SzűkítésKiválasztott Címke

kiképzés

Minden Címke 304


Jelenleg 14 bejegyzés található kiképzés cimkével

„Európa tőlünk tanulta a szakmát” - 68 éve a rendőrség szolgálatában

  • less ferenc 1 rendvedelem
  • kutya
  • rendvedelem keszi 2
  • rendvedelem
  • rendvedelem dunakeszi 2
  • rendvedelem dunakeszi
  • rendvedelem keszi
  • rendvedelem keszi 3
 • Előző
 • Következő

Az ember és a kutya kapcsolata a történelem előtti időkre nyúlik vissza. Számos emlék tanúskodik arról, hogy az ember és a kutya társulásából milyen értékes előnye származott az emberiségnek. Ez a szolgálati kutyák estében sincs másképp, akik ugyanúgy a hazát szolgálják, mint gazdáik. Minderről a dunakeszi kiképzőközpontban személyesen is meggyőződhettünk.A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ Dunakeszin, egy 27 hektáros területen található. Jogelődjét a belügyminiszter kezdeményezésére 1948-ban alapították meg Budapesten. A rendőrkutyák képzése Kispesten és Budapesten, a Hős utcában kezdődött, majd az 1970-es évek elejére a magyar fegyveres szervek központi kutyavezető-képző és kutyakiképző bázisává alakulhatott. A központ ellátja a kutyavezetők és szolgálati kutyák képzésére, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakterület felügyeletére vonatkozó feladatokat, valamint – az ORFK utasítása alapján – az Európai Rendvédelmi Kutyakiképzők Rendőrségi Hálózata, a Kynopol titkársági feladatait is.

Az ember és a kutya kapcsolatát nagyban meghatározza a gazda intellektusa, ami a kutyája viselkedésében tükröződik. A kutya intellektusa csak annyiban juthat érvényre, amennyiben az emberrel kapcsolatba lép. A szolgálati kutyát a megfelelő kiképzés után fajtája, alkata, tekintélyt parancsoló megjelenése, idegrendszeri tulajdonságai, érzékszervi képességei teszik alkalmassá feladatai ellátására. Képzettségétől függően alkalmazzák őket bűnügyi, közbiztonsági, személy- és vagyonvédelmi, határőrizeti és más speciális feladatok végrehajtására. A rendőr és a kutya együttesen teljesít szolgálatot a közrend védelmében, a bűnelkövetők, veszélyes anyagok vagy tiltott kábítószerek felkutatásában.

Less Ferenc alezredes, a Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ vezetője 2014 márciusától vesz részt az intézmény munkájában, előtte csapatszolgálati rendőrként dolgozott a Készenléti Rendőrségnél. 2012-ben került kapcsolatba szolgálati állatokkal. Elmondta, hogy nem ismer a rendőrségen belül olyan még egy ilyen régi múltra visszatekintő szervezetet. A Kutyakiképző és az Állatfelügyeleti Központ két osztályán, a Kutyakiképző és az Állatfelügyeleti Osztályon 35 fős állomány teljesít szolgálatot. Feladatuk a kutyák, a kutyavezetők és a szolgálati ebek képzése, a szaktanfolyamok, tanfolyamok, továbbképzések, minősítések megszervezése, lebonyolítása, a szolgálati kutyák és lovak felügyelete az ország területén, valamint az utánpótlás kutyák tenyésztése, beszerzése. Kéthetente szerdánként kutyavásárt rendeznek. A legfrissebb adatok szerint összesen 631 kutya szolgál a rendőrségnél. A központban járőrkutyákat, tömegkezelésre is bevethető, nyomkövető, általános rendőr-, kábítószer-, robbanóanyag-, személy-, tetem-, tűzfészek-kereső, szagazonosító kutyákat, valamint őrkutyákat is képeznek.

Az alezredes emlékei szerint az intézmény a ’90-es években élte fénykorát, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy parancsnoksága idején, aki 1983-ban lett a BM Kutyavezető-képző Iskola vezetője. Ebben az időszakban egy kutatócsoport segítségével teljesen új alapokra helyezték a korábbi képzési rendszert, majd előbb a honi bajnokságot, utóbb a szolgálati kábítószer-kereső kutyák, valamint a szolgálati robbanóanyag-kereső kutyák Európa-bajnokságát is megnyerték. A győzelem hatására a világ számos pontján oktatták angol nyelvű tankönyvükből a kábítószer-ellenes kiképzés taktikáját és metodikáját.

