SzűkítésKiválasztott Címke

Találkozó

Minden Címke 304


Jelenleg 4 bejegyzés található Találkozó cimkével

Évfordulós Nyugdíjasok köszöntése

  • nyugdijas evfordulosok p4063853
  • nyugdijas evfordulosok p4063850
  • nyugdijas evfordulosok p4063851
  • nyugdijas evfordulosok p4063856
  • nyugdijas evfordulosok p4063859
  • nyugdijas evfordulosok p4063860
  • nyugdijas evfordulosok p4063862
  • nyugdijas evfordulosok p4063867
  • nyugdijas evfordulosok p4063869 cserhalmi
  • nyugdijas evfordulosok p4063873 klobusitzky
  • nyugdijas evfordulosok p4063879 klobusitzky
  • nyugdijas evfordulosok p4063883
  • nyugdijas evfordulosok p4063875
  • nyugdijas evfordulosok p4063877
  • nyugdijas evfordulosok p4063892
  • nyugdijas evfordulosok p4063885
 • Előző
 • Következő

A Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete éves taggyűlését a Rendészettudományi Karon tartotta. Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán köszöntötte az évfordulós nyugdíjasokat, akik egykoron a Rendőrtiszti Főiskola munkatársaiként, oktatóiként tevékenykedtek.

Kenyeres András ny. r. ezredes éves beszámolójában hangsúlyozta: a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékáni vezetésének a támogatását is élvezi az egyesület, amely számos programot kínál a nyugdíjas tagjai számára.

Cimkék: Alumni, Találkozó, 2017

Negyvenéves jubileumi évfolyam-találkozó

  • 40 talalkozo 4
  • 40 talalkozo 1
  • 40 talalkozo 3
  • 40 talalkozo 2
  • 40 talalkozo 5
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar jogelőd intézményében, a Rendőrtiszti Főiskolán az 1976-ban végzett egykori hallgatók számára negyvenéves jubileumi évfolyam-találkozót rendezett az RTK Baráti Egyesület.

Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), a Rendészettudományi Kar dékánja köszöntőjében nagy örömmel és szeretettel köszöntötte a résztvevőket, akik közül sokakat ismerősként üdvözölt.

Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese ünnepi beszédében az egyetemmé alakulásnak a folyamatáról, az egyetemi közös modul létrejöttéről és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni Közösségéről tájékoztatta a jelenlévőket. Elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a céljait a jogelődök hagyományait ápolva, azok szervezeti értékeit, oktatási és kutatási eredményeit felhasználva kívánja elérni. Ebben a törekvésében jelentős szerepet játszik az Egyetem öregdiákjaival való kapcsolattartás, az Alumni Közösség, amelynek tagjai a múlt értékeit a jelenben folyó munka során összekötik a jövőben elérendő eredményekkel. Az Alumni program célja, hogy összefogja ezt a közösséget és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra volt alma materükkel illetve azon szűkebb közösség tagjaival, akikkel együtt végezték tanulmányaikat. „Végzett hallgatóink mellett Alumni Közösségünk tagja lehet Egyetemünk korábbi és jelenlegi oktatója, kutatója, alkalmazottja, továbbá négy lezárt félévvel rendelkező hallgatója. Egyetemünk egyik legfontosabb küldetésének tekinti a folyamatos kommunikációt végzettjeinkkel, remélve, hogy ez a kapcsolattartás mindkét fél számára gyümölcsöző lesz” – hangoztatta a rektorhelyettes.

Dr. Farkas Johanna PhD., egyetemi adjunktus emlékeztette a jelenlévőket: négy évtizeddel ezelőtt közösséget hoztak létre, barátságokat kötöttek és elkötelezték magukat egy hivatásnak: „A Haza Szolgálatában”, mely a lojalitást, a szolidaritást, az önfeláldozást és az alázatot jelentette. „Ez az, ami 40 év után is összekovácsolja a volt évfolyamot és ez az a szellemiség, amit a falakon belül mindenki érezhet.”

