SzűkítésKiválasztott Címke

könyvajánló

Minden Címke 302


Jelenleg 85 bejegyzés található könyvajánló cimkével

A hét könyve: Sopronkőhida, a legek börtöne

  • 2017 20 sopronkohida bor
  • 2017 20 sopronkohida
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Kuntz Zoltán – Pantali Zoltán
Sopronkőhida, a legek börtöne: Véres könnyes sztorik egy fősmasszer naplójából
Oriold és Társai Kiadó Kft., 2014

„Sokak számára a börtön ma is egyet jelent a nyirkos falakkal, a nehéz bilincsekkel, a patkányoktól hemzsegő zárkákkal. A Sopronkőhidai Fegyház azonban már a XIX. század végén is Európa egyik legmodernebb börtönegyüttesének számított. Az 1800-as évek végén azonban még senki sem gondolta, hogy több lesz annál, mint aminek tervezői képzelték, vagyis az elítéltek szigorúan őrzött intézményénél. Nemzeti sorsfordulóinknak köszönhetően Magyarország legtörténelmibb börtönévé vált a Soproni-medence szelíd lankáin fekvő egykori Soproni Királyi Országos Fegyintézet. Már a kezdet kezdetén helyszínét adta a betyár romantikának, hiszen itt raboskodtak Liliom Peti és Oroszlán Pali, a dunántúli szekérutak fosztogatói.

A könyv jelentős forrását egy 44 évig szolgálatot adó fősmasszer, Pantali Zoltán naplója adta. Az ő jegyzetiből ismerheti meg az olvasó a magyar börtönügyet, annak minden árnyalatával együtt. Az izgalmas történetek, fordulatokkal bővelkedő visszaemlékezések, olykor bizony sokkoló élmények, minden érdeklődőnek bemutatják a rácsok mögötti különleges világot, a „zsiványok” mindennapjait. A szerzők ezúttal még közre nem adott titkokról is lerántják a leplet. Megemlékeznek azokról, akik beírták nevüket a nemzet történelmébe, többek között az itt raboskodott Bajcsy-Zsilinszky Endréről, Jávor Pálról, Mindszenty Józsefről, miniszterelnökökről, miniszterekről és a Magyar Királyi Honvédség vezérkarának magas rangú tisztjeiről. Ugyanakkor betekintést nyerünk a hírhedt bűnözők elévülhetetlen arcképcsarnokába is. Megelevenednek a bűnök és gaztettek elkövetőinek rácsok mögötti mindennapjai. Olyan részletek, amelyeket csak az tapasztalhat meg, aki csaknem fél évszázadot tölt el a fogvatartottak világában. Az olvasó pedig könnyen ráébredhet az egyszerű igazságra: a zárkák mélyén is élni kell valahogy.”

– részlet a borítóról –

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=403164&rs=181876

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után

  • 2017 19 jog es politika bor
  • 2017 19 jog es politika mo
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Jog és politika határán: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után
Szerkesztette: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015

A kötet szerzői:

 • Balázs Zoltán (Corvinus, MTA PTI)
 • Csink Lóránt (PPKE ÁJTK)
 • Drinóczi Tímea (PTE ÁJTK)
 • Erdős Csaba (SZE ÁJTK, NKE KTK)
 • Fleck Zoltán (ELTE ÁJTK)
 • Gárdos-Orosz Fruzsina (NKE KTK, MTA JTI)
 • Halmai Gábor (Princeton)
 • Kovács Ágnes (DE ÁJTK)
 • Ligeti Miklós (Transparency International)
 • Naszladi Georgina (PT ÁJK)
 • Pócza Kálmán (MTA PTI)
 • Szente Zoltán (NKE KTK, MTA JTI)
 • Szentpéteri Nagy Richárd (NKE KTK)
 • Takács Albert (NKE KTK)
 • Takács Péter (SZE ÁJTK)
 • Tilk Péter (PTE ÁJK)
 • Tordai Csaba (ügyvéd)
 • Varga Csaba (MTA JTI)
 • Vissy Beatrix (ELTE ÁJTK)


„A 2010. évi parlamenti választások utáni magyarországi közjogi változások elemzéséről, megítéléséről gazdag szakirodalom született az elmúlt években. Mostani vállalkozásunk azonban csak közvetve kapcsolódik ehhez a diskurzushoz, mert közvetlen célja nem az, hogy a hazai alkotmányos változások irányait összevesse a modern alkotmányosság követelményeivel, vagy normatív alapon értékelje a teljes magyar közjogi rendszert, vagy akár csak annak valamely részét érintő átalakításokat. Ennek a kötetnek az írásai elsősorban azt a kérdést járják körül, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikai rendszerben meghatározó jelentőségű intézményt, az Alkotmánybíróságot érintő közjogi változások milyen következményekkel jártak e szerv tevékenységére nézve. Könyvünk mindenekelőtt azokkal a folyamatokkal foglalkozik, amelyek az Alkotmánybíróság politikai befolyásolására irányultak, illetve ilyen hatással jártak. Más szóval arra vagyunk kíváncsiak, hogy az eleve a politika és a jog határmezsgyéjén elhelyezkedő Alkotmánybíróság helye, szerepe hogyan változott az elmúlt időszakban.”

– Részlet az előszóból –

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=423660&rs=181106

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Sittesduma: Magyar börtönszlengszótár

  • 18 sittesduma bor
  • 2017 18 sittesduma 1
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Sittesduma: Magyar börtönszlengszótár
Gégény János gyűjtését szótárrá szerkesztette és a szócikkeket írta Kis Tamás
Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015

„A szótárakat általában szakemberek állítják össze, nyelvészek, lexikográfusok, ellenben meglehetősen ritkán fordul elő az, hogy valaki a saját nyelvének szavait kezdje el gyűjteni, és mintegy belülről, nyelvhasználóként szótárkészítésre szánja el magát. Bizonyos szlengszótárak esetében ez talán egy kicsit gyakrabban előfordul, hiszen diák mindenki volt, így egy diáknyelvi szótár összeállítása akár érdekes játék is lehet, vagy a katonai szlengről is készültek olyan gyűjtemények, amelyeket készítőjük katonai évei ihlettek.

A börtönszleng azonban nem ilyen szlengtípus, beszélői tényleg csak a legritkább esetben szoktak nyelvi anyaggyűjtésbe kezdeni. Különösen nem jellemző, hogy az igazán súlyos, több évtizedes büntetésüket töltő elítéltek, az egykor a bűnözést életcélnak tekintő nehézfiúk töltsék börtönbeli éveiket saját maguk és környezetük szavainak, kifejezéseinek feljegyezgetésével és egy eljövendő szótár álmának dédelgetésével.