„Azóta azonban csak minimális fejlesztések történtek, közel egymilliárd forintos beruházásra lenne még szükségünk” – tudtuk meg az alezredestől. akinek az igazgatása alatt működő központ kiemelkedő szakmai tevékenységét nemrégiben oklevéllel ismerte el az emberi erőforrások minisztere. „A kutyáink bűnügyi és közrendvédelmi szakterületen dolgoznak, egyes megyékben öt kutya szolgál, némelyikben ötven” – mondta az alezredes. A legnagyobb igény ma a járőrkutyákra van. A legjobb kutyás rendőr partnerként kezeli kutyáját, aki általában 6–11 évig szolgál mellette. Ha még életükben fejeződik be a munkájuk, néhány ezer forint jelképes összegért megtarthatják őket a gazdáik. „Általában nem mérjük föl a szolgálati kutyák értékét, de az köztudomású, hogy a bekerülési értékük 300 ezer forint, a tanfolyam díja pedig szintén közel ennyi. A jól képezett kutya értéke ugyanakkor külföldön milliós nagyságrendű. Az osztrákok megveszik a kölyköket és a rendőrök maguk nevelik fel őket” – árulta el az alezredes, aki a legnagyobb sikerüknek azt tartja, hogy idén sikerült annyi kutyát venni, mint amennyire szükségük van, ezáltal a pótigényeket is ki tudják elégíteni, valamint egy kisebb felújítás is elkezdődik az objektum területén.

A kilencvenes években még két nagy főzőüstben főztek az ebeknek, ma már az átalakított, speciálisan berendezett konyhahelyiséget a bűnügyi technikusok képzésére, oktatókabinetként használják. Napjainkban ugyanis az állatok már előre készített takarmányt, kutyatápot fogyasztanak, a pihenőhelyükön pedig mindig friss ivóvíznek kell lennie. Az állatorvosi vizsgálatok, a kiképzők, kutyatenyésztők azonban megállapították, hogy a vegyes táplálkozás a legmegfelelőbb a kutyák számára. Elengedhetetlenül fontos, hogy az állatok a szolgálat során jó kondícióban legyenek, egészségesen éljenek.

Schindl Róbert r. őrnagy tíz éve dolgozik Dunakeszin kiképzésvezetőként és tanfolyamparancsnokként. Előtte 15 évig a bűnügyi technikán teljesített szolgálatot kutyáival, ez a második szolgálati helye a rendőrségnél. „Elhivatottság és a kutyák feltétlen szeretete szükséges ehhez a munkához” – fogalmazott az őrnagy, aki 16 évesen kapta az első németjuhászát. Munkakutya-kiképzéssel is foglalkozott, ennek kapcsán került kapcsolatba a rendőrkutyákkal is. A civil életében munkakutya-sporttal, pontosabban annak nyomkövetésből, engedelmességi és őrző-védő munkából álló IPO ágával foglalkozik, ami tulajdonképpen a rendőri munka szimulációja. Az őrnagy négyszer állt már dobogón az országos rendőrnyomozó-kutyavezetők versenyén, erről beszélve Janza vezérőrnagy egyik gondolatát idézte: „a legnehezebb mindig a csúcson lenni”. Arra a kérdésre, hogy lehet-e szabadságra menni ebből a munkából, azt válaszolta, hogy mindig olyan programot választ a családjával a munkaszüneti napjain is, ahová a kutyákat is vihetik. Nyugdíjas rendőrkutyája tíz, fiatalabb társa pedig hároméves. Az ebeknek avatási számuk és nevük is van: Donner germán mitológiai nevet kapott, a mennydörgés istene után, Sammo, a másik névadó pedig rendőrt, harcost alakított a ’90-es évek végi akciófilm-sorozatban. Az őrnagy mindig is bízott abban, hogy kutyája névadója tulajdonságait viseli majd. „A kiképzés során az állatokat feladatonként motiváljuk, lehet azt labdával vagy kedvenc játékkal, esetleg jutalomfalattal. Kiválasztásuknál a zsákmányszerző ösztönére építünk” – mondta el az őrnagy, aki a pisztolynál hatékonyabbnak, humánusabbnak tartja – a jogszerűség és a szakszerűség keretei között – az állomány tagjának tekinthető rendőrkutyát.