Az RTK dékánja emléklapot és emlékplakettet nyújtott át minden jelenlévő egykori hallgatónak. Az 1976-ban végzett Skultéti Árpád saját alkotását, egy kerámia tárgyat ajánlott fel egykori tanárának, Dr. Kiss Géza ny. r ezredesnek, a Pszichológiai Tanszék egykori vezetőjének. A díjat az évfolyamtársak nevében Bartos László r. vezérőrnagy adta át.

A rendezvény moderátoraként Dr. Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktató, a Rendőrtiszti Főiskola és Rendészettudományi Kar Baráti Egyesület elnöke működött közre.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: Alumni, Találkozó, 2016

Az RTF, RTK egykori vezetői találkoztak

  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
  • RTF vezetoi talalkozo
 • Előző
 • Következő

"A hivatástudatra nevelés és a hagyományőrző tevékenység ápolása fontos célja a dékáni vezetésnek"- hangsúlyozta Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán a Rendőrtiszti Főiskola és a Rendészettudományi Kar volt vezetőinek, valamint az RTF-ről nyugdíjba vonult, 75. és 85. születésnapjukat ünneplő volt kollégák köszöntésén, ahol a rendvédelmi tisztképzés múltját, jelenét és jövőjét mutatta be a jelenlévők számára.

A hazai rendőrtisztképzés kezdeteit is bemutatta előadásában az RTK dékánja. Elmondta, hogy a dualizmus idején a Magyar Királyi Rendőrség tiszti karával szemben a közigazgatási tisztviselők képesítési követelményét állították fel. 1920-ban kezdődött a rendőr szakoktatás teljes körű kiépítése. A Rendőrtisztképzés jellemzőit 1951-71-ig és az RTF 1971-2012 közötti időszakának sajátosságait vázolta fel. 2012. január elsején jött létre a Rendészettudományi Kar, ahol a kialakult képzési rendszerben a rendvédelmi szervek vezetőinek az elvárása kötelező érvényű. Öt intézet működik a Karon és hét, az intézetektől különálló tanszék. Nappali munkarendben több mint 700 fő, levelező munkarendben mintegy 1000 fő tanul a Karon, három alapszakon és a rendészeti vezetői mesterszakon. Az RTK hivatásos állománya 73 fő, a teljes dolgozói létszám 168 főre tehető. 78 fő oktatóból 45 fő rendelkezik tudományos fokozattal, 29 fő jelenleg doktori iskolai tanulmányokat folytat. A dékán a rendészeti képzés jövőjével kapcsolatban a legfontosabbnak a hallgatók szakmai, parancsnoki felkészítését tartja és a hivatásra nevelést, valamint a rendészettudományi kutatások folyamatos végzését.

„A Kar vezetésének az a célja, hogy az RTK a hatékony tudományos tevékenységével és a nemzetközileg is értékelhető tudományos eredményeivel járuljon hozzá az NKE majdani kutatóegyetemi profiljának kialakításához, hazai és nemzetközi elismertségéhez” - jelentette ki Dr. habil. Boda József.

Hajdú József ny. r. alezredes három főiskolai és egy egyetemi végzettséggel rendelkezik, 1996-ban ment nyugdíjba, szociológiát, vezetéselméletet, filozófiát és kommunikációelméletet tanított a RTF-en. Jelenleg vizuális kultúrával foglalkozik, hét könyvet írt kutatási eredményei alapján.

Szigeti Lajos angol nyelvet tanította a jövő rendőreit. 1977 óta publikál, a napokban fejezi be a nyolcadik kötetét. "Jó levegőben, jó társaságban éltem itt a napjaimat. Az életem egyötödét a futballpályák környékén töltöttem, Enyingen fociztam. A mai napig sportolok, kézilabdázom"- hangoztatta az évfordulós nyugdíjas.

1971 áprilisától dolgozott a Pszichológiai Tanszéken Dr. Kis Géza, ny. r. ezredes 1973-ban doktorált, 1981-ben védte meg kandidátusi értekezését, majd tanszékvezető lett. "Közel lakom a Farkasvölgyi úti Campushoz. A mai napig minden nap nagyokat sétálok a kerületben, ahol a Bridzs Klub elnöke is vagyok"- hangsúlyozta Kis Géza, aki a többszörösen visszaeső bűnözők életútját tanulmányozta a börtönökben a kutatásai során.

