SzűkítésKiválasztott Címke

doktorandusz fórum

Minden Címke 304


Jelenleg 2 bejegyzés található doktorandusz fórum cimkével

Doktoranduszok a haza szolgálatában

  • dsc 7992 680 451 s
  • dosz 680 451 s
  • dosz 1 680 451 s
  • dsc 7948 680 451 s
  • dsc 7992 680 451 s
  • dsc 8154 680 451 s
 • Előző
 • Következő

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendkívül fontosnak tartja a doktori képzés minőségét, mindig nagy figyelmet fordítottunk erre a területre. Egyetemünkön jelenleg három doktori iskolában folyik a képzés, összesen 237 hallgatóval. Terveink és reményeink szerint a következő tanévtől újabb doktori iskolával bővülhet a képzési palettánk.” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Prof. Dr. Padányi József, az NKE stratégiai és intézményfejlesztési, valamint megbízott tudományos rektorhelyettese a Haza Szolgálatában elnevezésű, múlt heti konferenciát a Ludovika Főépület kápolnájában.

Az NKE Doktorandusz Önkormányzat szervezésében és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatásával megrendezett esemény elsődleges célja az volt, hogy lehetőséget adjon a doktorandusz hallgatóknak tudományos eredményeik publikálására. Csiszár Imre, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke a megnyitón a többi között elmondta, hogy azokat a tudományos munkákat, erőfeszítéseket értékeli igazán a szövetség, amelyek tiszta forrásból származnak. Szerinte ez nagyon fontos mind az intézmény, mind az országunk megítélése szempontjából.

Kiss Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a szervezet egyik legfontosabb célja a hivatásrendek közötti együttműködés megalapozása, elmélyítése. Az ehhez vezető út egyik fontos mérföldköve az a közelmúltban létrejött többoldalú megállapodás, amelynek révén a három hivatásrend egyetemtől független doktorandusz szervezeteivel kezdte meg munkáját az Önkormányzat

Az ünnepélyes megnyitót követően kilenc szekcióban mintegy hetven előadás hangzott el. A többi között a biztonságpolitika és jogtudomány, a katasztrófavédelem, a közigazgatás-tudomány, valamint  a hadtörténelem és haditechnika tudományterületeken ismertették kutatási eredményeiket a doktorandusz hallgatók.

A Rendészettudományi Kart dr. Márton András, dr. Bói László, dr. Nyitrai Endre, Dr. Sivadó Máté és dr. Vári Vince képviselte.


6 szekció, 54 előadás – ötödik alkalommal találkoztak a rendészeti ágazat doktoranduszai

A Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete (RDOE) 2013. november 21-én rendezte meg a Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumát.

Dr. Kovács Gábor rektorhelyettes megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiemelt figyelmet fordít a tudományos képzésre, utánpótlásra, és ebbe ez a rendezvény is kiválóan illeszkedik. Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja köszöntőjében utalt rá, nagy öröm a karnak, hogy immár ötödször adhat otthont a konferenciának, és hogy befogadhatta az egyesületet is. Berki Gábor a doktoranduszok nevében köszöntötte a rendezvény résztvevőit, és reményét fejezte ki, hogy a jövőbeli Rendészettudományi Doktori Iskola képviselői is hamarosan csatlakozhatnak a Doktorandusz Önkormányzathoz.

A plenáris nyitóelőadást – a hagyományokhoz híven – egy a közelmúltban fokozatot szerzett oktató kolléga tartotta. Dr. Nagy Judit r. őrnagy, egyetemi docens a bűnözés és bűnüldözés 20. századi kihívásairól adott kiváló összefoglalót a konferencia résztvevőinek.

A szekcióüléseket egyrészről a magas előadói létszám, másrészről nagy tematikai gazdagság jellemezte. A 49 jelenlegi vagy leendő doktorandusz közt az ország minden részéről érkeztek előadók, akik mellett a Rendészettudományi Kar 5 tehetséges hallgatója is bemutathatta kutatási eredményeit. A tematikában egyaránt szerepelt rendészeti, büntetés-végrehajtási, katasztrófavédelmi, adó- és vámigazgatási, migrációs, határrendészeti, kriminológiai, biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági, kriminalisztikai, büntető-, polgári és közigazgatási jogi témájú előadás, de emellett a társadalomtudományok olyan területei is képviseltették magukat, mint a pszichológia vagy a történettudomány. Az előadók közt a Rendészettudományi Karról nem kevesebb, mint 18 oktató szerepelt.

A rendezvényt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Rendészettudományi Kar vezetése is kiemelt figyelemmel kísérte. Megtisztelte a megnyitóünnepséget Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az egyetem Fenntartói Testületének tagja, c. egyetemi tanár, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára; Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes; Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja. Ugyancsak az elnökségben foglalt helyet Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, oktatási dékánhelyettes; Prof. Dr. Sallai János ny. r. ezredes, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes; valamint Berki Gábor ny. r. százados, az NKE Doktorandusz Önkormányzatának képviselője. A konferenciára eljöttek a honi rendészettudomány további jeles képviselői is, így többek közt ellátogatott a rendezvényre Prof. Dr. Finszter Géza ny. r. ezredes, Prof. Dr. Irk Ferenc, Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, valamint Dr. Virányi Gergely ny. hőr. dandártábornok is.

A szekciók vezetését – szintén hagyományos módon – a Rendészettudományi Kar vezető oktatói vállalták: az egyetemi docensek közül Dr. Madai Sándor, Dr. Barabás Andrea Tünde, Dr. Hegedűs Judit és Dr. Nagy Judit, a főiskolai tanárok közül Prof. Dr. Valcsicsák Imre, a professzori karból pedig Prof. Dr. Fórizs Sándor.

Az eredményes konferencia résztvevői kutatási eredményeiket rövidesen konferenciakötetben is megjelentethetik.

dr. Szilvásy György Péter
RDOE elnöke

  • RDOE 1
  • RDOE 4
  • RDOE 3
  • RDOE 2
  • RDOE 5
 • Előző
 • Következő