A Sittesduma ebből a szempontból mindenképpen kivételes szótár, ugyanis anyagának összegyűjtője Gégény János, vagy ahogy társai ismerik Kacsa, a magyarországi büntetés-végrehajtás legrégibb még használt törzsszámával rendelkező rabja, aki jelenleg is harminc és fél éves börtönbüntetését tölti Sátoraljaújhelyen. Szókincsgyűjtői szerepében Gégény János méltó utódja egy több mint kétszáz éve élt, püspöki oltalmat kérő fogolynak, Kovács Jánosnak, akinek a nevét az őrizte meg az utókor számára, hogy 1775. szeptember 28-án tollba mondta a manapság Piarista szójegyzék címen emlegetett egyik legelső magyar tolvajnyelvi emlék hetven kifejezését, melyekből egy 18. századi zsivány nyelve bontakozik ki előttünk. A Piarista szójegyzék-hez hasonlóan egy fogvatartott börtönszlengjét mutatja be a Sittesduma című szótár is, melynek lapjain Gégény János eddigi huszonnyolc börtönévének több mint százszor több szócikkből álló gyűjteménye sorjázik.”

– részlet Kis Tamás előszavából –

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=423656

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére

  • A hét könyve: Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére 1
  • A hét könyve: Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére 2
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére:

Liber amicorum in honorem Friderici Janza septuagenarii

Szerkesztette: Boda József, Felkai László, Patyi András

Dialóg Campus Kiadó, 2017

„A könyv Dr. Janza Frigyes ny. á. rendőr vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár 70. születésnapjára készült. Tisztelői, barátai, volt és jelenlegi munkatársai, vezetői és beosztottai fogtak össze, hogy a köszöntés jegyében méltassák életútját, életművét, emberségét és szakmai elkötelezettségét.

A kötet a Belügyminisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a rendészeti szervek vezetőinek köszöntőivel indul, és több mint negyven tanulmányt foglal magába a rendészettudomány és a kapcsolódó tudományterületek művelőinek tollából.

A kerek 70. Életév egy apró szójátékra is lehetőséget ad, mondhatjuk, hogy az ünnepelt egy „hetvenkedő” rendőr, de a „hetvenkedő” rendőr mundérjában egy szerény, elkötelezett, szorgalmas és nagy munkabírású, hihetetlenül művelt, valójában minden dicsekvés nélküli, jó ember található, aki sokunknak nem csak kolléga, hanem barát is egyben.

Ez a kötet legyen tehát tisztelgés a Tudós, a rendőr Tábornok és a Barát előtt. Boldog születésnapot kívánunk! ”

- részlet a szerkesztők előszavából –

A kötetben található tanulmányok:

 • Angyal Miklós: Bűnjelek Eco-lógiája
 • Auer Ádám: A jogi személyiség a közjog és a magánjog paradigmájában – fragmentum
 • Balla Zoltán: A panaszjog mind a rendészet furcsa jogorvoslati eszköze
 • Balláné Füszter Erzsébet: Új technikai eszközök és módszerek a rendvédelmi munkában
 • Barabás A. Tünde: A média hatása a nézőkre: félelem kontra agresszió?
 • Blaskó Béla: Gondolattöredékek Kelsen Tiszta jogtanáról, a normativizmusról, a pozitivizmus kritikájáról, büntetőjogi vetületükről
 •  Boda József: A Rendőrakadémiától az egyetemi szintű képzésig
 • Boldizsár Gábor: Komplex veszélyek és komplex válaszok, avagy a hon- és rendvédelem közös ügyei
 • Christián László: Rendészet és rendszerváltás
 • Fantoly Zsanett: Rendészet és büntetőeljárás az alapjogok fényében
 • Finszter Géza: Forgatókönyvek
 • Fórizs Sándor: A német szövetségi belügyminisztérium 2015. Évi bűnügyi statisztikája
 • Gaál Gyula: A határellenőrzéstől a rendészettudományig
 • Görbe Attiláné Zán Krisztina: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületének első öt éve
 • Gubicza József: Gondolatok a katasztrófavédelem állománya utánpótlásának és előmenetelének biztosítására tett lépésekről, azok eredményeiről
 • Haller József: Kriminálpszichológia és humán etológia – rendészeti etológia?
 • Hautzinger Zoltán: Bűnügyi nyomozás tudománya a magyar felsőoktatásban, avagy a kriminalisztikai képzés rendszere
 • Hegedűs Judit – Fekete Márta: Fogvatartottak reintegrációja egy nemzetközi projekt tükrében
 • Kaiser Tamás: A közpolitikai változások és az új institucionalizmus
 • Kerezsi Klára – Nagy Veronika: A rendészettudomány kritikai megközelítése
 • Kis Norbert: Politikai pszichológia avagy néplélektani töprengések
 • Koller Boglárka: Sorsfordító esztendő
 • Korinek László: Nyomok és tárgyi bizonyítási eszközök a bűnüldözésben – történeti adalékok
 • Kovács Gábor: A szervezeti kultúra megjelenésének sajátosságai a rendészeti szerveknél
 • Kovács Tamás: Két „csóttábori” jelentés nyomában
 • Kozáry Andrea: Perbeszéd helyett párbeszéd: mediáció mint konfliktuskezelési eljárás
 • Major Róbert: Büntetés vagy nevelés a közlekedésbiztonság javításának kulcsa?
 • Mátyás Szabolcs: A térinformatika rendészettudományi alkalmazásának lehetőségei
 • Nagy Judit: Rendészet Európában – uniós közös rendészeti mesterképzés
 • Németh József: Rendőrségi kutatások az EU Horizont 2020 pályázatok tükrében
 • Padányi József: Szun Ce és Zrínyi Miklós hadtudományi elvei a vezetésről
 •  Pallo József: Elvek és értékek a formálodó büntetés-végrehajtási jogban
 • Pap András László: A közelmúlt fejleményei az intézményes diszkrimináció és zaklatás joggyakorlatában
 • Ruzsonyi Péter: Hogyan tovább? Kérdőjelek a tész kapcsán
 • Sallai János: Dorning Henrik rendőrségi szakíró, a rendőrség országos szaktanulmányi felügyelője és zoológus
 • Sárkány István: A terror ideológiája, az ideológia terrorja
 • Szabó Andrea: Kockázatkezelés mesterfokon, avagy az értékelő-elemző specializáció tapasztalatai
 • Szakács Gábor: Az emberierőforrás-gazdálkodás a közszolgálat húzóágazatává válhat
 • Szilvásy György Péter: „Keresztes lovagok” egykor és most
 • Tarján Gábor: Az anschluss nyomában – Elűzött zsidók és a közigazgatás
 • Tóth Nikolett Ágnes: Negyvenöt éve a Belügyminisztérium szolgálatában
 • Varga János: A rendőrség határrendészeti és bűnügyi szervezeteinek együttműködése
 • Verhóczki János: Hivatásos tisztek a mai magyar rendészeti felsőoktatásban
 • Vókó György: A bűnismétlés megelőzéséről elméleti megközelítésből


