SzűkítésKiválasztott Címke

felvételi

Minden Címke 301


Jelenleg 13 bejegyzés található felvételi cimkével

Lezajlott a Rendészettudományi Doktori Iskola pótfelvételi eljárása

  • p8224616
  • p8224618
 • Előző
 • Következő

Nyolc újabb hallgató nyert felvételt a Rendészettudományi Doktori Iskolába (RDI) a közelmúltban lebonyolított pótfelvételin. Közülük heten levelezős munkarendben kezdik meg tanulmányaikat, egy fő pedig nappalis hallgató lesz.

A pótfelvételire tizenegyen nyújtották be pályázatukat, végül a felvételi vizsgán részt vevő tíz főből nyolc jelölt bizonyult érdemesnek arra, hogy az RDI hallgatója legyen – tudtuk meg dr. Mátyás Szabolcs PhD r. őrnagytól. A doktori iskola titkára elmondta azt is: a pályázók által választott témák aktuálisak, és feldolgozásuk új tudományos eredmények létrehozását ígéri. A most felvett doktoranduszok érdeklődési körébe tartozik például a spanyol rendészeti modell, a kiberbűnözés, a fogvatartottak jövőképe, a rendészeti korrupció felderítése vagy a munkahelyi stressz. A prof. dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, az MTA doktora által vezetett Rendészettudományi Doktori Iskola az idén második tanévét kezdi meg. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori iskoláinak ünnepélyes tanévnyitója szeptember 12-én lesz.


1133 felvételiző az RTK-n

  • felveteli 1

A Rendészettudományi Karon kezdetét vette a fizikai alkalmassági felvételi a Testnevelési és Küzdősportok Tanszék oktatóinak és az RTK hallgatóinak részvételével. Az 1133 jelentkező öt napon keresztül bizonyíthatja felkészültségét. A tavalyi évben a felvételizők mindössze 35%-a felelt meg az alkalmassági vizsgálaton.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar fizikai felvételi követelményei:

1. Kardio-respiratorikus rendszer állóképességének vizsgálata (2000 m-es terepfutás)

A teszt leírása: A felvételizők terepen kimért pályán futják le a távot.

A vizsgáztatók a táv teljesítésének ideje alapján értékelik a pályázó teljesítményét.

2. Törzsizom erőállapotának mérése (1 perc alatti maximális számú felülés)

A teszt leírása: A felvételiző üljön le a talajra, hátát tartsa függőlegesen, kezeit kulcsolja össze a tarkója alatt, a térdeit 90 fokos szögben hajlítsa be úgy, hogy a sarka és a talpa a talajon legyen. Feküdjön le a hátára úgy, hogy a válla érintse a talajt, majd térjen vissza újra ülő helyzetbe, miközben könyökével érintse meg a térdét. A „rajt” vezényszótól az „állj” vezényszóig (60 mp) tökéletesen végrehajtott felülések számát értékelik.

3. Láberő mérése (helyből távolugrás cm-ben)

A teszt leírása: A felvételiző álló helyzetből páros lábról, a karokkal erőteljesen lendítve rugaszkodjon el és ugorjon el a lehető legtávolabbra. Az érvényes távolságot az elugró vonaltól a leérkező leghátsó testrészig mért legrövidebb távolság adja. Két kísérlet engedélyezett, a jobbik eredményt rögzítjük.

4. Gyorsaság mérése (4x10 m ingafutás)

A teszt leírása:. A 4 × 10 m-es táv időre való megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 10 mre lévő két vonal közt fut. Fordulónként lábbal érinteni kell az elöl lévő vonalat. A rajt-cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az időmérést. Értékelés: másodperc-tizedmásodperc méréssel.

