SzűkítésKiválasztott Címke

kinevezés

Minden Címke 304


Jelenleg 7 bejegyzés található kinevezés cimkével

Új dékánhelyettes az RTK-n

  • rtk logo kor

Dr. Mészáros Bence r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens a Rendészettudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese április elsejétől. Dr. Nagy Judit r. ezredest, a korábbi dékánhelyettest a Nemzeti Közszolgálati Szenátusának véleményező döntése, valamint a Fenntartói Testület egyetértő határozata alapján nemzetközi rektorhelyettesnek nevezte ki az NKE rektora.

Mészáros Bence 2011-ben védte meg PhD-értekezését Fedett nyomozás a bűnüldözésben címmel. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszékének tanársegédje és adjunktusa volt, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének adjunktusa lett. A dékánhelyettes a Kriminalisztikai Intézet Bűnügyi Stratégiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense 2015. szeptember elsejétől. A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke, emellett a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának ügyvezető titkára is. Kutatási területei közé tartozik a kriminálstratégia, a fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben, a titkosszolgálati eszközök a bűnüldözésben és a magánnyomozás.

Cimkék: kinevezés, 2017

Karunk dékánhelyettese átvette rektorhelyettesi kinevezését

  • Dr. Nagy Judit dsc7490 2 680 454 s

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ötéves fennállása alkalmából szervezett ünnepségen rektorhelyettesi kinevezést adott át Prof. Dr. Patyi András rektor.  Az NKE Szenátusának véleményező döntése, valamint a Fenntartói Testület egyetértő határozata alapján nemzetközi rektorhelyettesnek nevezte ki az NKE rektora Dr. Nagy Judit rendőr ezredest, a Rendészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi docensét, az RTK tudományos és nemzetközi dékánhelyettesét.

Cimkék: kinevezés, 2017

Ötéves fennállását ünnepelte az NKE

  • fokep
  • dsc7276 2
  • dsc7294 2
  • dsc7313 2
  • dsc7359 2
  • dsc7372 2
  • dsc7402 2
  • dsc7434 2 2
  • dsc7442 2
  • dsc7490 2
  • dsc7512 2
  • dsc7523 2
 • Előző
 • Következő

„Ludovikásnak lenni valaha komoly rangot jelentett Magyarországon: szaktudást, emberséget és hazafiasságot. Az akadémiára járók nemcsak egy iskola polgárai voltak, hanem különbek sokaknál” – mondta Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ötéves fennállásából szervezett ünnepségén. Reményét fejezte ki arra, hogy az NKE elmúlt öt éve azt a célt szolgálta, hogy méltó legyen a Ludovika Akadémia örökségére. A rendezvény alkalmával Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora rektorhelyettesi és dékáni kinevezéseket adott át, valamint felavatták gróf Buttler János szobrát a Ludovika aulájában.

Patyi András megnyitó beszédében tiszteletét fejezte ki minden parancsnok, közigazgatási vezető, a haza szolgálatáért tanuló hallgató, egyetemi oktató, kutató és dolgozó számára. „Engem 2011-ben az új egyetem élére választottak. Így már megélhettem, hogy látom a gyökeret eresztett facsemetét, melyen majd a munka gyümölcse beérik” – mondta az egyetem fejlődéséről Patyi András. Mint mondta, az elmúlt öt évben évtizedek hagyományai sűrűsödtek össze. A rektor kiemelte, hogy az egyetem már tovább jutott, mint a jogelőd intézmények intézményi integrációja és költségvetési egyesítése. „A hadtudomány, a rendészettudomány, a megújított közigazgatás-tudomány, valamint az államiság legmagasabb szintű, átfogó jellegű vizsgálatára hivatott modern államtudomány művelésével nem csak kutatói kedvtelésünkként hódolunk, hanem szolgálatot teljesítünk” – világított rá Patyi András, aki felhívta a figyelmet, hogy az NKE nem elvenni szeretne a tudományból, hanem ahogy jelenleg is közel 20 egyetemmel és 30 más állami szervvel együttműködik, szeretné a tudományos közösséget gyarapítani. Az NKE rektora szerint ehhez egy „értő, együttműködő, de kritikus” közösségre van szükség. Emellett Patyi András kijelentette, hogy mint minden tudásközpont, az NKE célja a kormányzás tudományos támogatása, továbbá az is, hogy részt vegyenek az államot érintő védelmi feladatok ellátásában.