A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=423264

Cimkék: könyvajánló, 2017

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság

  • 2017 15 migracios valsag bor
  • 2017 15 migracios valsag meret
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság
Szerkesztette: Tálas Péter
Dialóg Campus Kiadó, 2017

„A Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság című kötetben olvasható tizenhárom tanulmány szerzői azt vizsgálják, hogy a 2015-ben, Európában kialakult migrációs és menekültválság miként érintette Magyarországot, s milyen politikai, intézményi, szakpolitikai, illetve jogi válaszok születtek hazánkban a helyzet kezelésére. A kötetben önálló tanulmányok tárgyalják a krízis okait és biztonságpolitikai vetületeit, továbbá a magyar reakciók különböző – menedékjogi, büntetőjogi, rendészeti, határőrizeti és határrendészeti, továbbá katonai – aspektusait. Ugyancsak önálló tanulmányok mutatják be a nem kormányzati szervezetek tevékenységét, valamint azt, hogy miként hatott a válság a mediterrán térség két, migrációnak leginkább kitett országára: Olaszországra és Spanyolországra.” 

– részlet a könyvborítóról –

A kötetben található tanulmányok:

 • Hegyaljai Mátyás: Előszó
 • Szuhai Ilona – Tálas Péter: A 2015-ös európai migrációs és menekültválság okairól és hátteréről
 • Vajkai Edina Ildikó: A migrációs válság biztonságpolitikai aspektusai
 • Szép Árpád: A 2015-ös migrációs válságra adott menedékjogi válaszok. Jogszabály-módosítással a tömeges beáramlás ellen?
 • Hautzinger Zoltán: Büntetőjogi válaszok a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre Magyarországon
 • Balla József: Határőrizeti intézkedések a migrációs válság kezelésére és megszüntetésére
 • Varga János: A helyzettudatosság és a reagálóképesség szerepe a migrációs válság határrendészeti kezelésében
 • Kovács Gábor: A rendőrség vezetésirányítási rendszerének sajátosságai a migrációs válsághelyzet kezelése során
 • Christián László: „Rendőri helyzetjelentés a frontvonalról”. A 2015. évi migrációs helyzet rendőri kezelése
 • Farkas Ádám – Horváth Tibor – Padányi József – Petruska Ferenc: A Magyar Honvédség feladatai, szerepének és helyzetének jogi aspektusai a tömeges migráció kapcsán
 • Klenner Zoltán: A nem kormányzati szervezetek szerepe a migrációs válság magyarországi kezelésében
 • Molnár Anna: A menekült- és migrációs kérdés nemzeti és uniós szintű politikai aspektusai Olaszországban
 • Szente-Varga Mónika: A migráció és a menekültügy kérdése Spanyolországban

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=422840

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: UT JURIS ORDO EXIGIT

  • 14 ut juris ordo bor
  • 2017 14 ut juris ordo exigit teljes
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

UT JURIS ORDO EXIGIT
Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére
Szerkesztők: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné
Pécs, 2016

„A jog rendjének követése, szem előtt tartása, olyan időtől és tértől függetlenül érvényes, mondhatni egyetemes követelmény, ami a történeti és modern állam keretei között adekvát értelmet nyer és hordoz, mivel mindig az éppen fennálló jogrendet feltételezi. Kajtár István köszöntésére megjelentetett kötetünk 30 tanulmányt ölel fel. Ezek között műfajukat tekintve is változatos, kifejezetten jogtörténeti témájú és feldolgozású, történeti indíttatású, illetve történeti előzményekre kitekintéssel készült, valamint jelenkori, modern jogi, intézményi és dogmatikai kérdéssel foglalkozó munkák egyaránt megtalálhatók. Ez az egyébként izgalmas sokszínűség megnehezíti az írások mindegyikére megfelelőképpen illő közös jellemző megjelenítését, ekként a régi formulánál kifejezőbb címet nem is lehetne találni: Ut juris ordo exigit.

A szerzők Kajtár István jogi kari professzortársai ás pályatársai, a hazai jogtörténeti műhelyek doyenjei, a jogtörténet-tudomány jeles képviselői, a közös szeminárium két vezető grazi professzora, a pécsi jogi karon oktató barátok és tanítványok, köztük a jogtörténet-tudomány művelése iránt elhivatott legifjabb jogászkollégák.

Az ünnepi kötetek közreadása becses hagyomány. A tisztelgésen túl az ünnepi kötet a köszöntött tudós személye és munkássága révén a szűkebb-tágabb tudományos-szakmai kapcsolatok erősítését is szolgálja, miként a tudomány eredményes művelése ezt megkívánja.”

- a szerkesztők -

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=413339

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Biztonságpiaci évkönyv 2017

  • 13 biztonsagpiac bor
  • 13 biztonsagpiac
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Biztonságpiaci évkönyv 2017
Főszerkesztő: Novák Csaba
Felelős kiadó: Radványi Róbert
Budapest, 2017
ISSN: 2061-6082

Immár negyedik alkalommal jelent meg a Biztonságpiaci évkönyv. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac.hu közös konferenciája, a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítás februárban. A tavalyit is meghaladó érdeklődés miatt, az idei rendezvényt a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban tartották.

Az évkönyvben áttekintik: „a magyarországi civil, vállalati és intézményi biztonság szinte valamennyi aspektusát; a rend- és közrendvédelem legfontosabb 2016-ös fejleményeit, eredményeit, kezdeményezéseit. A kritikus infrastruktúrák védelmének aktuális állapotát, valamint az it- és adatbiztonság helyzetét. Olvasóink tájékozódhatnak a világ biztonságát közvetlenül befolyásoló eseményekről, innovációkról, a legújabb haditechnikákról.”