5. Kar-váll erőállapotának mérése (a kettő közül az egyik kötelezően választható)

a) Hajlított karú függés

A teszt leírása: A felvételizőnek meg kell tartania a hajlított karú helyzetét előre néző tenyérrel a rúdon való függés közben úgy, hogy az álla a rúd felett legyen. A próba akkor fejeződik be, amikor a felvételiző szemmagassága a rúd alá süllyed. Az eredményt másodpercekben mérik.

b) Fekvenyomás

A teszt leírása: Meghatározott súly (férfiak 60 kg, nők 25 kg) maximális ismétlésszámú kinyomása fekpadon. A szabályosan végrehajtott gyakorlat során a súly leengedésekor a rúd a mellkast éri, kinyomásakor a felső holtponton a könyök nyújtott.

Cimkék: felvételi, 2017

Közel hétezer felvételiző értékelése

  • ertekeltek 1
  • ertekeltek 2
  • ertekeltek 3
  • ertekeltek 4
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Karon megrendezett felvételi tapasztalatok összegzésére összehívott értekezleten Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes köszönetet mondott a sikeres felvételi eljárás lefolytatásában résztvevőknek.

Dr. Verhóczki János r. ezredes, tanulmányi osztályvezető szerint sikeres volt a felvételi eljárás, az alapkiképzés fizikailag, pszichikailag, egészségügyileg is alkalmas, felkészült hallgatói állománnyal vehette kezdetét. A tanulmányi osztályvezető elmondta, hogy 6519-en felvételiztek az RTK-ra. Egyes szakirányokra tizenkilencszeres volt a túljelentkezés. Idén először felvételi követelmény volt a középfokú nyelvvizsga megléte is. Április végén zajlott le a fizikai alkalmassági vizsgálat, melyen a jelentkezők harmincegy százaléka kapott csupán alkalmas minősítést. Végül a pályaorientációs beszélgetések tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, elmondta, hogy tíz alkalommal, összesen huszonöt bizottság foglalkozott a felvételizőkkel.

Idén szeptembertől a rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tisztjelölti jogállásban kezdték meg tanulmányaikat. Ez elsősorban a tiszti pályára való felkészülést, a tanulást, másodsorban pedig a törvényben meghatározott szolgálati feladatok teljesítését jelenti. A hivatásos pályára készülő hallgatók már a képzési időszakban is szorosabb kapcsolatban állnak az őket foglalkoztatni kívánó rendvédelmi szervekkel, már ekkor kialakul a hivatásos életpálya iránti elköteleződés, a hivatással együtt járó életviszonyok elfogadása és az azokkal való azonosulás. A tisztjelölti jogviszony létesítése a bevonulás napjával megtörtént.

A fizikai alkalmassági vizsgálatok során tapasztaltakat, a magas követelményrendszerre vonatkozó gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel Dr. Freyer Tamás tanszékvezető egyetemi docens. Véleménye szerint a felkészületlenség, a gyakorlatok ismeretének a hiánya okozza a legtöbb problémát a fizikai alkalmassági vizsgálatok során. Ennek kiküszöbölésére a nyílt napon a felmérések pontos követelményeinek megismerésére lehetőséget biztosítanak, bemutatják a testnevelő tanárok a gyakorlatokat, valamint előkészítő tanfolyamot is szerveznek, melynek során edzéstervet kapnak a jelentkezők.

Dr. Sipos Edina r. orvos ezredes, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezető főorvosa, a rendőrség vezető főorvosa, rendvédelmi tisztiorvos utalt az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról szóló 57/2009. IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletre. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálat célja annak eldöntése, hogy a jelentkező alkalmas-e a betöltendő szolgálati beosztás, munkakör ellátására, nem szenved-e valamilyen fertőző betegségben, illetőleg olyan betegségben, amelynek következtében bármikor szolgálatképtelenné, munkaképtelenné válhat. Leggyakoribb alkalmatlansági okként jelentkeztek a szemészeti kórképek, a mozgásszervi rendellenességek, az allergia és a tanulási készség zavarai.

Dr. Márton Anikó r. őrnagy a pályaorientációs beszélgetéseken tapasztaltakat osztotta meg a jelenlévőkkel, majd a vizsgált szempontrendszert vázolta fel, majd Oláh Attila r. hadnagy, intézkedéstaktikai oktató kilencéves tapasztalatairól számolt be. Kallós András r. alezredes, a Rendvédelmi Tagozat parancsnok helyettese úgy véli, a rendvédelmi munkával kapcsolatban kevés információval rendelkeztek a jelentkezők.

