SzűkítésKiválasztott Címke

diplomaosztó

Minden Címke 304


Jelenleg 3 bejegyzés található diplomaosztó cimkével

32 hallgató kapott oklevelet

  • diplomaoszto tvbk 2
  • diplomaoszto tvbk 1
  • diplomaoszto tvbk 3
  • diplomaoszto tvbk 4
  • diplomaoszto tvbk 5
  • diplomaoszto tvbk 6
  • diplomaoszto tvbk 7
  • diplomaoszto tvbk 8
  • diplomaoszto tvbk 9
  • diplomaoszto tvbk 10
  • diplomaoszto tvbk 11
 • Előző
 • Következő

Harminckét végzett hallgató vette át az oklevelét a rendészeti-gazdasági szakirányú továbbképzési szakon, melyet a Rendészettudományi Karon megrendezett ünnepségen Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese és Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán adott át. Az egyéves képzés ötödik alkalommal indult a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek gazdasági területein dolgozó szakemberei számára, mely a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karral szoros együttműködésben folyt.

Lajtár József bv. vezérőrnagy ünnepi köszöntőjében felidézte az elmúlt egy év pillanatait, elismerően szólt a hallgatókról. „A rendvédelmi pálya egész embert követel, a munkánk során a jogszerűség és az igazság megszilárdítása a legfőbb célunk” - hangsúlyozta a vezérőrnagy. Majd hozzátette: „ A képzés során a gondolkodásmód fejlesztésére törekedtünk, arra, hogy a rendvédelmi szervek gazdasági területének a megújulásához segítséget tudjanak nyújtani a végzett hallgatók. Nekünk mindenkor biztosítani kell a működéshez szükséges gazdálkodási feltételeket és járandóságokat, tisztában kell lennünk a modern gazdaság működésével, a gazdálkodás minden részletével.” Végezetül köszönetet mondott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetésének és a Rendészettudományi Kar szakembereinek az oktatás színvonaláért és azért, hogy hittek abban, hogy erre a képzésre szükség van.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy pohárköszöntőjében kiemelte, hogy a rendvédelem számára a gazdasági-pénzügyi tudásanyag a legfontosabb generális ismeretek közé tartozik. „Nem lehet eredményes egy parancsnok, ha a gazdálkodás alapvető szabályaival nincs tisztában” - hangsúlyozta Janza Frigyes.

A rendezvény levezető elnökeként Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes működött közre.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


A társadalom megbecsüli a tiszteket - 156 hallgató kapott oklevelet a Ludovikán

  • dsc 9321 2 2
  • dsc 9327 2 2
  • dsc 9342 2 2
  • dsc 0290 2 2
  • dsc 0301 2 2
  • dsc 0306 2 2
  • dsc 0308 2 2
  • dsc 0342 2 2
 • Előző
 • Következő

„A jól képzett, szakszerűen eljáró, pontos, fegyelmezett munkaerő mindenütt nagy kincs”- fogalmazott Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, az ünnepség elöljárója a Ludovikán, a rendészeti vezető mesterképzés és a levelező munkarendű BA szakok oklevél-átadási ünnepségén, aki útravalóul ezeket a gondolatokat kötötte csokorba: „Életük könyvében egy fejezetet befejezettnek tekinthetnek, holnaptól egy új megírásába kezdhetnek, immár diplomásként. Tűzzenek ki célokat maguk elé, a pillanatnyi kedvezőbbnek tűnő lehetőségek ellenére se térjenek le a kitűzött útról, legyenek kitartóak és állhatatosak. A bachelor képzés keretében végzett hallgatóknak lehetőségük van a továbbtanulásra a mesterképzésben, a mesterfokozatottal rendelkezők pedig jelentkezhetnek a Prof. Dr. Kerezsi Klára vezette Rendészettudományi Doktori Iskolába. A rektorhelyettes a végzett hallgatók figyelmébe ajánlotta az Alumni – öregdiák programot, majd az NKE jelmondatával zárta gondolatait: „A Haza szolgálatában!”

