SzűkítésKiválasztott Címke

kutatás

Minden Címke 304


Jelenleg 10 bejegyzés található kutatás cimkével

Amerikai kutató a Rendészettudományi Karon

  • robinson 2017 710x

Dr. habil. Barabás Andrea Tünde egyetemi docens, a Bűnügyi Tudományok Intézete Tudományos Diákkör vezetőjének meghívását elfogadva amerikai kutató látogatott el intézményünkbe: Robin A. Robinson, a Massachusetts Dartmouth Egyetem Szociológia és Antropológia Tanszékének professzora, aki jelenleg Fulbright ösztöndíjasként folytat kutatást hazánkban. Az előadó a tudományos diákkör tagjainak a bűnözés és a félelem pszichológiai összefüggéseiről beszélt, kiemelve a gyermekkorban elszenvedett sérelmek gyakran meghatározó szerepét a további bűnözői és áldozati életpálya folyamatában. A széles körű hallgatói érdeklődés által övezett rendezvény folytatása nem marad el, ugyanis a vendégelőadó a következő szemeszterben prezentálni fogja a női bűnelkövetők körében végzett kutatásai eredményét.

Cimkék: TDK, előadás, kutatás, 2017

A rendőri jövőkutatás aktuális kérdéseiről

  • ilea latogatas 1
  • ilea latogatas 2
 • Előző
 • Következő

Dr. habil Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán meghívására bemutatkozó látogatásra érkezett a Rendészettudományi Karra Susan Ostrobinski FBI, SSA, az ILEA (International Law Enforcement Academy) igazgatója és a Nemzetközi Oktatási Központ delegációja. A megbeszélésen az RTK dékánja bemutatta a Kar képzési struktúráját, majd ismertette a 2017. november 14-ére tervezett A rendőri jövőkutatás aktuális kérdései című nemzetközi konferenciával kapcsolatos elképzeléseket, témaköröket, valamint a meghívandó amerikai előadókkal kapcsolatos terveket.

A két intézmény képviselői számba vették az International Public Service Relations MA képzési program keretében folyó International Policing Studies szakiránnyal kapcsolatos együttműködési lehetőségeket is.

A beszélgetésen részt vett Dr. Farkas István r. ezredes, a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) igazgatója, Gősi Tiborné r. alezredes, az ILEA Magyar Titkárság vezetője, Varga Gábor r. őrnagy, az ILEA NOK képzési koordinátora, Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, valamint dr. univ. Kiss Rita nemzetközi referens is.


Bemutatták a Rendészeti Jelentés műhely eredményeit

  • jo allam dsc4772
  • jo allam dsc4790
  • jo allam dsc4797
  • jo allam dsc4806
  • jo allam dsc4808
  • jo allam dsc4824
  • jo allam dsc4826
  • jo allam dsc4832
  • jo allam dsc4833
 • Előző
 • Következő

A Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program Jó állam szakmai napok keretén belül a Prof. Dr. Sallai János tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével megvalósuló Rendészeti Jelentés műhely kutatási eredményeit a Ludovikán mutatták be az RTK oktatói a jelenlévő rendőri vezetők és az érdeklődők számára.

Dr. Tihanyi Miklós PhD. r. őrnagy, tanársegéd a rendőrség működésének minőségét jelző indikátorok használatáról szóló felmérés tapasztalatairól fogalmazta meg gondolatait.  A bűnözés földrajzáról, a rendőri munka eredményességét befolyásoló tényezőkről Dr. Mátyás Szabolcs PhD. r. őrnagy, adjunktus beszélt, Dr. Vári Vince PhD. r. őrnagy, tanársegéd a rendőrség hatékonyságáról tartott előadást. Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán a jelentés célkitűzéseit, Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, levezető elnök pedig a hozzászólók javaslatait összegezte.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiemelten fontos feladatnak tartja, hogy karai, intézetei, doktori iskolái és kutatóhelyei interdiszciplináris megközelítéssel, objektív, kutatás-alapú tudásbázis kialakításával hozzájáruljanak a modern állam és a hatékony nemzeti közigazgatás feltételrendszerének és működésének kialakításához. A Jó Állam Kutatóműhely általános célja, hogy a Jó Állam működése, fejlesztése és folyamatos reformja érdekében egy autonóm, tudományosan megalapozott mérési, értékelési módszertant és adatbázist hozzon létre, ami sajátos, a magyar állam viszonyaira alkalmazható, ám nemzetközi téren is megismertethető és elfogadtatható.