Szeles Erika c. r. alezredes, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály szakirányító szakpszichológusa az alkalmatlan minősítés legfőbb okait emelte ki. Túlnyomórészt személyiségproblémák állnak az alkalmatlanság hátterében. Véleménye szerint a rendőri szervek, az ORFK és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között kiváló az együttműködés, a kialakított eljárásrend hatékonyan működik.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: felvételi, 2016

Lezárult a pótfelvételi

  • img 0645

Közel 100 jelentkező jutott be a pótfelvételi eljárásban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseire. Így összesen 1817 első éves hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptembertől az intézményben. A legtöbben, közel 50-en az Államtudományi és Közigazgatási Karra jutottak be a pótfelvételi során. Közülük 40-en a levelező munkarendű, költségtérítéses közigazgatás-szervező alapképzésen kezdhetik meg tanulmányaikat ősztől. A Rendészettudományi Kar a katasztrófavédelmi szakon hirdetett pótfelvételit levelező munkarendű, költségtérítéses formában. A z iparbiztonsági szakirányon 17-en, míg a katasztrófavédelmi műveleti szakirányon 14-en teljesítették sikeresen a pótfelvételit. A Nemzetközi és Európai tanulmányok kar a pótfelvételi eljárásban hirdette meg először a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakot, amelyen így szeptembertől szintén elindul a képzés. A NETK-n az őszi tanévet összesen 9 olyan hallgató kezdheti meg, akik a pótfelvételi követelményeit sikeresen teljesítették. A Hadtudományi és Honvédtisztképző kar is kizárólag mesterképzéseire hirdetett meg pótfelvételit, itt összesen 7-en teljesítették sikeresen a követelményeket, ők a katonai vezetői, illetve a katonai műveleti logisztika mesterképzésen csatlakoznak az általános eljárásban felvett társaikhoz. 


Megvannak a felvételi ponthatárok!

  • dsc 1840 2

Több képzésre is csak 400 pont feletti eredménnyel lehetett bejutni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) - derült ki a felsőoktatási felvételi ponthatárok kedd esti kihirdetésekor. Az intézmény négy karára idén több mint 5700-an adták be jelentkezésüket, közülük az idei általános felsőoktatási felvételi eljárás eredményeképpen 1723-an kezdhetik meg az NKE-n a következő tanévet.

Az NKE képzései közül idén a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) két államilag támogatott, nappali munkarendű alapképzési szakjára volt a legnehezebb bejutni. Legalább 446 pontra volt szükség a nemzetközi igazgatási, és 444 pontra a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakon a tanulmányok megkezdéséhez. A másfél éve alakult és egyre bővülő portfólióval rendelkező kar felvételi követelményeit összesen 264-en teljesítették.

A Rendészettudományi Kar (RTK) nappali alapképzései közül a bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó és gazdaságvédelmi nyomozó szakirányaira volt a legnehezebb bekerülni: előbbihez 376, utóbbihoz 370 pontot kellett szerezniük a felvételizőknek. A bűnügyi nyomozói képzésre még levelező tagozaton is jól kellett teljesíteni: a sikeres bejutáshoz 374 pontra volt szükség. A levelező tagozaton a rendészeti igazgatási szak közrendvédelmi szakirányán alakult ki a legmagasabb ponthatár, itt 378 pontra volt szükség a bejutáshoz. A rendészeti képzések közül népszerűek voltak még a katasztrófavédelem alapképzési szakok, ahol szintén 360 pont feletti teljesítményt kellett elérni. Az RTK alapképzéseire összesen 598-an, míg a mesterképzésekre 141-en jutottak be.

A korábbi évekhez hasonlóan magas pontszámra volt szükség egyes katonai alapképzési szakokra való bekerüléshez is. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) képzései közül a katonai vezetői szakon legalább 359 pontot kellett elérni a felvételizőknek, de 317 pontra volt szüksége azoknak is, akik a katonai üzemeltetés szakra szerettek volna bejutni. Összesen 188-an teljesítették a felvételi követelményeket a HHK alap és mesterképzéseire.

