SzűkítésKiválasztott Címke

fenntartói testület

Minden Címke 304


Jelenleg 1 bejegyzés található fenntartói testület cimkével

Régi-új ügyvivő a Fenntartói Testület élén

    • janza frigyes

Év végéig Dr. Janza Frigyes, ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium megbízottja vezeti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületét (FT). Janza Frigyes az FT megalakulása óta vesz részt a testület munkájában, amelyet több alkalommal is vezetett már az elmúlt években. A régi-új ügyvivő irányította testület július 8-án tartotta első ülését.

A Fenntartói Testület működéséről még a 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezett, amely kimondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait az FT útján a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter közösen gyakorolják. Az ügyvivőt fél évenkénti váltásban adják a fenntartók, az év végéig tartó időszakban ezt a jogot a Belügyminisztérium gyakorolja.

Az FT fontos szerepet játszik az NKE életét meghatározó dokumentumok elfogadásában és  jóváhagyásában, így például kiadja, illetve módosítja az intézmény alapító okiratát, elfogadja annak intézményfejlesztési tervét. Emellett jóváhagyja a Szenátus döntéseit olyan kérdésekben, mint például a NKE szervezeti és működési szabályzata, képzési és kutatási programja, költségvetése, valamint fejlesztési elképzelései. De az FT kezdeményezheti a rektor megbízását vagy felmentését, valamint a testület határozza meg a vezetői illetményeket is. Az FT dönt az NKE-re felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztásáról és ellenőrzi az egyetem működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, valamint az intézmény gazdálkodását.

A fenntartó minisztériumok az elmúlt 5 évben több tagot is delegáltak a Fenntartói Testületbe. Ez alól egyedül a Belügyminisztérium kivétel, amelyet mindvégig Dr. Janza Frigyes, ny. r. vezérőrnagy képviselt. Az FT jelenlegi tagjai: Dr. Janza Frigyes (BM), Dr. Földváry Gábor (HM), Dr. Molnár Zoltán (IM), Dr. Vidoven Árpád (Miniszterelnökség) és állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz az üléseken Dr. Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára is.