SzűkítésKiválasztott Címke

fórum

Minden Címke 302


Jelenleg 6 bejegyzés található fórum cimkével

A tehetséggondozás érték

  • rdoe forum nov17 1
  • rdoe forum nov17 2
  • rdoe forum nov17 3
  • rdoe forum nov17 4
  • rdoe forum nov17 5
  • rdoe forum nov17 6
  • rdoe forum nov17 7
  • rdoe forum nov17 8
  • rdoe forum nov17 9
  • rdoe forum nov17 10
  • rdoe forum nov17 11
  • rdoe forum nov17 12
  • rdoe forum nov17 13
  • rdoe forum nov17 14
 • Előző
 • Következő

„A rendezvényen minden évben lehetőséget adunk a doktoranduszoknak arra, hogy bemutatkozzanak, a tudományos eredményeiket elénk tárják” – hangsúlyozta dr. Szilvásy György Péter, a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének az elnöke a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VIII. Országos Fórumán.  

 „Egyik legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy a jövő tudós generációját neveljük” – hangsúlyozta Dr. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán. Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok, tudományos rektorhelyettes köszöntőjében hangsúlyozta, hogy egy egyetem életében a tehetséggondozás, a doktoranduszok támogatása érték. „Önök az utódaink, akik tovább művelik majd a tudományos kutatás mesterségét. Az NKE stratégiai cél az volt, hogy legyen önálló Rendészettudományi Iskolánk, legyen olyan műhely, ahol szervezetszerűen is elsajátíthatják ezt a mesterséget” – hangsúlyozta a rektorhelyettes, aki elmondta, hogy a rendészettudomány művelőit elismerik a tudományos életben. Felhívta a figyelmet az NKE Tudományos Kiválósági Programjaira, azt kérte a doktorjelöltektől, kutatóktól, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és minél többen pályázzanak.

Prof. Dr. Korinek László, akadémikus, az egyesület tiszteletbeli elnöke gratulált Prof. Dr. Finszter Géza professor emeritusnak, aki kiemelkedő tudományos életművének elismeréseként Eötvös József-koszorú kitüntetésben részesült. A rendészetelméleti- és történeti tanszék egyetemi tanára a Magyar Tudomány Ünnepének nyitóünnepségén vehette át az elismerést a Magyar Tudományos Akadémián. Korinek László arra biztatta a jelenlévőket, hogy a tudomány területén hasonló sikereket érjenek el. Az akadémikus megosztotta az egyik álmát a jelenlévőkkel: azt szeretné, ha a rendészettudomány európai tendenciái témában konferenciát rendeznének az RTK-n a rendészettudósok.

A doktori iskola törzstagja, Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy felidézte, hogy megalakult a doktori iskola, mellyel az NKE komoly mérföldkőhöz érkezett. Erénye, hogy az itt folyó képzés multidiszciplináris. Beszélt a doktori iskola három fő kutatási területéről és a képzésről.

Az NKE Doktorandusz Önkormányzatának tagja, Vajkai Edina tanársegéd felidézte, hogy ötödik alkalommal vesz részt a rendezvényen. Az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, beszámolt A Tudomány Kapujában és A Haza Szolgálatában elnevezésű rendezvényükről.

Dr. Vári Vince PhD. r. őrnagy, tanársegéd, az egyesület egykori elnökségi tagja előadásában a bűnüldözési statisztikáról beszélt a hatékonyság tükrében. A bűnüldözés hatékonyságának mibenlétéhez a fogalmi elemek meghatározásán, és az elméleti kérdések megválaszolásán keresztül juthatunk el- fogalmazott az őrnagy. „Ennek során feltárást igényelnek a bűnüldözés hatékonyságmérésének eddigi tudományos igényű megközelítései. A hatékonyság önmagában nem definiálható könnyen, hisz olyan elemeken nyugszik a „kvalitás”elismerése és értékelése, mely hiányára csak indirekt módon következtethetünk. A bűnüldözés hatékonyságának mérésére már korábban is történtek lépések, de valódi áttörés nem született”- tette hozzá dr. Vári Vince, aki a teljesítményértékelés kritikáját is megfogalmazta.

