Szűkítés



Kiválasztott Címke

alapkiképzés

Minden Címke 289


Jelenleg 14 bejegyzés található alapkiképzés cimkével

194-en teljesítették az alapfelkészítést

  • alapkik 1
  • alapkik 2
  • alapkik 3
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar első évfolyam 194 nappali munkarendű hallgatója teljesítette az elmúlt öt hét során a rendészeti alapfelkészítés intenzív szakaszát, melyet alapozó, alaki és gyakorlati foglalkozások jellemeztek.

A hallgatók általános szolgálati ismereteket sajátítottak el, szabályzatismeret, testnevelés és önvédelem, lőkiképzés, munka- és tűzvédelem, elsősegély foglalkozásokon, reggeli tornán, testnevelésórákon vettek részt. Hétvégenként a szolgálatok intézkedéstaktikai és sportbemutatókat tartottak, pályaorientációs beszélgetéseken kaptak iránymutatást a hivatásrendek specialitásainak megfelelően.

A kiképzők elsődleges célja az volt az öt hét során, hogy az első évfolyam nappali munkarendű hallgatókkal megismertessék és fejlesszék a parancsuralmi rendszer, a pontosság, a rend, a fegyelem betartását, hogy egységben, egymásra számítva tudják a feladataikat végrehajtani.

Idén szeptembertől a rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tisztjelölti jogállásban kezdték meg tanulmányaikat. Ez elsősorban a tiszti pályára való felkészülést, a tanulást, másodsorban pedig a törvényben meghatározott szolgálati feladatok teljesítését jelenti. A hivatásos pályára készülő hallgatók már a képzési időszakban is szorosabb kapcsolatban állnak az őket foglalkoztatni kívánó rendvédelmi szervekkel, már ekkor kialakul a hivatásos életpálya iránti elköteleződés, a hivatással együtt járó életviszonyok elfogadása és az azokkal való azonosulás.

A Rendészettudományi Kar hallgatói tisztában vannak azzal, hogy nem szakmát, hanem hivatást választanak és életpályájuk során szolgálatot fognak ellátni. A hivatásra illetve a szolgálatra való felkészülés megköveteli, hogy elsajátítsák azokat a sajátos szolgálati- és életviszonyokat, melyek a rendvédelmet jellemzik. A Kar oktatói állománya mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a hallgatók elsajátítsák a rendészeti szervek tisztjeitől elvárt magasabb erkölcsi értékeket, magatartásformákat, és azokat magukénak vallják.

Cimkék: alapkiképzés, 2016

Kezdetét vette a rendészeti alapfelkészítés

  • alapkikepzes4 500 752 s_680

A 2016/2017. tanévben 274 fő nyert felvételt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának nappali munkarendes képzéseire. A mai napon 230 fő kezdte meg a rendészeti alapfelkészítés intenzív, öthetes szakaszát a rendvédelmi tisztté válás útján. A felkészülés heteiben szoros napirendnek megfelelően a Rendvédelmi Tagozat rendészeti kiképzői és gyakorlati oktatói, valamint 22 fő hallgatói kiképző gondoskodik az újoncok képzéséről.

Ennek keretében szolgálati alapismeretek oktatása zajlik, melynek során a rendvédelemre jellemző fegyelem, pontosság, a hivatásos léthez kötődő gondolkodásmód, valamint a hivatástudat kialakítására és erősítésére, a fizikai kondíció fejlesztésére helyezik a hangsúlyt a rendészeti kiképzők. A szakirányokhoz kötődő szakmai alapismeretekkel és a szolgálati feladatokhoz kapcsolódó alapvető jogi ismeretekkel is megismerkednek a hallgatók, akik szakaszokba beosztva kezdték meg a tisztté váláshoz vezető feladatok elsajátítását bűnügyi nyomozó (82 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (15 fő), pénzügyi nyomozó (16 fő), iparbiztonsági (11 fő), katasztrófavédelmi műveleti (12 fő), büntetés-végrehajtási (10 fő), határrendészeti (13 fő), igazgatásrendészeti (13 fő), közlekedésrendészeti (20 fő), közrendvédelmi (20 fő), valamint vám- és jövedéki igazgatás (18 fő) szakirányokon.