532 felvételiző jutott be az általános felvételi eljárásban az Államtudományi és Közigazgatási Kar képzéseire. A nemrégiben a képzési szerkezetében is jelentősebb változáson átmenő kar esetében a nappali munkarendű, államilag támogatott közigazgatás-szervező képzés esetében 377 pontnál húzták meg a felvételi határt. Az 532 felvett hallgatóból 399-en államilag támogatott, míg 133-an önköltséges formában kezdhetik meg a következő tanévet.

Akiknek most nem sikerült teljesíteni a felvételi követelményeket, hamarosan újra próbálkozhatnak. Az NKE mind a négy kara tervezi ugyanis, hogy a pótfelvételi eljárás keretében is kínál képzéseket. Ilyenek például az RTK által hirdetett katasztrófavédelem alapképzési szak iparbiztonsági és katasztrófavédelmi műveleti szakirányai. Ezekre levelező, önköltséges formában lehet majd jelentkezni augusztus 7-ig.

A NETK a pótfelvételi eljárásban új képzésként hirdeti meg a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakot, nappali, önköltséges formában. A szak önköltséges, de az NKE egyedülálló önköltség-támogatási pályázati lehetőséget kínál a hallgatói számára. A feltételek teljesítése esetén, a képzésben részt vevők ösztöndíjra pályázhatnak. A diplomáciai pályára felkészítő képzésre szintén augusztus 7-ig adhatják be a jelentkezésüket az érdeklődők.

A felvételi ponthatárokról bővebben itt olvashat:

http://www.felvi.hu/bin/content/vonal16a/html/szer/szer_841.html

A pótfelvételivel kapcsolatban az alábbi linken érhetők el információk:

http://uni-nke.hu/oktatas/felvetelizoknek/felveteli-informaciok

A felvett hallgatók az augusztus 8-11.-i, siófoki gólyatáborban találkozhatnak majd egymással először. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által szervezett rendezvényen a hallgatók számos hasznos információt is szerezhetnek az egyetemi élettel kapcsolatban. A négy nap alatt közös szórakoztató játékok, sportprogramok, csapatépítők, nyereményjátékok, esténként pedig ismert előadók gondoskodnak a fiatalok kikapcsolódásáról. A rendezvénynek idén a Siófoki Silver Beach Retro Hotel ad otthont.

További részletek: https://www.facebook.com/events/494622440730356/

http://uni-nke.hu/hallgatoknak/golyaknak/golyataborrol

Cimkék: felvételi, 2016

24-en felvételiztek a Rendészettudományi Doktori Iskolába

  • felveteli doktoriba

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdetett a doktori (PhD) képzésre, a 2016/17 tanévben először adódott lehetőség a Rendészettudományi Doktori Iskolába (RDI) való felvételre, hiszen 2016 februárjában kezdte meg működését. Az egyetem doktori iskolái közül a legtöbben az RDI-be jelentkeztek, huszonnégyen felvételiztek az intézménybe: heten az ösztöndíjas nappali, tizenheten levelező képzésre. A doktori témahirdetők közül tizennégy témavezetőhöz jelentkeztek.

A bizottságban Prof. Dr. Kerezsi Klára elnökölt, tagként Dr. Barabás Andrea Tünde, Prof. Dr. Pap András László és Prof. Dr. Sallai János működött közre.

A Rendészettudományi Doktori Iskola (RDI) célja a rendészettudományok tudományágban a tudományos (PhD) fokozat elnyerésére pályázó doktoranduszok és egyéni felkészülők képzésének és felkészülésének tervezése, szervezése, vezetése és végrehajtása. A doktori képzést az egyetem karaival, intézeteivel, oktatási szervezeti egységeivel szoros együttműködésben végzi, illetve a képzési és kutatási feladatok minőségi teljesítése érdekében a szükséges mértékben bevonja más, hazai és külföldi egyetemek, kutatóintézetek, közigazgatási szervek tudományos fokozattal rendelkező kutatóit is. Az RDI többféle képzési formát kínál, így lehetőségük van a hallgatóknak teljes idejű (nappali ösztöndíjas vagy önköltséges), részidejű (levelező önköltséges), illetve egyéni képzésben (önköltséges) részt venni.