„Az idén negyvenöt éves rendőrtisztképzés hajnalán a képzés még teljes mértékben úgynevezett zárt beiskolázású volt. Elsősorban a rendőrség hivatásos tiszthelyettesi állományának biztosított lehetőséget. A magyar felsőoktatáshoz igazodó igény csak később, a nyolcvanas években fogalmazódott meg- ezzel a rendőrtisztképzés a rendvédelmi szakmai tapasztalatokkal nem rendelkező fiatalok számára is elérhetővé vált. Ez így igaz napjainkban is, amikor a rendészeti felsőoktatás már nem főiskolai, hanem egyetemi keretek között zajlik”- fogalmazott Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, az RTK oktatási dékánhelyettese, a rendezvény levezető elnöke.

„A tisztekre nagyobb felelősség hárul, hiszen nagyszámú alárendeltet vezethetnek, akikről gondoskodniuk kell. A társadalom megbecsüli a tiszteket, legyenek Önök is becsületesek”- hangoztatta Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője.

2016-ben a levelező munkarendű alapképzésben 83 hallgató kapott oklevelet a Rendészettudományi Karon, akik  bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, büntetés-végrehajtási, vám- és jövedéki igazgatási. határrendészeti, migrációs, biztonsági szakirányokon tanultak. A migrációs szakirányon 3, a biztonsági szakirányon 13 hallgató szerzett diplomát. Hatan kiváló eredménnyel végeztek. A rendészeti vezető mesterszakon 73 fő vette kézbe az oklevelét rendészetelméleti, csapatszolgálati, értékelő-elemző és szervezett bűnözés elleni specializációkon.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: diplomaosztó, 2016

Az egyetemi kiválóság a hallgatókban lakozik

  • fokep
  • dsc 5871 2
  • dsc 5885 2
  • dsc 5893 2
  • dsc 5900 2
  • dsc 5901 2
  • dsc 5910 2
  • dsc 5917 2
  • dsc 5938 2
  • dsc 6060 2
  • dsc 6068 2
  • dsc 6071 2
  • dsc 6087 2
  • dsc 6162 2
 • Előző
 • Következő

Az NKE Rendészettudományi Kar 229 alapszakos végzős hallgatója vehetett át oklevelet a Ludovika Főépület kápolnájában tartott ünnepségen. Közülük 162-en kerülnek a rendőrséghez, míg a többiek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Büntetés-végrehajtási Szervezet és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tisztjei lesznek.

Az a misszió, amire az NKE vállalkozott, nem könnyű feladat, hiszen néhány év alatt kell egy érettségizett fiatalból egy határozott, céltudatos, értékek által vezérelt embert faragni - fogalmazott ünnepi beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint az egyetemi, az oktatói és a kiképzői feladatok egyszerre vannak jelen az intézmény életében, ennek sikeres teljesítéséhez pedig elengedhetetlen a külső támogatás. Patyi András beszédben köszönetet mondott a belügyi vezetésnek, és külön kiemelte Dr. Janza Frigyes ny. vezérőrnagy munkáját, aki szellemi vezetőként nagyban hozzájárult az egyetem létrehozásához, majd a Fenntartói Testület tagjaként annak működtetéséhez. A rektor szólt arról, hogy az NKE egy tavaly közzétett felsőoktatási rangsor alapján már a harmadik legjobb intézmény az országban. Szerinte azonban az egyetemi kiválóságot igazából nem is a professzorok és a publikációk száma, vagy az épületek mennyisége és szépsége határozza meg, hanem az kizárólag a hallgatókban lakozik. Abban a tudásban, amit megszereztek és azokban a képességekben, amire szert tettek tanulmányaik során. Patyi András elmondta: az intézmény arra törekszik, hogy „aki egyszer itt tanult, lehetőleg legközelebb is ezt az intézményt válassza, ha tovább akarja fejleszteni tudását, képességeit”.  A rektor szólt arról is, hogy a rendészeti tevékenység egy szakadatlan mérlegelési folyamat, ezért a most végzett hallgatókat a mérlegelés művészeinek is lehet tekinteni. „Kívánom Önöknek, hogy legyenek boldog emberek, mert ez a legfontosabb – fejezte be ünnepi gondolatait Patyi András.