- Biztonságpiac.hu -

Egy kis ízelítő olvasható az alábbi oldalon:

http://biztonsagpiac.hu/wp-content/uploads/document/BiztonsagpiacEvkonyv_2016__webajanlo.pdf

A Kar könyvtárában több példány is hozzáférhető.

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Demokrácia, jogállam, közigazgatás

  • 2017 12 demokracia jogallam kozig bor
  • demokracia jogallam kozig
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Demokrácia, jogállam, közigazgatás: Ünnepi tanulmányok Csefkó Ferenc c. egyetemi docens 70. születésnapjára
Szerkesztette: Bencsik András, Horváth Csaba
Pécs, 2017

„Csefkó Ferenc munkáját mindenkor a szakmaiság vezérelte, s a hit az államrendszer demokratikus működésében. Bármiről is szólt, mindig az egyén, az ember szabadságának igenlése állt előtte.

„Az embernek sokféle érték között kell folyamatosan választania. Én a tisztességet, a mások tiszteletét, sikereinek elismerését, az egymásért való párkapcsolatokat, s a barátságokat tekintem vezérlő elveknek.” – nyilatkozta egy interjúban

A saját küldetését firtató kérdésre a választ pedig így fogalmazta meg tömören: „Jól, s jót tenni másokkal”.

-Nemes Krisztina-

A kötetben található tanulmányok:

I. rész: ÁLLAM ÉS JOG ALAPPROBLÉMÁI

 • Nagy Zoltán - Mezei Kitti: A véleménynyilvánítás szabadsága az interneten, avagy a szolgáltatók felelőssége
 • Petrétei József: A köztársasági elnök feladat- és hatáskörének alaptörvényi szabályozása és az ellenjegyzési eljárás
 • Szabó Gábor: Az emberi jogi alapú fejlesztéspolitika alapvonalai
 • Szilovics Csaba: A házi pálinkafőzés jogi szabályozásának keretei Magyarországon
 • Tuka Ágnes: Szubnacionális szintek helye és szerepe az Európai Unióban
 • Visegrády Antal – Vörös Eszter: A tisztességes eljárás elméleti és gyakorlati problémái

II. rész: KÖZIGAZGATÁS(I JOG) – KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

 • Cserép Attila: A közigazgatási bírság jogállami problematikája
 • Fábián Adrián: Közigazgatási eljárás – illetékesség hiányában
 • Ivancsics Imre: Búcsú a közigazgatási jogerőtől
 • Józsa Zoltán: A public value governance elmélete és kritikája
 • Lapsánszky András: A hatósági döntés jogviszonytani alapjai és eljárásjogi összefüggései
 • Pál Emese: Veszélyhelyzetek kezelése a közigazgatási hatósági eljárásban
 • Rixer Ádám: Szempontok a magyar közigazgatás-tudományi folyóiratok értékeléséhez
 • Rózsás Eszter: A közigazgatási jogi norma

III. rész: AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG ALAPKÉRDÉSEI

 • Balázs István: Helyi önkormányzatok változóban – a hatásköri generális klauzula vége felé?
 • Bálint József: Az önkormányzati rendszer változásai jegyzői, illetve polgármesteri szemmel
 • Bencsik András: A helyi önkormányzatok szűkülő pénzügyi mozgásteréről
 • Kiss László: A helyi önkormányzatok feloszlatásának alkotmányos kereteiről
 • Lovász István – Modrovits Sándor: Öt éves Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
 • Tilk Péter: Az önkormányzati rendeletalkotás a jogalkotási eljárások tükrében – egyes, közösségi együttélés alapvető szabályait tartalmazó rendeletekkel kapcsolatosan
 • Torma András: A közigazgatási informatika és az információs társadalom egyes kérdései
 • Vörös Tamás: A megye, mint a területi önkormányzás színtere

IV. rész: TÁRSADALOMELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK

 • Ádám Antal: A vallások és jelképeik változatairól
 • Baráth Árpád: Politikai kultúrák és játszmák a 21. század küszöbén: kritikai elemzés
 • Horváth Csaba: „Üzenjünk Brüsszelnek” – Népszavazás 2016
 • Kákai László: Civil szektor átalakulása vagy súlytalansága Magyarországon
 • Nagy J. Endre: Politika és vallás egy mai községben
 • Orosdy Béla: A marketing alapvonalai

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=421847

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek

  • 2017 11 kriminovellak
  • 2017 11 kriminovellak 2
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Dr. Dobos János
Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek
[KGyul@]
Budapest, 2016

„Nem szokványos dolog, hogy a rendőr, aki a szakmáját magas fokon műveli, írásba is foglalja a munkája során megtapasztalt élményeit, emlékeit, felidézve az érdekesebb eseteket, bemutatva az alvilág ismertebb figuráit a nagyközönségnek. Dr. Dobos János r. ezredes azonban éppen ezt tette.

Az pedig, hogy ezeket a novella formában megírt mini krimiket a kedves olvasó most a kezében tarthatja, dr. Kovács Gyula nyugállományú r. alezredesnek köszönhető, aki nem csak jó ismerője dr. Dobos János munkásságának és életútjának, de egyben az egyik legnagyobb tisztelője is annak a rendőrnek, akit már életében legendaként tartottak számon.

A „Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek” címen közreadott gyűjteménnyel dr. Kovács Gyula – a 2015-ben megjelentetett Emlékkönyvet követően – egy olyan rendőrnek kívánta a tevékenységére ismételten ráirányítani a figyelmet, akiről elmondható, hogy a XX. század második felének egyik legkiválóbb bűnügyi szaktekintélye volt. ”

részlet a Könyvajánlóból –

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=421770

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: A határrendészeti tisztképzés negyedszázada

  • 2017 10 a hor tisztkepzes bor
  • 2017 10 a hor tisztkepzes
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

A határrendészeti tisztképzés negyedszázada
Szerkesztette: Varga János
Dialóg Campus Kiadó, 2017

„A társadalmi rendszerváltás bonyolult viszonyai között, a demokratikus jogállam kibontakozásának és a délszláv válság elmélyülésének időszakában gyors ütemben zajlott a határőrség modernizációja is. Ennek részeként a Rendőrtiszti Főiskolán 1992. március 1-jén létrejött a Határrendészeti Tanszék, és szeptember 1-jei hatállyal a határrendészeti szak is.

