SzűkítésKiválasztott Címke

kutatóműhely

Minden Címke 289


Jelenleg 2 bejegyzés található kutatóműhely cimkével

Az első kutatóműhelyünk megkezdte munkáját

  • elso kut muhely 1
  • elso kut muhely 2
  • elso kut muhely 3
  • elso kut muhely 4
 • Előző
 • Következő

A Büntetés-végrehajtási Ludovika Kiemelt Kutatóműhely megtartotta nemzetközi indító értekezletét a Rendészettudományi Karon. A kutatócsoport „a reintegrációs tisztek oktatásának, képzésének fejlesztése az eredményes fogvatartotti reintegráció érdekében” témájában kezdte meg a munkáját.

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán nevében Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte a Kar elsőként megalapított, a KÖFOP keretein belül elindított kutatóműhelyét. Elmondta, hogy az RTK oktatói összesen negyven KÖFOP-pályázatot nyújtottak be.

A Büntetés-végrehajtási Ludovika Kiemelt Kutatóműhely jelentőségét, céljait és tevékenységrendszerét Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a kutatás vezetője ismertette. Kiemelte, hogy a pályázat az állam közbiztonsági feladatainak fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik. 

"A reintegrációs tisztek képzésével járulunk hozzá ahhoz, hogy a szabadult fogvatartottak ne kövessenek el újabb bűncselekményt, valamint képesek legyenek törvénytisztelő és önálló életvezetésre"- hangsúlyozta Ruzsonyi Péter hozzátéve, hogy a kutatás egyszerre szolgálja a büntetés-végrehajtási reintegrációs munka eredményességét, a tudományt és a felsőfokú szakemberképzést. A kutatás vezetője a nevelőt a büntetés-végrehajtás kincsének, legfontosabb szereplőjének tartja. "Az együttműködés egyetemén megvalósul az együttműködés programja, hiszen Kanada, Málta és Románia büntetés-végrehajtási szervezeteinek, felsőoktatási szakemberei, valamint az NKE karai és a BVOP képviselői is segítik a munkánkat" - fogalmazott a dandártábornok, aki részletesen beszámolt a kutatás időzítéséről, a legfontosabb mérföldkövekről. A publikációk és tankönyvek 84 ív terjedelemben foglalkoznak majd a modern büntetés-végrehajtás pszichológiájával, a reintergáció neveléslélektani kérdéseivel, filozófiai, tudomány-rendszertani és elméleti megközelítésekkel, a börtönök történetével. Szó lesz a reintegrációs tiszt feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési és adminisztratív tevékenységekről, a jogi, valamint a biztonsági vonatkozásokról, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet történetéről is.

A Máltai Egyetem adjunktusa, Dr. Joseph Giordmaina beszámolt a büntetőfilozófia és a szabadságvesztés büntetés gyakorlatáról. A fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó személyi állomány speciális felkészítéséről pedig Dr. Alina Zamosteanu, a Temesvári Egyetem egyetemi docense fogalmazta meg gondolatait.

A kutatócsoport tagjai a meghívott vendégekkel pontosították a projektet és véglegesítették a munkatervet.  Az ELTE közreműködő partnerként vesz részt a munkában, így Prof. Dr. Mezey Barna rektor is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Kutatóműhelyek alakulnak az RTK-n

  • alakulo kutatomuhelyek 1
  • alakulo kutatomuhelyek 2
  • alakulo kutatomuhelyek 3
  • alakulo kutatomuhelyek 4
 • Előző
 • Következő

Hivatalosan is elindult a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projektje.

A kutatóműhelyek kialakításának és működésének, valamint a tudományos kiválósági programokban történő részvétel feltételeiről Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán és Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes tájékoztatta a Rendészettudományi Kar professzorait, PhD fokozattal rendelkező oktatóit.