Augusztus 29-től a biztonsági (22 fő) és a migrációs (22 fő) szakirányok hallgatói is csatlakozhatnak az évfolyamhoz.

Cimkék: alapkiképzés, 2016

Hallgatók véleménye az alapkiképzésről

  • alapkik 0828 1

Hallgatók véleménye az alapkiképzésről

A Rendészettudományi Kar első évfolyam nappali munkarendű hallgatói szeptember végére teljesítették az alapkiképzés intenzív szakaszát, melynek végrehajtásáról, az öt hét során szerzett tapasztalatokról osztotta meg gondolatait a honlap olvasói számára Hellenpárth Péter hallgatói parancsnok és Bere Adrienn szolgálatvezető hallgató.

„Mint leendő közrendvédelmi parancsnok, kiváló lehetőségnek tartottam az alapkiképzésben való részvételt. Hallgatói parancsnokként nem csupán az elsősökkel kellett foglalkoznom, hanem a kiképzőkkel is, melynek során gyakoroltam a leendő munkám több alapvető elemét: az emberekkel való együttműködést és a csapatban történő munkavégzést” - hangsúlyozta Hellenpárth Péter harmadéves, közrendvédelmi szakirányú hallgató, aki nehéznek, hosszúnak és rendkívül fárasztónak tartotta az alapkiképzés intenzív szakaszát, de úgy érzi, hogy megérte a befektetett időt és munkát. Mint hallgatói parancsnok, a feladatköre széleskörű volt. „A nap minden percében készen kellett állnom bármilyen kérdés megválaszolására, a felmerülő problémák megoldására. Legnehezebb feladatnak a saját embereim, a kiképzőtársaim irányítását éreztem. Figyelnem kellett a nap szinte minden percében, hogy a kiképzés sikerességét veszélyeztető magatartást egyik kiképző sem tanúsíthasson. Az elmúlt időszakban megismertem azokat a módszereket és eszközöket, amelyekkel végre tudom hajtani, illetőleg hajtatni az általam felállított célokat és terveket. Azt is megismerhettem, milyen érzés közel háromszáz ember számára iránymutatást megfogalmazni, hogy milyen is a valódi parancsnoki munka” - fejezte be gondolatait a hallgatói parancsnok.

Bere Adrienn másodéves hallgató szolgálatvezetőként segítette az alapkiképzés intenzív szakaszának munkáját. Elmondta, hogy részese lehetett egy olyan összetartó csapatnak, akik egymást támogatva segítettek a beérkező elsősöknek a beilleszkedésben, az alapok elsajátításában. Majd hozzátette: „A saját elvárásaim a kiképzés során teljesültek. A kezdetekkor nehéz volt megszokni a távolságtartást, hiszen mi is hallgatók vagyunk. A végén azonban büszkeséggel töltött el a munkánk eredménye, az elejétől a végéig élveztem a munkát, még a nehezebb napokon is, amikor már kezdtünk nagyon elfáradni. A legnagyobb nehézséget az jelentette számomra, hogy egyszerre több helyszínen kellett koordinálnunk a kiképzést, melynek során próbáltunk emberségesen, barátságosan közelíteni a hallgatók felé, de folyamatosan figyelemmel voltunk a fegyelemre, a felelősségteljes munkavégzésre. Megtanultam hatékonyabban és gyorsabban eleget tenni az elvárásoknak, elvégezni a munkámat, mindvégig következetes maradtam és csak azt vártam el az alapkiképzés intenzív szakaszában résztvevő hallgatóktól, amit én magam is teljesíteni tudnék. Számomra nem volt cél a vasfegyelemre  törekvés, hiszen nem szakaszparancsnoknak jelentkeztem. Egyértelműen megállapítható, hogy az öt hét alatt az első éves hallgatók személyiségváltozáson, jellemfejlődésen mentek keresztül a parancsuralmi rendszernek köszönhetően” - hangsúlyozta végezetül a szolgálatvezető hallgató.

