SzűkítésKiválasztott Címke

OTDK 2017

Minden Címke 304


Jelenleg 4 bejegyzés található OTDK 2017 cimkével

Dékáni elismerés az OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció szervezőinek

  • 1otdk unnepseg p5124286
  • otdk unnepseg p5124315
  • otdk unnepseg p5124331
  • otdk unnepseg p5124351
  • otdk unnepseg p5124380
  • otdk unnepseg p5124392
 • Előző
 • Következő

Családias, jó hangulatú ünnepségen köszönte meg dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja azt a több hónapon át tartó megfeszített munkát, amelyet a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának szervezésében részt vevő egyetemi polgárok – oktatók, más munkakörben dolgozó munkatársak, illetve hallgatók – végeztek.

Köszöntőjében a dékán kiemelte: jól szervezett rendezvényt tudhatunk magunk mögött, ahol minden résztvevő (versenyző, zsűritag, érdeklődő) érezhette a gondoskodást. Dr. habil. Boda József – aki egyúttal a Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezető elnöke – ezt követően elismerő oklevelet nyújtott át valamennyi megjelent szervezőnek.

A továbbiakban dr. Mészáros Bence r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, a szekció ügyvezető titkára érzékeltette a verseny jelentőségét. Mint elmondta, rekordszámú, kétszáz érvényes nevezés érkezett a Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezetéséhez. Ugyancsak soha nem látott mértékű volt a hallgatókat küldő intézmények száma: tizenhárom – köztük három határon túli – oktatási intézmény tizennyolc karáról érkeztek versenyzők. A 2015 ősze óta folyó szervezőmunka egyik fő célja a nyitás volt más egyetemek felé. Ennek eredményeként büszkén kijelenthetjük, hogy a szekcióban valamennyi magyarországi jogi kar képviseltette magát versenyzővel, bírálóval vagy zsűritaggal. Dr. Mészáros Bence végül megköszönte a szervezésben részt vevők munkáját, valamint dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes támogatását, majd az adatok sorát folytatva beszámolt a hallgatók eredményeiről is: huszonegy tagozatban összesen hatvankét helyezést osztott ki a főzsűri, a támogatóknak köszönhetően pedig negyvennégy különdíj talált gazdára.

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, a szekció szakmai bizottságának elnökhelyettese felidézte az RTK által rendezett legutóbbi szekció nehézségeit, majd kitért a mostani rendezvény kulisszatitkaira, buktatóira. Hangsúlyozta, hogy a szervezők munkájának támogatásáért köszönet illet olyan személyt is, aki itt ma nem kapott elismerő oklevelet: a szekció ügyvezető elnökét, dr. habil. Boda Józsefet.

Az ünnepség végén a Rendészettudományi Kar dékánja köszönetet mondott az egyetem vezetésének, köztük prof. dr. Patyi András rektornak az RTK részére a szervezéshez nyújtott támogatásért.

Suba László


„Egy életpálya a magyar tudomány szolgálatában”

  • fokep

A tudományos diákköri mozgalom országos tudományos fórumot biztosít az önképző, kutató, illetve művészeti munkában legkiválóbb eredményeket felmutató egyetemisták és főiskolások számára. Prof. Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke műhelyteremtő mester, aki éppen harminc éve vezeti a szervezetet. A professzorral tehetséggondozásról, az elmélyült kutatásról beszélgettünk, melynek során felhívta a figyelmet arra, hogy mindig hinnünk kell a tudomány varázsában.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Egyik pályatársa műhelyteremtő mesternek nevezte, mióta tevékenykedik a tudomány szolgálatában?

1960-ban vettem részt az első OTDK versenyemen, ahol második helyezést értem el. A gépészmérnöki diplomámat 1963-ban szereztem, már akkor az egyik szakbizottság elnöke voltam. Majd 1987-ben az OTDT elnöke lettem, ennek már éppen 30. esztendeje és a tehetségek útját jelenleg professor emeritusként igyekszem egyengetni.

Mit jelent az Ön számára a tehetséggondozás?

Már középiskolás koromban azt tapasztaltam, hogy a diákoknak milyen fontos a példakép. Tanársegédként is az egyik legfontosabb feladatomnak a tehetségek gondozását tartottam, hiszen az iskola legfőbb feladata a tehetség felismerése és támogatása. Mindig azt az oktatót tartottam a legjobb pedagógusnak, aki hiteles, van „saját tudománya”, jó kommunikációs készséggel rendelkezik, elhivatott és szolgálatnak tekinti a munkáját.