A vonatkozó ORFK-utasítás tartalmazza, hogy a jó harckészültség érdekében az egyes szakterületeken hetente milyen időtartamú szinten tartó képzésre van szüksége a kutyának és a vezetőjének, hiszen mindketten folyamatos készenlétben állnak. A járőrkutyának meg kell tanulnia, hogy támadás esetén vezényszó nélkül is elhárítsa azt, de indokolatlanul nem támadhat. Mindezt a járőrkutya-vezetői szaktanfolyamon sajátítják el a kutyák és a kutyavezetők, és minden évben minősítő vizsgát is tesznek. Az őrnagy szerint a kutya munkája sok ember életét megkönnyíti, csökkenti a költségeket, illetve nagy segítséget jelent a rendőröknek a felderítések és az elfogások során.

Látogatásunk idején az ország megyéiből érkezett járőrök éppen három és fél hónap időtartamú, bentlakásos alapképzésen vettek részt. Csoportos harci játékot és szituációs feladatokat láthattunk, a vizsga előtt álló szolgálati kutyákkal. Az volt a cél, hogy elsajátítsák, miként tudják szájkosárban és póráz nélkül az elkövetőt harcképtelenné tenni, a menekülő személyt kibillenteni az egyensúlyából. Csak a megfelelő fizikai állóképességgel rendelkező rendőrök jelentkezhetnek kutyavezetői tanfolyamra. A kutyával meg kell értetni, hogy vezetője megfelelő dominanciával rendelkezik. Ez felkészülést igényel, fontos az összhang a kutya és a rendőr között.

Maticsek János ny. r. főtörzszászlós, rendőrségi tanácsos, 1979 óta foglalkozik kutyás kiképzéssel, amelyet nem egyszerűen hivatásnak, hanem életformának tekint. Az elmúlt negyven év egyik legnagyobb sikerének azt tartja, hogy Európában egyedülálló módon megszervezték a bányamentő kutyák tanfolyamát, akik azóta 13 embert életét mentették már meg. Egy pályázat keretén belül méreg- és tetemkereső kutyákat is képeztek a Madártani Egyesület számára, akiknek két és fél év alatt hatezer találatuk volt. „Mindnyájunknak az a legnagyobb elismerés, ha értesülünk az általunk kiképzett kutyák és vezetőik eredményes munkájáról. Európa is tőlünk tanulta a szakmát” – mondta büszkén Maticsek János.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Az írás a Bonum Publicum júliusi számában jelent meg.


Parancsnoki felkészítés pályakezdő tiszteknek

  • palyakezdo1
  • palyakezdok 2
 • Előző
 • Következő

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ szervezésében rendezték meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán 2015. évben tanulmányaikat befejező és július 1-jei hatállyal kinevezett pályakezdő tisztek négyhetes, központi parancsnoki felkészítését az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában. A végzős hallgatók átfogó vezetési és szakmai ismereteket felölelő képzést és gyakorlati felkészítést követően kezdhették meg szolgálatukat első tiszti beosztásukban.

A parancsnoki felkészítésen összesen 103 fő bűnügyi, igazgatásrendészeti, határrendészeti, közrendvédelmi, és közlekedésrendészeti szakirányon végzett pályakezdő tiszt vett részt. A tiszti és parancsnoki tevékenység szakszerű és hatékony elősegítését a képzés fő témái szolgálták, mint a rendőrtiszti hivatás, a vezetési és parancsnoki funkciók gyakorlása, az ellenőrzés rendje, a vezetői és parancsnoki kommunikáció, a szolgálatszervezés. Ezen túlmenően átfogó képet kaphattak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényről.

