SzűkítésKiválasztott Címke

TDK

Minden Címke 304


Jelenleg 47 bejegyzés található TDK cimkével

Amerikai kutató a Rendészettudományi Karon

  • robinson 2017 710x

Dr. habil. Barabás Andrea Tünde egyetemi docens, a Bűnügyi Tudományok Intézete Tudományos Diákkör vezetőjének meghívását elfogadva amerikai kutató látogatott el intézményünkbe: Robin A. Robinson, a Massachusetts Dartmouth Egyetem Szociológia és Antropológia Tanszékének professzora, aki jelenleg Fulbright ösztöndíjasként folytat kutatást hazánkban. Az előadó a tudományos diákkör tagjainak a bűnözés és a félelem pszichológiai összefüggéseiről beszélt, kiemelve a gyermekkorban elszenvedett sérelmek gyakran meghatározó szerepét a további bűnözői és áldozati életpálya folyamatában. A széles körű hallgatói érdeklődés által övezett rendezvény folytatása nem marad el, ugyanis a vendégelőadó a következő szemeszterben prezentálni fogja a női bűnelkövetők körében végzett kutatásai eredményét.

Cimkék: TDK, előadás, kutatás, 2017

Kriminálmisztika - interaktív kalandozás a kriminalisztika világában

  • kriminalisztikai f 20170517 191132
  • kriminalisztikai 20170517 185337
  • kriminalisztikai 20170517 185245
  • kriminalisztikai 20170517 185146
  • kriminalisztikai 20170517 185108
 • Előző
 • Következő

A Szent György Szakkollégium és a Kriminalisztikai TDK közös programját dr. Angyal Miklós r. ezredes nyitotta meg, aki felhívta a hallgatóság figyelmét a TDK munka előnyeire, s mindenkit arra biztatott, hogy használja ki az egyetem adta lehetőségeket a tudományos kutatásra. Ezután három fős csoportokra bontotta a jelenlévőket, s minden csapat kapott egy-egy játékos, gondolkodtató tesztet.

Ezzel meg is kezdődött a tudományos szórakozás. A teszt kitöltését kérdezz-felelek követte, amely során dr. Petrétei Dávid r. százados és Bezsenyi Tamás r. őrnagy sorozatosan bombázta fejtörő kérdésekkel a hallgatóságot. A helyes válaszok plusz pontot, a helytelenek mínuszokat értek. Ameddig a vetélkedő eredményének összesítésére dr. Angyal Miklós és dr. Petrétei Dávid félrevonult, Bezsenyi Tamás előadást tartott Egy „olasz” sorozatgyilkos utáni nyomozás címmel. Ezt követően került sor az eredményhirdetésre. A nyertes csapatok kipróbálhatták magukat nyomrögzítésben, munkájuk gyümölcsét pedig emlékként megkapták. A rendezvény remek alkalom volt a kriminalisztikai ismeretek bővítésére, felfrissítésére, a gyakorlati praktikák kipróbálására.

Varga Klára

Cimkék: TDK, 2017

Bemutatkoztak a jövő tudósai

  • dsc2536 2 680 454 s

A hazai felsőoktatási tehetséggondozás legnagyobb szabású seregszemléjén, a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 16 tudományterületi szekcióban, 9 város (Budapest, Debrecen, Dunaújváros, Győr, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Pécs, Szeged, Veszprém) felsőoktatási intézményében négy héten át, 2-4 napos szekcióülések keretében versenyeztek a fiatal tudósjelöltek.

A Had- és Rendészettudományi Szekciónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett megmérettetésén 12 felsőoktatási intézmény mintegy 200 hallgatója vett részt.