Lázár János ismertette a kormányzati törekvéseket, amelynek a célja, hogy ismét méltó képzőhellyé tegyék a Ludovikát, hogy minőséget képviseljen a diplomaszerzés a nagy múltú és remélhetőleg még ígéretesebb jövőjű intézményben. „A köz szolgálatában álló szakemberek új nemzedékére van szükség az állam minden szintjén, így a hivatalokban, a vízügyi területen, a rendőrségnél, a honvédségnél és a határvédelemben is” - szögezte le a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kitért arra is, hogy a kormányzattal olyan Magyarországot szeretnének, ahol többé sem a párthűség, sem a hatalomvágy, sem a küldetéstudat nem lehet önmagában elég ahhoz, hogy valakiből vezető váljon. A pozícióhoz a szaktudást is meg fogják követelni - nyomatékosította, amelynek egyik lépcsőfoka a közszolgálati vezetők államtudományi képzése lesz. A miniszter kitért Magyarország versenyképességének javítására is, ahol szerinte elengedhetetlen a bürokrácia csökkentése, megjegyezve – „a kevesebb szabály és bürokrata nem hátrány, hanem előny.” Az államreformokkal kapcsolatban kiemelte, hogy kettős céllal rendelkezik: a „hardver” – mint az egyetemi épület rekonstrukciója - és a „szoftver” – mint az NKE képzési struktúrájának a frissítése - egyidejű megújításával akarják elérni.

Az ünnepségen sor került rektorhelyettesi és dékáni kinevezések átadására is. Az NKE Szenátusának véleményező döntése, valamint a Fenntartói Testület egyetértő határozata alapján nemzetközi rektorhelyettesnek nevezte ki Patyi András Dr. Nagy Judit egyetemi docens, rendőr ezredest. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar élére Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár került, aki átvette a dékáni láncot a rektortól. Víztudományi Kar dékánjának Dr. Bíró Tibor egyetemi docenst nevezte ki a rektor, aki a dékáni lánc mellett átvehette a VTK  kari címerét hordozó zászlót is.

Az ünnepség részeként Patyi András Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterrel a Ludovika aulájában avatta fel Gróf Buttler János szobrát, ezzel is tisztelegve a Ludovika Akadémia legnagyobb adományozója előtt. „Buttler János hatalmas vagyonából közel 126 ezer forintot adományozott az ügy érdekében” – ismertette Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok.  „Ez hatalmas pénz volt abban az időben, hiszen a névadó is 50 ezer forintot adományozott” – fejtette ki az intézmény tudományos rektorhelyettese, akinek a háttérkutatásaiból kiderült: 126 ezer forintból  közel háromezer jobbfajta puskát és több mint nyolcszáz lovat lehetett vásárolni akkoriban. „Óriási összeg tehát. Ez volt az a pont Buttler János életében, amikor megítélésem szerint beírta magát a történelembe és a Ludovika Akadémia történetébe” – fejezte ki tiszteletét Padányi József.

A témáról bővebben  az áprilisi Bonum Publicumban olvashatnak.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Videó: Jakab Rudolf Richárd

Megosztás a Facebook-on


Egyetemi tanári kinevezés az RTK-n

  • dr fantoly zsanett kodifikacios konferencia 680 454 s

A Rendészettudományi Kar Büntetőeljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét, Dr. habil. Fantoly Zsanettet Áder János köztársasági elnök 2017. március 20-i hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki.

