SzűkítésKiválasztott Címke

gólyatábor

Minden Címke 302


Jelenleg 3 bejegyzés található gólyatábor cimkével

182 RTK-s gólya költözött Siófokra

  • golyatabor 2016
  • golyatabor 2016
  • golyatabor 2016
 • Előző
 • Következő

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem négy karának a részvételével Siófokon rendezte meg a négy napon át tartó második integrált gólyatábort.

Az úgynevezett egyetemi információs napon az NKE vezetői tartottak előadást és mondták el az egyetemről a főbb tudnivalókat. A kari információs órában a négy kar vezetői mutatkoztak be, majd a szakkollégiumok. Ennek keretében tartott előadást Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora, Dr. habil. Kovács Gábor, r. dandártáborok, oktatási rektorhelyettes és Dr. Horváth József, az NKE főtitkára.

A Rendészettudományi Kart Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán, Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes és Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy, egyetemi adjunktus, sajtófelelős képviselte.

Dr. habil. Boda József elmondta, hogy a rendészeti felsőoktatás idén 45 éves, ebből az alkalomból a vezetőség szeptemberben ünnepséget szervez. „Intenzív fizikai felkészítéssel kezdődik nemsokára az első tanévük, melynek során megtanulnak alakzatban közlekedni. Ehhez sok erőt kívánok”- fogalmazott az RTK dékánja. Majd beszélt a tisztjelölti jogállásról, melyet komoly lehetőségnek tart, a Rendvédelmi Tagozatról, arról, hogy a leendő hallgatók élethivatást választottak.

„Magyarország egyetlen olyan felsőoktatási intézményébe érkeznek hamarosan, ahol rendőrtiszteket képzünk. Erre a hivatásra testileg és lelkileg is fel kell készülniük”- hangsúlyozta Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, aki említést tett a szakirányokról, az egyetemi közös modulról, a büntetőjog és a kriminalisztika tantárgyak oktatásáról, majd felhívta a figyelmet a nemzetközi kapcsolatok fontosságára.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Dr. Piros Attila r. dandártábornok, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, aki a tudás fontosságát hangsúlyozta. Elmondta, hogy hivatást, szolgálatot és karriert választottak az RTK-ra jelentkezők.

Dr. Bebesi Zoltán ezredes, egyetemi docens, a Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszékének a vezetője arra kérte a gólyákat, hogy legyenek büszkék arra, hogy a Rendészettudományi Karon folytatják a tanulmányaikat. „Ne legyenek középszerűek, törekedjenek arra, hogy minél jobb eredménnyel végezzenek.”

„Az előadásokon kívül számos színes program várta a gólyákat: a közösségépítő játékok, vetélkedők és persze az esti koncertek sem maradhattak el. Nem hagyjuk unatkozni a tábor résztvevőit: 24 mentor 12 csoportba osztotta a hallgatókat. A jelenlévők a saját biztonságuk érdekében csak az utolsó napon hagyhatják el a tábort”- hangsúlyozta Markek Dávid, az RTK Hallgatói Önkormányzat elnöke.

A gyöngyösi Molnár Ágnes, az igazgatásrendészeti szakirányra nyert felvételt. Elmondta, hogy ifjú polgárőrként került közel a rendőri hivatáshoz, már évek óta tervezte, hogy az RTK-ra jelentkezik. Úgy véli, a rendészeti alapfelkészítés teljesítéséhez kitartásra és fegyelemre lesz szükség.

Szalka Levente már gyermekkorában eldöntötte, hogy hivatást fog választani, nagyapja rendőr volt, édesanyja és édesapja pedig a NAV és a jogelőd intézmény kötelékében szolgált. Érettségi után nem sikerült felvételt nyernie a vám- és jövedéki igazgatási szakirányra, így elvégzett egy kétéves vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző tanfolyamot.