Cimkék: alapkiképzés, 2015

Véget ért az alapkiképzés intenzív szakasza

  • alaki 1evf 0923 6
  • alaki 1evf 0923 5
  • alaki 1evf 0923 4
  • alaki 1evf 0923 3
  • alaki 1evf 0923 2
  • alaki 1evf 0923 1
 • Előző
 • Következő
A Rendészettudományi Kar első évfolyam nappali munkarendű hallgatói augusztus 17. és szeptember 23. között teljesítették az alapkiképzés intenzív szakaszát. Az alaki szemle végrehajtása ennek az időszaknak a lezárása volt. A szemlén a hallgatók bemutatták az elöljáró fogadása mellett a fordulatokat álló helyben, az igazodást és annak ellenőrzését évfolyam, azaz század alakzatban. A szemlebizottsági tagok ellenőrizték az egyéni gyakorlati végrehajtásokat és a hallgatók elméleti felkészültségét is. Ezt követően az egyes szakaszok díszmenettel tisztelegtek az elöljárónak, Dr. habil. Boda József vezérőrnagynak, az RTK dékánjának, valamint az oktatóknak, a Kiképzési és Nevelési Osztály kiképzőinek, parancsnokainak. Az alaki szemle az elöljáró értékelésével zárult.

Menetgyakorlat az RTK-n

  • alaki bemutato 680 451 s

Az alapkiképzés intenzív szakaszában az első évfolyam nappali munkarendű hallgatók menetgyakorlatot hajtottak végre a Rendészettudományi Kar területén.

„Egy úgynevezett tananyaghoz kötődő stratégiai játék részesei voltak a diákok. Ötfős csoportokban körbejárták az épületeket, rossz minőségű térkép segítségével jutottak el azokra a kijelölt pontokra, ahol vizsgafeladatokat oldottak meg, melynek során hasznosították az alapkiképzés során elsajátított ismereteket” - hangsúlyozta Lantos Mihály r. őrnagy, a tereptan gyakorlat ötletgazdája, akinek a segítségére volt a végrehajtás során Oláh Attila r. hadnagy és Fonbank Roland r. százados.

Cimkék: alapkiképzés, 2015

Lövészeti kiképzés

  • loveszet 6
  • loveszet 4
  • loveszet 1
  • loveszet 3
  • loveszet 2
 • Előző
 • Következő

Az alapkiképzés intenzív szakaszában a Nagytétényi Lőtéren három napon keresztül Cserhalmi Pál r. őrnagy, Pánczél Mátyás r. törzszászlós, Fonbank Roland r. százados és Oláh Attila r. hadnagy vezetésével eredményesen hajtotta végre a nappali munkarendben tanulmányaikat folytató első évfolyamos hallgatói állomány a lövészeti kiképzést.


Fegyverkezelési gyakorlat

  • fegyverkezeles 1
  • fegyverkezeles 2
  • fegyverkezeles 3
  • fegyverkezeles 4
 • Előző
 • Következő

Az alapkiképzés intenzív szakaszában Fonbank Roland r. százados és Oláh Attila r. hadnagy intézkedéstaktikai oktatók kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az éles lőszer nélküli fegyverkezelés gyakorlatát, technikáját és a biztonsági szabályokat elsajátítsák az első évfolyamos hallgatók.

Cimkék: alapkiképzés, 2015

Fizikális felkészítés

  • alap fizikalis 2
  • alap fizikalis 3
  • alap fizikalis 1
  • alap fizikalis 4
 • Előző
 • Következő

„Az alapkiképzés intenzív szakaszában öt héten keresztül minden nap, testnevelés óra keretében a rendészeti szakmához szükséges állóképességet, erőnlétet komplex módon fejlesztjük. Az első évfolyam nappali munkarendű hallgatói akadálypályán gyakorolnak, a küzdősportok alapjait sajátítják el, fizikálisan felkészítjük őket az elkövetkezendő három évre. A legnagyobb nehézséget számukra a folyamatos terhelés jelenti” - hangsúlyozta Nagy Ádám testnevelő tanár a reggeli tornaórát követően, melyen Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja alakzatban futott a hallgatókkal, hangsúlyozva ezzel a sportos életmód fontosságát.

