyi, pszichológiai alkalmassági felvételi követelményekről, pályaalkalmassági vizsgálatokkal, felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról is kaphatnak információkat a rendészeti képzések iránt érdeklődők, a Rendészettudományi Kar január 16-i nyílt napján. A Farkasvölgyi út 12. szám alatt található kampuszon rendőrségi eszközök, tonfa- és intézkedéstaktikai bemutató, fizikai alkalmassági gyakorlatok szabályos végrehajtásának megtekintésére, valamint kipróbálására is lehetőség nyílik. A résztvevők ezen a rendezvényen is megismerkedhetnek a Katasztrófavédelmi Intézet képzéseivel.

Cimkék: Nyílt Nap, 2015

Bemutatkozik a Rendészettudományi Kar

Fizikai, egészségügyi, pszichológiai alkalmassági felvételi követelményekről, pályaalkalmassági vizsgálatokkal, felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról, szakirányokról szóló tájékoztatóval, plenáris előadásokkal készülnek a Rendészettudományi Karon lévő szakirányok képviselői, a felvételi eljárás, az alkalmassági vizsgálatok és az alapkiképzés szakértő munkatársai, akiknek a segítségével választ kaphatnak minden felmerülő kérdésükre az érdeklődők 2015. január 16-án, a Rendészettudományi Kar nyílt napján. Rendőrségi eszközök, tonfa- és intézkedéstaktikai bemutató, fizikai alkalmassági gyakorlatok szabályos végrehajtásának megtekintésére, valamint kipróbálására is lehetőség nyílik ezen a napon.

  • nke rtk nyilt nap plakat 680
Cimkék: Nyílt Nap, 2015

Több ezer érdeklődő az NKE nyílt napján

  • nyiltnap5
  • nyiltnap6
  • nyiltnap7
  • nyiltnap4
  • nyiltnap_2014_2
  • nyiltnap_2014_1
 • Előző
 • Következő

A modern, hármas felosztást alapul véve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a végrehajtó hatalomhoz kötődik, hiszen ez az az intézmény, amely a kormány és a parlament döntéseinek végrehajtására, valamint a honvédelem számára képzi a szakembereket - vezette fel Patyi András rektor a felsőoktatási intézmény január 24.-i nyílt napját.  Emlékeztetett: bár a két éves NKE hazánk legfiatalabb egyeteme, az elődintézmények formájában több, mint kétszáz éves hagyományra tekinthet vissza.

Akik honvédtisztnek jelentkeznek, kettős kihívásnak kell megfelelniük: a felsőoktatás által támasztott követelményeken felül meg kell állják a helyüket a katonává válás útján is. El kell sajátítsák azt az életformát, amelyben életüket szoros napirend szerint élik. Ugyanakkor a Ludovika Zászlóaljban a csak itt átélhető bajtársiasságot is megtapasztalhatják - beszéltek a nyílt napra kilátogató diákoknak az egyetemen folyó katonai képzésről Boldizsár Gábor ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja és Molnár Zsolt ezredes, a Ludovika Zászlóalj parancsnoka.

A tanulmányaikat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytató hallgatók számíthatnak arra, hogy egyetemi éveik alatt néhány hónapig külföldön is tapasztalatokat szerezhetnek - említette a felsőoktatási intézménybe készülőknek az NKE egyik előnyét Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes a nyílt napon.

Az ember ha kilép az utcára és közlekedik, adóbevallást készít, egyetemre jelentkezik, ingatlant vásárol, a közigazgatással találkozik. Ez az a szféra, ami az állampolgár életének szinte minden területén jelen van és ez az a terület, ahová elhivatott szakembereket képez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - beszélt az intézmény munkájáról Cserny Ákos, a Közigazgatás-tudományi Kar dékánja.

Akiben nincs vagányság, az ne jöjjön rendészeti pályára. De az sem, akiben csak vagányság van - hívta fel a pályaválasztók figyelmét a tájékoztatón Ruzsonyi Péter büntetés-végrehajtási dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja.

Bleszity János tűzoltó vezérőrnagy, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója arról beszélt, hogy a hagyományos tűz- és polgári védelmi területeken felül újabban az iparbiztonság is a képzési portfólió részét képezi, önálló szakirány formájában.

A Ludovika Campus kifejezi az egyetem, sőt, a közszolgálat megújulását - mutatta be a folyamatban lévő beruházást a tájékoztatón Horváth József főtitkár. A teljes egészében jövő őszre elkészülő egyetemi kampusz részét képező Ludovika épület átadása idén tavaszra várható, ide költözik majd az intézmény központja. A campuson többek között új oktatási épület, két kollégium, lőtér, lovarda, sportpályák szolgálják a Nemzeti Közszolgálati Egyetem polgárait.

A nyílt napra kilátogató több ezer érdeklődő a Zrínyi Laktanya területén nemcsak szóbeli tájékoztatást kaphatott az egyetemen folyó képzésekről, de bepillanthatott a honvéd tisztjelöltek mindennapi életébe, kipróbálhatta magát egészségügyi alkalmassági vizsgálaton és láthatott tűzoltó járművet is.

(Fotó: Szilágyi Dénes és Dr. Budaházi Árpád)

Cimkék: Nyílt Nap