Bűnügyi nyomozóként a társadalom hasznos tagjává szeretne válni Brassói Péter, aki szerint fizikailag és szellemileg is kihívást jelent ez a szakma, melyet rendkívül változatosnak tart. Úgy véli, az egyenruha tiszteletet parancsol.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: gólyatábor, 2016

190 RTK-s gólya költözött Siófokra

  • 190 RTK-s gólya költözött Siófokra 2
  • 190 RTK-s gólya költözött Siófokra 4
  • 190 RTK-s gólya költözött Siófokra 3
  • 190 RTK-s gólya költözött Siófokra 5
  • Gólyatábor 2
  • Gólyatábor
 • Előző
 • Következő

„Büszke vagyok arra, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkeztek, nagyra értékelem a döntésüket. Egy olyan pálya mellett kötelezték el magukat, amelynek a középpontjában a szolgálat áll. Azzal, hogy erre az egyetemre jelentkeztek, a közszolgálati karrierrendszerbe lépnek be, ráléptek egy olyan karrierútra, amely bizonyos szintű önfeladást igényel– hangoztatta Prof. Dr. Patyi András rektor Siófokon, ahol 470 gólya és 120 szervező részvételével kezdetét vette a négy napon át tartó első integrált gólyatábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem négy karának a részvételével és a legnagyobb számú, 190 leendő RTK-s hallgatóval.

Majd hozzátette: minél több fiatal tanul tovább, annál több okos ember lesz az országban. „Minden egyes tudományos és szakmai tétellel okosabbak, felkészültebbek lesznek, jobban eligazodnak majd a világban. A Ludovika épülete szimbólum, hiszen 1808-ban a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia a magyar nemzet, a magyar állam fennmaradásának céljából létesült. Az alapításakor magában hordozta azt a gondolatot, hogy egy jól kiképzett tiszt a katonai szolgálat mellett alkalmas kell, hogy legyen az állami szolgálatra is, arra, hogy a civil közigazgatásban is segítse az állam működését. A múltra támaszkodva lehet csak a jövőt felépíteni. Egyetemünk munkára, hivatásra és szolgálatra készíti fel az elhivatott fiatalokat”- fejezte be gondolatait Prof. Dr. Patyi András. Majd bemutatta az egyetem karait és karközi intézeteit. A Vezető- és Továbbképzési Intézetről elmondta, hogy hetvenötezer magyar kormánytisztviselő és köztisztviselő folyamatos továbbképzésének a szervezését végzi, segítséget nyújt a tudás állandó szinten tartásában, az új módszerek, megoldások elsajátításában, a képességek fejlesztésében.

„Az előadásokon kívül számos színes program várta a gólyákat: a nélkülözhetetlen játékok, vetélkedők és persze az esti koncertek sem maradhattak el. Természetesen minden napra jut majd feladat, tehát nem hagyjuk unatkozni a gólyatábor résztvevőit. A szervezés az egyetem vezetésének a szoros felügyelete mellett történt, zárt területen, huszonöt főből álló biztonsági szolgálat felügyelete mellett táborozunk. A résztvevők a saját biztonságuk érdekében csak az utolsó napon hagyhatják el a tábort- hangsúlyozta Fidel Dávid, az NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke.

A tábor úgynevezett egyetemi információs napján az NKE vezetői tartottak előadást és mondták el az egyetemről, a karokról a főbb tudnivalókat. A kari információs órában a négy kar vezetői mutatkoztak be, majd a szakkollégiumok, a Ludovika Huszár Díszszakasz és a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda. Ennek keretében tartott előadást Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora, Dr. habil. Kovács Gábor, r. dandártáborok, oktatási rektorhelyettes, Dr. Horváth József, az NKE főtitkára, aki az egyetemi fejlesztésekről tájékoztatta a gólyatábor lakóit, akik közül Pásztor Petra a Rendészettudományi Karra nyert felvételt, Szatmárcsekéről érkezett és a katasztrófavédelmi műveleti szakirányon tanul tovább. Elmondta, hogy sikeres és elismert szeretne lenni a munkájában és már most biztos abban, hogy mesterképzésre is jelentkezni fog.

A szegedi Lele Gergő már gyermekkorában eldöntötte, hogy hivatást fog választani, bűnügyi nyomozóként a társadalom hasznos tagjává szeretne válni. Úgy véli, az egyenruha tiszteletet parancsol.

A Rendészettudományi Kart Dr. Nagy Judit r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, Dr. Hegedüs Judit dékáni hivatalvezető és Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy, egyetemi adjunktus, sajtófelelős képviselte.

