SzűkítésKiválasztott Címke

együttműködés

Minden Címke 302


Jelenleg 10 bejegyzés található együttműködés cimkével

Nemzetközi hét Berlinben

  • berlin1 700x
  • berlin2 700x
  • berlin3 700x
 • Előző
 • Következő

Németország, Hollandia és Ausztria mellett a Rendészettudományi Kar révén Magyarország is képviseltette magát Berlinben a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA – Budeskriminalamt) által megrendezett Nemzetközi hét folyamán.

Mint dr. Simon Béla r. őrnagytól megtudtuk, az ötnapos programon – a német szervezők mellett – részt vett a Holland Rendőrakadémia (Politieakademie) mesterszakának hallgatói csoportja, illetve az osztrák rendőrség küldöttsége is.

Karunk munkatársai és hallgatói az Erasmus plus oktatói mobilitás program keretében voltak hivatalosak a berlini rendezvényre, amelyen dr. Simon Béla mellett részt vett Bezsenyi Tamás r. őrnagy, valamint Petz Dávid és Szalai Bálint másodéves hallgató.

A Nemzetközi hét fő témái a nemzetközi bűnügyi együttműködés és a közös nyomozócsoportok (Joint Investigation Team) működése, valamint az ezekhez kötődő szervezési és tervezési, nem utolsósorban jogi kérdések voltak.

A magyar, a német és a holland csoport a hét során workshop foglalkozások keretei között konkrét jogesetek kapcsán dolgozta fel országonként a közös nyomozócsoportok megalakításának feltételeit, módját és az együttműködés menetét.

A workshop foglalkozást előadássorozatok előzték meg, ahol hallgatóink a többi között megismerkedhettek a BKA és a holland rendőrség szervezeti felépítésével, továbbá országonként a titkos információgyűjtés feltételeivel. A magyar delegáció bemutatta a rendőrség felépítését és egyetemünket, Bezsenyi Tamás r. őrnagy pedig egy közös nyomozócsoport segítségével lezárt sikeres, konkrét nyomozásról számolt be. A programok utáni közös kötetlen beszélgetéseken szó esett a rendőrség mindennapi életéről, de a migrációs válság is gyakorta szóba került.

Dr. Simon Béla elmondta: a rendezvény kiváló lehetőséget biztosított – a hallgatók és tanárok számára egyaránt – arra, hogy megismerjék az Európai Unió bűnügyi együttműködésének egyik új és dinamikusan fejlődő formáját, továbbá jó alkalom a nemzetközi kapcsolatok alakítására, illetve a nyelvi kompetenciák fejlesztésére. Ezen felül a szervezők alkalmat teremtettek arra is, hogy a vendégek megismerkedhessenek Berlin történelmi belvárosával.

A rendezvényt minden évben megrendezik, így jövőre is várják a lelkes hallgatók jelentkezését.


Magyar delegáció a Marymount Egyetemen

  • washingtoban 1
  • washingtoban 2
  • washingtoban 3
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar oktatói, Dr. Haller József intézetvezető egyetemi docens, Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes és Dr. Angyal Miklós r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens Dr. Nagy Judit tudományos és nemzetközi dékánhelyettes vezetésével Arlingtonba, a Marymount Egyetemre látogattak, ahol az NKE és az amerikai egyetem közötti jövőbeli együttműködési lehetőségekről tárgyaltak.

„A két intézmény között a kapcsolatfelvétel már 2014 decemberében megtörtént, amikor közös kutatási témaként meghatározták az érintettek a kriminalisztikát és a kiberbiztonságot” – hangsúlyozta Nagy Judit hozzátéve azt, hogy a 2016. márciusi ünnepélyes aláírást követően, melyen Shank Professzor az NKE Visiting Professori címét is átvehette, munkacsoport jött létre egy kriminalisztikai témájú továbbképzési program, valamint oktatási modul kidolgozása céljából. Videó konferenciák keretében a munkacsoport magyar és amerikai tagjai egyeztették az elképzeléseiket, majd véglegesítették az oktatási modul programját. Megbeszélést folytattak egy jövőbeni ERASMUS+ program keretében történő mobilitási együttműködésről és egyéb, kutatási projektekben való közös részvételről is.

A delegációt Szemerkényi Réka washingtoni magyar nagykövet fogadta, a szakmai programokon pedig a marymounti egyetem elnöke Dr. Matthew Shank, President of Marymount University, elnökhelyettese, Joseph Foster, Vice President, University Advancement, és két docens kollégája, Dr. Stephanie Ellis, Associate Professor, Department Chair, Criminal Justice, valamint Dr. Amanda Farrell, Assistant Professor, Criminal Justice vettek részt. A delegáció munkáját, az intézményközi kapcsolat kiépítését Fedor István, a Washingtoni Magyar Amerikai Szövetségnek a képviselője segítette. Az angol nyelvű kriminalisztikai képzés a tervek szerint június elején valósulhat meg.