A jubileumi évfordulóra készült könyv izgalmas olvasmány, hiszen nemcsak egy emberöltő eseményeit idézi fel, de azt is bemutatja, hogy az egykori hallgatók hogyan hajtottak végre egy teljes szakmai generációváltást a társadalom szolgálatában. Érzelmekkel teli visszaemlékezéseik hivatástudatot tükröznek, helytállásuk pedig minden bizonnyal felkelti a pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmét is. Bátran ajánlom tehát ezt a könyvet minden korosztálynak, s különösen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő Határrendészeti Tanszék rendőrtiszti hivatásra készülő jelenlegi és jövendőbeli hallgatóinak.

 - a szerkesztő ajánlása-

A kötetben található tanulmányok:

I. Rendészeti és határrendészeti tisztképzéssel kapcsolatos tanulmányok

 • Virányi Gergely: Határőrizetből határrendészet, határőrtisztképzésből határrendészeti tisztképzés
 • Varga János: A határrendészeti tisztképzés jubileumi helyzetképe
 • Balla József: Felsőfokú szakirányú képzés a Határrendészeti Tanszéken 2005-ben és 2015-ben
 • Kiss Lajos: A FRONTEX és a határőrtisztképzés
 • Beregnyei József: Az RTF határrendész előkészítő képzés Körmenden
 • Molnár Ákos: Bemutatkozik a „Szent László” Határigazgatási Tudományos Diákkör
 • Székely Zoltán: A határőrtisztképzés technikai támogatása
 • Borszéki Judit: A határrendészeti tisztképzés negyedszázada egy nyelvtanár szemével
 • Lövei László – Verhóczki János: Magyarországi rendészeti képzések
 • Kovács Gábor: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar rendészeti vezető mesterképzési szakon folyó képzés

II. Karrierívek

 • Takács Éva: Visszaemlékezés
 • Pölöskei Anett: A határ a csillagos ég
 • Hegedűs Tamás: Hallgatói évek a Határrendészeti Tanszéken
 • Vájlok László: Önvallomás – végigkísérve negyedszázadot, köszönetet mondva sok-sok embernek
 • Hegedűs Dániel: Az alapkiképzéstől napjainkig
 • Gáspár Gyula: Visszatekintés másfél évtizedre
 • Éberhardt Gábor: A határrendészeti tisztképzés elmúlt negyedszázada. Múlt, jelen, jövő

III. Rendészeti tanulmányok

 • Hautzinger Zoltán: Idegenrendészet és határrendészet
 • Fórizs Sándor: A mindig megújuló határrendészet
 • Szép Zoltán: Idegenforgalmi adatok gyűjtése az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt
 • Gáll József: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság határrendészeti szolgálati ágának bemutatása
 • Garamvári Gábor: A Mohácsi Határrendészeti Kirendeltség integrációja
 • Gömbkötő Csaba: A schengeni csatlakozás anomáliái egy fiatal határőrtiszt szemszögéből
 • Sallai János: Rendőr altiszt- és tisztképzés a m. kir állami rendőrségnél az államosítás (1920) után
 • Teke András: Rendészet, szolgáltatás, minőség, aktualitások

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=421768

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Kodifikációs kölcsönhatások

  • kodifikacios kolcsonhatasok bor
  • 2017 9 kodifikacios kolcsonh
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Hack Péter – Horváth Georgina – Király Eszter
Kodifikációs kölcsönhatások: Tanulmányok Király Tibor tiszteletére
ELTE Eötvös Kiadó, 2016

„A kötet a jogalkotási folyamatokat úgy elemzi elméleti és gyakorlati szemszögből, hogy egyúttal tiszteleg Király Tibor munkássága előtt is. A Király Tibor tanítványai és tisztelői által írt tanulmányokat hét fejezetbe foglaltuk össze.”

- részlet az Előszóból -

A kötetben található tanulmányok:

     I. Jogpolitika és kriminológia

 • Tóth Mihály: Hol az igazság mostanában? – Szemelvények és reflexiók Király Tibor professzor tiszteletére
 • Korinek László: A viktimológia esélyei és veszélyei
 • Bárd Petra: Az európai büntetőpolitika hasznáról
 • Gönczöl Katalin: A kirekesztettek és vámszedőik

     II. Büntető eljárásjog

 • Erdei Árpád: Kodifikációs kölcsönhatások a tág értelmében vett büntetőjog területei között – szükségszerűek-e, s ha igen, akkor miért nem
 • Kadlót Erzsébet: Kényszeres kodifikáció
 • Herke Csongor: A büntetőeljárási alapelvek összehasonlító megközelítésben, különös tekintettel a legalitás elvére
 • Bárd Károly: A sértettek eljárási jogai a nemzetközi bíróságok gyakorlatában

     III. Büntetőjog

 • Gellér Balázs József: A tömeges bevándorlás kezelésének büntetőjogi vetülete Magyarországon büntetőjog-filozófiai és dogmatikai megfontolások visszfényében
 • Costopulos Orestis: Az új Btk. eddigi tanulságai és lehetséges hatásai a Be.-kodifikációra
 • Szomora Zsolt: Kodifikációs kölcsönhatások: az Alaptörvény 28. cikke és a Büntető Törvénykönyv értelmezése

     IV. Szabálysértési jog

 • Nagy Marianna: A kihágástól a kihágásig
 • Fekecs Beáta: Kodifikációs kölcsönhatások a szabálysértési jog és a büntetőjog területén
 • Hollán Miklós: A szabálysértési jog alapjogi korlátai

     V. Büntetés-végrehajtási jog

 • Pallo József: Új horizontok a büntetés-végrehajtási jogban
 • Mohácsi Barbara: A túlzsúfoltság problémájának nemzeti jogon túlmutató következményei
 • Végh Marianna: A feltételes szabadság és a reintegrációs őrizet mint a reintegráció elemei

     VI. Jogtörténet

 • Rácz Lajos: Reformatio et Libera Religio. A vallásszabadságról szóló 1608. évi (k.e.) I. tc. létrejöttéhez vezető út

     VII. Király Tibor pályája és munkássága

 • Márki Zoltán: A kétszáz éves könyv (laudáció)

Király Tibor életrajza

Válogatott publikációk Király Tibor munkásságáról

A kötet teljes szövege elérhető elektronikusan:

http://real.mtak.hu/46199/1/Hack_Kiraly-Tisztelekotet_web.pdf

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=421083

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Applied Police Research: Challenges and opportunities