„Közel 45 évvel ezelőtt, 1971. szeptember 1-jén a rendészeti felsőoktatás első intézményeként azzal a céllal kezdte meg működését a Rendőrtiszti Főiskola, hogy egy képzettebb rendőrtiszti állományt biztosítson, amely hatékonyan képes fellépni az egyre modernizálódó bűnözéssel szemben”– mondta beszédében Dr. Hautzinger Zoltán. Az RTK oktatási dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi docens, a rendezvény levezető elnöke hozzátette: „az eltelt években nemcsak a bűnelkövetők módszerei terén, hanem a rendészeti felsőoktatásban is minőségi változás következett be. 2012 óta mér nem főiskola, hanem egyetemi kar felelős az egyes rendvédelmi szervek tisztjeinek, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kormánytisztviselőinek képzéséért”.

A mintegy 230 végzett hallgató Prof. Dr. Patyi András rektortól és Dr. habil Boda József vezérőrnagytól, a Rendészettudományi Kar dékánjától, valamint a megrendelő szervek vezetőitől vehette át az oklevelet. A rendezvényen elismerések átadására is sor került.  Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelmi felsőoktatás területén kimagasló munkát végző oktatók, oktatásszervezők, tudományos kutatók és a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgatók elismerésére Dr. Vitéz Roncsik Jenő- emlékplakettet adományozott.  Az emlékplakett bronz fokozatú elismerését Kovács Krisztina tűzoltó hallgató, az ezüst fokozatú elismerését pedig Haskó György tű. alezredes érdemelte ki. Az emlékplakett arany fokozatú elismerésében Dr. habil. Restás Ágoston ny. tűzoltó alezredes, az NKE Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) tanszékvezetője és Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó ezredest, a KVI volt oktatója részesült. Az NKE és a Védelmi Információs Központ Közhasznú Alapítvány (VIK) oktatási és tudományos együttműködési megállapodása alapján „VIK Aranygyűrűt” kapott Balogh Zsolt tű. főtörzsőrmester.

A rendezvényen átadták a „jó tanuló, jó sportoló” díjat is, amelyet Szabó Bettina, az RTK végzős hallgatója vehetett át. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat nevében Kosztrihán Dávid elnök adott át elismeréseket. A Pro Juventute Díjat Sass Vivien, az Egyetemi Közösségi Díjat Osztermann Viktor, míg az Egyetemi Szakmai Díjat Meczkó Alexandra vehette át.

„Önök úgy lesznek útra engedve, hogy a társadalom szinte minden rétegének bizalma ott van a tarsolyukban. Feleljenek meg ennek a bizalomnak!” - mondta pohárköszöntőjében Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy. Az NKE Fenntartói Testület tagja hangsúlyozta, hogy a kötelesség, a becsület és a haza szolgálata azok az értékek, amiket érdemes mindig szem előtt tartani a szolgálati munka során is. „De csak akkor lesznek képesek mások vezetésére, ha először megtanulják önmagukat uralni”- szólt a végzett hallgatókhoz a tábornok.

A 229 oklevelet szerzett alapszakos hallgatóból idén 162 tiszt kerül a rendőrséghez, akik bűnügyi nyomozó (52 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (31 fő), igazgatásrendészeti (13 fő), közlekedésrendészeti (27 fő), közrendvédelmi (24 fő) és határrendészeti (15 fő) szakirányokon végeztek. A többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (21 fő), a Büntetés-végrehajtási Szervezet (4 fő) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (32 fő) tisztje lesz. A migrációs szakirányon 10 fő kapott oklevelet.  Idén nyolc hallgató fejezte be tanulmányait kiváló eredménnyel.


A tisztavató ünnepségre június 26-án (vasárnap), reggel 9 órától kerül sor a Budai Várban, a Kapisztrán téren.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes és Szöőr Ádám

Cimkék: diplomaosztó, 2016