SzűkítésKiválasztott Címke

elismerés

Minden Címke 302


Jelenleg 8 bejegyzés található elismerés cimkével

A Rendészettudományi Kar szakértője a FRONTEX munkacsoportjában

  • oklevel

Dr. Borszéki Judit PhD, a Rendészettudományi Kar (RTK) Idegennyelvi és Szaknyelvi Központjának nyelvtanára szakértőként vett részt Máltán az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) English for Border Guards elnevezésű, határőrök számára készült alapfokú angol online nyelvi eszközének véglegesítésére összehívott workshop munkájában.

Mint Borszéki Judit elmondta, 2015-ben kapcsolódott be a FRONTEX TRU/C5-ös projektjébe, amely a különféle határtípusokon szolgálatot teljesítő határőrök angol nyelvi oktatásával foglalkozik. Külső szakértőként vett részt a tananyag összeállításában, megírásában. Az online eszköz az év végén már az EU külső határain határőri feladatokat ellátó teljes állomány számára elérhető lesz. Most indul a középfokú eszköz megírásához szükséges anyagok gyűjtése. Ezek javítása, a gyakorlatok elkészítése – amelyre a szakértő ismét felkérést kapott – várhatóan a jövő évben kezdődik, a munka során egyeztetés céljából előreláthatóan két-három havonta találkozik majd a munkacsoport Varsóban, vagy a FRONTEX valamelyik partnerakadémiáján.

Cimkék: Frontex, elismerés, 2017

Pro Scientia aranyérmes az RTK frissen végzett hallgatója

  • pro scientia koller marco dsc2986

Pro Scientia Aranyéremben részesült Koller Marco, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (NKE RTK) volt hallgatója, aki nappali munkarendű, alapképzésben folytatott tanulmányai befejeztével a napokban vehette át oklevelét. A migráció szakirányon végzett ifjú szakember az oklevélátadó ünnepségen az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetemi szakmai díját is megkapta.

Mint dr. Szilvásy György Péter r. őrnagytól, az RTK tanársegédjétől, a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciója szakmai bizottságának elnökhelyettesétől megtudtuk, Koller Marco egyetemi évei alatt mindvégig arra törekedett, hogy ne csupán a tanórákon hallott ismereteket sajátítsa el. A Pro Scientia Aranyérem odaítélésének egyik elengedhetetlen feltételeként idén áprilisban a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának Nemzetbiztonság Tagozatában I. helyezést ért el „A migráció nemzeti és nemzetbiztonsági kihívásai, kockázatai” című dolgozatával, melynek elkészítésében prof. dr. Sallai János r. ezredes, az RTK egyetemi tanára segítette. (Képünkön az I. helyezésért járó díjat veszi át prof. dr. Patyi Andrástól, az NKE rektorától és dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagytól, az RTK dékánjától.) Volt hallgatónk középfokú német és angol nyelvvizsgája birtokában több romániai és németországi tanulmányúton szerzett külföldi tapasztalatokat. Tagjai között üdvözölhette az NKE RTK Szent György Szakkollégiuma, amelynek tagja, majd hallgatói igazgatóhelyettese, illetve hallgatói igazgatója is volt. Az NKE RTK Határigazgatási Tudományos Diákkör tagjaként 2015-ben II. helyezést ért el a kari TDK-n, de megmérettette magát 2014-ben, 2016-ban pedig kétszer is. Koller Marco magyar és angol nyelvű konferenciaelőadások, továbbá tudományos közlemények szerzőjeként is méltóvá vált a Pro Scientia Aranyéremre.

Pro Scientia, Pro Arte és Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fiatal, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott. Az Aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget. A kitüntetést megalapítása óta minden alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnökével közösen adja át a kitüntetett fiataloknak, és erre az ünnepélyes eseményre hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerül sor. Az érem odaítéléséről szóló, díszmappában elhelyezett oklevelet az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelős miniszter írja alá.

Az idei évben összesen 313 pályázat érkezett. Első körben a szakmai bizottságok választották ki ezek alapján a tudományterületileg legjobb öt-öt hallgatót. A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság döntésének megfelelően közülük összesen 45-en Pro Scientia Aranyérmet, ketten Pro Arte Aranyérmet kapnak – olvasható az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) honlapján.

Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes


Elismerésben részesült az RTK oktatója

  • tothne kosa erika

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség Emléküléssel ünnepelte alapításának 110. évfordulóját. A rendezvényen Gedényi Mihály Elnöki Elismerő Oklevelet kapott Tóthné Kósa Erika, a Rendészettudományi Kar Testnevelési és Küzdősportok Tanszék mesteroktatója, aki hosszú időn keresztül, precíz, kiváló munkával nyújtott adminisztratív támogatást az egyetemi sport fejlődéséhez. A díj névadója az a Gedényi Mihály, aki a magyar egyetemi és főiskolai sport első reprezentánsa, egy igazi polihisztor és hazafi volt. Sok más mellett személyéhez kötődik, hogy hazánk megkapta az 1935-ös budapesti Egyetemi Világjátékok rendezésének jogát.

Cimkék: elismerés, 2017

ORFK elismerés a kiemelkedő munkáért

  • elismeres teca 1
  • elismeres teca 2
 • Előző
 • Következő

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes elismeréseket adott át a Rendőrségi Igazgatási Központban.

Szakterületén huzamosabb időn át nyújtott kiemelkedő tevékenységéért elismerésben részesült Szépe Györgyné Kiss Terézia, a Rendészettudományi Kar közalkalmazottja.


„Tisztesség, munka, törvénytisztelet”

  • pergov elismeres
  • pergovacz
 • Előző
 • Következő

Dr. Pergovácz Erzsébet pszichológust a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar hallgatóinak a képzése során végzett magas színvonalú munkája elismeréséül Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán elismerésben részesítette. Pergovácz Erzsébet a Rendészettudományi Kar épületegyüttesének a szomszédságában él immáron 1936 óta. A beszélgetések során a hallgatóknak is megfogalmazta hitvallását, mely három szóval jellemezhető: tisztesség, munka, törvénytisztelet.

Cimkék: elismerés, 2017

Emlékérem az oktatói szolgálatért

  • ferenczi dij erme
  • nemeth zsolt gyermekvedelem
  • ferenczi dij atadasa
  • ferenczi dij atadasa 2
  • ferenczi dij atadasa 3
 • Előző
 • Következő

Karunk oktatója, dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, a Bűnügyi Tudományok Intézete Kriminológiai Tanszék egyetemi docense Ferenczi György Emlékérem elismerésben részesült közel fél évszázados rendőri és oktatói szolgálatáért, mellyel mindvégig a rendőrség gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak megvalósulását segítette. A díjat a Ferenczi György Alapítvány kuratóriumának tagja, dr. Csendes László ny. r. ezredes, az ORFK Bűnmegelőzési Osztály egykori vezetője, a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola címzetes főiskolai docense adta át az újonnan nyílt Nagykanizsai Javító Intézetben tartott tudományos konferencián.

Ferenczi György, a 48 évesen, 1994-ben elhunyt jeles gyógypedagógus, javítóintézeti szakember, a rákospalotai leány-javítóintézet igazgatójaként jelentős örökséget hagyott maga után. A nevét viselő alapítvány két évtizede azon munkálkodik, hogy emberi és szakmai emlékét, érdemeit megőrizzék, ápolják. Ebben a tevékenységben a gyermekvédelem azon jeles szakembereit részesítik elismerésben, akik munkásságukkal Ferenczi Györgyhöz hasonlóan szolgálják a gyermekek érdekeit és jogait.

Cimkék: elismerés, 2016

Kiváló TDK Szervezői Díjat kapott a tanársegéd

  • szilvasy gyuri

A Rendészettudományi Kar oktatója, Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy Kiváló TDK Szervezői Díjat kapott az OTDT Elnökségétől Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen A magyar tehetségek érvényesülési lehetőségei című rendezvényen, a tudományos diákköri mozgalommal összefüggő tevékenységéért.

A tanársegéd a honlap olvasói számára elmondta, hogy a tudományos diákkörrel először másodéves egyetemi hallgatóként, 2001-ben találkozott, amikor a PPKE Jog- és Államtudományi Kara rendezte meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját. Ezen vállalta az egyik külhoni magyar szerző által írt alkotmányjogi dolgozat opponálását, amely a romániai rendeletalkotás aktuális kérdéseiről szólt. Szerzője, Veress Emőd akkor különdíjat nyert. Majd 2003-ban és 2005-ben is vállalt hallgatói opponenciát az OTDK jogi szekciójában. 2005-ben ugyanakkor már szerzőként is indult (XXVII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció, Győr), és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiről írt dolgozatával az Alkotmányjogi Tagozatban megosztott második helyezést és az Igazságügyi Minisztérium különdíját nyerte el. 2004-ben bekapcsolódott a TDK-munkába első munkahelyén, a Rendőrtiszti Főiskolán, ahol először tanszéki TDK-felelős lett, majd rövid időn belül Dr. Lakatos János elnök mellett az RTF Tudományos Diákköri Tanácsának titkárává választották. Innentől kezdve aktívan segítette a kari TDK konferenciák szervezését, lebonyolítását, az OTDK-kra történő jelentkezést, részt vett az OTDT szakmai bizottságainak ülésein.