„A hadtudománynak és a rendészettudománynak számos olyan aspektusa van, amelynek kutatásával foglalkozhatnak más felsőoktatási intézmények hallgatói is. A jogi karok, a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi vagy éppen a műszaki képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatói – akár még az orvostanhallgatók is – könnyedén találhatnak kapcsolódási pontokat saját kutatási területükön szekciónk diszciplínáival” - hangsúlyozta Dr. Mészáros Bence PhD r. ezredes egyetemi docens, tanszékvezető, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezető titkára. Majd hozzátette: „A szekció minél szélesebb körű nyitásával szeretnénk bevonni a magyarországi és határon túli magyar egyetemek interdiszciplináris tudományterületeken tanulmányokat folytató hallgatóit a had- és rendészettudományok területén folyó kutatásokba. Az idei verseny jó tendenciát jelez ezen a téren, hiszen saját hallgatóink mellett a versenyzők közt köszönthettük a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Szent István Egyetem valamint a Partiumi Keresztény Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatóit is.”


Tudományos diákköri ülés

  • tdk 0412

„A jövőre hatályba lépő büntetőeljárási kódex változásokat fog hozni a nyomozási gyakorlatban is” – hangsúlyozta Dr. Terdik Tamás r. ezredes, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese a Bűnügyi Tudományok Intézete tudományos diákköri ülésén.

A főkapitány-helyettes példaként említette meg, hogy a nyomozás felderítési és vizsgálati szakaszból fog állni. A felderítés a gyanúsított kihallgatásáig tart majd, ezután a nyomozó hatóság megküldi az ügyészségnek a nyomozás ügyiratait, egyidejűleg beszámol a nyomozás állásáról és javaslatot tesz a vizsgálat során szükségesnek tartott eljárási cselekményekre vagy a nyomozás befejezésére. Fontosnak nevezte, hogy a védői kirendelések is meg fognak változni a törvényjavaslat értelmében, a védőként eljáró ügyvéd kijelölése az eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság székhelye szerint illetékes területi ügyvédi kamara feladata lesz. Dr. Budaházi Árpád r. őrnagy elmondta, hogy az ezredes fővárosi nyomozási tapasztalatokat is megosztott a hallgatósággal. A beszélgetést Prof. Dr. Fantoly Zsanett a Büntetőeljárásjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára moderálta.

Cimkék: TDK, 2017

Az OTDK-ra rekordszámú versenyző nevezett

  • otdk 2015 18 680 451 s

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció versenyére a nevezési határidő lejárt, melyre minden idők legtöbb hallgatója nevezett: 14 intézmény 20 karáról 199-en, 200 pályamunkával. Négy versenyző a határon túlról nyújtotta be a jelentkezését, közülük egy középiskolás diák is. Az OTDK-ra jelentkezők felkészítését 139 konzulens segíti. Az országos versenyt a Ludovika Campuson 2017. április 25-27. között a Rendészettudományi Kar rendezi.

Cimkék: OTDK 2017, TDK

Megnyílt a regisztrációs felület

  • kari tehetsegnap a karolin

A hallgatók, a konzulensek és minden érdeklődő számára már elérhető a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció versenyének regisztrációs felülete, a jelentkezés csupán néhány percet vesz igénybe. Azon oktató kollégákat, akik nem konzulensként, vagy zsűritagként vesznek részt az országos versenyen, az ügyvezetés arra kéri, hogy érdeklődőként regisztráljanak.

A felület az alábbi linken érhető el:

https://app.uni-nke.hu/otdk/index.php/regisztracio

Cimkék: OTDK 2017, TDK, 2017

Ülésezett az Operatív Csoport

  • operativ tanacs

A XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció versenyének szervezésére létrehozott Operatív Csoport Prof. Dr. Padányi József tudományos rektorhelyettes, Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán és Dr. Mészáros Bence PhD. r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, ügyvezető titkár  vezetésével megbeszélést tartott az RTK-n.

Cimkék: TDK, 2016

Különdíjban részesült négy tehetséges hallgatónk

  • tehetseggondozas 1
  • tehetseggondozas 2
  • tehetseggondozas 3
 • Előző
 • Következő

Az NKE RTK Kari Tudományos Diákköri Tanács soron következő ülésén Dr. Mészáros Bence PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökének a vezetésével szó volt a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció szervezési kérdéseiről, a XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció kari kvótájának feltöltéséről és A magyar tehetségek érvényesülési lehetőségei című konferenciáról.

A Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítvány Kuratóriumának az elnöke, Szabó Lajos különdíjat ajánlott fel négy tehetséges hallgatónknak. Rigó Gábor, Pintér Csilla, Mohácsi Henriett és Havas Virág TDK- dolgozatát a REMOK elnöksége hiánypótlónak találta. Az elnök a díjak átadása után elmondta, hogy a honlapukon keresztül elérhető szakmai könyvtárban helyet biztosítanak a diákok dolgozatainak az elérésére.

„Mindig felemelő érzés érdeklődő hallgatókkal találkozni” – hangsúlyozta Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, aki gratulált a díjazottaknak és további kutatásra buzdította őket.


Kiváló TDK Szervezői Díjat kapott a tanársegéd

  • szilvasy gyuri

A Rendészettudományi Kar oktatója, Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy Kiváló TDK Szervezői Díjat kapott az OTDT Elnökségétől Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen A magyar tehetségek érvényesülési lehetőségei című rendezvényen, a tudományos diákköri mozgalommal összefüggő tevékenységéért.

A tanársegéd a honlap olvasói számára elmondta, hogy a tudományos diákkörrel először másodéves egyetemi hallgatóként, 2001-ben találkozott, amikor a PPKE Jog- és Államtudományi Kara rendezte meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját. Ezen vállalta az egyik külhoni magyar szerző által írt alkotmányjogi dolgozat opponálását, amely a romániai rendeletalkotás aktuális kérdéseiről szólt. Szerzője, Veress Emőd akkor különdíjat nyert. Majd 2003-ban és 2005-ben is vállalt hallgatói opponenciát az OTDK jogi szekciójában. 2005-ben ugyanakkor már szerzőként is indult (XXVII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció, Győr), és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiről írt dolgozatával az Alkotmányjogi Tagozatban megosztott második helyezést és az Igazságügyi Minisztérium különdíját nyerte el. 2004-ben bekapcsolódott a TDK-munkába első munkahelyén, a Rendőrtiszti Főiskolán, ahol először tanszéki TDK-felelős lett, majd rövid időn belül Dr. Lakatos János elnök mellett az RTF Tudományos Diákköri Tanácsának titkárává választották. Innentől kezdve aktívan segítette a kari TDK konferenciák szervezését, lebonyolítását, az OTDK-kra történő jelentkezést, részt vett az OTDT szakmai bizottságainak ülésein.

Tisztségét 2007-ig látta el, ugyanis 2009-ig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban dolgozott. 2009-ben visszatért tanársegédként az RTF-re, ahol újra tanszéki TDK-felelős lett és ismét bekapcsolódott a TDK-szervezési munkába is. A 2011-es év számára is kiemelkedő volt: az RTF ekkor elnyerte a jogot, hogy OTDK-t rendezzen, ő pedig a XXX. Jubileumi OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának ügyvezető titkára lett, a szervező munka összefogása, koordinációja – az akkori tudományos rektorhelyettessel karöltve – a fő feladatai közé tartozott. Az őrnagy elmondása alapján az eredményes előkészítést és lebonyolítást akkor jelentősen megnehezítette a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrások viszonylagos szűkössége, de a nehézségeken kitartó munkával felülkerekedett, és a lehetőségekhez képest sikeres rendezvényt bonyolított le ügyvezető tikárként.

2011-ben az RTF, majd 2012 óta az NKE által beadott, a TDK-munka támogatásával összefüggő, a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt összegyetemi szintű pályázatok elkészítésében minden alkalommal aktívan részt vett, volt olyan év, hogy a teljes pályázatot – az adatgyűjtéstől az aláírások közjegyzői hitelesítésén át a postára adásig – egy személyben ő készítette el.