A nap további részében a doktoranduszok öt szekcióülésen adtak számot kutatási eredményeikről. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel az RTK professzorai is: Kozáry Andrea, Kerezsi Klára, Irk Ferenc, Sárkány István, Finszter Géza és Ruzsonyi Péter.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: RDOE, fórum, 2016

Felhívás doktoranduszok számára

  • magyar tudomany unnepe logo 710 355 s

A Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a belügyi fejezet részeként 2016. november 17-én, 10,00 órától rendezi meg a Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VIII. Országos Fórumát Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.).

Cimkék: RDOE, fórum, 2016

Bemutatkozott az RTK a BOT-on

  • bot 20160603 1
  • bot 20160603 2
 • Előző
 • Következő

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszéke rendezte meg az ország bűnügyi oktatással foglalkozó egyetemeinek oktatói fórumaként ismert Bűnügyi Oktatók Találkozóját (BOT).

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karát Dr. Barabás Andrea Tünde CSc. intézetvezető, egyetemi docens, Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, Dr. Pallagi Anikó PhD., egyetemi adjunktus, Dr. Vári Vince PhD. r. őrnagy, egyetemi tanársegéd, Dr. Mészáros Bence PhD. r. ezredes, a Bűnügyi Stratégiai Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy PhD., egyetemi adjunktus, dr. Frigyer László r. őrnagy, egyetemi tanársegéd és dr. Gáspár Miklós c. r. alezredes képviselte.

A BOT éves rendezvényét Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes, a PPKE-JÁK Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára nyitotta meg. A BOT plénuma előtt bemutatkoztak az RTK új oktatói: Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy PhD., egyetemi adjunktus és dr. Frigyer László r. őrnagy, tanársegéd.

A fórumon előadás tartott Dr. Tóth Mihály a PPKE-JÁK egyetemi tanára, valamint Dr. Vókó György az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója, a PPKE-JÁK egyetemi tanára is. A jelenlévők megállapították, hogy a bűnügyi tudományok magas szintű oktatására és a jól felkészült, hiteles oktatói utánpótlásra szükség van.

Cimkék: fórum, 2016

A doktori iskolával egy új időszámítás kezdődhet

  • rdoe 1118 3
  • rdoe 1118 4
  • rdoe 1118 2
  • rdoe 1118 5
  • rdoe 1118 6
  • rdoe 1118 7
  • rdoe 1118 9
  • rdoe 1118 8
  • rdoe 1118 10
  • rdoe 1118 11
  • rdoe 1118 12
  • rdoe 1118 13
  • rdoe 1118 14
  • rdoe 1118 15
 • Előző
 • Következő

„A rendezvényen minden évben lehetőséget adunk a Kar tehetséges hallgatóinak is arra, hogy bemutatkozzanak, a tudományos eredményeiket elénk tárják” - hangsúlyozta dr. Szilvásy György Péter, a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének az elnöke a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VII. Országos Fórumán.  

Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes köszöntötte azt a nemzedéket, amelynek a tagjai a rendészettudományi kutatásokkal foglalkoznak. „Az NKE elkötelezett a tudományos kapcsolatok, a kutatások iránt, a magyar tudomány hónapjában az egyetem több mint ötven tudományos rendezvényt bonyolít le.”  Felhívta a figyelmet a kutatás és az oktatás egységének, az aktív kutatómunkának és a tudományos igényességnek a fontosságára: „Törekedjenek arra, hogy a kutatási eredményeik újszerűek, felhasználhatóak legyenek.” A tudományos igényesség fontosságára is felhívta a figyelmet.