Tudományos kutatásmódszertan és prezentációs készségek

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával felkészítő kurzusokat tartanak az NKE oktatói a tudomány iránt elkötelezett hallgatók számára. Kutatásmódszertant, prezentációs, illetve íráskészség-fejlesztést sajátíthatnak el a fiatal kutatók az őszi szemeszterben.

Ennek keretében 2016. szeptember 27-én 17.00 órakor a Körteremben Dr. Tarján Gábor PhD egyetemi docens, az OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetettje tartott előadást Tudományos kutatásmódszertan címmel. 2016. október 4-én 17.00 órakor pedig Dr. Mészáros Bence PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke a tudományos közlés szabályrendszerével és a prezentációs készségekkel fogja megismertetni a tudomány iránt elkötelezett hallgatókat.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok. 2011 és 2015 között 8,101 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen 5,302 pályázat részesült támogatásban.

Cimkék: TDK, előadás, kutatás, 2016

Tudományos kutatásmódszertan

  • kut modszert

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával felkészítő kurzusokat tartanak az NKE oktatói a tudomány iránt elkötelezett hallgatók számára. Kutatásmódszertant, prezentációs, illetve íráskészség-fejlesztést sajátíthatnak el a fiatal kutatók az őszi szemeszterben.

Ennek keretében 2016. szeptember 27-én 17.00 órakor a Körteremben Dr. Tarján Gábor PhD egyetemi docens, az OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetettje tart előadást Tudományos kutatásmódszertan címmel. 2016. október 4-én 17.00 órakor pedig Dr. Mészáros Bence PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke a tudományos közlés szabályrendszerével és a prezentációs készségekkel ismerteti meg a tudomány iránt elkötelezett hallgatókat.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok. 2011 és 2015 között 8,101 milliárd forintpályázati keretösszegekből mindösszesen 5,302 pályázat részesült támogatásban.

Forrás: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzeti_tehetseg_program/

Cimkék: kutatás, 2016

Kutatás a szervezett bűnözés elleni fellépés eszközeiről

A Belső Biztonsági Alap pályázat keretében a nemzetközi jellegű szervezett bűnözéssel foglalkozó rendészeti és igazságügyi szervek közötti információáramlást, a közöttük lévő együttműködés irányait és lehetséges problémáit vizsgálják az RTK oktatói és kutatói, akik projektindító megbeszélést tartottak a Rendészettudományi Karon. Az Európai Uniós forrásból támogatott kutatás a Belügyminisztérium koordinálásával valósul meg.

A projektindító megbeszélést Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, az NKE oktatási rektorhelyettese nyitotta meg, majd Bezsenyi Tamás tanársegéd, szakmai koordinátor foglalta össze a kutatás főbb irányait és a projekt ütemezését. A Kar több oktatója kutatóként részt vesz a megvalósításban, így dr. Istvanovszki László r. ezredes, a Bűnüldözési Tanszék tanára, Dr. Mészáros Bence r. ezredes, dr. Frigyer László r. őrnagy és Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy, a Bűnügyi Stratégiai Tanszék oktatói és dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, a Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék tanára.

A kutatócsoport megbeszélésén részt vett Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsának az elnöke, Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes, Berki Antal r. ezredes, Dr. Tóth Éva ny. kúriai bíró, címzetes egyetemi tanár. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ részéről Dr. Liczkai Gábor r. alezredes, a Nemzeti Nyomozó Irodától Krauth Ferenc r. őrnagy, a Legfőbb Ügyészség képviseletében Dr. Tóth Zsuzsanna, a Rendészeti Oktatási és Kiképzési Központtól Dr. Zsigovits László r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Pályázati Irodájának munkatársa, Pető Gabriella, Dr. Inzelt Éva az ELTE-ről, valamint Katona Noémi a Humboldt Egyetemről.

