SzűkítésKiválasztott Címke

TDK eredmények

Minden Címke 302


Jelenleg 1 bejegyzés található TDK eredmények cimkével

Tudományos Diákköri Konferencia

  • tdk 2014 nov 1
  • tdk 2014 nov 2
  • tdk 2014 nov 4
  • tdk 2014 nov 5
  • tdk 2014 nov 6
  • tdk 2014 nov 7
  • tdk 2014 nov 8
 • Előző
 • Következő

A XXXII. OTDK-ra való felkészülés során a 3. kari TDK konferenciára 51. hallgató nevezett, akik 8 tagozatban mutatták be tudományos munkáikat a Rendészettudományi Kar hallgatói. A bíráló bizottságok 30 dolgozatot javasoltak a 2015 tavaszán sorra kerülő Országos Tudományos Konferenciára.

A versengésben részt nem vevő hallgatók számára fakultatív programot szervezett a Tudományos Diákköri Tanács a Györök Ferenc körteremben. A korábbi TDK díjazott hallgatók tartottak élménybeszámolót. Bakos Linda a Rendészettudományi Kar III. éves hallgatója, Engelhardt Edina r. hadnagy és Metzger Máté r. hadnagy megosztották tapasztalataikat, benyomásaikat.

Előadások hangzottak el szórakozóhelyekről és szubkultúrákról, egy budapesti rendőr-főkapitányság működéséről. A gyerekek az igazságügyi pszichológiai szakértésen- témában Dr. Farkas Johanna fogalmazott meg étékes gondolatokat.

Az Iszlám Állam terrorizmusa által jelentett veszélyekről Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő tartott előadást, melynek során elmondta, hogy soha ilyen távol nem voltunk még a békétől. – A terrorfenyegetettség sem volt még ilyen magas. Nem az a kérdés, hogy lesz-e terrorcselekmény, hanem az, hogy mikor. Kísérletek sajnos mindig vannak- fogalmazott a szakértő.

– Fiatal, tehetséges, gondolkodó hallgatókat igényel a rendészettudomány. Higgyék el magukról, hogy igazán tehetségesek- hangoztatta Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja, az ünnepélyes eredményhirdetésen.

A tagozati eredmények a konzulensekkel:

Büntetőjogi és Büntetőeljárás-jogi Tagozat

 1. Márton Dániel: A nyomozási bíró helye és szerepe a büntetőeljárásban – Dr. Budaházi Árpád PhD r. százados
 2. Lakesz Vivien: Az állatvédelem büntetőjogi szabályozása - Dr. Schubauer László
 3. Herceg Erika Evelin: Verbum pro verbo, avagy a tolmács szerepe a büntetőeljárásban – Dr. Fantoly Zsanett

Büntetőjogi és Kriminológiai Tagozat

 1. Tamók Renáta: Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban – dr. Schubauer László
 2. Greksza Csilla: A kényszergyógykezeltek társadalmi reintegrációja Magyarországon – Dr. Sivadó Máté r. őrnagy
 3. Guzsván Cintia: Az erőszakos női bűnözés kriminológiája - Dr. Sivadó Máté r. őrnagy 

Határrendészeti és  Migrációs Tagozat

 1. Czigli Vivien: Az emberkereskedelem hazai szabályozása – A Magyarországon észlelt áldozatok eljárásjogi helyzete – dr. Szuhai Ilona
 2. Ludányi Ágnes: A múlt visszhangja: Az E.Ho. – avagy az „egyszerűsített” honosítás és előzményei – Dr. Lőrincz Aranka
 3. Zsákai Lénárd: Biometrikus azonosításon alapuló biztonságtechnikai rendszerek, rendészeti alkalmazásuk jelene és jövője – dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy

Közlekedésrendészeti Tagozat

 1. Papp Csaba: A motorkerékpáros védőruházat használatának jellemzői Magyarországon – Mészáros Gábor r. alezredes
 2. Balogh Zoltán: Cigarettacsempészet a szatmári térségben közlekedésrendészeti szemmel – Dr. Major Róbert PhD. r. alezredes
 3. Tóth Imre: A professzionális balesethelyszínelő – Dr. Major Róbert PhD. r. alezredes