A résztvevők az elméleti ismeretanyag bővítésén túl részt vettek stressz- és konfliktuskezelő, valamint kommunikációs tréningeken, pisztoly lőgyakorlaton, továbbá a szakterületeikhez kapcsolódó látogatásokat tettek különböző rendőri szerveknél.

A pályakezdő tisztek parancsnoki felkészítésének utolsó napja a résztvevők által sikeresen teljesített vizsgával, valamint a szakterületek vezetőinek parancsnoki óráival zárult. Dr. Pozsgai Zsolt c. r. dandártábornok, az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője és dr. Sóti Kálmán r. ezredes, az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola igazgatója ünnepélyes keretek között gratuláltak a pályakezdők eredményes felkészüléséhez, és további sikereket kívántak pályafutásukhoz.

Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat
www.police.hu

Cimkék: kiképzés, 2015

Oklevélátadó ünnepség

  • diplomaoszto 1
  • diplomaoszto 2
  • diplomaoszto 12
  • diplomaoszto 3
  • diplomaoszto 4
  • diplomaoszto 5
  • diplomaoszto 6
  • diplomaoszto 7
  • diplomaoszto 8
  • diplomaoszto 9
  • diplomaoszto 11
  • diplomaoszto 10
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 162 végzős hallgatója kapott oklevelet a Ludovika Kápolnájában. A Rendészettudományi Karról idén 103 tiszt kerül a rendőrséghez, akik bűnügyi nyomozó (34 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (12 fő), igazgatásrendészeti (13 fő), közlekedésrendészeti (14 fő), közrendvédelmi (13 fő) és határrendészeti (17 fő) szakirányokon végeztek. A többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (24 fő), a Büntetés-végrehajtási Szervezet (12 fő) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (11 fő) tisztje lesz. Első alkalommal kaptak oklevelet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára felkészített szakemberek. A migrációs szakirányon 11, a biztonsági szakirányon 1 fő kapott oklevelet. Nyolc hallgató kiváló eredménnyel fejezte be tanulmányait. Prof. Dr. Patyi András rektor, Dr. habil Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja és a rendvédelmi szervek képviselői adták át az okleveleket és a kinevezési okiratokat.

„185 évvel ezelőtt azzal a céllal tették le e szent hely alapkövét, hogy Magyarország fiait és utódait felkészítsék arra, hogy ne csak erővel, hanem annál hathatósabban, tudománnyal is tudjanak a hazáért, az ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harcolni. Mindezek tudatában nincs is méltóbb helyszíne a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek arra, hogy a Rendészettudományi Kar diplomára érdemes hallgatóit ünnepélyes keretek között köszöntse” – hangoztatta Dr. Hautzinger Zoltán, mb. oktatási dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, a rendezvény levezető elnöke.

„Jó érzés ilyen sok tiszta, nyílt, bátor, értelmes és tiszta tekintetet látni. A jelenlévő végzősök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre iratkoztak be, ebben az épületben kezdték el a tanulmányaikat, mint első Ludovikás évfolyam”- fogalmazott Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, az ünnepség elöljárója a diplomák és a kinevezési okmányok átadása után. Majd hozzátette: „az egyetem oktatói azon dolgoztak, hogy életük célja helyes legyen. A köz és a nemzet szolgálata, a rend védelme a leghelyesebb célok közé tartozik. Bízom benne, hogy a Kápolnában található két szent király, Szent  István és Szent László képe bizalmat és hitet is kölcsönöz jövendő karrierjükhöz” – fejezte be ünnepi gondolatait Prof. Dr. Patyi András.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja, dr. habil Boda József vezérőrnagy az Egyetem oktatóinak és hallgatóinak javaslatát figyelembe véve, a tanévben végzett kimagasló munkája, példamutató magatartása, szakmai eredményei és tudományos tevékenysége elismeréséül, mellyel hozzájárult a kar és az egyetem hírnevének öregbítéséhez, a KAR KIVÁLÓ OKTATÓJA címet adományozta Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagynak.

Majd átadta A „Rendészettudományi Kar Kratochwill Ferenc – díjas szakasza” elismerést a rendészeti igazgatási szak katasztrófavédelmi szakirány III./13. számú szakaszának képviselőinek, Joó Bálintnak, a szakasz osztályfőnökének és Takács Barbara hallgatónak, a szakasz parancsnokának.

Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a katasztrófák elleni védekezés, a tűz elleni védekezés, a tűzoltó, polgári védelmi és iparbiztonsági felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végző oktatók, oktatásszervezők, tudományos kutatók és a kiváló eredménnyel végzett hallgatók legjobbjainak elismerésére oklevelet és „Dr. Vitéz Roncsik Jenő” emlékplakettet adományozott.  Az emlékplakett bronz fokozatú elismerésében részesítette Tatorján Anna tű. századost, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjét és Takács Barbarát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet közszolgálati ösztöndíjas hallgatóját.

Az emlékplakett ezüst fokozatú elismerésében részesítette Varga Ferenc tű. dandártábornokot, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját és Fülep Zoltán tű. ezredest, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztály főosztályvezetőjét.

Az emlékplakett arany fokozatú elismerésében részesítette Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagyot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet igazgatóját és Diriczi Miklós tű. ezredest, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatási igazgató-helyettesét.

Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány dr. Győri László r. őrnagyot a rendvédelmi szerveknél eltöltött 15 év, Dr. Budaházi Árpádot 10 év alkalmazási jogviszonyban eltöltött idő alatt kifejtett eredményes tevékenységük elismeréséül dicséretben és jutalomban részesítette.

A Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Sass Vivien Egyetemi Szakmai Díjat adott át Felegyi Júlia Zsuzsanna hallgatónak. A Pro Juventute Díjat Vesszős Gergely, az Egyetemi Közösségi Díjat Lipták Ferenc érdemelte ki. Mindhárman kitartó munkájukkal és odaadásukkal hozzájárultak a közösségi értékek megőrzéséhez.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja pohárköszöntőjében hangsúlyozta: a tekintetek arról árulkodnak, hogy a tisztjelöltek megtanultak szembenézni az élet bármely kihívásával, a kézfogásuk akaratot, erőt jelzett. Majd ezeket a gondolatokat adta útravalóul: „a rendvédelmi szervek tisztjeiként embertársaik érdekében törvényesen, igazságosan, méltányosan és célszerűen intézkedjenek, esküjükhöz és fogadalmukhoz maradjanak hűek életük végéig.”

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Rektori és dékáni értékelés az alaki szemlén

  • 1 alaki 2evf
  • 2 alaki 2evf
  • 3 alaki 2evf
  • 4 alaki 2evf
  • 5 alaki 2evf
  • 6 alaki 2evf
 • Előző
 • Következő

„A másodéves hallgatókkal szemben már alapvető követelmény, hogy hiba nélkül teljesítsék a feladatot” - hangsúlyozta Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja a 198 másodéves nappali munkarendű hallgató alaki szemléjének végrehajtásának értékelésekor, melynek során feladatokat és elvárásokat határozott meg.

„Értsék és tudják, hogy az alakzatban történő díszmenet a rendészeti hivatás lényegére mutat rá” fogalmazott Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Majd így folytatta: „a feladatok végrehajtása során egymásra vannak utalva, koncentrálniuk kell a másikra, hiszen az egyéni teljesítményük része a közösség teljesítményének, így csak együtt sikerülhet az együttműködést igénylő feladatok végrehajtása. A parancsnoki létük során ennek rendkívül fontos szerepe lesz”.

A szemlén a hallgatók az elöljáró fogadásának végrehajtása mellett, a fordulatokat álló helyben, az igazodást és annak ellenőrzését évfolyam, (század) alakzatban mutatták be, majd díszmenettel tisztelegtek az  elöljáróknak, Prof. Dr. Patyi  András rektornak, Dr. habil. Boda József vezérőrnagynak, a Rendészettudományi Kar dékánjának, valamint az oktatóknak, a Kiképzési és Nevelési Osztály kiképzőinek, parancsnokainak.


Együttműködés a Montenegrói Rendőrakadémiával

  • montenegro 7
  • montenegro 1
  • montenegro 2
  • montenegro 3
  • montenegro 4
  • montenegro 5
  • montenegro 6
 • Előző
 • Következő

Az EBESZ együttműködési megállapodás keretében az RTK-n járt a Montenegrói Rendőrakadémia két lőkiképzője.