2012-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának a tagja lett, a korábbi évekhez hasonlóan, mint tanszéki TDK-felelős. 2014 óta tagja az NKE Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsának is. 2014-ben az OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságának elnökhelyettesévé választották, ezt a tisztséget ma is betölti, miután a bizottság 2016-ban újraválasztotta. Részt vett az NKE TDK-munkájával összefüggő rektori utasításának előkészítésében, valamint ő volt a fő kidolgozója az NKE RTK tudományos diákköri szervezete 2016-ban hatályba lépett új ügyrendjének.

Cimkék: TDK, elismerés, 2016

41 hallgatónk indulhat az OTDK-n

  • oszi tdk 5

A Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájára hatvanhat hallgató nevezett, akik tíz tagozatban mutatták be tudományos munkáikat.

A tagozati eredmények:

Integrált Rendészeti Tagozat:

 • Molnár Anna I. helyezést ért el    (konzulens: Dr. Mátyás Szabolcs)
 • Balasi András Barnabás II. helyezést ért el (konzulens: Dr. Christián László)
 • Pécsi Laura Gréta III. helyezést ért el (konzulens: Dr. Fantoly Zsanett)
 • Vatamány Konstantin különdíjban részesült (konzulens: dr. Amberg Erzsébet)

Kiberbiztonsági Tagozat:

 • Vass Dorina részére I. helyezést ért el (konzulens: dr. Simon Béla)
 • Korbics Adrienn II. helyezést ért el (konzulens: dr. Simon Béla)
 • Szulcsik Viktória Irén III. helyezést ért el (konzulens: dr. Simon Béla)
 • Lengyel Marianna különdíjban részesült (konzulens: Dr. Szendrei Ferenc)

Közlekedésbiztonsági Tagozat

 • Krenner József I. helyezést ért el (konzulens: Dr. Major Róbert)
 • Kovács Kármen II. helyezést ért el (konzulens: Felföldi Péter)
 • Balázs Benedek III. helyezést ért el (konzulens: Mészáros Gábor)
 • Smuk Ferenc különdíjban részesült (konzulens: Felföldi Péter)

Közrendészeti Tagozat

 • Keller Nándor I. helyezést ért el (konzulens: dr. Gál Erika)
 • Pintér Csilla II. helyezést ért el (konzulens: dr. Tirts Tibor)
 • Tóth Barbara III. helyezést ért el (konzulens: Fonbank Roland)
 • Nagy Vivien különdíjban részesült (konzulens: dr. Frigyer László)

Kriminalisztikai Tagozat

 • Mohácsi Henriett I. helyezést ért el (konzulens: Dr. Angyal Miklós)
 • Poczok Miklós Norbert II. helyezést ért el (konzulens: dr. Nyitrai Endre)
 • Galló Dorka Lolita III. helyezést ért el (konzulens: Dr. Budaházi Árpád)
 • Illés Bianka különdíjban részesült (konzulens: dr. Gáspár Miklós)

Kriminológiai Tagozat

 • Kuba Zsolt I. helyezést ért el (konzulens: Dr. Vári Vince)
 • Erdős Ákos II. helyezést ért el (konzulens: Dr. Németh Zsolt)
 • Zenyik György Kristóf III. helyezést ért el (Bezsenyi Tamás)
 • Sipos Levente különdíjban részesült (konzulens: Dr. Fogarasi Mihály, Bezsenyi Tamás)

Migrációs és Határrendészeti Tagozat

 • Cserpák Szabolcs I. helyezést ért el (konzulens: Dr. Balla József)
 • Horkay Tamás II. helyezést ért el (konzulens: Dr. Padányi József)
 • Hangácsi Ádám különdíjban részesült (konzulens: Dr. Szabó Csaba)

Rendészetelméleti- és Történeti Tagozat

 • Tóth Miklós I. helyezést ért el (konzulens: Dr. Tarján Gábor)
 • Nagy Ivett II. helyezést ért el (konzulens: Dr. Tarján Gábor)
 • Fidel Zsófia III. helyezést ért el (konzulens: Dr. Tarján Gábor)
 • Kiss Sándor különdíjban részesült (konzulens: Bezsenyi Tamás)