„Hiszek abban, hogy önöké a jövő” - jelentette ki az egyesület tiszteletbeli elnöke Prof. Dr. Korinek László akadémikus. Elmondta, hogy Prof. Dr. Finszter Gézát, az RTK egyetemi tanárát európai gondolkodónak tartja, akivel együtt minden doktorandusznak megadják a jövőben azt a lehetőséget, hogy egy beszélgetés keretében közösen megtalálják a rendészettudománnyal kapcsolatos kérdéseikre a válaszokat, megismerjék a kutatók álláspontjait. Az akadémikus fontosnak tartja az összefogást és a doktori iskola akkreditálását, mellyel „majd egy újidőszámítás kezdődhet.”

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az NKE Fenntartói Testületének a tagja azt kérte a témavezetőktől, hogy kellő szigorúsággal, igényességgel és szeretettel fogadják a doktoranduszok munkáját. Megemlékezett a tegnap elhunyt Dr. Berta Krisztina helyettes államtitkárról, aki a rendészeti és a belügyi érdekeket képviselte, az európai rendészeti oktatást építette.

Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán elmondta, hogy a leendő doktori iskola már törzstagokkal rendelkezik, készen áll arra, hogy megalakuljon. Fontosnak tartja, hogy a doktoranduszok minőségi munkát végezzenek, a nemzetközi kitekintést elengedhetetlennek tartja kutatásaik során.

Az együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet Kiss Dávid, az NKE Doktorandusz Önkormányzat elnöke. Elmondta, hogy a hivatásrendek közötti harmónia megteremtése a legfőbb céljuk a munkájuk során.

Dr. Hautzinger Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens, mb. oktatási dékánhelyettes, a Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék vezetője plenáris nyitóelőadásában Prof. Dr. Korinek László akadémikus Félelem a bűnözéstől című könyvére hívta fel a figyelmet. Azokra a kérdésekre kereste a választ előadásában, hogy vajon félünk-e az idegenektől, félünk-e a bűnözéstől? „Ha a tudomány oldaláról vizsgálódunk, akkor mindig hagyhatunk nyitva kérdéseket. A jogalkalmazónak ugyanakkor döntenie, intézkednie kell, a döntései mögött pedig további jogkövetkezmények lehetnek.” A migráció és az idegenjog fogalmát is meghatározta: emberi aktív magatartás a tartózkodási hely megváltoztatásának a szándékával, az idegenjog a nem honos személyek jogállására vonatkozó szabályok összességét jelenti. Hangsúlyozta, hogy a migrációs jog nem egyenlő az idegenjoggal és a nemzetközi joggal sem. Óriási hibának tartja, hogy mindent kriminalizálni akarunk. Végezetül kijelentette: „ne féljünk a migrációtól, ne féljünk az idegenektől.”

A nap további részében a doktoranduszok szekcióüléseken adtak számot kutatási eredményeikről. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Prof. Dr. Irk Ferenc, Prof. Dr. Sallai János, Prof. Dr. Finszter Géza, Prof. Dr. Blaskó Béla, Prof. Dr. Fórizs Sándor, Prof. Dr. Sárkány István és Dr. Németh József PhD, a Rendőrség Tudományos Tanácsának az elnöke is.

 Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: RDOE, fórum, 2015

Rend és fegyelem az RTK-n

  • rend fegyelem 1
  • rend fegyelem 2
  • rend fegyelem 3
  • rend fegyelem 4
  • rend fegyelem 5
 • Előző
 • Következő

Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, dékán a Rendészettudományi Karon megrendezett hallgatói fórumon elmondta, hogy olyan vezetést szeretne megvalósítani, melynek során rendszeresen lehetőséget biztosít a diákok számára is a véleményük, előremutató javaslataik megfogalmazására. Örömét fejezte ki, hogy az RTK hallgatói komolyan motiváltak, a hivatásukért tenni akarnak. „Vezetőket nevelünk, a felelősséget hallgatóként is át kell érezniük, a vezetői, parancsnoki beosztásra fel kell készülniük az egyetemen. Az ehhez szükséges feltételeket a Rendészettudományi Kar vezetése biztosítja” - hangsúlyozta a dékán. Majd hozzátette: „mindig tanúsítsanak a hivatásos állomány leendő tagjához méltó magatartást, jellemezze az életüket a rend és a fegyelem!” Végezetül köszönetet mondott a hallgatói parancsnokoknak az alapkiképzés intenzív szakasza során tanúsított lelkiismeretes munkájukért.

