SzűkítésKiválasztott Címke

RTF

Minden Címke 304


Jelenleg 1 bejegyzés található RTF cimkével

Az RTF, RTK egykori vezetői találkoztak

  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
 • Előző
 • Következő

"A hivatástudatra nevelés és a hagyományőrző tevékenység ápolása fontos célja a dékáni vezetésnek"- hangsúlyozta Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán a Rendőrtiszti Főiskola és a Rendészettudományi Kar volt vezetőinek, valamint az RTF-ről nyugdíjba vonult, 75. és 85. születésnapjukat ünneplő volt kollégák köszöntésén, ahol a rendvédelmi tisztképzés múltját, jelenét és jövőjét mutatta be a jelenlévők számára.

A hazai rendőrtisztképzés kezdeteit is bemutatta előadásában az RTK dékánja. Elmondta, hogy a dualizmus idején a Magyar Királyi Rendőrség tiszti karával szemben a közigazgatási tisztviselők képesítési követelményét állították fel. 1920-ban kezdődött a rendőr szakoktatás teljes körű kiépítése. A Rendőrtisztképzés jellemzőit 1951-71-ig és az RTF 1971-2012 közötti időszakának sajátosságait vázolta fel. 2012. január elsején jött létre a Rendészettudományi Kar, ahol a kialakult képzési rendszerben a rendvédelmi szervek vezetőinek az elvárása kötelező érvényű. Öt intézet működik a Karon és hét, az intézetektől különálló tanszék. Nappali munkarendben több mint 700 fő, levelező munkarendben mintegy 1000 fő tanul a Karon, három alapszakon és a rendészeti vezetői mesterszakon. Az RTK hivatásos állománya 73 fő, a teljes dolgozói létszám 168 főre tehető. 78 fő oktatóból 45 fő rendelkezik tudományos fokozattal, 29 fő jelenleg doktori iskolai tanulmányokat folytat. A dékán a rendészeti képzés jövőjével kapcsolatban a legfontosabbnak a hallgatók szakmai, parancsnoki felkészítését tartja és a hivatásra nevelést, valamint a rendészettudományi kutatások folyamatos végzését.

„A Kar vezetésének az a célja, hogy az RTK a hatékony tudományos tevékenységével és a nemzetközileg is értékelhető tudományos eredményeivel járuljon hozzá az NKE majdani kutatóegyetemi profiljának kialakításához, hazai és nemzetközi elismertségéhez” - jelentette ki Dr. habil. Boda József.

Hajdú József ny. r. alezredes három főiskolai és egy egyetemi végzettséggel rendelkezik, 1996-ban ment nyugdíjba, szociológiát, vezetéselméletet, filozófiát és kommunikációelméletet tanított a RTF-en. Jelenleg vizuális kultúrával foglalkozik, hét könyvet írt kutatási eredményei alapján.

Szigeti Lajos angol nyelvet tanította a jövő rendőreit. 1977 óta publikál, a napokban fejezi be a nyolcadik kötetét. "Jó levegőben, jó társaságban éltem itt a napjaimat. Az életem egyötödét a futballpályák környékén töltöttem, Enyingen fociztam. A mai napig sportolok, kézilabdázom"- hangoztatta az évfordulós nyugdíjas.

1971 áprilisától dolgozott a Pszichológiai Tanszéken Dr. Kis Géza, ny. r. ezredes 1973-ban doktorált, 1981-ben védte meg kandidátusi értekezését, majd tanszékvezető lett. "Közel lakom a Farkasvölgyi úti Campushoz. A mai napig minden nap nagyokat sétálok a kerületben, ahol a Bridzs Klub elnöke is vagyok"- hangsúlyozta Kis Géza, aki a többszörösen visszaeső bűnözők életútját tanulmányozta a börtönökben a kutatásai során.

Kotra Rudolfné ny. r. alezredes felidézte: moszkvai kiküldetése során találkozott az RTF akkori parancsnokával, majd 40 éves belügyminisztériumi tevékenysége után az RTF Személyzeti Osztályán dolgozott tovább. Operatőr fia sokat segített az intézmény technikusainak. 

1993-ig dolgozott az RTF-en Dr. Szalva Jánosné, ny. r. alezredes, a Nyelvi Tanszéken az Újlatin Nyelvek Szakcsoportját vezette. Majd a Külkereskedelmi Főiskolán tanított, ahol 12 évig vezette az Olasz Szakcsoportot. Ahogyan fogalmazott, a mai napig a kedvére tanítgat.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, Dr. Matei László ny. r. ezredes, Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, Prof. Dr. Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok, Prof. Dr. Sárkány István, ny. r. vezérőrnagy, Dr. Virányi Gergely ny. hőr. dandártábornok, Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Dr. Hegedüs Judit dékáni hivatalvezető, Simon Attila r. ezredes, Dr. Verhóczki János r. ezredes, Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes és Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: RTF, Találkozó, 2015