Dr. habil. Boda József dékán elmondta, hogy a rendőrtisztképzés 45 éves lesz, ebből az alkalomból a vezetőség kétnapos ünnepséget szervez. „Intenzív fizikai felkészítéssel kezdődik nemsokára az első tanévük, melynek során megtanulnak alakzatban közlekedni. Ehhez sok erőt és egészséget kívánok- fogalmazott az RTK dékánja.

„Magyarország egyetlen olyan felsőoktatási intézményébe érkeznek hamarosan, ahol rendőrtiszteket képzünk. Erre a hivatásra testileg és lelkileg is fel kell készülniük”- hangsúlyozta Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes.

Dr. Nagy Judit tudományos és nemzetközi dékánhelyettes a nemzetközi kapcsolatok fontosságára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy az egyetem a tudomány fellegvára, a tudomány művelése feladat, kihívás és lehetőség. „Tartsák szem előtt, hogy a rendvédelmi szervek vezetői, munkatársai a sikeres hallgatókra felfigyelnek már a képzés során, a tudományos diákköri műhelyeken. Az RTK-ra jelentkezett hallgatók közül Önök a legjobbak, az oktatás során is maradjanak azok”- fejezte be gondolatait a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes. Végül Hegedüs Judit hivatalvezető a Dékáni Hivatal feladatkörét ismertette.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: gólyatábor, 2015

RTK Gólyatábor 2014

  • rtk golyatabor 2014 4 6 1
  • rtk golyatabor 2014 3 6 1
  • rtk golyatabor 2014 2 6 1
  • rtk golyatabor 2014 1 6 1
  • rtk golyatabor 2014 680 1
 • Előző
 • Következő

„Büszke vagyok arra, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkeztek és egyben boldog is, hogy olyan hallgatóink vannak, akik húszszoros túljelentkezés végén maradtak az élen és kerültek be egyetemünkre. Egy olyan világban kezdik majd el tanulmányaikat, amelynek egyrészről van egy egyetemi, másrészről pedig egy hivatásrendi oldala és ez a kettősség elkíséri majd önöket az egyetemi tanulmányaik során – mondta köszöntőjében Prof. Dr. Patyi András rektor a Rendészettudományi Kar elsőéves hallgatóinak.

A Rendészettudományi Kar gólyatáborának idén a Csillebérci Szabadidő és Ifjúsági Központ adott otthont augusztus 14-18. között. A szervezőkkel együtt mintegy kétszáz résztvevője volt idén a tábornak, ahol az úgynevezett egyetemi információs napokon az Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Rendészettudományi Kar vezetői tartottak előadást és mondták el az egyetemről a főbb tudnivalókat. Ennek a keretében tartott előadást Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora, Dr. Horváth József, az NKE főtitkára, Dr. Kovács Gábor, oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Blaskó Béla, oktatási dékánhelyettes, Dr. Nagy Judit, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, dr. Hegedüs Judit, dékáni hivatalvezető és dr. Verhóczki János, a tanulmányi osztály vezetője.

„Az előadásokon kívül számos színes program várta a gólyatábor lakóit: a nélkülözhetetlen játékok, vetélkedők és persze az esti bulik sem maradhattak el. A gólyáknak több állomásos vetélkedőt szerveztünk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a csillebérci tábor egész területén, különböző állomásokon - amelyeket térkép segítségével találhattak meg a gólyák - mentorok várták az elsőévesek csapatait. Ezeken az állomásokon különböző játékos és ügyességi feladatokat kellett végrehajtani az elsőéveseknek. Természetesen minden napra jutott feladat, nem hagytuk unatkozni a gólyatábor résztvevőit. Arra is volt példa, hogy a szakirányokról tartottunk előadásokat a gólyáknak, ahol mindenki feltehette a szakirányát érintő kérdéseket az azonos szakon tanuló felsőbb éveseknek. Idén gyermekkorunk legnépszerűbb mesefigurái köré fűztük fel a tábor témáját, ezzel szerettük volna még remekebbé tenni ezt a pár napot”- nyilatkozta honlapunknak Fidel Dávid, a Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

Cimkék: gólyatábor, 2014