Rendészeti Magatartástudományi Tagozat

 • Berkes Admira I. helyezést ért el (konzulens: Dr. Farkas Johanna)
 • Máthé Izabella II. helyezést ért el (konzulens: Dr. Fogarasi Mihály)
 • Schneider László III. helyezést ért el (konzulens: Dr. Molnár Katalin)
 • Melkvi Flóra különdíjban részesült (konzulens: Dr. Farkas Johanna)

Vám-, Adó- és Jövedéki Igazgatási Tagozat

 • Pesti Krisztián I. helyezést ért el (konzulens: Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes)
 • Pethe Sándor II. helyezést ért el (konzulens: Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes)
 • Krausz Sándor III. helyezést ért el (konzulens: Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes)
 • Csernely Attila különdíjban részesült (konzulens: dr. Szendi Antal)

A díjak átadása után Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán felidézte, hogy az 1970-es évek elején még francia kockás papírra írta az első tudományos dolgozatát a partizánmozgalomról.

A versenyen összesen 41 hallgató szerzett jogosultságot az OTDK-n való indulásra.

Cimkék: TDK, 2016

Rendőri műveletek logisztikai biztosítása

  • kozb tdk 4
  • kozb tdk 5
  • kozb tdk 2
  • kozb tdk 6
  • kozb tdk 7
  • kozb tdk 3
 • Előző
 • Következő

A Közbiztonsági Tudományos Diákkör a „Rendőri műveletek logisztikai biztosítása” címmel kerekasztal-beszélgetést rendezett a Rendészettudományi Karon.

Balogh Miklós r. ezredes prezentációjában részletesen beszámolt a 2015 szeptemberétől napjainkig is tartó, a tömeges méretű migrációval összefüggő rendészeti és határrendészeti feladatokat végrehajtó csapaterő munkáját segítő logisztikai tevékenységről. Előadásában kitért az előkészítő tevékenység fontosságára, a belső és külső források kiaknázásának nehézségeire, a problémás helyzetek azonnali megoldásának lehetőségeire. A csapaterős tevékenység háttérfeltételeinek megteremtésével kapcsolatban a végrehajtás rendjét és tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal.

Mészáros Gábor r. alezredes, tanársegéd, a KTDK vezetője elmondta, hogy a rendőrség mindennapi életében kiemelt jelentősége van annak, hogy a rendőri feladat ellátására kirendelt rendőri erők a megfelelő helyen és megfelelő időben a szükséges technikai eszközökkel és ellátással kezdhessék meg feladataikat.

Danku Norbert levelező munkarend harmadik évfolyam közlekedésrendészeti szakirány hallgatója felvezető arról számolt be, hogy a különböző, nagy rendőri erőket igénybe vevő feladatoknál (rendezvénybiztosítás, árvízvédelem, migrációval kapcsolatos feladatok), milyen személyes tapasztalatai voltak a feladatokat ellátó rendőri erők ellátásával kapcsolatban.

A gyakorlati gazdasági, logisztikai terület képviselőjeként – több közvetlen munkatársával együtt – a rendezvényt jelenlétével megtisztelte Virág György r. ezredes (Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság, igazgató (parancsnok-helyettes)) is, aki az előadást követő hozzászólásában a folyamatos együttműködési és felelősségi kérdéseket, a média szerepét, valamint a logisztikai biztosítás területén elengedhetetlenül fontos „csapatmunka” jelentőségét hangsúlyozta.

A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, amelyben nagy szerepet játszott Nagy Vivien hallgató, tanszéki demonstrátor áldozatos figyelemfelhívó tevékenysége.

Dr. Major Róbert r. ezredes a Közbiztonsági Tanszék vezetője rávilágított a téma aktualitására és a csapatszolgálati tevékenység mindenoldalú biztosításának jelentőségére, illetve a mindennapi parancsnoki, alparancsnoki munka folyamatában betöltött szerepére. A tanszékvezető köszönetet mondott dr. Gál Erika r. őrnagynak a rendezvény megszervezésében és színvonalas lebonyolításában való közreműködéséért.