  • 2017 8 applied police bor
  • 2017 8 applied police
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Ella Cockbain and Johannes Knutsson:
Applied Police Research: Challenges and opportunities
Routledge, 2015

A Crime Science Series sorozatának legújabb, 16. kötete az Applied Police Research: Challenges and opportunities címen jelent meg 2015-ben. A kötetben 12 tanulmány kapott helyet, melyek a következők:

 1. David Kennedy: Working in the Field: Police research in theory and in practice
 2. Ella Cockbain: Getting a Foot in the Closed Door: Practical advice for startung out in research into crime and policing issues
 3. Rick Brown: Tip-Toeing Through the Credibility Mine Field: Gaining social acceptance in policing research
 4. Gloria Laycock: Trust me, I’m a Researcher
 5. Edward R. Kleemans: Organized Crime Research: Challenging assumptions and informing policy
 6. Tamara D. Madensen – William H. Sousa: Practical Academics: Positive outcomes of police-researcher collaborations
 7. Eli B. Silverman: Numbers and Narratives
 8. Johannes Knutsson: Politics, Promises and Problems: The rise and fall of the Swedish police Evaluation Unit
 9. Stefan Holgersson: An inside Job: Managing mismatched expectations and unwanted findings when conducting police research as a police officer
 10. Jack R. Green: Police Research as Mastering the Tango: The dance and its meanings
 11. John E. Eck: There is Nothing So Theoretical As Good Practice: Police-researcher coproduction of place theory
 12. Nick Tilley: There is Nothing So Theoretical As a Good Theory: Teacher-learner relationships in applied research for policing

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=417806

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 2.0

  • 2017 7 migracio trendjei borito
  • 2017 7 migracio trendjei
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Ritecz György – Sallai János:
A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 2.0
Hanns Seidel Alapítvány, 2016

 „A 2015 decemberében kiadott, A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei című könyvünk kéziratát az akkor rendelkezésre álló adatok alapján, 2015. augusztus 11-i állapotok szerint írtuk meg. Mivel az adatok zárását követően, 2015 októberében csúcsosodott és 2016 elején is folytatódott a nagyarányú migráció, új tapasztalatokat is eredményezve, ezért 2016 első félévét követően a frissített adatbázis szerint könyvünk tartalmát is aktualizáltuk. 2015-ben megjelent könyvünk újrakiadását motiválta tovább, hogy a migrációval foglalkozó és a rendészeti területen szolgáló szakemberek, valamint a hasonló területen tanuló hallgatók érdeklődése miatt az első kiadás példányai mintegy hat hónap alatt gazdára találtak.”

(Részletek a Bevezetésből)

1. A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei

korábbi ajánló:

http://rtk.uni-nke.hu/karunkrol/hirek/2015/12/17/a-het-konyve-3

elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=403392

2. A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 2.0

elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=418654

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Organized Crime

  • 2017 6 organized crime bor
  • 2017 6 organized crime
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Klaus von Lampe
Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-legal Governance

SAGE, 2016

Klaus von Lampe a New York-i John Jay College of Criminal Justice docense. A kriminológia, valamint az összehasonlító és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás területén kutat és oktat. Munkásságának legátfogóbb bemutatása a 2016-ban megjelent. a kritikusok által elismert, díjnyertes könyve: Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-legal Governance, amely a szervezett bűnözést elsősorban észak-amerikai, európai és ausztrál kutatási eredmények alapján ismerteti.

Tartalomjegyzék:

Part I: Organized Crime as a Construct and as an Object of Study

 • Chapter 1: Introduction - The Study of Organized Crime
 • Chapter 2: The Concept of Organized Crime
 • Chapter 3: Organized Crime Research

PART II: Empirical Manifestations of Organized Crime

 • Chapter 4: Organized Criminal Activities
 • Chapter 5: Criminal Structures – An Overview
 • Chapter 6: Illegal Entrepreneurial Structures
 • Chapter 7: Associational Structures
 • Chapter 8: Illegal-Market Monopolies and Quasi-Governmental Structures

Part III: Organized Crime and Society

 • Chapter 9: The Social Embeddedness of Organized Crime
 • Chapter 10: Organized Crime and Legitimate Business
 • Chapter 11: Organized Crime and Government
 • Chapter 12: Transnational Organized Crime

PART IV: The Big Picture and the Arsenal of Countermeasures

 • Chapter 13: The Big Picture of Organized Crime
 • Chapter 14: Countermeasures Against Organized Crime

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=417724

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Büntetőjogi öngól

  • 2017 5 buntetojogi ongol bor
  • 2017 5 ritter buntetojogi ongol
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Ritter Ildikó:
Büntetőjogi öngól: adalékok a kábítószer-fogyasztók elterelésének jog- és társadalomtörténetéhez
Országos Kriminológiai Intézet, 2016

Ezúttal Ritter Ildikó: Büntetőjogi öngól című kötetét ajánljuk. A szerző a kötet első részében a kábítószer fogyasztás büntetendőségének miértjét vizsgálja, majd bemutatja a kábítószer-fogyasztókkal és a kábítószer-birtoklókkal kapcsolatos büntetőgyakorlatot. A kötet második részében ismerteti a 2013-ban végzett hatásvizsgálat eredményeit, összehasonlítva azokat a korábbi vizsgálatok során mért értékekkel.

Dr. Szabó András volt alkotmánybíró, a Magyar Kriminológiai Társaság egykori elnöke, 1987. január 22-én a Magyar Kriminológiai Társaság által a kábítószer és a kábító hatású anyagok fogyasztásának büntetőpolitikai problémáiról szervezett tudományos ülés elnöki zárszavában a következőképp fogalmazott:

„Úgy látom, hogy nálunk összehangolt hatósági stratégia még nincs kialakulóban, csak olyan büntetőpolitikai jellegű állásfoglalás, ami dogmatikai, jogértelmezési formában jelent meg. Ez az állásfoglalás azzal, hogy a lehetséges törvényértelmezésekkel szemben egyértelműen büntetendőnek véli a kábítószerfogyasztást, a lehetséges büntetőpolitikai célok közé a fogyasztók megbüntetését is felveszi. Ezt a magam részéről büntetőjogi öngólnak tekintem. Éspedig azért, mert büntetőjogi büntetéssel fenyegeti a szenvedélybetegséget, ami még orvosi, pszichiátriai és pszichológiai eszközökkel sem kezelhető. Így tehát büntetni akar ott, ahol a büntetés hatástalan… A büntetőjog olyan feladatokra vállalkozik így, amik eszközeivel megoldhatatlanok…”

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=417969

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Kriminológiai Közlemények 76.