Együttműködés egy kínai egyetemmel

  • emu kinaval

Kínában tárgyalt a pekingi székhelyű People’s Public  Security University  of China (PPSUC) vezetőivel az NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője, Dr. Barabás Andrea Tünde. A megbeszélések fő témája a PPSUC és az NKE együttműködési irányainak kidolgozása volt, különösen a rendészet- és bűnügyi tudományok területén. Az intézetvezetőt a PPSUC rektorhelyettese, Li Jiahe,  Cheng Hua professzor, a Jogi Fakultás dékánja, Ren Shining professzor, a Kriminológiai Fakultás  dékánja, valamint a Büntetőjogi, és Büntetőeljárásjogi  fakultások és a Nemzetközi Osztály vezetője fogadták. A megbeszélések mellett lehetőség nyílt az oktatókkal valamint a diákokkal való találkozókra is. A résztvevők kölcsönösen megismertették egymással intézményeiket: Dr. Barabás Andrea Tünde előadást tartott az egyetemen folyó bűnügyi tudományok körében folytatott oktatásról és a kutatások eredményeiről, valamint az általa folytatott viktimológiai kutatásokról is, majd meghatározták a jövőbeli együttműködések kereteit a kutatás, oktatás, konferenciaszervezés és publikálás területén. A megbeszélések hozzáadott eredménye, hogy a jövő év tavaszán két vendégoktató érkezik hazánkba a PPSUC-ről, akik  az RTK-n fognak oktatni.


Együttműködés a Hegyvidéki Önkormányzattal

  • 12kerulettel emu

Az RTK dékánja, Dr. habil Boda József vezérőrnagy, és Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes Budapest XII. kerületének önkormányzata, a Hegyvidéki Önkormányzat polgármesterével, Pokorni Zoltánnal, alpolgármesterével, Dr. Váczi Jánossal és Farkas István r. ezredessel, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjának főigazgatójával a jövőbeni együttműködés lehetséges irányairól egyeztetett a Rendészettudományi Karon.


Forgalomellenőrzés a gyakorlatban

  • nkh ell1
  • nkh ell2
 • Előző
 • Következő
Az RTK Közbiztonsági Tanszéke különös gondot fordít arra, hogy a hallgatók a képzés elvégzését követően leendő szolgálati helyükön maradéktalanul el tudják látni feladataikat. "Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a társszervek, és együttműködő hatóságok munkájával, és természetesen a kapcsolódási pontokkal tisztában legyenek. A közlekedésrendészet egyik alapvető feladata a forgalomellenőrzés, mely tevékenységből a Nemzeti Közlekedési Hatóság is kiveszi részét" - hangsúlyozta Dr. Major Róbert r. ezredes a Közbiztonsági Tanszék vezetője.
 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közbiztonsági Tanszék között kialakult eredményes együttműködés keretében a nappali munkarend közlekedésrendészeti szakirány, III. évfolyamos hallgatói a Forgalomellenőrzés tantárgy keretében részt vettek a hatóság által lebonyolított ellenőrzési akcióban. A hallgatókat Engler Ádám osztályvezető fogadta és ismertette azokat a feladatokat, amelyek a hatóságot terhelik a közúti közlekedés ellenőrzése kapcsán.
 
A hallgatók a gyakorlatban is megismerkedhettek az ellenőrzéshez szükséges technikai eszközökkel, módszerekkel és taktikákkal. Mészáros Gábor r. alezredes, a Közbiztonsági Tanszék tanára hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű - együttműködésen alapuló - gyakorlati foglalkozások elengedhetetlenek a diákok megfelelő felkészítéséhez. Dr. Major Róbert r. ezredes a Közbiztonsági Tanszék vezetője hozzátette, hogy mind közlekedésrendészeti, mind közrendvédelmi, mind pedig csapatszolgálati területen rendszeresek az olyan gyakorlati foglalkozások, melyek során a hallgatók közvetlenül szerezhetnek tapasztalatot leendő munkájukkal kapcsolatban.

Légiközlekedés védelmi tisztek képzése

  • legugyi emu 1
  • legugyi emu 2
  • legugyi emu 3
  • legugyi emu 4
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közlekedési Hatóság, valamint a Rendészettudományi Kar és jogelődje közötti évek óta tartó tartalmas és sikeres együttműködés keretében néhány év szünet után ismételten sor került légiközlekedés védelmi tisztek alapképzésére. Az alaptanfolyam végén a 25 fő résztvevő sikeresen teljesítette a vizsgakövetelményeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal által a 185/2010/EU rendelet 11.2.5. pontja alapján szervezett légiközlekedés védelmi tiszti tanfolyamon. A kiadott tanúsítvány értelmében a végzettek jogosultak „légiközlekedés védelmi tiszt” cím viselésére és védelmi vezetői munkakör betöltésére.

