Szűkítés


Kiválasztott Címke

comphee

Minden Címke 301


Jelenleg 1 bejegyzés található comphee cimkével

Speciális kurzus a gyűlölet-bűncselekményekről

    • gyuloletbeszed
    • gyuloletbeszed plakat
  • Előző
  • Következő

Sikerrel zárult a hároméves Bűnmegelőzés és Bűnüldözés uniós kutatási/oktatási projekt a ComPHEE (Commonality in Police Higher Education in Europe) keretében, melyben Németország (Alsó-Szászország), Hollandia, Skócia és Magyarország rendőrtisztképző intézményeinek kutatói, oktatói és hallgatói vettek részt.

Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar részéről az Alkalmazott Rendészettudományi Tanszékről dr. habil. Kozáry Andrea, a projekt magyarországi koordinátora és dr. habil. Bodonyi Ilona; a Közigazgatási Büntetőjogi Tanszékről dr. Nagy Judit; a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszékről dr. Horváth Lóránt, valamint dr. Krémer Ferenc, a kar volt oktatója vettek részt.

A koordináló, egyeztető és feladat-meghatározó workshopokkal támogatott projekt eredményeképpen közös európai oktatási modulok kidolgozására került sor. Hollandia a Mobile Banditry, Németország a Cybercrime, Magyarország a Hate Crime modult dolgozta ki. Az egyes témakörökhöz részletes irodalomjegyzékkel kiegészített modulleírások, tanári és hallgatói kézikönyvek, tansegédletként felhasználható prezentációk egyaránt készültek.

A kidolgozott tananyagok „tesztelésére” 2013 márciusában került sor, amikor Magyarországon, Hollandiában és Németországban, egy időben 36 másodéves hallgatót és 15 oktatót érintve kéthetes, 80 órás, angol nyelvű intenzív kurzus keretében a 3 témakör próbatanítása zajlott. A Rendészettudományi Karon a 4 magyar, 4 holland és 4 német hallgató a gyűlölet-bűncselekmények témakörét dolgozta fel, annak minden aspektusát: a fogalom értelmezését, társadalmi és szociokulturális megközelítését, nemzeti és nemzetközi jogi hátterét, okokat és következményeket, megelőzést, nyomozást, a civil szervezetek szerepét, együttműködési lehetőségeket is körüljárva. Az elméleti megközelítés mellett a hallgatók szakmai programokon is részt vettek. Látogatás tettek a VIII. kerületi rendőrkapitányságon, szakmai konzultációt folytattak a BRFK Bűnmegelőzési Osztály munkatársaival. A Rendészettudományi Karon szakmai workshopot rendeztek. A civil szervezetek – Társaság a Szabadságjogokért és a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Jogvédő Iroda – képviselőinek az irányításával a Holokauszt Múzeumban is jártak.

A gyűlölet-bűncselekményekről 2014 februárjától indított speciális kurzuson az NKE mindhárom karáról számos hallgató vett részt. 2014 szeptemberétől a modul szabadon választható tárgyként lesz jelen az RTK oktatási rendszerében a BA és az angol nyelvű ERASMUS-képzésben egyaránt.

-  Az intenzív kurzuson a hallgatók az oktatási módszereket, a tananyagot és az oktatókat is értékelték. A magyar csoport által kimunkált Hate Crime modulról a visszajelzések alapján elmondható, hogy hatékony, jól megszervezett oktatási modul, jól strukturált tananyag, naprakész és hasznos ismeretanyag. A kellemes légkörben zajló oktatás felkészült oktatók irányításával történt. Bár a ComPHEE projekt lezárult, azonban olyan „terméket” dolgoztunk ki, amelyet szeretnénk mások számára is használhatóvá, elérhetővé tenni- hangsúlyozta dr. Nagy Judit egyetemi docens, a projekt egyik résztvevője.  - Az elkészült angol nyelvű kézikönyvek, valamint az angol és a magyar nyelvű publikációk mindenki, de különösen a téma iránt érdeklődő oktatók munkájához nagy segítséget nyújtanak. A téma aktualitását és fontosságát a megrendezett sikeres konferenciák és workshopok bizonyítják. Azt, hogy ezen témakör oktatására igény van a rendészeti felsőoktatásban, mi sem bizonyítja jobban, mint az a széles körű hallgatói érdeklődés, melynek eredményeképpen a Rendészettudományi Karon számos igényes szakdolgozat, valamint TDK-dolgozat született a témában. Nagyon élveztük a három évig tartó közös munkát és a szakmai kihívást. Sokat dolgozva szereztünk széles körű ismereteket a feldolgozott három tárgykörről, hasznos tapasztalatokat gyűjtöttünk az együttműködés szükségességéről és nehézségeiről is. Biztosak vagyunk abban, hogy kutatási és oktatási eredményeink jelentősen hozzájárulnak a hatékonyabb nemzetközi rendészeti együttműködéshez- fogalmazott dr. Nagy Judit.

2014 júniusában sor került Hannoverben a projektet lezáró nemzetközi konferenciára, ahol több uniós ország rendészeti felsőoktatási intézményének vezetője, tartományi rendőri vezetők és a CEPOL képviselője is jelen voltak. Karunk dékánja, prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok is részt vett a rendezvényen, és megköszönte a projektet irányító német félnek a három évig végzett sikeres munkát.

Cimkék: comphee, 2014