Amennyiben a hallgató a doktori programban meghatározottakat sikeresen teljesíti, úgy számára rendészettudományban tudományos fokozatként a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő doktori fokozatot ítél oda az NKE. Ennek elnevezése rendészettudományok doktori (PhD) fokozat. A doktori fokozat egy adott kutatási terület magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja.


Pályaorientációs beszélgetések

  • palyaorientacios ea

A felvételi eljárás részeként a Rendészettudományi Karon május végétől egy hónapon keresztül pályaorientációs beszélgetések keretében az RTK oktatói, a rendvédelmi szerv delegált tagja és rendészeti ösztöndíjas hallgatói a felvételizők pálya iránti elkötelezettségét vizsgálják, hiszen a jelentkező hivatást választott. A pályaorientációs beszélgetést lefolytató bizottságokban résztvevők részére módszertani felkészítést tartott Dr. Hegedűs Judit egyetemi docens, a Magatartástudományi és Módszertani Tanszék vezetője és dr. Verhóczki János r. ezredes, a Tanulmányi Osztály vezetője.

Cimkék: felvételi, 2016

1451 jelentkező bizonyíthat az RTK-n

  • felveteli 1
  • felveteli 2
  • felveteli 3
  • felveteli 4
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Karon kezdetét vette a fizikai alkalmassági felvételi a Testnevelési és Küzdősportok Tanszék oktatóinak és az RTK hallgatóinak részvételével. Az 1451 jelentkező hat napon keresztül bizonyíthatja felkészültségét.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar fizikai felvételi követelményei:

1. Kardio-respiratorikus rendszer állóképességének vizsgálata (2000 m-es terepfutás)

A teszt leírása: A felvételizők terepen kimért pályán futják le a távot.

A vizsgáztatók a táv teljesítésének ideje alapján értékelik a pályázó teljesítményét.

2. Törzsizom erőállapotának mérése (1 perc alatti maximális számú felülés)

A teszt leírása: A felvételiző üljön le a talajra, hátát tartsa függőlegesen, kezeit kulcsolja össze a tarkója alatt, a térdeit 90 fokos szögben hajlítsa be úgy, hogy a sarka és a talpa a talajon legyen. Feküdjön le a hátára úgy, hogy a válla érintse a talajt, majd térjen vissza újra ülő helyzetbe, miközben könyökével érintse meg a térdét. A „rajt” vezényszótól az „állj” vezényszóig (60 mp) tökéletesen végrehajtott felülések számát értékelik.

3. Láberő mérése (helyből távolugrás cm-ben)

A teszt leírása: A felvételiző álló helyzetből páros lábról, a karokkal erőteljesen lendítve rugaszkodjon el és ugorjon el a lehető legtávolabbra. Az érvényes távolságot az elugró vonaltól a leérkező leghátsó testrészig mért legrövidebb távolság adja. Két kísérlet engedélyezett, a jobbik eredményt rögzítjük.

4. Gyorsaság mérése (4x10 m ingafutás)

A teszt leírása:. A 4 × 10 m-es táv időre való megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 10 mre lévő két vonal közt fut. Fordulónként lábbal érinteni kell az elöl lévő vonalat. A rajt-cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az időmérést. Értékelés: másodperc-tizedmásodperc méréssel.