Hatvanhat tudósjelölt versenyez

  • oszi tdk 1
  • oszi tdk 2
  • oszi tdk 3
  • oszi tdk 4
  • oszi tdk 5
  • oszi tdk 6
  • oszi tdk 7
  • oszi tdk 8
  • oszi tdk 9
  • oszi tdk 10
  • oszi tdk 11
  • oszi tdk 12
 • Előző
 • Következő

Dr. Mészáros Bence r. ezredes, egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke a Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciáján egy ókori bölcseletet idézett: "Milyen ember az, aki nem akarja jobbá tenni a világot?" Az ezredes úgy véli, a kutatás az egyik kulcseleme annak, hogy egy jobb világot teremtsünk.

"Csak az a tiéd, amivel másoknak is a hasznára vagy” – hangoztatta Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, aki az önképzési szándékot, a minőségi képzés, a kitartó munka iránti belső igényt rendkívül fontosnak tartja. Elmondta, hogy ez a nap a tehetséggondozásról szól. Egy kínai mondást idézett: "A tanítók kitárják az ajtót, de belépnünk magunknak kell rajta."

Végezetül hozzátette: "Szakmai utánpótlást nevelünk, a doktori iskola számára hallgatókat képzünk, készülünk a 2017. évi XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának megrendezésére.”

A tudományos diákköri konferencián tíz tagozati ülésen hatvanhat hallgató osztja meg kutatásai során elért eredményeit.

A hallgatói tagozatbeosztás az alábbi linken érhető el: 

http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/ktdk-tagozatai-1.original.pdf

Cimkék: TDK, 2016

Büntetőjogi háziverseny

  • bujog hazi verseny 1
  • bujog hazi verseny 3
  • bujog hazi verseny 5
  • bujog hazi verseny 2
  • bujog hazi verseny 6
  • bujog hazi verseny 4
 • Előző
 • Következő

A Bűnügyi Tudományok Intézete Tudományos Diákkör büntetőjogi háziversenyt rendezett Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy. egyetemi tanár elnökletével. A verseny szervezője, Dr. Pallagi Anikó PhD. adjunktus asszony munkáját Dr. Gergi-Horgos Lívia és dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy, tanársegéd, valamint Bóka Dorottya demonstrátor segítették.

A tudományos-szakmai vetélkedőn háromfős csapatokban induló nappali munkarendű harmadéves hallgatóknak először egy büntetőjogi tesztet kellett kitölteniük, majd jogeseteket oldottak meg. A csapat vezetőjének jogi érvelését hallhatta a közönség a bűneset elbírálásával kapcsolatban. A versenyfeladat megoldását a szakmai zsűri az eset jogi minősítésének helyessége, a jogi érvelés minősége, valamint az előadásmód szempontrendszerei alapján értékelte.

Első helyezést ért el a Rudolf Gábor, Südi Krisztián és Zenyik György Kristóf alkotta csapat. A második helyen végzett Szász Bendegúz Árpád, Németh András Máté és Bakk Sándor csapata. A harmadik helyezett Kovács Kármen, Percze Ágnes és Czene-Jó Ádám lett. A zsűri úgy ítélte meg, hogy a versenyen részt vett valamennyi csapat színvonalas büntetőjogi ismeretekről adott számot a vetélkedő során, amelynek elismeréseképpen mentesülnek az aktuális félévi zárthelyi dolgozat megírása alól.

„A bizottság meglátása szerint a hallgatók teljesítménye jelzi, hogy jó úton haladnak a büntetőjog készségszintű gyakorlati alkalmazása felé. A diákok kiválóan helytálltak a megmérettetésen, figyelembe véve a tudományág oktatására előírt óranorma számarányát, valamint egyéb irányú oktatási leterheltségeik mértékét. A Bűnügyi Tudományok Intézete Tudományos Diákkör nevében a zsűri ezúton is köszöni a széleskörű hallgatói érdeklődést” – hangsúlyozta dr. Amberg Erzsébet. 