  • 2017 04 kriminologiai kozlemenyek bor
  • 2017 04 kriminologiai kozlemenyek
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Kriminológiai Közlemények 76.
Szerkesztette:
 Inzelt Éva           
Magyar Kriminológiai Társaság, 2016

Ezúttal a Kriminológiai Közlemények 76. számában megjelent válogatott írásokat ajánljuk. A témák között megjelenik a világ egyik legerőszakosabbnak tartott közép-amerikai országának, Salvador fiatalkorú bűnözői bandáinak tevékenysége, a korrupció örökzöld témája, a szakértők szerepének vizsgálata a büntetőeljárásokban, a BAGázs Közhasznú Egyesület tevékenysége, a  2015. január 1-jén hatályba lépett 2013. évi CCXL. számú törvény elemzése a Budapesti Fegyház és Börtönben tapasztaltak alapján, valamint az előzetes letartóztatások hazai gyakorlatának vizsgálata, mely a Magyar Helsinki Bizottság részvételével zajlott.

„A Kriminológiai Közlemények 76. száma a Társaság 2015. évi őszi és a 2016. évi tavaszi, szakmai párbeszédet biztosító tudományos ülésein elhangzott előadások válogatott írásait tartalmazza. A kötet különlegessége, hogy két angol nyelvű tanulmányt is tartalmaz.

A Társaság tudományos ülésein az elméleti és a gyakorlati szakemberek aktuális kriminálpolitikai kérdések megvitatásával foglalkoznak. A Kriminológiai Közlemények ezen diskurzusokat foglalja össze.”

- Inzelt Éva szerkesztő előszavából -

A könyvben található írások:

THE MARAS – DEVIANT SUBCULTURES AND VIOLENT ACTORS

INTÉZMÉNYES KORRUPCIÓ, AVAGY A GYÓGYSZERIPAR ÁLTAL GYAKOROLT NEGATÍV BEFOLYÁS AZ ORVOSI HIVATÁSGYAKORLÁSÁRA

SZAKÉRTŐK SZEREPE A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

„MERRE TART A BAGÁZS?”

AZ ÚJ BV. TÖRVÉNY BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI A BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN

AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS HAZAI GYAKORLATA – A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KUTATÁSÁNAK FŐBB EREDMÉNYEI

A kötet teljes szövege elérhető a Magyar Kriminológiai Társaság oldaláról:

http://www.kriminologia.hu/publikacio/kriminologiai-kozlemenyek-76

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=415500

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Megoldási lehetőségek a migrációs válságkezelésben

  • 2017 03 megoldasi lehetosegek bor
  • 2017 03 megoldasi lehetosegek 700x
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Megoldási lehetőségek a migrációs válságkezelésben: működik-e a közös európai menekültügyi rendszer?
Szerkesztette, a tartalmi összefoglalókat és a kísérő tanulmányt írta:  Dr. Teke András
Hanns Seidel Alapítvány, 2016

Ezúttal egy tudományos konferencia előadásainak kötetté szerkesztett változatát ajánljuk. A Megoldási lehetőségek a migrációs válságkezelésben: működik-e a közös európai menekültügyi rendszer? című konferencia a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Hanns Seidel Alapítvány Magyarországi Képviselete és a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata által, 2016. június 8-9-én került megrendezésre.

„Sokat és sokan beszélnek a változásokról. A változások következmények, nem pedig okai a tapasztalható folyamatoknak. A valós okok feltárása, megismerése, elemzése, értékelése nélkül olyan helyzet teremtődik, mintha egy óriási mókuskerékben lennénk. A folyamatok kezelése nélkül a következmények újratermelődnek, és szerencsés, ha nem hatványozott módon és formában.

Fontos tehát pontosan tudni, hogy hol is tartunk a folyamatok feltérképezésében, az eddigi tevékenységek, beavatkozások, akciók-reakciók vagy éppen a passzivitás következményeinek folyamatokba és rendszerekbe, hálózatokba való illesztésében.”

- Dr. Teke András szerkesztő előszavából -

A konferencián elhangzott előadások:

 • Dr. Végh Zsuzsanna (főigazgató, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): Bevezető gondolatok
 • Fixl Renáta (irodavezető, Hanns Seidel Alapítvány Magyarországi Képviselete): Köszöntő
 • Dr. Bakondi György (a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója): Gazdasági migráns vagy menekült? : Az Európai Uniót sújtó migrációs válság kezelésével kapcsolatos kormányzati álláspont
 • Dr. Kasznár Attila (címzetes nb. százados, kiemelt főelőadó, Terrorelhárítási Központ): Menekült vagy terrorista? : A migrációs válság biztonsági kockázatai
 • Maurizio Falco (alprefektus, Belügyminisztérium, Bevándorlási és Állampolgársági Osztály, Olasz Köztársaság): Olaszország kihívásai Európa déli határán
 • Dr. Ördög István (szakértő, EASO): Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal műveleti tevékenysége : A Görögország megsegítése érdekében kialakított hotspotok működésének tapasztalatai, a működés hatékonyabbá tételének lehetőségei
 • Martin Wagner (programmenedzser, ICMPD): Az érem két oldala : Az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás elsődleges tapasztalatai 1.
 • Elif Özmenek Carmikli (szakértő, Center of Social Studies International Strategic Research Organization, Törökország): Az érem két oldala : Az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás elsődleges tapasztalatai 2.
 • Dr. Orbán Balázs (főigazgató, Századvég Alapítvány): A körülmények változása : Szükséges-e paradigmaváltás a nemzetközi és uniós menekültügyi jogrendszerben?
 • Őexcellenciája Esmerov Igor (nagykövet, a Macedón Köztársaság Budapesti Nagykövetsége): Egy európai uniós tagjelölt ország küzdelme : Macedónia tapasztalatai, nehézségei, megoldások a válság kezelése érdekében
 • Aleksandar Manolchev (Belügyminisztérium, Elemző és Szakpolitikai Igazgatóság, Bolgár Köztársaság): Új migrációs útvonal? : Bulgária szerepe az illegális migráció elleni küzdelemben
 • Erik Reho (szakértő, Svéd Migrációs Ügynökség): Egy befogadó ország problémái : Svédország válaszlépései a migrációs válság kezelésére
 • Dr. Kiss Attila (a BÁH általános főigazgató-helyettesének zárszava)
 • Dr. Teke András: Migráció a folyamat- és rendszerszemlélet oldaláról nézve. Kísérőtanulmány az előadásokhoz.