5. Kar-váll erőállapotának mérése (a kettő közül az egyik kötelezően választható)

a) Hajlított karú függés

A teszt leírása: A felvételizőnek meg kell tartania a hajlított karú helyzetét előre néző tenyérrel a rúdon való függés közben úgy, hogy az álla a rúd felett legyen. A próba akkor fejeződik be, amikor a felvételiző szemmagassága a rúd alá süllyed. Az eredményt másodpercekben mérik.

b) Fekvenyomás

A teszt leírása: Meghatározott súly (férfiak 60 kg, nők 25 kg) maximális ismétlésszámú kinyomása fekpadon. A szabályosan végrehajtott gyakorlat során a súly leengedésekor a rúd a mellkast éri, kinyomásakor a felső holtponton a könyök nyújtott. A végrehajtott kinyomások számát mérik.

Cimkék: felvételi, 2016

Sokan érdeklődnek a biztonsági szakirány iránt

  • maganbiztonsag 0201

2016. február 15-ig jelentkezhetnek a pályázók a felsőoktatási intézményekbe, így a Rendészettudományi Kar biztonsági szakirányára, államilag támogatott formában is. A Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék munkatársai az ország különböző pontjain több olyan gimnáziumot látogattak meg, ahol rendvédelmi ismeretekből is érettségiznek a tanulók és tájékoztatást tartottak a Rendészettudományi Kar biztonsági szakirányában rejlő lehetőségekről.

Dr. Kovács Sándor r.ezredes, mesteroktató és Tóth Levente szaktanár Bátonyterenyére, Salgótarjánba és Balassagyarmatra, Dr. Szabó Csaba r.őrnagy az egyik Kőbányai gimnáziumba látogatott el.

"Érden tartottam előadást az érdeklődő középiskolások részére osztályfőnöki óra keretében, és felhívtam a figyelmet arra, hogy nappali tagozatra a jelentkezés feltétele a középfokú nyelvvizsga megléte" tette hozzá Dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens.

Cimkék: felvételi, 2016

6200-an felvételiztek az RTK-ra

  • felveteli ertekeles 1
  • felveteli ertekeles 2
  • felveteli ertekeles 3
  • felveteli ertekeles 4
  • felveteli ertekeles 5
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Karon megrendezett felvételi tapasztalatok összegzésére összehívott értekezleten Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, dékán köszönetet mondott a sikeres felvételi eljárás lefolytatásában résztvevőknek. Elmondta, hogy a hallgatók az oktatók értékelés során elismerően nyilatkoztak a Karon folyó parancsnoki, nevelői munkáról.

Dr. Verhóczki János r. ezredes, tanulmányi osztályvezető szerint sikeres volt a felvételi eljárás, az alapkiképzés fizikailag, pszichikailag, egészségügyileg is alkalmas, felkészült hallgatói állománnyal vehette kezdetét. A tanulmányi osztályvezető elmondta, hogy 6200 diák felvételizett az RTK-ra. Tízszeres volt átlagosan a nappali munkarendű szakirányokra a túljelentkezés, a levelezőre ötszörös. 660 fő érdeklődött a bűnügyi szakirány iránt, a legnépszerűbb a huszonhatszoros túljelentkezéssel a határrendészeti szakirány volt. Április végén zajlott le a fizikai alkalmassági vizsgálat, melyen a jelentkezők harmincnégy százaléka kapott csupán alkalmas minősítést. A biztonsági szakirányon először folytatott le a Magatartástudományi Tanszék pszichológiai alkalmassági vizsgálatot. Végül a pályaorientációs beszélgetések tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel.

Dr. Sipos Edina r. orvos ezredes, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezető főorvosa, a rendőrség vezető főorvosa, rendvédelmi tisztiorvos utalt az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról szóló 57/2009. IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletre. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálat célja annak eldöntése, hogy a jelentkező alkalmas-e a betöltendő szolgálati beosztás, munkakör ellátására, nem szenved-e valamilyen fertőző betegségben, illetőleg olyan betegségben, amelynek következtében bármikor szolgálatképtelenné, munkaképtelenné válhat.

Szeles Erika c. r. alezredes, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály szakirányító szakpszichológusa az alkalmatlan minősítés legfőbb okait emelte ki. Véleménye szerint a rendőri szervek, az ORFK és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között kiváló az együttműködés, a kialakított eljárásrend hatékonyan működik.