Dr. Fantoly Zsanett 1995-ben végzett a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szak nappali tagozatán summa cum laude minősítéssel. Két évvel később letette a jogi szakvizsgát. Két posztgraduális képzésben vett részt: 1998-ban fejezte be a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar posztgraduális közgazdasági szakokleveles jogász képzését, 2002-ben az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar posztgraduális Európa-jogi szakjogász képzését. 2008-ban szerzett doktori fokozatot (PhD) summa cum laude minősítéssel az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában. Doktori értekezése címe: „A jogi személy büntetőjogi felelőssége.” 2014-ben a SZTE Állam- és Jogtudományi Karon habilitált „A büntetőeljárás hatékonysága” témakörében. A PhD-s és a habilitációs kutatási témái mellett további kutatásokat is végzett a büntető tárgyalási rendszerek, a halálbüntetés, illetve a legalitás, az officialitás és az opportunitás témákban. Jelenleg a büntetőeljárás és a rendészet alapjogi szempontú megközelítését vizsgálja.

Kutatási eredményeit monográfiák, tankönyvek, számos hazai és külföldön megjelent tanulmányok tartalmazzák. Két monográfiája jelent meg Magyarországon és egy angol nyelvű monográfiája Németországban. Jelentős szakirodalmi munkássággal rendelkezik, amelynek hatása az idézettségi mutatókban is realizálódik.

Több mint két évtizedes felsőoktatási tapasztalattal rendelkezik. Oktatási tevékenységét 1995-ben kezdte, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék tudományos segédmunkatársként. 1997 és 2004 között a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék egyetemi tanársegédje volt. 2004-től a tanszék adjunktusa, majd 2008-tól egyetemi docense lett.

2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőeljárásjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. Oktatási tevékenysége vonatkozásában több évtizedes tapasztalattal bír, illetve külföldön is tanított már. Több külföldi kutatóúton, ösztöndíjon és konferencián vett részt.

Cimkék: kinevezés, 2017

Egyetemi tanári kinevezés

  • Prof. Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere egyetemi tanári kinevezési okiratot adott át a Pesti Vigadóban Dr. Kozáry Andrea, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főiskolai tanára részére.

A miniszter hangsúlyozta: mindaz, amit az oktatók teszek, az nem magánügy, nem egy egyetemnek a belső ügye, nemcsak a magyar felsőoktatás szűk ügye, hanem része kell, hogy legyen a nemzetstratégiának.

A Prof. Dr. Kozáry Andreával készített interjú az alábbi linken érhető el:
 
Forrás: EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály
Cimkék: kinevezés, 2016

Egyetemi tanári kinevezés az RTK-n

  • Prof. Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár
  • pro scientia kituntetesek atadasa
 • Előző
 • Következő
cepol Prof. Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár

Dr. Kozáry Andreát, a Rendészettudományi Kar Alkalmazott Rendészettudományi Tanszékének főiskolai tanárát Áder János köztársasági elnök 2016. április 10-i hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki. A professzor huszonhárom éve tanít a Rendészettudományi Karon és a jogelőd intézményben, ahol a társadalomtudományok szociológia, rendészetszociológia, rendészettudomány – és a történettudomány területén végezte kutatásait, megismerve a legújabb tudományos és módszertani eredményeket.

Prof. Dr. Kozáry Andrea az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar nyelv és irodalom - történelem szakos tanárként és levéltárosként. A diploma megszerzése után, mivel nem kapott a végzettségének megfelelő állást, egy évig az IBUSZ Rt-nél szakképzett angol és német nyelvű idegenvezetőként dolgozott, köszönhetően az egyetemi tanulmányai alatt megszerzett idegenvezetői képesítésének.

1980 júliusától a Párttörténeti Intézet Archívumában kapott levéltárosi állást, majd néhány év múlva a tudományos osztályra került, ahol a 19. századi magyarországi szociáldemokrácia történetét, vezetőinek életútját kutatta és az eredményeket tanulmányokban publikálta.