Cimkék: TDK, verseny, 2016

A tudományos közlés szabályrendszeréről

  • kutatas modszertan

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával Dr. Mészáros Bence PhD. r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke a tudomány iránt elkötelezett hallgatók számára megtartott előadásában a tudományos közlés szabályrendszerét tárta a hallgatóság elé.

Beszélt a tudományos kutatás menetéről, a témaválasztás fontosságáról, a dolgozat felépítéséről.  A tanszékvezető előadásában ismertette a szerzői jogról szóló törvény legfontosabb vonatkozó rendelkezéseit és azt, hogy a szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben. Végezetül a szabad felhasználás fogalmának tisztázása után a kutatási eredmények összefoglalásának módszereiről fogalmazta meg gondolatait.

Cimkék: TDK, 2016

Tudományos kutatásmódszertan és prezentációs készségek

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával felkészítő kurzusokat tartanak az NKE oktatói a tudomány iránt elkötelezett hallgatók számára. Kutatásmódszertant, prezentációs, illetve íráskészség-fejlesztést sajátíthatnak el a fiatal kutatók az őszi szemeszterben.

Ennek keretében 2016. szeptember 27-én 17.00 órakor a Körteremben Dr. Tarján Gábor PhD egyetemi docens, az OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetettje tartott előadást Tudományos kutatásmódszertan címmel. 2016. október 4-én 17.00 órakor pedig Dr. Mészáros Bence PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke a tudományos közlés szabályrendszerével és a prezentációs készségekkel fogja megismertetni a tudomány iránt elkötelezett hallgatókat.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok. 2011 és 2015 között 8,101 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen 5,302 pályázat részesült támogatásban.

Cimkék: TDK, előadás, kutatás, 2016

Megtartotta alakuló ülését a Kari Tudományos Diákköri Tanács

  • kari tdt alakul

Dr. Mészáros Bence r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, elnök vezetésével került sor a Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának alakuló ülésére. Az ülésen a Karon működő tudományos diákkörök vezető oktatói és hallgatói titkárai vettek részt.

A Tanács elfogadta a következő tanévre vonatkozó munkatervét, majd támogatta, hogy a Tanács új titkárának Mészáros Gábor r. alezredes, tanár személyére tegyen javaslatot a Tanács elnöke. Az új titkárt a Kar dékánja bízza meg.

Dr. Mészáros Bence tájékoztatást adott a Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázatai kapcsán a Karra háruló feladatokról, valamint a soron következő kari, és a jövő tavaszi országos TDK konferenciák szervezési kérdéseiről. Az NTP-pályázatok kapcsán a tudományos diákkörben érintett, valamint a szakkollégista hallgatók számára módszertani felkészítéssel összefüggő rendezvénysorozat veszi kezdetét, melynek keretében a hallgatók prezentációs ismeretei, íráskészsége, a tudományos kutatásmódszertannal összefüggő tudása egyaránt bővülhet.

Cimkék: TDK, 2016

Elkezdődött a nevezési időszak

  • pro scientia kituntetesek atadasa

A Rendészettudományi Kar rendezi a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció versenyét 2017. április 25-27. között. Az országos versenyre nevezés 2016. szeptember 15. és 2017. január 11. között lehetséges.


További információ az alábbi linken érhető el:

http://otdk2017.uni-nke.hu/

Cimkék: TDK, nevezés, 2016

OTDK-t rendez az RTK

  • otdk at rendez a kar

Dr. Mészáros Bence PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának ügyvezető titkára kezdeményezésére az RTK-n OTDK Operatív Szervező Csoportülést tartottak az érintettek részvételével, akik az Operatív Csoport végleges összetételéről döntöttek, megvitatták az OTDK honlapjával kapcsolatos kérdéseket, az online bírálati rendszer kialakításának aktuális helyzetét és szó volt más felsőoktatási intézményekből érkező versenyzők toborzásának lehetőségeiről is.