Látogatásuk célja volt, hogy megismerjék intézményünk intézkedéstaktikai oktatási rendszerét, valamint egy háromnapos szakmai program keretében továbbképzésen vegyenek részt, melynek megtartására Fonbank Roland r. századost, és Oláh Attila r. hadnagyot kérték fel - fogalmazott dr. Varga Petra Dorottya, a Rendészettudományi Kar nemzetközi referense. Majd hozzátette: a képzés angol nyelven folyt, ahol először a Karon oktatott intézkedéstaktika és lőkiképzési rendszert mutattuk be a vendégeknek, majd egy általános ismeretszint-felmérő tréning következett. Ezután már célirányosan, igényeiknek megfelelően folytatódott a szakmai program. Az elkövetkező két és fél napban nagy szerepet kapott a maroklőfegyver, illetve az MP5 géppisztoly kezelése, a fegyverrel való mozgás, az épületben alkalmazandó taktikák, valamint a simunition lőgyakorlatok adták a képzés gerincét. Az utolsó foglalkozáson a vendégeknek lehetőségük nyílt a tanultakat egy komplex szituációs intézkedéstaktika gyakorlatban kamatoztatni, ahol sor került a lőfegyveres, illetve hideg fegyveres támadó leküzdésére, valamint a pánikba esett személy kezelésének alapvető taktikáira is.

A program során vendégeink számos új ismerettel, és oktatási metodikával gazdagodtak, elmondásuk szerint a képzés nagyon hasznos volt, így oktatóink felkérést kaptak, hogy az együttműködési megállapodás keretében – a tervezet szerint szeptemberben – látogassanak el Montenegróba, immár egy komolyabb, több résztvevős, speciális képzés megtartására, valamint egy lövészeti versenyen való részvételre – fejezte be gondolatait dr. Varga Petra Dorottya.

Cimkék: kiképzés, 2015

Szent György Szakkollégium a Budaörs Rádióban

  • radioban lantossal 1
  • radioban lantossal 2
  • radioban lantossal 3
 • Előző
 • Következő

Rédl Ádám és Lőrincz Kornél r. százados műsorvezetők a Szent György Szakkollégium igazgatójával beszélgettek. Lantos Mihály r. őrnagy vendégeskedett a Budaörs Rádió Kiképzés című műsorában, ahol a téma a "Tehetséggondozás a Rendészettudományi Karon" volt.

A műsor az alábbi linken érhető el:

 

Az alaki kiképzés a rendvédelmi hivatás része

  • rendvedelmi hivatas 1
  • rendvedelmi hivatas 2
  • rendvedelmi hivatas 3
  • rendvedelmi hivatas 4
  • rendvedelmi hivatas 5
  • rendvedelmi hivatas 6
  • rendvedelmi hivatas 8
 • Előző
 • Következő

Az alaki kiképzés a hivatásuk része, e nélkül nem lehetnek sikeresek- hangoztatta Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a harmadéves hallgatók alaki szemléjének végrehajtásának értékelésekor a Rendészettudományi Karon. A szemlén a hallgatók az elöljáró fogadásának végrehajtása mellett, a fordulatokat álló helyben, az igazodást és annak ellenőrzését évfolyam, (század) alakzatban mutatták be, majd díszmenettel tisztelegtek az  elöljáróknak, Prof. Dr. Patyi  András rektornak, Dr. Kovács Gábor r. dandártábornoknak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettesének, Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornoknak, a Rendészettudományi Kar dékánjának, valamint Prof. Dr. Blaskó Bélának, a kar oktatási dékánhelyettesének, az oktatóknak, a Kiképzési és Nevelési Osztály kiképzőinek, parancsnokának.

Értsék és tudják, hogy az alakzatban történő díszmenet a rendészeti hivatás lényegére mutat rá. A feladatok végrehajtása során egymásra vannak utalva, koncentrálniuk kell a másikra, hiszen az egyéni teljesítményük része a közösség teljesítményének, így csak együtt sikerülhet együttműködést igénylő feladatok végrehajtása. A parancsnoki létük során ennek rendkívül fontos szerepe lesz. A végzős hallgatók komoly kiválasztás eredményeként kezdték meg tanulmányaikat, készüljenek fel a rendvédelmi hivatásra- fejezte be gondolatait az egyetem rektora.