Tisztségét 2007-ig látta el, ugyanis 2009-ig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban dolgozott. 2009-ben visszatért tanársegédként az RTF-re, ahol újra tanszéki TDK-felelős lett és ismét bekapcsolódott a TDK-szervezési munkába is. A 2011-es év számára is kiemelkedő volt: az RTF ekkor elnyerte a jogot, hogy OTDK-t rendezzen, ő pedig a XXX. Jubileumi OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának ügyvezető titkára lett, a szervező munka összefogása, koordinációja – az akkori tudományos rektorhelyettessel karöltve – a fő feladatai közé tartozott. Az őrnagy elmondása alapján az eredményes előkészítést és lebonyolítást akkor jelentősen megnehezítette a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrások viszonylagos szűkössége, de a nehézségeken kitartó munkával felülkerekedett, és a lehetőségekhez képest sikeres rendezvényt bonyolított le ügyvezető tikárként.

2011-ben az RTF, majd 2012 óta az NKE által beadott, a TDK-munka támogatásával összefüggő, a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt összegyetemi szintű pályázatok elkészítésében minden alkalommal aktívan részt vett, volt olyan év, hogy a teljes pályázatot – az adatgyűjtéstől az aláírások közjegyzői hitelesítésén át a postára adásig – egy személyben ő készítette el.

2012-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának a tagja lett, a korábbi évekhez hasonlóan, mint tanszéki TDK-felelős. 2014 óta tagja az NKE Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsának is. 2014-ben az OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságának elnökhelyettesévé választották, ezt a tisztséget ma is betölti, miután a bizottság 2016-ban újraválasztotta. Részt vett az NKE TDK-munkájával összefüggő rektori utasításának előkészítésében, valamint ő volt a fő kidolgozója az NKE RTK tudományos diákköri szervezete 2016-ban hatályba lépett új ügyrendjének.

Cimkék: TDK, elismerés, 2016

Rangos elismerés az NKE professor emeritusának

  • dsc 3009

Kiemelkedő tudományos életművének elismeréseként Eötvös József-koszorú kitüntetésben részesült Prof. Dr. Finszter Géza, az MTA doktora, az NKE Rendészettudományi Kar oktatója. A rendészetelméleti- és történeti tanszék egyetemi tanára a Magyar Tudomány Ünnepének nyitóünnepségén vehette át az elismerést a Magyar Tudományos Akadémián.

Finszter Géza a modern rendészeti jog megalkotásáért, a büntetőjog, a büntető eljárásjog, a közigazgatási jog, valamint a kriminalisztika-kriminológia területén végzett kutatásaiért, a tudományos közéletben és utódnevelésben való részvételéért kapta a kitüntetést a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségétől.

Az Eötvös József-koszorút azok kaphatják, akik a szakmai közvélemény által elismert, kiemelkedő jelentőségű tudományos életművet alkottak, a tudomány doktora fokozattal, vagy az MTA doktora tudományos címmel rendelkeznek és betöltötték 70. életévüket. A díjra kizárólag az MTA tudományos osztályai tehetnek javaslatot, amelyről a szervezet kitüntetési és díjbizottsága zárt ülésen dönt. A kitüntetett személy jogosult a „Laureatus Academiae” vagy „Laureata Academiae” címet használni. Az MTA évente összesen hét díjat ítél oda, ezek közül hármat a matematikai és természettudományok, kettőt a bölcsészet- és társadalomtudományok, kettőt pedig az élettudományok területéről.

Finszter Géza nyugállományú rendőr ezredes, kriminológus 1968-ban szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Rövid bírósági gyakornoki munka után 1968-tól 1997-ig szolgált hivatásos tisztként. 1984-ben védte meg kandidátusi értekezését és lett a Belügyi Szemle c. folyóirat főszerkesztője. A Rendőrtiszti Főiskolán a hetvenes évek elejétől tanított óraadó tanárként, majd 1993 és 1997 között főállású oktatóként. A főiskolai tanári címet 1993-ban nyerte el. 1997 és 2010 között az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa. 2010-ben a köztársasági elnök egyetemi tanárnak nevezte ki. 2015 májusától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritusa. Ő az első kutató, aki rendészettudományból szerzett MTA doktori fokozatot. Ezzel utat tört egy új tudományterületnek, és elévülhetetlen érdemei vannak abban is, hogy tavaly megalakulhatott az NKE Rendészettudományi Doktori Iskolája.

Az elismeréshez gratulálunk!

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: MTA, elismerés, 2016