1991 januárjában a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatala Történeti Irattárába hívták tudományos főmunkatársnak az 1945 után keletkezett iratok rendezésére, ahonnan 1993 augusztusában a Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszékére került főiskolai docensnek. Első feladata a Magyarország Európában című tárgy programjának kidolgozása lett, majd a politológia szakcsoport vezetőjeként a „Bevezetés a politológiába” és a „Politikai ideológiák” című tárgyak tematikájának összeállítását irányította. A tanszék profiljának megfelelően a későbbiekben a szociológia és a kommunkáció tárgyak programjának kidolgozásban, majd oktatásában is részt vett.

A történelemtudomány kandidátusa cím megszerzése után 1995-ben főiskolai tanári kinevezést kapott. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen habilitált 2006-ban.

A 2008 szeptemberében indult MA képzésen a Nemzetközi összehasonlító szervezettan tantárgy felelőseként és oktatójaként készítette el a tárgy programját.

2009 szeptemberében lett a Társadalomtudományi Tanszék vezetője. 2012-ben, annak megszüntetése után került az Alkalmazott Rendészettudományi Tanszékre.

Prof. Dr. Kozáry Andrea elmondta, hogy az utóbbi időben a rendészettudományhoz – amely tudományág a társadalomtudományok területén a szociológia és a politikatudományok mellett sajnálatos módon még nem tekinthet hosszú múltra vissza – kapcsolódóan végzett kutatásokat, tartott előadásokat, vezetett kurzusokat. Az idegen nyelvű publikációi az európai rendőrtisztképző intézmények – ahol a rendészettudományt már régebb óta „művelik” – kiadványaiban – Rothenburger Beiträge, CEPOL Bulletin, .SIAK Journal (Bécs), Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei, Münster – látnak napvilágot, így az Európai Unió tagállamai rendőrképző iskoláiban rendszeresen fogadják és hívják előadónak a tudományos rendezvényeikre. Nemzetközi konferenciák, hallgatói tapasztalatcserék, szakmai gyakorlatok szervezésében is szívesen vállal feladatokat. Ezeknek is köszönhető, hogy 2011 és 2015 között két EU pályázat – ComPHEE: Bűnüldözés, bűnmegelőzés, különös tekintettel a gyűlöletbűncselekményekre, COREPOL: Konfliktusmegoldás, mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás és a rendőrség tevékenysége az etnikai kisebbségek körében Németországban, Ausztriában és Magyarországon – magyar vezetője lehetett.

A projektek olyan témákat dolgoztak fel, amelyek a társadalomtudományok szinte minden területét érintették és új megvilágításba helyezték az eddig folytatott rendészeti elméletet és gyakorlatot.

A ComPHEE pályázat keretében a „Hate Crime” – „Gyűlöletbűncselekmények” modul kidolgozásában és a kéthetes intenzív pilot kurzus oktatásának irányításában vett részt. A kurzust 2014 szeptemberétől szabadon választható tárgyként hirdette meg az NKE RTK magyar nyelvű BA és az angol nyelvű ERASMUS képzésében egyaránt. A kurzusokhoz magyar és angol nyelven készített tansegédletet, és konferenciákon tartott előadásokban számolt be a projektről és annak eredményeiről.

A COREPOL pályázat közös kutatási eredményeit konferenciákon, publikációkban, valamint szakkönyvek, kézikönyvek, segédletek elektronikus és nyomtatott formában tették közzé. A „Mediáció és a helyreállító igazságszolgáltatás” című stúdiumot az NKE RTK MA szakán, az ERASMUS hallgatóknak angol nyelven, és BA szakon szabadon választható kurzusként hirdette meg, melyhez magyar és angol nyelven készített tansegédletet. A 2015-től kötelező rendészetszociológia tantárgy tematikáját és programját kidolgozta és kézikönyvet is írt a hallgatók számára.