Cimkék: kiképzés, 2014

Alkalmassági vizsgálat a Budaörs Rádióban

  • radiomusor_4_1

A Magatartástudományi Tanszék adjunktusa, Dr. Farkas Johanna a Budaörs Rádió Kiképzés című műsorának vendége volt, akivel a  pszichikai alkalmassági követelményrendszer szempontjairól folytatott beszélgetést Lőrincz Kornél r. százados és Rédl Ádám műsorvezető. Az adás végére az is nyilvánvalóvá vált, hogy a civil műsorvezető alkalmas lenne-e a rendészeti pályára, mely teljes terjedelmében az alábbi linken meghallgatható:

http://www.mixcloud.com/budaorsradio02/t%C3%A9rer%C5%91-kik%C3%A9pz%C3%A9s-farkas-johanna-pszichol%C3%B3gussal-141015/


Lövészeti kiképzés

  • 4_lövészet
  • 3_lövészet
  • 10_lövészet
  • 1_lövészet
  • 2_lövészet
  • 5_lövészet
  • 6_lövészet
  • 7_lövészet
  • 8_lövészet
  • 9_lövészet
 • Előző
 • Következő

Az alapkiképzés intenzív szakaszában a Nagytétényi Lőtéren három napon keresztül Cserhalmi Pál r. őrnagy, Pánczél Mátyás r. törzszászlós, Fonbank Roland r. százados és Oláh Attila r. hadnagy vezetésével eredményesen hajtotta végre a nappali munkarendben tanulmányaikat folytató első évfolyamos hallgatói állomány a lövészeti kiképzést.


Fegyverkezelési gyakorlat

  • 8 loveszet
  • 7 loveszet
  • 3 loveszet
  • 21 loveszet
  • 22 loveszet
  • 9 loveszet
  • 14 loveszet
  • 15 loveszet
  • 18 loveszet
 • Előző
 • Következő

Az alapkiképzés intenzív szakaszában Fonbank Roland r. százados és Oláh Attila r. hadnagy intézkedéstaktikai oktatók kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az éles lőszer nélküli fegyverkezelés gyakorlatát, technikáját és a biztonsági szabályokat elsajátítsák az első évfolyamos hallgatók.


Katari delegáció az RTK-n

  • 1_katar
  • 2_katar
  • 3_katar
  • 4_katar
  • 5_katar
  • 6_katar
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Karra látogatott egy tizenkét fős, erőnléti edzőkből álló delegáció, akik Katarból érkeztek Magyarországra egy hathetes elméleti és gyakorlati képzésre. Ennek keretében kétszer egy órás edzésen vettek részt az akadálypályán.

A pálya elemeinek helyes végrehajtása, oktatási metodikája került feldolgozásra. Bizonyos elemeket csoportként dolgozva, felszereléssel, gépkarabéllyal, illetve maroklőfegyverrel kellett teljesíteni. A képzést egy interaktív közelharc bemutatóval zártuk, melynek során a vendégek által felvetett támadási, illetve önvédelmi szituációkra vázoltunk megoldási javaslatokat – fogalmazott Fonbank Roland r. százados, intézkedéstaktika szakoktató.


Verseny a rádióműsorban

  • radiomusor_3_1
  • radiomusor_3_2
  • radiomusor_3_3
  • radiomusor_3_4
  • radiomusor_3_5
  • radiomusor_3_6
  • radiomusor_3_7
 • Előző
 • Következő

Versennyel zárul a háromrészes rádióműsor a Rendészettudományi Kar akadálypályáján. Rédl Ádám a Budaörs Rádió műsorvezetője versenyre hívja ki a Kar két hallgatóját, Garamvölgyi Esztert és Kóti Gergőt. A "futamot"  Ádám és Kornél már a stúdióban értékeli.