Közrendvédelmi Tagozat

 1. Villás Dominika: A Természet nevében! – dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
 2. Viszmeg Judit: A 2006-os társadalmi események és a rendőri azonosító – Dr. habil. Balla Zoltán PhD

Kriminalisztikai Tagozat

 1. Szauer Balázs: Az áruházi ruhalopások kriminalisztikai aspektusai – Dr. jur. Bói László r. őrnagy
 2. Kristóf Nikoletta Andrea: A helyszínelhagyásos balesetek nyomozásának sajátosságai a nyomkutatástól az azonosításig – Dr. jur. Bói László r.őrnagy
 3. Török Eszter: A DNS szerepe a nyomozásban, különös tekintettel Horák Nóra gyilkosának felkutatásában - Dr. Girhiny Kornél r. főhadnagy

Társadalomtudományi Tagozat

 1. Tóth Evelin: Családon belüli erőszak rendőrszemmel – Dr. Tarján Gábor C.Sc/Ph.D
 2. Sipos Gréta Katalin: Emlékezetpolitika és zsidóság, emlékezetpolitika és rendőrség - Dr. Tarján Gábor C.Sc/Ph.D
 3. Szijjártó Brigitta: Kiket szolgálunk, kit védünk? – Dr. Tarján Gábor C.Sc/Ph.D
 4. Parázsó József: A rendészetben dolgozók, és az erre készülő egyetemi hallgatók viszonya a másság egy formájához – Prof. Dr. Valcsicsák Imre C.Sc.

Vegyes tagozat

 1. Jacsó László: Mindörökké fogságban, avagy az életfogytig tartó szabadságvesztés – Dr. Czenczer Orsolya bv. őrnagy
 2. Szigeti Gabriella: Az általános forgalmi adóra elkövetett költségvetési csalás bűntett felderítésének általános vázlata – Dr. Gáspár Miklós r. alezredes, dr. Dávid Róbert pü. alezredes
 3. Lados Réka: A hallgatói érdekeket képviselő szerv átalakulása, változások a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – Dr. habil. Balla Zoltán PhD


Az egyes tagozatokban a zsűri arról is szavazott, hogy ki látta el opponensi feladatait a legjobban. A tagozatok legjobb opponensi díját kapták:

Büntetőjogi és Büntetőeljárás-jogi Tagozat: Pilisi Krisztina

Büntetőjogi és Kriminológiai Tagozat: Bozsó Bettina

Határrendészeti és Migrációs Tagozat: Vesszős Gergely

Közlekedésrendészeti Tagozat: Herceg Erika

Közrendvédelmi Tagozat: Ludányi Ágnes

Kriminalisztikai Tagozat: Szabó Kristóf Péter

Társadalomtudományi Tagozat: Felegyi Júlia

Vegyes tagozat: Vesszős Gergely

A különdíjak

Csóti András bv. vezérőrnagy, főtanácsos a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka 1 napos szakmai hospitálási különdíjat ajánlott fel.

A díjat kapta: Tratnyek László

Konzulens: Sztodola Tibor bv. alezredes úr

Opponens: Győri Márk

dr. Vankó László pénzügyőr dandártábornok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatója 3 napos szakmai hospitálást ajánlott fel.

A díjat kapta: Szigeti Gabriella

Konzulens: Dr. Dávid Róbert püőr. alezredes és Dr. Gáspár Miklós r. alezredes,

Oponens: Novozánszki Ádám

dr. Berki Antal r. ezredes a XI. ker. Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 1 napos szakmai hospitálási különdíjat ajánlott fel

A díjat kapta: Vágner Zsófia

Konzulens Dr. Tarján Gábor C.Sc/Ph.D főiskolai docens

Opponens: Sztaraszta Alexandra

Király Richárd r. alezredes a Siófoki Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 1 napos szakmai hospitálási különdíjat ajánlott fel

A díjat kapta: Balog Klaudia

Konzulens: Molnár Ákos r. őrnagy, tanársegéd

Opponens: Vesszős Gergely

Dr. Nagy Gábor úr a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet igazgatója 1 napos szakmai hospitálási különdíjat ajánlott fel

A díjat kapta: Dienes Zoltán

Konzulens: Vári Vince r. őrnagy, tanár

Opponens: Parázsó József

Cimkék: TDK, TDK eredmények, 2014