Kotra Rudolfné ny. r. alezredes felidézte: moszkvai kiküldetése során találkozott az RTF akkori parancsnokával, majd 40 éves belügyminisztériumi tevékenysége után az RTF Személyzeti Osztályán dolgozott tovább. Operatőr fia sokat segített az intézmény technikusainak. 

1993-ig dolgozott az RTF-en Dr. Szalva Jánosné, ny. r. alezredes, a Nyelvi Tanszéken az Újlatin Nyelvek Szakcsoportját vezette. Majd a Külkereskedelmi Főiskolán tanított, ahol 12 évig vezette az Olasz Szakcsoportot. Ahogyan fogalmazott, a mai napig a kedvére tanítgat.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, Dr. Matei László ny. r. ezredes, Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, Prof. Dr. Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok, Prof. Dr. Sárkány István, ny. r. vezérőrnagy, Dr. Virányi Gergely ny. hőr. dandártábornok, Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Dr. Hegedüs Judit dékáni hivatalvezető, Simon Attila r. ezredes, Dr. Verhóczki János r. ezredes, Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes és Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: RTF, Találkozó, 2015

Huszonöt éves jubileumi évfolyam-találkozó

  • 25eves talalkozo 7
  • 25eves talalkozo 2
  • 25eves talalkozo 6
  • 25eves talalkozo 8
  • 25eves talalkozo 9
  • 25eves talalkozo 5
  • 25eves talalkozo 1
  • 25eves talalkozo 4
  • 25eves talalkozo 3
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar jogelőd intézménye, a Rendőrtiszti Főiskola 1990-ben végzett 198 fős nappali munkarendű hallgatói közül mintegy 85 fő részvételével huszonöt éves jubileumi évfolyam-találkozót rendeztek az RTK-n.

Fialka-Buczkó Erika r. alezredes, az esemény főszervezője köszöntőjében elmondta, hogy őket avatták tisztté elsőként a rendszerváltást követően. “Ne számítson az, hogy elértetek-e valamit ezen a pályán és az sem, hogy mivel foglalkoztok, a szíveteket öltöztessétek ünneplőbe ezen a szép napon. Mindig figyeljetek az élet apró dolgaira, mert egyszer, amikor megálltok és  visszanéztek, ezek lesznek a legfontosabb dolgok az életetekben.”

Beck György sorait Fialka György tolmácsolta, aki azt üzente a jelenlévőknek: “soha ne feledjétek el, honnan jöttetek és azt sem, hogy kik vagytok.”

Dr. Takács Tibor r. vezérőrnagy, bűnügyi főigazgató, az országos rendőrfőkapitány helyettese elmondta, hogy büszkeséget érez ezen a napon, élete nagyon szép szakasza volt a Rendőrtiszti Főiskola padjai között eltöltött időszak. “A volt évfolyamtársak egy meghatározó részével szakmai együttműködést alakítottunk ki az évek során. Olyan szakmai alapokat, szervezeti ismereteket kaptunk az oktatóinktól, amelyek alkalmassá tettek minket arra, hogy a gyakorlatban is megálljuk a helyünket”- fejezte be gondolatait Dr. Takács Tibor.

Fialka György, a Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületének az elnöke volt osztályfőnökként elmondta, hogy az egykori hallgatói közül nagyon sokan hasznos tagjai lettek a belügyi társadalomnak.

Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja köszöntőjében nagy örömmel és szeretettel köszöntötte a résztvevőket, akik közül sokakat ismerősként üdvözölt.

Dr. Berta Krisztina volt osztályfőnök, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára útravalóul megfogalmazta gondolatait a résztvevők számára, majd Dr. Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktató, a Rendőrtiszti Főiskola és Rendészettudományi Kar Baráti Egyesület elnöke emléklapot nyújtott át a jelenlévőknek.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: Alumni, Találkozó, 2015