A Ludovikán megtartott vizsgán Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár volt a bizottság elnöke. A vizsgabizottság munkájában tagként működött közre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében Keszthelyi Zoltán, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala képviseletében Farkas András hivatalvezető, és Tóth Nóra osztályvezető, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság képviseletében Macsári István r. alezredes osztályvezető, a Rendészettudományi Kar Képviseletében pedig Dr. Major Róbert r. ezredes tanszékvezető, és Dr. Kovács Sándor r. ezredes c. egyetemi docens.

A nagyszámú jelentkezésekre tekintettel még az idén újabb tanfolyam megszervezése és indítása várható.


Brandenburgi együttműködés

brandenburgi emu1

Az ERASMUS+ "Staff mobility" keretében a Rendészettudományi Karra látogatott a partnerintézmény Brandenburgi Rendőrszakfőiskola nemzetközi irodájának munkatársa, Andreas Spatt.

A szakmai program az RTK szervezésében és területén zajlott, de a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi irodájának munkatársai is részt vettek benne: bemutatták a Ludovika épületét, illetve az egyetem nemzetközi életét. Szó volt az Erasmus+ mobilitási programokról, a nemzetközi kreditmobilitásról és a nemzetközi kapcsolatokról, melynek során hasznos gondolatok cseréltek gazdát.


Együttműködési megállapodás köttetett

  • emu fori 700

Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI), Magyarország legnagyobb önkormányzati rendészeti szerve.

A Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora és Dr. Pető György, a FÖRI igazgatója által jegyzett dokumentum szerint a közös munka célja elsősorban Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatás szakmai támogatása, melynek segítségével a hallgatók megismerhetik a közigazgatásban végzendő szakmai munkát, bekapcsolódhatnak a napi munkavégzés folyamataiba a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatok megoldásával, és tapasztalatokat gyűjthetnek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez. A megállapodás értelmében az NKE az önkormányzati rendészetet érintő szakmai fórumok, kutatócsoportok munkájába a jövőben bevonja a Rendészeti Igazgatóságot.


Baleset- és káresemény-helyszínelői képzés

  • bkk emu 1
  • bkk emu 2
  • bkk emu 3
  • bkk emu 4
 • Előző
 • Következő

A Budapesti Közlekedési Központ és a Rendészettudományi Kar között létrejött együttműködés keretében a BKK tíz munkatársa vett részt a karunk által szervezett baleset- és káresemény-helyszínelői képzésen.
A hét hetes oktatás során a résztvevők átfogó ismereteket szereztek a büntető-, a szabálysértési-, és a közigazgatási jog mellett a kriminalisztika tudományának - munkájukhoz szükséges - szegmenseiről. Tekintettel arra, hogy a BKK munkatársai rendszeres kapcsolatba kerülnek a közlekedésben résztvevő állampolgárokkal, egy kommunikációs tréning is része volt a képzésnek.
Dr. Major Róbert r. alezredes PhD egyetemi docens, a Közbiztonsági Tanszék vezetője, mint a képzés koordinátora hangsúlyozta, hogy a 168 tanórás tanfolyam foglalkozásainak jelentős része gyakorlatokat tartalmazott. A vizsga alkalmával a résztvevők az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen elméleti tudásukról, míg  a gyakorlati vizsgarészen az elsajátított gyakorlati fogásokról adtak számot, melyen valamennyi résztvevő eredményes vizsgát tett.
 


Együttműködés a Horvát Rendőrakadémiával

  • horvat 7
  • horvat 1
  • horvat 2
  • horvat 3
  • horvat 4
  • horvat 5
  • horvat 6
 • Előző
 • Következő

A Horvát Rendőrakadémia vezetői - Želimir Radmilović, az Akadémia vezetője, Davor Štrk, a Horvát Rendőrtiszti Főiskola oktatási dékánhelyettese és Danijela Petkovic, az Akadémia Nemzetközi Irodájának vezetője, valamint Tarr László r. ezredes, Magyarország Zágrábi Nagykövetsége nyugat-balkáni belügyi attaséja tett látogatást a Rendészettudományi Karon, melynek célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Horvát Rendőrakadémia együttműködésének kialakítása volt.

Karunkon Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes és Dr. Nagy Judit r. őrnagy, tanszékvezető egyetemi docens fogadta a vendégeket, akik megismerkedtek az NKE-RTK képzési struktúrájával.

A találkozó során a két intézmény vezetői megbeszélték az együttműködés részleteit.