  • projekt kutat 1
  • projekt kutat 2
 • Előző
 • Következő
Cimkék: kutatás, 2016

A félelemnélküliség vizsgálata

  • elte ppke felelem
  • felelem nelkul
 • Előző
 • Következő

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékén egy olyan átfogó vizsgálat indult, amelynek célja a félelemnélküliség és a proszociális, a társadalom számára hasznos viselkedés közötti kapcsolat feltérképezése olyan foglalkozások körében, melyeknél e vonások magas szintű jelenléte valószínűsíthető. Magi Anna – a kutatás egyik vezetője – a Rendészettudományi Kar leendő hivatásos hallgatóira is kiterjesztette a kutatást, melyben a Szent György Szakkollégium és a Rendészeti Magatartástudományi Intézet Magatartástudományi és Módszertani Tanszék vezetője, Dr. Hegedűs Judit egyetemi docens nyújtott segítséget.

„A Kar másodéves hallgatói töltötték ki a kérdőíveket, a vizsgálatban való részvételt megelőzően mindenki teljes körű felvilágosítást kapott, a kutatásban való részvétel anonim és önkéntes módon történt” – hangsúlyozta Illés Bianka, a Szent György Szakkollégium hallgatói-igazgatóhelyettese.

Cimkék: kutatás, 2016

Erdélyben kutattak a hallgatóink

  • erdelyi kutatas 1
  • erdelyi kutatas
  • erdelyi kutatas 2
  • erdelyi kutatas 3
  • erdelyi kutatas 4
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Lakitelki Népfőiskola szervezésében megvalósuló kutatáson vett részt az NKE nyolc hallgatója. A Rendészettudományi Karról négy diák érkezett Micskére, ahol a hallgatók két csoportra osztva, egy-egy vezető irányításával kérdőíves kutatást végeztek a Románia Hegyköz településein. Az RTK csapatát Heffenträger Zoltán vezette, melynek tagjai - Igaz Balázs, Gergely Márton és Bege Tamás - örömmel vettek részt a munkában.

A hétszáz fős Jákóhodoson azt tapasztalták, hogy csupán néhány lakos dolgozik helyben, ők mezőgazdasággal foglalkoznak.

„Az idősebbek a nyugdíjukat kiegészítik a háztáji kertben megtermelt terméssel és állattartással is foglalkoznak. Lovaik is vannak, fogathajtó versenyeket szerveznek” - hangsúlyozta Heffenträger Zoltán.

Majd így folytatta: „A faluban egy mesterember készít fejfákat a temetőbe, amikor nála jártunk már 507 fejfa elkészítésén volt túl, ő a templom és az imaház gondnoka, rengeteget segít a faluban, kézzel javít fa eszközöket és bútorokat, emellett vőfély is volt fiatal korában. A szüreti bálokon magyar népviseletben lépnek fel a helybéliek. Minden magyar ünnepet megtartanak, a helyi lelkész  megemlékezéseket tart a nemzeti ünnepeink alkalmával.”

A hallgatók azt tapasztalták, hogy a település 98%-ban magyarlakta, így van magyar nyelvű óvoda, iskola és kultúrház is a faluban. A magyar lakosság az anyanyelvét használja, bár a nagyobb városokban ez nehézségeket okoz.

Vámoslázon és Biharfélegyházán is jártak az RTK diákjai. Mindhárom településen az Erdélyben élő magyarság kultúrájával ismerkedtek meg. Mindannyian örömmel tapasztalták, hogy a településeken élők megtartották a magyarságukat.

Cimkék: kutatás, 2015

A rendészeti korrupció megelőzéséért

  • kutatocsoport

Az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhelye és a Rendőrség Tudományos Tanácsa közös munkájának eredményeként 2015 áprilisában megalakult a Rendészeti korrupció elleni kutatócsoport. A kutatócsoport tevékenységének célja olyan kutatási program megalkotása, amely már rövidtávon is alkalmazható javaslatokat fogalmaz meg a rendvédelem számára.

A kutatócsoport egy rendészeti korrupciós helyzetértékelő tanulmány előkészítésének részleteiről egyeztetett, melyen részt vett Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja, Dr. Németh József a Rendőrség Tudományos Tanácsának elnöke, Dr. Christián László tanszékvezető, a Rendészetelméleti Kutatóműhely vezetője, illetve dr. Gáspár Miklós r. alezredes a Kutatócsoport titkára is. 