Cimkék: TDK, 2016

A BTI versenyt szervezett

  • bti tdk 1
  • bti tdk 2
  • bti tdk 3
  • bti tdk 4
  • bti tdk 5
 • Előző
 • Következő

A Bűnügyi Tudományok Intézete Tudományos Diákkör az NKE RTK másodéves nappali munkarendű hallgatói számára büntetőeljárásjogi tanulmányi versenyt hirdet félévente, melynek ötletgazdája Dr. habil. Fantoly Zsanett, a Büntetőeljárási Jogi Tanszék vezetője.  

A legutóbb megrendezett verseny tizenkét hallgató részvételével zajlott, akik a feleletválasztó teszt kitöltése után a büntetőeljárással kapcsolatos ismereteikről különféle írásos és szóbeli feladattípusok teljesítésével adtak számot. A megmérettetést olyan jellegű kihívások jelentették, mint rövid állítások igazságtartalmának eldöntése, jogesetek megoldása, fogalom meghatározás illetve feleletválasztó feladatok teljesítése.  

A versenyzők teljesítményét a Büntetőeljárási Jogi Tanszék két oktatója, Dr. Gergi-Horgos Lívia tanársegéd és Dr. Vári Vince r. őrnagy PhD tanársegéd értékelték, a lebonyolításban dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy, a Büntetőjogi Tanszék tanársegédje és Moss Balázs, a Büntetőeljárási Jogi Tanszék demonstrátora működtek közre. 

Első helyezést ért el Szász Bendegúz Árpád, második helyen Németh András, harmadik helyen holtversenyben Szarvas Richárd és Poczok Miklós Norbert végzett. A helyezettek - arra tekintettel, hogy a versenyen számot adtak kiterjedt büntetőeljárási jogi ismereteikről – kollokviumi jegymegajánlásban részesülhetnek. A Szent György Szakkollégium színeiben induló Illés Bianka és Vatamány Konstantin negyedik helyezést értek el.

"Az Intézet tudományos diákkör szervező tevékenységének célja a bűnügyi tudományok iránti érdeklődés felkeltése és a hallgatók tudományos aktivitásra ösztönzése mellett a diákok és oktatóik közötti személyes kapcsolat ápolása is, melyre a jó hangulatban lezajlott tanulmányi verseny ideális kereteket biztosított. Ezúton is köszönjük a hallgatói érdeklődést és gratulálunk a helyezetteknek" - hangsúlyozta dr. Amberg Erzsébet.

Cimkék: TDK, 2016

Rendészettudományi tudósjelöltek

  • ktdk 2
  • ktdk 3
  • ktdk 4
  • ktdk 5
  • ktdk 6
  • ktdk 7
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájára huszonhat hallgató nevezett, akik három tagozatban mutatták be tudományos munkáikat.

A tagozati eredmények a konzulensekkel:


Integrált Rendészeti Tagozat

1. helyezett: Ludányi Ágnes konzulens: dr. Szuhai Ilona
2. helyezett: Bere Adrienn konzulens: Dr. Tarján Gábor
3. helyezett: Varga Klára konzulens: Vajkai Edina
  Különdíjas: Jámbor Orsolya       konzulens: Dr. Tarján Gábor


Magánbiztonsági Tagozat

1. helyezett: Mészáros István konzulens: Tóth Levente
2. helyezett: Szabó Ottó konzulens: Dr. Christian László
3. helyezett: Tóth Tamás konzulens: dr. Gyaraki Réka
  Különdíjas: Hetesi Gábor konzulens: dr. Kovács Sándor
  Különdíjas: Hliva Barbara           konzulens: Dr. Szabó Csaba


Vám-, Adó- és Jövedéki Igazgatási Tagozat

1. helyezett: Bari Andrea konzulens: Magasvári Adrienn
2. helyezett: Pintér Petra konzulens: dr. Pálinkás András
3. helyezett: Juhász Dániel             konzulens: dr. Pálinkás András
  Különdíjas: Nagy Dóra konzulens: dr. Pálinkás András


A versenyen összesen tizenöt hallgató szerzett jogosultságot az OTDK-n való indulásra.

Cimkék: TDK, 2016