A műsor linkje


Rádióműsor a Rendészettudományi Karon

  • img 5268
  • img 4975
  • img 4982
  • img 4983
  • img 4985
  • img 4987
  • img 4988
  • img 4990
  • img 4993
  • img 4996
  • img 4998
  • img 5004
  • img 5008
  • img 5009
  • img 5014
  • img 5017
  • img 5018
  • img 5021
  • img 5027
  • img 5034
  • img 5035
  • img 5040
  • img 5041
  • img 5045
 • Előző
 • Következő

A Budaörs Rádió Kiképzés című műsora kitelepült a Rendészettudományi Karra. A műsor fő kérdésére "Vajon mire képes egy műsorvezető?" kerestük a választ.

Lőrincz Kornél r. főhadnagy, Garamvölgyi Eszter r. hallgató és Kóti Gergő r. hallgató közreműködésével megmutatta műsorvezető társának, Rédl Ádámnak azt az utat, amelyet be kellene járnia ahhoz, hogy versenybe szálljon akár a Kar hallgatóival is. Ádám a háromrészes műsorban megismeri az akadálypályát, kipróbálja magát rajta, majd megpróbál versenyre kelni hallgatóinkkal. A tapasztalatait és a végeredményt megosztja velünk a következő hetekben.

Az első adás a következő linken érhető el:

http://www.mixcloud.com/budaorsradio02/t%C3%A9rer%C5%91-kik%C3%A9pz%C3%A9s-terepen-1-r%C3%A9sz-140611/


Egyszer minden „i”-re felkerül a pont

Egyszer minden „i”-re felkerül a pont, avagy egy sikeres alaki szemle beszámolója

A rendvédelmi dolgozók életében alapvető dolog, hogy a különböző kiképzések parancsnokok általi értékelése az egyes vizsgák és szemlék útján történik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 2013/2016 évfolyam augusztus 22.-szeptember 27. között végrehajtott alapkiképzésének utolsó megmérettetésére a végső kiképzési napon lezajlott alaki szemlével került sor.

A hallgatók a folyamatos alaki kiképzés és a sikeres tanévnyitó után magabiztossággal, egyben nagyfokú izgalommal néztek szembe a rájuk váró, életük egy emlékezetes ciklusát lezáró rendezvényre. Szabó Andrea rendőr főhadnagy, I. évfolyamparancsnok, valamint a 17 fő hallgatói kiképző és Cserhalmi Pál rendőr őrnagy – aki a III. évfolyam parancsnokaként az alaki foglalkozásokat vezette – a rendelkezésre álló idő arányában becsülettel felkészítette a mindvégig példás hozzáállású állományt a kijelölt szemlére.

2013. szeptember 27-én, a rendőri testnevelés foglalkozást és némi gyakorlást követően, 11:30-kor az első évfolyam felsorakozott a már kevésbé napos alakulótérre, s a szemle miatti feszültséggel, egyben az utolsó nap adta örömmel a szívében várta a szemlebizottságot.

A foglalkozás elöljárója dr. Simon Attila rendőr alezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet intézetvezetője volt, aki az évfolyamparancsnok jelentéstételét követően köszöntötte az állományt, majd röviden értékelte az alapkiképzést, s utasítást adott az alaki szemle végrehajtására. A szemlebizottság tagjaként Kallós András rendőr alezredes, a Kiképzési és Nevelési Osztály vezetője, tagozatparancsnok – az alapkiképzésért felelős vezető – is részt vett a bemutatón.

A tagozatparancsnok által készített levezetési terv alapján a hallgatók bemutatták az elöljáró fogadása mellett a fordulatokat álló helyben, az igazodást és annak ellenőrzését évfolyam (század) alakzatban. Ezt követően az egyes szakaszok önállóan, menetben bemutatták indulóikat, majd díszmenettel tisztelegtek elöljáróiknak, végezetül a századalakzat felvétele után a parancsnokok értékelték az alaki szemlét, amely – mint azt elmondták – évek óta az egyik legkiemelkedőbb volt, így kiváló értékelést kapott!

Az első éves hallgatók örömtől duzzadó mellkassal, egy emberként kiáltották az elköszönés vezényszavát, amely formálisan egy korszakot is búcsúztatott számukra.

Gratulálunk a teljes személyi állománynak a sikeres végrehajtásért!

Pánczél Mátyás