A fizikai alkalmassági vizsgálatok során tapasztaltakat, a magas követelményrendszerre vonatkozó gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel Dr. Freyer Tamás tanszékvezető egyetemi docens. Véleménye szerint a felkészületlenség, a gyakorlatok ismeretének a hiánya okozza a legtöbb problémát a fizikai alkalmassági vizsgálatok során. Ennek kiküszöbölésére a nyílt napon a felmérések pontos követelményeinek megismerésére lehetőséget biztosítanak, bemutatják a testnevelő tanárok a gyakorlatokat, valamint előkészítő tanfolyamot is szerveznek, melynek során edzéstervet kapnak a jelentkezők.

Kallós András r. alezredes, a Kiképzési és Nevelési Osztály vezetője szervezte meg a pályaorientációs beszélgetéseket a Karon, tapasztalatai alapján a rendvédelmi munkával kapcsolatban kevés információval rendelkeznek a jelentkezők.

Sipos Szandra, a Rendészeti Magatartástudományi Intézet tanára a biztonsági szakirányon első ízben lefolytatott pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a személyiségvizsgálat tapasztalatairól beszélt, melynek során külső szakmai segítséget is igénybe vettek. Fontosnak tartja, hogy a képzés folyamán végig figyelemmel kísérjék a hallgatók személyiségfejlődését.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: felvételi, 2015

Kihirdették a felvételi ponthatárokat

ponthatárok 2015 logó

A Rendészettudományi Kar képzései továbbra is népszerűek - derült ki a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésekor. Alapképzés nappali munkarendben a legmagasabb ponthatár a bűnügyi igazgatási (pénzügyi nyomozói) szakon volt, ahová 400 pont kellett a sikeres felvételihez.

A ponthatárok az alábbi linken érhetőek el:

http://www.felvi.hu/bin/content/vonal15a/html/szer/szer_843.html

A felvételt nyert hallgatók a gólyatáborban találkozhatnak először egymással augusztus 6. és 9. között. Ebben az évben az EHÖK úgy döntött, hogy nem külön kari, hanem közös egyetemi gólyatábor lesz, amelyen a civil és a különböző hivatásrendekhez tartozó leendő egyetemi hallgatók együtt vesznek részt. A gazdag programokat kínáló közösségépítő és -szervező eseménynek a siófoki Silver Beach Retro Hotel ad otthont. Regisztrálni július 30-ig lehet. További információ: http://uni-nke.hu/hallgatoknak/golyaknak/golyataborrol

Cimkék: felvételi, 2015

1600 felvételiző az RTK-n

  • felvetelizok 1
  • felvetelizok 2
  • felvetelizok 3
  • felvetelizok 4
  • felvetelizok 5
  • felvetelizok 6
  • felvetelizok 7
  • felvetelizok 8
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Karon kezdetét vette a fizikai alkalmassági felvételi a Testnevelési és Küzdősportok Tanszék oktatóinak és az RTK hallgatóinak részvételével. Az 1600 jelentkező nyolc napon keresztül bizonyíthatja felkészültségét. A tavalyi évben a felvételizők mindössze 34%-a felelt meg az alkalmassági vizsgálaton.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar fizikai felvételi követelményei:

1. Kardio-respiratorikus rendszer állóképességének vizsgálata (2000 m-es terepfutás)

A teszt leírása: A felvételizők terepen kimért pályán futják le a távot.

A vizsgáztatók a táv teljesítésének ideje alapján értékelik a pályázó teljesítményét.

2. Törzsizom erőállapotának mérése (1 perc alatti maximális számú felülés)

A teszt leírása: A felvételiző üljön le a talajra, hátát tartsa függőlegesen, kezeit kulcsolja össze a tarkója alatt, a térdeit 90 fokos szögben hajlítsa be úgy, hogy a sarka és a talpa a talajon legyen. Feküdjön le a hátára úgy, hogy a válla érintse a talajt, majd térjen vissza újra ülő helyzetbe, miközben könyökével érintse meg a térdét. A „rajt” vezényszótól az „állj” vezényszóig (60 mp) tökéletesen végrehajtott felülések számát értékelik.