Az elmúlt harminc esztendőben melyek voltak a legfontosabb változások a tehetséggondozás terén?

Magyarországon a társadalmi mobilitás az egyik legrégebbi problémák egyike és ez a tehetséggondozásban is megjelenik. Azonban a tudományos diákköri konferenciák sikeresen túlélték az elmúlt 65 esztendőt, mert mindig depolitizált volt és valóságos értékek mentén építkezett. A siker legfőbb titka a mester és tanítvány viszonyában rejlik. Amikor átvettem az elnöki feladatokat, megkezdtem a 16 szakmai bizottság megszervezését, amelyen belül a had-, és rendészettudomány mindig is különleges helyet foglalt el. A bizottságok stabilan működnek, alapvető értékeik vannak, a különbözőségük ellenére a céljukat tekintve teljes mértékben azonosak. A TDK úgy „tömegesedett”, hogy a színvonalából soha sem veszített. „A TDK örök”, mindig megújul, és társadalmi körülményekhez igazítja saját tevékenységét, szakmai közösségeket teremt, Soprontól Nyíregyházáig, Pécstől Debrecenig a tudomány világában. 

Ha jól tudom, a legintenzívebb felkészülési formának az elmélyült kutatómunkát tartja, ami által a fiatalok diplomája még értékesebb lesz.

A kutatás egy önismereti tréning, egy nagyon intenzív képzés és önképzés is egyben. A tudományos diákköri konferenciákon résztvevő 15.000 versenyző egy virtuális elit egyetemet alkot, innen kerülnek ki a legjobbak, a legfelkészültebb tudósok.

Valóban hinnünk kell a tudomány varázsában, szépségében?

Dosztojevszkijt idézném: „A szépség menti meg a világot.” A szépség műveltség, tudás, az emberek szeretete és békesség. A szépség lényegének, a művészet és a tudomány mibenlétének azonban van egy sajátossága: a valódi alkotás meggyőző ereje cáfolhatatlan, hatalmába keríti még a kétkedőket is. Aki egyszer találkozik mindezzel, egész élete során fontosnak tartja majd. A szakkollégiumi rendszer minősítő bizottságát is én vezetem. Ez egy szocializációs tér, számos egyéni értékkel, melynek során fontosnak tartom az önfejlesztést. A szakkollégiumok tagjai a tevékenységükkel a közösségeket építik, a tudományos diákköri tevékenységgel pedig önmagukat.

Ezt a munkát valaha abba lehet hagyni?

Abbahagyni soha nem lehet, hiszen mint említettem, „a TDK örök”. A társadalmi környezet folyamatosan változik ugyan, de mindig új és sokféle tehetséggondozási forma jön létre a felsőoktatásban. Szeretnénk kinyitni a tudomány kapuját a középiskolás hallgatók számára és el kívánjuk juttatni a TDK értékeit a határokon túlra is. Mindig változtatunk, hogy mindez változatlan maradhasson.

Meddig számíthatunk Professzor úr személyes közreműködésére a tehetséggondozás során?

Még egy négyéves ciklust vállaltam. Legfőbb vágyam, hogy a XXXV. OTDK-n is én üdvözöljem a legtehetségesebb hallgatókat.

Cimkék: OTDK 2017, interjú, 2017

Az OTDK-ra rekordszámú versenyző nevezett

  • otdk 2015 18 680 451 s

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció versenyére a nevezési határidő lejárt, melyre minden idők legtöbb hallgatója nevezett: 14 intézmény 20 karáról 199-en, 200 pályamunkával. Négy versenyző a határon túlról nyújtotta be a jelentkezését, közülük egy középiskolás diák is. Az OTDK-ra jelentkezők felkészítését 139 konzulens segíti. Az országos versenyt a Ludovika Campuson 2017. április 25-27. között a Rendészettudományi Kar rendezi.

Cimkék: OTDK 2017, TDK

Megnyílt a regisztrációs felület

  • kari tehetsegnap a karolin

A hallgatók, a konzulensek és minden érdeklődő számára már elérhető a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció versenyének regisztrációs felülete, a jelentkezés csupán néhány percet vesz igénybe. Azon oktató kollégákat, akik nem konzulensként, vagy zsűritagként vesznek részt az országos versenyen, az ügyvezetés arra kéri, hogy érdeklődőként regisztráljanak.

A felület az alábbi linken érhető el:

https://app.uni-nke.hu/otdk/index.php/regisztracio

Cimkék: OTDK 2017, TDK, 2017