SzűkítésKiválasztott Címke

bevándorlási

Minden Címke 304


Jelenleg 1 bejegyzés található bevándorlási cimkével

Az állampolgárság nemzetközi magánjogi kérdései

    • ap konferencia 024
    • ap konferencia 016
    • ap konferencia 008
    • ap konferencia 012
  • Előző
  • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának migráció szakirányos hallgatói a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Tudományos Tanácsa és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete társszervezésében megtartott, „Az állampolgárság nemzetközi magánjogi kérdései” című tudományos konferencián vettek részt.

A konferencia apropóját az adta, hogy globalizálódó világunkban egyre több magyar állampolgár él külföldön (házasságkötés, válás okán) és egyes élethelyzetekben felmerül a kérdés, hogy melyik az alkalmazandó jog: a magyar vagy a külföldi jog?

Dr. Ziegler Dezső Tamás PhD., az MTA TK JTI tudományos munkatársa az állampolgárság, mint nemzetközi magánjogi kapcsolóelv evolúciójáról, a szokásos tartózkodási hely kapcsolóelvének előtérbe kerüléséről, valamint azokról az esetekről beszélt, ahol indokolt lehet fenntartani az állampolgárságot, mint kapcsolóelvet.

Dr. Szeibert Orsolya PhD., az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének egyetemi adjunktusa a házasságról és annak külföldön történő felbontásáról szóló előadásában hangsúlyozta, hogy a házasság felbontása esetén jelentősége van a szokásos tartózkodási helynek, aminek a fogalma sajnos nem tisztázott, ahogy maga a házasság fogalma is változó még Európán belül is.

Az Európai Unióban a szabad mozgás egyre nagyobb méreteket ölt, több mint 10 millió uniós polgár tanul, vagy dolgozik az állampolgárságától eltérő országban - fogalmazott Dr. Raffai Katalin, a PPKE JÁK Nemzetközi Magánjogi Tanszék egyetemi docense.

Dr. Nagy Csongor István, az SZTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, illetve az MTA TK JTI tudományos főmunkatársa a határon átnyúló béranyaság elméleti dilemmáiról tartott előadást, szemléltetve az elmélet és a bírói jogalkalmazás által követett különböző utakat.

Dr. Németh Ildikó, az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályának szakmai tanácsadója azokat a Főosztály látókörébe került leggyakrabban előforduló ügyeket mutatta be a hallgatóság számára, amelyek a kettős állampolgárság következtében problémaként merülnek fel.

Dr. Szőcs Tibor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi tudományos főtanácsadója előadásában a 2015. augusztus 17-én hatályba lépő új európai uniós öröklési rendeletről beszélt. Az uniós rendelet - a nagyfokú migráció következtében – a szokásos tartózkodási hely koncepcióján alapul, azonban a jogválasztás tekintetében az állampolgárság, mint kapcsolóelv is szerepet kap. Kiemelte, hogy a rendelet neuralgikus pontja a szokásos tartózkodási hely fogalma, mivel a rendelet nem definiálja.

Végül dr. Varga Tímea, a BÁH Állampolgársági Igazgatóságának szakmai tanácsadója a jogalkalmazó szemszögéből elemezte azokat a nemzetközi magánjogi kérdésként felmerülő problémás jogeseteket, amelyekkel az anyakönyvezés során találkoznak.

A konferencia moderátorai dr. Parragi Mária, a BÁH TT elnöke, BÁH Állampolgársági Igazgatóság igazgatója, valamint Dr. Horváthy Balázs, MTA TK JTI tudományos munkatársa, a SZE DF ÁJK Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék egyetemi docense volt.