A tanulmány – mely a Rendészetelméleti Kutatóműhely gondozásában 2016. első felében megjelenő Rendészettudományi kutatások című tanulmánykötetben jelenhet meg – bemutatja majd a rendészeti korrupció elleni fellépés hazai jogi eszközrendszerét, illetve számba veszi a rendészeti korrupció megelőzéséért és felderítéséért létrehozott magyar és nemzetközi szervezeteket, programokat, eddigi kutatásokat és azok eredményeit.

Cimkék: kutatás, 2015

Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben

  • hollandia eloadas kutatas, veszely
  • kutatas, veszely
 • Előző
 • Következő

Dr. Czenczer Orsolya PhD. bv őrnagy, egyetemi docens és Kisnémet Judit II. évfolyam nappali bv. szakos hallgató, törzsőrmester Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben témában kutatást folytatott a „Tudományos Nemzetközi Együttműködés Támogatása” című nemzetközi pályázat keretében, amelynek célja egy nemzetközi kutatás lebonyolítása volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora finanszírozásával. A magyar kutatás legfőbb célja az volt, hogy megvizsgálja mekkora arányban vannak jelen a hazai bv. intézetekben olyan fiatalok, akik bántalmazó családból származnak, illetve milyen jellegű bűncselekményeket követtek el, található-e az elkövetés módjában vagy a bűncselekmény típusában valami összefüggés.

Dr. Czenczer Orsolya bekapcsolódott egy 2009 óta zajló nemzetközi kutatásba is, amelynek célja megvizsgálni a bántalmazás hatását a kriminogén devianciák körében. - Németországban a török kisebbség, Franciaországban az algériai, Belgiumban és Hollandiában a marokkói kisebbségből származó bántalmazott bűnelkövető gyerekek tekintetében vizsgálódtak a kutatók. A holland kutatás keretében felmerült az igény a kelet európai országokban felmerülő helyzet vizsgálatára, ezért a kutatócsoport vezetője megkeresett a magyarországi helyzet felmérésére. Az volt a fő kérdés, hogy van-e direkt és jelentős összefüggés a bűnelkövetés és a bántalmazott gyermekek között, azaz megállapítható-e, hogy a bántalmazó családban felnövő gyermek fiatalkorúként már bűncselekmény elkövetőjévé válhat, vagy nagyobb valószínűséggel válik azzá. Szűkebb értelemben azt kívánom megvilágítani, hogy azok a gyermekek, akik bv. intézetben töltik büntetésüket és egyébként bántalmazó családból származnak, sokkal több odafigyelést igényelnek azon jogalkotói cél megvalósítása érdekében, hogy hatékonyan reintegrálni lehessen őket a társadalomba. Célom továbbá, hogyha a szűkebb kutatási keretben meghatározottak visszaigazolódni látszanak, akkor a nemzetközi gyakorlat segítségét igénybe véve fellajstromozzam azokat az eszközöket és módszereket, amelyek segíthetnek az intézeteinkben raboskodó bűnelkövető bántalmazott fiatalok kezelésében és a társadalomba való beilleszkedésük megoldásában. A megjelölt kutatást oly módon kívánom feldolgozni és bemutatni, hogy eredményeim egyidejűleg négyféle irányban legyenek hasznosíthatóak: a jogelmélet, a jogalkotás, a jogalkalmazás, valamint az oktatás területén is. A kutatás eredményeit a kutatás folyamán cikkekben, majd annak összesítése után monográfia formájában kívánom publikálni- fogalmazott Dr. Czenczer Orsolya.

- Az általam vezetett team 2014. február és július között a teljes magyar elítélt fiatalkorú fogvatartotti populációt felmérte pszichológiai kérdőívek és strukturált mélyinterjúk segítségével, majd a kapott eredményeket összehasonlítottuk a holland kutatás eredményeivel. Ezt követően a tilburgi egyetem meghívására idén nyáron részt vettem a holland kutatás bemutatására szervezett konferencián, majd azt követően előadásokat tartottam a Tilburg-i Egyetem Jogi Kar Nyári Egyetemén a magyar büntetés-végrehajtás rendszeréről, illetve a magyarországi kutatás folyamatáról, részeredményeiről. A kiutazás eredményeképpen megállapodás született a kutatás további folytatására és jövőbeni együttműködésekre - fejezte be gondolatait a kutatás vezetője.

Cimkék: beszámoló, bv, kutatás, 2014