Cimkék: alapkiképzés, 2015

11 napja tart az alapkiképzés

  • alapkik 0828 1
  • alapkik 0828 2
  • alapkik 0828 3
 • Előző
 • Következő

„Az alapkiképzés intenzív, öthetes szakaszának első 11 napját a kötelező bentlakás, alapozó, alaki és nevelési, ötven százalékban gyakorlati foglalkozások jellemezték. Megtörtént a kötelékrendezés, alegységekbe sorolták a kiképzők a hallgatókat. Általános szolgálati ismereteket sajátítottak el, szabályzatismeret, testnevelés és önvédelem, lőkiképzés, munka- és tűzvédelem, elsősegély foglalkozásokon, reggeli tornán, testnevelésórákon vettek részt. Hétvégenként a szolgálatok intézkedéstaktikai és sportbemutatókat tartottak, pályaorientációs beszélgetéseken kaptak iránymutatást a hivatásrendek specialitásainak megfelelően” - fogalmazott Lőrincz Kornél r. százados, rendészeti kiképző, évfolyamparancsnok. Majd így folytatta: „Az első évfolyamos hallgatók számára ez a legkötöttebb időszak. Ennek a 11 napnak a során nem volt szabad programjuk, kötött napirend szerint élték mindennapjaikat, fizikai terhelés és folyamatos stresszhatás érte őket. A felvett hallgatók bebizonyították, hogy érdemesek arra, hogy valóban a legkiválóbb jelzővel illessük őket, hosszú évek óta először fordult elő, hogy egy szakasz harminc perc gyakorlás után szakaszalegységben egyszerre tudott menetet végrehajtani. ”

Hodosán Dóra rendőr hallgató bűnügyi nyomozó szakirányon kezdte meg tanulmányait. Álma, hogy szóvivő lehessen a testületnél. Elmondta, hogy a hierarchia, kiszámíthatóság, biztonság jellemzi a rendőri pályát, melynek során a legfontosabb emberi tényező véleménye szerint a hatékony kommunikáció. Számára a legmegterhelőbb a hierarchia adta korlátok betartása, a szervezeti kultúra elemeinek elsajátítása és az ezzel járó lelki megterhelés volt. Azonban kiemelte, hogy a kiképzés során a foglalkozásoknak számára eddig ismeretlen erejű közösségteremtő hatása is van.

Urbán Dániel bűnügyi nyomozó pályát választott, véleménye szerint a nyomozás, a bűnelkövetők felderítése nagy segítséget nyújthat az állampolgároknak. Gyermekkora óta készül a rendvédelmi pályára. Elgondolása szerint egy jól képzett rendőr előrelátóan gondolkodik, határozott és felkészülten végzi munkáját.

Pável Tamás bv. törzsőrmester, másodéves hallgató, alapkiképző szakaszparancsnok elmondta, elsődleges céljuk az, hogy az első évfolyam nappali munkarendű hallgatókkal megismertessék és fejlesszék a parancsuralmi rendszer, a pontosság, a rend, a fegyelem betartását, azonban a legfontosabb, hogy egységben, egymásra számítva tudják a feladataikat végrehajtani.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: alapkiképzés, 2015

Megkezdődött az alapkiképzés

  • alapkikepzes 1
  • alapkikepzes 2
  • alapkikepzes 3
  • alapkikepzes 4
  • alapkikepzes 5
 • Előző
 • Következő

265 fő kezdte meg az alapkiképzés intenzív, öthetes szakaszát a rendvédelmi tisztté válás útján. A felkészülés heteiben szoros napirendben a Kiképzési és Nevelési Osztály rendészeti kiképzői és gyakorlati oktatói, valamint 22 hallgatói kiképző gondoskodik az újoncok képzéséről.

Ennek keretében szolgálati alapismeretek oktatása zajlik, melynek során a rendvédelemre jellemző fegyelem, pontosság, a hivatásos léthez kötődő gondolkodásmód, valamint a hivatástudat kialakítására és erősítésére, a fizikai kondíció fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A szakirányokhoz kötődő szakmai alapismeretekkel és a szolgálati feladatokhoz kapcsolódó alapvető jogi ismeretekkel is megismerkednek a hallgatók - fogalmazott Dr. Simon Attila r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője.