Részt vett annak a bizottságnak a munkájában, amelynek feladata az Országos Rendőr-főkapitányság megbízásából, ill. védnöksége alatt a rendőri pályára előkészítő képzés és tantervek kidolgozása volt. 1998-ra közel ötven középiskolában vezették be a speciális társadalomismeret és a rendvédelmi ismeretek tantárgyakat, melyek előkészítették a szakirányú továbbtanulást.

Az Erasmus oktatói mobilitás keretében már többször meglátogatta a partnerintézményeket, ahol angol és német nyelven előadásokat, rövid kurzusokat és konzultációkat tartott.

A CEPOL (Európai Rendőrakadémia) munkájában is rendszeresen részt vesz. 2014-ben és 2015-ben tagja volt a rövid távú stratégiai program kidolgozására létrehozott munkacsoportnak, valamit közreműködött a 2015 októberében indult CEPOL MA kurzus előkészítésében, illetve megindításában.

2009-től többször kapott felkérést az ELTE BTK és a Pécsi Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága által kijelölt Szakmai Bíráló Bizottság munkájában, valamint az MTA doktori eljárásában való közreműködésre, négy évig az OTKA Történettudományi- és Tudománytörténeti Zsűrijének is tagja volt.

Több alkalommal szerepelt a történettudománnyal, illetve a rendőrséggel kapcsolatos tudományos és ismeretterjesztő televíziós műsorokban. 2015-ben az OTDT, az intézményi és országos tudományos diákköri munkában való, egy évtizedet meghaladó eredményes részvételéért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesült.

„A munkám során a jövőben is, ahogy eddig is tettem a több mint két évtizedes felsőoktatási tevékenységem alatt, arra fogom helyezni a hangsúlyt, hogy az egyetemi szintnek megfelelően magas színvonalon végezzem és egyben össze is hangoljam a tudományos kutatói és az oktatói feladataimat” – hangsúlyozta Prof. Dr. Kozáry Andrea. Majd hozzátette: „a társadalomtudományok – szociológia, rendészetszociológia, rendészettudomány – és a történettudomány területén kívánom tovább folytatni és fejleszteni az eddigi tevékenységemet, felhasználva a legújabb tudományos és módszertani eredményeket, szem előtt tartva a BA, MA és PhD hallgatók igényeit és elvárásait. Ezeknek megfelelően a nemzetközi kapcsolataim – rendőrképző intézmények oktatói, CEPOL és más Európai Uniós ügynökségek, mint az FRA (Fundamental Rights Agency), az EUROPOL vagy az EBESZ munkatársai – révén naprakészen, a legfrissebb szakirodalom ismeretében végzem a tananyagok készítését és segítem a hallgatók valamint az NKE oktatóinak tanulmányi, tudományos és szakmai munkáját, előmenetelét.”

Cimkék: kinevezés, 2016

A legfőbb ügyész az RTK-n

  • fontos hirhez 1
  • fontos hirhez 2
  • fontos hirhez 3
  • fontos hirhez 5
 • Előző
 • Következő

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész lett a Rendészettudományi Karon a Büntetőjogi Tanszék vezetője, aki a kinevezési okmány ünnepélyes aláírásán a 65. életévét betöltött Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagytól vette át a tanszék vezetését. Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, dékán örömét fejezte ki, hogy ilyen komoly beosztás mellett is elvállalta a felkérést, a tanszék sikerre van ítélve, erre az ő személye a garancia. Az ünnepélyes pillanatnak részese volt még Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, Dr. Pallagi Anikó, dr. Amberg Erzsébet és Dr. Schubauer László tanszéki oktató is. Dr. Polt Péter a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolán már több évtizeddel ezelőtt is tanított. A büntetőjog oktatása –véleménye szerint - rendkívül kitüntetett szerepet játszik a Rendészettudományi Karon. „Az egyetem és a kar hírnevét is növeli, ha minőségi munkát végeznek az oktatók, erre a Büntetőjogi Tanszék személyi állománya, a tanszék korábbi vezetőjének a munkája és a felhalmozódott tudás a garancia” - hangsúlyozta a legfőbb ügyész.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: kinevezés, 2015