SzűkítésKiválasztott Címke

habilitáció

Minden Címke 304


Jelenleg 4 bejegyzés található habilitáció cimkével

Sikeresen habilitált az RTK dékánhelyettese

  • habilital hautzinger 1
  • habilital hautzinger 2
  • habilital hautzinger 3
  • habilital hautzinger 4
  • habilital hautzinger 5
  • habilital hautzinger 66
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese, Dr. Hautzinger Zoltán habilitációs eljárásának tudományos vitáját az RTK dísztermében "Regularitás és irregularitás a migrációelméletben" témában, a habilitációs előadását pedig "A migráció szabályozása és az idegenjog rendszere" címmel tartotta. A szakértőbizottság az előadásokat követően zárt ülésen értékelte a pályázó oktatói és előadói képességét, majd a habilitációs eljárást eredményesnek nyilvánította.

Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese, a Kriminalisztikai Intézet intézetvezetője, a Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék tanszékvezetője. Egyetemünkön 2012 óta oktat. Kutatási területei az idegenjog evolúciója és fejlesztési lehetőségei, a katonai büntetőjog fejlesztési irányai, a rendészet büntető eljárásjogi fejlesztési lehetőségei, továbbá a kriminalisztikai azonosítás elmélete.

Cimkék: habilitáció, 2016

Az RTK két oktatója sikeresen habilitált

  • dsc 2828 2
  • dsc 2809 2
  • dsc 2819 2
  • dsc 2824 2
  • dsc 2848 2
  • dsc 2852 2
  • dsc 2859 2
  • dsc 2863 2
  • dsc 2864 2
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudomány Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének a vezetője, Dr. Barabás Andrea Tünde és a Büntetőjogi Tanszék vezetője, Dr. Polt Péter habilitációs eljárásának tantárgyi előadását, tudományos (szakmai) kollokviumát és idegen nyelvű előadását a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán tartotta.

Dr. Barabás Andrea Tünde Média és igazságszolgáltatás: a bűnözés visszatükröződése címmel tartotta tantárgyi előadást, Dr. Polt Péter pedig A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények témában. A tudományos előadását az intézetvezető Paradigmaváltás a szankcionálásban: resztoratív igazságszolgáltatás címmel, a tanszékvezető pedig Az Európai ügyészség terve és realitása témában mutatta be. A jelöltek idegen nyelvű összefoglalót is tartottak szakmai előadásuk témájáról.

A szakértőbizottságban Dr. Szabó István egyetemi tanár, Dr. Király Tibor professzor emeritus és Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár foglaltak helyet, akik az előadásokat követően zárt ülésen értékelték a pályázók oktatói és előadói képességét, majd a habilitációs eljárást eredményesnek nyilvánították.

A jelöltek tézisei az alábbi linken érhetőek el:

https://jak.ppke.hu/uploads/articles/757135/file/Barabas_A_tezis.pdf
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/757135/file/Polt_Peter_tezis.pdf

Cimkék: habilitáció, 2016

Habilitált doktori cím a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében

  • 13078158 1060281720677751 388443899 o 2
  • 13091662 1060319960673927 2128244260 o
  • 13106489 1060281817344408 1805511169 o
  • 13120412 1060281860677737 1709954473 o
  • p1090200
  • p1090202
 • Előző
 • Következő

A BM OKF megbízott megelőzési és hatósági szolgálatvezetője, dr. Vass Gyula tűzoltó ezredes PhD. egyetemi docens habilitációs eljárásának nyilvános vitáját és előadását tartották meg az egyetemen április 28-án, csütörtökön.


A BM OKF megbízott szolgálatvezetője a nyilvános vitát a „Veszélyes üzemekkel kapcsolatos veszélyeztetettség elemzési eljárás- és eszközrendszer fejlesztése Magyarországon” tézissel indította.

Előadásában Vass Gyula bemutatta az általa kidolgozott iparbiztonsági téziseket. A hazai és az uniós veszélyes anyag és üzem azonosítási szabályozás, eljárás és módszertan bemutatása után ismertette a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek azonosítási eljárás- és módszertanára vonatkozó javaslatát. Kitért a szabályozás végrehajtása során felmerült jogalkalmazási tapasztalatok értékelésére és a problémák megoldására.

Az ezredes második tézisében az első katasztrófavédelmi törvény időszakának hatósági tapasztalatainak értékelését követően bemutatta a küszöbérték alatti üzemek szabályozásával kapcsolatos javaslatait, amelynek során beszélt a küszöbérték alatti üzemek üzemeltetői kötelezettségeiről, az üzemeltetői dokumentáció tartalmáról, a kockázati műszaki követelményekről, illetve az üzemek általi veszélyeztetettség azonosítási, minősítési eljárásról és módszertanról.

Vass Gyula átfogó és korszerű tudományos ismereteit a választott tudományágban nyilvános vita keretében bizonyította, majd a vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen, pontozással alakította ki állásfoglalását.

Ezt követően az „Veszélyes üzemek iparbiztonsági engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési rendszerének működtetése” címmel tartotta meg habilitációs előadását, amelynek során angol nyelven tartott előadást a veszélyes üzemek hazai felügyeletének rendszeréről, majd az üzemeltetői kötelezettségekről és az iparbiztonsági hatóság tevékenységéről beszélt.

A bírálóbizottságban Prof. dr. Katona Tamás, Prof. dr. Bukovics István ny. tű. mk. vezérőrnagy bírálók, Prof. dr. Siposné Dr. Kecskeméthy Klára, Prof. dr. Szilágyi Tivadar bizottsági tagok és a bizottság elnökeként pedig Prof. dr. Kovács László ezredes egyetemi tanárok foglaltak helyet.

A magyar és angol nyelvű előadás után a bírálóbizottság zárt ülésen értékelte a pályázó oktatói és előadói képességét. A habilitációs eljárást eredményesnek nyilvánította, így Dr. Vass Gyula tűzoltó ezredest felterjesztették a habilitált doktori címre.


Habilitációs előadás

  • Kis Norbert_habil
  • Kis Norbert_habil
 • Előző
 • Következő

Dr. Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese habilitációs előadását a Rendészettudományi Karon tartotta A közigazgatási büntetőjog alapjogi korlátai címmel a hallgatók számára.

Cimkék: habilitáció, 2015