3. Láberő mérése (helyből távolugrás cm-ben)

A teszt leírása: A felvételiző álló helyzetből páros lábról, a karokkal erőteljesen lendítve rugaszkodjon el és ugorjon el a lehető legtávolabbra. Az érvényes távolságot az elugró vonaltól a leérkező leghátsó testrészig mért legrövidebb távolság adja. Két kísérlet engedélyezett, a jobbik eredményt rögzítjük.

4. Gyorsaság mérése (4x10 m ingafutás)

A teszt leírása:. A 4 × 10 m-es táv időre való megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 10 mre lévő két vonal közt fut. Fordulónként lábbal érinteni kell az elöl lévő vonalat. A rajt-cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az időmérést. Értékelés: másodperc-tizedmásodperc méréssel.

5. Kar-váll erőállapotának mérése (a kettő közül az egyik kötelezően választható)

a) Hajlított karú függés

A teszt leírása: A felvételizőnek meg kell tartania a hajlított karú helyzetét előre néző tenyérrel a rúdon való függés közben úgy, hogy az álla a rúd felett legyen. A próba akkor fejeződik be, amikor a felvételiző szemmagassága a rúd alá süllyed. Az eredményt másodpercekben mérik.

b) Fekvenyomás

A teszt leírása: Meghatározott súly (férfiak 60 kg, nők 25 kg) maximális ismétlésszámú kinyomása fekpadon. A szabályosan végrehajtott gyakorlat során a súly leengedésekor a rúd a mellkast éri, kinyomásakor a felső holtponton a könyök nyújtott. A végrehajtott kinyomások számát

Cimkék: felvételi, 2015

Megkezdődött az alapkiképzés

  • 1_alapkik
  • 2_alapkik
  • 3_alapkik
  • alapkikhe
  • 4_alapkik
  • 6_alapkik
  • 5_alapkik
 • Előző
 • Következő

A 2014/2015. tanévben 290 fő nyert felvételt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának nappali munkarendes képzéseire.

240 fő kezdte meg az alapkiképzés intenzív, öthetes szakaszát a rendvédelmi tisztté válás útján. A felkészülés heteiben szoros napirendben a Kiképzési és Nevelési Osztály rendészeti kiképzői és gyakorlati oktatói, valamint 18 fő hallgatói kiképző gondoskodik az újoncok képzéséről.

Ennek keretében szolgálati alapismeretek oktatása zajlik, melynek során a rendvédelemre jellemző fegyelem, pontosság, a hivatásos léthez kötődő gondolkodásmód, valamint a hivatástudat kialakítására és erősítésére, a fizikai kondíció fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A szakirányokhoz kötődő szakmai alapismeretekkel és a szolgálati feladatokhoz kapcsolódó alapvető jogi ismeretekkel is megismerkednek a hallgatók - fogalmazott Lőrincz Kornél r. százados, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának évfolyamparancsnoka.
 
A Rendőrség szervezeti felépítéséről és a hallgatókkal megkötendő szerződésekről Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok, az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője tartott tájékoztatót.
 
A felvett hallgatók összesen 13 szakaszba beosztva kezdték meg a tisztté váláshoz vezető feladatok elsajátítását bűnügyi nyomozó (58 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (22 fő), pénzügyi nyomozó (20 fő), iparbiztonsági (9 fő), katasztrófavédelmi műveleti (13 fő), büntetés-végrehajtási (5 fő), határrendészeti (30 fő), igazgatásrendészeti (19 fő), közlekedésrendészeti (25 fő), közrendvédelmi (25 fő), valamint vám- és jövedéki igazgatás (18 fő) szakirányokon.

2014. szeptember 1-től a biztonsági (28 fő), a migrációs (14 fő), a tűzvédelmi és mentésirányítási (4 fő) szakirányú, valamint a levelező BA és a mesterképzés nappali és levelező munkarendben (495 fő) tanuló hallgatók is csatlakozhatnak az évfolyamhoz.