Hoffmann Márk harmadéves, közlekedésrendészeti szakirányos hallgató, a Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke a HÖK tevékenységéről számolt be a résztvevőknek. Beszélt a jelöltállítási fórumukról és arról is, hogy október 28-tól november 4-ig van lehetőség a Neptun-rendszeren keresztül a szavazatok leadására. Tájékoztatást adott az edzőteremmel kapcsolatos változásokról és a kollégiumi díjak módosulásáról. Elmondta, hogy a Kari TDT titkára Dr. Mészáros Bence r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens lett.  

Dr. Verhóczki János r. ezredes, tanulmányi osztályvezető az ösztöndíjak új szabályrendszeréről, a bonyolult számítási mód részleteiről osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

Végezetül kérdéseket intéztek a hallgatók a vezetők felé. A fórum résztvevőit megtisztelte jelenlétével Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes is.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: fórum, 2015

Rendészeti Konzultációs Fórum

  • rend forum 2
  • rend forum 1
  • rend forum ikladi
  • rend forum 5
  • rend forum 3
  • rend forum 4
 • Előző
 • Következő

Rendhagyó Rendészeti Konzultációs Fórumon vettek részt a Rendészettudományi Kar közrendvédelmi szakirányos hallgatói Gödöllőn. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Közbiztonsági Tanszék által szervezett munkaértekezlet témája az erők és eszközök hatékony összehangolásával a rendőrség, a polgárőrség és a rendészeti feladatokat ellátó személyek együttműködésével a települések közbiztonságának további erősítése volt. A konzultációt vezető dr. Kovács Sándor r. ezredes mesteroktató elsőként Dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok PhD. címzetes egyetemi tanárt a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjét kérte fel a 200 ezer lakost érintő illetékességi terület bűnügyi-közbiztonsági operatív helyzetének ismertetésére. A rendőrség polgárőrökkel, rendészeti feladatot ellátó személyekkel történő – együttműködési megállapodásban rögzített – feladatairól Zahorecz Sándor r. alezredes közrendvédelmi osztályvezető számolt be, aki az elmúlt tanévben vehette át a Rendészettudományi Kar mesterképzésén szerzett diplomáját.

A meghívott előadók közül Peterson János a Kartali Polgárőr Egyesület elnöke a tagság társadalmi szerepvállalását mutatta be, mivel a közbiztonság javításán kívül kiveszik részüket a település kulturális életében is. Pásztor Sándor önkormányzati képviselő a Csömöri Képviselő Testület Közbiztonsági Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a választás előtt kitűzött – polgárok biztonságát érintő – céljaikat hatékonyan megvalósítják járőrök alkalmazásával és térfigyelő üzemeltetésével.   Tóth Gyula, a Veresegyház Városőrség vezetője a település új típusú rendészeti szervezetének koncepcióját osztotta meg a jelenlévőkkel.  

A munkaértekezlet Szabó Zoltán, a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály vezetőjének és dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökének az együttműködést értékelő elismerő zárszavaival ért véget.

Az ilyen jellegű rendezvényeken való részvétel szorosan kapcsolódik a képzési programban meghatározott tananyag gyakorlati elsajátításához – hangsúlyozta Dr. Major Róbert r. alezredes PhD. egyetemi docens, a Közbiztonsági Tanszék vezetője.

Cimkék: beszámoló, fórum, 2015