A Kar könyvtárában megtalálható példányok elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=415478

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya

  • unios magy jog b
  • unios magy jog borito
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya
Szerkesztette Tilk Péter
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016
.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 2014. december 19-én megrendezett ünnepi konferenciáján elhangzott előadások kötetté szerkesztett változatát egyik szerkesztője így ajánlja:

Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya c. kötet első hangzásra is ambiciózus. Ilyen kiadványnak, ha mondanivalója hű akar maradni a címéhez, számos jogterületet kell érintenie. …

E könyv szükségszerűen csak pillanatfelvétel lehet: az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonyának metszete, amelynek kapcsán meghatározó az év, amelyben íródott. Ilyen cím alatt egy évtizeddel korábban vagy később valószínűleg teljesen más tartalommal bíró tanulmányokat találnánk. Az uniós jogalkotás sebességét és intenzitását tekintve – amelyre az itt szereplő tanulmányok egy része is kitér – örökérvényűségről ugyanis szó sem lehet. Mindazonáltal ez nem holmi elrettentő, félelmetes dolog, hanem maga a jogászi hivatás szépsége. …” (Prof. Dr. Trócsányi László előszavából)

A jogterületetek között természetesen helyet kap a kötetben a bűnügyi tudományok területe is a kötet két záró tanulmány révén.

A könyvben található írások:

 • Trócsányi László: Előszó              
 • Kecskés László: A Kiadó előszava

Az uniós jog kulturális alapjai

 • Visegrády Antal: A magyar jogi kultúra az uniós tagállamok jogi kultúrájának rendszerében

Közjog

 • Cseportán Zsolt: A művészet szabadságának szabályozási modellje az uniós és hazai jogban
 • Drinóczi Tímea: Nemzeti és alkotmányos identitás az EU-ban és tagállamaiban
 • Fábián Adrián: EU-jog és a nemzeti közigazgatási (eljárás)jog viszonya
 • Horváth Zsuzsanna, Komanovics Adrienne, Pánovics Attila: Az Európai Unió környezeti jogának hazai végrehajtása
 • Kocsis Miklós: A művészeti igazgatás tagállami és hazai trendjei
 • Mohay Ágoston: Az uniós egyenlő bánásmód joganyag és implementációja a magyar jogban
 • Naszladi Georgina: A törvényes bíróhoz való jog értelmezése az Európai Unió Bíróságával összefüggésben
 • Petrétei József: Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködésének szabályozásáról
 • Szilovics Csaba: A magyar adórendszer főbb elemeinek változásai az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta eltelt időszakban
 • Tilk Péter: Devizahitel-ügyek és egyes alkotmányos értékek védelme a magyar Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában

Magánjog és eljárásjoga

 • Bankó Zoltán: A magyar és az európai munkajog: a jogharmonizáció eredményei és dilemmái
 • Benke József: Az új Ptk. hitelezővédelmi hatékonysága az Erste Bank-ügy fényében: a fedezetelvonó, közokiratban foglalt ügyletek közjegyzői záradékolása, mint a post-Lehman válsággal összefüggő hazai devizahitelezési krízis során kialakult új fedezetelvonási gyakorlat eleme
 • Bérces Zoltán: Az irányelvi jogharmonizáció újabb eredményei az EU szerzői jogában
 • Ferencz Barnabás: Az európai integrációs folyamat hatásai a magyar társasági jog szabályozására
 • Kecskés András: Európai jogi szabályozás és annak magyarországi implementációja a pénzügyi intézményeket érintő új kihívások területén
 • Kecskés László: A sportjogban egy évvel korábban történt Magyarország csatlakozása
 • Király Lilla: A bizonyítás felvételhez kapcsolódó szabályok a határon átnyúló polgári jogvitákban az európai és a nemzetközi magánjogi szabályozás keretében, a magyar Polgári perrendtartás megújítása céljából
 • Kovács Kolos: A versenyjogi jogsértésekre vonatkozó Kártérítési irányelv magyar jogra gyakorolt várható hatásairól
 • Nochta Tibor, Fabó Tibor: Az Európai Unió fogyasztói adásvételéről és a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelveinek tükröződése polgári jogunkban

Bűnügyi tudományok

 • Gál István László, Tóth Mihály: Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya: büntető anyagi jogi jogharmonizáció
 • Herke Csongor: A büntetőeljárás szabályai egyes EU dokumentumok tükrében

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=414059

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: A bűn nyelvét megtanulni

  • bun nyelvet boritoja
  • bun nyelvet borito hat
  • bun nyelvet tart
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Bánki Éva:
A bűn nyelvét megtanulni: tanulmányok a kemény krimiről
Napkút Kiadó, 2014
.

Ezúttal egy irodalmár tanulmányait olvashatunk napjaink bűnügyi regényeiről.

„A detektívtörténet az egyik legváltozatosabb, legrugalmasabb elbeszéléstípus. Annak ellenére – vagy épp azért –, hogy az egyik legegyszerűbb, minden kultúrában könnyen értelmezhető sémára épül (bűncselekmény – fokozatos felderítés – a tettes néven nevezése), a legtöbb regényhagyomány megpróbálkozott a meggyökereztetésével vagy kifordításával. ” – a szerző előszavából.

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=412378

Cimkék: könyvajánló, 2017

A hét könyve: A magyar detektívregény fénykora

  • grob magyar detektiv
  • m detekt reg borito hat
  • m detekt reg tart
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Grób László:
A magyar detektívregény fénykora, 1930-1948
Attraktor, 2015
.

A szerző „Szubjektív bevezetés és objektív nekrológ” című előszavában így látja a magyar detektívregény helyzetét:

„Ez a kis kötet a magyar detektívregény (fény)koráról, az 1930/40-es évekről szól. A „fény” azért került itt zárójelbe, mert tulajdonképpen más kora nem is igen volt a magyar kriminek: előtte gyermekcipőben járó zsenge próbálkozások léteztek csak, melyeknek tárgyi bizonyítékait ma már méltán feledve rágják meg az egerek a könyvtárak mélyén, utána meg a kommunista társadalomberendezkedés tette lehetetlenné a műfaj továbbélését (kevésbé irodalmian és eufemisztikusan: a komcsik kiirtották a műfajt, mint annyi minden(ki) mást is).”  (Részlet)

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=415409

Cimkék: könyvajánló, 2016