A felvett hallgatók összesen 12 szakaszba beosztva kezdték meg a tisztté váláshoz vezető feladatok elsajátítását.

2015. augusztus 31-én a biztonsági, a migrációs, a tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányú, valamint a levelező BA és a mesterképzés nappali és levelező munkarendben tanuló hallgatók is csatlakozhatnak az évfolyamhoz.

Cimkék: alapkiképzés, 2015

Elégedettségi vizsgálat

A 2014/2015. tanévben is lezajlott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának alapkiképzése, amely fontos mérföldkő a rendvédelmi tisztté válás útján. A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is vizsgáltuk a hallgatók véleményét, amelyek értékes visszajelzések a Kiképzési és Nevelési Osztály rendészeti kiképzői és gyakorlati oktatói, valamint a résztvevő hallgatók számára.

A Kutatási jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának, 2014 őszi alapkiképzésben résztvevő, elsőéves hallgatóinak véleményei alapján készült.

Cimkék: RTK, alapkiképzés, 2014

Elsősegélynyújtás az alapkiképzésen

  • 1_elsosegely
  • 2_elsosegely
  • 3_elsosegely
  • 4_elsosegely
  • 5_elsosegely
  • 6_elsosegely
 • Előző
 • Következő

Az alapkiképzés intenzív szakaszában Pánczél Mátyás r. törzszászlós, rendészeti kiképző, szakképzett mentőápoló irányításával az első évfolyamos hallgatók a rendőri elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati alapismereteit sajátították el, különös tekintettel az újraélesztés elméleti hátterére, életmentő testtartások alkalmazására és a sérült személyek átvizsgálására.


Megkezdődött az alapkiképzés

  • 1_alapkik
  • 2_alapkik
  • 3_alapkik
  • alapkikhe
  • 4_alapkik
  • 6_alapkik
  • 5_alapkik
 • Előző
 • Következő

A 2014/2015. tanévben 290 fő nyert felvételt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának nappali munkarendes képzéseire.

240 fő kezdte meg az alapkiképzés intenzív, öthetes szakaszát a rendvédelmi tisztté válás útján. A felkészülés heteiben szoros napirendben a Kiképzési és Nevelési Osztály rendészeti kiképzői és gyakorlati oktatói, valamint 18 fő hallgatói kiképző gondoskodik az újoncok képzéséről.

Ennek keretében szolgálati alapismeretek oktatása zajlik, melynek során a rendvédelemre jellemző fegyelem, pontosság, a hivatásos léthez kötődő gondolkodásmód, valamint a hivatástudat kialakítására és erősítésére, a fizikai kondíció fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A szakirányokhoz kötődő szakmai alapismeretekkel és a szolgálati feladatokhoz kapcsolódó alapvető jogi ismeretekkel is megismerkednek a hallgatók - fogalmazott Lőrincz Kornél r. százados, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának évfolyamparancsnoka.
 
A Rendőrség szervezeti felépítéséről és a hallgatókkal megkötendő szerződésekről Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok, az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője tartott tájékoztatót.
 
A felvett hallgatók összesen 13 szakaszba beosztva kezdték meg a tisztté váláshoz vezető feladatok elsajátítását bűnügyi nyomozó (58 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (22 fő), pénzügyi nyomozó (20 fő), iparbiztonsági (9 fő), katasztrófavédelmi műveleti (13 fő), büntetés-végrehajtási (5 fő), határrendészeti (30 fő), igazgatásrendészeti (19 fő), közlekedésrendészeti (25 fő), közrendvédelmi (25 fő), valamint vám- és jövedéki igazgatás (18 fő) szakirányokon.

2014. szeptember 1-től a biztonsági (28 fő), a migrációs (14 fő), a tűzvédelmi és mentésirányítási (4 fő) szakirányú, valamint a levelező BA és a mesterképzés nappali és levelező munkarendben (495 fő) tanuló hallgatók is csatlakozhatnak az évfolyamhoz.


Elégedettségi vizsgálat

Kutatási jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának, 2013 őszi alapkiképzésben résztvevő, elsőéves hallgatóinak véleményei alapján.

RTK elégedettségi kérdőív - 2013

Cimkék: RTK, alapkiképzés, 2013