SzűkítésKiválasztott Címke

emléknap

Minden Címke 302


Jelenleg 1 bejegyzés található emléknap cimkével

Dr. Dobos János Arany Emlékérem elismerések a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tanárai részére

2013. december 10-én Dr. Dobos János Arany Emlékérem elismerésben részesült Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, intézetvezető egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (NKE-RTK) dékánhelyettese. Dr. Dobos János Ezüst Emlékérmet kapott Dr. Lakatos János ny. r. ezredes, főtanácsos, a NKE-RTK Kriminalisztikai Tanszék ny. főiskolai adjunktusa. Dr. Dobos János Bronz Emlékérmet kapott Dr. Amberg Erzsébet r. százados, a NKE-RTK BTI Büntetőjogi Tanszéke szaktanára, valamint Nyilasi Tibor, a NKE-RTK Kriminalisztikai Tanszék szaktanára.

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a Főpolgármesteri Hivatalban Tarlós István főpolgármester fővédnöksége és Zsolnai József közbiztonsági tanácsnok, szakbizottsági elnök védnöksége alatt  2013. december 10-én megtartott tudományos emléknapon emlékezett meg Dr. Dobos János ny. r. ezredes, a hazai kriminalisztika és bűnüldözés jelentős személyisége halálának tizedik évfordulójáról. Az évfordulóra alapított díj a Dr. Dobos János Emlékérem, melyet első ízben a tudományos ülésen adtak át.

Dr. Dobos János az újkori magyar bűnüldözés kiemelkedő alakja 1935. május 27-én született. 1953-ban, az érettségit követően jelentkezett a Rendőr Akadémiára, majd 1960-tól Moszkvában tanult. Diplomáját 1964-ben honosították: az ELTE-n avatták állam- és jogtudományi doktorrá. Első szolgálati helye a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság volt, 1964-től pedig az Országos Rendőr-főkapitányságon teljesített szolgálatot. A rendszerváltozást követően a Rendőrtiszti Főiskolán oktatott, ahol a Bűnügyi Tanszék Vezetője volt. 1991-ben vonult nyugdíjba, majd 2003. december 17.-én váratlanul elhunyt.

Dr. Dobos János 1963 óta rendszeresen publikált, a bűnüldöző munka során szerzett tapasztalatait a szaktudományos sajtóban és számos könyvben adta közre. A hetvenes évektől a Magyar Televízió Kékfény című televíziós műsorának állandó szakértőjeként is tevékenykedett. Munkájával, oktatói és tudományos tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult — egyebek mellett — a korszerű bűnüldözés alapjainak megteremtéséhez, kidolgozásához, valamint a modern rendőrképzéshez. Könyvei, szakcikkei a mai napig előremutatók, kutatásra, továbbfejlesztésre alkalmasak és érdemesek. Munkaszeretete, munkabírása példaértékű lehet minden korosztály számára.

A tudományos ülésen adták át a Dr. Dobos János-díjat is, melynek ez évi kitüntetettje Bárdy Tibor ny. r. ezredes, az ORFK egykori beosztottja, Dobos János közvetlen munkatársa lett.

    • Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy
    • Dr. Lakatos János ny. r. ezredes
    • Nyilasi Tibor
    • Dr. Amberg Erzsébet r. százados
  • Előző
  • Következő
Cimkék: emléknap, 2013